Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre. (Medlemspris)

Forfatter: Lars Løberg. Med hovedvekt på perioden 1200−1571. Utgitt 2014. Frakt kommer i tillegg.
KR 250,00

Boka er en norgeshistorie i slektsformat, som blant annet omfatter eierne av sentrale setegårder som Holma, Tom, Borregård, Sem (Jarlsberg), Fresje (Fritzøehus), Brunla, Giske, Austrått og Bjarkøy.
Løberg beskriver ikke bare slektene, men belyser interessante trekk ved norsk samfunnsutvikling, blant annet ved å diskutere om danske adelsmenn som giftet seg inn i den norske eliten, var lykkejegere eller om de faktisk var de beste garantiene for å videreføre den norske ættas makt og innflytelse.

Registeret til verket Hirsch, I.C.W.: "Danske og norske Officerer 1648-1814" er komplett

Publisert: 16.12.2014

Endelig er registeret ferdig. Det inneholder ganske sikkert noen feil, men det må sjekkes mot originalen før vi eventuelt retter på det.

Verket blir lagt ut for salg i vår nettbutikk 22/1 og vi begynner å sende ut DVD-en ca. 1. februar, og den vil koste kr 450,- pluss porto (kr 18,-)

Registeret på 516 sider kan lastes ned her i en søkbar PDF-versjon

CD med Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 21–25 (Medlemspris)

Bind 21-25 av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, årgangene 1968–1976. FRAKT kommer i tillegg.
KR 200,00

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1968–1976 er skannet i søkbart pdf-format. De er også til salgs fra foreningens kontorer i Oslo.

Ett bind av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift består av fire hefter utgitt over to år. Hver CD inneholder 20 hefter utgitt over en periode på ti år. Innholdsfortegnelse for årene 1968–1976 finner du her.

 

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS