Lær deg å skanne slektsfotografier - åpen dag 14. september på Arkivsenteret i Trondheim

Arkivsenteret i Trondheim melder at de har skaffet en fotoskanner som publikum kan bruke. Lørdag 14.september kl.12 får du opplæring av fotograf Nils Christian TH. Eikeland fra NTNU UB. Samme dag får du også hjelp med din slektsforskning. Hjelpere fra DIS og Statsarkivet er på plass på lesesalen kl 10-14. Les mer her:

http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Laer-deg-aa-skanne-dine-fotografier

Høstens første slektskafé lørdag 31. august 10-14 i Øvre Slottsgate 2B - fri adgang for alle

Lørdag 31.august 2013 drar vi i gang med den populære slektskaféen igjen i Øvre Slottsgate 2B fra 10.00-14.00 - som vanlig i godt samarbeid med DIS Oslo/Akershus. Det er port både mot Øvre og Nedre Slottsgate. Se plakater i porten!

Gratis medlemskap ut 2013 for nye medlemmer!

Melder du deg inn i Norsk Slektshistorisk Forening nå, får du fri tilgang til våre medlemssider resten av 2013. Medlemskontingent kr. 400,- (om du har adresse i Norge) gjelder deretter for året 2014. Du får tilgang til medlemssidene så snart vi har registrert betalingen.  

Hvis du vil ha tilsendt bladene som er utgitt tidligere på året, betaler du full medlemsavgift også for 2013. Gi beskjed. Får vi ikke annen beskjed, fakturerer vi bare kr 400,- for 2014. 

Svenske slektsforskerdager i Köping 24. og 25. august - og åpent ArkivDigital

24. til 25. august arrangeres de svenske Slektforskerdagene, i år i Köping. Det er ventet 4-5000 beøkende og utstillere. Hovedsponsor for arrengementet er ArkivDigital, som samtidig åpner sine databaser for både svenske og norske brukere. Har du ikke anledning til å reise til Sverige, har du altså likevel mulighet for litt ekstra forskning over Kjølen denne helgen.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS