Europa

Arbeidsgruppen for europeiske aner

Publisert: 11.10.2010

Arbeidsgruppen for europeiske aner ble opprettet i januar 2000. Gruppens formål er å bedre kjennskapen til kontinentale arkiver, biblioteker, samlinger og foreninger som fremmer slektsforskningen. Gruppen er åpen for alle interesserte, og har en årskontingent på kr 50,-. Dette gjelder både for medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening og andre. Kontingenten dekker primært enkel servering m.m. på de to faste, årlige arrangementene i Øvre Slottsgate 2 i Oslo.

Subscribe to Europa