Europa

Arbeidsgruppen for europeiske aner

Publisert: 11.10.2010

Arbeidsgruppen for europeiske aner ble opprettet i januar 2000. Gruppens formål er å bedre kjennskapen til kontinentale arkiver, biblioteker, samlinger og foreninger som fremmer slektsforskningen. Gruppen er åpen for alle interesserte. Det er ikke lenger noen årskontingent, men de som ikke er medlemmer av  Norsk Slektshistorisk Forening betaler en møteavgift på kr 50,-. Denne  dekker enkel servering på de to faste, årlige arrangementene i Øvre Slottsgate 2 i Oslo samt honorar og eventuelt reiseutgifter til eksterne foredragsholdere.

Subscribe to Europa