Innvandring til Norge før 1814

Tjenesten er laget for Internasjonalt kultursenter og museum, Oslo, av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2003.


Innvandrerarkivet — immigrasjonsarkivet

 1. Forord (med lenker) [16.06 2002].
 2. Foredrag (tidligere og kommende). [17.04 2004].
 3. Innvandringslitteratur [21.11 2003].
 4. Forskning som har anvendt Innvandrerarkivet [24.10 2003].
 5. Kildekontroll – kvalitetssikring [2003].
 6. Innvandrere ordnet etter bosted i Norge (innvandringsstedet eller destinasjonen) [22.11 2003]
 7. Innvandrere til Norge ordnet etter utreisested (emigrantregister). [12.11 2003]

  Kildevedlegg:
  1. 1304. Kong Håkon 5.s instruks om forholdet mellom gifte og ugifte tyske skomakere i Myklegård i Oslo [29.11 2003].
  2. 1569. Kong Fredrik 2.s mandat og vilkår (25 religionsartikler) for fremmede som vil bo i Danmark og Norge [29.11 2003].
  3. 1584. Kong Fredrik 2.s åpne brev om tatere [27.11 2003].
  4. 1671. Privilegier for utenlandske som vil komme til rikene, nedsette seg i kjøpstedene og ta borgerskap.
  5. 1676. En påtenkt tysk menighet i Christiania [21.11 2003].
  6. 1682-86. Byprivilegier med religionsfrihet for innvandrere: Fredericia, Fredrikstad, Christiansand [22.09 2002].
  7. 1682. Arrestasjon av to svenske landstrykere i Fron i Gudbrandsdalen, som sendes i arrest til Akershus i henhold til Forordning av 1.6 1681 [22.11 2003].
  8. 1685. Privilegium for fremmede av evangelisk og reformert religion som vil bosette seg i rikene.
  9. 1701. Slottsloven på Akershus gir ordre om at nyankomne svenske bondesønner i Akershus stiftamt skal få attester av fogdene slik at de kan få prestenes absolusjon og sakrament [06.11 2003].
  10. 1710-11. Svensker i Akershus stiftamt [12.04 2003].
  11. 1710. Avhør i Christiania av en svensk kvinne fra Ullerö sogn nord for Karlstad som kom til Vinger i august for å spionere.
  12. 1711. Sjøfolk fra Bergen på fregatten St. Bastian [12.04 2003].
  13. 1715. Personlig reformasjon: Honoratus Bonnevie konverterer fra den papistiske (katolske) til den lutherske religion, ladestedet Brevik under Skien by [26.11 2003].
  14. 1719. Fra engelsk til dansk-norsk undersått: David Christie avlegger troskaps- og borgereden for Skien rådstuerett.
  15. 1719. Liste over svenske [og finske] krigsfanger som fogden i Sunnfjord og Nordfjord fogderi har sendt til Ytre Sogns fogderi fra 6. januar til 6. februar, og som videresendes til Bergen i juni 1719.
  16. 1734-42. Registreringen av svensker i Norge [06.11 2003].
  17. 1753. Søknad til Kongen fra en nyankommen svensk kvinne i Hof i Solør, som er fremmed og utlending, om å slippe en idømt bot for å ha slått en norsk kvinne, som hadde bespottet henne, med vedtak 24. august samme år.
  18. 1761. Kgl. reisegodtgjørelse for 7 holsførstere fra Werningerode til Norge.
  19. 1776. Lov om innfødsretten og naturalisasjon.
  20. 1785-89. Nürnbergergesellen Johan Georg Reinschs reisedokumenter.
  21. 1787. Familienotiser av Friderich Feilberg i Skien (innvandret senest 1787).
  22. 1788. Rudolph C. D. Hasselmans barnebok (innvandret 1788).
  23. 1790-94. Registrering av fremmede i Akershus stiftamt [22.09 2002].
  24. 1790-91. Svenske desertører og bankerottlører i Christiania.
  25. 1793. Paul Casparys personlige reformasjon [29.11 2003].
  26. 1799. Eksempler på fremmedkontrollen ved Christiania politimester.
  27. 1801. Utenlandske markørnavn i folketellingen 1801 [kun oppstart og planlegging, 12.12 2003].
  28. 1808. Kontroll og overvåkning av svenskene i Norge [30.09 2003].
  29. 1852. En årsaksforklaring på migrasjonen fra Värmland til Norge [03.07 2002].
  Håndskrevne kilder, ordnet etter arkiv.


Prosjektfinaniering:
2002: kr. 1.000 (Internasjonalt Kultursenter og Museum).
2003: kr. 3.000 (IKM og Norsk Slektshistorisk Forening).
2004: kr. 2000.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan bruke disse HTML koder og -attributter:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>