| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Tollere 1563-1886

Sist ajourført:
11.11.2005

 

 

Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886)

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 - 1886

 

A-B

[ A , B ]

Abel, Adolf Carolius, født 11. juni 1835 i Flekkefjord. Tollkontorist sammesteds 1850, tollkassererfullmektig i Stavanger 1855, undertollbetjent sammesteds 7. juni 1866, Egersund 20. juli 1870, overtollbetjent i Fredrikshald 13. juli 1883.

Abildgaard, Peter, født 1685. Tjent i rum tid ved hoffet. Parykkmaker hos prins Carl. Visitør, veier og måler i Flekkefjord 30. okt. 1713 (14. mai 1714), toller sammesteds 29. nov. 1717, bekreftet 16. april 1731 og 28. mars 1747. Død 29. des. 1757.

Abildgaard, Peter Jensen, født 29. des. 1740. Løytnant, ex. jur. Kontrollør i Sandefjord 28. nov. 1774, tollinspektør i Moss 21. okt. 1792, tiltrådt 1. jan. 1793. Avskjed 18. feb. 1812. Død 11. jan. 1837 i Jørandrud ved Kongsberg.

Abildgaard, Rasmus. 16 år ved det kongelige hoff. Visitør, veier og måler i Egersund 27. okt. (2. nov.) 1716, bekreftet 16. april 1731. Avstod tjenesten til sønnen 24. okt. 1746.

Abildgaard, Rasmus Rasmussen, født 1726. Tollbetjent i Egersund 24. okt. 1746-49. Adjungert med løfte om suksederende tollinspektør i Bergen 28. april 1774. Død 8.-15. okt. 1774 i Bergen.

Abo (Aabo), Niels. Toller i Romsdalen 1710.

Abrahamsen, Abel, født 1781. Undertollbetjent i Kristiansund i 1822. Død før 18. aug. 1830.

Abrahamsen, Bernt, født 20. okt. 1811 i Feda. Båtfører. Konstituert kryssrorskarl i Sogndal 7. aug. 1840, tollrorskarl i Egvaag 8. april 1843.

Abrahamsen, Eilert, født 13. okt. 1826. Tjener. Leiet tollrorskarl 1855, tollrorskarl i Kristiansand 25. des. 1863.

Abrahamsen, Isach. Leiet tollrorskarl, fast ansatt i Larvik 1846-70.

Abrahamsen, Mads, født 1. sept. 1828. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Kragerø 1. feb. 1869.

Abrahamsen, Peder. Skipsmåler sønnenfjells 21. april 1677.

Abrahamsen, Rasmus, født 1787. Tollrorskarl i Kristiansand i 1822.

Adeler, Magnus, døpt 19. mars 1675 i Skien. Ruinert ved sjøen. 6 år ved Mynsterskriverkontoret på Holmen (København). Tiende og undertollbetjent i Christiania 1. okt. 1718, bekreftet 16. mai 1731. Begravet 15. jan. 1732.

Adolfsen, Johan, født 14. april 1855. Sjømann. Kryssrorskarl 1. april til 24. des. 1878, leiet tollrorskarl i Fredrikshald 14. mars 1879.

Ahlburg, Hans Henrik, født 1759. Kommandersersjant. Uthavnsbetjent (foreslått av kronprinsen) i Voldsund på Rundø 10. juli 1807-26.

Ahlewelt, Otto. Overtollbetjent under forpakter. Overtollbetjent i Bergen i 1726. Avskjed samme år.

Ahn, Claus von. Toller i Drammen, utnevnt 2. mai 1614.

Ahn, Preben von. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Salten, Andenes, Senjen og Tromsø len 1651 og 1656.

Ahrentsen, Ahrentzen, se Arntsen.

Akeleie (Akeleye), Sigvard Gabrielssøn. Kongelig befalingsmann over Verne kloster len 1618-19. Forpaktningssocietets­toller i 1620-årene. Toller og sisemester i Moss 12. april 1633-37.

Albrechtson, Carl Henrik, født 1801, døpt i Vinger 2. juni 1801. Marinekaptein. Tollkasserer i Moss 9. mai 1863. Avskjed 7. mars 1868. Ridder av Russiske St. Stanislaus Orden av 2. klasse med krone. Død 14. aug. 1881 i Fredriksvern.

Alchenbrecht, Johannes. Toller i Son i 1666.

Alendahl, Henrik Thorbjørsen, født 26. aug. 1855. Lærer. Tollkontorist i Haugesund 1875. Leiet bestyrer av Vigsnes tollstasjon i 1880, 1. undertollbetjent i Haugesund 1. feb. 1881, konstituert sammesteds 1. sept. 1886.

Alfsen, Albreht, født 1823. Kryssrorskarl i Hesnes i 1854, ansatt 1852, undertollbetjent sammesteds 1855. Død 1858?

Alfsen, Christen, døpt i Bragernes ca. 15. mars 1753. Prokurator, sakfører i Akershus stift i over 20 år. Tollkontrollør i Vardø 18. okt. 1805, fra 1806 også postekspeditør sammesteds. Tollkasserer i Skjelskjør 3. aug. 1812.

Alland, Peter. Skipsskriver i marinen. Kontrollør og tollbetjent i Holmestrand 28. okt. 1741. Død før 13. mars 1742.

Allerup, Peder Jensen. Noen år hos mundskjenken Fischer. Tollbetjent i Becherviken 2. feb. 1729, bekreftet 4. mai 1731. Død før 28. juli 1742.

Alm, Lars, født 18. mars 1821. Handelsmann, tollkontorist. Undertollbetjent i Sandøsund 29. aug. 1861.

Alm, Lauritz Martini, født 24. juli 1847. Skipsfører. Kryssbetjent i Bergen 26. aug. 1879.

Alm, Sivert H., født 1803. Leiet tollrorskarl i Regefjord fra 1827, fast ansatt 1. aug. 1839, Sogndalsstrand 1858.

Almløw, Adolph. Nevnt 15. okt. 1776 som forpaktningssocietetsbetjent i Molde, tjenestetid 5 år.

Alsing, Jens. Konstituert veier, måler og vraker i Skien 1768.

Alstrup, Hans Barkmann, født 1809(10). Kopist. Undertollbetjent i Drammen 1831, Fredrikshald tolldistrikt 1832, Christiania 1837, overtollbetjent i Moss 15. sept. 1858, Christiania 29. aug, 1863. Død 24. juni 1874.

Alter, Johannes. Undertollbetjent i Bergen 17. nov. 1710. Også under Garmanns forpaktningstid. Død 1721.

Alveberg, Jacob, født 19. feb. 1837. Skipsfører. Kryssbetjent i Skudeneshavn 26. aug. 1879.

Alviniusen, Hans, født 17. juli 1831. Tømmermann. Leiet tollrorskarl 1863, ansatt i Hølen 19. juli 1878.

Alvsen, Arne. Ved artilleriet. Røyert og kopist ved Trondhjems tollsted. Uthavnsbetjent i Mosterhavn 30. april 1788. Avskjed 24. mars 1790.

Alvær, Rasmus Olsen, født 1788. Undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen i 1846, ansatt 1818.

Amland, Samuel Erich Nielsen, født 1780. Tollrorskarl, pakkhusforvalter i Bergen. Død 1. sept. 1829. Tjenestetid 22 år.

Amundsen, Jørgen. Tollrorskarl i Drøbak, 44 år i 1776.

Amundsen, Lars, født 26. aug. 1824. Kryssrorskarl i Larkollen 14. juli 1868.

Amundsen, Peder. Tollrorskarl i Drammen, 42 år i 1776.

Amundsen, Svend, født 10. juni 1857. Tollkontorist i Fredrikshald 1874.

Andersen, Anders. Kontrollør i Fredrikshald 15. april 1682. Død 1694?

Andersen, Anders, født 1802. Tollrorskarl i Kristiansand 21. des. 1843, Ny Hellesund 1851.

Andersen, Anders, født 1798. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt i 1846, ansatt 1835. Død des. 1846.

Andersen, Anders, født 1778. Tollrorskarl i Holmsbo i 1811, ansatt 1796.

Andersen, Andreas, født 1792. Tollrorskarl i Drammen i 1823, ansatt 1815.

Andersen, Andreas, født 1794. Tollrorskarl i Kristiansand i 1835, ansatt 1. jan. 1825.

Andersen, Andreas, født 3. okt. 1827. Sjømann. Tollrorskarl i Nevlunghavn 3. mars 1858.

Andersen, Andreas Martin, født 10. (19.) juli 1822 i Moss. Tollkontorist i Drammen, undertollbetjent i Larvik 12. mai 1853, konstituert tollkasserer i Christiania 1. okt. 1857 til 31. des. 1858, konstituert tollskriver sammesteds 1. jan. 1859 til 9. juli 1860, overtollbetjent i Skudeneshavn 27. juni (29. aug.) 1860, tollinspektør i Christiania 12. okt. 1872. Ridder av St. Olavs Orden. Medlem av flere kommisjoner. Død 23. nov. 1893.

Andersen, Baltzer. Tollbetjent i Drammen 3. feb. 1666, overtollbetjent sammesteds 7. juli 1670. Efterfølger utnevnt 25. juli 1691.

Andersen, Berent. Visitør i Stavanger 1. juli 1692.

Andersen (Anderssøn), Bjørn. (Munkeliv-Bergenhus.) Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl. a. toll.

Andersen, Christen, født 22. sept. 1824. Leiet tollrorskarl i Hølen, ansatt 1861.

Andersen, Christen. Tollskriver i Mandal (Lyngesund) i 1633, toller i Flekkerø 1635, bekreftet 4. juni 1640. Drev også handel og kjøpmannskap. Kvitterte sitt tolleri 1643 og bosatte seg i København.

Andersen, Christopher, født 1819. Tollkontorist, undertollbetjent i Porsgrunn 7. juni 1866. Død 2. nov. 1879.

Andersen, Christopher Munthe, født 1796(97). Løytnant. Undertollbetjent i Fredrikstad, ansatt 1835. Begravet i Holmestrand 11. mai 1867.

Andersen, Didrik, født 25. feb. 1839. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Kjærringvik, ansatt 1. mai 1873.

Andersen (Anderssøn), Dines. Toller i Hurum og Drøbak, bekreftet 15. juli 1633. Nevnt også som toller i Bragernes, Follo og Moss (med underliggende lasteplasser) i årene 1634-43.

Andersen, Elling, født 1785/86. Tollrorskarl i Lodshavn, ansatt 15. mars 1828.

Andersen, Erik. Toller i Holmestrand i 1662 (1. mai 1657?) til 1670.

Andersen, Even. Tollrorskarl i Drammen, 62 år i 1776.

Andersen, Fredrik. Visitør i Trondhjem 21. feb. 1674.

Andersen (Anderssen), Friderich. Nevnt som toller i Holmestrand 24. sept. 1657.

Andersen, Giord, født 5. mars 1651 i Jylland. Kammer- og kommerseråd. Konsumpsjons- og tollforpakter en rekke år før og efter 1700. Derpå generaltollforvalter sønnenfjells. Død 19. april 1720. Kisten ble 30. samme måned om aften satt ned i kjelleren i Vår Frelsers kirke.

Andersen, Hans, født 1766. Tollrorskarl i Larvik i 1806, ansatt 6. feb. 1795.

Andersen, Hans. Toller i Sandefjord len i 1637.

Andersen (Anderssøn), Hans. Visitør i Holmestrand 11. jan. 1663.

Andersen (Anderssen), Hans Christian, født 13. jan. 1823. Fengselsbokholder, tollkontorist. Undertollbetjent i Drammen 11. juni 1873.

Andersen, Isak, født 14. juni 1841. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Langesund, ansatt 8. april 1880.

Andersen, Iver, født 1630. Toller i Molde. Død 23. jan. 1683.

Andersen, Jacob, født 25. des. 1822. Sjømann. Tollrorskarl i Langesund 24. jan. 1854.

Andersen, Jacob. Tollbetjent i Skien 13. mai 1702.

Andersen, Jacob, født 1756. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1807, tjenestetid 13 år.

Andersen, Jens, født 22. feb. 1850. Sjømann. Tollrorskarl i Holmestrand 1. nov. 1880.

Andersen, Jens. Tollskriver i Tønsberg i 1631-35.

Andersen, Jens. Toller i Sundhordlen (på Stord) i 1635-36.

Andersen, Johan Anton, født 26. sept. 1841. Sjømann. Tollrorskarl i Svelvik 16. des. 1880.

Andersen, Johannes, født 1742. Tollbetjent, død i Bergen 23. jan. 1805.

Andersen, Johannes, født 1748/49. Konsumpsjonsbetjent siden 1780. Tollrorskarl i Risør i 1812, ansatt 23. juni 1798.

Andersen, Jørgen. Nevnt 1644 som forrige tollskriver i Svinesund.

Andersen, Lauritz Thura Gerhard Thrap, født 29. april 1834 i Bergen. Fører av statens postskip i 1857. Undertollbetjent i Portør 21. (27.) juni 1867, Bergen 28. april 1871, overtollbetjent i Trondhjem 30. sept. 1876. Død 1. nov. 1898.

Andersen, Marcus. Kontrollør i Larvik/Sandefjord, avløst 28. okt. 1709.

Andersen, Mathias. Undertollbetjent i Larkullen (Sandtangen) i 1753.

Andersen, Nathanel. Tidligere i forpaktningssocietetstjeneste. Tollbetjent i Tjernagel 24. nov. 1710, bekreftet 4. mai 1731 og 13. juni 1747.

Andersen, Niels, født 1793. Tollrorskarl i Risør i 1822, tjenestetid 5 år.

Andersen, Niels. Tollrorskarl i Larvik, 51 år i 1776.

Andersen (Anderssøn), Nils. Tollskriver i Marstrand i 1587. Sommertoller og sisemester sammesteds 1591.

Andersen, Nils Anton, født 1782. Stud. jur. Adjungert tollbetjent i Kristiansand 12. juni 1813, overtollbetjent sammesteds 4. mai 1816. Død 15. juli 1824.

Andersen, Niss, født 1738. Konsumpsjonsbetjent og kontrollør i Kristiansand 1779, overtollbetjent sammesteds 2. nov. 1791. Avskjed 29. jan. 1816. Død 30. okt. 1832 i Kristiansand, 94 år og 2 mnd.

Andersen, Olaus, født 1828. Tømmermann. Tollrorskarl II, ansatt 1868.

Andersen, Ole, født 1806. Tollrorskarl i Tvedestrand, ansatt 17. okt. 1838. Avskjed 20. aug. 1861(62).

Andersen, Ole. Tollrorskarl i Flekkefjord i 1813 (alder 34 år), ansatt 21. april 1811.

Andersen, Ole. Tollrorskarl i Drammen i 1807 (alder 25 år), ansatt 1804.

Andersen, Ole. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1811 (alder 54 år), tjenestetid 22 år.

Andersen, Ole, se Rørvig, Ole Andersen.

Andersen, Ole. Tollrorskarl i Holmestrand, 50 år i 1776.

Andersen, Ole Christian, født 11. sept. 1846. Skipsfører. Kryssbetjent og oppsynsbetjent i Sponviken, ansatt 26. aug. 1879.

Andersen, Peder, var kontrollør i Arendal i 1682-87.

Andersen, Peder, født 1776/77. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1846, ansatt 1815.

Andersen (Anderssøn), Peder. Beskikket toller i Nordviken, Bohuslen, 27. okt. 1636.

Andersen, Petter, født 1814. Tollrorskarl i Arendal i 1846, ansatt 1843.

Andersen, Ragnvald, født 24. juli 1860. Styrmann. Pakkhusskriverkontorist i Christiania 1. mai 1881.

Andersen, Rasmus Elias, født 1799. Tollrorskarl på Hitterø 1826, undertollbetjent(?) i Farsund i 1833.

Andersen, Reinert Tobias, født 29. jan. 1840. Politibetjent. Undertollbetjent i Stavanger, ansatt 22. juni 1876. Avskjed 1. okt. 1904.

Andersen, Samuel, født 29. jan. 1840. Politibetjent. Undertollbetjent i Stavanger 22. juni 1876.

Andersen, Samuel, født 24. okt. 1792 i Mandal. Skipsfører. Undertollbetjent i Langesund 1841, Skien 1843 til 30. april 1876. Levet som pensjonist i Mandal.

Andersen, Svend, født 1790. Tollrorskarl i Skien tolldistrikt i 1836, tollrorskarl I sammesteds 10. feb. 1852 - 7. feb. 1870.

Andersen, Svend. Tollbetjent i Strømsø/Drammen i 1665.

Andersen (Anderssøn), Søfren. Nevnt 7. des. 1597 som tidligere toller i Drammen.

Andersen, Tellef, født 1824. Leiet tollrorskarl på Hesnes 1854.

Andersen, Thomas Martin, født 22. jan. 1830. Tollrorskarl i Grimstad (stasjonert Hesnes), leiet 1. jan. 1854, fast ansatt 7. feb. 1858.

Andersen, Thor, se Tønder, Thor Andersen.

Anderssen, Anderssøn, se Andersen.

Andreasen, Carl Martin, født 7. nov. 1852. Leiet tollrorskarl i Helgeroa, ansatt 1876.

Andreasen, Jens Christian, født 2. mai 1846. Styrmann. Leiet tollrorskarl 1874. Tollrorskarl i Egvaag 1. juni 1875.

Andreasen, John Adolf, født 19. okt. 1844. Skipsfører. Leiet kryssbetjent i Vadsø 1. juli 1872, tollbetjent i Tromsø 13. aug. 1880. Død 15. mai 1910.

Andreasen, Ludvig, født 27. jan. 1843. Mariner. Tollrorskarl i Hvidsten 1. juli 1874.

Andreasen, Mads. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt. Avskjed des. 1845.

Andreasen, Michael Bendix, født 18. des. 1840. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Drammen 16. des. 1880.

Andreasen, Michael Christiansen, født 1827. Sjømann. Kryssrorskarl 1857, tollrorskarl i Fredrikstad 1. april 1868.

Andreasen, Olaus, født 7. juni 1828. Kryssrorskarl, tollrorskarl i Moss 1. jan. 1873.

Andreassen, Anthon Nikolai Normann, født 17. juli 1855. Sjømann. Leiet kryssbetjent i Vadsø 17. mai 1881, Hammerfest 4. jan. 1886.

Andreassen, M., født 1804. Tollrorskarl i Skudeneshavn i 1852, ansatt 1850.

Andresen, Carl Ferdinand, født 24. juni 1824. Cand. min., direktør ved Kongsberg Sølvverk. Tollkasserer i Arendal 28. nov. 1885. Stortingsmann. Medlem av flere kommisjoner. Ridder av St. Olavs Orden. Død 14. feb. 1890.

Andresen, Christoffer, født 16. juni 1829. Sjømann. Leiet tollrorskarl, fast ansatt 1. april 1855, stasjonert Aarøsund?

Andresen, Kr., født 1819. Undertollbetjent i Skien tolldistrikt, nevnt 1866-79.

Andresen, Lars, født 1786. Tollrorskarl i Kristiansand i 1835, ansatt 1. mars 1830.

Anfindsen, Johan Wilhelm, født 26. mai 1828. Leiet kryssbetjent, undertollbetjent på Mærdø 29. mars 1862. Død 20. mai 1878.

Anfindsen, Nils Andreas, født 31. mai 1837. Matros. Kryssrorskarl 1867, tollrorskarl i Høievarde 20. april 1876, Skudeneshavn 21. april 1881.

Angell, Cornelius, født 17. sept. 1812 i Bergen. Kaptein. Tollkasserer i Fredrikshald 9. nov. 1872. Ridder av St. Olavs Orden. Død 1. nov. 1874.

Angell, Lorentz, født 1668 i Trondhjem. Veier og måler sammesteds, beskikket 7. feb. 1693. Død før 14. aug. 1715.

Angell, Theodorus. Tollbetjent i Trondhjem i 1749.

Anker, Morten Ulrik, født 13. okt. 1838 i Kviteseid. Cand. jur., fullmektig ved forskjellige embedskontor, kopist i Finans- og tolldepartementet. Undertollbetjent i Bergen 16. april 1870, overtollbetjent i Risør 18. aug. 1877 og forrettende tollkasserer sammesteds 1879. Død på Breidablik i Søndeled 6. okt. 1920.

Anssig, Joachim Ernst. Toller i Molde 1753-58.

Antzeé, Christian. Konstituert undertollbetjent i Porsgrunn 1810, ansatt sammesteds 1811, overtollbetjent i Hitterø 29. juni 1815. Avskjed 23. des. 1834. Død 2. nov. 1836, 43 år.

Antzeé, Christian, født 6. sept. 1792. [Samme som ovenfor?]

Antzeé, Hans Wilhelm, født ca. 1734 i Norge. Løytnant. Konsumpsjonskontrollør og overkonsumpsjonsbetjent i Drammen 17. juni 1779, overtollbetjent sammesteds 14. april 1783. Kammerråd. Avskjed 24. okt. 1787. Død 31. des. 1793.

Aphelen, Poul von. Konstituert sorenskriver i Id og Marker. Byfoged. Veier og måler i Risør 1783-93.

Arbin, Nicolay Eric, født i Christiania 1743. Sekretær hos den hollandske envoyé ved det danske hoff. Kontrollør ved oppebørselen i Christiania. Død 1825.

Arboe, Johannes (Jensen), født i Canterbury 26. okt. 1775. Skipsfører. Konstituert undertollbetjent i Svelvik i 1823, tjenestetid 3 mndr. Død på Tangen 11. aug. 1824.

Arctander, Hans Steenbuch, født 25. april 1807 i Buksnes. Kopist i postrevisjonen 29. mars 1838. Fullmektig i Indredepartementet. Konstituert overtollbetjent i Kristiansand 11. jan., utnevnt 16. april 1853. Avskjed 14. feb. (1. april) 1879. Død 19. mai 1885 i Christiania.

Arenfeldt, Mogens. Forleningsbrev 1653 (som vanlig med toll og sise) på Agde­siden len.

Arenholdt. Visitør i Risør, nevnt 1768-69

Arentsen, Arentzen, se Arntsen.

Arentz, Diderik Cappelen, født 19. juni 1811 i Skien. Cand. jur., ekspedisjonssekretær i Revisjonsdepartementet. Tollinspektør i Larvik 14. april 1860. Død 19. juni 1880 i embedet.

Arentz, Fredrik, født 6. feb. 1756 i Jælse. Cand. theol. 1776, huslærer, bokholderfullmektig i St. Croix 1781-91. Senere vartpenger til ansatt tollinspektør i Middelfart 9. mai 1804. Konsumpsjonskasserer i Skien 25. sept. 1807, tollkasserer i Arendal 20. mars 1814. Kammerråd. Død i embedet 5. (15.) juni 1832.

Arentz, Otto Hanssøn, født 1704. Tollbetjent og visitør i Trondhjem 9. feb. 1733, bekreftet 25. april 1747, overtollbetjent sammesteds 1738. Utgått 1750. Senere proprietær i Børsen. Død 27. jan. 1782.

Arff, P., født 1786. Undertollbetjent i Larvik i 1838.

Arildsen, Christen. I forpaktningssocietetstjeneste. Tollbetjent i Folgerø 24. nov. 1710, bekreftet 4. mai 1731. Død før 25. april 1736.

Arloug, Eric C., født 1738 i Hedemarken. Tjent 13 år som tollskriver og konstituert toller i Larvik og Stavanger. Undertollbetjent i Bergen 12. sept. 1782, overtollbetjent sammesteds 1807. Død 16. april 1813, 75 år.

Arneberg, Kristian Frederik Wilhelm Benedict, født 29. april 1823 i Aas. Handelsmann, ekstraskriver i Revisjonsdepartementet. Undertollbetjent i Moss 16. april 1870, Christiania 28. juni (1. juli) 1878. Avskjed 1. jan. 1892.

Arnesen, Christen, født 1786. Tollrorskarl i Sandvigen 1810, undertollbetjent sammesteds 1817. Død 1846?

Arnesen, Erik, født 23. sept. 1811. Sjømann. Leiet tollrorskarl 4. jan. 1844, fast ansatt i Horten 1. sept. 1849.

Arnesen, Hans, født 1794. Undertollbetjent i Tromsø 1840. Utgått 1849.

Arnesen, Jacob, født 1788. Tollrorskarl i Arendal, ansatt 1828. Død før 12. april 1839.

Arnesen, Jens, født 15. des. 1822. Fraktemann. Tollrorskarl i Christiania 1. nov. 1854.

Arnesen, Johan Frederik, født 12. april 1843. Skipsfører. Undertollbetjent i Flekkerø 2. juli 1881.

Arnesen, Ole, født 8. sept. 1823. Tømmermann. Tollrorskarl i Vallø 1. mars 1859.

Arntsen (Ahrentzen), Anders. Hoffurér i 13 år. Toller i Porsgrunn 1. mars 1701. Efterfølger utnevnt 15. juni 1716. Død 1722.

Arntsen, Anton Martinius, født 1852. Leiet betjent i Homborsund 15. april 1887.

Arntsen, Carl, født 15. mai 1845. Skipsfører. Undertollbetjent i Bergen 27. juni 1878, Fredrikstad 24. juni 1884.

Arntsen, Johan Luth, født 7. okt. 1795 i Våge. Løytnant i marinen. Overtollbetjent i Levanger 20. nov. 1837, Trondhjem 15. sept. 1838. Avskjed 10. mai 1860. Død 13. april 1869 i Hamar.

Arntsen, Marcus. Tollbetjent, visitør og kontrollør i Larvik og Sandefjord 1. mai 1697, bekreftet 19. des. 1699. Efterfølger utnevnt 28. okt. 1709.

Arntsen, Oluf R., født 21. mars 1807 i Christiania. Marineløytnant, fyrdirektør. Tollkasserer i Sarpsborg 13. april 1855, tollinspektør i Drammen 18. mars 1861. Ridder av St. Olavs Orden. Avskjed 30. aug. 1894. Død 1902.

Arntsen, Peder. Tollbetjent og visitør i Porsgrunn, ansatt 9. april 1681, senere i Christiania.

Arntsen, Vincentz. Undertollbetjent i Christiania 2. april 1708, bekreftet 4. mai 1731. Død før 14. sept. 1737.

Arveschoug, Christen Christensen. Utnevnt til havnefoged, veier, måler og vraker i Tønsberg 20. juli 1665.

Arveschoug, Joh., født 1746 i Porsgrunn. Tollskriver i Drammen omkring 1776, senere også megler i Strømsø, hvor død 1802.

Arveschoug, Ole, født 1761. Tollbetjent på Kongsberg, forflyttet til Christiania(?) 29. juni 1815, overtollbetjent i Drammen 1816 til død 28. april 1830, 68 år og 8 måneder.

Arvesen, Eric. Tollrorskarl i Tønsberg, 32 år i 1776.

Arøe, Peder Hansen. Månedsløytnant. Var med Tordenskjold i Marstrand og Dynekilen, 3 år fange i Algier. Undertollbetjent i Christiania 6. okt. 1733. Død før 13. mars 1742.

Arøe, Poul Andreas, født 30. sept. 1770 i Hallingdal. Kaptein. Veier i Arendal, overtollbetjent i Flekkefjord, stasjonert Rekefjord, 10. juli 1828, overfiskeveier i Bergen 29. aug. 1832, utnevnt 9. aug. 1839. Død 28. mai 1849, 79 år.

Aschehoug, Hans Hammond, født 9. aug. 1793. Cand. jur. 1822 og begynte samtidig i tollvesenet. Overtollbetjent i Kragerø 17. mai 1822, Brevik (Stathelle) 1834 til død 2. feb. 1866.

Aschehoug, Wilken Hornemann Heiberg, født 10. sept. 1821 i Rakkestad. Cand. jur., ekspedisjonssekretær i Finans- og tolldepartementet. Tollkasserer i Christiania 16. okt. 1869. Medlem av flere kommisjoner m. m. Ridder av St. Olavs Orden. Avskjed 1. jan. 1904. Død 1. feb. 1910 i Christiania.

Aschenberg, Lauritz Lars, født på plassen Aschen under Værnes prestegård 1728. Forpaktningssocietetstoller i Molde omkring 1753, tollbetjent 1758, toller sammesteds 1772, og litt senere også postmester, fra 1780 også konsumpsjonskasserer og 1. nov. 1781 konsumpsjonsinspektør sammesteds. Død 29. juli 1785 i Molde.

Aschiem, Andreas F., født ca. 1776. Undertollbetjent og konsumpsjonsskriver i Christiania i 1838, ansatt 1801.

Aslaksen, Edvard Andreas, født 26. juni 1816. Fanejunker, musikkinstruktør. Undertollbetjent i Risør 7. juni, tiltrådt 4. juli 1866, Kristiansand 11. juni 1876. Død 30. jan. 1892.

Aslaksen, Niels, født 22. juli 1817. Sjømann. Tollrorskarl i Porsgrunn 16. mai 1844.

Aslaksen, Peder, født 1799. Sjømann. Tollrorskarl i Flekkerø i 1851, ansatt 13. april 1837.

Aslaksen, Torkild, født 1776/78. Tollrorskarl i Arendal i 1841, ansatt 1800.

Aubert, Frans Henrik, født 9. sept. 1847. Skipsfører. Leiet undertollbetjent i Christiania 1875, kryssbetjent i Horten 26. aug. 1879.

Augustinussen, Samuel, født 10. mai 1856. Styrmann, skipsbygger. Kryssrorskarl i Kristiansand 19. april 1883.

Aunan, Erik Estensen, født 1787. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 13. jan. 1824(34).

Axelsen, Bertel, født 14. sept. 1868. Tollkontorist i Kristiansand 11. des. 1882.

Axelsen, Elling, født 1770. Tollrorskarl i Bergen i 1816, ansatt 1803.

Axelsen, Herman, født 12. okt. 1816. Sjømann. Tollrorskarl i Aarøsund 1. jan. 1849.

Axelsen, Simon, født 1770. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1846, ansatt 1798.

[ Opp , A , B ]

Bach, Knud. Tollbetjent i Kristiansand(?). Død før 7. mai 1803.

Bach, Niels Madsen, «Sælland». Vraker og overmåler i Bergen, nevnt 30. juni 1761.

Bache, Anders Jørgensen. Adjungert overtollbetjent i Drammen 16. feb. 1724.

Bache, Johannes, født 13. feb. 1824. Kjøpmann i Aalesund. Undertollbetjent i Bergen 23. juni 1874, Avskjed 1. juli 1890. Død 6. feb. 1892.

Backer, Christian, døpt i Fiskum 1761. Konstituert tollbetjent i Langesund og Svelvik, ansatt i Sponviken 7. mai 1794, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 11. (13.) mai 1830.

Backer, Johan, døpt i Bamle 24. april 1793. Skipper, senere tollrorskarl. Død i Sponviken 18. aug. 1834.

Backer, Johan Johanssen, døpt i Holmestrand 6. aug. 1709. Undertollbetjent og visitør i Drammen 18. juli 1732, bekreftet 6. feb. 1748. Begravet i Strømsø 18. april 1767.

Baden, Syver Jacob. Volontør og kopist i Generaltoldkammeret i 15 år, fyrinspektør på Merdø 1799. Tollkasserer i Kristiansund 8. okt. 1813.

Badskjær, Hans. Var tollbetjent i Fredrikshald i 1660-årene.

Bager, Johan. Overfiskevraker i Bergen 15. juni 1716, bekreftet 4. mai 1731. Kanselliråd, viselagmann. Avskjed 16. juli 1737.

Bagge, C., født 1778. Tollprokurør i Bergen i 1816, ansatt 1810.

Bagge, Hans. Tollbetjent i «Skee i Sogn» (stasjonert Svinesund?), nevnt 19. april 1652.

Bagge, Johan. Visitør i Drammen 6. juni 1746, bekreftet 28. mars 1747. Død før 1. nov. 1768.

Bagge, Ole Filip Adolf, født 8. mars 1837. Skipsfører. Undertollbetjent i Larvik 28. juni 1878, forflyttet til Christiania 25. juni 1883.

Bagge, Peder Nielsen. Tjeneste i forpaktningssocietetet. Undertollbetjent i Høievarde 1. jan. 1765 til død før 27. aug. 1771.

Bagge, Simon, født 1780. Tollrorskarl i Bergen i 1846, ansatt 1812.

Bagger, Eggert Christian, født 1831. Kjøpmann, konstituert politibetjent i Skien. Undertollbetjent i Stavanger 26. juli 1864, forflyttet til Fredrikshald 16. april 1870. Død 22. juli samme år.

Bagger, Hans. Tollbetjent i Tønsberg. Avskjed før 6. sept. 1655.

Bagger, Hans Winther, født 28. okt. 1840(41). Skipsfører. Undertollbetjent i Porsgrunn 11. juni 1873, kryssbetjent 1. aug. 1875, tollbetjent i Langesund 1. okt. 1877. Porsgrunn 20. april 1880.

Bahuus, Olaf Hanssen, ansatt undervisitør i Lister len 31. mars 1620.

Bailli, Christian Nicolai. Kontrollør og akciseforvalter i Kristiansand, bekreftet 16. feb. 1689.

Bakke, Andreas, født 20. aug. 1835. Styrmann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Larkullen(?), ansatt 1873.

Bakke, Johan E., født 1780. Undertollbetjent i Christiania i 1838, ansatt 1820.

Bakke, Lars Olsen, født 1757/58. Undertollbetjent i Drøbak i 1823, ansatt 26. juni 1809.

Bakke, Roe Olsen, født 6. juni 1839. Underoffiser. Leiet tollrorskarl i Arendal 4. okt. 1870, konstituert 3. aug. 1876, Risør 1877, fast ansatt sammesteds 20. april 1878.

Bakken, Odin Ludvig, født 12. okt. 1858. Kontorbetjent. Tollkontorist i Trondhjem 1. juli 1877.

Balchen, Jens Glad, født 1765. Ex. jur. Tollprokurør i Bergen 1808. Død 26. okt. 1810.

Balle, Eskild, født i Norge. Tollskriverfullmektig i Kristiansand. Nevnt 1756-75.

Balle, Jens, født 1739 i København. Strandvisitør i Helsingør. Undertollbetjent i Bergen 22. feb. 1774, overtollbetjent 6. aug. 1776. Død 3. nov. 1787, 48 år.

Baltzersen, Anders, født 1762/63. Tollrorskarl i Filtvedt i 1811, ansatt 1. feb. 1809.

Baltzersen, Arent. Overtollbetjent i Bergen 9. juli. 1715.

Baltzersen, David, født 13. feb. 1855. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Aarøsund(?), 9. april 1885.

Baltzersen, Erich, født 1760. Tollrorskarl i Filtvedt 11. okt. 1798. Død 20. des. 1806.

Bandrud. Tollbetjent i Moss omkring 1805.

Bang, født 1790. Undertollbetjent i Molde i 1838.

Bang, Christian. Var sisemester (forpakter) i Christiania i 1621-30.

Bang, Gerhard. Løytnant. Tollbetjent i Bergen i 1829.

Bang, Hans. Var visitør i Buck van Raae i 1691-92.

Bang, Jesper. Toller i Homborsund 29. sept. 1572.

Bang, Joachim Schweder, født 1785 i Norge. Løytnant. Undertollbetjent på Tjømø 1822, konstituert overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Holmestrand 1827 til 28. feb. 1830, forflyttet til Kragerø samme år, undertollbetjent i Christiania, overtollbetjent i Kristiansand 17. juni 1833, forflyttet til Tønsberg tolldistrikt (stasjonert Tjømø og Sandesund) 12. aug. 1837. Avskjed 2. jan. 1852. Død 1856 i Sarpsborg.

Bang, Marcus Fr., født 1783. Proprietær. Konstituert overtollbetjent i Justenø - Valedrhaug - Tyrhaug. Død på Tyrhaug tollstasjon 23. mai 1839.

Bang, Peter Lorentz. Løytnant, senere kjøpmann på Grønland. Tollbetjent i Svelvik 28. jan. 1795. Avskjed 22. mai 1799.

Bang, Theodorus, født 1739. Konsumpsjonsbetjent. Undertollbetjent i Bergen 11. feb. 1770. Begravet 24-31. aug. 1776, 37 år.

Bang, Thomas. Mange år skriver i Generaltoldkammeret, islandske kontor. Konsumpsjonskasserer i Bragernes 1779 til død 11. des. 1802.

Bang, Wincentz, født 1775/76. Tollrorskarl i Kristiansund i 1846, ansatt 1816.

Bangmann, Peter Johan. Handelskontorist i England og Norge, forretningsmann. Tollbetjent i Christiania 12. sept. 1782. Død før 28. aug. 1785.

Banspill(?), Thomas Jensen. Nevnt i 1661 som fhv. toller i Brunla len.

Barclay, Christen Carlsen, døpt 10. jan. 1757 i Christiania. «Oppdraget som kjøpmann». Hos konsumpsjonsinspektør Thue (Fredrikshald) og byfoged Strøm. Kjøpmann i Kragerø og kontrollør sammesteds ca. 1780, kontrollør og overkonsumpsjonsbetjent i Larvik, antagelig fra 1787, tollbetjent og kontrollør i Drammensfjorden/Kongsberg 1793, tollbetjent i Brevik 21. okt. 1795 til død 18. des. 1809. Var i h. t. Pavels «en døv og meget bornert person».

Barling, Tønne. Kapteinløytnant. Kontrollør og tollbetjent og samtidig forrettende veier og måler i Sand 2. aug. 1721, bekreftet 28. mai 1731 og 5. aug. 1747: Død før 14. okt. 1749.

Barnholdt, Carl Fredrik, døpt 13. sept. 1730 i Gjerpen. Lensmann og klokker på Hvaler. Nevnt som visitør i Larkollen 1768-69. Begravet 2. april 1780 på Hvaler.

Barnholdt, Marcus, døpt 31. des. 1705 i Kragerø. Vraker, veier og måler sammesteds 1730-død. Konsumpsjons­forpakter 1729-40, toll­commissarie 1750-58, konsumpsjonsskriver 1750-73, alt i Kragerø. Død 15., begravet 21. juli 1773.

Barth, Abraham Gotfred, født i Kragerø 19. sept. 1800. Kjøpmann. Undertollbetjent i Flekkefjord tolldistrikt 20. nov. 1833, Kleven 1834, Farsund 8. jan. 1837, Christiania 1843 og Stavanger tolldistrikt 1847. Død i Sandnes 29. okt. 1855.

Barth, Fredrik. Tollbetjent og visitør i Arendal 6. feb. 1686, bekreftet 23. des. 1699. Avskjed 16. mars 1700. Begravet 12. okt. 1701, 45 år.

Barth, Fredrik, født i Kragerø, døpt 4. nov. 1748. Tollbetjent sammesteds 1783. Begravet 23. mai 1792.

Barth, Georg Daniel, født i Knutsvik, døpt 27. juli 1782. Kryssbetjent i Tananger 4. mai 1816, nevnt som overtollbetjent i Stavanger 1822-27, overtollbetjent i Arendal 4. okt. 1830. Entlediget 1831. Død 21. jan. 1834.

Barth, Halvor Rasch, født 23. okt. 1855. Ex. art. Tollkontorist. Tollfullmektig i Christiania 26. juli 1881.

Barth, Johan Casper, døpt 3. april 1773 i Hjelmeland. Kaptein. Overtollbetjent i Arendal 4. okt. 1830. Avskjed 16. juli 1845. Død 24. juni 1856.

Barth, Jonas Fredrik, født 27. mars 1816 i Gjerpen, døpt 12. aug. Konstituert undertollbetjent i Arendal 19. juni 1833, undertollbetjent i Kristiansund 1838, Mærdø feb. 1840, hvor død 21. sept. 1858.

Barth, J. G., født 1839. Leiet tollrorskarl på Mærdø 1856.

Barth, Thomas Frederik Weibye, født 14. jan. 1772. Major. Tollbetjent i Kristiansand, overtollbetjent sammesteds 11. mai 1826, forflyttet til Christiania 21. des. 1832. Avskjed 14. des. 1840. Død 7. feb. 1842.

Barth, Thomas Pedersen. Kot.betjent i Korsør. Visitør i Moss i 1765, Langesund 1768-69, tollbetjent i Svelvik 1. des. 1784. Var i Sverige som militærspion. Avskjed 11. april 1792.

Bartholm, Christian Severin. Cand. jur. Konsumpsjonsoverbetjent og kontrollør 1779-97 i Skien. Bodde i Porsgrunn til 1785, senere Skien.

Bartram, Ludvig. Konsumpsjonsbetjent i Bergen 1780-96.

Basberg, Erik Herman. Død 26. april 1871, 44 år gammel.

Basberg, Frederik, født 6. des. 1799 i Christiania. Kopist i Revisjonsdepartementet. Konstituert undertollbetjent i Christiania 21. juni 1836, undertollbetjent i Lillesand (stasjonert Borøen) 23. jan. 1837, Drammen (stasjonert Svelvik) 20. mars 1843, Christiania 25. nov. 1854. Død 18. mai 1871.

Basberg, Herman, født 1825. Kontorist. Undertollbetjent i Drammen 17. aug. 1859. Utgått 1872.

Basberg, J. Undertollbetjent i Drammen tolldistrikt 1843-53.

Basberg, Johan Peter, født 8. sept. 1795 i Christiania. Byråsjef i Armédepartementet. Tolloppebørselsbetjent i Brevik 21. jan. 1840, tollkasserer sammesteds 31. aug. 1847. Stortingsmann. Avskjed 20. aug. 1867. Død 1867 i Brevik.

Basse, Herman. Veier, måler og vraker i Kristiansand, død før 8. juli 1667.

Bastiansen, John. født 1743. Undertollbetjent og tollrorskarl ved konsumpsjon i Bergen i 1823, ansatt 1780.

Batta, Peter. Overtollbetjent i Trondhjem 8. sept. 1685.

Bay, Diderik Janssøn. Sjøvant og vigilant. Tollbetjent og visitør på Hviddingsø 3. jan. 1724, bekreftet 16. mars 1731 og 12. mai 1747. Utgått 1750.

Bay, Frederik Ditlev, født 1751 i Norge. Fullmektig hos faren (H. B.) i 9 år. Adjungert toller med suksesjonsrett 10. juni 1782 i Sand (Drøbak), utnevnt 13. april 1785, tollkasserer sammesteds 6. mars 1793. Død 27. sept. 1795 i embedet.

Bay, Hans, født 1707. Løytnant, kongelig lakei i 12 år. Tollbetjent og visitør i Kristiansund 10. jan. 1743, bekreftet 28. mars 1747, toller i Sand (Drøbak) 4. nov. 1749. Begravet 8. april 1785 i Drøbak.

Bay, Hans Lauritzen. Undertollbetjent i Langesund/Skien 12. juli 1662, tollbetjent 26. aug. 1670. Var sammesteds 1678.

Bay, Hans Peter, født 29. juli 1752 i Drøbak. Embedskontorist i lang tid, konstituert sorenskriver i 5. år. Tollbetjent i Drøbak 1777, Larvik 1784, Sandefjord 25. okt. 1786, kontrollør og tollbetjent i Fredrikshald 27. nov. 1789, Drammen 1790, tollkasserer Sand/Drøbak 18. juni. 1808 til død 24.(14.) aug. 1831.

Bay, Jacob, født 1808(06). Undertollbetjent i Stavanger 1826, forflyttet 13. nov. 1845 til Arendal tolldistrikt. Utgått 1849.

Bay, Johan Jacob, født 1807/08. Tollrorskarl i Grimstad mars 1826, konstituert undertollbetjent sammesteds 1836, undertollbetjent i Arendal 1840. Var i tjenesten i 1847.

Bay, Ole Nielsen, født 1774. Underoffiser i 14 år. Undertollbetjent i Sand 1810, tollbetjent og kryssbetjent på Mærdø 6. aug. 1812, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 16. juni 1827.

Bay, Ole Olsen. Konsumpsjonsskriver i Christiania. Død 27. aug. 1801, 68 år gammel.

Bay, Simon. Veier og måler i Larvik i 1768-69.

Bay, Terchel. Visitør i Tønsberg i 1768-69.

Bech, Carl Fredrik, født 1792. Ex. jur. Krigsassessor. Overtollbetjent i Bergen 17. mai 1822, Skudeneshavn 1830. Død sammesteds 13. juni 1832.

Bech, Christian, se Gierdrum, Christian Bech.

Bech, Lauritz. Fullmektig i Generaltoldkammerets konsumpsjonskontor. Visitør i Slependen, undertollbetjent i Christiania 6. mai 1772.

Bech, Michael Olsen, født 1727 i Risør (Slesvig også nevnt). Tollinspektør i Trondhjem, hvor død 3. juni 1764.

Bech, Ole Olsen, født 1698. Veier og måler i Risør 6. juni 1727, bekreftet 28. april 1731. Begravet 26. nov. 1745 i Risør.

Bech, Otto. Kontrollør ved Søndhordland tollsted 12. juli 1747. Tidligere kongelig lakei. Død før 19. des. 1747.

Bech, Peder, født 1757. Undertollbetjent i Brevik (stasjonert Porsgrunn?) i 1808, ansatt 1798.

Becker, Johan, født 1779. Tollrorskarl i Stathelle, ansatt 1. juli 1809 til 31. des. 1811.

Been, Andr., født 1807. Undertollbetjent i Mandal i 1850, ansatt 27. juli 1839.

Been, Carl Henrik, født 12. mai 1836. Kryssrorskarl, tollrorskarl I kl. i Moss 2. juli 1874.

Been, Nicolai, født 5. okt. 1841. Kryssrorskarl I kl. i Moss 19. aug. 1875.

Beenberg, John Henr., født 1741. Konsumpsjonsbetjent i Trondhjem, undertollbetjent sammesteds 13. april 1778, overtollbetjent 1816. Død 6. des. 1819 i Trondhjem.

Beenrud (Benerud), Lauritz Christopher, født 10. sept. 1768(58) i Eidsvoll. Undertollbetjent i København og Colding i 13 år. Tollbetjent i Moss 9. des. 1812, overtollbetjent sammesteds 1816, forrettende tollinspektør 29. juli 1824. Død 27. mars 1828 i embedet. Begravet i byparken.

Beermann, Hans Jacobsen. Tollkontrollør, senere byfoged i Kristiansand.

Behmann, Bernt (Arent?), født 1790. Tollkontorist. Undertollbetjent i Kristiansund i 1846, ansatt 1824.

Behmann, Johan Henrik, født 3. des. 1739(38) i Skjerninge, Fyn. Kopist i Rentekammeret. Overtollbetjent og kontrollør i Fredrikshald 16. des. 1776, tiltrådt 1. jan. 1777, overtollbetjent og taksadør i Christiania 3.(30.) okt. 1781. Død 7. juli 1814 i Christiania.

Behrens, se Berentz.

Beichmann, Johan Didrik Schlømer, født 1820. Generalmajor, kabinetskammerherre. Tollkasserer i Skien 8. jan., tiltrådt 1. mars 1872. Ridder av St. Olavs Orden, kommandør av 1. klasse av Sverdordenen. Død 12. april 1888.

Beichmann, Nicolai Helfred, født 9. sept. 1814. Kaptein, kommandant på Vardøhus. Tollkasserer i Molde 30. sept. 1865. Avskjed 1. juli 1894. Død 28. juni 1901 i Christiania.

Beilegaard, Jacob Adolf, født 27. aug. 1839. Skipsfører. Leiet kryssbetjent, konstituert undertollbetjent på Studsholmen 1875, undertollbetjent på Arø 28. aug. 1879.

Bekkevold, Ludvig Emil, født 3. mai 1829. Skipsfører. Leiet kryssbetjent 1862, fiskeoppsynsbetjent i Lofoten 1863, leiet kryssbetjent i Fredrikstad 1864, undertollbetjent i Fredrikshald 10. juni 1865, overtollbetjent i Bergen 13. feb. 1882.

Belov, Henrik. Forleningsbrev 1653 (som vanlig med toll og sise) på Stavanger len.

Bendiche, Halvor, født 1746. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1800.

Bentsen, Lauritz. Konsumpsjons­kontrollør i Fredrikshald 23. des. 1680, fra 1. jan. 1681.

Bentzen, Bendt. Tollrorskarl i Drammen, 46 år i 1776.

Bentsen, Bent Mogens. Justisråd. Veier, måler og vraker i Skien i 1768.

Bentzen, Berger, født 20. jan. 1833. Fanejunker. Undertollbetjent i Farsund 22. mai 1875.

Bentzen, Christen, født 1794. Prokurator. Overfiskeveier i Bergen 4. okt. 1830. Død 5. april 1839.

Bentzen, Frederik Nicolai, født 25. sept., døpt 31. okt. 1804 i Skiptvedt. Jur. prælim. ex. 1824. Tollkassererfullmektig i Moss 1823, konstituert undertollbetjent i Christiania 1. okt. 1826-28. mai 1828. Undertollbetjent i Fredrikshald 1828-27. sept. 1830, samme år forflyttet til Christiania, konstituert tollkasserer i Drøbak 1831-32, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Kragerø 27. mai 1839, overtollbetjent i Fredrikshald 17. aug. 1843. Død 30. nov. 1885.

Bentzen, Gabriel, født 1724. Tidligere i forpaktningssocietetstjeneste, revisor. Kontrollør og overtollbetjent i Fredrikshald 30. okt. 1781. Død 1789.

Bentzen, Herman Ruge, født 29. nov. 1849. Skipsfører. Konstituert undertollbetjent, kryssbetjent 26. aug. 1879, undertollbetjent i Fredrikshald 25. juni 1883. Død 22. juli 1909.

Bentzen, Jacob. Havnefoged, måler, veier og vraker i Kristiansand, bestalling 18. sept. 1668. Nevnt sammesteds til 1684.

Bentzen, John, født 1803/04. Tollrorskarl i Kleven i 1840, ansatt 1. okt. 1831.

Bentzen, Niels, født i Norge. I forpaktningssocietetstjeneste. Utnevnt 16. des. 1776 til inspektør i Skibnesset, men p.g.a. dårlig helbred bedt om en stilling ved tollen eller konsumpsjonen i Trondhjem samt en liten pensjon. Avløst 3. mars 1777.

Bentzon, Jacob, født 1754. Auditør. Veiemester i Bergen 1797, overfiskeveier sammesteds 3. juli 1805 til død 10. mars 1816.

Berager (Bergsager), Rieber (Reier), født 1763 i Lyngdal. Volontør og kopist i sønnenfjellske tollkontor (Generaltoldkammeret) i 15 år. Tollfullmektig i Arendal 8. juli 1803, tollinspektør sammesteds 5. sept. 1806. Kammerråd. Død 18. mars 1824 i Arendal.

Berentsen, Berentssøn, Berentzsøn, se Berntsen.

Berentz (Behrens), Paul. 14 år hos storkansler von Holstein, fra 1727 i dronningens liverie. Toller i Romsdal (Molde) 20. sept. 1734, bekreftet 14. mars 1747, kontrollør mot forpakterne sammesteds 1749. Senere toller sammesteds. Var også forstander ved Reknes hospital. Død før 8. mars 1757.

Berg (Bergh), Andreas, født 1767/68. Undertollbetjent i Arendal, ansatt 1801. Var sammesteds i 1810.

Berg, Bendix Eliassen, født 8. april 1814. Soldat. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 31. mars 1849.

Berg, Benjamin, født 1805. Underoffiser. Undertollbetjent i Ny Hellesund 7. okt. 1841, Stavanger tolldistrikt 11. des. 1845, Fredrikshald 6. juli 1852. Avskjed 1882. Død 8. des. 1889.

Berg (Bergh), Carl Wilhelm, født 1830. Løytnant. Konstituert kryssbetjent i Moss 1. okt. 1862.

Berg, Christen, født 1759/60. Undertollbetjent i Christiania i 1809, ansatt 1804.

Berg, Christian. Undertollbetjent. Død 16. sept. 1810 i Christiania.

Berg, Christian, født ca. 1793. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt i 1830, forflyttet til Tønsberg tolldistrikt 1831, Christiania 1837, overtollbetjent sammesteds 19. mai 1847. Død 25. juni 1859.

Berg, Christian Frederik, født 16. april 1815 i Larvik. Adjunkt i Tromsø 1854. Overtollbetjent i Langesund 9. mai (26. juni) 1863, Brevik 21. aug. 1876. Avskjed 1. sept. 1894. Død 24. juni 1899.

Berg, Claus Christian. Brandinspektør i Christiania. Konsumpsjonsinspektør sammesteds. Nevnt 1780.

Berg, Daniel, født 1760. Undertollbetjent i Fredrikshald 1800, Christiania 1801. Var i tjenesten i 1811.

Berg, Eugen Vilhelm Syversen, født 19. april 1864. Tollkontorist i Fredrikshald, ansatt 15. juni 1883.

Berg (Bergh), Gerhard Gunnerus, født 28. sept. 1789 i Odalen. Løytnant. Overtollbetjent i Fredrikstad 1. mars 1819, Farsund 26. feb. 1826, Christiania 10. juli 1828, Holmestrand 8. jan. 1830, Svelvik 1. juni 1838 til død 12. jan. 1853.

Berg, H., født 1809/10. Tollrorskarl (undertollbetjent?) i Grimstad i 1841, ansatt 1830.

Berg, H., født 1840. Tollrorskarl i Bergen 1877.

Berg (Bergh), H. H. Undertollbetjent i Arendal i 1810/11.

Berg, Halvor, født 1741/42. Undertollbetjent i Trondhjem i 1813, ansatt 1780.

Berg, Hans, født 1804. Undertollbetjent i Grimstad, ansatt 1834. Død sammesteds 20. feb. 1836.

Berg, Hans, født 1746. Kaptein. Forpaktnings­visitør i Fredrikstad. Kontrollør i Kristiansand i 1770, undertollbetjent i Fredrikstad 1777, tollbetjent 1780. Avskjed 11. (19.) des. 1789. Død 29. mai 1820 i Christiania.

Berg, Hans Henriksen. Kaptein. Stud. jur. Assisterte faren, (H. K. B.), under hans sykdom, som kontrollør Kristiansand i 1716, ansatt kontrollør sammesteds 31. aug. 1739, bekreftet 15. april 1747. Død 1779.

Berg, Hans Nielsen, født 1718. Kontrollør i 1741 i Kristiansand (etter sin farfar H. K. B.).

Berg, Henrich Knudsen, født 1. mai 1655 i Nykøbing, Danmark. Kontrollør i Kristiansand 15. aug. 1685, bekreftet 30. des. 1699 og 16. mars 1731. Avskjed 31. aug. 1739. Død sammesteds 21. okt. 1741.

Berg (Bergh), Hjalmar Eugen Jensen, født 5. juni 1848. Underoffiser. Tollrorskarl i Christiania 17. juni 1884.

Berg, J., født 1790. Undertollbetjent i Kristiansund 1820-50.

Berg, Jacob Hersleb Krog, født 1829. Kontorist. Undertollbetjent i Tromsø 29. juni (aug.) 1860, overtollbetjent i Vardø 24. sept. 1868, tollkasserer i Vadsø 4. juli 1870. Død i embedet 13. jan. 1877.

Berg, Johan Caspar Preus, født 1798 i Lindaas. Kopist 1818, senere fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Toller i Bodø 11. mai 1832. Samtidig postekspeditør, lodsoldermann og havnefoged. Avskjed 10. sept. 1837. Levet senere i Hegrenes i Jølster, hvor død 18. sept. 1880.

Berg, Johan Christian, født 1782. Undertollbetjent i Drammen 1817. Død 6. des. 1837 i Bragernes, 55 år og 3 måneder.

Berg, Johan Christian, født 1807. Student, regnskapsfører i marinen. Undertollbetjent i Trondhjem 20. mars 1843, overtollbetjent i Bergen 29. sept. 1858, men tiltrådte ikke, overtollbetjent i Trondhjem 27. jan. 1859. Avskjed 28. okt. 1876. Død 22. des. 1876.

Berg, Johan Frederik. Undertollbetjent i Drammen 1815. Død i Strømsø feb. 1837, 47 år gammel.

Berg, Johan Olsen, født 1840. Skomaker. Leiet tollrorskarl i Vardø 1. aug. 1876.

Berg, Johannes, født 27. juni 1815. Fengselsvaktmester i Christiania. Undertollbetjent i Trondhjem 2. des. 1858. Død 24. jan. 1873.

Berg, Johannes Jensen, født 1778. Undertollbetjent i Larvik i 1822, tjenestetid 15 år.

Berg, John, født ca. 1745. Undertollbetjent i Trondhjem 1785. Avskjed 24. jan. 1823.

Berg, Klaus, født 1803/04. Undertollbetjent i Lyngør i 1832, ansatt 1829.

Berg, Lauritz. Kjøpmann. Var visitør i Lister len ca. 1644.

Berg, Lorens, født 1795. Tollrorskarl i Trondhjem i 1846, ansatt 1821.

Berg, Marius Ørbek, født 11. des. 1829. Ex. jur. 1850, cand. jur. 1854, fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Tollkasserer i Hammerfest 28. des. 1868, forflyttet til Fredrikstad 20. (21.) jan. 1887.

Berg (Bergh), Mathias Munk, født 1781. Overtollbetjent i Holmsbo 1816 (13. april 1823), Holmestrand 1824-29, Christiania 8. jan. 1830. Død 9. juli 1832 i Christiania.

Berg, Niels Henrichsen, født 1747. Gikk sin far (H. H. B.) tilhånde (fullmektig) i mange år. Konstituert visitør i Kristiansand, visitør og måler i Flekkefjord 1771, undertollbetjent i Arendal 26. okt. 1778. Død 21. aug. 1794.

Berg, Nils Nilssøn. Toller i Marstrand 19. juli 1659.

Berg, Ole Hansen, født 1792. Kjøpmann. Undertollbetjent i Tromsø 1822 til død 1851.

Berg, Ole M., født 1780. Skipsfører. Undertollbetjent i Drammen i 1822. Død 1862.

Berg, Peder Andersen, født ca. 1650. Kontrollør i Arendal 15. april 1682, bekreftet 19. des. 1699. Nevnt sammesteds 1702.

Berg, Peter, født 25. april 1761 i Strinden. Undertollbetjent i Trondhjem 24. juni 1784, tollbetjent sammesteds 28. feb. 1803, overtollbetjent 1816. Død 6., begravet 15. mars 1831 i Trondhjem.

Berg, Peter Nielsen, født 1722. Forpaktningssocietetstjeneste i Haugesund. Uthavnsbetjent i Buch van Zee (skrivefeil for Raae?) i 1767. Avskjed 20. juli 1785.

Berg, Philip Leopold, født 1796. Fullmektig i Revisjonsdepartementet. Toller i Vadsø tolldistrikt (stasjonert Vardø?) 14. des. 1840. Død 21. nov. 1851.

Berg, Thorsten, født 1728. Forpaktningssocietets­betjent i Tyrhaug. Leiet kryssbetjent sammesteds 1. jan. 1777, Hammersund 17. nov. 1784 til død 28. juli 1803.

Bergdahl, se Bjergdahl.

Berge, Halvor Gudmundsen, født 26. nov. 1840. Korporal. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 28. april 1877.

Bergendal, Morten R., født 1787. Tollrorskarl i Bodø i 1846, ansatt 1832.

Bergenrod, Johan, Magdeburg. Veier i Bergen 30. jan. 1755.

Bergfeldt, Johan Fredrik, født 1800. Skipsfører. Undertollbetjent og kryssbetjent i Regefjord 10. juni 1843, tidligere 4 års forskjellig tjeneste i Kristiansand tolldistrikt, Sogndalsstranden 1847, Kleven 27. mai 1848, Mandal 1860. Død 28. okt. (6. nov.) 1873.

Berggren, Frantz Johannes. Kontorbetjent, senere tollskriver i Porsgrunn fra 1773. Var i tjenesten i 1799.

Bergh, se Berg.

Berglie, H. K. Tollkontorist. Undertollbetjent i Vadsø 29. aug. 1860.

Berglund, Andreas, født 27. mai 1825. Tollrorskarl i Christiania 1854, under­toll­betjent i Arendal 26. juni 1872, Christiania 23. juni 1854.

Bergmann, Theodorus. Tollrorskarl i Kristiansand i 1822.

Bergstrøm, Hans Wilhelm, født 15. nov. 1856. Tollkontorist i Bergen, ansatt 19. feb. 1872.

Berle, Herman Wilh., født 1711. Overtollbetjent i Bergen 18. feb. 1766 til død før 6. april 1778.

Berner, Albert. Toller i Sunnhordland i 1631-32.

Berner, Johannes Gerhard. Tollbetjent. og visitør i Christiania 2. nov. 1729, bekreftet 16. mars 1731 og 19. mai 1747, tollbetjent og overvisitør sammesteds 1768. Utgått 1777.

Bernhoft, Wilhelm Arentz, født 9. (3.) juni 1770 i Meldalen. Fullmektig ved det norske Postdirektorat. Tollinspektør i Trondhjem 2. mars 1813, forflyttet til Bergen 25. april 1820. Justis- og kanselliråd. Død 30. aug. 1827 i Sannesund (12 mil nord for Bergen) på embedsreise.

Bernholdt, Casper. Tollskriver i Skien 1634-41.

Bernholdt, Marcus, utgår. Se Barnholdt, Marcus.

Berntsen, A., født 1762(67). Undertollbetjent i Drammen i 1811, ansatt 1802.

Berntsen (Berentsen), Bendix, født 1818. Tollrorskarl i Arendal 1842.

Berntsen, Hans. Toller i Nordmøre 24. juli (30. des.) 1660, bekreftet 1. jan. 1661.

Berntsen (Berentsen), Johannes, født 17. jan. 1844. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 23. sept. 1878, leiet bestyrer på Sletten tollstasjon 1. sept. 1884.

Berntsen (Berentsen), Lars A., født 1807. Tollrorskarl av 3. kl. i Bergen 1837, forrettende undertollbetjent i Mosterhavn 18. okt. 1851 - 3. okt. 1852. Død 18. nov. 1886.

Berntsen, Lars Andreas, født 1805. Tollrorskarl i Bergen 25. mars 1834.

Berntsen, Oluf, født 26. mars 1864. Handelsbetjent. Tollkontorist i Kristiansand, ansatt 16. juli 1881.

Bersund, Ole E. Undertollbetjent i Risør i 1841, ansatt 1828.

Bertelsen, Christofer Andreas, født 14. juli 1845. Repslager. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 19. sept. 1878.

Bertelsen, Jesper Bernt, født 16. feb. 1775 i Fredrikshald. Kopist i 5. departement, sorenskriverfullmektig. Overtollbetjent i Kristiansund 15. jan. 1816. Avskjed 5. okt. 1835. Død 28. april 1838 i Fredrikshald.

Bertelsen, Nils. Toller i Bragernes ca. 1590. Senere sorenskriver i Øvre Romerike og Solør.

Bertnum, Paul, født 1732(34). Kommandersersjant, 30 år i militæret. Tollrorskarl og undertollbetjent i Bergen i 1822, ansatt 1790.

Besche, Joachim Christopher de, døpt 9. des. 1793 i Kongsberg. Kjøpmann sammesteds 1816. Varamann til Stortinget 1827. Undertollbetjent i Horten. Bodde i 1834 på Solli i Borre. Undertollbetjent (konstituert overtollbetjent?) i Holmestrand 1838. Død (som undertollbetjent i Horten) 8. nov. 1843.

Beutlich, Anton Christian Frederich, født 9. okt. 1801. Kjøpmann, konstituert politibetjent. Undertollbetjent i Sandnes 1849, anført tidligere tjenestegjort i Stavanger. Død 13. juli 1876.

Bever, Hans Christopher. Toller i Mandal 28. mars 1737. Tjente lenge hos broren, Th. B., og konstituert toller ved hans død. Død 22. okt. 1737.

Bever, Peder, født i Mandal. Forpaktningssocietetstoller i Risør. Overtollbetjent i Arendal 1776. Død før 17. nov. 1777.

Bever, Peter Thommessen. Kontrollør i Bergen 24. jan. 1667, bekreftet 20. juli 1670, toller i Romsdal/Molde 28. mai 1673 og fra 26. jan. 1684, samtidig havne- og strandfoged over Trondhjem stift med Valderhaug. Død 1692.

Bever, Thomas. 14 års tjeneste i Rentekammeret. Toller i Mandal 23. april 1708. Død 28. okt. 1727 i embedet.

Beyer, Hans. Løytnant. Var fungerende toller i Trondhjem 1698. Tollbetjent i Trondhjems led 17. nov. 1710, bekreftet 16. mai 1731. Død før 15. juni 1744.

Bidenkap, Johan Jacob, født 5. des. 1787 i Modum. Skipsfører. Undertollbetjent i Kristiansand 26. mars 1835, forflyttet til Christiania 1839. Død 16. okt. 1864.

Biener, Friederich. Lakei hos prinsesse Charlotte Amalie. Kontrollør i Langesund 1. juli 1735, Skien 1737, Langesund (stasjonert Porsgrunn) 1739, bekreftet 28. feb. 1747. Efterfølger utnevnt 5. feb. 1760. Død 1776.

Biering, Andreas Aall, født 21. juli 1759. Konstituert ekstra konsumpsjonsbetjent i Bergen. Tollbetjent og kryssbetjent på Borøen 22. mai 1793, overtollbetjent sammesteds 1816, stasjonert Oksefjord 1826. Død 28. des. 1829 på Borøen.

Biering, Christen Jenssøn. Inkvisitør i Fredrikshald i 1681. Kontrollør i Kristiansand 15. april 1682. Avskjed ved dom 4. aug. 1685. Senere tollbetjent i Christiania. Arrestert 6. nov. 1706.

Biering, Christian, født 1732 i Norge. Ex. jur., volontør i Generaltoldkammeret, tobakksfabrikant i København. Forpaktningssocietetsbetjent i Drammen i 8 år, flere ganger konstituert tollbetjent. Tollbetjent i Trondhjem 12. sept. 1782. Død før 20. juli 1785.

Biering, Eskild. Konsumpsjons­kontrollør i Stavanger 23. des. 1680 (1. jan. 1681), kontrollør sammesteds 13. mai 1682 og fra 8. juni 1689 samtidig strand- og havnefoged sammesteds.

Biering, Jacob Jacobsen. Tollbetjent på Folgerøen og visitør på Bergens led 8. okt. 1742, bekreftet 4. juli 1747. Avskjed feb. 1749.

Bigum, Jens Hansen. Fyrdirektør. Konstituert visitør i Stavanger. Begravet 2. des. 1720.

Bildsøe, Michael Fieldsted, født 1741. Futkontorist. Tollbetjent, visitør, veier, måler og vraker i Fredrikstad 15. aug. 1766, kontrollør og tollbetjent i Kragerø 17. juni 1770, tollkasserer sammesteds 23. april 1797. Avskjed 28. des. 1803 fra 1. jan. 1804.

Bille, Hans. Toller i Homborsund i 1590.

Bille, Nicolay. Veier, måler og kontrollør i Romsdal 1748-76.

Billenberg, Th., født 1779/80. Sjømann. Tollrorskarl i Lillesand i 1840, ansatt 1827. Død 1842?

Billum, Hans. Var tollskriver på Bragernes i 1712.

Bing, Anders (Nonne-kloster). Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl. a. toll.

Bing, Lars Hess, født 4. nov. 1800 i Læsø i Danmark. Kopist. Undertollbetjent i Grimstad 12. okt. 1835 til død 3. juli 1874.

Bing, L. M., født 1801. Undertollbetjent i Arendal 1833-60.

Bing, Otto Bernhard, født 24. okt. 1838. Styrmann. Tollrorskarl i Grimstad, leiet 6. jan., konstituert 21. mars 1867, konstituert undertollbetjent sammesteds 6. juli 1874, konstituert i Tvedestrand 1. okt. 1874 - 9. feb. 1875, og ellers flere ganger konstituert som undertollbetjent. Kongens fortjenestemedalje i sølv. Død 1. okt. 1916.

Birch, Gottfred Jørgen Stenersen, født 1820. Cand. jur. Tollkasserer i Vadsø 25. juli 1860, overtollbetjent i Risør 22. des. 1866. Avskjed 4. (31.) des. 1869.

Birch (Bjerck), Holger, født i Danmark. «En Sjællandsfar». Kontrollør i Trondhjem og fra 1700 også hospitalforstander sammesteds. Død 1719.

Birch, Jacob Ditlev, født 1812. Skipsfører fra Kristiansand. Flere års tjeneste som undertollbetjent i Tananger, undertollbetjent i Sandnes 17. des. 1860. Død 9. okt. 1878(79).

Birch, Niels. Forpaktningssocietets­toller i Flekkefjord i 1768-69.

Bircheland, Reinert Olsen, født 1743. I forpaktningssocietetstjeneste. Tollbetjent i Nøstet 1. jan. 1765. Død før 8. jan. 1780.

Birkeland, Tharald Johan Henriksen, født 29. sept. 1846. Tambur. Tollrorskarl i Bergen 4. feb. 1884, Høievarde 20. okt. 1885.

Birtznach, Johan Jacobsen. Toller i Mandal i 1670.

Bisgaard, Claus Hartvig, døpt 3. des. 1698 i Sjælland. 8 år i det kongelige liveri. Toller i Larvik 18. juli 1735, bekreftet 28. feb. 1747. Død i embedet før 30. mai 1757.

Bisgaard, Nils Christian, døpt 8. nov. 1743(44) i Horsens. Skipsfører. Tollskriver i Larvik i 18 år. Visitør i Egersund 29. juli 1796, tolloppebørselsbetjent sammesteds 18. juli 1798 og tolloppsynsbetjent 7. april 1802 til 17. des. 1813. Død 20. juni 1825 i Egersund (Larvik?), 81 år, 7 måneder og 17 dager.

Bitsch, Johan Philip. Overmåler i Bergen 1735 - død 1752.

Bitter, Baltazar de. Skipsvisitør i Øresund 1618-19. Generalvisitør i Danmark og Norge 29. mars 1619. Død før 19. april 1623.

Biærum, Jens. Var tollskriver i Christiania i 1709-11.

Biørn, Caspar Friederich Hagemann, født 1760. Løytnant. Tollbetjent i Porsgrunn 16. mai 1804, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 8. mars 1821.

Biørn, Mathias. Tilsatt av Knip som undervisitør i Larvik i 1650. Toller i Svinesund og Sponviken 19. april 1653. Deltok i krigen 1659-60 som admiral over skjærbåtene og kongelig majestets krigsadjutant. Fortsatt toller i Svinesund og Sponviken, bekreftet 19. april 1661 og 2. august 1670. Efterfølger utnevnt 12. mars 1673. Fikk 1674 en kongelig forretning å utføre og kalles da «forrige toller». Død 21. sept. 1676.

Biørn, Tomas. Bekreftet bestalling som havnefoged, veier, måler og vraker i Fredrikshald 11. august 1680. Har hatt vervet i noen år.

Biørnholt, Caspar. Tollrorskarl i Kragerø, 42 år i 1776.

Biørnstad, Johannes, født 1762. Undertollbetjent i Moss i 1810, ansatt 1790.

Biørnstrup, Christian. Embedskontorist. Sollicitert i 11 år. Opplagsskriver og taksadør i Bergen 22. juli 1733. Død før 15. juni 1744.

Bjelke, Henrik. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Idd og Marker len, stasjonert Svinesund, 1643-48.

Bjelke, Jens. Norges kansler, forpakter av Krogstad ladested. Toller i Ellingkilde, nevnt 1623, 1636 og 1645.

Bjelke, Jørgen. Forleningsbrev 1656 (som vanlig med toll og sise) på Agdesiden len.

Bjelke, Ove. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Bergenhus i 1650.

Bjelke, Peter Christopher Wølner, født 31. april 1803. Fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Overtollbetjent i Fredrikshald 15. jan. 1835. Ugift. Død 25.(8.) mai 1835.

Bjergdahl, Magnus, født 1764. Tollbetjent i København i 22 år. Tollbetjent i Brevik 19. des. 1810, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 21. okt. 1827.

Bjering, se Biering.

Bjerkan, Ole. Tollbetjent(?) i Trondhjem 1. nov. 1829. Død 3. sept. 1841.

Bjørgan, Johan, født 1763. Underoffiser i 24 år. Undertollbetjent i Trondhjem tolldistrikt, stasjonert Lexen, 1807, overtollbetjent sammesteds 9. des. 1812 til død 9. jan. 1836.

Bjørndalen, Niels Jensen, født 1787. Konsumpsjonsundertollbetjent og tollrorskarl i Bergen 27. april 1818. Død 19. des. 1837, 51½ år.

Bjørnsen, Jacob. Undertollbetjent i Christiania 2. april 1708. Død før 6. des. 1717.

Bjørnsen (Biørnsen), Jacob. Toller i Vardø i 1670.

Bjørnsen, Niels. Toller og sisemester på Bergenhus i 1560-68 og 1574. «- en arg kumpan, som hans daad tilkjenne gifuer, dristig, wblyg, løgnaktig». Nevnt som rådmann sammesteds 1583.

Bjørnsen, Neils, født 1745. Undertollbetjent i Mandal i 1806, ansatt 1777.

Bjørnson, Peter Elias, født 1838. Cand. jur., byråsjef i Revisjonsdepartementet. Undertollbetjent i Christiania 26. juni 1872.

Blauenfeldt, Hans Emanuel, født 1754(53). Ved tollboden i København i 8 år. Tollbetjent i Slependen 10. feb. 1790, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 7. juli 1826 i Asker.

Blegen, Christopher Knudsen. Har lenge tjent som rorskarl hos de andre betjentene. Undertollbetjent i Drammen 21. aug. 1719. Død 1721.

Blehr, Albert, født 1806. Kjøpmann. Undertollbetjent i Fredrikshald 4. april 1874 til død 23. juli 1865.

Blehr, Jacob Nicolai, født 25. sept. 1807. Kontorist. Undertollbetjent i Fredrikshald 16. sept. 1832, Moss 1838, Christiania 1850, konstituert krysskontrollør, stasjonert Moss, 26. sept. 1857, overtollbetjent i Christiania 10. juli 1862. Avskjed 19. des. 1881 (31. jan. 1882). Død 21. okt. 1884.

Blichfeldt, Christian, født 5. mars 1784 i Sæby, Danmark. Kaptein. Tollkasserer i Holmestrand 11. sept. 1839, Drammen 31. jan. 1846. Ridder av St. Olavs Orden. Stortingsmann. Avskjed 24. nov. 1874. Død 2. april 1875.

Blichfeldt, Peter Rasmus, født 30. nov. 1744 i Kjøge. Fullmektig hos general­vei­mesteren nordenfjells. Tollbetjent i Kristiansund 1780, fast ansatt 25. feb. 1795, overtollbetjent 1798, konstituert tollinspektør 1809. Død 17. aug. 1809.

Blix, født 1752/53. Undertollbetjent i Molde i 1811, tjenestetid 35 år.

Blix, John Gill, født 1797. Cand. jur., ekspedisjons­sekretær i Marine­departementet. Tollkasserer i Kristiansand 22 okt. 1850. Død 9. mai 1874 i embedet.

Blix, Jonas. Politibetjent i Trondhjem. Undertollbetjent sammesteds, stasjonert Ilen 8. mars 1745, bekreftet 4. juli 1747, tollbetjent i Brevik 28. mars 1758. Død før 4. april 1769, 56 år gammel.

Blix, Thomas Nicolai. Kontrollør og overkonsumpsjonsbetjent i Christiania i 1792.

Blix, Wilhelm Christopher, født 1833. Kanonér i marinen. Kontorist og leiet undertollbetjent i Kristiansand, ed som konstituert undertollbetjent sammesteds 12. april 1857, undertollbetjent i Fredrikstad 19. juni 1868, Moss 1870-72. Død 25. sept. 1882 i Fredrikstad.

Blixhavn, Ole Abrahamsen, født 13. sept. 1827(26.) Sjømann. Tollrorskarl i Bergen tolldistrikt 1. mars 1866, Christiania 1. juli 1874, Holmestrand 1. nov. 1875.

Blixrud, Andreas, født 1791. Tollrorskarl. Død i Christiania 18. des. 1822.

Bloch, Fredrik Christian Schübler, født 4. april 1852 i Trondhjem. Styrmann. Leiet kryssbetjent i Namsos 1886.

Bloch, Ole Andersen, født 1739. Sersjant i 22 år. Konstituert kryssinspektør under Tonnings fravær. Kontrollør og konsumpsjonsbetjent i Moss 1779, tollbetjent i Fredrikstad 3. nov. 1790. Død før 18. sept. 1807.

Bloch, Peter de. Tollforvalter nordenfjells og toller i Bergen (dels sammen med Garman) 28. juli 1654. Kom til Bergen 1653. Død 8. juni 1659 i embedet.

Blom, Carl Christian Maurits, født 4. nov. 1833 i Trondhjem. Agronom. Utskiftningsformann i Nordre Trondhjems amt. Undertollbetjent i Tvedestrand 23. juni 1874, tiltrådt 10. feb. 1875.

Blom, Christian, døpt i Hurum 26. juli 1724. Kjøpmann i Drammen. Reddet tollkassen under branden i 1750-årene. Tollbetjent i Moss 1777. Død sammesteds 6. okt. 1786.

Blom, Jan Gustav, født 5. april 1758 i Holmsbo. Tiendeskriver i Drammen i 8 år. Kontrollør og tollbetjent i Drammensfjorden/Kongsberg 2. des. 1795 (stasjonert Tønsberg), tollkasserer i Stavanger 20. feb. 1807, tollinspektør sammesteds 21. mars 1810. Død 8. jan. 1812 i embedet.

Blom, Jan Henrik, døpt 5. juli 1749 i Strømsø. Skrivekarl 1775, senere tollbetjent i Drammen.

Blom, Jens, født i Nes i Kviteseid, døpt 11. okt. 1777. Kjøpmann. Undertollbetjent i Christiania til død 1835.

Blom, Jens Chr. Tollbetjent. Død i Christiania 26. april 1832, 55 år.

Blom, Jens Hansen, født 12. feb. 1788 i Skien. Stadskaptein, kjøpmann. Overtollbetjent i Bergen 8. des. 1821, tollinspektør i Stavanger 28. juni 1823. Død 14. jan. 1840 på Falkun i Gjerpen.

Blom, Jens Ludvig, født 8. okt. 1799 i Holmsbo. Skipsfører, Drammen. Undertollbetjent i Moss 29. april 1844. Død 28. april 1862 i Moss.

Blom, Johan, født 25.(23.) sept. 1740 i Holmsbo. Ex. jur., assessor, justisråd, kanselliråd. Suksederende toller i Drammen 16. mai 1763, bekreftet 2. aug. 1786. Avskjed (blind) 11. jan. 1804. Død 6. okt. 1822 i Moss.

Blom, Johan Henrich. Tidligere 32 år i tollvesenets tjeneste som konstituert og fullmektig. Tollbetjent i Aalesund 5. april 1797 til død 31. juli 1806.

Blom, Lars, født 1762 i Norge. Volontør, i admiralitetskollegiet. Tollbetjent i Drammen, konstituert 24. okt. 1787, bestalling 4. okt. 1797, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 27. feb. 1826. Død 18. jan. 1829 i Drammen (Strømsø).

Blom, Mads, født 1717. Skipsfører, handelsmann. Konsumpsjonsskriver i Drammen. Død i Strømsø 1794.

Blomhoff, Johan Ernst. Kontrollør ved de sønnenfjellske tollsteder 29. juli 1717. Arrestert noen måneder senere.

Blytt, Hans Astrup Lund, født 2. jan. 1826 på Voss. Ex. jur. 1846, cand. jur. 1850, fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Overtollbetjent i Trondhjem 10. juli 1879. Avskjed 20. mai 1899.

Blytt, Herman Reinholdt, født 1821. Kopist i Høiesterett. Undertollbetjent i Bergen 2. des. 1858. Død jan. 1867.

Blytt, Ludvig Pedersen. Skipsmåler vestenfjords (Christianiafjorden) 13. jan. 1685, tiendeskriver i Porsgrunn/Brevik 2. jan. 1686, Langesund 13. april 1686, veier og måler i Porsgrunn i 1690-årene. Død 1712.

Blytt, Wilhelm Koren, født 1790. Skipsfører, kjøpmann i Trondhjem. Undertollbetjent i Mandal 8. juli 1837, Kleven 1840. Utgått 1849.

Bodding, Julius, født 1844. Cand. jur., tollkontorist. Undertollbetjent i Arendal 23. juni 1874. Utgått 1876.

Bodin, Nils. Løytnant. Tollbetjent i Svelvik, overtollbetjent i Stavanger 10. okt. 1818. Avskjed 28. okt. 1820. Død 25. mars 1829 i Svelvik, 38 år og 3 måneder.

Bodom, Johan Georg, født 7. feb. 1789 i Fredrikshald. Oberstløytnant. Tollinspektør (konstituert?) i Porsgrunn i begynnelsen av 1850-årene. Død sammesteds 16. juni 1853.

Bodom, Ole Andreas, født i Fredrikshald 29. juni, døpt 13. juli 1798. Kopist. Undertollbetjent i Risør 1825, senere Drammen(?), overtollbetjent i Egersund 15. aug. 1833. Avskjed 20. april 1867. Død 9. april 1869.

Boek, se Larsen, Niels.

Boel, Styring. Toller i Nedenes 1612-14. Nevnt som lensmann i Agdesiden i 1615.

Bognes, Niels. Sersjant. Tollbetjent i Høievarde i 1780. Død 15. okt. 1781.

Bohse, Andreas. Marineløytnant, proviantskriver ved Staverns fort. Visitør i Larvik 14. mai 1723, bekreftet 4. mai 1731. Død før 12. okt. 1731.

Boller, Christen. Visitør i Bergen 17. nov. 1710, senere overtollbetjent sammesteds. Død før 27. juli 1729.

Bolstad, Anders Torchelsen. Tollrorskarl i Bergen. Død 21. mai 1837, 43 år, 9 måneder og 11 dager.

Bolstad, Erich, født 1744. Toll- og konsumpsjonsbetjent i København i 10 år. Undertollbetjent i Bergen 3. juli 1789, tollbetjent sammesteds 1807 til død 22. des. 1814.

Bomhoff, Søren. Strandfoged i Arendal 17. aug. 1685. Forduftet i 1705.

Borch, Alexander Nicolaus, født 15. juni 1741 i Christiania. Kongelig landmåler. Overtollbetjent og, taksadør i Langesund 1776, overtollbetjent i Christiania 30. okt. 1779 til død 7. mai 1790.

Borch, Hans Laursen. Nevnt som visitør i Porsgrunn 1680-1710. Død 1726.

Borchmann, Christen Hercules. Tollbetjent i Sandefjord 8. april 1663. Skulle betjene Moss og Son. Fikk 12. aug. 1675 ekspektanse på Moss tolleri. Konstituert toller i Moss 1677, utnevnt 1679. Nevnt sammesteds 1683.

Borchmann, Cl., født 1748. Tollbetjent i Drammen i 1811, ansatt 1782/83.

Borchmann, John Andreas, døpt i Trondhjem 5. okt. 1750. Postfullmektig i Christiania, vinhandler og traktør i Trondhjem. Tollbetjent i Drammen 17. mars 1783, tollkasserer sammesteds 1798, overtollbetjent 1816. Avskjed 11. jan. 1826. Død 6. jan. 1829 i Drammen, 83 år.

Borchmann, Paul Christian, født 1714. Skriver i Rentekammeret i 14 år. Kontrollør og tollbetjent i Holmestrand 31. mai 1751. Utgått 1788. Begravet 15. aug. 1801.

Borchrevinck, Søren Nicolai, født 27. okt. 1773 på Toten. Kaptein. Overtollbetjent i Svelvik 10. april 1826. Ridder av (svenske) Sverdordenen. Død 17. nov. 1850.

Borderud, Hans Plade, født ca. 1791. Løytnant. Overtollbetjent i Skudeneshavn 8. jan. 1820, Bergen 29. juli 1829. Død 9.(10:) april 1871.

Bordrud, Jonas Kirsebom, født 9. mai 1825. Kjøpmann. Leiet undertollbetjent, undertollbetjent i Arendal 29. aug. 1860, Haugesund 7. juni 1866.

Borgen, Olaus Jensen, født 29. sept. 1830. Skipsfører. Uthavnsbetjent i Gamle Hellesund 26. juni 1872, undertollbetjent i Larvik 22. mai 1875. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse.

Borgesen (Børgeson), Hans. Visitør i Tønsberg i 1682.

Borkert, Samuel. Tollbetjent i Fredrikshald i 1685-87.

Borneche, Hans Christian. Hos adskillige kongelige embedsmenn. Kontrollør i Drammen 1779, overtollbetjent sammesteds 1783, tollkasserer i Flekkefjord 25. okt. 1797 til død 5. mars 1813, 68 år og 2 måneder.

Bornæs, Peder Olsen. Leiet tollrorskarl i Flekkefjord 6. juli 1874.

Bostad, Lars. Månedsløytnant. Fungerende overtollbetjent i Molde i 1829.

Boy, Hans Lauritsen. Undertollbetjent i Skien «og inden Langesund» 12. juli 1662.

Boy, Jakob. Undertollbetjent, konstituert?, i Grimstad 1829-32.

Boye, Anders. Marineløytnant, proviantskriver i Stavern. Visitør i Larvik 14. mai 1723.

Boye, Mathias Andreas, født 9. feb. 1796 i Kongsberg. Overlærer, konstituert rektor i Kristiansand. Tollkasserer i Kristiansund 19. april 1849, konstituert toller i Bodø 18. okt. 1850 til 7. aug. 1853, tollkasserer i Larvik 23. juli 1858. Ridder av St. Olavs Orden. Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Stortingsmann. Død 18. april 1872 i embedet.

Boye, Otto Abraham, født 15. nov. (jan.) 1846 i Jevnaker. Cand. jur. Leiet undertollbetjent i Christiania, konstituert 12. nov. 1874, undertollbetjent i Kristiansand 3. nov. 1875, Christiania 22. juni (1. aug.) 1876.

Boye, Peter O. Undertollbetjent i Valderhaug 29. aug. 1860.

Boye, Peter Tveedt, se Tvedt, Boy Peder.

Boyesen, Frederik. Kongelig skipshøvedsmann. Generalvisitør nordenfjells 1620, toller i Tønsberg len i 1630-årene, visitør i Verne kloster len 1641, ble 27. april 1642 utnevnt til skipskaptein, generalvisitør i Norge, stasjonert Tønsberg, 8. juli 1645 til visitørkorpset ble inndratt i 1649. Ble 13. mai 1652 skoginspektør sønnenfjells, bekreftet 16. juni 1664.

Boyesen, Mathis. Visitør på Nordmøre 28. okt. 1639, generalvisitør og kaptein i Trondhjems len 5. juli 1641. Død straks efter Philipi Jacobi (1. mai) 1643.

Boyesen, Mats. Visitør på Nordmøre 28. okt. 1639. Skipskaptein 5. juli 1641.

Boyessen, Hans. Var måler, veier og vraker i Fredrikstad 2. juni 1688, nevnt sammesteds 1737.

Brag, Johan Christian, født 1719. Visitør i Langesund i 1763-69.

Bramer, Fredrik Carl Gram, se Bremer, Fredrik Carl Gram.

Brandhagen, P., født 1780. Tollrorskarl i Hammerfest i 1846, ansatt 1840.

Brandsborg, Bernt Mathias, født 31. okt. 1842. Underoffiser. Leiet tollrorskarl 1866, ansatt Kristiansand 1. jan. 1876.

Brandt, Cay. 34 års tjeneste ved forskjellige fabrikker. Kontrollør og tiendevisitør i Drammen 14. juli 1773. Død før 22. mai 1789.

Brandt, C. F., født 1801. Tollrorskarl i Drammen i 1846, ansatt 1837.

Brandt, Hans Michael Thomassen, født 25. mars 1827. Skipstømmermann. Leiet tollrorskarl i Kristiansand 1860, ansatt 17. juli 1866.

Brandt, Henrich Julius, født 1761. Underoffiser, trompetér i det fynske regiment Lille Dragoner. Tollbetjent i Aalesund 24. okt. 1806 til 1814?

Brandt, Jan Peter, født 1778. Tollrorskarl i Drammen 1821, undertollbetjent sammesteds 1813(?). Død mars 1835 i Drammen (Tangen).

Brandt, Johan Christopher, døpt 5. juni 1785. Månedsløytnant. Toller i Tromsø 15. okt. 1814. Var også postekspeditør til 6. nov. 1815. Død des. 1815 på Folden under reise fra Tromsø til Bodø.

Brandt, Jørgen Erboe. Observasjonsbetjent i Trondhjem i 1749.

Brandt, Mathias. Tollbetjent i Kragerø 28. juli 1660. Død 1678.

Brandt, Thomas, født 1799. Tollrorskarl i Kristiansand, ansatt 9. sept. 1836. Avskjed jan. 1844.

Brandvold, Oluf, født 8. mai 1847. Lærer, kontorbetjent. Undertollbetjent i Kristiansand 28. aug. 1879.

Brarup, se Brørup.

Brath, Hans Jørgen, født 1818. Marinefyrverker. Undertollbetjent i Tønsberg 10. okt. 1859.

Breda, Jacob, født 17.(27.) feb. 1788 i Sande. Kjøpmann. Undertollbetjent i Tønsberg. Død sammesteds 16. nov. 1839, 51 år og 9 måneder.

Breda, Jacob, født 4. sept. 1788. Undertollbetjent i Farsund 10. sept. 1832, overtollbetjent sammesteds 18. sept. 1849. Død 26. feb. 1853(50).

Bredahl, Johan, født 1800. Tollrorskarl i Trondhjem 21. mars 1838, tollrorskarl I kl. sammesteds 1. feb. 1844. Død 17. des. 1877.

Bredahl, Niels Christian Koren. Tollbetjent, død 15. feb. 1838 i Christiania, 49 år gammel.

Bredboe, se Andersen, Baltzer.

Breder, Paul Peter Wilhelm, født 10. april 1816. Cand. jur., amtmann i Nordlands amt 1854, Buskerud 1858. Tollkasserer i Drammen 14. okt. 1882. Stortingsmann. Kommandør av 1. klasse av St. Olavs Orden og kommandør av 2. klasse av Dannebrog. Død 18. jan. 1890 i embedet.

Bredesen, Jacob. Toller i Kragerø 11. des. 1697, overtok mars 1698, senere også postmester sammesteds, bekreftet 27. jan. 1700. Begravet 11. okt. 1718 i Kragerø.

Bredesen, Peter. Har «exersert seg lenge ved pennen» hos sin far i Kragerø, fra 1725 i Rentekammeret. Kontrollør i Flekkefjord 1. feb. 1730, bekreftet 5. mars 1731 og 28. mars 1747. Død før 18. nov. 1766.

Bredrup, Jacob Edvard Colbjørnsen, født 1804. Kopist i Indredepartementet. Undertollbetjent Trondhjem 22. sept. 1847, med tjenestegjøring i Namsos fra 22 juli 1848 til 1. okt. 1849, forflyttet feb. 1850 tilbake til Trondhjem. Død 24. sept. 1865.

Bredstrup, Peder. Tollrorskarl i Vallø. Død 14. sept. 1807.

Breien, Reinholdt Gram, født 27. juni 1838. Løytnant 1864, cand. jur. 1865. Tollkontorist i Christiania 1866, leiet undertollbetjent i sommertiden, undertollbetjent i Bergen 19. juni 1868, senere konstituert overtollbetjent sammesteds, tollinspektør i Bodø 6. aug. 1873, konstituert tollkasserer i Skien 17. nov. 1888, utnevnt sammesteds 26. okt. 1889. Utgiver og redaktør av Toldtidende 1891-92. Utga tolltariffen i lommeformat 1866 og brosjyre om toll­loven i 1889. Avskjed 1. mai 1915. Død 16. juli 1921 på Ask i Ringerike.

Bremer, Carl Fredrik, født 1746 i Norge. Sønn av kaptein Bremer. Fremlegger attester for at han «udi Pennen er vel øvet» og at hans far har hatt 37 levende barn. Tollbetjent og visitør i Fredrikstad 13.(3.) juni 1772, tollkasserer sammesteds 20. feb. 1807. Avskjed 16. mars 1815. Død 18. des. 1821.

Bremer, Daniel Christopher, født 17. okt. 1742 i Fredrikstad. Auditør, postmester. Veier og måler i Fredrikstad. Død 9. feb. 1809 sammesteds.

Bremer, Fredrik Carl Gram, født 1768. Ex. jur., lært regnskap på farens, amtsforvallter B.s kontor. Tollbetjent i Aasgaardstrand 4. feb. 1801, Fredrikstad 18. sept. 1807, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 15. feb. (april) 1832. Død 10. okt. 1835 i Fredrikstad.

Bremer, Frederik. Hans bror, kongelig majestets tyske hoffpredikant M. Johannes Brämer, kausjonerte for ham, datert København 1. mars 1651, som toller i Christiania, ansatt 14. mars 1652. Fra 2. jan. 1661 også zahl-­kommisarius og fra 26. feb. 1664 borgermester. Nevnt 19. nov. 1672 som forhenværende toller i Christiania. Død 26. nov. 1682.

Bremer, Georg Ulrik. Undertollbetjent i Buck van Raae 17. nov. 1710. Død kort etter, i 1711?

Brenning, Christian, Güstrov i Mechlenburg. Veier i Bergen 15. juni 1756.

Brieghel, Julius Friedrich Theodor, født 1772(69) i Danmark. Cand. jur., volontør i Rentekammeret. Tollbetjent i Farsund 3.(31.) okt. 1798, tolloppsynsbetjent sammesteds 1815. Avskjed 11. okt. 1825. Død 15. okt. 1825 i Farsund, 53 år.

Brinch, Hans Peter, født 1. jan. 1755 i København. Ansatt i general- og kommisariatskollegiet. Undertollbetjent i Christiania 1796, tollbetjent i Aasgaardstrand 27. sept. 1797, kontrollør og tollbetjent i Grimstad/Lillesand 4. feb. 1801, kontrollør og tolloppsynsbetjent sammesteds 13. des. 1817. Avskjed 5. april 1834. Død 21. des. 1837 på gården Gjølme, Fjære sogn, 88 år gammel. Jfr. Morgenbladet 13. sept. 1827.

Brinch, Iver, født 20. juni 1703 i København. Kronprinsens livtjener. Generalskipsmåler 29. nov. 1729, Drammen, bekreftet 28. mai 1731 og 2. mai 1747. Kanselliråd. Utgått 1748. Begravet i Strømsø 11. sept. 1754.

Brinch, Ludvig Andreas, født 20. aug. 1738 i Kristiansand. Løytnant, 23 år i militæret. Overtollbetjent i Arendal 11. mai 1778, tollkasserer i Larvik 6. mars 1793. Kammerråd. Avskjed 17. juni 1796. Død 31. jan. 1807.

Brinch, Nils Olsen, født 1710. Stivelsesfabrikant i København. I forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Bergen 23. aug. 1765 til død 29. des. 1784.

Brinch, Ole Nielsen, født 3. nov.(?) 1819. Styrmann. Tollrorskarl i Grimstad, leiet og konstituert fra 2. april 1843, fast ansatt 12. des. 1858, leiet undertollbetjent samme år. Død 1867.

Brinch, Søren Andersen, født 1722. Justisråd. Generaltollforpakter i Kristiansand stift, nevnt i brev 6. juli 1750. Tollbetjent, visitør, veier og måler i Flekkefjord 20. mai 1770 til død 8., begravet 17. jan. 1791 sammesteds.

Brinchmann, Anders Dass, født 11. mars 1821. Handelsbetjent og konstituert undertollbetjent. Undertollbetjent i Stavanger 22. mai 1852, Horten 29. aug. 1860.

Brinchmann, Christopher Bernhoft, født 30. juni 1795 i Røros. Løytnant. Fullmektig i Revisjons­departementet. Tollkasserer i Molde 10. jan. 1832 til død 4. juli 1865.

Brinchmann, Hans, døpt i Røros 2. mars 1787. Løytnant. Undertollbetjent i Bergen 1834, overtollbetjent i Skudeneshavn 10. aug. 1835. Avskjed 29. aug. 1849. Død i Bergen 27. mars 1856.

Brinchmann, Harald, født 17. des. 1827 i Valderhaug (Christiania?). Skipsfører. Tollbetjent i Valderhaug 1861, undertollbetjent i Kristiansund tolldistrikt 19.(29.) mars 1862, konstituert krysskontrollør i Moss 12. juni 1874.

Bringe, Elling Nielsen, født 1794. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1. nov. 1830.

Broager, Jens Hansen. Fra ungdommen ved pennen, 4 år i Rentekammeret. Visitør i Tønsberg og forvalter ved Stavern fort 22. mai 1741, bekreftet 28. feb. 1747, nevnt også i Larvik 1749. Død før 19. jan. 1768.

Broch, Hans Reinhold, født 1795, døpt 9. aug. samme år. Løytnant. Konstituert undertollbetjent i Drammen 1831, overtollbetjent i Porsgrunn 6. mars 1843, Brevik 1856. Avskjed 5. juli 1867 og død samme år.

Broch, Lars, født 1791 i Norge, døpt 7. april samme år. Løytnant. Overtollbetjent i Fredrikshald (Moss?) 10. juni 1826, Skudeneshavn 21. des 1832, Christiania 16. feb. 1835. Død 13. sept. 1838 i Christiania.

Broch, Niels. Tollskriver i Skien i 1619-23.

Broch, Paul Resén Velgjør, født i Kristiansand 8. sept. 1810(11.). Ex. jur., kopist i postrevisjonen. Undertollbetjent i Stavanger 10. okt. (1. nov.) 1857 til død 8. des. 1875.

Brochdorff, August Fredrik von, født 1744(45) i Holsten. Kammerjunker. Tollbetjent i Molde 28. sept. 1785, tollinspektør sammesteds 1788 til død 22.(28.) des. 1802.

Brochenhus, Henrik. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) 1585 på Bratsberg len. Befalingsmann sammesteds.

Brochenhus, Johan. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) 1658 på Tønsberg len.

Brochenhus, Oluf. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) 1653 på Tune, Vembe, Aabygge og Hvaløer skipreder.

Brodal, Isak Peter Severin, født 25. aug. 1785 i Kragerø. Løytnant. Overtollbetjent i Stavanger 1. nov. 1824, tolloppebørselsbetjent i Egersund 12. mars 1833 til død 8. mars 1846.

Brodersen, Jens. Tollrorskarl i Arendal tolldistrikt 15. feb. til 25. mai 1839.

Brodersen, Samuel, født 17. okt. 1731 i Bodenæs. Studier i ungdommen. Oppholdt seg lenge i København og søkte ofte. Ernærte seg ved landbruk, 3 premier for potetdyrkning. Tollbetjent i Risør 11. juli (juni) 1778, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 18. juli 1816 i embedet, 84 år, 9 måneder og 10 dager gammel.

Brodtkorp, Eilert Christian, født 5. juni 1721 «kl. 12 natt» i Trondhjem. Løytnant. Veier og måler i Kristiansund 1747 til død 17. jan. 1806.

Brodtkorb, Hans Rasmus Petter, født 1. april 1756 i Kristiansund. Ex. jur., skipsreder, kanselliråd. Overveier, måler og vraker i Kristiansund. Død 21. nov. 1844.

Brodtkorb, Tobias. Myntskriver på Akershus 1. mai 1642. Tollbetjent i Bragernes 1645, Svinesund 1650, adjungert toller med suksesjonsrett i Fredrikstad 9. jan. 1659, bestalling 28. juli 1670. Efterfølger utnevnt 26. okt. 1670. Død (før?) 26. juli 1676. Skifte i Fredrikstad 14. sept. 1676.

Brogaard, Morten Kjersig, født 16. mai 1819 (-17). Handelsmann. Konstituert undertollbetjent i Risør og Tvedestrand fra 23. feb. 1859, undertollbetjent i Aalesund 4. sept. 1869, overtollbetjent i Langesund 30. sept. 1876. Død 17. aug. 1892.

Brorson, Christian. Lakei hos prinsesse Louise. Overtollbetjent i Bergen 14. okt. 1745, bekreftet 21. mars 1747. Avskjed feb. 1749.

Brose, Mads Andersen. Tollbetjent i Karmsund. Nevnt 8. mai 1709.

Brown, Thomas Angell, født 1748 i Trondhjem. 11 år skrivekarl og dels fullmektig hos H. H. Luytkis og senere generaltolldirektør Wakenitz i Trondhjem. Kryssinspektør i Trondhjem (stasjonert Skibnæsset) og overtollbetjent 1781, konsumpsjonskasserer i Trondhjem 16. nov. 1785, opplagsskriver og taksadør i Bergen 9. okt. 1793, tollkasserer sammesteds 28. mai 1794. Kammerråd. Avskjed 21. feb. 1818. Død 3. april 1828, 79½ år.

Brudvig, Besse Johannesen, født 1797. Tollrorskarl i Bergen tolldistrikt i 1852, ansatt 22. mai 1833.

Bruenech, Caspar Fredrik, født 3. sept. 1790. Var undertollbetjent i Tønsberg i 1838. Død 1. jan. 1853.

Bruenech, Caspar Fredrik von, født 9. mai 1752. Kaptein. Toller i Larvik og Sandefjord 10. juli 1789, tollinspektør sammesteds 6. mars 1793. Avskjed 18. okt. 1823. Død 9. mai 1832 i Larvik.

Bruenech, Frederik, født 6. aug. 1787. Løytnant, ex. jur. Undertollbetjent (overtollbetjent?) i Sandefjord 2. okt. 1824. Avskjed 10. sept. (31. des.) 1852. Død 5. jan. 1854.

Bruenech, Johan Christopher, født 5. april, døpt 2. juli 1791 i Norge. Løytnant. Konstituert undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt (Moss?), overtollbetjent i Kristiansand 21. jan. 1840. Død 10. feb. 1840 i Moss.

Brun, se Bruun.

Brunes, Anders, født 1. april 1819. Lærer. Tollinspektørfullmektig i Christiania, konstituert 1. nov. 1859, ansatt 8. mai 1863.

Brunsmand, Berent Berentssøn. Ansatt visitør i Trondhjem 7. (21.) juni 1660, tollbetjent i Orkdal(?) i 1671.

Bruun (Brun), Abraham, født 1732 i Norge. Rekognosering i Sverige under svenskenes innfall i Norge. Tollbetjent i Kopervik 29. aug. (11. juli) 1782, Skudeneshavn 14. april 1783, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 7. juli 1819.

Bruun, Anders Nielsen. Tjener hos amtmann von der Osten. Toller i Holmestrand 8. jan. 1714. Død i aug. 1720.

Bruun, Carl Ole Cornelius, født 23. okt. 1855. Styrmann. Leiet og konstituert undertollbetjent i Christiania 1881, tollassistent i Kongsvinger 15. nov. 1883.

Bruun (Brun), Casper Christopher Schøller. 21 år militæret, 31 år i tollvesenet, tollbetjent i Trondhjem. Ansøkning av 15. april 1797.

Brunn (Brun), Christen. Toller i Fredrikstad i 1645. Død 11. mars 1658 i embedet.

Bruun (Brun), Christian. Adjungert visitør i Langesund i 2 år, undertollbetjent i Christiania 10. juli 1742, bekreftet 4. juli 1747. Utgått 1750.

Bruun, Claus Mathiesen, døpt 19. nov. 1757 i Viborg. Offiser, kopist og fullmektig ved tollkammeret i København i 9 år. Tollbetjent i Porsgrunn 23. nov. 1791, med tittel «tollkontrollør» for at hans befordring fra fullmektig i København til undertollbetjentstillingen ikke skulle tyde på misnøye med ham i København, tollinspektør i Risør 4. april 1804 til død 27. juni 1808.

Bruun, Conrad. Konstituert kontrollør 1 år i Moss. Visitør i Lillefosen 8. feb. 1717. Død straks etter bestalling.

Bruun, Eilert, født 1753 i Larvik. Undertollbetjent i Tønsberg i 7 år, tollbetjent i Stavern 9. mars 1803 til 19. april 1809(?). Død okt. 1808(?).

Bruun, E. N., født ca. 1796. Tollrorskarl i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1826.

Bruun, Erik, født 5. sept. 1826. Tollkontorist i Porsgrunn 1842, undertollbetjent i Hammerfest 7. juli 1852, Horten 7. juni 1856, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Larvik 3. mars 1866, forflyttet til Sandefjord 1870, overtollbetjent i Christiania 16. sept. 1871.

Bruun, Erik Thorkel, født 3. nov. 1852. Skipsfører. Leiet tollbetjent 1877, kryssbetjent i Christianiafjorden 26. aug. 1879. Under kryssningens opphør leiet oppsynsbetjent i Larkullen.

Bruun (Brun), Fred., født 1753. Undertollbetjent i Drammen i 1810, ansatt 1800.

Bruun, Hans. Tollbetjent i Molde 17. nov. 1710. Død før 26. mai 1723.

Bruun (Brun), Hans Jacob, født feb. 1722. Var tollbetjent i Trondhjem i 1745, senere i forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent s. 1. jan. 1777. Avskjed 15. juli 1796. Død 31. okt. 1802.

Bruun, Henrich Dinclow Mathiassøn, født i Trondhjem 1661. Tollinspektør i Ilen og Sanden 23. juli 1694 (forpaktningssocietetsbetjent fra 1692), tollbetjent i Trondhjem 8. nov. 1698, overvisitør sammesteds 19. april 1710, bekreftet 5. mars 1731. Søkte avskjed 17. des. 1731. Død 24., begravet 31. mars 1732 i Domkirken.

Bruun, Jens. Tollbetjent i Nordmøre i 1717.

Bruun (Brun), Johan Christopher, født 20. mai, døpt 5. okt. 1794 i Beitstad. Løytnant. Overtollbetjent på Rundø 18. des. 1827, Herøy (Røren tollstasjon) 1839 til død 26. nov. 1865.

Bruun (Brun), Jørgen Hansen. Visitør i Nordmøre 20. mars 1659.

Bruun (Brun), Lars Lund Finckenhagen, født 14. sept. 1826. Handelsmann i Kristiansund. Undertollbetjent i Trondhjem 18. aug. 1859, Kristiansund 10. okt. 1859, overtollbetjent i Bergen 5. nov. 1877 (23. jan. 1878).

Bruun (Brun), Lorentz Christopher, født 8. april 1797. Gårdbruker. Undertollbetjent i Fredrikstad 1836, Trondhjem 31. mai 1849. Død 27. nov. 1854.

Bruun, Lorentz Lorentzen, født ca. 1764. Tollrorskarl. Var undertollbetjent i Larvik i 1822, ansatt 6. mars 1810.

Bruun, Nicolai, født ca. 1763. Tollrorskarl i Tønsberg i 1823, ansatt 1804.

Bruun, Simon. Fullmektig hos Chr. Tobiesen i Christiania i 1707, visitør sammesteds 26. mars 1708, bekreftet 4. mai 1731. Begravet 17. sept. 1737, 52 år gammel.

Bruun, Svend, født 20. jan. 1779 i Bergen. Skipsfører. Undertollbetjent i Larvik, ansatt 1834. Utgått 1860. Død 22. mars 1866.

Bruun (Brun), Søfren. Var toller og visitør på Brunholmen i Aalesund før 1663, og fra 1668 nevnes han på ny som toller og visitør i Sunnmøre. Tollbetjent i Valderhaug 30. nov. 1671.

Bruun (Brun), Søren. Bestalling som måler og veier i Bragernes 15. sept. 1674.

Brygger, Michael Sundt Tuxen, født 1775. Undertollbetjent i Bergen, ansatt 1807, utgått 1854. Død juli 1856.

Bryn, Henrik, født 1826. Undertollbetjent i Ny Hellesund 26. juni 1872.

Bryn, Henrik Anton, født 1832. Skipsfører. Undertollbetjent i Ny Hellesund 23. juni 1874. Død 26. mai 1885.

Bryne, Erik, født 1752. Undertollbetjent i Stavanger i 1822, ansatt 1802.

Brüneck, se Bruenech.

Brynildsen, Olavus Marthinius, født 1852. Styrmann. Tollrorskarl i Skien 16. aug. 1884.

Brynildsen, Ole, født 1749/50. Tollrorskarl i Sponviken i 1811, ansatt 1795.

Brynjuldsen, Mads, født 1803. Tollrorskarl i Arendal i 1847, ansatt 1839.

Brynjuldsen, Peder, født 24. des. 1811. Tollrorskarl i Arendal i 1864, leiet 1. april 1840, fast ansatt 1. okt. 1849.

Brøgger, David Larsen, født 1707. Fullmektig ved embedskontor. Ekstra (= 5.) overtollbetjent i Bergen 22. april 1743, bekreftet 25. april 1747. Senere (1753?) også postmester. Død des. 1774.

Brygger, M. S. T. Død juli 1856.

Brønlund, Ole Christian, født 1797. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt, ansatt 1841. Utgått 1854.

Brønsdorph, Christian, født 1750. Overhoffrettsprokurator i Arendal. Tollprokurør i Trondhjem 1793 til død 1800.

Brønsdorph, Henrik. Konstituert toller i Drammen 1. jan. 1727. Nevnt som veier og måler sammesteds fra 1741. Død 1770.

Brønsdorph, Jens Rasmussen. Slotsfoged på Akershus med mer. Toller i Drammen 16. juni 1700.

Brørup, Selgen Pedersen. Tollskriver i Trondhjem 19. april 1710. Efterfølger utnevnt 10. feb. 1716, efter «undvigte» S. P. B.

Braaden, Ole Jørgensen, født 1755/56. Undertollbetjent i Kragerø 10. juni 1809. Avskjed 6. mai 1810.

Braaten, Erich. Tollrorskarl i Halden, 61 år i 1776.

Buch, Johan C. Tollrorskarl i Tromsø. Avskjed okt. 1846.

Buch, Jørgen Brøcher, født 1740/41. Ekspektanse­under­toll­betjent i Bergen 13. feb. 1770, ansatt 1774, ekstratollbetjent 22. aug, 1782, ekstraovertollbetjent 1816 til død 5. jan. 1823, 82 år.

Buch, Otto, se Bech, Otto.

Buch, Paul. Tollbetjent (undertollbetjent?) i Christiania 1791-93.

Buch, Peter Christian, født 16. nov. 1723 i Helsingør. Konstituert toller og konsumpsjonskasserer i Randers. Kjøpmann i Finnmark under oktroihandelen. Ekspektansekontrollør, måler, veiemester og vraker i Kristiansand 1776, tiltrådt 1779. Kanselliråd. Død 23. jan. 1784.

Buch, Thomas, født ca. 1760. Var undertollbetjent i Drammen i 1823, ansatt 1803.

Buchholm, Joachim Frederik, født i Flekkefjord 1760/61. Kjøpmann i Flekkefjord i 1786. Tollkasserer i Stavanger 3. jan. 1798, tollinspektør i Kragerø 5. des. 1806 til død 1. mai 1834.

Buck, Christopher Lorentz, født 1801. Kjøpmann, konsul. Undertollbetjent i Tromsø 22. nov. 1851. Avskjed 1872. Død 1875 (i Vadsø?).

Buck, Fred. Carl. Skipsfører. Måler og vraker i Molde. Undertollbetjent i Stavanger 7. juni 1856, men mottok ikke ansettelsen.

Buck, Gert Busch, født 4. april 1813 i Molde. Kjøpmann. Undertollbetjent i Tromsø 11. mai 1840, overtollbetjent i Drammen 10. (16.) mai 1860, tolloppebørselsbetjent i Tromsø 22. mai 1869, tollinspektør sammesteds 18. feb. 1871 til død 4. jan. 1893.

Budde, Carl Ferdinand Treu, født 21. aug. 1804. Løytnant. Postmester i Brevik 1847, senere Trondhjem. Overtollbetjent i Bergen 22. juni 1859. Død 24. nov. 1861.

Budde, Christian Jørgensen, født i Danmark. Vakt- og undertollbetjent i Trondhjem i 1776 (i ca. 9 år).

Budde, Christian Nissen, født 1798. Kaptein. Overtollbetjent i Drammen 10. sept. 1853. Død 7. okt. 1859.

Budde, Mathias. Forleningsbrev 1651 (som vanlig med toll og sise) på Bakke kloster.

Budde, Michael Døderlein, født 3., døpt 18. jan. 1796 i Porsgrunn. Sjømann. Undertollbetjent i Larvik 1825. Død 18. juli 1837 i Porsgrunn (som overtollbetjent sammesteds).

Bugge, Christian Severin Gabriel, født 13. sept. 1795 i Vanse. Kjøpmann, senere gårdbruker. Undertollbetjent i Trondhjem 6. (18.) feb. 1834, konstituert tollkasserer i Kristiansund 1. mars 1847, overtollbetjent i Arendal 30. april 1849. Avskjed 9. mars 1883. Død 23. (26.) feb. 1884.

Bugge, Iver. Måler i Fredrikstad 1750-1771.

Bugge, Johan Martin, født 1815. Cand. jur., kopist i Kirkedepartementet. Undertollbetjent i Trondhjem 17. des. 1860. Død 19. jan. 1868.

Bugge, Johan Mathias, født 1806. Undertollbetjent i Skien. Død 31. jan. 1838, Klosterhaugen i Solum, 31 år og 9 måneder.

Bugge, Mathias August, født 16. aug. 1855. Skipsfører. Leiet tollrorskarl i Kristiansand, avla ed 3. nov. 1879, ansatt tollrorskarl i Flekkerø 16. mars 1884.

Bugge, Niels Christian, født 1723. Var skrivekarl i Bergen i 1746. Visitør i Stavanger. Død 17. januar 1770.

Bugge, Wilhelm Steenbloch, født 1784. Kjøpmann i Drammen. Død som under­toll­betjent sammesteds 18. april 1836.

Buhre, Asle C., født 1789/90. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1820, Christiania 1822. Utgått 1854.

Bull, Jens Lemvig, født 19. feb. 1796 i Molde. Skipsfører, havnefoged m. m., postmester i Aalesund, tollkasserer sammesteds 12. nov. 1856. Avskjed 20. april 1876. Død 28. des, 1884.

Bull, Johan, født i Tønsberg, døpt 14. sept. 1719. Lenge hos geheimeråd v. Rappe. Toller i Flekkefjord 14. feb. 1758 til død 10. feb. 1763.

Bull, Niels Henrich, født 1746. Farmasøyt i Kristiansund, apoteker i Surinam. Ekstratollbetjent i Bergen 18. juli 1781. Død 10. juni 1806, 58 år og 3 måneder.

Bull, Niels Otto, født 17. mai 1835 i Mandal. Cand. jur., fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Grenseinspektør i Kongsvinger, konstituert 1. juli 1876, utnevnt 2. aug. 1877. Samtidig konstituert overtollbetjent i Christiania og bestyrer av toll­ekspedisjonen på Hovedbanestasjonen. Ridder av St. Olavs Orden.

Bull, Ole Christian, født 14. feb. 1762 i Kristiansund. Cand. jur., volontør i Rentekammeret i 3 år, prokurator. Tollkasserer i Molde 6. mars 1793 til 7. des. 1796. Senere foged og konstituert sorenskriver i Sundmøre til 7. mars 1804. Død 26. aug. 1814 i Molde. Blind siste 15 år.

Bundesøn, Søren. Toller (tollbetjent?) i Sundhordland i 1627-30.

Burggraff, Jens, født 1757. Undertollbetjent i Sand i 1811, ansatt 26. juni 1809.

Busch, Dirik. Tollskriver i Tønsberg len i 1636.

Busch, Erich Christian, født ca. 1785 i Norge. Kaptein. Overtollbetjent i Porsgrunn 6. mars 1843. Avskjed 27. des. 1862.

Busch, Fredrik Peter, født 1753. Sekretær, tollforvalter på St. Croix. Også nevnt som tollforvalter i Fredrikstad, hvorfra entlediget 11. april 1798. Tollkasserer i Kristiansand 18. juli. Returnert til Danmark i sept. 1814.

Busch, Jacob Jenssøn. «Som toller i Søndhordland fikk han 7. aug. 1647 bestalling som toller også i Hardanger, hvor det i lengre tid ingen hadde vært. Var her 1652.» Avsatt av Knip i 1653/54. Toller i Romsdal og Lillefosen nov. 1658.

Busch, O. J., født 6. des, 1796. Tollrorskarl i Holmestrand i 1846, ansatt 1827.

Busch, Marcus. Overvraker i Trondhjem. Frasa seg stillingen i jan. 1736.

Busch, Peter Albrecht. Kongelig lakei. Kontrollør i Christiania 24. mars 1705, utnevnt til foged i Gudbrandsdalen 23. mars 1707, men kunne ikke skaffe kausjon, toller i Christiania 14. juni 1713 til død 2. mars 1729.

Busch, Søren Sørensen. Kontrollør i Moss 15. april 1682 og samtidig tollbetjent i Kraakstad 25. mai 1695, bekreftet 19. des. 1699. Død før 4. mai 1711.

Buschmann, Johan, født 27. aug. 1764 i Nesna. Styrmann i den kongelige flåte, assistent på Grønland. Kryssbetjent ved Jostenø og Magerø 22. mars 1797, tollbetjent i Trondhjem 6. april 1803, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 27. jan. 1820 i Trondhjem, 54 år og 5 måneder.

Buschmann, Søren. Konsumpsjonsinspektør i Trondhjem 1777-93. Død 1795.

Bye, Christian, født ca. 1790. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt i 1823, Christiania 1833, Drøbak 1838, Fredrikshald tolldistrikt 6. des. 1843. Utgått 1851.

Bye, Marcus Gulbrandsen, født 1783. Løytnant. Undertollbetjent i Moss 1818 til død 4. mai 1858. Danebrogsmann.

Bye, Olaus Johnsen, født 22. nov. 1824. Tollbetjent (?) i Trondhjem 1. mai 1864.

Bye, Ole Johansen, født 1757. konsumpsjons­skriver i Trondhjem i 1822, ansatt 11. sept. 1788. Avskjed 7. jan. 1824.

Bye, P. Tollbetjent på Valderhaug i 1860. Død 1861.

Bygball (Biugsballe), Søfren Jensen. Tollbetjent og visitør i Langesund (stasjonert Porsgrunn?) 10. juni 1684, skipsmåler nordenfjells 10. feb. 1685. Rådmann. Assessor i bergamtet nordenfjells 19. des. 1705 (stasjonert Trondhjem?).

Bygd, Ole Nielsen, født 1811. Underoffiser, politibetjent. Undertollbetjent i Høievarde 3. sept. 1855. Utgått 1876.

Bülow, Adam Ludvig, født 23. aug. 1830. Handelsmann. Undertollbetjent i Kristiansund 28. aug. 1879.

Bülow, Frants Christopher von, født 1758. Løytnant. Toll- og kryssinspektør i Drammen og Kongsberg 29. nov. 1786, tollinspektør i Kristiansand 21. aug. 1793, Langesund 24. april 1799. Forflyttet til Flensborg 15. feb. 1804.

Bætzmann, Ernst Gabriel, født 23., døpt 27. mars 1768 i Norge. Løytnant. Tolloppebørselsbetjent i Sogndal 9. mars 1803, tollbetjent i Trondhjem 27. des. 1805, overtollbetjent sammesteds 4. jan. 1809. Død 16. juli 1825.

Bøckmann, Carsten Birger. Konstituert undertollbetjent i Flekkefjord tolldistrikt 27. juni 1868.

Bøckmann, Frederik, født 1814. Konstituert undertollbetjent, undertollbetjent i Skien 1847, undertollbetjent og forrettende tollkasserer i Egersund 1849, overtollbetjent i Farsund 3. mars 1866, Egersund 16. nov. 1867. Avskjed 22. des. 1871. Død 1872 i Egersund.

Bøckmann, Ole Andreas, født 26. nov. 1845. Skipsfører. Tollrorskarl og bestyrer ved Søndre Sund, ansatt 1. april 1878.

Bødal, Mons Olsen. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1816.

Bødicher, Jens Rasmussen, født 1707. Veier, måler, vraker og samtidig byfogedfullmektig i Holmestrand. Begravet 6. feb. 1775.

Bødtker, Christian Ludvig Schiødtz, født 1806. Ex. jur., kopist i Kirkedepartementet. Undertollbetjent i Trondhjem 2. mars 1844, overtollbetjent i Stavanger 12. okt. 1861. Død 8. sept. 1881.

 Bødtker, Frederik, født 1803 i Fredrikstad. Skipsfører. Undertollbetjent i Kragerø 1835, Svelvik 1837. Død 1879?

Bødtker, Napoleon Bonaparte. Kopist. Forrettende kryssbetjent i Tromsø, undertollbetjent i Bergen 30 des. 1846, Trondhjem 7. juli 1854, fra 1858 til 1860 stasjonert Steinkjær og fra 1. aug. 1860 tilbake til Trondhjem. Avskjed 1. april 1861.

Bødtker, Ulrich. Ekspedisjons­betjent og pakkhusskriver i Trondhjem i 1768. Død i Trondhjem før 28. mai 1773.

Bøe, Ole. Veier og måler. Død i Molde 26. okt. 1837, ca. 84 år.

Bøeg, Andreas Mathiesen, født 1660. Visitør i Arendal 26. april 1701. Var kontrollør sammesteds i 1705. Død før 6. juni 1722.

Bøeg, Jørgen Andersen, født 1703. Adjungert visitør i Arendal 13. (27.) juli 1729, visitør og tollbetjent sammesteds 17. aug. 1731, bekreftet 2. mai 1747. Begravet 5. feb. 1753.

Bøhme, Frederik Christian Otto, født 1791. Fullmektig i Revisjonsdepartementet. Overtollbetjent i Fredrikstad 29. nov. 1830, forflyttet til Larvik 23. sept. 1843. Død 5. sept. 1856.

Bøhmer, Fredrik, Mechlenborg. Var veier i Bergen, nevnt 6. mars 1766.

Bølingshavn, Johan P. Nilsen, født 12. nov. 1844. Sjømann. Tollrorskarl i Fredrikshald 1. juli 1877, Herføl 31. mars 1885.

Børgesen, Niels. Tollskriver 1656-99.

Børresen, Carl, født 29. juli 1826. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Sponviken (?), ansatt 8. okt. 1863.

Børresen, Johan Christian, født 5. aug. 1840. Politikonstabel. Tollrorskarl i Christiania 8. aug. 1873.

Børresen, Knud, født ca. 1754. Tollrorskarl i Holmestrand i 1823, tjenestetid 13 år.

Børresen, Lars Brun, døpt 11. sept. 1792 i Bragernes. Sjømann. Undertollbetjent i Flekkerø 1. juli 1824 (i tjeneste fra 1822?), Kristiansand okt. 1839 til død 25. juli 1855.

Børresen, Lauritz, født ca. 1809. Student, kopist. Undertollbetjent i Bergen 5. sept. 1853, Drøbak 26. juni 1857. Avskjed 1867.

Børresen, Ole Christian, født 17. sept. 1844. Sjømann. Tollrorskarl 7. des. 1869 til 15. april 1772 og fra 20. okt. 1875 i Fredrikshald.

Bøstrup, Andreas, født 1819. Konstituert tollrorskarl i Gamle Hellesund 1851.

Bøtner, Hendrich. Visitør i Aalesund. Død 1766.

Bøyesen, se Boyesen.

Baade, Peter Daniel. Ansatt ved handelskontor i Bergen. Undervraker 1733 i Trondhjem, overvraker sammesteds 13. april 1736. Død sammesteds 26. okt. 1769, 81 år gammel.

Baardsen, Alexander Edvard, født 7. okt. 1850. Sjømann. Tollrorskarl i Fredrikstad 1. jan. 1878, Fredrikshald 31. mars 1885.

Baardsøn (Rosensværd), Thjøstel. Nevnt 26. mai 1597 som tidligere toller i Drammen. Senere «tjener og lagmann» i Oslo.

Baastad, Magnus August Hannibal, født 18. feb. 1822. Cand. jur., fullmektig i Indredepartementet. Overtollbetjent i Kristiansand 24. feb. 1872, forflyttet til Christiania 3. april 1880. Død 7. april 1880.

 

[ Opp , A , B ]

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005