Slektsbøker

Slektsbøker i biblioteket

I Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek i Slektsforskernes hus i Oslo har vi en betydelig samling bygdebøker. Biblioteket er åpent i foreningens kontortid 9-15 på hverdager, samt torsdager 17-20 og lørdager 10-14. Tordsdag kveld og lørdag er det betjent med frivillige fra foreningen. På vanlig kontortid er biblioteket tilgjengelig, men ubetjent. I begrenset tid kan kontoret være stengt under kontortiden fordi personalet er opptatt utenfor huset.

Slektsbøker på Internett

En god del av de eldre slektsbøker vi har i biblioteket er så gamle at de uten begrensning kan publiseres på internett. Vi vil fremover digitalisere en del sentrale verker og legge dem ut her. Vi tar med glede også i mot kopier utenfra for publisering - ta kontakt med redaksjonen om du har noe i bidra med. En forutsetning for publisering her er at publikasjonen er falt i det fri, eller at vi får tillatelse fra rettighetshaver. De er publisert som flipbok hvis ikke annet er angitt.

Annen litteratur

Litteratur som ikke hører inn under hovedkategoriene. Etterhver som arkivet utvides, vil disse sorteres under naturlige overskrifter.

Kommentarer

Finnes det noen oversikt på data over hvilke slektsbøker som finnes i foreningens bibliotek.

Og hva skal til for at en publikasjon er "fri"

Svein Holtedahl

41621396

 

Vi arbeider for tiden med å få bokregisteret ut på nett. I dag finnes det kun på en PC på biblioteket. Når det gjelder "frie" publikasjoner er hovedregelen at forfatter skal ha vært død i 70 år eller at vi har forfatter eller etterkommeres tillatelse til publisering.

70-års regelen betyr idag at forfatteren må være død før 1943. Når det gjelder etterkommere, er det forfatterens etterkommere, eller alle levende slektninger nevnt i boken.Eksempel - slektsbokforfatter dør i 1978 men er barnløs.

Svein Holtedahl