Skoskatten 1711

Navnelister til skoskatten - dugnad

Publisert: 14.04.2011

Det er 300 år siden innbyggerne i Norge ble pålagt en ekstraskatt som populært blir kalt Skoskatten. Denne ekstraskatten omfatter mer enn skatt på sko, og kan være delt opp i flere deler. Parykker, fontanger, karosser, lystbåter, og tjenestefolks lønn bl. a. skattlagt. Mange steder starter kirkebokføringen etter dette tidspunkt, så det er en fin kilde.

Subscribe to Skoskatten 1711