Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre

Forfatter: Lars Løberg. Med hovedvekt på perioden 1200−1571. Utgitt 2014. Frakt kommer i tillegg.
KR 250,00

Boka er en norgeshistorie i slektsformat, som blant annet omfatter eierne av sentrale setegårder som Holma, Tom, Borregård, Sem (Jarlsberg), Fresje (Fritzøehus), Brunla, Giske, Austrått og Bjarkøy.
Løberg beskriver ikke bare slektene, men belyser interessante trekk ved norsk samfunnsutvikling, blant annet ved å diskutere om danske adelsmenn som giftet seg inn i den norske eliten, var lykkejegere eller om de faktisk var de beste garantiene for å videreføre den norske ættas makt og innflytelse.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS