Gratis medlemskap ut 2013 for nye medlemmer!

Melder du deg inn i Norsk Slektshistorisk Forening nå, får du fri tilgang til våre medlemssider resten av 2013. Medlemskontingent kr. 400,- (om du har adresse i Norge) gjelder deretter for året 2014. Du får tilgang til medlemssidene så snart vi har registrert betalingen.  

Hvis du vil ha tilsendt bladene som er utgitt tidligere på året, betaler du full medlemsavgift også for 2013. Gi beskjed. Får vi ikke annen beskjed, fakturerer vi bare kr 400,- for 2014. 

Svenske slektsforskerdager i Köping 24. og 25. august - og åpent ArkivDigital

24. til 25. august arrangeres de svenske Slektforskerdagene, i år i Köping. Det er ventet 4-5000 beøkende og utstillere. Hovedsponsor for arrengementet er ArkivDigital, som samtidig åpner sine databaser for både svenske og norske brukere. Har du ikke anledning til å reise til Sverige, har du altså likevel mulighet for litt ekstra forskning over Kjølen denne helgen.

Kurs på Norsk Utvandrermuseum

I september 2013 arrangeres kurs på Norsk Utvandrermuseum for å dele ny kunnskap om emigrasjon med de som er opptatt av dette. Kurset tar utgangspunkt i den nye boken til Liv Marit Haakenstad hvor hun har funnet ny kunnskap om «settlements» som gjør det enklere å finne slektninger som reiste til Amerika.

Sted: Norsk Utvandrermuseum, Ottestad, nær Hamar.

Tid: Lørdag 7. september og søndag 8. september 2013, kl. 1000-1700.

Riksarkivet treng to medarbeidarar til transkribering av Sølvskatten 1816

Materialet skal vere ferdig transkribert og publisert i Digitalarkivet til grunnlovsjubileet 17. mai 2014. I samband med dette er det ledig to midlertidige stillingar for seks månader med moglegheit for forlenging.

Lenke til stillingsutlysningen: http://arkivverket.easycruit.com/vacancy/1029035/39134?iso=no

Hovedkravet er at man må kunne lese og skrive av skriften i fra Sølvskatten.

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS