Kilder, litteratur og ressurser

Kilder, ressurser og litteratur er begreper som kan gripe litt i hverandre. Vi har sortert dem i menypunktene over etter følgende retningslinjer:

  • Kilder er opprinnelige opplysninger, for eksempel det mor eller farfar forteller, prestenes innføring av dåp og dødsfall i kirkebøkene, brev, personlige notater i gamle familiebibler, skiftedokumdenter m.m.
  • Ressurser er ulike typer hjelpemidler som kan være basert på kilder eller litteratur; navneregistrene for NST og Genealogen, folketellingene på internett, skannede kirkebøker (som samtidig er kilder), osv. Kilder og ressurser er ofte overlappende.
  • Litteratur er bøker og artikler, men også publiserte eller upubliserte manuskripter, slektssider på Internett, m.m. Husk: Det mor eller farfar foreller og det du siterer fra kirkebøkene blir litteratur så snart du har skrevet det ned.