Siste fra forumet

Subscribe to Siste fra forumet feed
Forum for Norsk Slektshistorisk Forening 2015-11-10T18:49:04+02:00 NSF-forum
Updated: 15 min 46 sek siden

Slektshistoriewiki • Re: Bygdehistorie listevisning

10. November 2015 - 17:49
Flott, Espen!
Takk skal du ha!

Statistikk: Skrevet Elin Galtung Lihaug — 10 Nov 2015 18:49

Slektshistoriewiki • Re: Bygdehistorie listevisning

10. November 2015 - 7:55
... og da er det utført

Statistikk: Skrevet Espen Tjernshaugen — 10 Nov 2015 08:55

Slektshistoriewiki • Re: Bygdehistorie listevisning

9. November 2015 - 23:38
Jeg synes også dette høres fornuftig ut, tenker også at det gjør registreringsarbeidet enklere..

Statistikk: Skrevet davidwhowden — 10 Nov 2015 00:38

Middelalderforum • Re: Falske stamtavler med vikingkonger

9. November 2015 - 23:33
Dette er et interessant tema Hvilke var disse falsknerne og var det slik at de dro på dørene til folk?
Det er vel mulig at den mest kjente av forfalskede slektstavler/bøker "Den Grønvoldske slektskrønike" fra 1924 kan kalles en forløper for disse?
Noe som er sikkert er vel at det var mye som ble produsert i perioden etter denne og i 40-årene som hadde klart nasjonalistisk fokus.
Fokuset for svært mange av tavlene var jo å føre sin slekt tilbake til vikingtid og Harald Hårfagre, dermed også middelalderen som er dette forums hovedfokus.

Statistikk: Skrevet davidwhowden — 10 Nov 2015 00:33

Middelalderforum • Falske stamtavler med vikingkonger

9. November 2015 - 14:01
Som mange vet, finnes det store mengder spekulative stamtavler rundt omkring som skal fremstille aner til diverse fyrstehus og adel. Disse ender gjerne med den gamle norske kongerekka, og bremser ikke før selveste Harald Hårfagre. Man finner fremdeles spor av disse stamtavlene i dag, som familietradisjoner og "min bestefar har sagt". Såvidt jeg har forstått, var slike konstruerte stamtavler spesielt populært på 1930- og 1940-tallet, og skal ha vært å få kjøpt, tilpasset den enkelte.

En av mine grandonkler viftet stadig med en slik stamtavle, som var hans store stolthet. Min far hevder derimot at den var kjøpt av noen omreisende svindlere, som visstnok skulle ha utgitt seg for å være advokater. (Og ifølge min onkel derfor hadde mandat til å bekrefte genealogiske opplysninger...) Min grandonkel døde barnløs for mange år siden, og hvor dette stamtreet befinner seg i dag, vet jeg ikke. Om disse svindlerne faktisk gikk på dørene, eller om min far i minnet har forvekslet dem med andre typer dørselgere, vet jeg heller ikke.

Er det noen som vet mer om hvor organisert denne svindelen var? Når og hvordan disse svindlerne opererte? De må jo ha tatt opp bestilling eller på annen måte fått tak i nok informasjon til at offeret kjenner igjen sine besteforeldre og oldeforeldre, før de har koblet på slektslinjer antagelig fra et ferdiglaget skjema. Det hadde vært både interessant og nyttig å identifisert produsenten(e) og omfanget av slike stamtavler fra denne perioden.

Statistikk: Skrevet Kvernberg — 09 Nov 2015 15:01

Slektshistoriewiki • Re: Bygdehistorie listevisning

8. November 2015 - 12:27
Mange takk, det er glimrende

I tilfelle noen andre skulle komme med innvendinger vil jeg dog gi det litt tid før jeg setter i gang.

Statistikk: Skrevet Espen Tjernshaugen — 08 Nov 2015 13:27

Slektshistoriewiki • Re: Bygdehistorie listevisning

8. November 2015 - 12:07
Ja vel - da blir det jo ikke på langt nær så mye arbeide som å dele alt inn i regioner

Jeg er veldig enig i ditt forslag!

Statistikk: Skrevet Elin Galtung Lihaug — 08 Nov 2015 13:07

Slektshistoriewiki • Re: Bygdehistorie listevisning

8. November 2015 - 11:41
Alfabetiseringen vil ikke bli forandret, det er kun snakk om endring av kodingen i den listerekkefølgen som allerede finnes. Den måten som Akershus og Oppland er inndelt i er vel egentlig særtilfeller som passer greit der, men upraktisk å overføre til andre steder. Det er opprettet regioner for flere fylker, men de går på og er ment for bøker som omhandler regionene rent generelt, og er som regel plassert under fylkesnivå og over byhistorie (se f. eks. M&R).

Eventuelle arbeidsoperasjoner vil bli å forandre koding i listevisningen i samme rekkefølge som bøkene og bygdene nå står i, eksempelvis fra denne:

|Aukra || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 1]
|-
|Aukra || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 2]
|-
|Aukra || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 3]
|-
|Aukra || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 4]

Til denne:

===Aukra===
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 1]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 2]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 3]
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005 Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 4]

Som du sier vil det bli arbeidskrevende, men alt må ikke gjøres på en gang – og vinter`n er lang

Statistikk: Skrevet Espen Tjernshaugen — 08 Nov 2015 12:41

Slektshistoriewiki • Re: Bygdehistorie listevisning

8. November 2015 - 10:07
Eksempler: A - Møre og Romsdal og B - Akershus

Jeg er enig med deg i at det er flere fordeler med alternativ B, men det blir jo svært mye jobb med dette, og det krever store geografiske kunnskaper.

Nå står bygdehistorien alfabetisk, og det går veldig raskt å finne riktig sted. I oppsett B må vel stedene deles inn i regioner, slik som for Akershus med Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo, vestregionen etc. Stedene på undernivåene (f.eks. Oppegård, Høland, Hurdal) kommer da ikke lenger alfabetisk som i oppsett A, og dette kan føre til at folk bruker lenger tid på å finne dem, men de står jo i infoboksen øverst ... når folk blir vant til å starte å lese på toppen av siden

Statistikk: Skrevet Elin Galtung Lihaug — 08 Nov 2015 11:07

Slektshistoriewiki • Bygdehistorie listevisning

8. November 2015 - 0:43
Det er i dag 2 standarder for listevisning av bøker med bygdehistorie:

A, |-|Stedsnavn || [lenke boktittel] (gir visning i grå felt).
B, * [lenke boktittel] (med egen overskrift for stedsnavnet).

Min erfaring med A er:

1. Unødvendig plundrete og tungvinn å jobbe med.
2. Stedsnavnene vises ikke i infoboksen øverst på siden, og derved heller ikke noen lenke til hvert enkelt sted/bygd/kommune.
3. Den gir ikke noen bedre oversikt og lesbarhet enn B.
4. Den gir ikke direkte redigeringsmulighet for hvert enkelt sted/bygd/kommune.

På sikt kan jeg derfor tenke meg å forandre listevisning A til listevisning B. Det kan jo være at det finnes noen gode argumenter for å ikke gjøre det og som jeg ikke har tenkt på. Jeg gjør selvsagt ingenting uten godkjenning. Hva mener dere?

Statistikk: Skrevet Espen Tjernshaugen — 08 Nov 2015 01:43

Middelalderforum • Re: Signettring funnet ved Reins kloster - tilhørte hvem?

7. November 2015 - 4:07
Interessant lesing. Takk! Har gjort finneren av ringen oppmerksom på denne tråden

Mvh Trond

Statistikk: Skrevet Trond Arild Hansen — 07 Nov 2015 05:07

Middelalderforum • Re: Signettring funnet ved Reins kloster - tilhørte hvem?

3. November 2015 - 19:42
Sant å si ser dette ut som en fingerring, rett og slett. Den har hverken et utpreget geistlig eller heraldisk preg. Den kan heller ikke være et ringsignet som er et lite segl (secretum) montert på en ring. Seglets formål er å identifisere segleieren og vil derfor ha en omskrift som gir navnet på en person eller institusjon. Motivet i seglet - seglbildet - kan være et bumerke, et monogram, eller en figur av en eller annen art (i geistlige segl ofte ett eller flere religiøse symboler, eventuelt segleiers portrett). Er seglet heraldisk, er bildet skjold eller hjelm eller begge deler (våpensegl). I våpensegl med skjold er skjoldet nesten alltid prydet med eiers våpenmerke eller monogram. Bemerk at våpensegl ikke bare benyttes som som privatsegl; de kan også være institusjonsegl, embedssegl, landsskapssegl etc.

Før man spekulerer videre, kan det være et forsøk verdt å se på ringen ut fra stil og type for eventuelt å komme en mulig datering nærmere. Jeg foreslår at man konsulterer Alf Hammervold, "Dacthylotheca Norvegica Mediovalis. Fingerringer fra middelalderen i Norge." (Oslo 1997. Varia 40, Universitetets Oldsaksamling).

Mvh., Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 03 Nov 2015 20:42

Middelalderforum • Re: Signettring funnet ved Reins kloster - tilhørte hvem?

2. November 2015 - 21:36
Til info, så har undertegnede postet et innlegg under denne diskusjonen i DA forumet. (Se Gretes lenke over).

En ørkesløs spekulasjon rundt hvorvidt dette kunne være signettringen til en erkebiskop, kannik eller geistlig, er neppe fruktbart i denne forbindelse.

Uten å påberope meg heradisk kompetanse, så mener jeg dette ligner svært lite på et personlig segl. Hva med et instutusjonssegl, et laugssegl ? Noen med kjennskap til laugssegl fra middelalderen ?

Hva med en latisk strofe, bestående av fire ord ?

Statistikk: Skrevet JohanMSetsaas — 02 Nov 2015 22:36

Middelalderforum • Re: Signettring funnet ved Reins kloster - tilhørte hvem?

31. October 2015 - 18:18
Greit å gjøre oppmerksom på at spørsmålet også er postet på DA: http://forum.arkivverket.no/topic/19892 ... Drte-hvem/

Statistikk: Skrevet Grete Singstad — 31 Okt 2015 19:18

Middelalderforum • Signettring funnet ved Reins kloster - tilhørte hvem?

30. October 2015 - 22:30
Ved hjelp av metalldetektor fant Roy Søreng denne signettringen ved Reins kloster i fjor. Noen som ut fra initialene kan si hvem den kan stamme fra? (ut fra korsene i hjørnene - dreier det seg om en geistlig person?)
http://roysoreng.blogg.no/1445955566_hv ... r_av_.html

Tror dette kan passe i dette forumet, da ringen antas å være fra tiden rundt reformasjonen.

Mvh Trond

Statistikk: Skrevet Trond Arild Hansen — 30 Okt 2015 23:30

Middelalderforum • Re: Tiendepengeskatten 1520 - omregning

27. October 2015 - 22:17
Takk for svar! Om din antagelse er riktig (om at antall mark betalt tilsvarer antall spann eid, uavh. om gården er bebodd av eier), så har jeg nettopp kastet bort atskillige timer :-p Men det åpner også for flere muligheter. Prøver å se positivt på det
Mvh Trond

Statistikk: Skrevet Trond Arild Hansen — 27 Okt 2015 23:17

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

27. October 2015 - 14:28
Mitt siste innlegg var et svar til Are Gustavsen på hans spørsmål om jeg fremdeles ville hevde en forbindelse mellom Ivar Rova og Lindheim-folket. Jeg svarte at det gjør jeg, min artikkel er fremdeles aktuell, som et kritikk av Løbergs artikkel. Mitt svar til Are var like mye et svar til han som medredaktør av NST. Jeg vil si meg enig med Setsaas i at kommunikasjon med redaksjonen ikke bør foregå i dette forum.

Mvh,
Torgrim Redalen

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 27 Okt 2015 15:28

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

26. October 2015 - 21:43
Jeg forstår meg tydeligvis ikke på hva som foregår oppe i Torgrim Redalens hode. Og jeg hadde heller ikke tenkt å bekymre meg mer over det, men jeg kan bare ikke la Redalens siste innlegg få stå som avslutning på denne tråden. Til det snur innlegget alt for mye på hodet i forhold til de faktiske forhold.

Redalen er overbevist om at jeg ikke har grunnlag for mitt initiale standpunkt i denne debatten, altså at Ivar rova ikke kan ha barnebarn i live ved Ogmund Finnsons død. Hans overbevisning kan jeg sjølsagt ikke utfordre, men påstanden er rett og slett urimelig fra Redalens side. Jeg presenterer i Hestbøartikkelen min alt kjent kildemateriale om avegangen etter Ogmund Finnsson, og det er ikke i det materialet ett eneste belegg for at Ivar rova skal ha barnebarn i live etter svartedauden. Hadde Bjørn Torleivsson vært Ivarrovas barnebarn, ville den framsatte påstanden i DN I nr 640 vært i strid med arvetallet i Landslova, og at en sysselmann skulle latt en slik arv gå fra seg, er utenkelig. Det er altså kildebelegg for påstanden min, mens det ikke finnes ett eneste kildebelegg for Bjørn Torleivssons opphav.

Det er Redalen, som hevder slektskapet, som også plikter å sannsynliggjøre sin hypotese. Det evner han naturlignok ikke å gjøre all den stund kildene tier. Det Redalen driver med her, har ikke det minste med genealogi å gjøre.

Statistikk: Skrevet Lars Løberg — 26 Okt 2015 22:43

Middelalderforum • Re: Tiendepengeskatten 1520 - omregning

26. October 2015 - 19:54
Spørsmålet er i høyeste grad relevant, men dessverre ser det ikke ut til at det for tiden lar seg besvare. Vi kjenner ikke skattebrevet fra 1519 og har derfor ikke eksakt informasjon om takstgrunnlaget for jordeiendom i tiendepengeskatten. Jeg har drøftet spørsmålet med professorene Audun Dybdahl og Halvard Bjørkvik, men de kjenner heller ikke svaret. Dybdahl er vel den som har arbeidet mest med tiendepengeskatten, og jeg anbefaler hans bok "Tiendepengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520", NTNU 2005 (Skrifter NTNU - Senter for Middelalderstudier 18). - Skatten ble trolig svart av alt selveid jordegods.

Det er heller ikke for tiden kjent kilder som entydig kan koble en jordeier og hans jordegods til samme person i skattemanntallet. Jeg har sett på jordprisene i Trøndelag og Nordmøre i tiden ca. 1450-1520, men utvalget er for lite og prisene for sprikende til at de kan danne grunnlag for statistisk signifikante slutninger. Gunnar I. Pettersens monumentale "Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280-1500" har i tabell 2.22, s.199, 10 jordpriser for Trøndelag i tidsrommet, med priser fra 1 til ca. 7,5 mark forngild pr. øresbol. Nordmøre bidrar i tidsrommet ca. 1435-1510 med 6 jordpriser varierende fra 9/16 til 1 1/4 mark forngild pr. øresbol (tabell 2.23 s.202). Det gikk 3 reelle øresbol i spannet, og omkring 1520 svarte den forngilde marken til 1 lodd sølv på 13,5 g i verdi. Det går 16 lodd i bismermarken på 216 g, så sølvprisen hadde øket med en faktor på 16 i forhold til verdien før 1350.

Jeg ville forsiktig gjette på at takstgrunnlget kunne være omtrent 3 mark forngild pr. øresbol eller 10 mark pr. spann. Skatten for 1 spann ville da bli 1 lodd sølv eller 1 mark penger. Det skulle være mulig å etterprøve denne hypotesen med en statistisk analyse av innbetalingene for jordegods i skattemanntallet.

Mvh., Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 26 Okt 2015 20:54

Middelalderforum • Re: Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

26. October 2015 - 15:47
Så er Asak i gang igjen. Jeg ser at han nå sier seg enig med Sollied på noen vesentlige punkter. Hva Asak mener med en logisk teori som ikke lar seg verifisere, er ikke lett å forstå. Teorier bør i utgangspuktet være logiske og etterprøvbare. En kritisk prøving kan godt tjene til å bekrefte teorien, men verifisering av teorier kan vi som regel se langt etter. Derimot kan etterprøvingen meget vel føre til at teorien falsifisres.

For å vende tilbake til Jon av "Sudrheimum", kongens frende, er han bare kildedebelagt en eneste gang, nemlig da han etter Håkonarsagaen sammen med andre vårbelger fikk grid av kong Håkon i Nidaros våren 1240. I sagaen er i allefall 6 personer kalt "kongsfrende" eller "kongens frende". Det åpner jo for diverse spekulative kombinasjoner. I tillegg er det minst 2 dusin garder som heter Sørem, Søreim eller Sørum i Norge. Da handsskriftene av sagaen alle er islandske fra 1300-tallet og senere, skal man være forsiktig med å tillegge dativformer av stedsnavn særlig vekt. Med andre ord kunne Jon av "Sudreheimum" høre hjemme hvor som helst - også i Luster. At han stod på hertug Skules side under dennes opprør, tyder jo heller ikke akkurat på at han var noen "støttespiller" (sic) for kongen.

Å kalle Ivar av Skedjuhov for kongens støttespiller, fortoner seg like merkelig. Han opptrer konsekvent som kongsmann fra 1224, da han overtok sysselen på Hedmark etter Olav moks fall og hadde den sammen med Fridrek slafse. Ivar er siste gang nevnt i sagaen i 1240 og var da fortsatt kong Håkons tro mann. Ivar passer glimrende som far til Jon Ivarsson raud, og det er ingenting som taler i mot denne hypotesen - heller ikke kronologien. Det hele stemmer godt når man innser at Jon Ivarssons kjente barn bør være født i tidsrommet 1270-80 og i hvertfall ikke meget senere.

Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 26 Okt 2015 16:47

Sider