Nytt fra styremøtet i NSF 11. juni 2012

Publisert: 12.06.2012

NSFs nye styre var samlet for første gang i går og de to nye styrerepresentantene Marius Hellerud og Grete Singstad Paulsen ble ønsket velkommen. Etter styremøtet hadde vi en kort samling på nærmeste serveringssted før vi tok sommerferie og skal møtes igjen i august.

 

Styret hadde denne gangen to meget spennende saker oppe for diskusjon og beslutning (se under).

 

Den ene saken var vårt kommende og ved flere anledninger allerede annonserte LAN-party for slektsforskere. Dette er så vidt vi kjenner til Europas første av sitt slag og vil gå for seg 44 timer nonstop i september måned i Øvre Slottsgate i Oslo.

 

Den andre store saken som ble diskutert og besluttet var opprettelsen av en lokale grupper av NSF utenfor Oslo. Det ble besluttet å starte på Hamar. Medlemmene har lenge ønsket seg et tilbud fra foreningen som strekker seg utover Oslo-gryta og det vil vi nå forsøke oss på. Styret mener det er på høy tid å etablere noen sosiale aktiviteter for medlemmer som ikke naturlig sogner til Oslo og det som foregår i Slektsforskernes hus i Øvre Slottsgate.

 

Nærmere informasjon om begge disse sakene vil komme med det første.

Kommentarer