Lag merke - Vinn en iPad

Publisert: 22.02.2012

Norge er av Bureau Permanent tildelt den XXXI internasjonale kongress for genealogi og heraldikk. Kongressen skal gjennomføres i Oslo i august 2014. Norsk Slektshistorisk Forening og Norsk Heraldisk Forening står som arrangører av kongressen, og foreningene vil etablere en arrangementsorganisasjon som skal planlegge og gjennomføre kongressen.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS