Siste fra forumet

Subscribe to Siste fra forumet feed
Forum for Norsk Slektshistorisk Forening 2015-04-24T19:20:52+02:00 NSF-forum
Updated: 8 min 11 sek siden

Middelalderforum • Re: Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

24. April 2015 - 19:20
I tillegg mener jeg at Ole Bjørn Darrud i en annen tråd har påpekt at man bør ta hensyn til kortere generasjonsskifte når gjennomsnittlig levealder er lav. Dette er tidligere blitt drøftet av faghistorikere (Cappelens Norges historie red Knut Mykland).
Interessant er det at Geirr Leistad i Asker og Bærum historielag 1997 ( heretter kalt Leistad 1997) nevnt en Jon av Sørum (levde ca 1240). Geirr mener det er Sørum på Romerike. Kilden er den nevnte Håkon Håkonsen saga, men der er ikke Sørum på Romerike spesifisert. Jon av Sørum passer bedre som generasjon til å være Jon raud Ivarsons bestefar. Da her man en logisk forklaring på at Jon er oppkalt etter sin bestefar og at han befinner seg på samme sted.
Skedjuhof=Skea er vel klart nok, men som noen påstår (Bl.a Garder, Romerike ættehistorielag bd.2) finner jeg ingen kilde som sier at Skea først var Sørumættas setegård. Det står lite om Skea i Middelalderen i den Nye Sørum bygdebok bd.1 og 2 (2005) enda Sørumboka hadde en egen Middelalderredaktør, Fredrik Bjørge, som skulle suplere redaktør J E Horgen. Det vi veit er at de to første kjente leddene i Sørumætta hadde Sørum som setegård. Først i 3. ledd kan vi finne Jon Haftorson med tilknytning til Skea. Det er vel ikke god nok grunn til kalle Skea som den opprinnelige setegården for Sørumætta?
Ellers er jeg enig med Lars Løberg om det han skreiv om Sørumætta i Sørumspeilet nr.6 2009. Artkkelen ligger på nettet www.sorumhistorielag.no/sorumspeilet. Det Lars ikke drøftet var Sørumættas eldste ledd, som jeg har tatt opp her. P

Statistikk: Skrevet Per Otto Asak — 24 Apr 2015 19:20

Middelalderforum • Re: Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

24. April 2015 - 18:00
Etter å lest Soga om Håkon Håkonson (Det norske Samlaget 1963) på nytt fikk jeg en lei fornemmelse om at den nevnete Ivar av Skedjuhof ikke kan være far til Jon raud Ivarson. Ivar hører til Håkon Håkonsens generasjon. Kong Håkon levde fra 1204 til 1263. Han blei altså nesten 60 år gammel. Noe som må regnes som meget høg alder på den tiden, da gjennomsnitlig levealder var under 30 år. Hans sønn Magnus lagabøter blei vel 40 år gammel og sønnesønnen Håkon 5 kanapt 50 år. At de konglige nådde høgre alder enn gjennomsnittet er lett å forklare.
Poenget mitt er at Jon raud Ivarson hørte til Håkon 5. generasjon. Så generasjonsskifte mellom Ivar av Skedjuhof og Jon raud Ivarson har man faktisk hoppet over en generasjon. Etter min mening er det lite sannsynelig at Sørummennene skulle ha et generasjonsskifte på 50 år. Når det påstås at Jon raud utvilsomt var sønn av Ivar av Skedjuhof burde "u-en" vært kutta av , og skrevet "tvilsomt" i stedet.
mvh Per Otto

Statistikk: Skrevet Per Otto Asak — 24 Apr 2015 18:00

Middelalderforum • Re: Rømer - Otte Mattssons barn

24. April 2015 - 16:10
Hvorvidt det er besvart er vel et tolkningsspørsmål?

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelald ... 4&s=n&str=

Statistikk: Skrevet Lars.Østensen — 24 Apr 2015 16:10

Middelalderforum • Re: Biskop Jon Guttormson, eierforhold til Larsgaard.

24. April 2015 - 10:20
Vidar Rue og øvrige lesere,

Da setter vi strek for debatten om Larsgaard i denne omgang. Debatten låses inntil videre.

Venlig hilsen

Are S. Gustavsen
Moderator

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 24 Apr 2015 10:20

Middelalderforum • Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

24. April 2015 - 10:06
http://forum.arkivverket.no/topic/196261-sørumættas-første-ledd-ivar-på-skedjuhof/

Siden jeg allerede er ute med referanser til Digitalarkivet (DA). Per Otto Egeberg Asak la ut endel rundt problemstillingen "Sørumættas første ledd, Ivar på Skedjuhof?" for en ukes tid siden. Spørsmålet synes fortsatt å stå ubesvart i sin kjerne på DA.

Mvh Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 24 Apr 2015 10:06

Middelalderforum • Rømer - Otte Mattssons barn

24. April 2015 - 10:01
http://forum.arkivverket.no/topic/196325-otte-mattson-rømers-barn/

Vil bare gjoere oppmerksom paa nevnte traad paa Digitalarkviet. Man er naa kommet fram til Sollieds bidrag I NST, saa det opprinnelige spoersmaalet synes besvart.

Mvh Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 24 Apr 2015 10:01

Middelalderforum • Re: Biskop Jon Guttormson, eierforhold til Larsgaard.

21. April 2015 - 17:08
Jeg kommer til å slette hele den tråden om en kort stund.

Statistikk: Skrevet Larsgaard — 21 Apr 2015 17:08

Middelalderforum • Re: Biskop Jon Guttormson, eierforhold til Larsgaard.

7. April 2015 - 12:10
Takk for svar.
Engelbret Lavransson har Vigerust eller andre kommet med informasjon som kan belyse hans slektsforhold-aner?.
Mine DNA tester har gitt meg mange opplysninger og bekreftet slektsledd så helt i det blå er ikke DNA tester. Jeg har benyttet bygdebøker og så verifisert slektsledd etter DNA treff.
Jon Guttormson sine aner forblir nok et ubesvart spørsmål. Dette blir mitt siste innlegg vedrørende denne tråd.
Hvis jeg virket krass tidligere så håper jeg at det ikke ble tatt som en personelig hets. Det bor en liten kruttønne i meg som av og til tar overhånd.
Mvh.
Vidar Rue

Statistikk: Skrevet Larsgaard — 07 Apr 2015 12:10

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

7. April 2015 - 8:37
Jeg tar oppfordringen fra Are Gustavsen til etterretning og sende mitt innlegg til redaktøren av NST som innspill til artikkel i dette tidsskrift. Jeg har forståelse for Løbergs synspunkter om at dette kvalitetssikres slik det normalt gjøres før eventuelt publisering i NST. Jeg regner med at det kan bli noe kommunikasjon av spørsmål og synspunkter som måtte komme opp. Innlegget oversendes ila få dager.

Vennlig hilsen

Torgrim Redalen

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 07 Apr 2015 08:37

Middelalderforum • Re: Biskop Jon Guttormson, eierforhold til Larsgaard.

5. April 2015 - 23:16
Vidar Rue.

Idet jeg viser til mitt innlegg 22. november, kan jeg ikke se at denne tråden bringer noen større klarhet i noen av de spørsmålene som ligger implisitt i de innledende 8 innlegg. Etter det jeg kan se, er status at du ikke har fremlagt noe i denne tråden som kan sette de personer nevnt på 1600-tallet med verken Jon Guttormsen eller den nevnte Engelbret Lavransson.

Inntil så er skjedd, har det liten eller ingen hensikt å trekke ymse nordisk litteratur uten relevans for problemstillingen eller DNA-resultater som er uten sammenheng i forhold til det spørsmål som innledningsvis ble forsøkt fremsatt.

Skal en forbindelse til Jon Guttormsson og eller Engelbret Lavransson etableres, så må disse bevises ledd for ledd fra det punkt hvor man har troverdig kunnskap om stamforeldre på 1600-tallet.

På denne bakgrunn foreslår jeg at du begynner helt på nytt, og dermed ser bort i fra både Jon Guttormsson og Engebret Lavransson, inntil du har bevist en forbindelse til disse.

Vennlig hilsen

Are S. Gustavsen

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 05 Apr 2015 23:16

Middelalderforum • Re: Biskop Jon Guttormson, eierforhold til Larsgaard.

4. April 2015 - 13:23
Basert på mine DNA prøver hos FTDNA og Gedmatch.com sine tester.

Statistikk: Skrevet Larsgaard — 04 Apr 2015 13:23

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

4. April 2015 - 3:05
Av hensyn til debattens haandterbart, anbefales det aa unngaa massive mengder med tekst i ett enkelt innlegg. Det er oftest mer formaalstjenelig aa dele ting litt opp. Et innlegg tilsvarende 7 sider synes noe overdrevent.

Som moderator vil jeg uansett forholde meg til hva som postes etterhvert som dette skjer, og dernest foreta mulige inngrep alt avhengig av hva som skjer,

Are S. Gustavsen
Moderator

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 04 Apr 2015 03:05

Middelalderforum • Re: Biskop Jon Guttormson, eierforhold til Larsgaard.

2. April 2015 - 19:09
Dette er DNA match til meg.
Hvordan det skal tolkes er usikkert men vi har noe felles aner for en god stund siden.Matchen på Cuba har ført opp disse som slektsnavn.

Alenius (Sweden) / Arnoldson (Chile) / Arnoldson (Cuba) / Arnoldson (Sweden) / Carlheim-Gyllensköld (Sweden) / Dahlgren (Sweden) / Gripenwaldt (Sweden) / Hertzman (Sweden) / Hornaeus (Sweden) / Humble (Sweden) / Kuylenstierna (Sweden) / Markman (Sweden) / Möllberg (Sweden) / Näslund (Sweden) / Rosenholmd (Sweden) / Wejdling (Austria) / Wejdling (Sweden) / Wennerstedt (Sweden) / Wetterlind (Sweden)

Slekter Glømmen og Hove i Gudbrandsdalen. Informasjon om Clemmet og Engelbret.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.co ... iginal.pdf

Statistikk: Skrevet Larsgaard — 02 Apr 2015 19:09

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

28. March 2015 - 13:16
Det er snart tre uker siden jeg annonserte at jeg ville gjøre en samlet vurdering av artikkelen om Hestbøætta. Nå er dette plutselig lite leservennlig? Ser at maks tegn er 60 000 som en melding skal inneholde, og den er mindre en halve av det. Ved å ta ut dette på Word-fil skulle det gå bra.

Torgrim Redalen.

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 28 Mar 2015 14:16

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

28. March 2015 - 11:38
Nå skuffer du meg, Torgrim. Det eneste egnede stedet for en grundig vurdering av Hestbøætta og min artikkel om den er sjølsagt NST, hvor min artikkel sto. Å legge sju sider med tekst i en debattråd, er særdeles lite leservennlig. Og du vil dessuten ved å bruke NST som publiseringskanal få hjelp av NSTs fagfeller til å luke unna dine vanligste feil og misforståelser allerede før publisering. Samtidig vil du da også få testet om metodebruken din holder forsvarlig nivå for en vitenskapelig publisering.

Du er jo blitt refusert av NSF før, så du tør kanskje ikke prøve en gang til?

Mvh
Lars

Statistikk: Skrevet Lars Løberg — 28 Mar 2015 12:38

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

27. March 2015 - 8:01
Jeg har laget et utkast til kritikk av Løbergs artikkel om Hestbøætta. Med litt finjustering skulle det være klart for kopiering til denne tråden like etter påske. Det er på 7 sider.

Torgrim Redalen

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 27 Mar 2015 09:01

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

16. March 2015 - 0:44
Det er utelukket at "vår" Sander er å finne blant innvandrede skotter i perioden 1600 - 1650 ettersom han giftet seg her i landet med Ragnhild Asgautsdatter i 1593.
Det er generelt vanskelig å finne spor i de noe mangelfulle skotske arkiver for denne perioden, og det hevdes at Sander Sanderson sitt opphav/fødested har vært forsket på i over 50 år.
Mvh. Leif Vivelid

Statistikk: Skrevet levi — 16 Mar 2015 01:44

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

15. March 2015 - 21:59
På databasen til University of St.Andrews over skotter utvandret til nordeuropa på http://www.st-andrews.ac.uk/history/ssne/list.php ligger en håndfull Sander Sanderson/Alexanderson som flyttet til Norge og Sverige.

Men disse ser ut til å ankommet i perioden 1600-1650, så hvis det er dokumentert at Sander Sanderson er nevnt i Hallingdalen 1590 og 1593, er disse neppe aktuelle kandidater.

Statistikk: Skrevet Petter V — 15 Mar 2015 22:59

Middelalderforum • Re: Biskop Jon Guttormson, eierforhold til Larsgaard.

15. March 2015 - 10:31
Dette treet er basert på Barfod og Skankeforeningen. Jeg har også benyttet Vigerust som kilde. Jeg har ført inn Jon Lavransson som et mulig aneledd til Engebret Lavransson men dette er ikke dokumentert på noen måte. Resten skal være riktig ihh. til de kildene som er benyttet. Jeg har også flettet inn Brahe ætta inn i treet. Er jeg på et blindspor med Engebret det blir som en besettelse for å få løst gåten.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.co ... iginal.pdf

Statistikk: Skrevet Larsgaard — 15 Mar 2015 11:31

Middelalderforum • Hernelind og diplomforfalskning (Bure-ætten)

14. March 2015 - 14:52
Det kan passe å gjøre oppmerksom på det som later til å være et alvorlig tilfelle av diplomforfalskning i vårt naboland. Rigmor Waler har imorges gjort oppmerksom på saken i Digitalarkivets brukerforum: http://forum.arkivverket.no/topic/19566 ... ktstavler/

Waler har som kjent tidligere sett nærmere på andre tvilsomme slektshistoriske påstander( Køhlersaken, bl.a. i Genealogen 2008), og hun henviser nå til dagens oppslag på Rötter-bloggen av Peter Sjölund: http://www.genealogi.se/blog/entry/fusk ... foerfaerar

Sjölund hevder at Tommy Hernelind i sin gjengivelse av et middelalderbrev fra 1324 bevisst har byttet rekkefølgen på to av brevutstederne, slik at feil person skulle sammenholdes med et bevart segl. Det fremgår av bloggen at Hernelind er blitt avslørt på et diskusjonsforum for en ukes tid siden, men Sjölund har dessverre ikke gitt noen referanse til hvor denne diskusjonen har foregått.

Tommy Hernelind skal, etter det jeg kan se, identifiseres med den Tommy Marc Hernelind (1961-) som har utgitt litteratur om Bure-ætten. Til orientering så hadde Geir Kamsvaag (Berntsen) en faganmeldelse av Marc Hernelinds CD-utgivelse "Gotländska anor 1500-1900" i Genealogen nr. 1/2004, hvor han påviste store svakheter ved dette arbeidet: http://www.nb.no/baser/norart/trip.php? ... &_r=346930

Om noen av leserne har en nærmere referanse til hvor denne diskusjonen (i Sverige) har foregått, så vil det være interessant å få dette opplyst.

Vennlig hilsen

Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 14 Mar 2015 15:52

Sider