Slektshistorisk Forlag AS

Publisert: 19.12.2012

Med tanke på tilfang til Slektshistorisk Forlag AS lurer eg på kva tankar ein har om publiseringspoeng. Forlaget er i dag ikkje registrert i oversikta over godkjende kanalar (http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/?search=advanced).

På Middelalderforum (http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=126) framgår det at NSF har liggande bokmanus som kan vera aktuelle å publisera på forlaget. Har ein vurdert om det er ein marknad for forhandsbetaling slik at ein kan redusera den økonomiske risikoen ved ev. publisering?

Sjølv ville eg seia at det vil vera ein stor styrke om NFS kan framstilla solide bokverk.

Forum: 

Vi er litt usikre på om vi skal søke om godkjenning. Det er enklere å publisere stoff om vi er åpne for alle. Når det gjelder forhåndsbetaling av utgivelser er dette noe forlaget ønsker, da vi på den måten kan sikre oss økonomisk på en helt annen måte.