Manglende kirkebøker er ofte et problem, men det finnes andre kilder. Invitasjon til dugnad

Publisert: 18.11.2015

På NSFs nye hjemmeside vil det komme en egen side med lenker til materiale i de områdene kirkebøkene mangler og som er verdifulle for slektsforskere.
I første omgang er det snakk om Eidsvoll og Fron hvor vi allerede har en del materiale, men vi har blitt oppfordret til å publisere materiale også for andre områder i Norge hvor kirkebøkene mangler. Derfor ønsker vi en dugnad blant medlemmene i NSF for dette arbeidet.
Eksempel på interessant materiale er for eksempel:

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS