Kilder og artikler

Her publiseres en rekke artikler og kildeavskrifter. Se forøvrig også våre Strays-sider, samt forskjellige hjelpemidler for slektsforskere. Datoene for hvert dokument gjelder siste revisjon.

Norsk slektshistorisk tidsskrift

Se sidene om Norsk slektshistorisk tidsskrift for navneregister, forfatterregister og innholdsregister.

Seglutgaven - oppdateringer på nett

Et eget prosjekt for tilleggskommentarer og annet som utfyller boken Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 (Oslo, 2010).

Adelskilder

(Ikke det samme som Adelsprosjektet, som er flyttet til Tore H. Vigerusts egne hjemmesider).

Adressebøker

Agderdokumenter i avskrift

Riksarkivet, seksjon for kildeutgivelser har skrevet av en rekke diplomer som bl.a. finnes på Kildeskrift i RA. For Agderfylkenes vedkommende finnes det en samling av kopier på Statsarkivet i Kristiansand, på lesesalen. Kristian Fjeldsgård har fotografert en stor del av disse avskriftene, som etter avtale med Statsarkivet i Kristiansand fortløpende gjøres tilgjengelig på genealogi.no fra desember 2009.

Bybefolkning

Innholdet for de øvrige byene er flyttet til Vigerusts egne hjemmesider.

Dødsfall i Norge

Folk på landsbygda etter år 1600

Folk i middelalderen og på 1500-tallet

Hougens sigiller og diplomer

Les mer om Engebret Hougens sigiller fra middelalder og fremover samt diplomer fra Bø i Follebu Av Rune Nedrud og Lars Ove Wangensteen [november 2009]

Militære kilder

Mannskapsliste for Søndenfjeldske dragonregiment 1767  Fra NSFs bibliotek

Oslo-/Aker-kilder

Prestehistorie

Bastian Svendsens arkiv over norske prester - utdrag av samlingen i originalkort, og noe avskrifter av prestebiografier.