Sølvskatten 1817-26

Publisert: 10.06.2012

 Sølvskattprotokollene har lenge ligget trygt forvart i kjelleren til Norges Bank. I samarbeid med Riksarkivet er protokollene nå blitt digitalisert, og er dermed tilgjengelig for allmennheten. Dermed kan hver enkelt gå inn og se hva slekten betalte i tvungen sølvskatt i årene 1817-1826. 

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS