| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Jurister 1736-1814

Sist ajourført:
16.05.2005

 

 

EXAMINATI JURIS 1736-1814

A(a) - C

 

Aabye, Peter, 27 juni 1781: bekvem. Ingen pract.

Aagaard, Michael, 27 juni 1795: ei ubekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel. Pet.: f. 20 sept. 1775 Fuglsiggaard, sønn av proprietær Christen Aagaard og en datter av justisrd. Gleerup, Baggesvogn.

– Ole, 30 april 1773: ei aldeles ubekvem. Pract.: (udat.): skikkelig.

Aalborg, Christopher, kopist, 20 jan. 1806: bekvem. Pract. 31 jan. s.å.: vel.

Aamodt, Gulbrand, 28 okt. 1803: ei ubekvem; 21 april 1804: bekvem. Pract. 28 april s.å.: vel.

Aarestrup, Frederik Jacobi, 14 okt. 1805: bekvem. Pract. 31 jan. 1806: vel. [Foged i Stjør– og Værdalen.]

Aars, Jacob, fullmektig ved sorenskriver Colbiørnsen, konstituert til adskillige judiciale forretninger, 24 feb. 1767: ei ubekvem Pract. 24 feb. s. å.: vel. [Sorenskriver i Aker.]

Aarup, Peder, 27 okt. 1790: bekvem.

Aas, Gunder, 17 april 1812: bekvem. Pract. 27 april s. å.: vel. [Amtmann i Stavanger.]

– Johannes Henrik, 25 jan. 1794: bekvem. Pract 8 feb. s. å: vel. Pet.: f. 1770 Røros, sønn av avd. Henrik Aas, kondit. hos sorenskr. Koefoed i Guldalen og siden i Strinden fogderi. [Sorenskriver i Senjen og Tromsø.]

Abell, Eiler, 1 april 1775: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Født 1748 i Trondhjem. Rådmann i Kolding.]

Abildgaard, Peter, løitnant, 29 mars 1773: bekvem. Ingen pract. [Tollinspektør på. Moss.]

– Peter Theodor, 17 jan. 1814: bekvem. Pract. 27 jan. s. å.: vel.

Achton, Marcus, 16 des. 1783: ei ubekvem. Ingen pract.

Adzlev, Michael, 1 aug. 1750: ei ubekvem.

Albertsen, Albert, 26 april 1790: bekvem.

Album, Andreas, 8 mars 1742: bekvem og skikket. [Sorenskriver i Aker.]

Alfsen, Hans, konst. til prokurator i Aggershus stift, 22 okt. 1766: bekvem. Pract s. d.: vel. (Underrettsprokurator; underfoged på Bragernes.]

Alsbach, Jacob, 21 nov. 1778: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Sønn av sogneprest i Vardal Lauritz Alsbach og Kristine Egede.] [Tollinspektør i Rudkjøbing.]

Alstrup, Mandrup, 23 jan. 1740: bekvem. Pet.: f. Bamle, sønn av mag., sognepr. Peder Alstrup og Anna Margrethe Griis. Stud. Bergen priv. 1737. [Postmester i Trondhjem.]

Anchersen, Hans Druchen, 20 jan. 1758: bekvem. Pet.: f. 9 jan. 1729 Eker, sønn av sognepr. Peder Anchersen. Stud. des. 1745, filos. 1746. Derefter hjem til Norge. 1748 atter til Kbhv., økonomisk derangert, derav examens opsettelse. Har besluttet å ta til Vest–Indien.

Andersen, Anders, 18 april 1812: bekvem. Pract. 27 april s. å.: temmelig vel.

– Andreas, 7 feb. l797: bekvem. Pract. 13 feb. s. å.: vel.

– Carl, 22 april 1801: ei ubekvem. Pract. 23 april s. å.: temmelig vel.

– Christen, 14 sept. 1770: bekvem. Ingen pract. [Overrettsprokurator i Urskog.]

– Christen, 29 juni 1807: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: vel.

– Christian, 24 april 1801: bekvem. Ingen pract. [Overrettsprokurator, Braaholmen i Overhallen.]

– Halvor, 27 sept. l771: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Niels, 11 okt. 1811: bekvem. Pract. 23 okt.: temmelig vel. Pet.. f. 1781 ved Skien, sønn av bonde, kondit. hos stiftamtmann Adeler i Norge, derefter hos stiftamtmann Malthe i Odense.

– Ole, 28 juli 1775: bekvem. Ingen pract.

– Peder, 18 jan. 1808: bekvem. Pract. 26 jan. s. å.: temmelig vel.

Andresen, Lars, 27 jan. 1794; ei ubekvem. Pract. 8 febr. s. å.: temmelig vel.

Angel, Peter Lorentz, beskikket til prokurator i Trondheims stift – examinert av president Nordahl i Trondhjem, mai 1772: bekvem. Pract.: vel.

Angell, Hans, 4 des. 1753: ei ubekvem. Pet.: f. 1728 Kongsberg, sønn av prost Niels Jørgensen Kongsberg. 1745 i Helsingørs skole, stud. 1748.

von Aphelen, Paul, 2 juni 1758: ei ubekvem. Pet.: f. ca. 1728, sønn av Hans v. Aphelen. degn og skoleholder i Nærø prgld., kondit. nogen år hos sorenskr. Juell.

Arbien, Peter, kallet til by– og rådstueskriver i Christiania, 11 des. 1776: bekvem (til det embede hvortil han er kallet).

Arboe, Mads, 31 juli 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Arctander, Aron, 25 april 1800: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel. [Sønn av sorenskriver i Lofoten og Vesteraalen Hans Steenbuch Arctander. Prokurator i Nordland.]

– Edvard Smyth, 13 des. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Konst. byfoged i Christiansand.]

– Hans Steenbuch, beskikket til sorenskriver i Lofoten og Vesteraalen – examinert fraværende av justisrd. og lagmann Rist. 2 jan. 1778: bekvem og vel.

Arendrup, Lars, 21 nov. 1752: bekvem. Pet: (dat. Chr.sand.): beskikket til prokur. ved ober– og underrettene i Chr .sand by og stift. Ansøker om å bli examinert fraværende. (Rådmann i Chr.sand.]

Arff, Lucas Kierulff, 29 des. 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Arndtsen, Ole, 13 april 1810: bekvem. Pract. 25 april s. å.: vel. Pet.: f. 1786 Chria., sønn av kjøbm. A. Tidlig foreldreløs. Flere år kontorist og fullmektig hos sorenskr. Stockfleth, Aars og kclrd. Horn. Til Kbh. juni 1809. [Sorenskriver i Helgeland]

Arntsen, Karelius, 19 april 1808: bekvem. Pract. 28 april s. å.: temmelig vel. Pet.: f. på gården Grinder ved Kongsvinger, sønn av krigsråd A. og Marthe Gjerdrum. 1793 til Kbh. i skole. Stud. 1796, filos. 1797, derefter hjem til Norge. 1798 bokhandler i Kbh. [Byskriver i Nibe.]

– Peder, 23 april 1786: bekvem. Ingen pract. [Proprietær på .Grinder i Grue.]

Astrup, Niels, 24 jan. 1806: bekvem. Pract. 31 jan. s. å.: vel. [Foged i Solør og Odalen.]

Avendorph, Andreas, 18 okt. 1799: bekvem. Pract. 26 okt. s. å.: vel. Pet.: f. 1775 Røros, 10 år kontorbetjent ved Orke– og Guldals fogedembede.

Baade, Andreas, 25 april 1807: bekvem, (27 okt. 1806: ei ubekvem). Pract. 2 mai s. å.: vel. [Sorenskriver i Indre Sogn.]

– Peter Daniel, 7 april 1764: bekvem. Pet.: har i 1½ år søkt å habilitere sig i Kbh. til en justisbetjening, nu tillater hans private forhold ham ikke lengere ophold. [Sønn av overvraker i Trondhjem Daniel Baade.]

Bach, Hans. 24 jan. 1794: bekvem. Pract. 8 feb. s. å.: vel. Pet.: f. 1763 Fr.hald, hvor faren ennu lever som borger. Fra 1778 kondit. hos embedsmenn i Norge, de siste 8 år som fullmektig hos sorenskr. Bassøe. Siden mai 1793 lest i Kbh. (Overrettsprokurator i Onsø.]

Bachevold, Lars, 20 jan. 1808: bekvem. Pract. 26 s. å.: temmelig vel.

Backer, Ole, 24 juni 1793: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1769 Holmestrand, sønn av kjøbmann Lars B., kondit. hos byfogden i Tønsberg. [Overrettsprokurator, Holmestrand.]

Bager, Claus, 26 aug. 1740: ganske bekvem og i alle måter velskikket. Pet.: f. 1718 Bergen, sønn av kanclrd. og lagmann Johan Bager. [Lagmann Bergen.]

– Peder Michelsen, 4 des. 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Bagge, Christian 18 sept. I751: nogenledes bekvem Pet. Kondit. 3 år hos avdøde prokurator Holm.

– Friderich, 26 april 1790: ei ubekvem.

– Friderich Christian Kragh, 4 juni 1778: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Matthias Christian, 26 april 1737: bekvem og vel skikket.

Baggesen, Lauritz, 24 mai 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator, Larvik]

Balchen, Jens, 17 juli 1786: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Jens Glad Balchen, f. 1765 i Daviken. Prokurator, fra 1808 tollprokurør i Bergen.]

Balle, Christian Severin, studiosus, 12 juni 1751: ei ubekvem. [Sorenskriver i Lyngdal.]

– Hans Henrich, 9 des 1782. bekvem. Ingen pract.

Balling, Christen, efter skriftlig fraværende examen med attest fra magistraten og byfogden i Skien, har vært konstituert prokurator – examinert hos amtmann over Bratsberg amt Hendrich Essemann på gården Mælum, 22 juli 1741: temmelig bekvem. [Prokurator i Skien.]

Bang, Christian Hendrich, 31 juli 1772: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Kgl. fullm. ved Tollvesenet i Vest–Indien. Død 1779 på. Fredrikshald.]

– Jacob, 24 juli 1780: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Joachim, 22 juni 1780: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Fogeå i Ringerike og Hallingdal.]

– Michael, 30 juni 1802: bekvem. Pract. 7 juli s. å.: temmelig vel.

– Peter, 19 feb. 1768; ei ubekvem. Ingen pract.

– Stephen, 9 feb. 1760: ei aldeles ubekvem.

– Stephen, 31 mars 1788: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Barsøe, Jens, 15 mai 1745: bekvem. Pet.: f. 1717 Nexø, sønn av byfoged.

Barth, Jonas, 24 des. 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Byfoged på Kongsberg.]

– Georg Daniel, aller nådigst kallet til sorenskriver i Hemnes sorenskriveri – examinert av fakultetets subdelegerte tolder Gelmuyden: ei ubekvem. (Expedert 30 aug. 1755.) Pet.: dat. Stavanger 9 mai 1755: medio 1745 adjungert i et sorenskriverembede efter ca. 3 år å ha administrert det ved konstitusjon uten examen, men er nu beskikket og skal ta examen, ansøker om å måtte bli examinert fraværende, da det vilde bli for dyrt å reise til Kbh.

Barth, Morten Johan, 27 juni 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Birkedommer på Rosendal.]

– Ole Jacob Ewald, 21 jan. 1807: bekvem. Pract. 31 jan. s. å.: vel.

– Ulrich Friderich, 15 okt. 1805: bekvem. Pract. 30 okt. s. å.: temmelig vel. [Sorenskriver i Moss]

Bassøe, Hieronymus. Pet.: dat. Giølstad 17 juni 1758: blev 1748 efter øvrighetens examinasjon befunnet duelig og konstituert i Rakkestad sorenskriverembede. Ønsker nu det jur. fakultets testimonium, da han igjen er konstituert i samme embede. Pet. ham ang. dat. Moss 8 juli 1758 og underskrevet Fr. Fleischer: Om sr. H. B. må examineres fraværende, da «det andet vilde være altfor besværlig». Finnes ikke i examensprot. [Sorenskriver i Rakkestad.]

– Peder. 24 des. 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Rådmann på Fredrikshald.]

Bay, Andreas Julius, 23 april 1791: bekvem.

– Lars – fremla konstitusjon av 18 mars 1739 samt god attest fra konferensråd og amtmann over Fredrikstad og Smålenene Werenskiold, 11 april 1740: bekvem og velskikket. Pet.: f. i Chria., sønn av baker Andreas Christensen B. og Marie Christensdtr. Tveed (begge født i Jylland); har som fattig student kondit. hos forsk. prester i Norge, sist hos hr. Niels Arctander.

Bech, Cornelius Dons, 26 sept. 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sekretær i Trondhjems Stiftsoverrett.]

– Friderich, 21 okt. 1791: bekvem. Pract. 11 feb. 1792: temmelig vel.

– Friderich Christian, 11 des. 1786: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Herman, 20 okt. 1808: bekvem. Pract. 1 juli 1809: temmelig vel. Pet.: f. 1783, sønn av birkedommer [Egede, Bregentved, Gisselfeld] A. G. B. og Marie Mikkelsen. Stud. fra Trondhjem 1805. [Brorsønn av biskop F. J. Bech. Deputert i Gen.–tollkammeret.]

– Jørgen Diderich, 25 juli 1763: ei aldeles ubekvem. Pet.: sønn av postinspektør, ønsker examen i danske og norske lov.

– Søren Lintrup. 21 feb. 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Beck, Michael Bernhardt, 1 mai 1784: bekvem. Ingen pract.

– Niels, 5 mai 1769: ei ubekvem. Pract. 9 aug. s. å.: temmelig vel.

Beckmann, Niels, 3 juli 1737: ganske bekvem og velskikket (til embeder i Norge). [? Niels Danielsen Beckmann på Østenbøl i Enebak.]

Beerum, Jens Hwidtfeldt (Jens Windfeldt Bierum), 24 mai 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Behman, Christian, 21 nov. 1736: i alle måter velskikket. [Sorenskriver i FolIo.]

Behn, Peter, 24 juli 1782: bekvem. Pract. (udat): vel.

Bendeke, Claus, 26 nov. 1770: ei ubekvem. Ingen pract. [Begr. 20 des. 1771.]

– Jochum, 30 jan. 1767: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Bendz, Johan Jacob, 31 okt 1801: bekvem. Pract. 10 feb. 1802: temmelig vel. [? Jacob Johan Bendz, foged i Orkedal og Guldalen.]

Bendtz, Lauritz Martin, 18 feb. 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Bentsen, Peter, kgl. postmester, 17 jan. 1814: bekvem. Pract. 27 jan. s. å.: vel. [Postmester i Trondhjem.]

– Mogens, 6 nov. 1739: bekvem og velskikket. [Borgermester i Skien.]

– Bent Mogensen, 16 nov. 1771: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Borgermester i Skien.]

Bentzon, Hans Jacob, 26 april 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jacob, 7 jan. 1773: ei ubekvem. Ingen pract. [Auditør i Bergen.]

Berager, Reier, 1 nov. 1720: bekvem.

Berbom, Jens Mathias, 24 april 1813: bekvem. Pract. 1 mai s. å.: temmelig vel. [Sorenskriver i N. Gudbrandsdalen.]

– Thomas Christian, 24 april 1813: ei ubekvem. Ingen pract. [Født 1794 Christiansand.]

Berentsen, Paul, 26 nov. 1781: bekvem. Ingen pract.

Berg, Christian, 28 mai 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Erik Rosing, 23 des. 1780: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Konst. foged, proprietær til Nes i Gran.]

– Hans Christian, 31 juli 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jens Christian, 20 april 1803: bekvem. Pract. 29 april s. å.: vel. [Justitiarius i Akershus Stiftsoverrett.]

– Johan Ernst, 30 juni 1795: bekvem. Pract. 10 juli s. å.: vel. Pet.: 25 år gl., f. Trondhjem, kondit. 6 år på sorenskr. Rosenvinges kontor, Nordlandene.

– Jørgen, 20 sept. 1737: ei ganske ubekvem.

– Hans Hendrik, 14 okt. 1811: bekvem. Pract. 23 okt. s. å.: vel. Pet.: f. 1789 i Arendal, sønn av kancelliråd, byfoged Nils B. og Elisabeth Dorothea Femmer. Har gått sin far tilhånde på byfogedkontoret.

– Nicolai Dorph, kornet, 1 nov. 1796: ei ubekvem. Pract. 18 nov. s. å.: temmelig vel. [Niels D. B., dragonløitnant.]

– Niels, 3 nov. 1769: bekvem. Ingen pract. [Byfoged i Arendal.]

– Niels, 26 nov. 1781: bekvem. Ingen pract.

– Peter Nicolai, 22 okt. 1806: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: vel.

Bergen, Christian, 16 juli 1768: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

Bergendahl, Jens Severin, 9 feb. 1762: ei aldeles ubekvem. Pet.: – danske og norske lov.

Bergh, Christopher Ancher, underofficer ved 1. søndenfjellske dragonregiment, 31 juli 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Generalauditør.]

Bergh, Jacob, 28 feb. 1760: bekvem. Pet.: efter farens død satt i kondit. hos sorenskr. David Sommerfelt på Toten, skal tilbake til sin kondit. [Jacob Wisløff B., auditør.]

Bergmann, Corfitz, 4 juni 1778: bekvem. Pract. (udat): vel.

Bering, Ole, 29 mai 1788: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Berner, Jacob, 18 okt 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel. [? Organist på Bragernes.]

Bernhoft, Hans Christopher, studiosus, 10 mars 1752: ganske bekvem og velskikket. Pet.: f. 6 nov. 1723 på gården Røesand i Trondhjem stift, sønn av kaptein Salomon B. Stud. 1742 fra Bergen.

Berntzen, Christian, 2 sept. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Berregaard, Andreas, 4 sept. 1761: ei ubekvem. Pet.: f. 1738 på greven av Scheels gods.

Bertelsen, Friderich, 4 juli 1769: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Hans, 29 feb. 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jens, 22 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel.

– Niels, 30 mars 1764: ei aldeles ubekvem.

– Niels, 22 april 1814: bekvem. Ingen pract.

Besche, Zacharias, 29 mai 1754: bekvem. Pet.: tjent 7 år som fullmektig hos sorenskr. Bang i Nedre Telemarken, ønsker hastig examinasjon for med første skibsleilighet å kunne vende tilbake til sin kondition. [Foged i Robyggelaget.]

Beyer, Nie]s Feddersen, 13 juli 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Bie, Jacob Christian, 8 april 1768: ei ubekvem. Pract.: skikkelig. [Prokurator i Kbh., kom i Rasphuset, løitnant i engelsk tjeneste i Bengalen.]

Biellandt, Arentz Lorentz Arentzen, 29 sept. 1786: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

Biering, Jens Peter, 19 okt. 1810: ei ubekvem. Ingen pract.

Bierregaard, Jesper Bidstrup, 5 okt. 1740: ei ubekvem.

– Mads, 11 mai 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i N. Gudbrandsdalen.]

Bierring, Henrik Hoff, 14 juli 1758: ei aldeles ubekvem. Pet.: Har opholdt sig ved universitetet siden des. 1757. Ønsker examen i danske og norske lov.

– Jens Andersen, 3 mars 1763: bekvem.

– Jørgen, studiosus, 26 sept. 1753: bekvem. Pet.: skal med første skib reise til Vest–Indien som fullmektig hos landfiskalen på St. Croix. Ber om snarlig examen – i danske og norske lov.

Bierrum, Niels Stub, 17 sept. 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel..

Bierum, Johannes Joachim, 8 april 1768: bekvem. Pract. 1 aug. 1771: vel.

Bing, Lars Hess, 25 jan. 1790: bekvem. [Sorenskriver i Ø. Robyggelaget.]

– Villads Mathias, 17 sept. 1779: ei ubekvem. Ingen pract. [Sønn av dr. med. Jens Bing.]

Birch, Hans, 30 mars 1778: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Biørn, Andreas Emanuel, 26 juli 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Christian, magister, by– og rådstueskriver, absens examinatus, mai 1776; bekvem (til det embede han er kallet til). Pract. (udat.): temmelig vel.

– Niels, 26 juni 1793: bekvem. Pract. 6 juli s. å.: temmelig vel. Pet.: kondit. hos forskj. rettsbetjenter – danske og norske lov.

– Niels, 21 feb. 1778: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Bjørn, Hans. Pet.: dat. Holmestrand 21 mars og 22 aug. 1758: har fra ungdommen vært engagert ved rettergangsaffaires hos adsk. rettsbetjenter i Norge, ønsker å exam. fraværende, vedlegger attester fra birkeskriver Jens Friis på Jarlsberg, assessor Morten Müller, amtsforv. Niels Brandt og byfoged Niels Jørgen Schindtler. På foten står: herom tilskrevet sorenbirkeskriver Jens Friis. Finnes ikke i examensprot.

Bjørnskow, Knud Bredesen, 27 juni 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Forvalter på Hafslund, se IV 370.]

Blichfeldt, Caspar Rømer, 23 april 1767: ei aldeles ubekvem. Pract. 29 juni s. å.: skikkelig forfattet.

Blix, Andreas Juul, 24 juni 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overinspektør ved Christiania Tugthus.]

– Haagen, 31 mai 1766: ei ubekvem. Ingen pract.

– Svend, 31 mai 1766: ei ubekvem. Ingen pract.

Blom, Gustav, 25 okt. 1794: avvist. Pet.: f. 1770 Drammen, sønn av toller. Stud. 1788 priv. [Født 1767 i Hurum, død 1813 ugift.]

– Gustav Peter, 22 april 1807: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: vel. [Amtmann i Buskerud.]

– Jan, 28 april 1761: ei aldeles ubekvem. Pet.: f. 25 sept. 1740 Holmsbu ved Drammen, sønn av handelsmann Gustavus B. Et års tid opholdt sig i Frankrike, England og Hamburg for å lære sprog og negotie, derefter lest 6–7 mdr. i Kbh. [Tollkasserer i Drammen.]

– Johan [Jan], 26 juni 1795: bekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel. Pet.: f. 1771 Drammen, kondit. 7 år hos toller Blom sammesteds. [Magistratspresident i Trondhjem.]

– Peter, 16 des. 1766: bekvem. Pract. 3 jan. 1767: vel. [Handelsmann i Holmsbu.]

Blum, Jean, 16 juli 1768: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): nogenledes.

Boalth, Søren Klow, 24 juli 1789: ei ubekvem. [Født 1769 i Bergen. Fullmektig i Rentekammeret.]

Boeg, Niels Krog, 3 des. 1768: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Bolt, Jørgen, 20 juni 1765: ei ubekvem.

Bondorff, Henric Oxen, 3 mars 1763: rejiceret. Pet.: f. 3 feb. 1739 Kbh., sønn av Jens B., eier av Feiringens kobberverk i Eidsvold sogn, stud. 28 juli 1760, siden da vært på bemeldte verk og lagt sig efter mineralogi samtidig med jus.

Bonnevie, Niels Cornelius, 15 juni 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Numedal og Sandsvær.]

Borch, Jens Tarp, 26 sept. 1781: bekvem. Pract (udat.): vel. [Sekretær. Død 1805 Christiania.]

– Søren, 16 des. 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Borchgrevink, Leonhard Christian, 26 juni 1801: ei ubekvem. Pract, 7 juli s. å.: temmelig vel. [Landmann i Norderhov.]

Borchmann, Andreas, 1 sept. 1747: ei ubekvem. [Sorenskriver i Nordmøre.]

Borck, Niels, 12 april 1771: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Borring, Jens Andreas, 27 aug. 1757: ei ubekvem.

Bornich, Hans Christian, 9 nov. 1779: bekvem. Ingen pract.

Boyesen, Ambrosius, 12 mai 1744: ei ubekvem. Pet.: f. Hallingdal, sønn av sogneprest, mag. Andreas B. Stud. 1743 fra Chria. [Konst. byfoged i Christiania.]

Braadt, Peder Larsen, 27 nov. 1773: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Braag, Dominicius, 21 juli 1769: ei ubekvem. Ingen pract. [Veier i St. Croix.]

– Rasmus, 1 april 1775: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [? Konst. byfoged i Vest–India. Foreg.s bror.]

Bramdrup, Frans Jørgensen – fremlagt 2 gode skuddsmål fra kommerceråd Peder Schwane og kammerjunker Carl Juell av 10 mai 1735 «om hans troe og fornøyelige Opførsel i deris Tienester udi 8 aar» – samt især attest fra fogden over Søndhord og Hardanger fogderi av 3 juli 1737 om «hands gode og berømmelige Skudsmaal angaaendes hands troe og vittige Tieneste hos hannem som Fuldmægtig udi 2de Aar», 24 des. 1739: bekvem og velskikket. Pet.: f. 22 jan. 1710 Bramdrup ved Kolding, sønn av Jørgen Frantzen og Anne Marie Jesdatter. [Sorenskriver i Ytre Sogn.]

Bradt, Peder Daniel, 20 nov. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Brandt, Conrad Christian Friderich, konst. til prokurator i Christiania, 8 aug. 1766: bekvem. Pract. 18 aug. s. å.: temmelig vel. [Byfoged på Moss.]

– Hans, 16 juli 1768: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Hans Andreas, 18 feb. 1773: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jes Fæster, 20 april 1796: bekvem. Pract. 6 juli s. å.: vel. [Auditør i Fredriksvern.]

– Niels, 29 okt. 1761: ei ubekvem.

Brandt, Peter, 30 sept. 1766: bekvem. Pract. 6 okt. s. å.: temmelig vel. [Antok navnet Bruun. Overrettsprokurator på Fredrikshald.]

– Peter, 13 mars 1785: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Rasmus, 27 okt. 1813: bekvem. Pract. 27 jan. 1814: vel.

Brangstrup, Hans Henrik. 4 juli 1791: ei ubekvem. Pract. 15 juli s. å.: vel. [Prokurator i Seljord.]

– Johan Gottfred, 24 mai 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Prokurator i Skien.]

Bredal, Niels Krog, 8 des. 1755: bekvem. Pet.: stud. 1747 fra Trondbjem, filos. 1748 med laud., studerte en tid teologi. [Bror av efterflg.]

– Peder (Krog), 9 juni 1759: bekvem. [Foreg.s bror.]

Brederup, Conrad, 27 okt. 1790: ei ubekvem. [Foged i Ryfylke.]

Briem, Gunløg Gudbrandsen, 25 okt. 1797: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: temmelig vel.

Brinck, Søren, justisråd, 8 jan. 1766: bekvem. 13 feb. s. å.: vel.

Brochmann, Augustinus Wilhelm, 4 juni 1778: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Født 1745 i Enebak. Klokker i Kviteseid.]

Brodersøn, Bendix – fremla attester fra Ditlev Johan Swerdfeger, datert Det norske Kommissariat 19 okt. 1731 ang. hans 4 års tjeneste der, fra Gustav Wilh. Mandal, birkeskr. ved grevskapet Jarlsberg, dat. 4 juli 1725, fra foged over Ytre og Indre Sogn, Ananias Christopher Harberg, dat. 6 mai 1737, for tjeneste i 4 år, samt fra stiftsbefalingsmann i Bergen Ulrich Kaas av 14 mai 1737 , 8 april 1741: bekvem og temmelig velskikket. Pet.: f.1698 Helsingør, sønn av Abraham B. og Erast (?) Christina Eichmand.

Brodersen, Broder, 28 juni 1790: ei ubekvem.

Brodtkorb, Hans Rasmus Peter, 8 juli 1778: bekvem. Ingen pract. [Overveier og måler i Christiansund.]

– Jens Henrich, løitnant av det 3. Trondhjemske regiment, 13 nov. 1775: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Død 1787 som overkrigskommissær i Hamburg.]

– Johan Anton, 23 juni 1806: ei ubekvem. Pract. 4 juli s. å.: temmelig vel. [Død 1842 som løitnant.]

– Søren, 21 juli 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Proprietær til Hassel i Hasselviken.]

Bruenech, Frederik, 17 april 1812: ei ubekvem. Ingen pract. Pet.: f. 6 aug. 1787 Kbh., sønn av løitnant B., der som kar. kapt. blev tollinsp. i Larvik. Stud. 1806, filos. 1807, huslærer til 1810. [Løitnant. Overtollbetjent i Sandefjord.]

– Friederich Christopber, 27 april 1798: bekvem. Pract. 3 mai s. å.: vel. [Sorenskriver i Nedre Romerike F. Christian B.]

Brughmann, Johann Friderich, 13 jan. 1745: nogenledes bekvem.

Bruhn, Philip. 27 juni 1801: ei ubekvem. Ingen pract.

Bruun, Andreas, 28 mars 1738: bekvem.

Brunn, Jens Andreas, 20 april 1807: bekvem. Ingen pract.

– Jens Jacob, 28 okt. 1801: ei ubekvem. Pract. 6 nov. s. å.: vel.

– Johan Hendrich, 27 sept. 1771: bekvem. Pract. 5 nov. s. å.: vel. [Født i juli 1732 i Norge, visstnok i Christiania, blev foreldre– eller farløs og anbragtes på Vaisenhuset i Kbh. Kalles «lieutenant», da han 1756 fikk ansettelse i den grønlandske handel. Anla kolonien Umanak 1758 og bestyrte den til 1770. Død 1796.]

– Peder Friis, 18 juni 1739: bekvem og velskikket. Pet.: sønn av fhv. tollinsp. i Nyborg, Jørgen B. Tjent hos negotiant Hans Mathias i Bergen 9 år – både på hans kontor og med hans skib til Grønland, Finnmarken, Hamburg, Lübeck, Wismar.

– Theodorus, 11 mai 1769: bekvem. Ingen pract.

– Thomas, 3 mars 1763: bekvem.

Bryn, Jørgen, 20 april 1811: bekvem. Pract. 29 april s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 2 jan. Kongsberg, sønn av grabenstiger Thomas B. og Anne Marie Røste. Kondit. 9 år på jur. embedskontorer i Norge.

– Thomas, 24 april 1805: bekvem. Pract. 30 april s. å.: vel. [Sorenskriver i Østre Robyggelaget.]

Brynd, Guttorm, 22 aug. 1785: bekvem. Ingen pract.

Brønjolfsen, Gudme, 23 april 1767: ei ubekvem. Pract. mai s. å.: skikkelig.

Brønlund, Gerdh, bevilget å være prokurator ved Oberhoffretten – examinert av kancelliråd Støedt: bekvem. (Expedert 27 jan. 1757.) Pet.: dat. Chria. 18 des. 1756: har allerede en tidlang gått i retten for sin prinsipal, byskriver Iver Tyrholm. Ber om å bli examinert fraværende, da det er hasard på denne årstid å reise til Kbh. [Overhoffrettsprokurator i Christiania.]

Brønsdorff, Peter Buch, 12 mai 1752: bekvem. Pet.: f. i Norge, ønsker snarest examinasjon «som min hr. fader i Norge saa meget sterkt presserer paa min afreise fra Kiøbenhavn, hvor hands liden leilighed ikke er til at holde mig.» [Sorenskriver i Nedenes.]

Brønsdorph, Christian, 10 okt. 1767: bekvem. Pract. 26 okt. s. å.: vel. [Overhoffrettsprokurator. Tollprokurør i Trondhjem.]

Buch, Johan Herman Knøpper, 20 april 1793: bekvem. Pract. 30 april s. å.: vel. Pet.: f. 31 mai 1772 Drammen. sønn av gullsmed Niels B. Kondit. 5 år bl. a. som fullmektig, sist hos toller Terchelsen i Kragerø. [Sorenskriver i Nordmøre.]

– Peder, 21 april 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel.

de Budde, Albrecht Christoffer, 2 juni 1783: bekvem. Ingen pract. [Sorenskriver i Id og Marker.]

Budde, Peter, 6 juli 1799: bekvem. Pract. 9 juli s. å.: temmelig vel. Pet.: f. i Norge, sønn av sogneprest til Tingvold Christopher B. og Margareta Holck. 1784 i Trondhjem realskole, 1786 til Kbh., 1788 officer i danske livregiment. [Birkedommer på Frederiksverk.]

Budtz, Johan Andreas, 28 april 1790: bekvem. [Foged i Søndhordland.]

Bull, Andreas, 30 aug. 1769: ei ubekvem, Pract. (udat.): vel. [? Anders Bull, død 1769 i Fron som fogedfullmektig.]

– Andreas, 2 des. 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Politimester i Christiania.]

– Henrich, allernådigst beskikket til sorenskriver i «Lofoedens og Westeraalens Sorenskriverie i Norge», examinert av borgermester Bredal i Trondheim, des. 1767: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Henrich, 1 juli 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overhoffrettsprokurator. Overinspektør i Larviks grevskap.]

– Johan, 8 juni 1753: bekvem. Pet.: f. 1720 Tønsberg, sønn av kjøbm. Jacob B. Tilbragte drengeårene på skrivestuen hos sin morbror, lodskapt. Gabrielsen og sendtes på hans bekostning utenlands. Siden kondit. hos justisbetjenter i Norge, tilsist som fullmektig hos stiftsbefalingsmann v. Rappe i Chria.

– Johan Lausen, 18 juni 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Magistratspresident i Christiania.]

– Ole Christian, 8 juli 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Foged i Søndmøre.]

– Otto Jacobsen – attest av 8 april 1737 fra stiftamtmann i Christiania Benzon for å ha vært konstituert interimskontrolør samt veier, måler og vraker i Tønsberg, 7 aug. 1738: bekvem. Pet.: kondit. 16 års tid hos sorenskr. over grevskapet Jarlsberg. [Født i Tønsberg. Byfoged i Faaborg.]

– Peder Ludvig Munthe, 29 okt. 1790: ei ubekvem. [Foged i Romsdalen.]

– William Pristed, 31 okt. 1807: ei ubekvem (rejicert 27 juni 1806). Ingen pract. [Født 1782 i Bergen. Privatlærer i Nestved.]

Bunnegaard, Jacob, 22 okt. 1794: ei ubekvem. Pract. 4 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1766 på Thyholm. Kondit. hos sorenskr. Finne og Thrap i Nedenes og ca. 10 år hos foged Weidemann i Nedenes len, de siste 6 år som fullmektig.

Burchardt, Johan Morten, 30 mars 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Byfoged i Larvik.]

Busch, Marcus, 27 juni 1795: ei ubekvem. Ingen pract. Pet.: f. 1770, stud. fra Tr.hjem 1791, filos. 1792, begge med laud. Derefter hjem til Tr .hjem og 1794 tilbake til universitetet.

– Niels Eschildsen, 17 mai 1741: bekvem og skikket.

– Søren, 1 feb. 1800: bekvem. Pract. 6 feb. s. å.: vel.

Bærøe, Jens. Pet.: dat. Berg gaard 22 jan. 1759: er fullmektig hos sorenskr. Chr. Behmann i Follo og ved kgl. brev av 9 april 1756 adjungert i embedet, har avlagt dommered for Gersdorff i Chria. 21 juli 1756, andrager om å bli examinert fraværende. På foten står: derom tilskrevet kanc.råd Støedt. Finnes ikke i examensprot. [Sorenskriver i Follo.]

Bøgh, Friderich Julius, 4 juli 1795: ei ubekvem. Pract. 8 juli s. å.: temmelig vel.

– Johann, 15 april 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Bølger, Hans, 27 aug. 1739: bekvem og velskikket (examinert i justitiarius Froms hus i Chria.). Pet.: dat. Chria. 27 juli 1739: har fått sin ansøkning om å bli prokurator ved alle ober– og underretter i Norge bevillet mot å ta examen. Men «er født udj fattigdom, i den samme opvoxen, og stikker disverre derudj over ørene endnu». Ber derfor om å bli examinert fraværende. Har «giort samtlige 18 aars pennetieneste» hos justisbetjenter. [Overhoffrettsprokurator i Christiania.]

Børgesen, Christian Conrad, 26 okt. 1780: bekvem. Ingen pract.

Børresen, Erich – fremla attest fra avgåtte foged over Gudbrandsdalen Stenersens enke og hennes laugverge oberst Helm for tjeneste i 6 år og riktig regnskapsforferdigelse efter fogdens død, samt fra Stenersens sukcessor foged Bruun, 13 april 1742: bekvem. Pet.: f. 1717 Bragernes, sønn av borger Børre Erichsen. [Foged i Robyggelaget.]

Bye, Ole, 22 april 1807: bekvem (27 juni og 24 okt. 1806: ei ubekvem.) Pract. 2 mai s. å.: vel.

Bøckmann, Abraham Sørensen , 15 april 1765: ei aldeles ubekvem. Pet.: fra barnsben oplært ved den jur. praksis og især i 4 år kondit. hos sin stedfar, byfoged og sorenskr. Strøm. [Zahlkontrolør i Christiania.] .

– Johan Christian, 11 juni 1739: ei ubekvem. Pet.: f. 20 nov. 1712 Larvik, stud. 1732, filos. 1733, 2 år teologi, for 3 år siden begynt å legge sig efter jus – begge rikers lov. [Skibsfører, handelsmann i Larvik.]

Callundan, Ole Tidemand, 17 okt. 1781: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Calmeyer, Johan Mathias, 6 feb. 1802: bekvem (24 okt. 1801: ei ubekvem). Pract. 12 feb. s. å.: temmelig vel. [Foged i Numedal og Sandsvær.]

Cappelen, Andreas, 27 juli 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Severin, 31 mai 1788: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Tollkasserer i Flekkefjord.]

– Søren Andreas, 24 jan. 1817: ei ubekvem. Ingen pract.

Carlsen, Gustav Christoffer, 6 des. 1784: ei ubekvem. Ingen pract.

Carstens, Rasmus, 28 juli 1775: ei ubekvem. Ingen pract.

Christensen, Christen, 26 juli 1751: bekvem.

– Christen, 14 juli 1758: bekvem. Pet.: f. i Chria., sønn av kjøbm. Kondit. hos byskriveren i Chria. og hos foged på landet i Norge. 3 år i Kbh. og gjort volontørtjeneste på Rentekammeret samtidig med studiet. [Foged i Østerdalen.]

– Christian Ulrich, 5 juli 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Christensen, Frederik Christian, 25 jan. 1813: ei ubekvem. Ingen pract.

– Friedrich, 27 okt. 1813: bekvem. Pract. 6 nov. s. å.: vel.

– Niels, 17 sept. 1779: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Niels Christian, 27 jan. 1792: bekvem. Pract. 9 feb. 1793: vel.

– Peder, 25 jan. 1811: bekvem. Pract. 1 feb. s. å.: temmelig vel.

Christie, Edvard Hegelund, 14 april 1787: ei aldeles ubekvem. Ingen pract. [dvs. Edvard Werner Hosewinckel C., hvis far var skogfoged på Moss Peder Hegelund. Auditør, klokker i Botne.]

– Johan Koren, 16 des. 1766: bekvem. Pract. 21 feb. 1767: vel. [Byfoged i Christiansund.]

– Werner Hosewinckel, kancelliråd, beskikket til lagmann i Bergen – examinert fraværende av etatsråd og rådmann de Fine, 17 juni 1784: bekvem (til det embede hvortil han er kallet). Pract.: vel.

Clasen, Christian Frederik, kopist, 23 juni 1804: bekvem. Pract. 3 juli s. å.: temmelig vel.

Classen, Carl Wilhelm, 13 jan. 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Født 1755 Kongsberg.]

– Michael, 6 aug. 1776: bekvem. Ingen pract. [Født 1758 Kongsberg. Geheimelegasjonsråd.]

Clausen, Friderich Christian, 28 april 1783: bekvem. Ingen pract.

– Hans Andreas, 9 des. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Johann Rasch, 21 april 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Coegius, Jørgen Friderich, 12 juli 1751; ei ubekvem. Pet.: Kondit. 3 år som fullmektig hos geheimeråd v. Rappe og som skriverkarl og fullmektig hos overinsp. Fabricius i Laurvig.

– Thomas, beskikket til byfoged og byskriver i Moss, «absens examinatus af Borgermester og Notarius publicus i Christiania Christian Støedt.» Examinasjonsdatum mangler, testimonium utstedt 2 aug. 1749: bekvem. Pet.: dat. Moss 14 sept. 1743: kondit. 11 år hos byfoged Schiøth i Moss, ønsker å examineres fraværende, hvortil anbefales av sorenskr. Braunmann. Påtegning: da det meddeles at han ikke er kallet til noget embede der på stedet, kan ifl. det kgl. reskr. ikke nogen sådan examen foranstaltes. [Byfoged på Moss.]

Coldevin, Hans Emahuus, 17 okt. 1781; ei ubekvem. Ingen pract. [Krigsråd. Godseier til Dønnes.]

– Johan Andreas, 1 juli 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Collett, John, 30 jan. 1793: bekvem. Ingen pract. Pet.: sønn av Petter C., eier av sædegården Buskerud. Har forberedt sig til examen ved sin fetter, sekretær C.'s hjelp.

Collin, Friderich, 30 jan. 1767: ei ubekvem. Pract. 9 feb. s. å.: vel.

Cooper, Alexander, 1 april 1775: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Joseph, 23 okt. 1775: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Cortsen, Peder, 29 okt. 1790: ei ubekvem.

Cortzen, Peder Jørgen, 1 nov. 1793: bekvem. Pract. 28 juli 1794: vel.

Corvinus, Peter, 26 okt. 1804: ei ubekvem. Pract. 3 nov s. å.: temmelig vel.

Cramer, Friderich Hansen, 6 des. 1754: bekvem. Pet.: f. 1725 Aale, Jylland, sønn av prost. Kondit. adskillige steder hos justisbetjenter.

– Johan Friderich («den danske og særdeles norske lovkyndighed»), 20 juli 1741: bekvem og velskikket. Pet.: f. 1717 Bergen, sønn av prokur. Johan Simon C. og Maren Sophie Hoff. [Født 1720. Overhoffrettsprokurator.]

– Petter Andreas, 7 sept. 1756: nogenledes bekvem. Pet.: f. 1735 Trondhjem, sønn av kjøbm. Andr. C. Stud. 1756 priv.

Cretschmer, Henrich, 6 des. 1754: ei aldeles ubekvem. Pet.: f. Kbh., kondit. 4 år i Kbh. og 18 år i Norge «ved regnskabs og justitsbetjeninger». Attester fra sorenskr. Paul Braunmann og B. S. Fleischer, begge dat. Moss.

Cron, Carsten, 2 mai 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Fra Kongsberg.]

Crone, Rasmus, 6 des. 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Curtz, Povel, 20 april 1791: ei ubekvem.

Cøln, Ludvig Georg, 27 jan. 1792: bekvem. Ingen pract. [Foged i Romsdalen.]

 

Forrige | Neste

 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005