Folk på vidvanke - strays

Strays - Folk på vidvanke

"Strays" er en engelsk betegnelse som ikke kan oversettes med ett enkelt ord. Man kan kalle dem "omstreifere", "villfarne", "forsvunne", "bortrømte" eller "leilighetsfunn". I vår sammenheng er sistnevnte det mest dekkende; "strays" er personer som dukker opp i kilder og litteratur på steder og i sammenhenger hvor man ikke venter å finne dem.

> Til Folk på vidvanke

Tanken med "Folk på vidvanke - strays" er å notere slike leilighetsfunn, og med det hjelpe andre med å finne aner eller slektninger "på vidvanke". En setning og et navn fra en fjern kirkebok, rettsprotokoll eller andre kilder kan være det lille som skal til for å nøste opp i et ellers uløselig problem.

Les mer om prosjektet på Slektsforum > Folk på vidvanke, NSF og DIS-Norges fellessider for dette prosjektet. Der kan du legge inn egne poster, og du finner alt som er lagt inn tiol idag. Nedenfor finner du de siste femten postene.

De siste femten postene som er lagt inn i Folk på vidvanke:

 

 

Folk på vidvanke - litt historikk

Folk på vidvanke, eller "strays", har vært et tilbud fra Norsk Slektshistorisk Forening siden 1999. Fra mars 2007 er tilbudet samordnet med DIS-Norge, og med det går de to ledende slektshistoriske miljøene i landet sammen om å videreutvikle et tilbud alle slektsgranskere kan dra nytte av.

Hva er Folk på vidvanke - strays?

"Strays" er enklest definert som personer som i kilder finnes omtalt fjernt fra sitt opprinnelsessted. Eksempler på dette kan være en nordmann som dør i Argentina, eller en hallingdøl som gifter seg på Helgeland. Det er ikke alltid så lett for en slektsforsker å finne disse individene. På den annen side finner andre slektsforskere slike "leilighetsfunn" hele tiden.

Ideen med Folk på vidvanke er å samle disse funnene i en database - og jo større basen blir og jo flere som bruker den - jo bedre og nyttigere blir den for oss alle. Dette er grunnen til at NSF og DIS-Norge har valgt å gå sammen om tilbudet Folk på vodvanke.

Les felles artikkel om "nye strays" her, publisert samtidig i Genealogen og Slekt og Data våren 2007.

Slik ser siden du bruker for å legge inn Folk på vidvanke ut. Les anvisningene nøye og følg oppsettet, så blir databasen enklere å bruke for alle.