Møtekalender

2015

Lørdag 14. til søndag 15. november: LAN-party og høstmøte i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo. Høstmøtet begynner søndag 15. nov. kl. 14.00.

Lørdag 28. november 2015 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 7. november kl. 12: Arbeidsgruppen for europeiske aner møtes til «Erfaringsutveksling ved slektssøk i Tyskland og tidligere tyske områder». Noen av medlemmene vil holde forberedte, forholdsvis korte innlegg om konkrete erfaringer de har gjort seg ved søk i tyske områder. Deretter vil det bli en åpen erfaringsutveksling mellom alle deltakerne. Møtet er åpent for alle.

Lørdag 31. oktober: Slektsforskerdagen med arrangementer rundt om i landet.

Torsdag 8. oktober kl. 18.00: Bø Museum (NSF avd. Telemark): Gentester.

Lørdag 26. september 2015 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 12. til søndag 20. september 2015: Kulturminnedagene 2015.

Torsdag 10. september kl. 18.00: Bø Museum (NSF avd. Telemark): Gotisk skrift.

Lørdag 29. august 2015 kl. 10–14: Slektskafé i Kulturvernets hus, Øvre Slottsgate 2 B i Oslo i samarbeid med DIS-Oslo/Akershus. Biblioteket åpnes for høstsesongen!

Fredag 28. til søndag 30. august: Svenske slektsforskerdager i Nyköping: http://sfd2015.se.

Tirsdag 19. mai 2015 kl. 19.00: Årsmøte og vårmøte i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Grethe Flood fra Riksarkivet holder foredraget Arbeidet med programmet «Hvem tror du at du er?».

Lørdag 9. mai: Husk møtet i Arbeidsgruppen for europeiske aner på lørdag 9. mai kl. 12.00, i 3. etasje i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Marie Cappart fra Belgia vil gi en innføring i søk på Internett etter aner i UK: "Online search in British databases".

Torsdag 19. mars 2015 kl.18.30: NSF. avd. Sør-Trøndelag arrangerer slektskafé på Gunneriusbiblioteket der temaet er "Slektsforskning over grensen. Jemtland".

Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00: NSF avd. Telemark arrangerer møte på Bø museum med temaet "Spørsmål og Svar".

Torsdag 19. februar 2015 kl. 18.30: NSF avd. Sør-Trøndelag arrangerer slektskafé på Gunneriusbiblioteket med "Om gårder og personer i upubliserte diplomer på NTNU Gunnerusbiblioteket" som tema.

2014

Lørdag 22. november 2014 kl. 11–13: Slektsforskerdag på Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Torsdag 20. november 2014. Kurs i slektsforskning på Hamar bibliotek. Kursholder Lars Ove Wangensteen.

Onsdag 19. november 2014 kl. 18.00. Møte for NSF avd. Oslo og omland.

Torsdag 13. november 2014 kl. 18.00. Møte i Vestfold Slektshistorielag: Gård og slekt i Stokke på 1700-tallet ved Kristian Hunskaar. Sted: Nauen Slektssenter, Barkåker.

Torsdag 13. november 2014 kl. 18.00. Møte i NSF avd. Telemark på Bø Museum.

Søndag 8. november 2014 kl. 14.00. Høstmøte (i forlengelse av lanpartyet).

Lørdag 8. og søndag 9. november 2014 (lør kl. 10søn kl. 14). Genea-LAN. Lanparty for slektsforskere.

Torsdag 6. november 2014. Kurs i slektsforskning på Hamar bibliotek. Kursholder Lars Ove Wangensteen.

Onsdagene 29. og 5. november 2014 kl. 18.00–19.00. 2-kvelderskurs i slektsforskning i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo. Kursholder Rune Nedrud.

Lørdag 1. november 2014 kl. 12.00. Møte i Europeiske Aner.

Lørdag 25. oktober 2014 kl. 10–16. Slektsforskerdagen. NSF vil være representert med stand bl.a. på Riksarkivet.

Tirsdag 27. mai 2014 kl. 19.00. Årsmøte og vårmøte i NSFs lokaler Øvre Slottsgate 2 B. Se møtepapirer i Genealogen 1/2014 som er sendt til medlemmene ultimo april 2014. Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter. Foredrag v/Anders Bjønnes: "Eidsvollsmennene, våre første parlamentarikere. Hvem var de?"

Lørdag 24. mai 2014 kl. 12.00 til ca. 14.00: Europeiske aner møtes i NSFs lokaler, Øvre Slottsg. 2 B, 1. et: Ørjan Wisth Torgersen: "Gundelach - en glassblåserslekt fra Mecklenburg".

Lørdag 26. april 2014 kl. 10.00 til ca. 14.00: DNA-kurs- og treff, Riksarkivet.

Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00 til 21.00: Wikisamling.

Lørdag 29. mars 2014 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 22. februar 2014 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Mandag 10. februar 2014 kl. 17.30. Ekstraordinært årsmøte.

Lørdag 25. januar 2014. kl. 10–14. Slektskafé (sammen med DIS-Norge/Oslo og Akershus)

2013

Lørdag 9. til søndag 10. november 2013: Genea-LAN, LAN-party for slektsforskere. Sted Øvre Slottsg. 2 B.

Lørdag 2. november: Europeiske aner møtes i NSFs lokaler, Øvre Slottsgt. 2 B, 1. etg. Denne gang vil Pål Furuberg fortelle om sine slektsstudier i Tyskland:
«På spor etter tyske håndverkeraner - slektsforskning i Hamburgs Statsarkiv».

Lørdag 26. oktober: Slektsforskerdagen med lokale arrangementer over hele landet.

Lørdag 19. oktober: DNA-dag. Synes du DNA i slektsforsking høres spennende ut? Kom til Øvre Slottsgate 2 B i Oslo lørdag 19. oktober! Her treffer du mange som har hatt stort utbytte av å teste seg. Erfaringer blir delt i seks forskjellige foredrag. Dette er en enestående mulighet til å lære mye på kort tid. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi følger en agenda fram til kl. 15. Flere av administratorene i Norgesprosjektet (Norway DNA) og det skogfinske DNA-prosjektet (Forest Finn DNA) er til stede.

23. - 25. august 2013: Släktforskardagarna 2013 i Köping, se http://sfd2013.se/

Juli 2013: Finnskogdagene, Svullrya på Grue Finnskog. Tidspunkt ennå ikke fastsatt, men sannsynligvis 1. eller 2. helg i juli.

Lørdag 15. juni kl. 11–16: Norsk Slektshistorisk Forening inviterer til åpent DNA-treff i Øvre Slottsgate lørdag 15. juni kl. 11–16. Vil du vite litt mer om hvordan DNA-testing kan hjelpe oss i slektsforskning, er dette arrangementet for deg.

Vi gjør  oppmerksom på den Nordiske heraldiske konferanse i Trondheim 24. – 26. mai 2013, som er et ledd i det nordiske heraldikksamarbeid og arrangeres av den lokale, heraldiske forening Societas Heraldica Nidarosiensis i samarbeid med Heraldisk Selskap (Societas Heraldica Scandinavica – SHS). 

Lørdag 25. mai 2013 kl. 10.00-14.00: Slektskafe i samarbeid med DIS O/A. Sted Øvre Slottsg. 2 B.

Onsdag 22. mai 2013 kl. 19.00: Årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening. Torgrim Sørnes, forfatter av to bøker om de henrettede i Norge (Ondskap og Uten nåde), holder foredraget Dødsstraff på norsk.

Lørdag 27. april 2013 kl. 10.00-14.00: Slektskafe i samarbeid med DIS O/A. Sted Øvre Slottsg. 2 B, etasje 4B og 4.

Lørdag 27. april kl. 12.00-14.00 Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner i NSFs lokaler, Øvre Slottsgt. 2 B, 1. etg. Tema: «Fra Wunstorf i kongedømmet Hannover til Bragernes i Norge på slutten av 1600-tallet» Jan Sortland vil fortelle oss om hvordan han har fått opplysninger om sine forfedre som innvandret fra Hannover på slutten av 1600-tallet.

Lørdag 23. februar 2013 kl. 10.00-14.00: Slektskafe i samarbeid med DIS O/A. Sted Øvre Slottsg. 2 B.

Lørdag 26. januar 2013 kl. 10.00-14.00: Slektskafe i samarbeid med DIS O/A. Sted Øvre Slottsg. 2 B.

2012

Mandag 26. november kl. 18-21: Skrivekurs for Slektshistoriewiki. Sted: Øvre Slottsgt. 2b

Lørdag 24. november 2012 kl. 10.00-14.00: Slektskafe i samarbeid med DIS O/A. Sted Øvre Slottsg. 2 B.

Torsdag 22. november 2012.: Høstmøte i Norsk Slektshistorisk Forening. Johan M. Setsaas holder foredraget "Erkestolens menn", og J.P. Fagerback forteller nærmere om Slektshistoriewiki.

Lørdag 3. november 2012: Høstmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Digitale kilder i Nederland og de tidligere koloniene Indonesia og Surinam, v/Jan M. Keus. Tid: 12.00. Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo.

Lørdag 27. oktober 2012 kl. 10.00-16.00: Slektsforskerdagen 2012. Norsk Slektshistorisk Forening har stand på Riksarkivet. DIS-Norge står bak en rekke arrangermenter i regi av sine lokalavdelinger rundt om i landet (tidspunktene varierer).

Lørdag 27. oktober 2012: Norsk Slektshistorisk Forening v/lokalrepresentant Lars-Ove Wangensteen og Statsarkivet i Hamar presenterer seg på en fellesstand på MAXI Storsenter på Hamar.

Lørdag 29. september 2012 kl. 10.00-14.00: Slektskafe i samarbeid med DIS O/A. Sted Øvre Slottsg. 2 B.

Torsdag 27. september 2012 kl. 18.00-20.45: "Gotisk skrift". Sted: Øvre Slottsg. 2 B, Wergelandsrommet i 1. etg.

Helgen 21. - 23. september 2012: LAN-Party. Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo.

24.–26. august 2012: Svenske slektsforskerdager i Gävle.

9. juni 2012: Åpent DNA-treff i Øvre Slottsgate 2. Alle er velkomne. Arrangør: DNA-gruppa i NSF.

6.– 8. juli 2012: Finnskogdagene, Svullrya på Grue Finnskog.

Tirsdag 22. mai 2012 kl. 19.00: Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte. Sted: Øvre Slottsgate 2 B, Oslo.

Torsdag 26. april 2012 kl. 17.00: Temakveld på biblioteket. "Finn din slekt i Eidsvoll" ved Trond Ø. Lunde og Kari Thingvold. Sted: Øvre Slottsgate 2 B, Oslo.

Lørdag 21. april 2012: Vårmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Norsk Slektshistorisk Forenings bokprosjekt om eidsvollmennenes aner. Tid: 12.00. Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo.

Mandag 21. november 2011 kl. 19.00: NSFs høstmøte. Sted: NSFs kontor i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo. Caroline Hals fra Universitetet i Oslo holder foredrag basert på sin masteroppgave om Christiania Tugthus.

5. november 2011: Høstmøte Arbeidsgruppen for europeiske aner.  Sted: NSFs kontor i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo. Start kl 12.00, alle er velkomne. Falk Liebezeit, profesjonell tysk genealog, vil ta for seg slektsforskning i Tyskland. Foredraget holdes på norsk.

29. oktober 2011: Slektsforskerdagen 2011. Flere arrangementer Norge rundt i regi av DIS Norge og tilhørende lokallag. Se mer på www.disnorge.no

9.–12. sept. 2011: 63. Deutscher Genealogentag, Erlangen. Se http://www.genealogy.net/genealogentag/

26. til 28. august 2011: Svenska Släktforskardagar, Norrköping. Arrangør: Genealogiska föreningen i Norrköping med omnejd. Se http://www.sfd2011.se/

8.–10. juli 2011: Finnskogdagene i Svullrya på Grue Finnskog. Lokal- og slektshistorisk busstur lørdag kl. 09.00. Solør slektshistorielag har egen stand og hjelper deg med å finne dine lokale aner.

19. mai 2010: ÅRSMØTE I NSF Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte. Sted: Øvre Slottsgate 2 B, Oslo, fra kl 19.00. > Les mer (Du må være pålogget som medlem for å lese hele innkallingen)

30. april 2010 10:00-14:00: SLEKTSKAFÉ I SLEKTSFORSKERNES HUS
Hvorfor ikke kombinere en lørdagstur i Oslo med et besøk på vår SLEKTSKAFÉ i Øvre Slottsgate 2B? I samarbeid med DIS Oslo/Akershus holder Norsk Slektshistorisk Forening åpent for slektskafé hver siste lørdag i måneden fra kl. 1000-1400. Passer det ikke med siste lørdag i måneden? Biblioteket er åpent hver lørdag til samme tid, og i tillegg torsdager 17-20 foruten i kontortiden 9-15 gjennom uken! Ringeklokke er merket Slektsforskerne, og det er elektrisk portåpner. Nedenfor trappen ved inngangsdøren er det en ny ringeklokke, og deretter tar du heisen INNERST i inngangshallen til etasje 4B.

Lørdag 30. april 2011: Vårmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Sted: NSFs kontor i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo. Start kl 12.00, alle er velkomne. Innledning ved Carsten Berg Høgenhoff, deretter debatt og idédugnad: Think-tank om hvordan vi kan utvikle verktøy til Arbeidsgruppen for europeiske aner på foreningens nye internettsider - med et sideblikk på tidligere prosjekter og hva vi kan trekke av erfaring fra dem.

26. mars 2010 10:00-14:00: SLEKTSKAFÉ I SLEKTSFORSKERNES HUS
Hvorfor ikke kombinere en lørdagstur i Oslo med et besøk på vår SLEKTSKAFÉ i Øvre Slottsgate 2B? I samarbeid med DIS Oslo/Akershus holder Norsk Slektshistorisk Forening åpent for slektskafé hver siste lørdag i måneden fra kl. 1000-1400. Passer det ikke med siste lørdag i måneden? Biblioteket er åpent hver lørdag til samme tid, og i tillegg torsdager 17-20 foruten i kontortiden 9-15 gjennom uken! Ringeklokke er merket Slektsforskerne, og det er elektrisk portåpner. Nedenfor trappen ved inngangsdøren er det en ny ringeklokke, og deretter tar du heisen INNERST i inngangshallen til etasje 4B.

Seminar om Rørosslekter 5. februar 2011

Norsk Slektshistorisk Forening inviterer til et lørdagsseminar i foreningens nye lokaler. Temaet denne gangen er befolkningen ved Røros kobberverk, bergstad og prestegjeld, med hovedvekt på tiden før 1850.

Sted: NSF.s og DIS-Norges nye kontor i Øvre Slottsgate 2B i Oslo (ved Christiania torv).
Tid: Lørdag 5. februar 2011, kl. 10–16. Det serveres kaffe og te fra kl 0930.

Foredrag:

  • Terje Gudbrandson : Det gamle Røros som sosialt verksted (vi tar et forbehold om han har anledning).
  • Astrid Ryen : Etternavn på Røros som kommer fra bergverks- og håndverksnavn.
  • Bjørn H Nyheim : Bergverksfolk 1670-1700, basert på Røros Kobberverks arkiv.
  • Simon Trøan : Bergverksslekten Tax.

Det serveres lunch.
Deltageravgift : kr. 200.
Det er nødvendig med påmelding, og den skjer til foreningens kontor, epost kontor@genealogi.no , eller telefon 23 33 30 3023 33 30 3023 33 30 3023 33 30 30.

Vi har som intensjon at det senere, i samarbeid med andre, arrangeres et tilsvarende seminar på Røros.

Vi må ta et forbehold om programmet.

For spørsmål om arrangementet og det faglige innholdet :
Rune Nedrud, leder@genealogi.no.

 

Kalender 2010

Lørdag 6. november 2010: Høstmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner, kl. 12.00, i NSFs nye lokaler, Øvre Slottsgt. 2 B, 1. etg. Ringeklokke er merket Slektsforskerne, og det er elektrisk portåpner. Nedenfor trappen ved inngangsdøren er det en ny ringeklokke. Vi skal være i møterom 'Gerhardsen' i 1. etg. Tema: På jakt etter aner i Hessen - Elin Galtung Lihaug vil gi noen tips om hvordan man kan få en del opplysninger ved å bruke Internett.

Møtet er åpent for alle!

 

Lørdag 30. oktober 2010: Slektsforskerdagen 2010. En rekke arrangementer Norge rundt i regi av DIS-Norge og tilhørende lokallag.

 

17.–20. september 2010: Den 62. tyske genealogdag:
62. Deutscher Genealogentag 2010 – 17.20. September in der Hansestadt Stralsund - Ausrichter Pommerscher Greif e.V.

 

12.–17. september 2010: Den 29. Internasjonale kongress for de genealogiske og heraldiske vitenskaper, Stuttgart. Hovedtema: identitet i genealogi og heraldikk. Les mer: http://www.congress2010.info/

 

27.–29. august 2010: Svenska Släktforskardagar, Örebro.
Arrangementet er en del av jubileet Örebro 2010. Se http://www.sfd2010.se

9.–11. juli 2010: Finnskogdagene i Svullrya på Grue Finnskog.
Lokal- og slektshistorisk busstur lørdag kl. 09.00. Solør slektshistorielag har egen stand og hjelper deg med å finne dine lokale aner.

 

20. mai 2010: ÅRSMØTE I NSF Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte. Sted: Uranienborg skole, Oslo, fra kl 19.00. Foredrag: Odd Harry Arnesen - Løst og ledig om norsk militærvesen i 500 år. Arnesen er forsker ved Forvarets forskningsinstitutt på Kjeller.

 

8. mai 2010: VÅRMØTE I ARBEIDSGRUPPEN FOR EUROPEISKE ANER Vårmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner lørdag 8. mai kl. 12.00 i NSFs kurslokale i Oslo, Lakkegt. 21, 4. etg. Foredrag v/Tore H. Vigerust: Slekten Locke fra Arnstadt/Thüringen. Del 2. Møtet er åpent for alle interesserte. Velkommen!

 

 

 

Klikk for å se gamle møtekalendere!

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype