Halv pris på medlemsskap 2015 for ungdom under 18 år bosatt i Norge

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag ca 2000 medlemmer i Norge og utlandet. Nye ungdomsmedlemmer bosatt i Oslo, Hedmark eller Oppland, eller har mulighet til å reise dit, vil også få et 3-timers gratis kurs i slektsforskning
KR 200,00

Medlemskapet i Norsk Slektshistorisk Forening koster kr. 200,- for ungdom under 18 år. Innmeldingen gjelder for kalenderåret.

Du vi få en e-post med nødvendige opplysninger som gjør at du får tilgang til medlemssidene når vi har registrert betalingen.  Dette kan ta fra noen timer, til noen dager, alt avhengig av ferier og helligdager

Medlemmene får også to hefter av foreningstidsskriftet Genealogen. og de får tilgang til foreningens lukkede medlemsområde hvor det ligger mengder av slektshistorisk materiale

Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder

Forfatter: Tore H. Vigerust, Per Reidar Bjørnerud Christiansen og Torkel Rønold Bråthen 88 sider Begrenset opplag Frakt kommer i tillegg
KR 75,00

Boka inneholder en rekke sentrale kilder til Trondhjem bys historie med vekt på borgermanntall, skattelister og rapporter

Skien bys borgerskap på 1700-tallet

Forfatter: Tore H. Vigerust 64 sider. Begrenset opplag Frakt kommer i tillegg
KR 75,00

En beskrivelse av Skien by fra 1722. Byens borgerskap og øvrige innbyggere på 1700-tallet belyses fra en helt nye side. Alle personene som er nevnt i skattelister 1717-1749, skadetakster etter bybrannen i 1732 og enkelte borgerfortegnelser fra 1720-årene oppstilles alfabetisk med sine biografiske opplysninger. Siden de daværende ladestedene Porsgrunn, Brevik og Langesund hørte under Skien by, vil også personene på disse stedene tas med i borgerfortegnelsen. Registrene bak i boka inneholder titler, yrker og slektsnavn som er kjent i byen på 1700-tallet og et kilderegister.

Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Forfatter: Lars Løberg. Med hovedvekt på perioden 1200−1571. Utgitt 2014. Frakt kommer i tillegg.
KR 250,00

Boka er en norgeshistorie i slektsformat, som blant annet omfatter eierne av sentrale setegårder som Holma, Tom, Borregård, Sem (Jarlsberg), Fresje (Fritzøehus), Brunla, Giske, Austrått og Bjarkøy.
Løberg beskriver ikke bare slektene, men belyser interessante trekk ved norsk samfunnsutvikling, blant annet ved å diskutere om danske adelsmenn som giftet seg inn i den norske eliten, var lykkejegere eller om de faktisk var de beste garantiene for å videreføre den norske ættas makt og innflytelse.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS