Artikler

Oslo Hospital 1718-1744

1731-1739 mangler i denne oversikten, men 1731-1738 er transkribert av Rune Nedrud.

ÅrMann fornavnMann etternavnMann bostadKvinne fornavnKvinne etternavnKvinne bostedSognSlektskapMerknad
1718GyvelAndersenKariKettelsdatterFlesbergBevilling dat. 26 des. 1718
1718JacobEllingsenMartheAndersd.TotenBevilling dat. 27 mai 1718
1718NielsLagesenHiermstadAnneEngelbretsdatterStangeBevilling dat. 21 mars 1718
1718OleKieldsenNysteAnneIversdatterStangeBevilling dat. 23 des 1718
1719MogensOlsenBeverstad??LisbethAndersd.StangeBevilling dat. 6 feb. 1719
1719GiermundKnudsenKittelslandAaseNielsd.RollagBevilling dat. 7 april 1719
1719ØstenJohansenMaliOlsdatterRingebu
1719HansTrulsenGyriThorsdatter!!
1719IverGulbrandsenSigriGuulsdatter??!!
1719TorgerNielsenKarenOlsdatter!!
1719LarsOlsenKatAnneTrulsd.??!!
1719EngebretJonsenIngeborHaagensd.!!
1719AmundOlsenGoroeJacobsdatter!!
1719OleIversenEngelefAndersd.!!
1719OleHalvorsenGulovOlsd.!!
1719BerthelHenrichsenAnneOlsdatterGrue
1719HolmHolmsenJohanneHolmsdatterEnebakk
1719JonThoresenMartheMichelsdatterRingebu
1719HansHansenSigriPedersdatterAsker
1719ThorThorchilds.MaritKnudsd.Aurdal
1719GulbrandPeders.GiøranTorstensd.Rollag
1719PalmeChristensenGunildAslesd.Sigdal
1719OleOlsenKirstiJørgensdatterLand
1719JensHalvorsenRagnildLarsdatterVestby
1719GulbrandKnudsenKariSollofsd.??Ål
1719HaagenKnudsenGundborOlsd.Hoff i Solør
1719OlePedersenAnneBergersd.Hoff i Solør
1719ErichChristophersenMarenThorsdatterSørum
1719AndersEliæsenStrønger!!
1719PovelPovelsenKirstenTorbiørsd.Moss
1719IverHalvors.GiøranNielsdatterRollag
1719GiermundOlsenAmbiørGunuldsd.Rollag
1719OleNirien??VielKnudsdatterRollag
1720OleAmundsenMargitMaartensd.Nes i Hallingdal
1720LarsEmbretsenIngeborEmbresd.Hoff i Solør
1720PederEmbretsenAnneKnusdatterHoff i Solør
1720HalvorJacobs.KarenAndersd.Stange
1720LarsGuldbrands.BoelGuldbransd.Gjerdrum
1720HovelNiels.LiveHansd.Sandsvær
1720NielsKnudsenHeljeAndersd.Land
1720HansOlsenIngeborFridrichsd.Land
1720LarsSimonsenAstrieLarsdatt.Rollag
1720SvendOlsenAaldsiAslesd.Ål
1720GuttormOlsenMargitOlsd.Ål
1720OleKnudsenLiveHalvorsd.Rollag
1720GunderEngebrets.AaseBiørnsd.Rollag
1720KnudHansenKariIversd.Åmot
1720ErichOls.JohanneOlsd.Nes på Romerike
1720HansBrynhildsenMartheChristophersdatterSkedsmo
1720GunderJoensenBarbaraHansd.Halden, nordre
1720JohannesClemetsenWiborreOlsd.Ås
1720KnudPovelsenGuriOlsd.Land
1720LarsPovelsenSunevVebiørnsd.Rollag
1720ArneHalvors.SigriHalvorsd.Rollag
1720JohannesPeders.ElseArnesd.Bærum
1720GiøgerFaltins.TineNielsd.Slidre
1720TorgerOlsenGoroKnudsd.Ringebu
1720KnudEnglesenMarithOlsd.Vågå
1720OleKierstoldsenBertheHellechsdatterFlesberg
1720PederHennings.AnneKnudsd.Odalen
1720GisleKnudsenAstriSimensdatterRollag
1720HansHornHelleHermandsdatt.Lier
1720BørgeSvendsenMartheNielsd.Høland
1720GulbrandHans.PernilleOlsd.Aremark
1720BrynhildAndersenIngeborTrugelsdatterAremark
1720LarsThorsenEliPedersd.Ringsaker
1720PederErichsenAnneIversd.Strøm
1720OleJacobsenRagnildSimensd.Gausdal
1720JohannesGuttorms.AnnePedersd.Lesja
1720GavenWrigtJohanneJochumsd.Larvik
1720LarsAnders.KirstenSørensd.Tjølling
1720PederSivers.AnneGudmundsd.Vinger
1720DidrichAnders.AmbiørHalvorsd.Lier
1720PederSemmings.MildeOttersd.Åmot
1720ReerEngebrets.SiriOlsds.Modum
1720Peder!!CollerøMarenEngebretsd.Aremark
1720LarsHansenAnneLarsd.Hoff i Solør
1720GulbrandAsmunds.BertheChristophersdatterAndebu
1720HansGunders.MartheEvensd.Flesberg
1721OleNiels.KariAmundsd.Nes i Hallingdal
1721PederPeders.GuriFridrichsd.Lesja
1721ErichJonsenOsteJonsd.Vågå
1721OlePeders.GiertrudJonsd.Aurdal
1721OleKnunds.MartheEndresd.Aurdal
1721JohannesTallachs.OlaufHeljesdatterAurdal
1721SvendJohans.MariAmundsdatterFroen
1721!!!!!!!!!!
1721NielsEllefsenGunildJacobsd.Ål
1721OleLars.MarenGundersd.Åmot
1721NielsFiosse??IngeborNielsd.Rollag
1721OleIvers.RannaGuttormsd.Vågå
1721ThiøstelJonsenIngeborJonsd.Vågå
1721HelgeTaralds.IngeborLarsd.Stange
1721HansHalvorsenAnneEngelbretsdatterUllensaker
1721OleOlsenBirgitheNilsd??Flesberg
1721JonOlsenKariOlsdatterRingebu
1721Johannesvon CappelenÅbenb. Skrift.
1721IverHalvors.BridtPovelsd.Lom
1721PederOls.RandiGuttormsd.Stokke
1721BiørnOls.ChristiGundersd.Sigdal
1721LarsEvensen??Kittilsdatt.Sigdal
1721ThorChristens.MarenLarsd.Faaberg
1721LarsPeders.MaridtKnudsd.Lom
1721OleErichs.BarbaraRolfsd.Lom
1721Christoph.Ols.AnneGulichsd.Nannestad
1721TollefIngebrets.IngriChristophersd.Tynset
1722JuulLarsenGunildMogensd.Aurdal
1722AndersOlsenSigriKnudsd.Aurdal
1722SivertArnesenBertheSiversd.Aurdal
1722ChristenFridrichs.AmbiørChristophersd.Land
1722HerbrandOls.GuriØrjansd.Ål
1722AndersJacobs.ThoreLarsd.Vågå
1722TiøstelOls.MariSimonsd.Froen
1722EvenSvends.GunbiørNielsd.Sandsvær
1722KnudAsles.GiertrudPovelsd.Norderhaug
1722JørgenWiggenMarenBern??!!
1722JohannesJoens.GiøeRolfsd.Lom
1722SevaldRolfs.AnneJoensd.Lom
1722NielsChristensenKirstenSvendsd.Våler
1722SivertOls.IngeborAndersd.Sigdal
1722WærnerSørens.HolnÅbenb. Skrift.
1722HalvorThoresenSiriNielsd.Rollag
1722KnudKnudsenIngeborHeljesd.!!
1722HansHaagens.MarenBuggeKongsberg
1722TaraldOls.DortheOlsd.Fet
1722NarveHaagens.AaseTronsd.Sigdal
1722FingerAsles.SedselAslesd.Sigdal
1722PederOls.MarenTormosd.Laurdal
1722ChristopherMaartens.MarenJensd.Skedsmo
1722ØstenLevers.JøranAnundsdatt.Nes i Hallingdal
1722JoenHans.AnneBendsd.Asker
1722JonHans.AnneBensd.Askerdobbelt registert
1722SiverErlands.AnneSølvesd.Lom
1722LarsPedersenLom
1722OleFingaars.BertheOlsd.Sigdal
1722BertheMogensd.ChristianiaÅbenb. Skrift.
1722AndersAnders.GuriGuliksd.Nesset
1722GuleiAslesenSigriOlsd.Ål
1722SiverJørgens.IngeborPedersd.Lesja
1722PederGunders.MarenHansd.Grue
1722PederArnes.MariaChristiansd.Christiania
1722GulbrandOls.IngeborLarsd.Ringsaker
1722TollefDaphins.JohanneHansd.Toten
1722ThomasKnudsenIngriKnudsdatterAurdal
1722NielsHaldos.AnneThoresd.Øyer
1722GulbrandEngelbrets.GundbiørHelgesd.Sigdal
1722GulbrandEngelbrets.GundbiørHelgesd.Sigdaldobbelt registert
1722HenrichAmunds.GiertrudEndritsd.Nes i Hallingdal
1722MortenRanchMargrethe Jacobsd. KruuseKongsberg
1722AamodtAnneFalsterRingsakerHan: Capitain
1722ChristenOls.MarenChristophersd.Slagen
1722PeterColletRosenberg!!Hun: Jomfrue
1722IverEllefsenGuriJoensd.Ål
1722OleTorchilds.HelgeKnudsd.Ål
1722HenrichAnders.AnneHalvorsd.!!Han: af Major Rømers Compagnie
1722RasmusOlsenAnneSvendsd.Fåberg
1722EvenOls.MarenToresd.Asker
1722MaartenMaartens.GuriPedersd.Åmot
1722AndersAmunds.EliOlsd.Hoff i Solør
1722TorchildJons.GunildKnudsd.Rollag
1722NielsHelgesenGurosNaversd.Sigdal
1722ColbiørnSlemsrudGrue
1723OleJacobs.EllenTorchildsd.Flesberg
1723HansKnudsenMartheJørgensd.Ullensaker
1723OleCarls.GuriKnudsd.Åmot
1723AndersPovels.MansætOdalenLeiermål
1723SigriChristensd.SchaarerOdalenLeiermål
1723PederIvers.MelomJohanneOlsd.FandingrudChristiania
1723OleOls.KariJonsdatt.Åmot
1723TorstenOls.TorbiørTorgersd.Flesberg
1723AndersAnders.ElenErichsd.Stange
1723OleOls.GiøranOlsd.Aurdal
1723ChristenOls.RønnauKnudsd.Land
1723GulbrandHalvors.AnneErichsd.Løten
1723PederLars.SiriOlsd.Toten
1723ErichLars.IngerRasmusd.Norderhaug
1723HalvorChristophers.KarenAndersd.Rømskog
1723TruelsStrangerAbelonePlade!!
1723PederThrons.AnneLarsd.Nannestad
1723ThoreTorstens.IngebiørJohansd.Lesja
1723RolfRasmus.AaseSiversd.Sandsvær
1723HansMads.RagnildMadsd.Aurskog
1723OleSørens.AnneJohansd.Nes på Romerike
1723PederGuldbrands.EliErlandsd.Jevnaker
1723OleTrulsenSandeLeiermål
1723JensLøche!!Mad. Sal. Jens Løches
1723PederOlsenAnneTollefsd.Åmot
1723HalvorKnuds.IngeborOlsd.Rollag
1723LarsRasmus.KirstiLarsd.Nøtterøy
1723OveEllefsenGunildSimonsd.Modum
1723JanJochums. ColdeveyAnne Birgitta Andersd. HolstLarvik
1723IverHelges.BeretTorgersd.Sigdal
1723JohannesKnuds.AnneOlsd.Lesja
1724KnudHelges.BerthePovelsd.Rollag
1724AmundPeders.MartheGundersd.Biri
1724AndersAroes.MartheNielsd.Trøgstad
1724MaartenKnudsenMarenAndersd.Eiker
1724OleKversenArneklevMaritLarsd.Dovre
1724TronMads.IngerAmundsdatt.Skedsmo
1724PederTorgersenRagnildJonsd.Modum
1724SteenerGunders.GunildHelgesd.Sigdal
1724RolfOls.AnneOlsd.Lom
1724KnudOls.AasteSimonsd.Tynset
1724HaagenAmunds.KarenGundersd.Elverum
1724SiverThoresenAnneHalvorsd.Rollag
1724KnudOls.AnneArnesd.Rødenes
1724SørenAmunds.AnneHenrichsd.Hedrum
1724SvendSvends.GunildKielsd.Krogstad
1724SvendHalvors.GuriPedersd.Idd
1724NielsOlsenKirstiPovelsd.Ringerike
1724ReerNiels.KariOlsd.Gausdal
1724SvendLars.AnneAndersd.Skedsmo
1724NarveJens.GurosEvensd.Sigdal
1724LarsPeders.AnneChristensd.Lom
1724OleBiørns.AnneTorresd.Ål
1724GuttormNiels.HaldisEvensd.Ål
1724OleErichs.AaenMilleOlsd.ØstgaardTynset
1724JonOls.EggenIngriSimonsd.Tynset
1724PederMichels.SvendsrudIngeborGulichsd.Modum
1724TostenNiels.BøjeAnneChristensd.ResemLom
1724ArneJons.AnneNielsd.Våler
1724Christoph.Hemmings.IngeborHansd.Hurum
1724OleOls.TombergGuriAmundsd.Rollag
1724HalvorNielsenHoelNes på Hedemark
1725MargrethaJochumsd.LarvikÅbenb. Skrift.
1725SvendJohans.LienIngeborOlsd.Vågå
1725AmundMichels.GreniDortheOlsd.Nes på Romerike
1725ErlandHans.HugardGoroAmundsd.Øyer
1725LarsJons.AnneOlsd.Eidsvoll
1725KnudKnuds.RamsrudJøranOlsd.BacheRollag
1725ArneJeppes.LandverchJøranHalvorsd.Rollag
1725PederAmunds.BirgitheOlsd.Nes i Hallingdal
1725EvenGuttorms.DeveggeRandiOlsd.GrimegaardNes i Hallingdal
1725HalvorWedbiørns.LarsgaardBirgitheKnudsd.RyÅl
1725ThomasJons.IngriØrstensd.GarthusAurdal
1725AndersJons.ThoreHalstensd.RudstadbachenAurdal
1725SiverThronsenRagnildHalvorsd.SchrutvoldAurdal
1725KnudSvends.KarsgaardRandiBrynhildsd.Ål
1725HansOlsenAnneAndersdatterNes på Romerike
1725CarlErichs.HelgeHovaldsd.Rollag
1725PederSiverts.AnneOlsd.Vågå
1725PederAmunds.Karen??rodesd.Sande
1725MichelAnders.AnneHansd.Sandeherred
1725GiermundSimons.RønneAndersd.Åmot
1725GullichHerbrands.BirgitheOlsd.Flesberg
1725GunderHerbrandsenThoreOlufsdatterFlesberg
1725OleOlsenWolstadAnneJonsd.Nes på Romerike
1725JacobStephens.MaleneAndersd.Gran
1725JonJons.BertheOlsd.Norderhaug, Ådal
1725ChristopherOls.AnneGuttormsdatterEidsvoll
1725NielsPedersenAnneAmundsdatterEidsvoll
1725ChristenHelges.MartheOlsd.Ås
1725KnudIngebretsenKopangKarenLarsd.KopangÅmot
1725OleArnes.OphemMargitGuttormsd.Ål
1725JoenSvendsenLotenGuriLarsd.HalstensgaardHallingdal
1725Anna Christophersd. ManalLarvik
1725AndersMichels.MartheThronsd.Våler i Jarlsberg
1725JørgenOls.MartheJørgensd.Ringsaker
1725RasmusAnders.MarenLarsd.Rødenes
1725RejerAsbiørns.ThoreGulichsd.Rollag
1726JonHans.GimsingrudSigriUdveyenTrøgstad
1726OleTharalds.MeehuusRandiGuttormsd.Ål
1726OleOls.KaarbølElenOlsd.Solør, Hoff
1726OleChristens.SinestadKarenHalvorsd.Fåberg
1726JohannesAndersenGonorOlsdatterVang
1726LarsStrangerCathrineJacobsd.Bragernes
1726DyreOllsenMartheGunildsd.Vang
1726LarsOlsenLalumKirstenChrisophersd.MuuslieStange
1726AndersThorsenAasePedersdatt.Rollag
1726JonSchonrudChristenceNisterud??
1726AndersHalvors.LysagerElseOlsd.GrebChristiania stift
1726HansBottelsenAnne Birgitta Amundsd.Skedsmo
1726KnudOls.HolbøeIngeborOlsd.KleppeVågå
1726BiørnOls.MarriAslachsd.Nes i Hallingdal
1726SvendHalvors.GunildDanielsd.Rollag
1726GregersLars.GiertrudHalvorsd.Rollag
1726RønnovIversd.VågåÅbenb. Skrift.
1726FingarHelges.MarenLarsd.Sigdal
1726JohannesSnelChristianiaÅbenb. Skrift.
1726NuriHalvors.SynnevTollefsd.Flesberg
1726TorgierOls.AnnePedersd.Kongsberg
1726ErichAmunds.MelgaardEllenNielsd.SætterOdalen
1726OleLars.SchinningsrudAnneOlsd.KiensrudAurdal
1726TorgrimAnders.LieMartheSiversd.LandsendenAurdal
1726AndersOls.BoelWillumsd.Rødenes
1726OleTruls.DortheLarsd.Sande
1726EvenKnudsenWidsteBertheTollefsd.WiigSlidre
1726OleIversenBarbaraHalvorsd.Eidsvoll
1726NarveJons.OllufEllefsd.Sigdal
1726GisleSimons.GyroKnudsd.Rollag
1726OleAnders.MøchlebyIngeborSimonsd.Møchleby!!
1726Ta??TaraldsenNygaardGunildChristensd.JarenAremark
1726JonEners.GiøranGulbrandsdatterMoss
1727ErichGuttorms.HougKariGulbrandsdatterAskim
1727SivertGunders.RagnildOlsd.Elverum
1727OleKnuds.??AnneThronsd.HartdstadElverum
1727OleOls.SibilleSørensd.Romnes
1727GregarJonsenGioranGulichsd.Rollag
1727SyvertLassen!!Han; Corporal, åbenb. Skrift.
1727OleDunserudEiker
1727PederNiels.GaarerBeritTorchildsd.Toten
1727U.Fvon HeinKarenBrukman!!udj 2det leed
1727SørenAslesenHygenIngeborOlsd.BraasetRøyken
1727AmundAnders.StrandBirgitheArnesd.Ål
1727SvendSivers.MyreSidselOlsd.Ål
1727OleOls.TveteBirgitheOlsd.Ål
1727OleChristoph.IlebechChristenzeJuelsd.Høland
1727HansTorsenTalleraasAnneOlsd.Lesja
1727ChristenJacobs.Wennebech!!Åbenb. Skrift.
1727SvendChristens.MartheSvendsd.TøyenHøland
1727TronHans.AnneFrantzdatt.QvamØyer
1727ChristopherGunders.EvjeJøranClemetsd.Flesberg
1727ZachariasErichsenEngedalRagnildOlsd.AgreRendal
1727ToreOlsenJøranPedersd.Eiker
1727AmundGuttorms.GreniRønnouGulbrandsd.FinstadNes på Romerike
1727JensBlegenBertheOlsd.Fåberg
1727EvenHaagens.HolmenAnne Evensd.AkerEven betalt for sin datter Annes leiermålsforseelse.
1727OleTolloufsenTronnæsIngeborOlsdatterStayÅmot
1727ChristenNielsenStemmeSidselBaarsdatterToftenRakkestad
1727HalvorHansenThoraOlsd.Sandeherred
1727JohannesAndersenAurdalÅbenb. Skrift.
1727ErichSyverts.SirieSyversd.Land
1727ChristopherLarsenOpsalAnneOlsdatterTogstadNes på Romerike
1727BottolfBottolfsenMarenAmundsdatterSkedsmo
1727EndreJohans.AnneAslachsd.Fet
1727HalvorNiels.SimmelingeInger??Knudsd.Ulven??Slidre
1727HansJohans.SchindelieGiertrudEndresdatterHognerLand
1727PederMadsenAnna Povelsd.Fåberg
1727OleTollefs.KirstiPedersd.Åmot
1727EllefJacobs.HoumGunildOlsd.ToftGausdal
1727GulbrandErichs.MartheOlsd.Nannestad
1727ChristopherSteeners.OstenbyIngerTorgersd.Rødenes
1727AndersTharaldsenDortheHelgesd.Åmot
1727PederHelges.Anna Tharaldsd.Åmot
1727PovelJørgens.LieAnna Halvorsd.MyrerEidsvoll
1727MathiesNielsen BiørnKaren Hansdatter MossStrømsø
1727OlufHorstenFåbergÅbenb. Skrift.
1727EllingAslesenToreOlsd.Sigdal
1727PederAasMarenØstaasToten
1728LarsBiørns.BrascherudKarenKnuds.WaalerHoff i Solør
1728ArneSivertsenMoenGuriOlsd.Ål
1728KnudArnesenSchareAmbiørOlsdatterÅl
1728OleTorchilds.SchiervenGuriOlsd.Ål
1728KnudBergersenBøenMarenOlsd.Høland
1728RasmusLass.ScheagerSidselOlsd.LundLom
1728NielsChristophers.RollagFrihed udi nyt ægteshab at unladen sig
1728ZachariasGulbrands.Nes på Romerike
1728JensLass.ArtheigRandiChristophersd.Sørum
1728AmundPeders.Margrethe Thoresd.Vang på Hedemark
1728JonGunders.BergerKirstenAmundsd.HvarstadElverum
1728PederPeders.KaarsbyKirstenPedersdatt.LienModum
1728JonErichsd.BoelstadIngeborHaagensd.SchramstadÅmot
1728JensAnders.GuriLarsd.Vang på Hedemark
1728EvenAnders.BergvatneBoelOlsd.Eidsvoll
1728JørgenAnders.Anne DortheaHenrichsd. LuthHole
1728KittelHellichsenKarenOlsd.Flesberg
1728JonJonsenLosetSiriTollefsd.Qvernes Åmot
1728LevorNiels.MartheAndersd.Rollag
1728PovelOlsd.SolbroeThoreAmunds.Froen
1728ErichPovels.WoldenMarenHalvorsdatt.Ringebu
1728PovelMadsenLisbethPovelsd.Fåberg
1728LarsBalbergFåbergÅbenb. Skrift.
1728NielsBiercheAnneOlsd.Fåberg
1728JonTorgiers.SiriHansd.Aker
1728ErichSivers.BrændjordKarenErichsd.Tliti??Lesja
1728OleIvers.GiøranOlsd.Ål
1728AmundTorgiers.FagerholtMariaRasmusd.Jevnaker
1728JonThrons.BertheEngebretsd.Vang
1728PederKietlienGunildJohansd.Fåberg
1728TordGuttorms.ToreTogstadVågå
1728ErlandAnders.BarbraChristensd.Vågå
1728OleSivertsRaastadMaritHalvorsd.Vågå
1728NielsFriisHelena MariaRiegersLarvik
1728JensLass.BertheOlsd.Gjerdrum
1728LarsKittels.AmbiørGuldbransd.Rollag
1728HerbrandHelgesenGunildReyersd.Modum
1728OleOthesenStuberødMarenPedersd.Aker
1728HansJons.AnneJensd.Biri
1728LarsStephens.MartheArvesd.Nannestad
1728HansJørgenMarenAnders.Sande
1728AndersOlsenLofthuusSiriMichelsd.Modum
1728Rasmus??RasmusenMargret HelvigChristensd.Stokke
1729MathiasPovels.LøfhagenKariLarsd.ØyernGrue
1729TollefSevalds.AndraaMaritLarsd.QvernæsRendal
1729OleOls.GunorPovelsd.Vang på Hedemark
1729HalvorPeders.MarteLarsd.Grue
1729AschutTostens.AnneElefsd.Anebo
1729PederMichels.Anna Jacobsd.Ås
1729JonasBremsKvikneÅbenb. Skrift.
1729BegerErichs.HouchaasenMaritheAndersd.MiolnerudGrue
1729OleTogneMaleneOlsd.Gausdal
1729IverJensenAlhedSøren ChristensenMoss
1729AndersHalvors.MarigitAslachsdatterNes i Hallingdal
1729ErichGuttorms.SiriHansd.Lesja
1729Margith Aslachsd.Nes i HallingdalÅbenb. Skrift
1729OleNiels.GroeKittelsd.Rollag
1729TaraldOlsTronnæsTrueJonsd.NegaardÅmot
1729PederNiels.TronnæsKarenOlsd.Åmot
1729AslachErichs.GulhuusKirstinaAslachsd.Lier
1729LarsOls.GrimsrudBertheKnudsd.Nes på Hedemark
1729SiverAslesenBirgitOlsd.Ål
1729LarsErichs.SidselTosterudÅl
1729LarsAslachs.SunnefKnudsd.Ål
1729AndersIvers.AaseLeversd.Ål
1729GiermundGunders.MaritAndersd.GiefreVang i Valdres
1729AmundOls.Skierven storeAlesChristophersd.Stange
1729OleTorchildsenTraalsaasAnna Amundsd.TvetenFlesberg
1729SevatJons.SchiolieKariOlsd.QværnæsRendal
1729KnudArnesenAstriOlsd.RokbrechenAurdal
1729JuulMogensenToreJend.Piltningsrud vesreAurdal
1729OleNiels.PræstegaardIngeborreRolfsd.GielovLom
1729HalsteenTostens.MargretThorchildsd.Flesberg
1729Lars BerntBomnerAlhedAndersd. BaggeBragernes
1729AndersTorbiørns.AaseJonsd.Vestby
1729ErichArnesenHøyfossPernilleSimensd.Grue
1729TorgalTorgals.SætreIngriPedersd.Trysil
1729MichelChristens.KarenMichelsd.Våler
1729OleOls.TvensbergetKariOlsd.Grue
1729JohannesGiogersenGuriThronsd.MelbyeSlidre
1729GunderOls.WangestadThuriOlsd.BacheFlesberg
1729RasmusClemets.UggenGunildPovelsd.OldenNorderhaug
1729JørgenPeders.PernilleAndersd.Aremark
1729ErichAmunds.MarenPedersdatter!!han av oberst Leutenant Hausmans compagnie
1729SørenLemmichChristine MargrethaFlor!!
1730SteenLars.NostebyeRagnildMogstueRollag
1730LarsNielsEggeGunildHansd.Lier
1730LarsHans.BrecheAnneHansd.Næssed
1730TorgierThrons.FindstadBertheRasmusd.Kongsberg
1730OleOudesenMartheOlsd.Elverum
1740OleBiørnsenNarumRønnougHalvorsdatterSigdalHennes første ektemann Christopher Ellingsen var tidligere gift med hans søster Maren Biørnsdatter
1740HansEngebretsenMaritJohansdatterLesja3. ledd
1740AndersSørsdalAmbiørnHansdatterLierSøskenbarn
1740PovelHiortBolette ChristineStochfletAskimNest søskenbarnSogneprest
1740GunderNielsen RyeHurum0klokker, hans hustru kommet for tidlig
1740PederAndersenDybedalAnneJonsdatterRingebu3. ledd
1740IngebretSiversenThulimElenGuldbrandsdatterSeigelstadRingebu3. ledd
1740ErichOlsenRosholmKarenChristophersdatterGrøtteAurskogHan har besvangret Karen Hansdatter, Karen Christophersdatters nær søskenbarn
1740OleOlsenMartheJosephsdatterGrue3. ledd
1740ChristopherChristophersenØstre AasAnneKnudsdatterSandei 2dre og 3dje ledd
1740JohannesPovelsenSlorbachAnnechenAagesdatterHoland3. ledd
1740Otter HalvorsenPræstegaardenAnnePedersdatterHougenTrysil3. ledd
1740JoenOlsenAvlundAnneOlstadtterØstrengAurdal3. ledd
1740OleErichsenLillerusteMariErichsdatterTalleraasbroenLesjahennes forrige avdøde mann og Ole Erichsen er i 3de ledd beslektet
1740OlePedersenHolmenKarenTorbiørnsdatterSolør3. ledd
1740AndersHalvorsenKringelieMarteNilsdatterLieAurdal2. ledd
1740AslachEngebretsenOllouElefsdatterSigdal3. ledd
1740ErichErichsenLomnæsGuroOlsdatterØsterdalen3. ledd
1740AndersOlsenBalcheKarenHalvorsdatterHammerstadToten3. ledd
1740OleOlsenHelstadKirstenEngelbretsdatterRendalen i Åmot2. ledd
1740BiørnJonsenTuryOlsdatterSteensvadSigdal2 og 3. ledd
1740JohanJohansenOleaOlsdatterKongsberg/ Jarlsberg grevskapNest søskenbarn
1740EngebretChristensenWasserudKariChristensdatterSchybergØyer3. ledd
1740HansKnudsenStorwigRønnovJonsdatterStorvigVågå3. ledd
1740IverWedbrandsenJøranHalsteinsdatterRollaug3. ledd
1740OleKettelsenHiaasenGuriOlsdatterAasenSigdal2. ledd
1740HelgeHelgesenAlmeMartePedersdatterBergerÅmot3. ledd
1740OleClemetsenHalsteenstadAnneChristensdatterSchybergØyer3. ledd
1740PetterAndresenRagne ElisabethNielsdatter LinggaardChristiania2. ledd
1740JohannesTruelsenMarteOlsdatterKongsberg/ Bragnæs3. ledd
1740LarsEllefsenKorsbønAnneChristophersdatterLienModum3. ledd
1740AmundChristophersenFrøseMariMortensdatterLom3. ledd
1740PederPedersenKariHansdatterVardalKari var nest søskenbarn med Peders avdøde kone
1740EllefGuttormsenRuudMarteAndersdatterSømmenAkershus stift3. ledd
1740NielsAndersen HøyeHillestadKirstenAbrahamsdatterStocheBotne3. leddEnke
1740OleHansenStochnæsKarenSvendsdatterSchramstadÅmot3. ledd
1740HenrichPoulsenElieAndersdatterHole/Asker3. ledd
1742HalvorReiersenSchareSigriPedersdatterJarenEggedal3. ledd
1742OleOlsenRaastadRannejAndersdatterØjeVågå3. leddSoldat
1742JørgenOlsenstor TandeSigriPedersdatterstor KolstadLesja3. leddSoldat under hr Capitain Langelands compagnie
1742GulbrandKnudsenStorgaalaasGullovErichsdatterstor MørchvedVang, Hedemark3. leddDragun ved hr. major Herslebs compagnie
1742KnudOlsenFinnestadSynnovBiørnsdatterJolenHallingdal3. leddSoldat
1742JørgenNielsenFlesvigAnnaGullichsdatterFlesvigEidsvoll3. ledd
1742OleBentsenWichelsrudIngeborgOlsdatterØvstedalGudsdal2. ledd
1742LarsLarsenAnneHenrichsdatterÅs2 og 3. leddResiderende cappelan
1742HelgeKittelsenGundhuusGunildErichsdatterHavdeModum3. ledd
1742OleHalvorsenBerrithHellichsdatterLofthuusFlesberg2 og 3. ledd
1742ChristopherPedersenMorodMariEllefsdatterLangerudModum3. ledd
1742HelgeOlsenOppegaardenSidselEllingsdatterBaarnaasNorderhaug2 og 3. ledd
1742Johan ChristianBøchmandIngerGavensdatter WrightLarvik3. ledd
1742LarsOlsenMarenAndersdaterLier3. ledd
1742NielsGullichsenAnneDitmersdatterGrevskabet Laurvigen2. leddaf det andet Smaalenske Regimente Infanterie
1742GulbrandChristophersenKiileIngriAslaesdatterLocheNorderhaug3. ledd
1742SamuelHansenAbrigaelBaltzersdatterKrogstad/Ås3. ledd
1742HansJohansen PladtGrueklokker? Til Grue menighet fordi hans hustrue etter deres bryllup kom 3 mnd for tidlig.
1742AndersHalvorsenRævhougJohanneHagensdatterÅsÅs2. ledd
1742Peder BallePegmanStudios, for leiermålsforseelse og kirkens disiplin
1742BierteEndresenImgiørPovelsdatterVågå3. ledd
1742PederTollefsenAsnesKarenJoensdatterKnøsen?Hoff3. ledd
1742MarenChristensdatter WolnerKongsbergfri for kirkens disiplin
1742OleBiørnsenØyhuusGuborgBiørnsdatterSteensrudValdres3. ledd
1742HalvorEmbretsenOphuusKirstiHansdatterOphuus!!2. leddSoldat
1742JoenEliesenRoesrudBirthePedersdatterBrustadEidsvoll3. ledd
1742ØstenEngebretsenHofMarithePedersdatterStokkeFron3. ledd
1742RasmusRolfsenØverbyeBarbaraEngebretsdatterHoffartSigdal3. ledd
1742JohanStormLomforhenv. Cappelan. For leiermålsforseelse
1742BoeSmithChristianiafri for kirkens disiplin
1742OleTorstensenRøine?RagnildOlsdatter OrchavdRøineToten3. ledd
1742AndersPedersenIngeborgKnudsdatterRollaug3. leddSoldat
1742AndersEllingsenHolflandMaritThorsdatterOppegaardenNorderhaug3. ledd
1742AmbrosiusNielsenEggePernilleOlsdatterØxneLierNest søskenbarnEnke
1742FingerJacobsenKariBiørnsdatterSigdal3. ledd
1742OleChristensenGripsrødAnneMichelsdatterWeidahl!!3. leddSoldat under hr Capitain Georg Sivers compagnie under general major Paul Benfeldt 2det Syndenfieldske dragun Regimente
1742OleOlsenLucritzOlsdatterÅs3. ledd
1742HalvorTorgalsenSørhuusIngeborgPedersdatterNorbyeElverum3. ledd
1742JørgenEilertChristianiaStudios, hustruen kommet for tidlig i barselseng
1742LarsJensenHoelGunildHelgesdatterAalstadtVang!!
1742SovrenHansen LemmichDortheLarsdatter HammerEiker/Christiania2. leddResiderende cappelan
1742ThorLarsenDahlAnnaJacobsdatterFrognerSørum3. ledd
1742OleJoensenElverudMartheEndresdatterBiercheGran3. leddSoldat
1742OleAslachsenAnna Sophia JensdatterKongsberg!!Bergmand
1742OleAmundsenHaverstadMaritteJoensdatterTofteFron2. leddSoldat
1742PederOlsenAlmeRagnildSiversdatterFron3. leddSergiant
1742HalvorLarsenHagenLiffveDanielsdatterRunÅs3. ledd
1742OleHolgersenTufteSigriSiversdatterNoraaeÅs?2. ledd
1744TorkildNielsenKaalbiørensgaardBirgitteNielsdatterKrøshouÅl3. ledd
1744TostenJonsenWoldMartheArnesdatterVoldGrue3. leddEnke
1744Hans EilerKaasAntonetteMøllerupToten2 og 3. leddCornet
1744AndersJacobsen FalchElseMichelsdatter SchiervenJarlsberg grevskap3. ledd
1744OleChristophersenBleegeDorthePedersdatterEnerudFet3. ledd
1744OleSemmingsenMagnildCarlsdatterRendalen2 og 3. ledd
1744OleSiversenRimeGuriSiversdatterArnegaardÅs3. ledd
1744MathiasOlsenHarildschouKariAndersdatterThorbergenHoff/Elverum3. ledd
1744ErlandOlsenHielleImbiørToresdatterLesjaHun og hans avdøde hustrue var i 3. ledd beslektetEnke
1744HalvorPedersenØverbyeSigriOlsdatterHoff3. leddBondefolk
1744PederLarsenØvre SchraastadDortheErichsdatterØvre SchraastadVanghans avdøde hustrue Berthe Narvesdatter har vært gift med Dorthes farbror
1744LarsPedersenErsdaardAnneArnesdatterRindalFåbergAnne er i 3. ledd beslektet med Mari Jonsdatter som Lars begikk leiermål med for 10 år siden
1744OleOlsenTagerudAnneIsachsdatterAker/SkedsmoOle var tidligere gift med Annes mors søskenbarn
1744HalvorBiørnsenNæsKirstiOlsdatterTrysil3. ledd
1744OleAslesenHoversgaardSiselOlsdatterArnesgaardÅl3. ledd
1744KittelHelliksenAslachsrudGullougAndersdatterBacheFlesbergKittel var beslektet i 3. ledd med Gullougs avdøde mann
1744HansKnudsenStrandGundbiørChristensdatterUllandFlesberg3. ledd
1744HansKnudsenKiørstadGuriPovelsdatterKiørstadFron3. ledd
1744ChristopherMichelsenØsternAnneErichsdatterSlattumØstre Bærum/Skedsmo3. ledd
1744JoenAmundsenLundegaardenBarbroPedersdatterSorsdalNorderhaug, SogndalenSøskenbarn
1744LarsSvensen MlrchWoldIngerEmbretsdatterØstre BærumEnkemann, befrielse for skriftemål. (Leiermål)
1744TostenOlsenØverlierGuroSiversdatterBiøchneLesja3. leddEnke
1744OleHansenBiørnsgaardGuriTorstensdatterTalleraasLesja3. leddEnke
1744OleSimensenMombAnnePedersdatterSørhøyerRendalenhan og hennes forrige ektemann var i 3. ledd beslektetEnke
1744AndersSiversenUdbyeKariIngbrigtsdatterEngerTorset?hans forrige hustrue var beslektet med Kari i 3. ledd
1744LarsChristophersen GramMartheChristophersdatterHorjenNannestad3. ledd
1744OlePovelsenLøvhougenGiertrudLarsdatterØyerenGrue3. ledd
1744ErichOlsenDuvosenKirstenPedersdatterEilingrue?!!2 og 3. leddSoldat under det andet Aggershuusiske nationale Regimente infanterie. Leiermålsforseelse.
1744KnudHalvorsenMyttingMartheJoensdatterMyttingRingebuhans forrige hustrue var beslektet med Marthe i 3. ledd
1744OleOlsenHoltKarenTostensdatterDophinRueOdal2. ledd
1744PhindLarsenRueAnneKiolstalsdatterOdal2 og 3. ledd
1744PovelPovelsenNorgaardBirgitteIngebretsdatterTolgahennes forrige avdøde mann og Povel er i 3de ledd beslektet
1744EmbretSiversenBaalbergMaritLarsdatterHoviFåberg3. ledd
1744PederHansenBlegenOsleRasmusdatterFåberg3. ledd
1744Jens BiørnStrømsøfri for kirkens disiplin, anholdt seg fra Alternes sacramente ved 4re aars tid
1744HansHaagensenKirstenNielsdatterEiker3. ledd
1744FredrichHenrichsen KothBerthe CathrineHansdatter Sossen?Kongsberg3. ledd
1744NielsChristensenØvre Hoen?Eikerhar enholdt seg fra alterens sacramente
1744HansPovelsenRaastedMarieAmundsdatterVågå3. ledd
1744HansOlsenTorstenbøllGiøranHansdatterStrømsnæsGrue3. ledd
1744OleHansenMoenThoreHansdatterLøfthusKongsberg3. ledd
1744MichelMichelsenKilliMaritErichsdatterTostengaardLesja3. ledd
1744OleAndersenGrimboenRagnildTollefsdatterNes i Hallingdal3. ledd
1744DanielOlsenLofthougenAnnePedersdatterTvensbergetGrue3. ledd
1744Jens OlsenByeGuriErichsdatterRingsaker3. leddDragon
1744SyverOlsenToskieJoramHansdatterJondahlenFlesberg3. ledd
1744AndersThindsenIKornhoelMartheHognesdatterGerviigStrøm2. leddSoldat
1744JacobNielsenBirgitteOlsdatterNes3. leddSoldat
1744OleOlsenGvebergKariHalsteensdatterSørhuusTynset3. ledd
1744AmundPedersenStokkeSigriKnudsdatterUhlbergFron3. ledd
1744AsleIversenNyegaardenKariOlsdatterVang3. ledd
1744GulbrandKittelsenAnneLarsdatterNore i Rollag2 og 3. ledd
1744PovelHerbrandsenAaslandAnneOlsdatterWengestadFlesberg3. ledd
1744OleOlsenSandGundvorHermansdatterÅl3. ledd
1744HalvorOlsenSatoBirgitteOlsdatterOpsatoÅl3. ledd
1744ErichAndersenTorbergetMarthaMattiasdatterHaabergetTrysil3. ledd
1744OleEmbretsenScherstadKariHansdatterLøchenElverum3. ledd
1744LorentzReesenAhled BuchardNiemandMæhlumgaardHun fri for kirkens disiplin for leiermål med Lorentz Reesen Leutnant ved det første Aggershuusiske regimente
1744PederTorgesenIngeborRejersdatterLandHan fri for kirkens disiplin for leiermål med Helene Olsdatter
1744JohannesMogensenRyenHeleneOlsdatterSkedsmoHan fri for kirkens disiplin for leiermål med Ingebor Rejersdatter
1744OleKnudsenHoffBerthePedersdatterKarudLøtenhan og hennes forrige ektemann Erich Halvorsen Karud var beslektet i 3. leddHan soldat ved Oplandske regiment.
1744HansNielsenKolmosKarenHuxensdatterPiutneOdal2. ledd
1744NielsMoenMariaGuldbrandsdatterUllensakerhan og hennes forrige ektemann var søskenbarn
1744LarsAndersenBertheOlsdatterNes3. ledd
1744NielsOlsenLegvoldHaldisBiørnsdatterÅl3. leddSoldat
1744CarlEvendsenHougJohannePedersdatterAskerhans forrige hustrue Ragnild Helgesdatter var Johannes søskenbarn
1744JoenLarsenMougerDortheRasmusdatterÅl2 og 3. ledd
1744NielsHalvorsenHoltanGunildNielsdatterLardal3. ledd

Bevillinger Skien Hospital 1719-1765

Bevillinger Skien Hospital 1719-1765

ÅrMann fornavnMann etternavnMann bostadKvinne fornavnKvinne etternavnKvinne bostedSognSlektskap
1719HansHalvorsenGiertrudHalvorsdatterEidanger
1719TorstenEvensenRønnovAndersd.
1719OleLoftouIngeborgEllefsd.Bamble
1719NielsHalvors.GunildIsachsd.Gjerpen
1720PederChristens.MartheAmbrosdatterHolla
1720TorstenWetlesenMarieTorkildsdatterHeddal
1720TorbiørnHansenKistiMichelsd.Eidanger
1720KittilNissenGuriNielsd.!!
1720EndreOlsenAnneNielsd.Bamble
1720BeruldKnudsenAnneLarsdat.Sannidal
1720ChristenAbrahams.MarenHansd.Solum
1720ClausJørgens.MairchenHalvorsd.Drangedal
1720OleArnesenIngeborPedersd.Eidanger
1721TollefSivers.AnneGundersd.Sauherad
1721ErichPeders.AasteAaselsd.Drangedal
1721JonThomæsen JoranPedersd.Solum
1722BertelSteens.AnneLarsd.Holla
1722ErichHans.AslouGulbrandsd.
1722SimonLarsenMargrethe Nielsd.Kragerø
1722LarsAnders.KirstenSiversd.Sauherad
1722HalvorOls.GunildHansd.Heddal
1722HalvorChristens.ThoreRolsdatt.Heddal
1722TorgierOls.HelgBerulsd.Drangedal
1723OleElefs.MartheTorgiersd.Drangedal
1723HaraldWeylechs.AnneKnudsd.
1724BertelSørens.AnneSivertsd.Holden
1724KnudKittels.AnneThomasd.Drangedal
1724PederRasmusenAasteEllefsd.Bamble
1724KnudKnuds.AnneTostensd.Sauherad
1724MaartenTygesenMarenOlsd.Holla
1725RasmusJens.HytteDinng??AnneJohansd.Holla
1725TorstenKnudsenHoviAslevTorchildsd.Heddal
1725KnudHenrichs.KistenJensd.Sannidal
1725GiærulfJensenFrævigAnne Gundersd.Bamble
1725JonHalvors.SandeEllenLarsd.Gjerpen
1725PederAasels.AlevEilevsd.Drangedal
1726ArneTorbiørnsenKirstenLarsd.Brevik
1726HansGunlechsen MørchThoreThormodsdatt.Heddal
1726SivertPeders.HotvedMargrethe Jørgensd.Skien
1726JonIsachsenElfetDorthePedersd.Aafoss!!
1726JonTofsenRagnildHansd.Sauherad
1726EllefJensenHochholtMariaThorsd.Sauherad
1726SvennungHans.LundeGunildTorgiersd.
1727ErichSteners.AaseTorsd.Drangedal
1727MadsEllingsenBoelChristensd.Bamble
1727OleHaralds.BertheSigvaldsd.Bamble
1727HansChristens.AanerøeKirstenOlsd.TraagSolum
1727HalvorJons.KirstenGullichsd.HeisholtHolla
1727KnudPeders.TustedPernilleTridruchsd.Skien
1728HansGunders.LieMargrethe Jonsd.Gjerpen
1728JarmunTorgrims.KarenSalvesd.Heddal
1728KittilHaralds.KarenJohansd.Heddal
1728TordOls.HommveKarenLarsd.HoseDrangedal
1728OleKnuds.SchouenGunildSiversd.Sauherad
1728JacobAmunds.MarenAndersd.Eidanger
1729EvindOlufs.VoshioKirstenOlsd.Bamble
1729ThevisMogens.KarenGundersd.Gjerpen
1729SondreJons.GunildBiørnsd.Heddal
1729HansOls.BiørntvedMarenThomasd.BiørntvedSolum
1729OlufEllings.Anna Olufs.dSauherad
1729KittelPeders.RønnovKittelsd.Heddal
1729WebrandHalvors.IngeborOlsd.Skien
1729NichIsachs.KarenIversd.Gjerpen
1730SørenBergTrincheLarsd.Brevik
1730HansChristens.MerdøeAnneOlsd.Heddal
1730ErichTiostals.KirstenTorgiusd.Drangedal
1730JacobSiverts.Anna Olsd.Bamble
1730KittelGunders.KariLarsd.
1730JacobHans.RugtvedtKarenPedersd.KlyveSolum
1730AnunTrons.JernæsAmbiørOlsd.AaraasSauherad
1730MadzGunders.KlopAavidtOlsd.Bamble
1748OleLarsen HoltenHolden
1748HansPedersenRøraSolum
1748MathiasTorsenMælum
1749NielsAndersenSolum
1749PederWetlesenEidanger
1749MarcusHalvorsenDrangedal
1749JohnChristensenSolum
1749AaselSvenungsenSolum
1749OleJespersenTrønes
1750HansJeppesenHolden
1750SørenHansenRørholtBamble
1750OleTorstensenFladhuusSauherad
1750JonHansenRørholtPorsgrund
1750ChristenMichelsenFindholtBamble
1750LarsBartholomæisønBamble
1751EngelbretRøselandBamble
1751Barthom.RaschCapitain
1751TorgierGundersenSauherad
1751Hans KiemlerLethSolum
1751EwenAslachsen
1751BartholomeusLøwenschiold
1751LarsEwensenAarstadBamble
1751LarsOlsenBamble
1752OleKnudsen
1752HenrichErboe
1753TorchildHansenHolteHitterdal
1753CorneliusSauheradklokker, for oppreisning
1753DanielAabyeBamble
1753EliasWinther
1753CorneliusSauheradægteskabsbevilgning
1753JohannesErichsenGjerpen
1753SimonFrandsen
1753HelgeOlsenSauherad
1754TollefOlsen
1754AbrahamJonsenNænsetBrevik
1754OleAndersenHøgsæt
1754ThorBiørnsenHittedal
1754AndersTostensenJuxeSauherad
1755GunderHalvorsenGøtouSauherad
1755JohanLarsen HemSauherad
1755AndreasGunulsenSauherad
1755KittilJespersenSauherad
1755SaamundKittilsenTvedtenSauherad
1755RollefHalvorsenHaaveHittedal
1755SvenungLarsen AachreHittedal
1755EngebrethAamundsenHouchevigSauherad
1755AmbrosJonsenSover??Hittedal
1755MattisOlsenKleppenHjerdal
1755SvenJonsenDahleSauherad
1755LarsEllingsønBlagøe??Bamble
1756JørgenChrystiBrevig
1756KittilTollefsenDrangedal
1756AslachAasolisenRennesund
1756OleKittilsenEdingsaasJuxe bøgd
1756OleJarelsenHitterdal
1756TorgrimBiørnsenHitterdal
1757OleKnudsenSolum
1757OleHouchevig
1757IngebretKittilsenHitterdal
1757HaraldGlittumBamble
1757JonJonsen
1757HansTollefsenGunnumS??ver
1758KittilTulaasHittedal
1758TorchildMonds??Hittedal
1758HansTorsenEidanger
1758GunderMavsen??AadalBamble
1759AasmundJohansenHittedal
1759LarsAndersenGunnemSauherad
1759OleJonsenHittedal
1759LarsGunlichsenDrangedal
1759SigurBiørnsenHittedal
1759KittilLarsen EvieSauherad
1759PetterFrandsen Cudrio
1760EliasLarsen EvieSauherad
1760KittilLarsen EvieSauherad
1760PederEgede
1760LarsWrigt
1760LarsPedersenTvetDrangedal
1760TorgiusOlsen
1760AndersOlsen
1761SimonJørgensenSkien
1761JonJonsenTvedtDrangedal
1761OleJacobsenQvæstad
1761OleWellichsenStrømme
1761NielsLarsen Wenslok
1761HansJacobsen
1761IsaacSvendsen
1761NielsMichelsenøvre Bøe
1761LarsHalvorsen Kiil
1762JensUslerSolum
1762GregarJonsenFoss
1762NiriGunlichsen
1762HansHaraldsenNorem
1762HansHansenSauherad
1762OlePettersenHittedal
1762NielsMarcusen Smidt
1763JonThorsenBolvig
1763HansArnoldsenBerg
1763SteenerGregersen
1763HansHalvorsen
1763GullechRasmussenRørholt
1763JørgenClausenBøe
1763ThomasNielsmundsenWoge
1763LarsThorsenHosou
1763PetterFrandsen Cudrio
1763SørenThorsenRougn
1763NielsRasmussenfor i dømte Bøder udj een Sag med Laugmandsen
1764NielsJørgensen
1764OleKoldkierGierpen
1764TorgiusSouver
1764JochumJørgensen
1764JonOlsenSillejordHitterdal
1764SvennungEilertsenHitterdal
1764ChristenHansenSandvig
1764OleJonsenHittedal
1765TaraldPedersenHogholtSauherad
1765SigurdJensenHolteSauherad
1765LarsAanundsenLøvestadFyresdal
1765SvendSvendsenSundvaldenSauherad
1765TorgrumJonsenHaabergbefrielse for aabenbar skriftemaa

Skoleprotokoller fra Telemark

Jan Christensen har bidratt med nye kilder til våre nettsider, denne gangen er det skoleprotokoller fra Fossum jernverks skole i Gjerpen, Bratsberg skole i Skien og Bugten skolekrets i Solum. Dette kan være interessante kilder for mange, det er varierende av opplysninger, men her kan det finnes bla. navn på foreldre, fødested og konfirmasjonsdato. Selv kommer jeg til å lese gjennom spesielt Fossum på jakt etter egen slekt, da min forfar var forvalter der. Se Telemarkskilder for disse og andre kilder fra Telemark. Det er mye annet også på vei fra spesielt Skien og vi er alltid takknemlig for bidrag. Husk å følge med på listen over siste publiseringer.
Husk også at du kan stille inn hvordan du ønsker å vise flipbøkene:

Falske slektstrær

Av: David Widerberg Howden
Da jeg startet med slektsforskning var internett ikke tilgjengelig for mange ennå, men det strømmet fort på med slektsrelaterte sider. Allerede i 1995 lå folketellingen 1801 ute og det var da min slektsforskning virkelig skjøt fart. Da digitalarkivet ble lansert i 1998 og brukerforumet i 1999 ble ikke akkurat interessen mindre. Men på veien fra kirkebøkene og mikrofilmene som jeg startet med på mitt første kurs i 1997, fant jeg også veien til bygdebøkenes verden, her var det mye gode opplysninger om spesielt min farsslekt. Heldigvis var det da kommet mye gode bygdebøker, så jeg risikerte ikke å påberope meg noen alvorlige feil. Men kildekritikken var vel ikke akkurat det viktigste den gangen, så det var ikke så mye som ble kontrollert med primærkildene.
Men på min morsside var det en annen situasjon, for der fantes det både mye eldre slektsbøker og bygdebøker, med noe varierende kvalitet… Min tippoldefar var da også nevnt i «Vore fælles ahner» av C. M. Munthe og fra der var veien kort til «Våre forfedre» av Mogens Bugge og «Schjerven i Lardal», som alle pekte i retning av fortidens adelsslekter og konger. Det var jo spennende å kunne knytte seg selv tilbake til historiske hendelser og fortiden, på mange måter svært likt det å finne en av sine forfedre på internett og klatre seg inn i fortiden. Forskjellen er at det har blitt så mye enklere å både spre og finne falske slektslinjer.. Og det klassiske spørsmålet vi møter er fortsatt «Hvor langt har du kommet?» for er det så nøye om ikke alt stemmer, «det er jo bare en hobby?»
Det var først da jeg kom i kontakt med andre slektsforskere gjennom internett og studiene på Blindern at jeg forsto hvor viktig det var at all forskning måtte være etterprøvbart. For hvis ingen vet hva jeg baserer min forskning på, så kan det heller ikke kontrolleres at det jeg skriver stemmer. Selv om bygdebøkene og artiklene er gode, så er det viktig å fortsatt kontrollere med primærkildene om det stemmer, for selv anerkjente forskere kan ta feil. Husk at det alltid er bra å kontrollere kildene for de yngste leddene først, hvis ikke de stemmer, så faller jo resten av anetreet i grus og da er det dumt å ha brukt mye energi på forfedre som ikke er dine..
Her er noen gode artikler og debatter om dette temaet:

Les også: Slektsforskning anno 2019

DNA i slektsforskning

Har du noen bråstopp i slektstreet ditt? Kanskje en ukjent far eller en opprinnelse som er ukjent. Eller på jakt etter slektninger du har mistet kontakt med? Da er kanskje DNA det som kan gi deg et spor i riktig retning. Les litt om temaet på NIDNA sine sider eller artikkelen jeg har skrevet her: Genetisk genealogi
Nå har familytreedna et salg som fortsetter ut denne måneden, så hvis du tenker på å ta en slik test så er det gode priser på det nå og gjerne rundt jul: Familytreedna
 

Forbryteralbum 1886 – 1915. Oslo Politikammer, Kriminalavdelingen


Hvis dere tror eller vet at dere har en av deres aner innsatt i fengsel i Oslo mellom 1887 og 1915 så her det  muligheter for at dere kan finne et bilde av personen, både kvinner og menn er fortografert i dette materialet. Der vil det oftest stå en henvisning til hvilke fengsel han eller hun satt, og da har både NSF  og Digitalarkivet fotografert en del fangeprotokoller hvor dere finner ytterligere opplysninger, kanskje også henvisning til selve dommen (bildet er fra fanger i 1900)
Også i Polititidende (NSF har skannet og publisert årgangene 1886 – 1900) kan dere finne mange nyttige opplysninger om personen (krever innlogging og medlemskap i foreningen)
Lenke til Forbryteralbumet
Lenke til Fangeprotokoller for Botsfengselet 1852-1916
Lenke til NSFs Fangeprotokoller (noen krever innlogging og medlemskap i foreningen)

Hva kan fangeprotokoller og Polititidende gi oss av opplysninger?

Som dere kanskje har registrert så har NSF publisert en del fangeprotokoller (19 er publisert og 17 er under arbeid) og noen utgaver av Polititidende (16 årganger er publisert, og ytterligere 14 vil bli skannet og publisert)
Dette prosjektet er på ingen måte ferdig, og mange har spurt om hvorfor NSF gjør dette og hvilken nytteverdi dette materialet har innen slektsforskning.
NSF ønsker å tilby medlemmene sine unikt materiale som ikke finnes på andre nettsteder, og som neppe vil bli skannet og publisert av andre i framtiden.
Når det gjelder fangeprotokoller og Polititidende så har vi erfart at disse to kildene kan gi oss opplysninger som vi ikke kan finne andre steder i kildematerialet.
Det er jo ikke alle som har hatt en kriminell i sin familie, men de som har hatt det vet også at dette var det ingen som ville snakke om. I dette materialet kan du finne opplysninger som verken personen selv eller familien ville snakke om. Mange kvinner fikk barn utenfor ekteskap, og fikk de 3, så måtte de inn til soning. Mange tragiske skjebner, men slik var livet den gangen, og det er bra at vi får innsyn i det. Dette er en del av vår historie
I Polititidende som ble utgitt 2 ganger i uken og som ble distribuert til alle landets politikamre, lensmenn og tollstasjoner, kan dere blant annet lese om (krever medlemskap i NSF eller bestille utgave i slektsbutikken):

 • (A) Etterlyste personer i hele landet. Mye info om hvorfor de er etterlyst. signalement osv.
 • (B) Anholdte personer i hele landet. Ofte med henvisning til etterlysningen
 • (C) Forskjellige meddelelser
 • (D1) Løslatte personer fra straffeeanstalter. Fødselsdata, bosted, hvorfor staffet, tidsrom osv
 • (D2) Løslatte personer fra distriktsfengsler og tvangsarbeidsanstalter. Fødselsdata, bosted, hvorfor staffet, tidsrom osv
 • (E) Stjålet og bortkommet eiendom
 • (F) Eiendom som er kommet til rette igjen

Navneregisteret for Polititidende 1886 – 1904 er åpent for alle:

Selve utgavene av polititidende finner dere på medlemssidene.
 
Når det gjelder Fangeprotokollene (noen er åpne for alle) så er opplysningene fra protokoll til protokoll veldig forskjellige.
I noen står det lite om fangens personalia, mens i andre (feks Botsfengselet) så finner dere utrolig mange opplysninger om fangens liv og levnad. Fra 1880 finnes det også et fangefotoalbum. Dere finner linken her Fangeprotokollene
I noen protokoller står det også signalement og andre opplyninger
Men det som står i alle er lengden på straffen, hvorfor de er straffet, og ofte henvisning til dommen. Da kan det være forholdsvis enkelt å finne dommen og lese mer detaljert.
Polititidende og fangeprotokoller sammen:
Alle kriminelle handlinger etter 1886 er beskrevet i Polititidende hvis personen er enten etterlyst, anholdt eller sluppet ut av et fengsel.
Hvis man finner en person i Polititidende som man ønsker å vite mer om, så er fangeprotokollene det første stedet man skal lete. Hvis fangeprotokollen ikke er digitalisert så må man oppsøke det Statsarkivet som dekker området eller i noen tilfeller Riksarkivet.
En annen mulighet er selvfølgelig å lete etter dommen. Mange dombøker er i dag digitalisert og ligger på Digitalarkivet.
Digitalarkivet har nå også digitalisert endel fangeprotokoller.
 
 
 

Släktforskardagarna 26-27 augusti

De svenske slektsforskerdagene går av stabelen 26-27 august i Halmstad
Arrangementet samler vanligvis tusenvis av slekts- og historieinteresserte mennesker, både fra Sverige og andre land.
Temaet for Släktforskardagarna er ”Vägar till Västerhavet», og arrangementet finner sted på Halmstad Arena 26-27 august 2017.
I tillegg til en stor messe med mange utstillere, vil det også være mange forelesninger. Hele programmet kan leses her: Släktforskardagarna 2017
Foreningen deltar med stand og tre stk fra styret vil være tilstede med produkter fra slektsbutikken og råd om å søke slekt i Norge.

NSFs Slektsbutikk er åpen 24 timer i døgnet

Dette er landets eneste spesialbutikk for slektsforskere.
Bestselgere er våre populære slektstavler, enten 5 generasjoner , eller 7 generasjoner med proband (se bilder under) og Alfa-startpakke.
Vi selger også mange lærebøker, slektsbøker, biografier, bygdebøker, årbøker, tidsskrifter, bøker fra eget forlag, dubletter, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift på CD osv.
Noen av bøkene selges også som PDF filer for nedlasting.
Ved å være medlem i NSF vil du på de fleste produkter få en hyggelig rabatt
Besøk butikken og gjør en rask, enkel og god handel!

Slektsbutikken finner dere lenke til i øvre menylinje

Stor anetavle

anetavle
Liten tavle (5-generasjoner)

 
 

Hvordan handle og betale i den nye Slektsbutikken?

pic07
I den nye Slektsbutikken er det enkelt å handle, og utvalget av produkter vil øke betraktelig etterhvert.
Men det er et par ting som er viktig å vite når man handler, og det er:

 • Prisene dere ser er priser til IKKE-medlemmer av NSF. Medlemmer får en mye lavere pris på de fleste produktene, men det forutsetter at dere er logget inn. Når dere er det vil prisen automatisk justeres.
 • I Slektsbutikken kan dere handle UTEN å ha Pay-Pal konto, selv om det noen ganger i betalingsprossessen kan se slik ut !
  (PayPal er bare et betalingssystem NSF har valgt, men planen er å skifte til NETS etterhvert. Men PayPal er en trygg betalingsløsning, og våre kunder i feks. USA benytter kun denne løsningen.) Dere kan betale med VISA, Mastercard eller American Express

Her kommer en rettledning skritt for skritt:

 1. Trykk på «KJØP» og «vis handlekurv» (orange skrift under «KJØP»), eller du kan fortsette å handle
 2. Når du er kommet til «Handlekurv» så kan du velge «antall», og når du har gjort det så kan du gjerne fortsette å handle, og produktene blir lagt i «Handlekurv». Når du er ferdig med å handle så trykker du «FORTSETT TIL KASSEN»
 3. I kassen må du fylle ut en del opplysninger om deg, men det gjør du kun første gang du handler. Neste gang du handler vil systemet «huske» deg
 4. Nederst på siden er det et felt hvor det blant annet står PayPal, men ikke bry deg om det.
 5. Trykk på «Fortsett til PayPal» (Dette er også helt riktig og betyr ikke at du kommer til PayPal)
 6. På neste skjermbilde får du et bestillingssammendrag, og du skal velge betalingsmåte, og det er her noen blir forvirret, ikke uten grunn
 7. Her skal du trykke på: «HAR DU INGEN PayPal KONTO?» (dette er viktig og helt riktig!)
 8. På neste skjermbilde vil du se at «PayPal-maset» er borte, og du kan trygt betale med ditt vanlige kredittkort
 9. Hvis du har kjøpt en fysisk vare vil den bli sendt fra vårt kontor innen noen dager, og hvis du har kjøpt en nedlastbar PDF-fil vil du motta en link til nedlasting pr. epost

TAKK FOR HANDELEN, OG VELKOMMEN TILBAKE!!

NSF og DIS-Norge vil øke samarbeidet

Rune_Tone
Norsk Slektshistorisk Forening og DIS-Norge, Slekt og Data, gir hverandre medlemskap i gave.
Jeg håper dette vil være til god nytte for alle organiserte slektsforskere, og styrke samarbeidet mellom de to store nasjonale foreningene innen slektsforskning, sier Rune Nedrud, formann i Norsk Slektshistorisk Forening.
Vi har en felles interesse i å styrke slektsforskningens betydning, og tydeliggjøre overfor    politikere og andre at slekts- og personhistorie er en sentral del av vår kulturarv, sier Tone  Moseid, styreleder i DIS-Norge.
Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningens hovedmål er å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag ca. 2 000 medlemmer i Norge og utlandet.
DIS-Norge, Slekt og Data er landets største forening for slektsforskere. Organisasjonen skaper digitale- og lokale møteplasser for alle som er interessert i slekts- og personhistorie, sprer kunnskap om dette, og stimulerer for øvrig til bevaring, dokumentasjon og formidling av slekts- og personhistorier. Foreningen ble etablert i 1995 og har i dag ca. 10 000 medlemmer.

Slektsforsking med DNA – få meir ut av DNA-treffa dine

NSF held fram rekkja med temakveldar om DNA i slektsforsking. 

Denne gongen er det  Klaus Johan Myrvoll som skal visa koss ein kan bruka autosomalt DNA til å stadfesta skyldskap nokso langt ute i slekta. Trudde du at autosomalt DNA berre kunne brukast til å finna fram til den næraste slekta? Då tek du feil, og Klaus Johan vil visa deg kvifor.  

Møtet vil gå føre seg digitalt på Zoom  onsdag 27. september klokka 19.00. Arrangementet er eksklusivt for medlemer av NSF (lenke sendes på epost) Om du kjenner nokon som gjerne vil vera med, kan me tilby medlemskap i foreininga ut 2023 for halv pris (kr 225). Vedkomande vil då få vera med på alle medlemsmøta i haust og dessutan få tilsendt dei hefta av Genealogen og NST som kjem ut etter kvart som dei vert publiserte.

Ved ønske om medlemskap ut året eller andre spørsmål til pålogging for å delta på zoom, send epost til: support@genealogi.no

Neste DNA-medlemsmøte vert 18. oktober, og då vert det halde fysisk i lokala på Lørenskog. Frode Myrheim vil tala om koss ein kan bruka Y-DNA i slektsforsking. 

Høstprogram 2023

Nå er mange tilbake på jobb og hverdagen, og sakte, men sikkert nærmer det seg høst, og dermed er det på tide å starte med slektsforskning igjen. (Selv om enkelte av oss aldri tar fri fra forskningen…) Det blir vanlige slektsforskerlørdager med åpne lokaler én gang i måneden, og i tillegg arrangerer vi denne høsten medlemsmøter med temaet bruk av DNA i slektsforskning. Noen av samlingene vil foregå digitalt på Zoom (invitasjon kommer til medlemmer i egen e-post), mens andre blir fysisk i våre lokaler på Lørenskog.

Programmet er ikke helt spikret ennå, og det kan komme endringer, men så langt ser høsten slik ut:


Høstprogram  

August

Onsdag 30. aug. Medlemsmøte på Zoom (18.30–21.30). David Widerberg Howden: «Organisering av DNA-treff og bruk av DNA Painter»

September

Lørdag 9. sept. Slektsforskerlørdag (11.00–15.00). Verter: David W. Howden

Onsdag 27. sept. Medlemsmøte på Zoom (18.30–21.30). Klaus Johan Myrvoll: «Korleis finna slektskap ved hjelp av autosomalt DNA»

Oktober

Lørdag 14. okt. Slektsforskerlørdag (11.00–15.00). Verter: Gyrid Jørgensen og Vigdis Brenna

Onsdag 18. okt. Medlemsmøte på Lørenskog (18.30–21.30). Frode Myrheim: «Bruk av Y-DNA i slektsforsking» Verter: Klaus Johan Myrvoll og David W. Howden.

Lørdag 28. okt. Slektsforskerdagen (10.00–16.00). NSF er til stede på bl.a. Riksarkivet i Oslo og Sandnes bibliotek.

November

Onsdag 1. novMedlemsmøte på Lørenskog (18:30-21:30) Trond Bækkevold «Bruk av mtDNA i slektsforsking» Verter: Klaus Johan Myrvoll og David W. Howden.

Lørdag 11. nov. Slektsforskerlørdag (11.00–15.00) Verter: Grete Singstad og Klaus Johan Myrvoll

Desember

Lørdag 2. des. Julebord for frivillige i foreningen

Sommersalg og nye lanseringer for Y-DNA

Haplogrupper

Familytreedna har lansert at de fra slutten av august kommer til å inkludere grovestimat av Y-haplogrupper for alle som har testet Familyfinder hos FTDNA (mtDNA kommer senere). Men disse estimerte haplogruppene vil nok kun vise hva dine autosomale treff har, og vil dermed ikke kunne erstatte en separat Y-DNA test, men et godt supplement.

Lanseringsplanen er som følger:

 • Testede etter mars 2019 (nåværende testchip) vil få sin oppdatering i slutten av august.
 • Testede før mars 2019 (2011-mars 2019) vil begynne å få sin oppdatering i slutten av september
 • Overførte tester* fra Myheritage vil begynne å få sin oppdatering i slutten av oktober
 • Overførte tester* fra 23andMe og Ancestry vil begynne å få sin oppdatering i slutten av oktober, men resultatene deres vil kun være synlig for dem selv.
  • *Overførte tester vil si at man har overført sin autosomale test fra andre selskap til Familytreedna, for å få denne nye oppdateringen kreves det at engangsbeløpet for verktøy er låst opp.

Familytreedna har vært en pioner fra første stund og var det første selskapet som begynte å tilby kommersielle tester. Siden starten har behovene utviklet seg og med det også mer kunnskap om vår fortid. De siste årene har Familytreedna jobbet med flere prosjekter og et av disse er Discover-prosjektet, som først og fremst visualierer mer de resultatene vi får. Nå i starten har fokuset vært å forbedre utbyttet av å ta en Big-Y test, men etterhvert kommer det også mer verktøy for mtDNA.

Discover

Startsiden for Discover-rapportene ser slik ut:

Her får du et estimat på hvor langt tilbake i tid du deler din farslinje med andre testere, noe som kan være avgjørende for å bekrefte hvordan og om to farslinjer har et felles opphav. Du vil også kunne se din egen plassering i treet i forhold til andre:

Dette kan brukes til å forstå opphavet til akkurat din linje, og kobles dette til et kart, vil du få mer forståelse for din farslinjes opphav langt tilbake i tid:

Dette kan igjen brukes til å forstå ikke bare ditt eget opphav, men hvordan verden har blitt befolket, samt språk og spredning av teknologi. Den nyeste rapportfunksjonen kalles Globetrekker og er hakket mer visuelt og knyttet til mer detaljer som eldste ane og arkeologiske funn:

Dette kartet knytter da migrasjonene til hvor din eldste oppgitte stamfar er plassert og du vil kunne se hvor din farslinje var gjennom årtusene. Med andre rapporter vil du kunne se hvor nært beslektet du er med arkeologiske funn:

Og til og med noen kjendiser:

Skjønt nære slektninger er vel få av de som er 😉

Men for å få utbytte av slike rapporter, så må man ha en farslinje å teste, og da passer det fint at det nå i August er sommersalg hos Familytreedna (Les om de forskjellige analysene på norwaydna)

Sommersalg

Analyse:Tilbudspris:Fullpris:
Y-DNA3799$119$
Y-DNA111209$249$
Familyfinder49$79$
Autosomal unlock*19$10$
mtDNAFull129$159$
*unlock er et engangsbeløp for å låse opp verktøy for overførte tester.

Se også: kildekategori DNA

Publisert i DNA

Arkivdigital har fullført dødsregister 1750-1799

For de som forsker på slekt i Sverige er det fint å lese at Arkivdigital nå har fullført indekseringen av dødsfall 1750-1799. For denne perioden er det nå 2,1 millioner søkbare poster og totalt med andre perioder, er det registrert tilsammen 4,9 millioner. For å søke i denne databasen trengs det abonnement, men å få kirkebøker i farger og søkbare registre kan være verdt det.

I dødsregisteret kan det søkes etter:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Dødsdato og/eller begravelse
 • Dødsår og/eller begravelse
 • Församling og län
 • Navn på slektninger

For se hvilke andre perioder det finnes register for og hvor, kan det søkes etter her: Dödregister – ArkivDigital Ellers finnes det også mye som er lagt ut av Riksarkivet: Sök i Kyrkoarkiv

For dødsregistre i Norge, så finnes det endel søkbart på Digitalarkivet, men det finnes også andre eldre (ikke søkbare) samlinger: Dødsfall i Norge

Skifteregister SAO Tune sorenskriveri, H, 1772-1799

Fra Åse Markussen har vi mottatt et skifteregister for Tune 1772-1799

PrestegjeldGårdsnavnDatoFornavnPatronymikonEtternavnAlderStatusFlyttet tilKommet fraKommentarLenke (til skiftets 1. side)
TuneAgnalt21.10.1772JohnOlsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650629
TuneAgnalt21.10.1772OlovAndersdtr.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650629
TuneAgnalt21.10.1772IngeborgOlsdtrSøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650629
TuneAgnalt13.06.1776OlovAndersdtr.ArvelaterDød 1776 12/6. Enkehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776AnneAndersdatterSøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776ChristopherErichsenArvinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776MariSvendsdtr.Arvinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776JohnHansenArvingJohn Hansen bodde på Bjerkehejahttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776KariSvendsdtr.Arvinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776AndersJohnsen4Arvinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776MartgretheJohnsdtr8Arvinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt13.06.1776GunnildJohnsdtr5Arving01.05.1775https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
Tune Agnalt13.06.1776JohanneJohnsdtr1Arvinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651079
TuneAgnalt21.11.1797, 03.05.1798JensAndersenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660942
TuneAgnalt21.11,1797JohanneJacobsdEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660942
TuneAgnalt21.11.1797AndersJensen1SønnDød etter farenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660942
TuneAgnalt21.11.1797MadsAndersenBrorBreche under Hollebyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660942
TuneAgnalt21.11.1797, 03.05.1798AnneHansd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660947
TuneAgnalt21.11.1797ChristianChristiansenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660947
TuneAgnalt21.11.1797ChristianChristiansen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660947
TuneAgnalt21.11.1797HalvorChristiansen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660947
TuneAgnalt21.11.1797AnneChristiansd9Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660947
TuneAgnalt21.11.1797MariaChristiansd.3Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660947
TuneAgnalt mellem05.01.1775PederSvendsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.17751. EktefelleDød. Navn ikke oppgitthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775IngerAndersdatter2. EktefelleDød. Sk 1751 19/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.17753. EktefelleDød. Navn ikke oppgitt . Sk 1767 21/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775PederPedersen35SønnI 1. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775GroePedersd40DatterI 1. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775MarenPedersd21DatterI 2. ekteskap.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775KarenPedersd25DatterI 2. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775JohnOlsenGrettelandEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775SvendPedersen21SønnI 3. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775ChristianPedersen17SønnI 3. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775RasmusPedersen10SønnI 3. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt mellem05.01.1775MathiasPedersen8SønnI 3. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650977
TuneAgnalt vestre17.06.1782LarsNielsenArvelaterDød 1782 3/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782BoelPedersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782NielsLarsen23Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782PederLarsen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782OleLarsen16Sømnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782JohannesLarsen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782BertheLarsd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782IngerLarsd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre17.06.1782JohanneLarsd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660039
TuneAgnalt vestre16.06.1788, 30.06.1788NielsLarsenArvelaterDøde hadde vært formynder for sine søsken Johannes Larsen, Berte Larsd., Inger Larsd, Johanne Larsd.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660465
TuneAgnalt vestre16.06.1788JohanneJacobsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660465
TuneAgnalt vestre16.06.1788LarsNielsen3Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660465
TuneAgnalt vestre16.06.1788AnneNielsd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660465
TuneAgnalt vestre16.06.1788PederPedersenFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660465
TuneAgnalt vestre22.10.1788AnneNielsd.1Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660477
TuneAgnalt vestre22.10.1788Niels LarsenFarDød.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660477
TuneAgnalt vestre22.10.1788JohanneJacobsd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660477
TuneAgnalt vestre22.10.1788LarsNielsen3Brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660477
TuneAgnalt vestre22.10.1788PederPedersenAgnaltFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660477
TuneAgnalt vestre15.01.1795, 26.09.1795TolfMadsenArvelaterDød 16.12.1794https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795AnneHelgesdatter1. EktefelleDød.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt veste15.01.1795JohanneJacobsd.2. Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795NielsLarsenAgnalt2. ektefelles 1. ektefelleDød. Sk 1788 30/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795SyverTolfsenKattekrossSønnAnne Helgesdatters sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795MariOlsdtrSvigerdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795MetteTolfsd.DatterAnne Helgesdatters datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795Christian HansenSvigersønnBunden under Øsagerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795NielsTolfsen5SønnJohannes sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795ErichTolfsen3SønnJohannes sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795Anne MariaTolfsd.1DatterJohannes datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795LarsNielsen10StesønnJohannes sønn i 1. ekteskap. Slektning Peder Pedersen Agnalthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre15.01.1795AnneNielsenStedatterDød. Sk 1788 22/10https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660837
TuneAgnalt vestre31.07.1798AndersJensenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660977
TuneAgnalt vestre31.07.1798JensAndersenFarDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660977
TuneAgnalt vestre31.07.1798JohanneJacobsd.MorPl Brentsrød under Agnalthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660977
TuneAgnalt vestre31.07.1798LarsNielsen13Halvbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660977
TuneAgnalt vestre31.07.1798NielsTolfsen9HalvbrorHalvbror var Syver Tolfsen Kattekrosshttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660977
TuneAgnalt vestre31.07.1798Erich Tolfsen6HalvbrorHalvbror var Syver Tolfsen Kattekrysshttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660977
TuneAgnalt vestre31.07.1798Anne MariaTolfsd.4HalvsøsterHalvbror var Syver Tolfsen Kattekrosshttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660977
TuneAgnalt østre pl Boedstangen13.11.1789, 08.12.1789IngeborgJohannesd.ArvelaterDød 1789 10/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660573
TuneAgnalt østre pl Boedstangen13,11,1789HenrichJohannesenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660573
TuneAgnalt østre pl Boedstangen13.11.1789JohannesHenrichsen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660573
TuneAgnalt østre pl Boedstangen13.11.1789LarsHenrichsen3Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660573
TuneAgnalt østre pl Boedstangen13.11.1789JohanHenrichsen1Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660573
TuneAgnalt østre pl Boedstangen13.11.1789AnnikenHenrichsd.9Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660573
TuneAgnalt østre pl Bastougen, 10.11.1798OleSyversenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
TuneAgnalt østre pl Bastougen30.06.1798RandiSørensd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
TuneAgnalt østre pl Bastougen30.06.1798NielsOlsen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
TuneAgnalt østre pl Bastougen30.06.1798SyverOlsen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
TuneAgnalt østre pl Bastougen30.06.1798SørenOlsen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
TuneAgnalt østre pl Bastougen30.06.1798GunildOlsd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
KrålerøyAlshus27.03.1780HansJensenArvelaterDød 1780 i februarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KrålerøyAlshus27.03.1780OlianaHansd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KrålerøyAlshus27.031780JensLarsenFarDød. Sk 1764 3/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780OudenRasmundsenStefarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780JensOudensen11Halvbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780RasmusOudensen8Halvbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780ToreOudensen5Halvbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780Gunnild MariaOudensd.15Halvsøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780MartheOudensd.2Halvsøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780AsbiørmLarsenHoltetFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus27.03.1780JonLundeMorbrorKråkerøy i Glemmenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651374
KråkerøyAlshus29.07.1786, 09.02.1787AnneJestsdatterArvelaterDød 1786 ca 8/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1785JonHansenEktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1786KarenJonsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1786OleRendahlenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1786OlePedersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1786PederOlsenSvigerfarDød. Sk 1740 30/7 på Alshushttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1786JonPedersenSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1786KariPedersd.Svigerinnehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus29.07.1786IngerPedersd.Svigerinnehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
KråkerøyAlshus15.02.1787, 12.04.1787OlianaHansd.ArvelaterDød 1786 6/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1787OudenRasmusenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1787JensOudensen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1787RasmusOudensen15Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KrålerøyAlshus15.02.1787TorerOudensd.12Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1787GunildOudensd.22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1787MartheOudensd.9Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1787JonHansenLundeBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1787AsbiørnHansenLundeBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
KråkerøyAlshus15.02.1786Hans JensenArvelaterDøde Oliane Hansd. hadde arvet Hans Jensen sk 1780 27/?, 16/8 på Alshushttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660382
GlemmenAllerød28.05.1776, 26.06.1776, 08.08.1776AsbjørnKnudsenArvelaterDød 1776 25/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651084
GlemmenAllerød28.05.1776HelgeMichelsdtr.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651084
GlemmenAllerød28.05.1776JohannesThoresenSøstersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651084
GlemmenAllerød28.05.1776BertheThoresdtrSøsterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651084
GlemmenAlterød28.05.1776ThoreHolmeSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651084
GlemmenAllerød28.05.1776AnneKnudsdtrSøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651084
GlemmenAllerød28.05.1776ChristopherWougerSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651084
TuneAlvum10.04.1773, 24.05.1773MarieGuttormsdtrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650696
TuneAlvum10.04.1773AndersLarsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650696
TuneAlvum10.04.1773OleAndersen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650696
TuneAlvum10.04.1773TorbjørnAndersen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650696
TuneAlvum10.04.1773AnneAndersd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650696
TuneAlvum06.05.1773, 24.05.1773RagnhildJørgensdtrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650694
TuneAlvum06.05.1773AmundPedersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650694
TuneAlvum06.05.1773MartheAmundsdtr6Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650694
TuneAlvum06.05.1773BertheAmundsdtr4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650694
TuneAlvum06.05.1773DortheAmundsdtr1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650694
TuneAlvum06.05.1773, 24.05.1773JørgenGulbrandsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.05.1773MarthePedersdtrEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.05.1773GroeJørgensdtr43Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.95.1773CarlAndersenGreagerSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.05.1773RagnhildJørgensdtrDatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.05.1773AmundPedersenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.05.1773MartheAmundtr6Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.05.1773BertheAmundtr4Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum06.05.1773DortheAmundtr1Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650697
TuneAlvum31.01.1774, 14.02.1775OleBentsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum31.01.1774EktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum31.01.1774GunnorAschiersdtrEltefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum31.01.1774KnutOlsen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum31.01.1774BertheOlsdtr17Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum31.01.1774MadsNielsenAlvimFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum31.01.1774AschierOlsen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum31.01,1774BrynjuldMingeEnkens svogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650963
TuneAlvum24.04.1775, 17.08.1775MarthePedersdtrArvelaterDød 1775 10/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651012
TuneAlvum24.04.1775MartheAmundsdtr8Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651012
TuneAlvum24.04.1775BertheAmundsdtr6Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651012
TuneAlvum24.04.1775DortheAmundsdtr3Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651012
TuneAlvum24.04.1775AmundPedersenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651012
TuneAlvum24.04.1775PederPedersenAlvimSvigersønns brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651012
TuneAlvum15.04.1776, 16/4, 28/11AnneTollevsdtrArvelaterDød 1775 12/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776EktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1775DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776ErickOlsenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776ChristlopherEricksenDattersønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776PederTollevsenBrorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776HansPedersenBrorsønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776AnneHansdtrBrorsønns datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776AndersChristiansenBrorsønns datters ektefelleLinbingen u Soliehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAllvum15.04.1776NielsPedersenBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776MarthePedersdtrBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776JonasLandeBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776ChathrinePedersdtrBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776HansSteensenBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776KariPedersdtrBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776HansBrækkeBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776DorthePedersdtrNyelandeBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776JanBrordatters ektefelleved Sandbrugethttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776RagnhildPedersdtrBrordatterGift med to barnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776Brordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776Brordatters barnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776Brordatters barnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776AnnePedersdtrBrordatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776ChristopherBrordatters sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15,04.1776PederBrordatters sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776KariBrordatters datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776EskelTollevsenBrorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776NielsEskelsenGulbergBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776MartheEskelsdtrBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776ArneSebjørnsenBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776HendrichTollevsenBrorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776AndersHendrichsenBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum 15.04.1776SanderHendrichsenBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776RagnhildHendrichsdtrBrordatterEnkehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776KnudTollevsenBrorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776TolvKnudsenBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
sønnAlvum15.04.1776OleKnudsenBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776LarsKnudsenBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776KnudLarsenBrorsønns sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776OlianaLarsenBrorsønns datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776RagnhildKnudsdtrBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776OleRejersenBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776ChathrineKnudsdtrBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776OleBentsenAlvimBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvim15.04.1776BertheKnudsdtrBrordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvikm15.04.1776HansAlvimBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776SanderTollevsenBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776MartheMangesteenHalvsøsterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum1504.1776HalvorHalvsøsters sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776JensHalvsøsters sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776MartheHalvsøsters datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776NielsNielsenHalvbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776HansNielsenHalvbrors sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776NielsNielsenHalvbrors sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776JohannesNielsenHalvbrors sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776SvendNielsenHalvbrors sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776MarieNielsdtrHalvbrors datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776PernilleHalvsøsterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776MadsHalvsøsters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776GunnildMadsdtrHalvsøsters datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum15.04.1776MartheMadsdtrHalvsøsters datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651101
TuneAlvum23.07.1781MadsNielsenArvelaterDød 1781 i junihttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum23.07.1781AnneMichelsd.EktefelleDød sk 1779 14/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum23.07.1781NielsMadsen28Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum23.07.1781BertheMadsdtrDatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum23.07.1781LarsGuttormsenScherlehaldenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum23.07.1781JohanneMadsd.25Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum20.09.1790, 5/10MariaBrynildsd.ArvelaterDød 1790 8/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660606
TuneAlvum20.09.1790JohannesJestesenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660606
TuneAlvum20.09.1790AnneJohannesd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660606
TuneAlvum25.10.1792HalvorTorstensenArvelaterDød 1792 23/10https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792EktefelleDød sk 1788 18/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792TorstenHalvorsen24Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792PederHalvorsen17Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792ElenHalvorsd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792KariHalvorsd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792HansTostensenGroterøedBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792HalvorBørresenBiørnestadSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum25.10.1792HalvorOlsenVisterSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660706
TuneAlvum nordre13.07.1778, 01.05.1779AnneMelchersd.ArvelaterDød 1779 1/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651292
TuneAlvum nordre13.07.1778MadsNielsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651292
TuneAlvum nordre13.07.1778NielsMadsen26Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651292
TuneAlvum nordre13.07.1778BertheMadsd.37Datterboende på pl. Præsterødd under Tune prestegårdhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651292
TuneAlvum nordre13.07.1778LarsGuttormsenSvigersønnboende på pl. Præsterødd under Tune prestegårdhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651292
TuneAlvum nordre13.07.1778JohanneMadsd.23Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651292
TuneAlvum søndre pl. Spigern01.04.1788, 6/6AnneHaagensd.ArvelaterEnke. Død 1788 8/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651292
TuneAlvum søndre pl. Spigern01.04.1788JørgenAndersen25Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660462
TuneAlvum søndre pl. Spigern01.04.1788Anne MariaAndersd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660462
TuneAlvum søndre pl. Spigern01.04.1788ChristineAndersd,10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660462
TuneAlvum søndre pl. Spigern01.04.1788OlianaAndersd.7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660462
TuneAlvum søndre pl. Spigern01.04.1788AndersHaagensenBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660462
TuneAlvum søndre12.03.1789JørgenSyversenArvelaterDød 1789 26/2. Testamente av 27/7 1781https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660506
TuneAlvum søndre12.03.1789GunboerChristensdEktefelleDød. 1789 5/2. Testamente av 27/7 1781https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660506
TuneAlvum søndre12.03.1789ChristenOlsenmyndigStesønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660506
TuneAlvum søndre12.03.1789ElenOlsd.30Stedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660506
TuneAlvum søndre23.08.1793, 30/11HansGuttormsenArvelaterDød 1793 14/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660750
TuneAlvum søndre23.08.1793BertheOlsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660750
TuneAlvum søndre23.08.1793AndersHansen15Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660750
TuneAlvum søndre23.08.1793Ole Hansen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660750
TuneAlvum søndre23.08.1793ChathrineHansd.17Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660750
TuneAlvum søndre23.08.1793MariHansd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660750
TuneAlvum søndre23.08.1793ElenHansd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660750
TuneAlvum søndre06.08.1795ErichOlsenArvelaterDød 1795 16/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660824
TuneAlvum søndre06.08.1795MarieJensd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660824
TuneAlvum søndre06.08.1795JensErichsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660824
TuneAlvum søndre06.08.1795AndersErichsen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660824
TuneAlvum søndre06.08.1795MartheErichsd.28Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660824
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.10.1798, 10/11MartheEnersd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.10.1798OlePedersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.19.1798PederOlsenSønnSandager i Rakkestadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.19.1798RagnildChristiansd.SvigerdatterSandager i Rakkestadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.19.1798KirstiOlsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.19.1798HiersingSvigersønnKlokker, Alvum i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.19.1798EllenOlsd.DatterViste i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumhaugen19.19.1798Niels ThoresenSvigersønnViste i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum søndre Alvumshaugen19.19.1798MariOlsd.19Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660988
TuneAlvum østre21.05.1781, 23/7GuttormJensenArvelaterTjente på Borregaardhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781LarsGuttormsen44SønnPl. Kiercherød under Tune Prestegaardhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781HansGuttormsen34Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781JohannesGuttormsen24SønnTjenende hos kammerråd Fahnehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781SophieGuttormsd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781OleAndersenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781AndersOlsen12DattersønnBoende hos sin morbror Torsten Kingsrud i Varteighttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781EliasOlsen7DattersønnBoende hos sin morbror Hans Guttormsen Alvum østre i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781MariGuttormsd.DatterDød.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781AndersLarsenSvigersønnAlvum nordehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781OleAndersen14DattersønnBoende hos Niels Madsen Alvumhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781TorbiørnAndersen9DattersømnBoende hos Anders Hansen Ryenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre21.05.1781AnneAndersd.7DatterdatterBoende hos Anders Hansen Ryenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651409
TuneAlvum østre18.07.1781BertePedersd.ArvelaterDød 1788 29/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660470
TuneAlvum østre18.07.1788HalvorTorstensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660470
TuneAlvum østre18.07.1781TorstenHalvorsen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660470
TuneAlvum østre18.07.1781PederHalvorsen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660470
TuneAlvum østre18.07.1781ElenHalvorsd.11Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660470
TuneAlvum østre18.07.1781KariHalvorsd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660470
TuneAlvum østre18.07.1781SiriHalvorsd.6Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660470
TuneAlvum østre11.06.1792EliEilertsd.ArvelaterDød 1792 25/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792PederPedersenEktefelleDød.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792BirthePedersd.DatterDød.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792NielsNielsenSvigersønnNu paa Biørnestadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792PederNielsen8Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792GunnildNielsd.11Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792MariNielsd.6Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792HelvigPedersd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre11.06.1792NielsLarsenSkjælinSvigersønnSkjælin i Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660696
TuneAlvum østre27.03.1793, 15.01.1794TorstenHalvorsenArvelaterSoldathttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660759
TuneAlvum østre27.03.1793HalvorTorstensenFarDød. Sk 1792 25/11, 29/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660759
TuneAlvum østre27.03.1793PederHalvorsen18Brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660759
TuneAlvum østre27.03.1793ElenHalvorsd.15Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660759
TuneAlvum østre27.03.1793KarenHalvorsd. 12Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660759
TuneAlvum østre24.10.1784Owe ChristopherFrillingArvelaterSe Sandesund i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660268
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773, 18/11MargreteGundersdatterArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
Glemmenmbjørnrud24.09.1773HansGuttormsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773GuttormHansenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773GunderHansen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773GunnildHansd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773NielsJohnsenStrandSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773AaseHansd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773ArveGlemmingeSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773AschierHansd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773JohnGlemmingeSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773MariaHansd.23Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773ElenHansd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773KristineHansd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773MartheHansd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773EvenGundersenWeumFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud24.09.1773PederGundersenKihlFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650761
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776HansGuttormenAmbjørnsrudArvelaterDød 1776 15/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23,02.1776EktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776GuttormHansenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776GunderHansen21Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776GunnildHansd.DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776AaseHansd.DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776AschierHansd.DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776MariaHansd.DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776ElenHansd.21DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776KristineHansd.DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
GlemmenAmbjørnrud23.02.1776MartheHansd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651045
RådeAndersrød17.07.1774, 27/7KariMortensd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07.1774RasmusOlsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07.1774OleRasmussen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07.1774MortenRasmussen8Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07.1774JensRasmussen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07.1774SyverRasmussen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07.1774Anne MariaRasmusd.16Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07.1774SiriRasmusd,14Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød17.07,1774AndreaRasmusd.11Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650910
RådeAndersrød23.09.1775, 2/10, 18.06.1777BertheJørgensd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651185
RådeAndersrød23.09.1775RasmusAndersrødForlovedehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651185
RådeAndersrød23.09.1775IngerJørgensd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651185
RådeAndersrød23.09.1775JensMichelsenAndersrødSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651185
RådeAndersrød23.091775MariJörgensd.Søsgterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651185
RådeAndersrød23.09.1775NielsJohnsenSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651185
RådeAndersrød23.09.1775JohanneJørgensd.20Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651185
RådeAndersrød23.01.1779, 26/4VillumThomesenArvelaterDød 1778 i julenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779AnneHalvorsd.Ektefllehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779HalvorVillumsen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779JensVillumsen19Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779ThomasVillumsen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779JohannesVillumsen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779PederVillumsen10Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779TorgerVillumsen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.01.1779ElenVillumsd.22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.09.1779BirteVillumsd.7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød23.09.1779RasmusOlsenKienneFormynderAvdøde søsters mannhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651287
RådeAndersrød17.08.1789IngerJørgensd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660567
RådeAndersrød17.08.1789JensMichelsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660567
RådeAndersrød17.8.1789JørgenJensen16Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660567
RådeAndersrød17.08.1789MichelJensen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660567
VarteigAsgrimsby07.08.1777. 21.04.1778MathiasLarsenArvelaterDød 1777 30/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777Anne CathrineIversd.Ektefvellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777AnneMathisd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777HelleneMathisd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777MariaMathisd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777BertheMathisd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777LisbetMathisd.7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777MariMathisd.2Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777MatheaMathisd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777ThorThorebyFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
VarteigAsgrimsby07.08.1777LarsAaserødFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651240
RådeAugeber06.02.1772, 8/5AnneKiøniksdatterArvelaterDød 3/1 1772https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772JørgenWilladsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772WdilladsJørgensen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772KiønikJørgensen16Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772MichelJørgensen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772JacobJørgensen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772MariJørgensd.14Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772SønniJørgensd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg06.02.1772KariJørgen sd.6Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650592
RådeAugeberg13.09.1786JørgenWilladsenArvelaterDød 1786 i septemberhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660349
RådeAugeberg13.09.1786AnneKiønnichsd.EktefelleDød sk 1772 6/2, 8/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660349
RådeAugeberg13.09.1786KiønnickJørgensen31Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660349
RådeAugeberg13.09.1786MichelJørgensen26Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660349
RådeAugeberg13.09.1786JacobJørgensen21Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660349
RådeAugeberg13.09.1786SønnovJørgensd.23DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660349
RådeAygeberg13.09.1786OleSandagerSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660349
RådeAugeberg15.11.1786, 03.01.1787PederSyversenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15-11-1786EliasKnudsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786SyverPedersen11Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786HenrichPedersem6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786WilladsPedersen3Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786MariPedersd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786EllingWilladsenMyndlinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786HenrichWilladsenMyndlinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786SyverWilladsenMyndlinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.11786MariWilladsd.Myndlinghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786SyverWilladsenJohnsteenFarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786MichelKnudsenBorgeSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg15.11.1786HansOudensenRoestadFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660363
RådeAugeberg23.04.1798AnneLarsd.ArvelaterDød 1797 idesemberhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660934
RådeAugeberg23.04.1798KiønickJørgensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660934
RådeAugeberg23.04.1798JørgenKiønicksen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660934
RådeAugeberg23.04.1798MaleneKiønicksd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660934
RådeAugeberg23.04.1798AnneKiønicksd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660934
RådeAugeberg23.04.1798JacobJørgensenBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660934
RådeAugeberg23.04.1798MichelJørgensdenAugebergBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660934
BorgeBalterød, Borge, pl Solie17.07.1792JørgenLassenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660695
BorgeBalterød, Borge, pl Solie17.07.1772Boel Giermundsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660695
BorgeBalterød, Borge, pl Solie17.07.1772LarsJørgensen10Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660695
BorgeBalterød, Borge15.05.1792HelgeLarsd.ArvelaterDød 1795 7/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød, Borge15.05.1792HalvorAndersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød, Borge15.05.1792NielsHalvorsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød, Borge15.05.1792LarsHalvorsen23Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BergeBalterød, Borge15.05.1792AnneHalvorsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød, Borge15.05.1792CarlSimensenHeiaSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød, Borge15.05.1792JohanneHalvorsd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød, Borge15.05.1792LarsJohnsenFarDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød, Borge15.05.1792SirieNielsd.MorDød ca. 1768 (skifte etter henne holdtes ikke)https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660807
BorgeBalterød Borge15.05.1795LarsJohnsenArvelaterEnkemann. Død 1795 15/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795HelgeLarsd.DatterDød.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795HalvorAndersenBalterødSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795NielsHalvorsenMyndigDattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795LarsHalvorsen23Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795AnneHalvorsd.Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795CarlSimensenHeiaDatterdatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795SirieHalvorsd.20Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBalterød, Borge15.05.1795JohanneHalvorsd.18Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660810
BorgeBegby08.10.1773,GuttormLeghsenArvelaterSkifte også holdt 1774 16/3 og 30/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773KisteOlsdtr.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773IngeborgGuttormsd.36Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773AletGuttormsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773Johan FriedrichSperlingSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773AnneGuttormsd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773EngerGuttormsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773HalvorBalterødFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773EngebretBorge lilleFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby08.10.1773AndersBægbyeFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBeg by08.10.1773GiermundVisurFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650872
BorgeBegby02.04.1789KirstieOlsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789GuttormLeghsenEktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789IngeborgGuttormsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789BaardOlsenAarumSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789AletGuttormsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789Johan Frid.SperlingSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789AnneGuttormsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.104.1789ChristenLarsenBegbySvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789IngerGuttormsd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789NielsPedersenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby02.04.1789IngerNielsd.DatterdatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660512
BorgeBegby, pl Hollene07.08.1798TorstenOlsenArvelaterDød 1798 26/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660979
BorgeBegby, pl Hollene07.08.1798EktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660979
BorgeBegby, pl Hollene07.08.1798MariChristensd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660979
BorgeBegby, pl Hollene07.08.1798GretheTorstensd.23Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660979
BorgeBegby, pl Hollene07.08.1798MartheTorstensd.19Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660979
BorgeBegby30.11.1798IngeborgGuttormsd.ArvelaterDød 1798 19/11https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
BorgeBegby30.11.1798BaardOlsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
BorgeBegby30.11.1798AhlethGuttormsd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
BorgeBegb y30.11.1798Johan FriedrichSperlingSvogerSletterød i Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
BorgeBegby30.11.1798AnneGuttormsd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
BorgeBegby30.11.1798Christen LarsenSvogerFredrikstadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660992
VarteigBelseby29.03.1773, 2/10HalvorNielsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773MartheEllevsdtrEktefelleDød sk 1754 16/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773AnneHenrichsdtrEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773NielsHalvorsen30Sønnnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773JohanHalvorsen21Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773MariaHalvorsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773MathisBælsebySvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773HenrichHalvorsen12Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773MartheHalvorsd.16Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773MariHalvorsd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby29.03.1773PernilleHalvorsd.4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650757
VarteigBelseby19.06.1797JensThuesenArvelaterDød 1797 16/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660916
VarteigBelseby19.06.1797PernileArnesd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660916
VarteigBekseby19.06.1797ThueJensen8Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660916
VarteigBelseby19.06.1797ArneJensen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660916
VarteigBelseby19.06.1797MariJensd.3Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660916
VarteigBelseby19.06.1797KariJensd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660916
VarteigBelseby19.06.1797HenrichThuesenBrorPladsen under Gryte i Varteighttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660916
VarteigBerby28.06.1773JensLarsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby28.06.1773AnneEvensdatterEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby28.06.1773EvenJensen22Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby28.06.1773ArneJensen19Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby28.06.1773LarsJensen16Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby28.06.1773AndersJensen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby28.06.1773Anne MariaJensd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby28.06.1773HelleneJensd.7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650794
VarteigBerby16.04.1776, 15/8AnneEvensd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby16.04.1776JensEktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby16.04.1776EvenJensenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby16.04.1776ArneJensen23Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby16.04.1776LarsJensen19Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby16.04.1776AndersJensen17Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby16.04.1776Anne MariaJensd.16Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby16.04.1776HelleneJensd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651077
VarteigBerby22.06.1781, 10/9, 12.9KirstiJensd.ArvelaterDød 1781 23/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781AasmundErichsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781AndersAasmundsen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781MariAasmundsd. 3Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781IngeborgAasmundsd. 1Datter5 ukerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781JensAndersenBerbyFarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781BørreJensenBerbyBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781MariLarsd.Ektefelle 1.g.Død. Sk 1775 24/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781OleAasmundsenStesønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby22.05.1781AnneAasmundsd. Stedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651412
VarteigBerby28.03.1789Anne MariaJensd.ArvelaterDød 1789 9/3. Avdødes arv ved skiftet på Hovden etter Halvor Gundersen og hustru nevneshttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
VarteigBerby28.03.1789, 7/5JensLarsenFarDød. Sk 1773 13/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
VarteigBerby28.03.1789AnneEvensd.MorDød Sk 1776 15/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
VarteigBerby28.03.1789EvenJensenBerrbyBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
VarteigBerby28.03.1789Arne JensenMyndigBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
VarteigBerby28.03.1789LarsJensenMyndigBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
VarteigBerby28.03.1789AndersJensenBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
Varteig Berby28.03.1789HeleneJensd.25SøsterVærende på Grimstad i Rakkestadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
VarteigBerby01.02.1799MariOlsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799OleTorstensenBerbyFarDød. Sk 1786 8/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799KariHalvorsd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799TorstenOlsenMyndigBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799HalvorOlsen24Brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799OleOlsen19Brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799MartheOlsd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799CorneliusOlsenSvogerAlvebraaten under Serkelandhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799MariaOlsd.16Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VasrteigBerby01.02.1799IngerOlsd.14Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby01.02.1799AnneOlsd.SøsterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120661007
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774, 20.02.1775HelgeNielsenArvelaterDød 1774 20/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774PernilleGulbrandsdtrEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774JohnHelgesen36SønnGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774MathisHelgesen23SønnGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774IngeborgHelgesd.32Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774MariHelgesd.29DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774AnneHelgesd.26Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre, plass Fosbæk26.09.1774OlovHelgesd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650969
VarteigBerby nordre 08.06.1786, 28/6OleTorstensenArvelaterDød 1786 22/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06-1786KariHalvorsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786TorstenOlsen15Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786HalvorOlsen11Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786OleOlsen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786MartheOlsd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786AnneOlsd13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786MariOlsd.9Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.186MariaOlsd.4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786IngerOlsd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786SimenTorstensenRognerødBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby nordre08.06.1786EvenJensenBerbySvogerAvdødes søsters mannhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660332
VarteigBerby sødre, pl. Berget15.03.1779, 1/5NielsSørensenArvelaterDød 1779 28/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre, pl Berget15.03.1779IngeborgTorbiørnsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre, pl Berget15.03.1779JohanneNielsd.7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre, pl Berget15.03.1779PernilleNielsd.4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre, pl Berget15.03.1779MaleneNielsd.2Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre, pl Berget15.03.1779SørenHelgesenBergetFarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre, pl Berget15.03.1779JohanneMadsd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre, pl Berget15.03.1779BørreOlsenSikkelandFormynderSøsters mannhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651290
VarteigBerby sødre26.07.1782, 21/8MartheBørresd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660050
VarteigBerby sødre26.07.1782JensAndersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660050
VarteigBerby sødre26.07.1782BørreJensenSønnGift. Berby søndrehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660050
VarteigBerby sødre26.07.1782KirstiJensd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660050
VarteigBerby sødre26.07.1782AmundErichsenBerbySvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660050
VarteigBerby sødre26.07.1782AndersAmundsen6Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660050
VarteigBerby sødre26.07.1782MariAmundsd.3Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660050
VarteigBerby sødre07.06.1783, 7/7ThueChristensenArvelaterDød 1783 25/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660100
VarteigBerby sødre07.06.1783MarieSvendsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660100
VarteigBerby sødre07.06.1783Boel Thuesd. 4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660100
VarteigBerby sødre07.06.1783IngeborgThuesd. 1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660100
VarteigBerby sødre07.06.1783ErichChristensenBerbyBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660100
VarteigBerby sødre30.10.1786, 26.01.1787AnneOlsd.ArvelaterDød 1786 ca 16/10https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660372
VarteigBerby sødre30.10.1786ErichChristensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660372
VarteigBerby sødre30.10.1786ChristenErichsen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660372
VarteigBerby sødre30.10.1786MatthiesErichsen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660372
VarteigBerby sødre30.10.1786BorgierErichsen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660372
VarteigBerby sødre30.10.1786ChatrineErichsd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660372
VarteigBerby sødre30.10.1786PernilleErichsd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660372
RådeBerg i Onsøfjerdingen21.0.1772GudmundLarsenBergArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650603
RådeBerg i Onsøfjerdingen21.01.1772AnneBerntsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650603
RådeBerg i Onsøfjerdingen21.01.1772MariaGudmundsd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650603
RådeBerg i Onsøfjerdingen21.01.1772GudmundGudmundsen1SønnFødt etter farens dødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650603
RådeBerg i Onsøfjerdingen21.01.1772HansLarsenKolbergBarnas formynderAvdødes brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650603
RådeBerg i Onsøfjerdingen21.01.1772EvenWeumEnkens formynderTilkommende ektefelles farhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650603
RådeBerg i Onsøfjerdingen21.01.1782GunildHermannsd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650603
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774OlovSimensdtrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774HansEktefelle 1.g.Dødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774SørenTorbiørnsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774NielsHansen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774Simen Hansen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774LiesbetHansd.22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774ThoreHansd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774KirstiSørensd.9DatterOlovs datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
OnsøBerge (under Ellingaard)17.06.1773, 25.07.1774OudenBrækkeFormynderFormynder for barn av 1. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650893
TuneBerge09.06.1784, 19/7AaseHansd.ArvelaterDød 1784 ca. 15/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge09.06.1784RasmusAssersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge09.06.1784HansRasmussenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge09.06.1784AndersRasmussen19Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge09.06.1784JonRasmussen15Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge09.06.1784MarteRasmusd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge09.06.1784ChristianNielsenSvigersønnØdegaarden under Sannegaardhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge09.06.1784KirstieRasmusd.22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660161
TuneBerge07.02.1787, 12/4HelenaHansd.ArvelaterDød 1787 30/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660385
TuneBerge07.02.1787JohannesJonsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660385
TuneBerge07.02.1787HansJohannesen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660385
TuneBerge07.02.1787BentJohannesen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660385
TuneBerge31.07.1789, 6/10HansRasmussenArvelaterDød 1788 31/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660570
TuneBerge31.07.1789KariPedersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660570
TuneBerge31.07.1789HelvigHansd.1Datter4 uker gmlhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660570
TuneBerge31.07.1789RasmusAssersenFarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660570
TuneBerge27.03.1792RasmusAssersenArvelaterDød 1792 14/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792EktefelleDød. Navn ikke oppgitthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792HansRasmussenSønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1782HelvigHansd.3Sønnedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792JohnMichelsenNæsDatterdatters slektninghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792AndersRasmussenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792JohnRasmussen24Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792MartheRasmusd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792ChristianØdegaardenSvigersønni Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1793KirstieRasmusdatterDatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBerge27.03.1792MortenMollebySvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660677
TuneBjur20.04.1790TorstenNielsenArvelaterDød 1790 26/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660590
TuneBjur20.04.1790VilladsTostensenTrysselbrækkeSønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660590
TuneBjur20.04.1790IngebrethVilladsen7Sønnesønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660590
TuneBjur20.04.1790EllefTostensenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660590
TuneBjur20.04.1790MargretheTostensd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660590
TuneBjur20.04.1790GuttormOlsenSvigersønnKollestad i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660590
KråkerøyBjølstad15.11.1783, 2/6LusiLarsdatterArvelaterDød 1783 5/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783LarsSimesnenEktefelle 1.g.Dødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783EvenJonsenEktefell 2.g.Dødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783LarsLarsen32SønnBjølstadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783OleLarsenSønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783OlianaOlsd.Svigerdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783EliOlsd.SønnedatterVærende hos moderen gift med Ole Arnesen på Trosvig grundpå https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783RangdieEvensd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
KråkerøyBjølstad15.11.1783AndersNielsenSvigersønnStraalsund i Kråkerøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660095
GlemmenBjørnerød15.09.1785, 31/10, 12/11HovoldPedersenArvelaterDød 1785 28/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785MariGuttormsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785MariaHovoldsd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785PettraHovoldsd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785PederHalvorsenBjørnerødFarDød. Sk 1768 14/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785KarenJonsd.MorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785JonOlsenOmbergSøsters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785KariPedersd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785OlianaPedersd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785RagnhildPedersd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785MariPedersd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785GuttormOlsenSvigerfarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBørnerød15.09.1785JonSimensenSvogerVeum søndrehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660266
GlemmenBjørnerød15.09.1785HansSimensenSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786KariOlsd.ArvelaterDød 1786 25/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786PederHalvorsenEktefelleDød. Sk 1768 14/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786HovelPedersenSønnDød. Sk 1785 15/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786MariGuttormsd.BjørnerødSvigerdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786MariaHovelsd.6Sønnedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786PettroeHovelsd.2Sønnedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786NielsPedersenSønnGift. B oende i Hæstehagenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786OlianaPedersd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786JonOlsenOmbergSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786MariaPedersd.31Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786RagnhildPedersd.28Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød25.03.1786KariPedersd.DatterStår som 2 1/2 århttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660310
GlemmenBjørnerød07.02.1787PetraHovelsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
GlemmenBjørnerød07.02.1787MariGuttormsd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
GlemmenBjørnerød07.02.1787HovelPedersenFarDød- Sk 1786 15/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
GlemmenBjørnerød07.02.1787KariOlsd.Mormorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
GlemmenBjørnerød07.02.1787MariaHovelsd.7Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
GlemmenBjørnerød07.02.1787JonOlsenOmbergFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660378
TuneBjørnestad05.02.1789, 25.12.1790DorotheaJensd.ArvelaterDød 1789 4/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660636
TuneBjørnestad05.02.1789JochumNielsenKierboeEktefelleLensmannhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660636
TuneBjørnestad05.02.1789BertelJochumsen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660636
TuneBjørnestad05.02.1789NielsJochumsen8Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660636
TuneBjørnestad nordre31.10.1782, 25/11, 18/12, 02.01.1783Barbro Amundsd.ArvelaterDød 1782 6/10https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782RejerOudensenEktefelle 1.g.Død. Sk 1749 17/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782Ektefelle 2.g.Død. Navn ikke oppgitthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782John HalvorsenEktefelle 3.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782JørgenRejersenSønnGift. Pl Rognerød under Borregaard i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782GunildRejersd.DatterDød.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782ToreAndersenSvigersønnKlavestad i Skjeberghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.1.1782RejerToresen15Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.01.1782GroeToresd.17Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782Inger Rejersd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad nordre31.10.1782JensJestesenDatters forloivedeEnkemannen hadde væt formynder for sin avdøde hustrus yngste datters arve etter Jon Reiersen. Sk. På Bjørnestad 1753 29/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660073
TuneBjørnestad søndre29.01.1783, 19/3MariGundersd.ArvelaterDød 1783 15/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783NielsErichsenEktefelle 1.g.Død. Sk 1783 28/2, 21/11https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783ChristianNielsenEktefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783PaulNielsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783NielsNielsenSønnGift. Alvum vestre i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783GunildNielsd.DatterDød. Sk 1764 10/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783KirstiNielsd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783ToreOlsenSvigersønnRekustad i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783NielsToresen18Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783RagnhildToresd.16Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre29.01.1783ClausChristiansen21Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660086
TuneBjørnestad søndre10.07.1783, 2/9PaulNielsenArvelaterDød 1783 5/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783Niels(Nielsen) ErichsenFarDød. SK 1753 28/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783MariGundersd.MorDød. Sk 1783 29/1, 19/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783ChristianNielsenStefarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783NielsNielsenBrorGift. Alvum i Tonehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783ClausChristiansen22HalvbrorBjørnestadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783KirstiNielsd.SøsterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783ToreOlsenRekustadSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783NielsToresen18Søstersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783RagnhildToresd.15Søsterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783GunildNielsd.SøsterDød. Sk 1763 10/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnestad søndre10.07.1783SanderGundersenLundeMorbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660107
TuneBjørnland11.04.1777, 4/9, 30/4NielsJensenArvelaterDød 1777 21/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777BertheErichsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777SteffanNielsenSønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777KirstiHansd.Svigerdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777ErichSteffansen10Sønnesønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777ChristopherSteffanson6Sønnesønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777AnneSteffansd.12Sønedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777IngerSteffansd.8Sønnedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777JohnnesNielsen32Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland1104.1777HansNielsen26Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777ErichNielsen25Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777AnneNielsdtr.48DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777OleMarcusenØragerSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777EdelNielsdtr.37Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777HansGlemmingeSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777MariaNielsdtr.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777CorneliusWærnesenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777EliNielsdtr.35Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777LarsAndersenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
Tune Bjørnland11.04.1777GunnildNielsdtr.40Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland11.04.1777EngerNielsdtr.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651206
TuneBjørnland14.01.1781, 29/3OleJohannesenArvelaterDød 1780 i dsemberhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781MariMarcusd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781JohannesOlsen30Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781ødegårdOlsen24Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.,1781ErichOlsen17Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TtuneBjørnland14.01.1781AndersOlsen10Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781KariOlsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781OleOlsenSvigersønnBjørnlands ødegårdhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781CatrineOlsd.26DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781MariOlsd.22DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781AnneOlsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland14.01.1781JohnOlsenFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
TuneBjørnland vestre16.04.1789, 18/6, 1/8ErichNielsenArvelaterDøde 10/4 1789https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660565
TuneBjørnland vestre16.04.1789JøranRasmusd.EktefelleDød 14/4 1789https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660565
TuneBjørnland vestre16.04.1789ErichErichsen12Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660565
TuneBjørnland vestre16.04.1789NielsErichsen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660565
TuneBjørnland vestre16.04.1789AnneErichsd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660565
TuneBjørnland vestre16.04.1789RagnildErichsd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660565
TuneBjørnland vestre16.04.1789BerteHansd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660565
TuneBjørnland01.12.1794, 01.07.1795ErichJonsenArvelaterDød 1794 11/11https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660819
TuneBjørnland01.12.1794KariKristensd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660819
TuneBjørnland01.02.1794Anne MarieErichsd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660819
TuneBjørnland01.12.1794Jon AndersenBjørneland HougenFarhos hvem avdøde boddehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660819
TuneBjørnland01.12.1794MariaTorbiørnsd.SvigermorLunde i Varteig, hvor enken boddehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660819
TuneBjørnland01.12.1794ChristenAmundsenSvigerfarDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660819
TuneBjørnland søndre18.11.1783, 06.02.1784, 18/3JohannesStepensenArvelaterDød 1783 29/10https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783RagnildPedersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783AndersJohannesenPinaasSønnGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783HelgeJohannesenBjørnlandSønnGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783PernilleJohannesd. 43Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783HalvorJacobsenDillienSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783MariJohannesd. 28Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783AndersHansenAarumSvigersønn Aarum i Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783IngerJohannesd,23Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783RagnildJohannesd, 22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
TuneBjørnland søndre18.11.1783CathrineJohannesd.17Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660133
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1785, 17/2MariErichsd.ArvelaterDød medio januar 1786https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786HalvorKnudsenEktefelleDød Sk. 1762 16/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.176DortheHalvorsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786HansSimensenBjøruld-ØdegaardenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786ElenHansd.Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786IngerHalvorsd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1776Hendrich NielsenMyndigDattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786PederNielsenMyndigDattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786OlianeNielsd.Datterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786IngebrethPedersenDatterdatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786MariHalvorsd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786OleSteenersenSmertuSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786HalvorOlsen19Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786StenerOlsen18Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786OleOlsen15Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøøruld-Ødegaarden09.02.1786ErichaHalvorsdatterDatterEnke etter Eilert Siversen Strand i Onsøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ldegaarden09.02.1786KirstiHalvorsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786EllingHansenSmertuSvigersønnI Kråkerøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786EllingHalvorsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
GlemmenBjøruld-Ødegaarden09.02.1786SimenHenrichsenSlærødSvigersønnI Rolvsøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660294
TuneBlakkestad20.01.1789, 14/5HelgeAndersenArvelaterDød 1789 17/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789SiriOlsd.EktefelleDød 1789 19/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789AndersAskachsebEktefelles 1. gifteDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789OleHelgesenMyndigSønnPå Blakkestadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789ChristianHelgesenMyndigSønnPå Blakkestadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789AnneHelgesd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789JohannesOlsenSvigersønnBoende på en plass under Hollebyehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789RagnildHelgesd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789ChristopherTorstensenKalnesSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789TorstenChristophersen12Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789Ole Christophersen9Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789JonAndersenBiørnestadFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789OliaHelgesd,Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789HelgeJohannessenBiørnelandSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789SiriAndersdatterStebarnDatter i enkens første ekteskap m Anders Aslachsenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad20.01.1789LarsSoelbergStedatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660522
TuneBlakkestad27.06.1795, 28.01.1796KnudGabrielsenArvelaterDød 1795 6/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
TuneBlakkestad27.06.1795TorberOlsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
TuneBlakkestad27.06.1795GabrielKnudsen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
TuneBlakkestad27.06.1795ChristianKnudsen3Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
TuneBlakkestad27.06.1795OleaKnudsd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
TuneBlakkestad27.06.1795KirstieKnudsd.3Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
TuneBlakkestad27.06.1795KarenKnudsd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
TuneBlakkestad27.06.1795Johannes OlsenSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660865
BorgeBorge, lille24.11.1773, 16.05.1774GundborgJørgensdrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650853
BorgeBorge, lille24.11.1773JensOlsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650853
BorgeBorge, lille24.11.1773Chris tenJensen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650853
BorgeBorge, lille24.11.1773JørgenJensen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650853
BorgeBorge, lille24.11.1773OleJensen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650853
BorgeBorge , lille24.11.1773LiespetJensd.3Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650853
BorgeBorge, lille24.11.1773EllenJensd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650853
BorgeBorge lille01.081780IngebrethJonsenArvelaterDød 1780 5/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille01.08.1780HelgeMichelsd,Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille01.08.1780JonIngebretsen46SønnVesten i Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille01.08.1780LarsIngebretsen32SønnValle, Rolvsøy i Tunehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille01.08.1780GunboerInge bretsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille01.08.1780JensOlsenSvigersønnMolteberg i Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille01.08.1780Helene Ingebretsd.28DatterBorge lille i borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille01.08.1780LarsJohnsenBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651369
BorgeBorge lille15.06.1782, 20/6, 20/7HelgeMichelsd.ArvelaterDød 1782 5/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
BorgeBorge lille15.06.1782EngebretJonsenEktefelleDød SK 1780 1/8, 14/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
BorgeBorge lille15.06.1782JonEngebretsenSønnVesten i borge, gifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
BorgeBorge lille15.06.1782LarsEngebretsenSønnKjølstad i Borge, gifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
BorgeBorge lille15.06.1782GundborgEngebretsdDatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
BorgeBorge lille15.06.1782Jens OlsenMoltebergSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
BorgeBorge lille15.06.1782HeeleneEngebretsd30DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
BorgeBorge store05.04.1775, 4/5TostenJohnsenArvelaterDød 1775 13/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
BorgeBorge store05.04.1775Ektefelle 1. g.Død. Navn ikke oppgitthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
Borge.Borge store05.04.1775KirsiIngmundsdtrEktefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
BorgeBorge store05.04.1775MadsTostensen19Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
BorgeBorge store05.04.1775Fridericha ChristinaTostensdtr4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
BoefwBorge store05.04.1775EllenTostensdtr9Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
BorgeBorge store05.04.1775IngemundOphuusFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
BorgeBorge store05.04.1775SyverGretnæssFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650993
BorgeBorge store29.12.1779, 27.06.1780, 22.12.11781Else CathariaLiebsteen f. RestedArvelaterDød 1779 19/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651415
BorgeBorge store29.12.1779LarsOlsenEktefelle 1.g.Dødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651415
BorgeBorge store29.12.1779Daniel FriedrichLiebsteenEktefelle 2.g.Capitainhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651415
BorgeBorge store29.12.1778OleRestadSønnPremier Leuntenant ved Det Jydske Gevorbene Infanteriregimenthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651415
BorgeBorge store29.12.1779Anne SophiaHirschDatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651415
BorgeBorge store29.12.1778Ferdinant Cibrat HirschSvigersønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651415
BorgeBorge store29.12.1779NielsRestadBarnas søskenbarnEdsberg sognhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651415
BorgeBorge store02.04.1789, 1/5AnneHansd.ArvelaterEnke. Død 1788 8/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789OtterHansenBrorSlang i Skjeberghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789AndersHansenBrorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BigeBorge store02.04.1789HelenaAndersd.19Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789BerteAndersd.17Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789AnneAndersd.14Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789HansHansenBrorBusgaard i Skjeberghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789Christian HansenBrorKjølatad, Borge i Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789OleHansenBrorFossby i Berghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789MagnusHansenBrorVik i Skjebarghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789JensHansenBrorNaalum i skjeberghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789BerteHansd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
BorgeBorge store02.04.1789PeterFossSvogerBorge store, Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660521
OnsøyBorge24.07.1788ErichEllevsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660472
OnsøyBorge24.07.1788EllevErichsenFarDød. SK 1786 27/4, 10/6. Sjølberg i Onsøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660472
OnsøyBorge24.07.1788ElenHelgesd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660472
OnsøyBorge24.07.1788Simen JonsenBorgeStefarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660472
OnsøyBorge24.07.1788HeleeSimensd.1Halvsøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660472
OsøyBorge mellem04.02.1784, 18/2ElenErichsd.ArvelaterDød 1784 i januarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660128
OsøyBorge mellem04.02.1784OleNielsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660128
OnsøyBorge mellem04.07.1784ErichOlsen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660128
OnsøyBorge mellem04.07.1784OleOlsenn3Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660128
OnsøyBorge mellem04.07.1784KirstiOlsd.1Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660128
OnsøyBorge mellem04.07.1784ArveNielsenBorgeSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660128
OsøyBorge nedre15.06.1783SimenSebiørnsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773SimenHansen44Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773MartheHansd.40Brordattterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OsøyBorge nedre15.06.1773SimenJohnsenBorge38Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773JensJohnsenKolberg36BrorsønnKolberg (Kaalberg) i Ønsøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773OleJohnsenBorge22Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773MariJohnsd.20Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773EliJohnsd.16Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773SimenOlsenKjevelsrød21BrorsønnKjevelsrød (Kievelsrød) i Osøhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773ChristenOlsen19Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773MariOlsdtr28Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773BertheOlsd.16Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773SimenAndersenHauge30Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773PaalAndersen28Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773OleAndersen23Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773MariAndersd.20Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre15.06.1773AnneAndersd.19Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre16.06.1785EliAndersd.17Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650704
OnsøyBorge nedre16.06.1785, 16/7, 20/8TolvOlsenArvelaterDød 1785 1/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785ElenOlsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785AnneTolfsd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785OllougTolfsd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785AndersOlsenSchollerødBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785OleNielsenHaugenStefarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785MortenOlsenHaugeSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785JonOlsenGaustadSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre16.06.1785SimenOlsenGaustadSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660242
OnsøyBorge nedre09.09.1786, 17/11TorborJensd.ArvelaterDød 1786 18/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre09.09.1786SimonJonsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre09.09.1786JonSimonsen11Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre09.09.1786JensSimonsen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre09.09.1786StillouSimonsen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre09.09.1786OleSimonsen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre09.09.1786MartheSimonsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre09.09.1786GuriSimonsd.2Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge nedre30.03.1781, 2/4IngerPoulsd.ArvelaterDød 1781 21/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660359
OnsøyBorge østre30.03.1781OleThoresenØrmenEktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre30.03.1781PederOlsenSønnDød. Sk 177315/6 17/9. Ørmen østrehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre30.03.1781AnneAndersd.Svigerdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre30.03.1781EllingOlsenØrmenSvigerdatters 2. g. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre30.03.1781AnnePedersd.Ørmen17Sønnedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre30.03.1781IngerPedeersd.Ørmen13Sønnedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre30.03.1781GunildOlsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre30.03.1781NielsSyversenBorgeSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651398
OnsøyBorge østre01.10.1789OleSyversenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
OnsøyBorge østre01.10.1789GunnildOlsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
OnsøyBorge østre01.10.1789PaulOlsen26Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
OnsøyBorge østre01.10.1789ElenOlsd.28Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
OnsøyBorge østre01.10.1789IngerOlsd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
OnsøyBorge østre01.10.1789MariaOlsd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
OnsøyBorge østre01.10.1789DortheaOlsd.14Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
OnsøyBorge østre01.10.1789TolvTorbiørnsrudBarnas slektninghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660569
TuneBorregård, plass under03.02.1772, 07.04.1773AnneHansd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregård, plass under03.02.1772PederEktefelle 1.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregård, plass under03.02.1772ArneKnudsenEktefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregård, plass under03.02.1772ChristinePedersd.28Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregård, plass under03.02.1772NielsHansenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregård, plass under03.02.1772HellenePedersd.25Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregård, plass under03.02.1772JørgenSvendsenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregård, plass under03.02.1772BerthePedersd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650675
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772, 07.04.1773AaseOlsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772JonasJohannesenEktefelle 1.g.Død. Sk 1752 21/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772GulbrandAndersenEktefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772JohannesJonassen25Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772AndersJonassen24Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772JonasGulbrandsen15SønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772OleGulbrandsen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772KarenJonasd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772RagnhildGulbrandsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772DortheaGulbrandsd.9Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772LarsAndersenOphuusSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650672
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772, 07.04.1773HalvorPedersenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772MariaSvendsdatterEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772PederHalvorsen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772NielsHalvorsen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772AnneHalvorsd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772PernilleHalvorsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772CathrineHalvorsd.11Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass i Gamlebyen21.08.1772BertheHalvorsd.8Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650674
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773, 27/11SiriJohnsdtrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773TorbiørnEktefelle 1.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773ThoreAndersenEktefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773Jens Torbiørnsen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773EliTorbiørnsdtr23Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773OleAmundsenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773AnneTorbiørnsdtr20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773OleErichsenSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773GroeThoresdtrStedatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, plass Opsund17.07.1773HalvorTostensenAlvimSønnens formynderFormynder for Jens https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650764
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773, 04.11.1774TorbiørnMadsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773GunnildPedersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773PederTorbiørnsen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773MadsTorbiørnsen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773SimenTorbiørnsen1Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773EdelTorbiørnsd.16Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773MariaTorbiørnsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Grøtterød05.08.1773MetteTorbiørnsd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650942
TuneBorregaard, pl. Rognerød04.03.1778, 13/4GunildAndersenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651239
TuneBorregaard, pl. Rognerød04.03.1778JørgenRejersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651239
TuneBorregaard, pl. Rognerød04.03.1778AndersJørgensen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651239
TuneBorregaard, pl. Rognerød04.03.1778RejerJørgensenSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651239
TuneBorregaard, pl. Rognerød04.03.1778OleRejeren4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651239
TuneBorregaard, pl. Rognerød04.03.1778IngerJørgensd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651239
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.177823.12.1778, 01.05.1779, 6/7MariaJacobsd.ArvelaterDød 1778 10/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651296
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.1778Niels HansenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651296
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.1778Sille SophiaJacobsd.HalvsøsterFierdingen i Christianiahttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651296
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.1778IverHansenJuulHalvsøsterd ektefelehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651296
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.1778HansIversenJuulHalvsøsters sønnGrønland ved Christianiahttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651296
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.177803.09.1780, 08.01.17781MarenHansd.ArvelaterDød 1780 10/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651387
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.177803.09.1780NielsHansenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651387
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.177803.09.1780HansNielsen1Sønn3 uker gammelhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651387
TuneBorregaard06.08.1782Anne MargretheNormann, f. GlostrupArvelaterDød 1782 25/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TuneBorregaard06.08.1782JensNormannEktefelleByskriverhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TuneBorregaard06.08.1782ChristenJørgensenGlostrupFarDoctor Medicine i Christianiahttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TuneBorregaard06.08.1782KristineScaveniusMorDatter av gamle Claus Scaveniushttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TunelBorregaard06.08.1782JohanneGlostrupHalvsøsterI Christiania. Datter av avdødes fars annet og siste ekteskap med Chirsten Olsd. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TuneBorregaard06.08.1782LindeHalvsøsters ektefelleLeuntnant. Død? Fornavn ikke oppgitthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TuneBorregaard06.08.1782Aleth MariaSchaveniusSøskenbarnHos prosten Dorph i Landhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TuneBorregaard06.08.1782ClausSchavenius SkildererMorborI Christianiahttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660118
TuneBorregaard23.06.1783, 29/11, 10/12Elen SophiaWærnerArvelaterDød 1783 22/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660121
TuneBorregaard23.06.1783Hans PeterWærnerEktefelleFullmektig ved Borregaardhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660121
TuneBorregaard23.06.1783Maren PetreaWærner3Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660121
TuneBorregaard31.10.1787, 12.03.1788JørgenRejersenArvelaterDød 1787 15/10https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard31.10.1787GunnildAndersdEktefelle 1.g.Død Sk 1778 13/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard31.10.1787AhletHansd.Ektefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard31.10.1787AndersJørgensen19Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard31.10.1787RejerJørgensen15Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard31.10.1787IngerJørgensd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard3110.1787JonJørgensen10SønnSønn 2. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard31.10.1787HansJørgensen8SønnSønn 2. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard31.10.1787BarbroeJørgensd.1Datter6 uker. Datter 2. ekteskaphttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660437
TuneBorregaard02.10.1789, 24.08.1790LudvigKreftingArvelaterDød 1789 30/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789MajorindeKræftingMorEnkehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789AndreasKræftingBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789AndreasKræftingBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789HermanKræftingBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789JacobKræftingBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789PederKræftingBorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789MichaelKræftingBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789Anne BoleteKræftingSøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789Hr.GluckstadtSvogerSogneprest i Skjeberghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard02.10.1789EleonoraKræfting36Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660600
TuneBorregaard, pl. Grotterød23.12.177821.10.1794, 21/11NielsHansenArvelaterDød 1794 16/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660800
TuneBorregaard, pl. Grotterød21.10.1794JøranAndersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660800
TuneBorregaard, pl Grotterød21.10.1794Maren KirstineNielsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660800
TuneBorregaard, pl. Grotterød21.10.1794Helene Nielsd.9Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660800
TuneBorregaard, pl. Grotterød21.10,1794MartheNielsd.7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660800
TuneBorregaard21.11.1794GulbrandNielsenArvelaterDød 1793 Mkkelsdag. Bordhugger ved Tangen under Borregaardhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660799
TuneBorregaard21.11.1794MaleneJacobsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660799
TuneBorregard21.11.1794AndersKieldsenEktefelles 2. giftehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660799
TuneBorregaard21.11.1794NielsGulbrandsen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660799
TuneBorregaard21.11.1794Inger MariaGulbrandsd.3Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660799
TuneBorregaard, pl. Grotterød15.05.1795MartheOlsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660833
TuneBorregaard, pl. Grotterød15.05.1795AndersChristensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660833
TuneBorregaard, pl. Grotterød15.05.1795OlePoulsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660833
TuneBorregaard, pl. Grotterød15.05.1795ChristenAndersen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660833
TuneBorrestad04.04.1777, 5/9NielsOlsenArvelaterDød 1777 24/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651211
TuneBorrestad04.04.1777HelvigArnesdtrEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651211
TuneBorrestad04.04.1777OleNielsen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651211
TuneBorrestad04.04.1777OlianaNielsd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651211
TuneBorrestad04.04.1777NielsNielsen1SønnFødt 1/7 1777https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651211
TuneBorrestad04.04.1777ArneHovelsenUtneSvigerfarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651211
TuneBorrestad14.04.1788, 19/4GunderJonsenArvelaterDød 1788 3/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660448
TuneBorrestad14.04.1788EktefelleEnken nevnes, men navngis ikkehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660448
TuneBorrestad14.04.1788JohanGundersen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660448
TuneBorrestad14.04.1788OleGundersen12Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660448
TuneBorrestad14.04.1788BrynnildGundersen3Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660448
TuneBorrestad14.04.1788HovelUtneFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660448
TuneBorrestad24.02.1795, 17/9HelvigArnesd.ArvelaterDød 1795 10/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795NielsOlsenEktefelle 1.g.Død Sk 1777 4/4, 1778 5/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795MathiesJensenEktefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795OleNielsen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795Niels Nielsen17Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795OleanaNielsd.23Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795GunderMathiesen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795JohannesMathiesen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
TuneBorrestad24.02.1795HovelArnesenUtneBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660831
OnsøyBossum, pl. Bossemhuuset22.07.1777, 3/10LarsHalvorsenArvelaterDød 1777 18/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651221
OnsøyBossum, pl. Bossemhuuset22.07.1777BertheArnesdtrEktefelleDød 1777 30/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651221
OnsøyBossum, pl. Bossemhuuset22.07.1777HalvorLarsen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651221
OnsøyBossum, pl. Bossemhuuset22.07.1777AnneLarsd.4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651221
HvalerBotne13.04.1771, 09.06.1777HelvigOlsd.ArvelaterSkifte også 1771 13/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651180
HvalerBotne13.04.1771, 09.06.1777OleEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651180
HvalerBotne13.04.1771, 09.06.1777IverMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651180
HvalerBotne13.04.1771, 09.06.1777OleSønnSoldathttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651180
HvalerBotne13.04.1772, 18.12.1773MortenJensenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650822
HvalerBotne13.04.1772AnneGundersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650822
HvalerBotne13.04.1772JensMortensen5Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650822
HvalerBotne13.04.1772MartheMortensd.7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650822
HvalerBotne24.03.1777, 9/6ElieNielsdtr.ArvelaterDød 1777 3/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777JensOlsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777MortenJensen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777JacobJensen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777IngeborgJensd.DatterGifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777CatharinaJensd.24Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777HelleneJensd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777LiveJensd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne24.03.1777John OlsenSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651182
HvalerBotne, pl Havnen25.08,1777, 30.05.1778BoelErichsd.ArvelaterDød 1777 20/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651252
HvalerBotne, pl Havnen25.08.1777LarsNielsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651252
HvalerBotne, pl Havnen25.08.1777KirstiErichsd.TorballSøsterTorball på Hvalerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651252
HvalerBotne, pl Havnen25.08.1777IngielErichsd.SøsterI Sverrighttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651252
HvalerBotne01.12.1784, 9/12PederSvensenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784AnneGundersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784MortenJensenEktefelles 1.g.Død. Sk 1773 18/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784PederSvensen(Halv)brorBoende i Fredrikstad forstadhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784ChristianSvensenMyndigBrorLinvever i Christianiahttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784ReginaSvensd.SøsterGift, boende i Drøbakhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784HansSvogerFraktemann, boende i Drøbakhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
H valerBotne01.12.1784KariSvensd.HalvsøsterTjente i Christiania i 1776, senere vites intethttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784AnneSvensd.HalvsøsterTjente i Christiania i 1776, senere vites intethttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
H valerBotne01.12.1784JensMortensenStesønnEnkens barn av 1. g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne01.12.1784MartheMortensd.StedatterEnkes barn av 1.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660190
HvalerBotne13.03.1786, 21/3JonOlsenArvelaterDød 1786 4/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660304
HvalerBotne13.03.1786MartheOlsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660304
HvalerBotne13.03.1786AndersJonsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660304
HvalerBotne13.03.1786JohannesJonsen24Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660304
HvalerBotne13.03.1786MariaJonsd.33Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660304
H valerBotne13.03.1706OlianaJonsd.26Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660304
HvalerBotne13.03.1786IverOlsenRødsholmenHalvbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660304
HvalerBrekke09.09.1773NielsJørgensenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650989
HvalerBrekke09.09.1773MartheHalvorsdtrEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650989
HvalerBrekke09.09.1773NielsNielsen1Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650989
HvalerBrekke09.09.1773Helene Nielsd7Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650989
HvalerBrekke09.09.1773AnneNielsd.6Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650989
HvalerBrekke09.09.1773LarsKiervigFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650989
OnsøyBrekke08.04.1772IngerLarsdatterArvelaterDød 1772 30/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650596
OnsøyBrekke08.04.1772RejerJohnsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650596
OnsøyBrekke08.04.1772John RejersenUmyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650596
OnsøyBrekke08.04.1772LarsRejersenUmyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650596
OnsøyBrekke08.04.1772AnneRejersd.UmyndigDatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650596
OnsøyBrekke22.11.1784EliAndersd.ArvelaterDød 1784 5/11https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11.1784OudenSimensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11.1784SimenOudensen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11.1784BertheOudensdtr.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11..1784AnneOudensdtr.16Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11.1784KirstiOudesdtr.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11.1784AndersPoulsenFarDød, Sk 1758 4/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11.1784BertheNielsdtr.MorDød. Sk 1763 23/11https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke22.11.1784PoulAndersenBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660182
OnsøyBrekke07.12.1798OuenSimensenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660997
OnsøyBrekke07.12.1798SimenOugensenMyndigSønnBrekkehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660997
OnsøyBrekke07.12.1798BertheOugnesd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660997
OnsøyBrekke07.12.1798EllefAsbiørnsenLepperødSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660997
OnsøyBrekke07.12.1798AnneOugensd.30Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660997
OnsøyBrekke07.12.1798KirstiOugensd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660997
OnsøyBrekke07.12.1798ArveMauritzenBrekkeSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660997
HvalerBrenne14.03.1772, 25/7IngerJohnsdatterArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650602
HvalerBrenne14.03.1772EvenEktefelleDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650602
HvalerBrenne14.03.1772John EvensenSønnSkipper. På gården Kil i Berg sognhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650602
HvalerBrenne14.03.1772AmundEvensenSønnDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650602
HvalerBrenne14.03.1772Anne CathariaAmundsdatter17Sønnedatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650602
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774, 14.03.1775AndersJohnsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774MartheJohnsdtrEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774John Andersen23Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774JuelAndersen32Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774SimenAndersen31Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774John Andersen25Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774KirstiAndersd.27Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
TuneBrevik (den gang under Alvum)15.08.1774EngerAndersd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650975
VarteigBrunsby27.05.1786, 15/6ElyErichsd.ArvelaterDød 1786 2/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660322
VarteigBrunsby27.05.1786SvendSyversenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660322
VarteigBrunsby27.05.1786SyverSvendsen16Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660322
VarteigBrunsby27.05.1786PederSvendsen12Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660322
VarteigBrunsby27.05.1786GunderSvendsen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660322
VarteigBrunsby27.05.1786SimenSvendsen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660322
VarteigBrunsby27.05.1786EllefSvendsd.2Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660322
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785ToreOlsd.ArvelaterDød 1785 14/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785MathiasJensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785Jens Mathisen23Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785OleMathisen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785SanderMathisen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785MariMathisd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785ArneSchiølersenGiolsnesSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785BertheMathisd.24Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785JensHansenBrusevoldSvigerfarDød. Sk 1748 14/8https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785MalenneErichsd.BrusevoldSvigermorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
VarteigBrusevold (sødre)02.05.1785BertheJensd.Svigerinnehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660231
RådeBrødløs03.01.1787, 6/1HalvorJensenArvelaterDød 1786 7/12https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787OlauTorstensd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787JensHalvorsen32Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787GunderHalvorsen28Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787ArneHalvorsen26Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787TorstenHalvorsen24Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787HansHalvorsen16Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787JohannesHalvorsen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787OleHalvorsen11Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787JøranHalvorsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787OleNielsenSulerød SvigersøpnnSulerød i rådehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787AnneHalvorsd.22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
RådeBrødløs03.01.1787KirstieHalvorsd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660365
VarteigBøe, pl.Torebrøden06.04.1772BørgeTorstensenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650611
VarteigBøe, pl.Torebrøden06.04.1772OlovOlsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650611
VarteigBøe, pl.Torebrøden06.04.1772PederBørgesen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650611
VarteigBøe, pl.Torebrøden06.04.1772EllikenBørgesd.29Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650611
VarteigBøe, pl.Torebrøden06.04.1772PederSolieSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650611
VarteigBøe, pl.Torebrøden06.04.1772KariBørgesd.27Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650611
VarteigBøe lille11.06.1785, 13/8OlePedersenArvelaterDød 1785 28/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785RangdieErichsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785Kari Olsd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785SedselOlsd.4Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785GunderErichsenMellebyEnkens brorI Rakkestad sognhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785SyverErichsenEnkens brorI Rakkestad sognhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785PederErichsenFørsdalEnkens brorI Rakkestad sognhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785AmundErichsenMoenEnkens b rorI Rakkestad sognhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785SchiøllerErichsenØdegaardenEnkes lavværgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785ChristenPedersenKopperødBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785LarsTostensenSmaabergSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785JensOlsenSvogerBorge lille i Borgehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785ArnePedersenBrorBø store. Død. Sk 1770 22/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785PederArnesenBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785MariArnesd.Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785NielsJonsenBrordatters ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785PernilleArnesd.Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe lille11.06.1785KariPedersd.Brorsbarns bestemorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660239
VarteigBøe store, pl. Snoppestad28.02.1774,26/10AndersIngmundsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650934
VarteigBøe store, pl. Snoppestad28.02.1774Ektefelle 1.g. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650934
VarteigBøe store, pl. Snoppestad28.02.1774Marthe BensdtrEktefelle 2.g.https://www.digitalarkivet.no/sk20090120650934
VarteigBøe store, pl. Snoppestad28.04.1774AndersAndersen3Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650934
VarteigBøe store, pl. Snoppestad28.02.1774PerAndersen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650934
VarteigBøe store17.02.1774, 10.11.1775, 14/11, 17.05.1776PederIngmundsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774MariPedersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe Store17.02.1774TorPedersen23Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774PederPedersen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774NielsPedersen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774AndersPedersen7Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774ChristenPedersen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774KariPedersd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774IngeborgPedersd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774MariPedersd.11Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774SøsterNavn ikke oppgitthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774ErichSchørenSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774OlePedersenSøskenbarn mors sideBøe lillehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store17.02.1774OleThoresenBærebyeFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651068
VarteigBøe store, pl. Rognedalen03.12.1782, 14/12(Niels) JensChristophersenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660068
VarteigBøe store, pl. Rognedalen03.12.1782LiveHansd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660068
VarteigBøe store, pl. Rognedalen03.12,1782LarsNielsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660068
VarteigBøe store, pl. Rognedalen03.12.1782MathiesNielsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660068
VarteigBøe store, pl. Rognedalen03.12.1782PernilleNielsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660068
VarteigBøe store, pl. Rognedalen03.12.1782ToreLarsenLenaSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660068
VarteigBøe store, pl. Rognedalen03.12.1782KirstieNielsd,25DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660068
BorgeDal, pl. Schremmelia19.06.1783, 28/7AndersArnesenArvelaterDød 1783 29/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660104
BorgeDal, pl. Schremmelia19.06.1783JohannePedersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660104
BorgeDal, pl. Schremmelia19.06.1783PederAndersen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660104
BorgeDal, pl. Schremmelia19.06.1783SndersAndersen1Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660104
OnsøyDale22.09.1773, 25.07.1774KariNielsdtr.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650898
OnsøyDale22.09.1773NielsJohnsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650898
OnsøyDale22.09.1773John Nielsen15Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650898
OnsøyDale22.09.1773NielsNielsen13Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650898
OnsøyDale22.09.1773PernilleNielsd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650898
OnsøyDale28.11.1780, 15.02.1781, 24/2NielsJohnsenArvelaterDød 1780 3/11https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780KariNielsd.1. ektefelleDød Sk 1774n25/7https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780AaseGuttormsd.2. ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780John Nielsen22Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780NielsNielsen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780PernilleNielsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780MichelJohnzsenTvetteFormynderArvelaters brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780OleNielsenLanggaardFormynderKari Nielsdatters brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale28.11.1780MonsNielsenMollestadFormynderKari Nielsdattters brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651393
OnsøyDale05.10.1793, 30/10AnneDiedrichsd.ArvelaterDød 1793 23/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660742
OnsøyDale05.10.1793NielsMogensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660742
OnsøyDale05.10.1793MogensNielsen11Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660742
OnsøyDale05.10.1793AndersNielsen4Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660742
OnsøyDale05.10.1793DiedrichTolfsenFarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660742
OnsøyDale05.10.1793JohanneAndersd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660742
OnsøyDale lille12.06.1777, 18/6, 3/10IngerEllingsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651215
OnsøyDale lille12.06.1777MouritzOlsenEktefelleDød Sk 1765 22/4https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651215
OnsøyDale lille12.06.1777AndersMouritzsen21Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651215
OnsøyDale lille12.06.1777ElenMouritzd.25Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651215
OnsøyDale lille12.06.1777AnneMouritzd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651215
OnsøyDale lille12.06.1777MariMouritzd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651215
OnsøyDale lille12.06.1777OleBorgeFormynderhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651215
OnsøyDale store21.05.1773, 10/12NielsJørgensenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650790
OnsøyDale store21.05.1773AnneDidrichsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650790
OnsøyDale store21.05.1773JørgenNielsen2Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650790
RådeDammen14.03.1774, 06.06.1777GunnildEngebretsd.ArvelaterDammen [Onsøyfjerdingen] lå under Kilehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651176
RådeDammen14.03.1774NielsEnersenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651176
RådeDammen14.03.1774MargretheNielsd.DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651176
RådeDammen14.03.1774MaleneNielsd.DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651176
RådeDammen14.03.1774IngeborgNielsd.DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651176
RådeDammen14.03.1774SønnDød. Navn ikke oppgitthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651176
HvalerDjupedal03.06.1775, 12/7BertheErichsdtrArvelaterDød 1775 20/5https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651003
HvalerDjupedal03.06.1775PederOlsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651003
HvalerDjupedal03.06.1775OlePedersen18Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651003
HvalerDjupedal03.06.1775PaalPedersen10Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651003
HvalerDjupedal03.06.1775OlianaPedersd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651003
HvalerDjupedal03.06.1775SiriPedersd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651003
HvalerDjupedal03.05.1775JohannaPedersd.5Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651003
HvalerDjupedal24.06.1779, 1/9HalvorHovelsenArvelaterDød 1779 5/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779ChatrineSimensd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779HenrichHalvorsenSønnGift, Skjelsbuhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779AndersHalvorsenSønnGift, Lihttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779PederHalvorsen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779SimenHalvorsen16Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779AndreasHalvorsen14Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779MariHalvorsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779HansPedersenDjupedalSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779JacobiHalvorsd.24Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779AnneHalvorsd.22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779ChristineHalvorsd.12Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal24.06.1779KirstineHovelstadSøsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651309
HvalerDjupedal01.02.1780SimenHalvorsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780Halvor HovelsenFarDød, Sk 1779 24/6 13/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780CatrineSimensd.Morhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780HenrichHalvorsenMyndigBrorSkjelsbu i Hvalerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780AndersHalvorsenMyndigBrorLi i Hvalerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780PederHalvorsen20Brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780AndreasHalvorsen14Brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780MariHalvorsd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780HansPedersenDjupedalSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780JacobiHalvorsd,24Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780AnneHalvorsd.22Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal01.02.1780ChristineHalvorsd.12Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal16.07.1782PederHalvorsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651321
HvalerDjupedal16.07.1782ChatrineSimensd.DjupedalMorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782HalvorHovelsenFarDød, Sk 1779 24/6, 13/9https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782SimenHalvorsenBrorDød, Sk 1781 1/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782HenrichHalvorsenSkjelsbuBrorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782PeterHenrichsen5Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782HalvorHenrichsen3Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782BertheHenrichsd.7Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782AndersHalvorsenLieBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782AndreasHalvorsen16Brorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782MariHalvorsd.Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782HansPedersenDjupedalSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782JacobiHalvorsd.26Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782AnneHalvorsd.24Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal16.07.1782KirstineHalvorsd.14Søsterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660045
HvalerDjupedal12.09.1787, 29/10PederOlsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787OleanaOlsd.1. ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.091787BerteErichsd.2. ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787ElenLarsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787KirstiePedersd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787JohanesLarsenSvigersønnPl. Botn under Hauge i Hvalerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787HansPedersenMyndigSønnDjupedalhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787OlePedersenMyndigSønnBoende i Amsterdam i Hollandhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787PoulPedersen22SønnDjupedalhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787OleanaPedersd.27Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787LivePedersd.25Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787JohannePedersd.17Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal12.09.1787OleOlsenUdgaardFormynderDe umyndiges nærmeste pårørendehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660405
HvalerDjupedal27.01.1791NielsOlsenArvelaterDød 1791 15/1https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791BoelJohnsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791OleNielsenMyndigSønnBoende på Friedrichs -røed, eller -stad /-hald)https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791HansNielsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791JohannesNielsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791HelvigNielsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791OleMichelsenBankerødSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.0.1791RagnhildNielsd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791BerthelLangekilSvigerssønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791OleBerthelsen2Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791AnneNield.27Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal27.01.1791OleOlsenUtgaardBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660639
HvalerDjupedal15.05.1793, 3/7BoelNielsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793NielsOlsenEktefelleDød, Sk 1791 27/1, 2/2https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793OleNielsenSønnGift. Los. Boende på Fredrikshaldhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793HansNielsenMyndigSønnBoende på 1/4 part av Djupedalhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
H valerDjupedal15.05.1793JohannesNielsenMyndigSønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793HelvigNielsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793Ole NielsenBankerødSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793RagnhildNielsd.DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.|793BerthelGrødtesenLangekilSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793OleBerthelsen4Dattersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793AnneNielsd.30DatterUgifthttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal15.05.1793OleOlsenUdgaardBarnas farbrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660729
HvalerDjupedal, pl Bastø02.12.1796OleLarsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
HvalerDjupedal, pl Bastø02.12.1796SireJohnsd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
HvalerDjupedal, pl Bastø02.12.1796JensOlsenMyndigSønnPl Strand under Utgaardhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
HvalerDjupedal, pl Bastø02.12.1796AnneOlsd.28Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
HvalerDjupedal, pl Bastø02.12.1796MariaOlsd.26Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
HvalerDjupedal, pl Bastø02.12.1796JohanneOlsd.24Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
H valerDjupedal, pl Bastø02.12.1796ChatrineOlsd.21Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
HvalerDjupedal, pl Bastø02.12.1796LiveOlsd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660883
TuneDjupedal, pl Bastø25.03.1790, 22/9Eilert JohnsenArvelaterDød 1790 10/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDjupedal, pl Bastø25.03.1790John Eilertsen38SønnPl Hællene under Yalnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDjupedal, pl Bastø25.03.1790FriedrichEilertsen26SønnDrutenghttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDruteng (den gang pl under Gretteland store)25.03.1790ArneEilertsen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDruteng (den gang pl under Gretteland store)25.03.1790AnneEilertsd.36DatterMosshttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDruteng (den gang pl under Gretteland store)25.03.1790KariEilertsd.30Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDruteng (den gang pl under Gretteland store)25.03.1790MariEilertsd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDruteng (den gang pl under Gretteland store)25.03.1790RasmusSpetalenMorbror for de to yngste barnahttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660621
TuneDruteng22.04.1793, 31/12LisbethJensd.ArvelaterDød 1793 18/3https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660753
TuneDruteng22.04.1793MatthisJohannesenKusines sønnSkoleholder, Ryen i Tune. Mors far og avdødes mor søskenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660753
TuneDruteng22.04.1793PederJohannesenKusines sønnBye Øren ved Fredrikstad. Mors far og avdødes mor søskenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660753
TuneDruteng22.04.1793OleJohannesenKusines sønnArtillerist i Fredrikstad. Mors far og avdødes mor søskenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660753
TuneDruteng22.04.1793MargretheJohannesd.Kusines datterBye Øren ved Fredrikstad. Mors far og avdødes mor søskenhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660753
OnsøyEk27.08.1772, 16.03.1773MartheThoresd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650647
OnsøyEk27.08.1772HalvorMichelsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650647
OnsøyEk27.08.1772MaleneHalvorsd.17Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650647
OnsøyEk27.08.1772KarenHalvorsd.13Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650647
OnsøyEk27.08.1772ElenHalvorsd.10Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650647
OnsøyEk (Egh)10.07.1773, 12.04.1774MartheGulliksdtrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650864
OnsøyEk (Egh)10.07.1773AndersNielsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650864
OnsøyEk (Egh)10.07.1773NielsAndersen20Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650864
OnsøyEk (Egh)10.07.1773MartheAndersd.25Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650864
OnsøyEk (Egh)10.07.1773, 12.04.1774BertheErichsd.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650865
OnsøyEk (Egh)10.07.1773HaraldChristensenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650865
OnsøyEk (Egh)10.07.1773ChristenHaraldsen21Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650865
OnsøyEk (Egh)10.07.1773John Haraldsen17Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650865
OnsøyEk (Egh)10.07.1773ElenHaraldsd.24Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650865
OnsøyEk (Egh)10.07.1773AnnaHaraldsd.19Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650865
OnsøyEk04.02.1784, 17/2NielsToresenArvelaterDød 1784 6/11https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784HalvorToresenSlevikBrorDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784BerteArvesd.Svigerinnehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784ToreHalvorsenMyndigBrorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784ArveHalvorsen19Brorsønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784KarenHalvorsd.23Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784MaleeneHalvorsd.20Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784IngeborgHalvorsd.15Brordatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784MariToresdSøsterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784OleMauritzenSøsters 1. ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784OleNielsenLanggaardSøsters 2. ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784NielsOlsenSøstersønnGift, Valle i Onsøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784OleOlsenMyndigSøstersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784MauritzOlsen19Søstersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784MartheToresd.SøsterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784HalvorMichelsenSvogerKlokker. Ek i Onsøyhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784KariHalvorsd.25Søsterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784AndersAndersenSlsgterdatters trolovedehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk04.02.1784ElenHalvorsd.Søsterdatterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660126
OnsøyEk27.06.1792, 26/10AnneMadsd.ArvelaterDød 1792 5/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660700
OnsøyEk27.06.1792HansHansenEktefelleDød, Sk 1789 5/6https://www.digitalarkivet.no/sk20090120660700
OnsøyEk27.06.1792MadsHansen16Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660700
OnsøyEk27.06.1792TostenMadsenMollestadBrorhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660700
OnsøyEk27.06.1792AndersHansenOmbergSvogerhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120660700
OnsøyElingaard, Kleppe02.10.1772, 19.05.1773ThorePaulsdtrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650686
OnsøyElingaard, Kleppe02.10.1772ChristopherOlsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650686
OnsøyElingaard, Kleppe02.10.1772AnneChristophersd.15Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650686
OnsøyElingaard, Kleppe02.10.1772MartheChristophersd.12DatterDødhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650686
OnsøyElingaard, plass Sandrup16.02.1773, 19/5, 24/8HansPaulsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650685
OnOnElingaard, plass Sandrup16.02.1773AnneHansdtrEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650685
OnsøyElingaard, plass Sandrup16.02.1773HansHansen6Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650685
OnsøyElingaard, plass Sandrup16.02.1773JohanneHansd.22Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650685
OnsøyElingaard, plass Sandrup16.02.1773MartheHansd.18Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650685
OnsøyElingaard, plass Sandrup16.02.1773MariHansd.14Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650685
OnsøyElingaard, plass Wiigerne17.02.1773GuttormOlsenArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650750
OnsøyElingaard, plass Wiigerne17.02.1773KirstiDidrichsdtrHustruhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650750
OnsøyElingaard, plass Wiigerne17.03.1773OleGuttormsen12Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650750
OnsøyElingaard, plass Wiigerne17.02.1773DidrichGuttormsen1Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650750
OnsøyElingaard, plass Wiigerne17.02.1773IngeborgGuttormsd.6Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650750
OnsøyElingaard, gård Engelsviken18.02.1773. 9/12AnneAndersdtr.Arvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650784
OnsøyElingaard, gård Engelsviken18.02.1773GunderMichelsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650784
OnsøyElingaard, gård Engelsviken18.02.1773MariGundersd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650784
OnsøyElingaard, gård Espesti04.05.1773, 4/12MariaZachariædtrArvelaterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
OnsøyElingaard, gård Espesti04.05.1773DidrichRolvsenEktefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
OnsøyElingaard, gård Espesti04.05.1773A.ndersDidrichsen9Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
OnssøyElingaard, gård Espesti04.05.1773IngeborgDidrichsd.20Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
OnsøyElingaard, gård Espesti04.05.1773ChatrineDidrichsd.Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
OnsøyElingaard, gård Espesti04.05.1773HaagenAndersenEspestuSvigersønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
OnsøyElingaard, gård Espesti04.05.1773KristineDidrichsd.14Datterhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
O nsøyElingaard, gård Espesti04.05.1773AndersZachariasenHuusløsTilsynsmannhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120650792
OnsøyElingaard, Hov, pl. Schremborg05.02.1779, 13/4, 22/7JuulEllefsenArvelaterDød 1779 i januarhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651297
OnsøyElingaard, Hov, pl. Schremborg05.02.1779IngerAndersd.Ektefellehttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651297
OnsøyElingaard, Hov, pl. Schremborg05.02.1779EllefJuelsen23Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651297
OnsøyElingaard, Hov, pl. Schremborg05.02.1779AndersJuelsen17Sønnhttps://www.digitalarkivet.no/sk20090120651297
OnsøyElingaard, Hov, pl. Schremborg05.02.1779Erich