Eksterne ressurser

Eksterne slektshistoriske ressurser

Slektshistoriske ressurser omfatter ulike hjelpemidler for slektsforskeren. De er delt i to hovedgrupper:

 • Interne ressurser utviklet av Norsk Slektshistorisk Forening (se egen side)
 • Eksterne nettsteder (lenkesamling - se egen side)

Se også Kilder og Litteratur i menylinjen.

 

Folketellingene (Digitalarkivet)

Skannede primærkilder på Digitalarkivet

Diverse

 • Norske regionale slektsforskerforeninger
 • Arkivverket Digitalarkivet
 • Digitalpensjonatet Digitalarkivet. Databasar laget av organisasjoner eller privatpersoner utenfor Arkivverket.
 • Digitale bøker Digitalarkivet
 • Heraldikk.no Norsk Heraldisk Forening
 • Heraldikk.blogspot.com/ Blogg om heraldikk
 • Innvandrerarkivet Innvandringen til Norge gjennom tidene, med hovedvekt på perioden før 1814 - ved Tore H. Vigerust (1955-2010)
 • Slektskilder.blogspot.com/ Avfotograferte slektshistoriske kilder, ved Kari Thingvold
 • Nordgen ("Nordisk genealogisk samarbeidskomité", stiftet 1993) er en nordisk interesse- og samarbeidskomité med representanter fra de landsdekkende slektsforskerorganisasjonene i Norden. Komitéens formål er blant annet å fremme kontakten mellom landene, utveksle erfaringer og kunnskap, samt å stå for nordiske arrangementer med forskjellige tema.
 • Bumerker Hans Cappelens side om bumerker og bumerkebruk i Norge. Hans har også bidratt med en lengre artikkel om dette temaet i vår bok om "Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610"

Kart

Internettressurser for genealogiske studier av europeiske aner