| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Tollere 1563-1886

Sist ajourført:
11.11.2005

 

 

Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886)

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 - 1886

 

C-F

[ C , D , E , F ]

Calmeyer, Christopher Henriksen, født 1686. Skipsskriver. Kontrollør og tollbetjent i Moss 4. (11.) mai 1711, konstituert toller sammesteds 14. juli til 31. okt. 1726. Død i Rygge, begravet 26. mars 1749.

Cappelen, Severin Martinius, døpt 6. nov. 1766. Ex. jur. 4-5 år på Grønland. Konstituert tolloppebørselsbetjent i Egersund i 4 år, utnevnt tollkasserer i Flekkefjord 30. juni 1813. Død 24. sept. 1833.

Carlheim, Bengt Gustav, født 1695 i Stockholm. «Capitaine des armes» (øverste underoffisercharge). Overtollbetjent i Bergen 10. mai 1741, bekreftet 19. mai 1747. Fra 1749 i forpaktningssocietetstjeneste. Død 4., begravet 11. feb. 1750.

Carlsen, Carl Andreas, født 28. juli 1777. Kjøpmann. Overkrigskommisær. Over­toll­betjent i Christiania 11. okt. 1825. Død 7. juni 1838.

Carlsen, Christian, født 1829. Tollkontorist i Trondhjem, undertollbetjent i Porsgrunn 10. juni 1865.

Carlsen, Cornelius, født ca. 1813. Tollrorskarl i Christiania i 1846, ansatt 1838.

Carlsen, G., født 3. jan. 1825. Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1849.

Carlsen, Jan. Overtollbetjent, død i Drøbak 22. des. 1819, 75 år.

Carlsen, L. Tollrorskarl i Farsund, undertollbetjent sammesteds 1861-66.

Carlsen, Peder, født 1823. Leiet tollrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 6. okt. 1840, fast ansatt Farsund 1. sept. 1850, Egvaag 1852. Var i tjenesten i 1858.

Carlsen, Rasmus. Var tollbetjent i Kristiansand 6. jan. 1794. (Konstituert ?).

Carstens, Christian, født 1815. Boktrykker. Konstituert undertollbetjent, ansatt 2. des. 1858 i Vadsø. Død 18. feb. 1871.

Carstensen, Henrich, født 1712. Visitør (tollbetjent?) i Koppervik. Død 1795.

Caspersen, født 1768. Undertollbetjent i Sand, ansatt 1801.

Caspersen, Karl Mathias, født 16. sept. 1830. Tollrorskarl i Holmestrand. Død 23. mai 1875.

Caspersen, Ole Johan, født 27. mars 1821. Leiet tollrorskarl i Drammen 1842. Tollrorskarl II kl. sammesteds aug. 1846, undertollbetjent i Risør 2. des. 1861, konstituert overtollbetjent 22. sept. 1866.

Castberg, Christopher, født 12. sept., døpt 6. okt. 1789 i Bergen. Oberstløytnant. Konstituert tollkasserer i Holmestrand 25. nov. 1837 til 11. sept. 1839, tollkasserer i Kragerø 13. sept. 1844 til død 10. juli 1847. Ridder av Sverdordenen.

Castberg, Johan Christian Tandberg, født 13. okt. 1827 i Fredrikstad. Cand. jur., inspektør ved Sandefjord Bad. Undertollbetjent i Brevik 11. juni 1856, overtollbetjent sammesteds 26. mai 1866, Skien 25. aug. 1871, tollinspektør i Trondhjem 11. (12.) nov. 1887. Stortingsmann 1877-82 og 1886-88. Død 7. des. 1899.

Castberg, Nicolai (Niels). Tidligere i noen år adjungert faren. Tollbetjent i Sandviken 4. nov. 1745, bekreftet 13. juni 1747. Død før 19. okt. 1785.

Charisius, Emanuel Junge, født i Danmark. Kaptein. Kammerråd. Tollbetjent i Bechervigen 18. sept. 1744, Nøstet 18. april 1747 til forpaktningssocietetet overtok, toller Kristiansand 14. aug. 1753. Avstod embedet til sønnen, H. H. C., 14. mars 1758. Død 4., begravet 10. nov. 1758 i Kristiansand.

Charisius, Ferdinand August, født i Sønderborg 28. feb. 1738(39). Student, kammerer på St. Croix, 16 års tjeneste i Vestindien. Kontrollør i Arendal 6. feb. 1789, tollinspektør sammesteds 6. mars 1793 til død 25. april, begravet 1. mai 1806, 68 år.

Charisius, Hans Henrik, født 1720. Løytnant. Toller i Kristiansand 14. mars 1758, tollforvalter og opplagsskriver i Trondhjem 1776 til død 2. juli 1779. Kammerråd, justisråd.

Charisius, Peter Georg. Strandinspektør og tollbetjent på Bastøen 12. mars 1748. Strandinspektør på Amager og tollbetjent på Dragø 1752-74.

Christensen, A., født 1843. Tollrorskarl i Bergen i 1886, ansatt 1877.

Christensen, Albrit. Var toller i Molsund 21. nov. 1581. Nevnt sammesteds 1582.

Christensen, Anders. Overtollbetjent og strandfoged over Trondhjems amt utenfor Agdenes, hvorunder Nordmøre, 9. des. 1664, samtidig også tollbetjent på Nordmøre 30. okt. 1669, bekreftet 8. aug. 1670.

Christensen, Anders. Toller (tollbetjent ?) i Hurum-Sand-Drøbak i 1633, undervisitør i Kobbervigen og Bragernes i 1632, senere toller i Sand-Drøbak. Avskjed noen år før 1653. Levet som gammel i Drammen i 1657.

Christensen, Anders. Kontrollør i Trondhjem 1692.

Christensen, Andreas. Visitør i Fredrikshald, 50 år i 1776.

Christensen, Christen. Toller i Bekkevig i 1575, Marstrand 1580, Harnesund 1584.

Christensen, Christen. Toller i Son 1619-35.

Christensen, Christen, se Holm, Christen Christensen.

Christensen, Christen, født 1769. Tollrorskarl i Brevik i 1846, ansatt 1804.

Christensen, Christen Thorsen, født 27. aug. 1802. Statsagronom. Overtollbetjent i Larvik 28. mai 1861, Tønsberg 1867. Død 10. mai 1874.

Christensen, Christian, født 1800. Ex. jur., foged i Øvre Telemark. Tollkasserer i Kragerø 10. mai 1860. Avskjed 5. mai 1880. Død 1. april 1895 i Kragerø.

Christensen, Christian Ulrik, født 1754 i Bergen. Ex. jur., volontør i Generaltoldkammeret i 6 år, fullmektig hos lagmannen i Bergen, kobberkontrollør i Trondhjem i 1784. Tollbetjent i Tromsø 13. aug. 1788, konstituert toller sammesteds 29. jan. 1791 til død 9. sept. 1795.

Christensen (Lie), Christopher. Skipsfører. Visitør i Holmestrand i 1768-69. Begravet sammesteds 5. aug. 1788, 69 år gammel.

Christensen, Ener. Toller på Underøe og lensmann i Nedenes len 1605-18.

Christensen, Engebret. Tollrorskarl i Langesund, 53 år i 1776.

Christensen, Gunder, født 25. april 1845. Sjømann. Leiet tollrorskarl og undertollbetjent i Kjørviken i 1887, ansatt 1. juni 1875.

Christensen, Hans, født 1810. Tollrorskarl i Risør (stasjonert Portør) ansatt 1. aug. 1830. Død 30. april 1871.

Christensen, Hans, født 21. des. 1829. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Aarøsund, 1. april 1862.

Christensen, Henrich. Kontrollør i Kristiansand, ansatt aug. 1685, tollbetjent i Trondhjem 1692.

Christensen, Henrik. Overvisitør i Stavanger. Avgått før 27. jan. 1669.

Christensen (Christenssøn), Henrik. Tollskriver i Holmestrand og Tønsberg 14. juli 1638-48, toller i Ryfylke 1656, overvisitør i Stavanger 10. juli 1662.

Christensen, Jacob. Strandfoged østenfjords i Akershus 18. jan. 1687, visitør i Fredrikshald 27. mai 1690. Avskjed 1695.

Christensen, Jens, født 1666 i Danmark. Kontrollør i Bergen 19. april 1710, bekreftet 25. mai 1721 og 10. jan. 1747. Død 1750.

Christensen, Jens, født 1806. Sjømann. Undertollbetjent i Gamle Hellesund 7. okt. 1841, Kristiansand 15. juli 1849(50), Flekkefjord okt. 1852, Svelvik 14. mars (12. april) 1853. Utgått 1886. Død 2. nov. 1891.

Christensen, Jens, Tønsberg, utgår. Se Christiansen, Jens.

Christensen, Johan Henrik, født 10. des, 1849. Styrmann. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1874.

Christensen, Johannes, født ca. 1805. Tollrorskarl i Skien tolldistrikt i 1846, ansatt 1836.

Christensen, Jørgen (underskrev seg J. C. Stochmark). Foged i Øst-Finnmark. Tollbetjent og visitør i Kristiansand 12. aug. 1685, bekreftet 19. des. 1699 og 4. mai 1731.

Christensen, Jørgen. Toller (tollbetjent?), begravet i Egersund 16. juni 1667, 36½ år gammel.

Christensen, Knut, født 24. des. 1830. Styrmann. Tollrorskarl i Drammen 11. okt. 1867.

Christensen, Lars, født ca. 1801. Tollrorskarl i Skien tolldistrikt i 1846, ansatt 1834.

Christensen, Lars, født 1819. Tollrorskarl på Mærdø i 1859, ansatt 1848.

Christensen, Lars. Tollrorskarl i Drøbak, 40 år i 1776.

Christensen, Lauritz. Kom til Norge (fra Danmark) 1631. Handelsmann og reder. Tollskriver i Kristiansand ca. 1642, toller i Mandal i 1647. Nevnt i Kristiansand som borgermester 1667. Død 1669.

Christensen, Mathias. Tollbetjent og visitør ved Lister 1. jan. 1696.

Christensen, Morten. Toller i Mollesund i 1612-13.

Christensen, Niels, født 1810. Konstituert tollrorskarl i Portør 1. juni 1871.

Christensen, Niels. M., veier og vraker i Fredrikstad fra 1670, fra 20. mai 1681 bare veier.

Christensen, Niels, født 1722. Aksiseskriver i Bergen 18. feb. 1766, ansatt av generaltollforpakteren i 1759. Avskjed 5. sept. 1781.

Christensen, Niels Andreas, født 8. mai 1819. Fanejunker. Undertollbetjent i Kristiansand 7. (16.) april 1860, Flekkerø 17. des. 1860.

Christensen, Nils. Toller i Sundhordland 1610-11.

Christensen, Niels. Toller i Romsdal 1631, Nordmøre (Kristiansund) 1632-39. Skulle p.g.a. forseelse «sin Gaard (Blakstad) strax kvittere og afstaa» 10. mai 1640. (NRR VII 668). Bodde i Stensviken, Bremsnes.

Christensen, Nils, født 13. aug. 1821. Skipstømmermann. Leiet tollrorskarl, konstituert tollrorskarl i Risør 1841, fast ansatt 25. feb. 1859.

Christensen, Ole, født ca. 1777. Tollrorskarl i Drammen i 1846, ansatt 1808.

Christensen, Ole (Oluf). Måler og visitør, senere kontrollør i Tønsberg 13. mars 1700. Død før 18. des. 1730.

Christensen, Ole Edvard, født 25. nov. 1837. Styrmann. Leiet tollrorskarl 1866, ansatt Aasgaardstrand 1. feb. 1877.

Christensen, Paul, født 1811. Tollrorskarl i Arendal tolldistrikt (stasjonert Sandvigen) i 1843, ansatt 1839.

Christensen, Peder. Tollrorskarl i Langesund, 50 år i 1776.

Christensen, Rasmus, født 1656. Toller i Arendal 26. mars 1687, bekreftet 26. des. 1699. Avskjed 10. mars 1700. Ble nektet å søke annen tolltjeneste. Senere kjøpmann. Død 1741.

Christensen, Thorvald Christian, født 9. juli 1833 i Stavanger. Cand. jur., byråsjef i Finans- og tolldepartementet, kammerherre. Tollinspektør i Arendal 29. juni (1. juli) 1881. Stortingsmann. Ridder av St. Olavs Orden, ridder av Wasaordenen, kommandør 2. klasse av Badenske Zähringer Løve Orden og ridder av Franske Æreslegionen. Død 6. jan. 1913.

Christensen, Thunboe, Jens, født 10. nov. 1666 i Bergen (i Danmark?). Kontrollør i Bergen 19. april 1710, bekreftet 25. mai 1731 og 10. jan. 1747. Død sammesteds 10. juli 1750.

Christensen, Torkil. Tollrorskarl i Langesund, 62 år i 1776.

Christensen, Torvend Anders, født 14. feb. 1843. Overkonstabel. Tollrorskarl i Bergen 8. nov. 1877.

Christensen, Tyge. Kaptein. Visitør i Langesund. Død i des. 1643.

Christensen, Wolfgang. Tollbetjent i Fredrikstad i 1682 til 6. mai 1690.

Christenssøn, Christenszen, se Christensen.

Christiernsen, Christiern. Toller i Marstrand i 1579.

Christiansen, født 1739. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1793.

Christiansen, Arne, født 1758. Undertollbetjent i Drammen i 1811, tjenestetid 22 år.

Christiansen, Bastian. Tollbetjent i Søndhordland 6. april 1672.

Christiansen, F., født 14. jan. 1821. Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 1. juni 1856.

Christiansen, Frederik. Nevnt 1638 som forrige tollskriver i Son.

Christiansen, Henrik. Overvisitør i Stavanger 10. juli 1662.

Christiansen, Jens. Tjent lenge ved tollboden i Tønsberg. Suksederende toller sammesteds 26. april 1727, bestalling 5. feb. 1731. Død 22. april 1732 i embedet.

Christiansen, Oluf, født 23. mai 1842. Poståpner i Elverum. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1873.

Christiansen, Salve, født 1820. Kryssrorskarl i Bergen i 1851, ansatt 1850.

Christie, Arnoldus von Westen Sylow, født 30. sept. 1833 i Trondhjem. Sjøoffiser. Overtollbetjent i Bergen 21. sept. 1874, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Horten 13. juli 1877. Ridder av Wasaordenen og ridder av Franske Æreslegionen. Død 21. juni 1903(02).

Christie, Eduard Eilert, født 10. aug. 1773 i Kristiansund. Student. Handelsmann i Finnmark og Kristiansund. Overtollbetjent i Bergen 4. feb. 1826. Stortingsmann. Død 14. aug. 1831 i Bergen.

Christie, Jens Kaasbøl, født 30. okt. 1777. Kjøpmann i Kristiansund. Undertollbetjent sammesteds 15. april 1834 til død 24. juni 1835.

Christie, Werner Hosewinckel, født 11. feb. 1785 i Kristiansund. Løytnant, cand. jur., foged i Nordhordland. Konstituert opplagsskriver i Bergen 1. des. 1819, tollkasserer for utgående, konstituert 1. jan., utnevnt 25. april 1820. Ridder av St. Olavs Orden. Avskjed 17. (31.) des. 1864. Død 24. april 1872.

Christie, Wilhelm, født 31. aug. 1806 i København. Præliminarist. Konstituert undertollbetjent i Bergen 1. sept. 1842, ansatt 19. okt. 1843, overtollbetjent i Tønsberg, stasjonert Sandøsund, 5. okt. 1859, Larvik 27. april 1870. Avskjed (som overtollbetjent i Skien?) 16. sept. (1. okt.) 1882(83). Død 19. mai 1885 i Bergen.

Christie, Wilhelm Frimann Koren, født 7. des. 1778 i Kristiansund. Ex. jur. 1799. Sekretær i Karantenedireksjonen, København 2. jan. 1801, kansellisekretær 18. jan. 1805, sorenskriver i Nordhordlen 25. mars 1808, sekretær på Eidsvold 1814, stortingsmann (for Bergen) 1814, 1815 og 1818 og samtidig stortingspresident, stiftamtmann i Bergen 27. juli 1818. Tollinspektør i Bergen tolldistrikt 14. juni 1828. Stifter av Bergen Museum. Storkors av St. Olavs Orden, Storkors av Nordstjerneordenen og Medalje for Borgerdåd 1. klasse (gullmedalje). Død 10. okt. 1849 i Bergen.

Christoffersen, Anders. Visitør (i Trondhjem?) 16. juli 1646. NRR VIII, side 428.

Christophersen, Guttorm. Tollrorskarl i Christiania, død nov. (?) 1844.

Christophersen, Hans. Generaltollforvalter nordenfjells. Nevnt 30. okt. 1669.

Christophersen, Hans. Overtollinspektør (i Stavanger?), nevnt 20. juli 1676.

Christophersen, Helle. Måler og vraker i Christiania efter faren, bekreftet 22. juli 1703.

Christophersen, Johan. Fullmektig hos overtollinspektør nordenfjells 1675.

Christophersen, Johan, født 19. april 1812. Arbeidsmann. Tollrorskarl i Tvedestrand i 1885, leiet mars 1835, fast ansatt 7. nov. 1838.

Christophersen, Jørgen, se Neuendorff, J. C.

Christophersen, Max Thorvald, født 1836. Leiet kryssbetjent. Undertollbetjent i Rasvaag 22. mai 1875, Son 9. okt. 1883. Død 25. des. 1886.

Christophersen, Ole, født 2. (4.) mai 1794 i Modum. Tollkontorist i Porsgrunn 1820, undertollbetjent sammesteds 1824, senere Tønsberg. Avskjed 1878. Død 24. nov. 1882 i Tønsberg.

Christophersen, Ole Johan, født 1821. Undertollbetjent i Risør 2. des. 1861.

Christophersen, Oluf. Toller i Ellingkilde og Onsøen ladesteder i 1633-40.

Christophersen, Paul, født 5. juni 1823. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Svelvik 8. des. 1853.

Christophersen, Peder, født 8. sept. 1849. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Lyngør 9. des. 1878.

Christophersen, T., født ca. 1809. Tollrorskarl i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1842.

Clausen, Christen, født 1753/55. Tollrorskarl i Langesund i 1810, ansatt 1782.

Clausen, Christen, født 20. des. 1847. Sjømann. Tollrorskarl i Skaatø 8. juli 1875.

Clausen, Erlund. Tollinspektør i Sandefjord (?) i 1720.

Clausen, Hans. Tollbetjent i Trondhjem 1656, flyttet til Bergen i 1658 hvor nevnt 10. juli 1662 (14. juli 1663). Nevnt som overtollbetjent sammesteds fra 30. juli 1667. Begravet 18. jan. 1702.

Clausen, Hans Christian, født 10. mars 1837. Skipsfører. Leiet kryssbetjent i Skudeneshavn 1868, leiet bestyrer i Mosterhavn 1873, undertollbetjent i Moss 22. juni 1876, Bergen 2. juli 1881.

Clausen, Jacob. Adjungert visitør med suksesjonsrett som overvisitør i Bergen 26. jan. 1675, overtollbetjent sammesteds 13. aug. 1681. Nevnt sammesteds 1691. Efterfølger utnevnt 16. feb. 1689. Utgått (død ?) før 3. sept. 1690.

Clausen, Knud Andreas, født 29. mars 1851. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Skaatø 1. okt. 1875.

Clausen, Lars, født 1782. Undertollbetjent i Christiania i 1838. Tidligere kjøpmann.

Clausen, Oluf Christian, født 1843. Sjømann. Tollrorskarl på Studsholmen 1. juni 1871.

Clausen, Thomas. Tollbetjent i Porsgrunn. Død 1679.

Clausing, Conrad, født ca. 1758. Var undertollbetjent i Kristiansand i 1808, ansatt 1805.

Claussen, Engebret. Undertollbetjent i Moss i 1765.

Clemens, født 20. mars 1796 i Arendal. Tollbetjent i Christiania. Død sammesteds 20. mai 1863.

Clemens, Jørgen, tollbetjent i Sand. Avskjed 7. april 1802.

Clemens, Lyder. Tollbetjent i Fredrikshald. Død 29. nov. 1844, 65 år og 6 måneder.

Coch, Christopher. Tollskriver. Druknet utenfor Jeløen 14. april (?) 1767.

Cock, Carl Christian, født 20. juni 1848. Styrmann. Tollrorskarl i Hvidsten 27. nov. 1880, Christiania 1. april 1884.

Colbjørnsen, Ole, født 1796 i Norge. Løytnant. Overtollbetjent i Tønsberg 17. mai 1822. Død 19. mars 1837 i Vallø.

Colbjørnsen, Niels Stub, født 1680 i Sørum. Student. Toller i Nordmøre og Romsdal (Lillefosen) 19. april 1710. Avskjed før 6. des. 1717 (-16?). Død 1748.

Cold, Otto Arentz, født 1770 i Bakke, døpt 17. juni samme år. Løytnant. Overtollbetjent i Trondhjem 18. des. 1827. Død 1. jan. 1831, 60 år.

Colderup, Carl, født 1790. Tollrorskarl i Bergen 2. sept. 1818. Død 24. sept. 1840.

Collett, Christian, født 1815. Student, verksmester ved Carljohansværn verfts mekaniske verksted. Overtollbetjent i Drammen i 1876. Ridder av Dannebrogsordenen og ridder av Vasaordenen. Død 1876.

Collett, James, født 28. aug. 1728. Generaltollforpakter i Akershus stift i 1765-76. Død 15. nov. 1794.

Collett, Otto, født 5. april 1813 på Hassel Verk i Eker. Cand. jur., kopist i Revisjonsdepartementet. Undertollbetjent i Christiania 22. nov. 1851. Avskjed 31. des. 1891. Død 1902.

Collett, Peter, født 14. feb. 1799 i Kristiansand. Student. Undertollbetjent i Drammen 26. mars 1835. Avskjed 4. mai 1867 og flyttet til Christiania. Død 1. jan. 1875.

Collin, Hans Blixenkrone. Hoffråd. Tollbetjent (toller?) i Trondhjem. Avskjed (ble blind) 27. mars 1839.

Collin, Jens Hansen, født 1651 i Kolding. Tollskriver i Trondhjem. Død 1708.

Collin, Niels, født 1753. Konsumpsjonsbetjent i Christiania i 1801.

Collin, Niels Christian, født 9. mai 1798 i Frosta. Oberstløytnant, vanninspektør i Trondhjem. Tollinspektør sammesteds 3. jan. 1857. Avskjed 2. aug. 1877. Konstituert i stillingen til årets utgang. Ridder av St. Olavs Orden. Død 21. feb. 1879.

Colman, Fredrik, se Kohlmann.

Colman, Johan. Toller i Lillefosen etter 1668.

Conradi, Johan David, født 1802. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt 1. april 1831, Kristiansand 1. juni 1832, Stavanger tolldistrikt 16. aug. 1849. Utgått 1851. Død 2. jan. 1868.

Conradi, Jørgen Agersborg, født 1752 i Nibe. Skriver på konsumpsjonskontoret. Tollforvalter i Fredrikshald. Død 1785 (1816).

Conradi, Peter Christian, født 22. nov. 1822 i Stavanger. Kaptein, arbeidsbestalling ved statens veivesen. Tollkasserer i Kristiansund 4. jan. 1884. Død sammesteds 30. aug. 1892.

Coppi (Koppi), Gotfred. Garnisonsauditør på Hovedtangen, Akershus. Nevnt som toll- og kryssinspektør i Drammen. Død 8. okt. 1786.

Coppy, Wilhelm, født 1731. Kaptein, forpaktningssocietetsinspektør i Drammen. Tollinspektør i Drammensfjorden og Kongsberg 1777 til død før 29. nov. 1786.

Corneliusen, Christen, født 1810. Sjømann. Tollrorskarl i Brevik 4. des. 1847.

Corneliusen, Halvor, født ca. 1744. Patruljebetjent i Skien i 1808, ansatt 1795.

Corneliusen, Jens (Jan). Toller i Tønsberg len 1628. Død 1631.

Corneliusen, Mathias. Kommanderende capergast under krigen. Tollbetjent i Bergens led (stasjonert Kobbervigen) 10. mars 1723. Død før 17. mai 1730.

Corneliusen, Tønnes, født 20. juli 1808. Tollrorskarl i Sandviken/Mærdø i 1883, ansatt 1839.

Cortsen, Peter, født 1721. Forpaktningssocietets­toller i Stavanger. Undertollbetjent sammesteds 1765. Død før 28. des. 1784 (86).

Coucheron, Anton Jacob de, født på Vange i Hopperstad 19., døpt 24. juli 1732. Militær. Justisråd. Veier og måler i Porsgrunn, kontrollør sammesteds 16. jan. 1782, tollinspektør 1794. Avskjed 24. april 1799. Død 26. april 1802 i Porsgrunn.

Coucheron, Henrich Slanbusch. Tollbetjent i Filtvedt 28. sept. 1796. Død før 2. juni 1802.

Cramer, Christian Antoni. Fra Flensburg. Toller i Arendal 16. mars 1700. Begravet 11. feb. 1705.

Cramer, Johan. Kongelig livtjener. Toller i Flekkerø 8. april 1666. Efterfølger utnevnt 12. jan. 1680 (Kierulf) og 19. aug. 1682 (Suhm). Kalles 28. okt. 1684 forhenværende toller i Kristiansand. Satt arrestert i 2 år, men slapp ut i 1686. Venner dekket gjelden.

Crøger, Georg Neumann, født 3. mars 1797 i Hitterdal. Kaptein. Tollkasserer i Porsgrunn 5. mars 1850. Ridder av St. Olavs Orden. Død 5. juni 1867 i København.

Crøger, se også Krøger.

[ Opp , C , D , E , F ]


Dahl, Anders Pedersen
. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt (stasjonert Fredrikstad?) i 1823, tjenestetid 21 år, Trondhjem 18. juli 1826. Død 21. des. 1835, 55 år.

Dahl, Andreas, født ca. 1799. Tollrorskarl i Slependen i 1846, ansatt 1822.

Dahl, Christian Frederik. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt. Død 9. sept. 1834, 50 år.

Dahl, Christopher, født 1755. Undertollbetjent i Christiania i 1807, tjenestetid 18 år.

Dahl, Christopher Garmann, født 21. aug. (mars) 1786(1783) i Nerstrand i Ryfylke. Undertollbetjent i Stavanger 10. jan. 1824, Lillesand 15. april 1834, Risør 1837. Død 16. feb. 1844.

Dahl, David Andreas, født 22. mai 1862. Tollkontorist i Kristiansund 1. okt. 1880.

Dahl, Edvard Celius, født 28. juli 1833. Handelsbetjent. Tollkontorist, leiet undertollbetjent og kryssbetjent, undertollbetjent i Trondhjem 7. juni 1866.

Dahl, Gunerius, født 1818. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 20. okt. 1851.

Dahl, Haldor Siversen, født ca. 1744. Tollrorskarl i Trondhjem, undertollbetjent sammesteds 1798.

Dahl, Halvor Christophersen, født 1756. Konsumpsjonsbetjent i Christiania 1789. Undertollbetjent sammesteds i 1811.

Dahl, Halvor. Tollbetjent i Buck van Raae 10. okt. 1732, bekreftet 15. april 1747. Tidligere tjent hos tollinspektør i Bergen.

Dahl, Halvor, født 1760. Undertollbetjent i Christiania i 1838, ansatt 1829.

Dahl, Hans. Toller i Mollesund 29. sept. 1572. Nevnt sammesteds også 1573.

Dahl, Henrik, født 1843. Tollrorskarl i Flekkefjord, leiet 27. april 1863, fast ansatt 15. april 1868.

Dahl, Iver Halvorsen. Tollfullmektig. Død i Christiania 7. juli 1827, 30 år.

Dahl, Jens. Tollrorskarl i Kristiansund i 1813, ansatt mai 1811.

Dahl, Johan Eilert, født 13. april 1822. Skomaker, leiet tollrorskarl, russisk tolk. Tollrorskarl II i Hammerfest 1. sept. 1852, I kl. 1. juli 1856.

Dahl, Johan Henrik, født 1818. Kjøpmann i Stavanger. Undertollbetjent i Christiania 10. juni 1865. Død 31. juli 1891.

Dahl, Johannes, født 1796/97. Tollrorskarl i Trondhjem i 1846, ansatt 1821. Død 20. juli 1860.

Dahl, John Thoresen, født 1770. Tjener hos oberstløytnant Bilefelth. Undertollbetjent i Christiania i 1809, ansatt 1801.

Dahl, Jørgen Iversen, født 1738. Forpaktningssocietets­visitør i Drammen i 11 år. Undertollbetjent i Rødtangen i 1768, forflyttet til Skien 22. mai 1777. Avskjed 9. jan. 1789 og død sammesteds samme år.

Dahl, Lars Johannesen, født 27. mars 1853. Sjømann. Leiet tollrorskarl 4. april 1875, fast ansatt i Fredrikshald 1. jan. 1884.

Dahl, Ole Fredriksen, født 25. april 1838. Underoffiser. Tollrorskarl i Trondhjem 1. des. 1884.

Dahl, Ole Halvorsen, født 1794. Undertollbetjent i Christiania, ansatt 1815. Død 3. feb. 1839.

Dahl, Ole Helgesen, født 1775(77). Undertollbetjent i Larvik i 1838, ansatt 16. juli 1803. Avskjed 1. juni 1843.

Dahl, Osmund, senere nevnt Øxendahl, Osmund, født 1760. Undertollbetjent i Flekkefjord i 1823, tjenestetid 22 år.

Dahl, Paul Johnsen, født 1754/55. Tollrorskarl i Trondhjem 1. mars 1801. Død 21. des. 1832(?).

Dahl, Peter Andersen. Tollrorskarl i Namsos 1. nov. 1850, av I kl. 4. des. 1859, forflyttet til Trondhjem 10. jan. 1860.

Dahl, Peter Gunerius, født 25. feb. 1818. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 20. okt. 1851. Avskjed 31. des. 1897. Død 14. april 1903.

Dahl, Reinert O., født 1802/04 i Flekkefjord. Tollrorskarl, undertollbetjent i Sogndal 15. okt. 1827, derpå Flekkefjord til 1880. Død sammesteds 28. okt. 1880.

Dahl, Simon Marenius, født 1807. Kjøpmann, leiet kryssbetjent. Undertollbetjent i Hammerfest 10. okt. 1854. Utgått 1873.

Dahl, Sivert Aarsrud. Militær i 40½ år, visitør i Fredensborg. Visitør i Fredrikshald 1768-69. Avskjed som kontrollør i Aasgaardstrand 25. juni 1790, 67 år gammel.

Dahl, Thor Pedersen. Underoffiser, festningen i Fredrikstad. Visitør i Larvik 7. juni 1773. Død 1775.

Dahl, Wilhelm Julius (Frimann), født 25. jan. 1791. Marineoffiser. Tollkasserer i Flekkefjord 29. mars 1848. Avskjed 5. juli 1867. Død 18. okt. 1876(77).

Dahl, Wilhelm Julius, født 14. des. 1829 i Larvik. Styrmann. Konstituert tollrorskarl i Flekkefjord 23. juni 1849, fast ansatt 9. feb. 1852, undertollbetjent i Farsund 6. juli 1852. Utga i 1851 en sirkulærsamling vedrørende tollvesenet. Fra 1855 i telegraf- og postvesenet.

Dahlbach, Peder Andersen, født 1762. Røyert i Trondhjem 1785. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1812, ansatt 8. jan. 1810.

Dahle, Hans Endresen, født 1747. Undertollbetjent i Bergen 20. feb. 1789, tollbetjent 1807, overtollbetjent 1816 til død 9. sept. 1826.

Dahle, Tollev, født 1812. Tollrorskarl i Kristiansund tolldistrikt i 1846, ansatt 1836.

Dahlgrim, Hans Henrich, født 1762. Kommandersersjant, 18 år i militæret. Tollbetjent i Larkollen 7. april 1802, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 20. april (7. mai) 1831. Død 30. april 1838, 76 år 1 måned og 14 dager gammel.

Dahlin, Per Gustav, født 27. feb. 1774. Løytnant. Overtollbetjent i Moss 27. nov. 1834 til død 30. des. 1835.

Dahm, Christian. Feltfurasjeskriver. Tollbetjent i Helgeraaen 9. feb. 1791. Ble avskjediget av kongen 29. juli 1796. (Reiste bort i ukevis uten tillatelse.)

Dahm, Hans Jakob, født 1786 i Danmark. Sjømann. Tollrorskarl, senere overinspektør ved Tukthuset i Bergen. Død 1871.

Dajon, Johan, født 5. des. 1752 i København. Kopist og fullmektig i Rentekammeret, Norske kontor i 20 år, kammerråd. Toller i Lillefosen 18. april 1787, Fredrikshald 23. mai 1790, tollinspektør i Drammen 1. mars 1797 til returnert til Danmark 1814. Avskjed 19. mars 1816. Var en av stifterne av Drammens eldste dramatiske forening. Død 20. april 1843 i Lyngby.

Danchell, Nicolai Folkmar, født 1783 i Nakskov. Kaptein. Undertollbetjent i Drammen, avskjed 1. mai 1844.

Danchertsen, Danchert, født 1719. I forpaktningssocietetstjeneste. Overtollbetjent i Bergen 1. jan. 1765 (18. feb. 1766). Død 8. feb. 1769.

Danielsen, Elling, født 1783. Tollrorskarl i Bergen 7. sept. 1818. Død 5. jan. 1849.

Danielsen, Hans. Tollbetjent i Kraakstad i 1625. Ansatt av Jens Bjelke.

Danielsen, Halvor. Tollrorskarl i Drammen, 40 år i 1776.

Danielsen, Ole, født 1802. Tollrorskarl i Bergen i 1844, ansatt 1835.

Dannefer, Frederik. Tjent flere år i livriet. Tollbetjent og visitør i Arendal 16. mars 1700, bekreftet 28. mai 1731. Efterfølger utnevnt 27. juli 1729. Død 1731.

Darius, Terborus, født 1812. Tollrorskarl i Svelvik i 1846, ansatt 1841.

David, Ellen. Tollbetjent og visitør i Holmestrand 3. april 1694.

Davidsen, Adolph Petter Danifer, født 19. des. 1824. Marineoffiser, skipsfører. Undertollbetjent i Svinør 26. juli 1864.

Davidsen, Andreas, født 1769. Undertollbetjent i Kristiansand 1800 til død 31. juli, begravet 4. aug. 1830, 61½ år.

Davidsen, Arvid. Toller i Lillefosen i 17..

Davidsen, Carsten. Skipsfører, kjøpmann. Overmåler i Bergen. Begravet 17. juni 1805.

Davidsen, Frederik. Søkte 24. mars 1660 konfirmasjon på den tollbetjentstilling i Christiania som han har hatt i tre år. Overvisitør sammesteds 5. feb. 1661. Foged i Gudbrandsdalen 24. juli 1664. Død 1669.

Davidsen, Jens. Toller i Sundmøre i 1628/29.

Davidsen, Joh. Undertollbetjent i Kristiansand i 1820.

Davidsen, Ulrik Hansen, født 1806/08. Tollfullmektig, død 27. okt. 1840, begravet i Kristiansand.

Debes, Peter Olof Nielsen, født 1. (4.) mars 1845 i Christiania. Kaptein. Over­toll­betjent i Kragerø 13. feb. 1882.

Dedekam, Hans Tysch, døpt 23. jan. 1794 i Arendal. Skipsfører. Tollrorskarl i Grimstad 1830, undertollbetjent 1835, forflyttet til Tvedestrand 1839. Død sammesteds 1. sept. 1856 (58).

Dedekam, Hans Tysk. Tollskriver i Arendal. Død 27. sept. 1791(?), 84 år gammel.

Dedekam, Johan Collet, født 12. jan. 1826. Tollrorskarl i Tvedestrand 21. okt. 1862.

Dedekam, Morten Smith, født 31. jan. 1793. Kjøpmann. Veier, måler og vraker i Arendal. Død 29. april 1861.

Degen, Ole Mortensen, født i Norge. I forpaktningssocietetstjeneste. Tollrorskarl og undertollbetjent i over 20 år, stempler Bergen. Død før 12. mars 1784 i Trondhjem.

Dehlen, Jørgen von. Toller i Fredrikstad 1655-58.

Dehly, Engelbret Edvard, født 1791. Undertollbetjent i Regefjord 17. nov. 1828, senere Langesund. Død før 22. mai 1834.

Deichmann, Fredrik, født 1725. Tollbetjent i Tallakshavn 1777, Sandesund 25. jan. 1779, Son 12. mars 1781. Avskjed 26. feb. 1800.

Deinboll, Jens. Underoffiser. Tollbetjent i Kristiansund 1777. Avskjed før 16. jan. 1788.

Denids, Jens. Toller (tollbetjent?) i Sundmøre 1629/30.

Deurs, Jacob van. Tollfullmektig, fungerende toller i Porsgrunn kort tid i 1722.

Devold, Peder, født 6., døpt 13. okt. 1782 i Kors sogn i Romsdal. Kontorbetjent, konstituert tollkasserer i Kristiansund, utnevnt 28. mai 1814. Fra 25. mai 1815 samtidig tollinspektør. Da tollkassererforretningen ble skilt ut som eget embede 20. sept. 1831 ble P. D. tollinspektør i distriktet, omfattende også Molde. Avskjed 22. des. 1846. Død 3. nov. 1862 hos sønn i Stettin.

Dibbern, Claus. Sorenskriver i Arendal og samtidig bestalling som veier, måler og vraker sammesteds 4.(18.) mai 1711.

Dickhut, Johan Henrik. Undertollbetjent i Stavanger (?) ca. 1821.

Dideriksen, Hans. Tollbetjent og strandfoged i Nordmøre tollsted og Storfosen 21. des. 1680, tollbetjent i Nordmøre 29. jan. 1698.

Dietrichs, Andreas Jacob. Undertollbetjent, død i Fredrikstad 3. aug, 1840, 42 år.

Dietrichs, Carl Christopher, født 1804. Skipsfører. Undertollbetjent i Stavanger 10. aug. 1849. Sarpsborg (Næsøen) 18. sept. 1856. Død 1876.

Dietrichs, Christian Ferdinand Frederik, født 31. mars 1801. Underoffiser. Konstituert undertollbetjent i Korshavn 16. aug. 1830, undertollbetjent i Regefjord 15. juli 1834, Vallø 10. juni 1843, overtollbetjent sammesteds 16. mai 1860. Avskjed 9. des. 1878. Død 24. sept. 1882.

Dietrichs, L., født 1799. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1838.

Dietrichson, Frederik Elisæus, født 6. mai 1779 i Kristiansand. Overtollbetjent i Rasvåg-Hitterø 23. okt. 1815. Død 3. mars 1821 på Hitterø.

Dietrichson, Joh. Christian Camillo, født 28. juni 1814 i Kristiansand. Kontorist i Christiania. Undertollbetjent i Bergen 9. aug. 1849, Drammen 1855, Christiania 7. juni 1856. Død 7. juni 1863.

Dietrichson, Johan Christian, født 3. okt. 1772 i Bergen. Major. Tollkasserer i Christiania 26. juli 1820. Avskjed 26. aug. 1857. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Sverdordenen. Død 8. juli 1865.

Dietrichson, Johan Wilhelm, født 15. jan. 1758. Cand. theol. Ausculant i Generaltoldkammeret. Toller i Holmestrand 11. april 1785, tollinspektør i Fredrikstad 11. mars (1. mai) 1793, Kristiansand 24. april 1799, men fikk 29. mai samme år tillatelse til å forbli i Fredrikstad. Død (i Svarteborg i Sverige) 5. sept. 1803 i embedet, under hjemreise fra København. Var en av stifterne av Norske Selskap.

Dietrichson, Marius Frimann Dahl, født 25. okt. 1846 i Skogn. Skipsfører. Undertollbetjent i Jersø 25. juni 1883.

Dinclow (Dinclou), Henrik, født 15.. Tollvaktmester i Trondhjem. Død 16..

Dischington, Andreas Jacobsen. Forpaktningssocietetstoller og medforpakter fra forpaktningens begynnelse 1749. Tollinspektør i Bergen 18. feb. 1766 til død. Begravet i Bergen 24. juli 1778, 79 år, 1 måned og 20 dager. Fikk 18. april 1774 R. Abildgaard som adjunkt.

Dischington, Anders Jansen. Tollbetjent, død i Bergen juli 1765.

Ditlevsen, Jørgen, født 1809. Tollrorskarl i Skien 1840 til 15. aug. 1873.

Dobbeltsteen, Johannes. Overbetjent under forpaktningssocietetet før og etter 1710. Overtollbetjent i Bergen 1719. Død jan. 1730.

Dobloug, Thore A. Olsen, født 15. okt. 1790. Løytnant. Undertollbetjent i Drammen, overtollbetjent i Stavanger 30. mars 1831, Flekkefjord 15. juni 1835, Svelvik 10. sept. 1837, tiltrådt april 1838. Død 3. mai 1838 i Svelvik.

Dombu, Anders. Tollrorskarl, død i Kristiansund 5. des. 1840, 31 år og 2 måneder.

Dons, Jens Andersen. Ekspektansetoller i Flekkefjord 28. mai 1675, tiltrådt antagelig 1685, bekreftet 23. des. 1699. Avskjed 1713.

Dons, Peder Christophersen. Borgermester i Fredrikstad og samtidig ekspektansebestalling som toller sammesteds 31. aug. 1669.

Dopp, Johan Christian, født 1765. Undertollbetjent i Christiania 1810. Død 3. sept. 1830, 64 år.

Dopp, Wilhelm. Forpaktningssocietetsbetjent i Trondhjem. Tiendebetjent sammesteds 1. jan. 1777 til avskjed 1795. Død i Lundfjorden i Bjørnør 19. des. 1801, 85 år, 3 måneder og 28 dager gammel.

Dowgaard, Nicolay. Tollbetjent i Trondhjems led (Kristiansund-Molde) i 1749.

Doxrud, Ole Christian Lund, født 1787. Toller i Hammerfest 7. nov. 1823, tolloppsynsbetjent sammesteds 26. april 1838, overtollbetjent i Bergen 25. juni 1849 til død 22. juli 1859.

Drange, German. Konsumpsjonsskriver i Tønsberg i 1768-69.

Drencker, Bernt. Tollbetjent i Fredrikstad 6. mai 1690, bekreftet 27. jan. 1700. Død før 22. juli 1714.

Dresse, Kristian Manasse. Veier i Christiania 1. mai 1706. «Får (13. sept. 1706) klær men ikke lønnsforhøyelse.»

Dreyer, Hans. Volontør i Kammeret i noen år. Tollbetjent og visitør i Kristiansand 17. des. 1765, visitør i Arendal 22. aug. 1768, kontrollør og tollbetjent sammesteds 1769. Utgått 1777.

Dreyer, Hans Christian, født 1714. I forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Bergen 1. jan. 1765 til død 12. (13.) mars 1783.

Dreyer, Hans Hansen. «Lenge ved pennen ved det norske posthus i København». Gyldenløve hadde gitt ham postmesterembede, men ingen kunne leve av bare det og han fikk derfor begge embeder. Kontrollør og tollbetjent i Fredrikstad 22. aug. 1714, bekreftet 16. mars 1731. Efterfølger utnevnt 22. mai 1730. Utgått 1749 (1742?).

Dreyer, Jens, født 25. juni 1764. Borger i Bergen. Student. Tollbetjent i Lillesand. Undertollbetjent i Helgeraaen 29. juli 1796, tollbetjent i Bergen 19. nov. 1800, opplagsskriver og overtollbetjent sammesteds 1816 til død 4. des. 1819.

Dræbye, Nils. Student, volontør ved Rentekammeret i 3 år. Konsumpsjonsoverbetjent i Larvik 1. juni 1779, konsumpsjonsinspektør sammesteds 17. mai 1786. Avskjed 6. mars 1793.

Drøschow, Mathias. Tollbetjent i Buck van Raae 17. nov. 1710 (adjungert sammesteds 1695), bekreftet 25. juni 1731. Søkte avskjed 10. okt. 1732. («Er nå 84 år og har hatt stillingen i 37 år»). Efterfølger utnevnt 10. okt. 1732.

Due, Carsten Schjødt, født 28. des. 1799 i Trondhjem. Skipsfører. Undertollbetjent i Lillesand 15. nov. 1830, overtollbetjent 21. jan. 1840. Død 29. aug. 1868 sammesteds.

Due, Christopher Lorentz, født 19. nov. 1827 i Molde. Tollkontorist i Grimstad 1845, fullmektig samme år, tollrorskarl i Lillesand 1. des. 1849, senere Grimstad, konstituert tollkasserer i Grimstad 1856, undertollbetjent i Kristiansund 22. mars 1858, Trondhjem 10. okt. 1859, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Farsund 21. mars 1868, overtollbetjent i Christiania 29. okt. 1872, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Levanger 11. des. 1875. Ridder av St. Olavs Orden. Avskjed 10. mars (1. april) 1904.

Due, Ditlev Wibe, født 4. okt. 1825 i Trondhjem. Tollrorskarl i Kristiansand 1. juli 1843, konstituert undertollbetjent sammesteds 1. mai 1846, fast ansatt 9. (17.) okt. 1852, overtollbetjent i Bergen 10. juli 1865, Christiania. 29. okt. 1872. Død 13. des. 1879.

Due, Fredrik Alexis, født 23. (29.) april 1834. Landmann, kontorist i Skipsmåler­revisjonen. Undertollbetjent i Bergen 27. juni 1878.

Due, Oluf Christian, født 4. mars 1794 i Trondhjem. Kjøpmann. Undertollbetjent i Trondhjem 1819, omkring 1823 sjef for krysstjenesten nordpå, stasjonert Tromsø, overtollbetjent i Kristiansand 1. nov. 1824, Trondhjem 28. juni (12. juli) 1825, konstituert tollkasserer i Trondhjem 13. nov. 1828 til 15. nov. 1829, konstituert kontrollør i Kristiansand 1829, utnevnt 1. jan. 1830, tollinspektør sammesteds 12. sept. 1833, Christiania 25. aug. 1841. Ridder av St. Olavs Orden. Medlem av tollkommisjonen i Hamburg 1851. Avskjed 20. april 1872. Død 1. sept. 1873 i Christiania.

Due, Rasmus Jensen. Tollskriver i Brevik ca. 1722.

Duncan, Claus Jacob. Generalkasserer i Tall-lotteriet 1773. Tolltjeneste i Øresund siden 1769. Generaltollforvalter og justisråd i Bergen 30. mars 1778. Kammerråd 1. sept. samme år. Avskjed 3. okt. 1781. Død 13. aug. 1800(?) i Bergen.

Duns, se Dons.

Dunserud, Peder L., født 1753. Undertollbetjent i Drammen tolldistrikt, stasjonert Kongsberg, i 1808, tjenestetid 18 år. Død 10. des. 1809.

Dybdahl, Magnus Hansen, født 28. mai 1837. Tollkontorist 1852-63, tollrorskarl i Kopervik 18. mai 1863, konstituert tollbetjent sammesteds 1881. Død 22. des. 1886.

Dybwad, Harald, født 12. juli 1824 (-27) i Vækkerø. Cand. jur., byråsjef i Finans- og tolldepartementet. Tollkasserer i Kragerø 26. juli 1880. Ridder av St. Olavs Orden. Død 31. mai 1911 i Christiania.

Dührendahl, Hans. Veier og måler i Risør i 1760-årene.

Dührendahl, Johan. Fra Hannover. Kammertjener hos grev Henrik VI av Reus. M. og vraker i Risør 1744/45. Død i Risør 1781, begravet 26. sept.

Døderlein, Georg Michael, født 4. feb. 1780 i Christiania. Kaptein. Tollkasserer i Tønsberg 10. jan. 1824. Avskjed 2. juni 1858. Død 12. (28.) des. 1859 sammesteds.

Døderlein, Hans Jacob, født 1751 i Christiania. Kaptein, konsumpsjons­betjent i 26 år, hvorav lagtingskriver i 24 år. Tollbetjent i Filtvedt 23. april 1794, Moss 28. sept. 1796, overtollbetjent sammesteds 1816, konstituert tollinspektør i Moss 13. juli til 31. des. 1822, forrettende tollinspektør sammesteds 1. jan. 1823 til død 28. juli 1824.

Døllner, Ludvig Carl. Skipskirurg. Tollbetjent i Buck van Raae 18. sept. 1807. Var bataljonskirurg under krigen. Kan ikke sees å ha tiltrådt stillingen. Ble i steden skipskirurg i Arméen. Død i Fredrikstad før 22. juni 1809.

Dørum, Peter Andreas. Tollrorskarl i Trondhjem, død 12. mars 1821, 31 år.

Daa, Claus. Toller i Trondhjems len (og lensmann?) i 1613-15.

Daa, Jørgen (Udsteen-Bergenhus). Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl. a. toll.

Daae, Anders, født 29. nov. 1789 i Leikanger prestegård. Ex. jur., fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Overtollbetjent i Risør 10. juli 1828, tollkasserer i Kristiansund 10. jan. 1832. Avskjed (nedsatt helse) 1836. Død 12. (11.) mai 1837 på Kvaale i Luster, 47½ år.

Daae, Christen, født 6. juni 1847. Ingeniør ved jernbaneanlegg. Undertollbetjent i Christiania 24. juni 1884.

Daae, Henrik, født 22. (27.) mars 1819. Underoffiser. Tollrorskarl i Kristiansund 1. jan. 1855, stasjonert Harøen i 1860.

Daae, Kristen Ludvigsen, født 15. okt. 1841. Skipsfører. Tollkontorist. Leiet undertollbetjent i Christiania 1875, tollbetjent i Høievarde 25. juni, fast ansatt 1. sept. 1883.

Daae, Ludvig J., født 26. (20.) nov. 1795. Løytnant. Overtollbetjent i Buck van Raae 10. okt. 1822, Bergen april 1829. Avskjed 18. mars, død 7. juli 1865.

[ Opp , C , D , E , F ]

Ebbeke, Lorentz Peter, født 1797. Forstlærling. Undertollbetjent i Trondhjem 26. jan. 1821. Avskjed 20. sept. 1839. Senere tjeneste i Kryssvesenet. Død 1859 i Trondhjem.

Ebbell, Augustinus, født 21. feb. 1660 i Nexø (Danmark). Meget bereist dansk offisersønn. Visetollbetjent i Bergen 16. feb. 1689, tiendeskriver 3. sept. 1690, kontrollør sammesteds 12. juni 1694, bekreftet 13. mars 1700, toller i Stavanger 24. nov. 1710. (Nevnt sammesteds fra 1701). Avstod embedet til sønnen (J. E.) 7. feb. 1723. Død 19. feb. 1728 i Stavanger, begravet i Domkirken med alle kirkens klokker.

Ebbell, Augustinus, døpt 14. feb. 1723 (2. mars 1721?) i Stavanger. Student 1737. Var først tollforvalter i Stavanger, visitør i Arendal 25. sept. 1743, bekreftet 21. feb. 1747. Var i 1751 i forpaktningssocietetstjeneste. Toller i Arendal 1756 og på ny 1. jan. 1777 til avskjed 1. (5.) mars 1793. Kammerråd. Død 27. jan. 1795 i Arendal.

Ebbell, Clemens, født 20. mars 1796 i Arendal. Student, konstituert postmester i Grimstad. Undertollbetjent i Christiania jan. 1841. Død 20. mai 1863.

Ebbell, Jacob Geelmuyden, født 1778 i Grimstad. Kaptein. Konstituert tollkasserer i Arendal i 1½ år i 1803/04. Overtollbetjent i Stavanger 12. mars 1833 til avskjed 9. jan. 1850. Død 1852 i Arendal.

Ebbell, Joachim, født 17. aug. 1696 i Bergen. Adjungert toller med suksesjonsrett i Stavanger 5. juli 1717, toller sammesteds (etter faren, A. E.) 7. feb. 1723, bekreftet 26. jan. 1731 og 21. feb. 1747, kontrollør mot forpaktning i Stavanger 1749, Kammerråd. Død 4. april 1759 i embedet.

Ebbell, Joachim, født 3. juni 1752. Generalskipsmåler i Akershus stift 28. feb. 1787. Assisterte faren, toller i Arendal. Tollkasserer i Arendal 6. mars 1793 til død 14. (15.) april 1804.

Ebbell, Jørgen Bendiks, født 1798. Kjøpmann i Grimstad. Var i 1853 konstituert tollkasserer i Lillesand. Død 1864.

Eckløff, Henrich, født 1726. Tollbetjent i Lesøe (Danmark) 1760. Overvisitør i Christiania 26. mars 1765, undertollbetjent sammesteds 1768, ekstratollbetjent i Bergen 11. mai 1778. Avskjed 21. sept. 1796. Død i Bergen 3. feb. 1798, 72 år og 1 dag.

Ecktell, Carl, født 22. okt. 1822. Kjøpmann. Undertollbetjent i Arendal 7. juni 1866.

Edholm, Ole Sigvardt Syvertsen, født 14. okt. 1854. Sjømann. Kryssrorskarl 4. april 1876, tollrorskarl i Fredrikstad 1. des. 1881.

Edvardsen, Peder. Kaptein. Undertollbetjent, død i Moss 10. mars 1837, 56 år 1 måned.

Eeg, Johan, født ca. 1791. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1834.

Eeg, Jørgen Johannes, født 22. okt. 1827. Sjømann, tollrorskarl i Sponviken 15. aug. 1852.

Efege, Sivert Pedersen. Tollbetjent i Mosterhavn 1767. Utgått 1789.

Ege, Tønnes Hansen. Tollrorskarl i Flekkefjord 1777-81.

Egede, Niels Rasch, født 1710 i Kabelvaag. Kjøpmann i Godthaab. Overvraker, veier, måler og postmester i Kristiansand 8. jan. 1745, forflyttet til Aalborg 15. sept. samme år. Død i København 31. aug. 1782.

Egelind, J., født 1815. Konstituert undertollbetjent i Arendal i 1840. Kontorist(?) siden 1833.

Egelund, Christian. Visitør og tollbetjent i Høievarde. Død før 25. april 1726.

Egertsen, (Egbretsen), Jesper. Toller, rådmann, byfoged og vinholder i Stavanger, nevnt 1620-23. Rømte, og borgermester og råd solgte hans etterladenskaper, kongen til beste.

Egidius, Georg Johannes, født 24. april 1764(67) i København. Ble to år gammel opptatt ved Christian VIIs hoff og behandlet som kongelig prins. Var sannsynligvis sønn av Fredrik V. Student og lærer i 6 år ved hoffprestens institutt. Tollkasserer i Fredrikshald 28. des. 1803 (1. april 1804), forflyttet til Drammen 18. sept. 1815. Avskjed 7. mai 1828. Død 25. april 1840 i Asker.

Eid, Thomas Nahsen, født 1763(65). Sjømann. Tollrorskarl i Mandal, leiet 1804, fast ansatt 1806. Død 18. feb. 1848.

Eid, Thorvald (Thomas?), født 1822. Kontorist, brennevinskontrollør. Undertollbetjent i Vadsø 9. okt. 1852, forflyttet til Trondhjem 29. mars 1862. Død 2. okt. 1872.

Eide, Andreas, født 1827. Ex. jur. 1851, cand. jur. 1859, fullmektig i Revisjonsdepartementet. Overtollbetjent i Bergen 8. mars 1873. Død 29. mars 1879.

Eikaas, Christen Daniel Simonsen, født 30. mai 1833. Tollrorskarl i Bergen 16. okt. 1859, undertollbetjent i Kristiansund 13. aug. 1880, forflyttet til Bergen 25. juni 1883.

Eilersen, Christen. Tollskriver i Nordmøre, nevnt 1645.

Eilertsen, John. Uthavnsbetjent i Viddingsø 1. jan. 1765. Død før 3. mai 1786.

Einersen, Ole, født ca. 1746. Undertollbetjent i Molde i 1822, tjenestetid 51 år, ansatt 1776?

Ekornæss, Halvor Andreassen, født 2. juni 1817. Korporal. Tollrorskarl i Kristiansund 24. nov. 1845, undertollbetjent i Homborsund 18. aug. 1859, Arendal 1860.

Elgesem, Abraham, født ca. 1775. Tollrorskarl i Stavern 1. mai 1808. Avskjed 31. jan. 1810.

Eliasen, Christen, født 20. feb. 1807. Tollrorskarl i Arendal tolldistrikt 1839, under­toll­betjent i Homborsund 1850-59, men etter eget ønske igjen tollrorskarl I 18. april 1860. Var i tjenesten i 1883.

Eliasen, Henrich, født 1707. Var ekstratollbetjent i Bergen 1. jan. 1767. Død før 29. mars 1768.

Eliassen, Niels, født 17. feb. 1846. Sjømann. Tollrorskarl på «Viben», Tønsberg 1. april 1874.

Ellefsen, Ellef. Tollrorskarl i Christiania i 1801, alder 38 år.

Ellefsen, Erich. Tollrorskarl i Kristiansund 1801-13.

Ellefsen, Frants Carsten(?), født ca. 1793. Sjømann. Tollrorskarl i Horten i 1862, ansatt 1824.

Ellefsen, Hans, født 23. mars 1847. Lærer. Tollkontorist i Grimstad 20. nov. 1875, konstituert tollkasserer sammesteds 1881-83 (embedet inndratt).

Ellefsen, Johannes, født ca. 1785. Tollrorskarl i Filtvedt i 1823, tjenestetid 6 år.

Ellegaard, Niels. Assistent i den Østersjøiske og Guineiske Handel. Tollbetjent i Flekkefjord 2. mars 1791. Død 27. des. 1793.

Ellen, David. Visitør og tollbetjent i Holmestrand 3. april 1694.

Ellingsen, Arne. Tollrorskarl i Bergen. Nevnt 6. sept. 1802.

Ellingsen, Edvard, født 28. juni 1840. Styrmann. Tollrorskarl i Stavanger 13. juni 1871.

Ellingsen, Engebret L., født ca. 1761. Tollrorskarl i Drammen i 1823, tjenestetid 23 år.

Ellingsen, Helge, født 1789(99). Tollrorskarl II i Bergen 22. mai 1833, tollrorskarl I sammesteds 6. jan. 1849.

Ellingsen, Niels Olai, født 14. des. 1843. Matros, kryssrorskarl. Tollrorskarl i Sletten 31. mai 1884.

Elmenhorst, Berendt Jan, født i Amsterdam 1802. Megler i Arendal 1837, måler og vraker 1862. Død 24. juni 1893.

Elmenhorst, Gerrit Knep, født 1810/11. Leiet undertollbetjent i Arendal i nov. 1855.

Elstedt, Niels. Veiemester i Bergen i 1765-81.

Elster, Hans Olaus, født 1802. Tollrorskarl i Drammen 1827, undertollbetjent i Fredrikshald 1842, forflyttet til Drammen 6. juli 1852. Avskjed 1882.

Elster, Ole Olsen, født ca. 1770. Tollrorskarl i Drammen i 1823, tjenestetid 9 år. Død nov. 1838, 79 år og 9 måneder.

Elster, Peter Emmich Lorentzen, født 4. mai 1724. Forpaktningssocietets­overvisitør i Drammen, undertollbetjent sammesteds 1777-79, tollbetjent 1780. Begravet 15. jan. 1782.

Elvebakken, Jacob Andersen, født 11. des. 1819. Artillerist. Tollrorskarl i Bergen 4. juni 1849, Skudeneshavn 16. okt. 1866, senere undertollbetjent(?) sammesteds. Død 8. juli 1890.

Elvrum, Carl Amaldor, født 3. des. 1837. Tollkontorist i Trondhjem 1857, undertollbetjent i Christiania 11. juni 1873, overtollbetjent i Bergen 28. jan. 1884.

Ely, Ernst, født 1781. Undertollbetjent i Tønsberg i 1806, ansatt april 1803.

Ely, Ernst David von, født 1731 i Stavanger, døpt 3. juni samme år. Postmester i Fredrikstad, kaptein. Tollinspektør i Tønsberg 24. aug. 1791. Død i embedet 4., begravet 10. feb. 1809.

Emitz, Hans, født ca. 1668. Tollskriver i Drammen 1684, veier og måler sammesteds 29. des. 1696, bekreftet 27. jan. 1700, kontrollør (etter en tids opphold i Sverige) 8. mars 1713, bekreftet 28. mai 1731. Død 22. sept. 1740.

Endresen, Andreas, født 13. feb. 1811. Fanejunker. Undertollbetjent i Kristiansand 9. okt. 1852. Avskjed 1. nov. 1887.

Endresen, Jens, født 1796. Tollrorskarl i 1847, ansatt 1. jan. 1819.

Endresen, Peder. Var tollbetjent i Drammen i 1758.

Enersen, John, født 3. sept. 1824. Postfører. Tollrorskarl i Christiania 10. nov. 1868.

Engebretsen, Aslak, født ca. 1779. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1823, tjenestetid 10 år.

Engebretsen, Engebret. Tollrorskarl i Christiania, 54 år i 1776.

Engebretsen, Johan, født 6. jan. 1842. Gartner. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876. Død 9. nov. 1898.

Engebretsen, Ole. Visitør i Sogn (Østfold) i 1768-69.

Engebretsen, Ole, født 25. sept. 1819. Tjener. Tollrorskarl i Drammen 1. sept. 1849.

Engelbretsen, Ole, født 1763. Tollrorskarl i Merdø 1808, ansatt 1786.

Engelhardt, Simon Jacob. Student, hos adskillige embedsmenn, forvalter ved Gjemsø kloster, konsumpsjonsinspektør i Kristiansand. Kryssinspektør og tollprokurør sammesteds 1777, inspektør 1779, konsumpsjonsinspektør i Drammen 24. nov. 1783. Avskjed 1. mars 1797. Død 5. okt. 1809.

Engelsen, Hans, født 1804. Tollrorskarl i Trondhjem 21. jan. 1837. Avskjed 15. mars 1851.

Engelsen, Morten, født 1801. Tollrorskarl i Trondhjem i 1846, ansatt 21. jan. 1837.

Engelstad, Christopher, født 1786 i Nannestad. Tollbetjent i Christiania (og Son?). Død i Son 8. april 1835.

Engh, Frithjof Tordenskjold Fremming, født 1. juli 1846. Styrmann. Tollrorskarl i Christiania 23. feb. 1883.

Engh, Johan Peter, født 13. jan. 1807. Garver. Tollrorskarl i Christiania, ansatt mai 1844.

Engh, Niels, født 7. aug. 1801 i Drammen. Præliminæreksamen, ansatt flere år ved tollkassererkontoret sammesteds, også som fullmektig, overtollbetjent i Kristiansund 4. okt. 1830, konstituert tollinspektør sammesteds i 1836, overtollbetjent i Flekkefjord 19. des. 1837, kontrollør Porsgrunn 1837-38, overtollbetjent i Christiania 15. mars 1841, tollinspektør i Flekkefjord 15. sept. 1858 til død 14. feb. 1890. Utgiver og redaktør av Norsk Toldtidende 1843-46. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Wasaordenen.

Erbe, Bendix, født 1815. Kontorist. Undertollbetjent i Skien 1841, forflyttet til Larvik 5. jan. 1850. Død 20. okt. 1877.

Erboe, Jørgen Jørgensen, født 1657 i Flensburg. Kongelig lakei i 11 år, senere en tid i Sverige og Tyskland. Toller i Porsgrunn 20. mars 1688, bekreftet 16. okt. 1700. Begravet 31. jan. 1701.

Erdmann, Helle Juel, født 1758. Sersjant i 16 år, dels i Norge og dels med arveprinsen. Tollbetjent i Mosterhavn 26. mai 1790, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 27. april 1832, 73 år og 8 måneder.

Erdmann, Jens, født ca. 1766 i Norge. Sjømann, underoffiser i Garden i 7 år, tollbetjent i København 1797. Tollbetjent i Valderhaug 9. mars 1803, overtollbetjent sammesteds 1816, forflyttet til Nevlunghavn 20. feb. 1817. Død sammesteds i embedet 21. jan. 1835, 69 år.

Erichsen, se Eriksen.

Eriksen, Amund, født 1803. Underoffiser, politibetjent. Undertollbetjent i Son 16. sept. 1850. Død 13. juni 1883(89) i Son.

Eriksen, Andreas, født 1727. Underoffiser. Til 1772 ansatt på St. Croix. Røiert. Tollbetjent i Kristiansund 19. des. 1787. Død før 26. aug. 1796.

Eriksen (Erichsen), Arve, født ca. 1715. Tollbetjent i Bergen. Død efter 1748.

Eriksen, Bent, født 2. feb. 1800. Tollrorskarl i Grimstad, leiet 1833, fast ansatt 1. mai 1839(36). Avskjed 1867/68? Død 1871.

Eriksen, Christian Amandulf, 1848. Sjømann. Tollrorskarl i Tromsø 1. okt. 1872.

Eriksen, Christopher, født 1761. Tollrorskarl i Fredrikshald 1. mai 1809, (leiet tollrorskarl sammesteds fra 1779?), var undertollbetjent i Fredrikshald i 1823.

Eriksen, Claus, født ca. 1773. Tollrorskarl i Holmestrand i 1808, ansatt 1805.

Eriksen, Erich Olaj, født 12. mars 1829. Sjømann, tollrorskarl i Bergen 16. okt. 1866.

Eriksen, Erik. Tollrorskarl i Stavanger tolldistrikt, avskjed juli 1845.

Eriksen, Erik, født ca. 1642. Kontrollør i Porsgrunn 23. des. 1680, senere (fra 1683?) i Langesund. Efterfølger utnevnt 12. juni 1686. Død 1689 i Porsgrunn.

Eriksen (Erichsen), Erik, født 5. juli 1820. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Bergen 18. april 1850.

Eriksen (Erichsen), Gunder. Tollrorskarl i Drøbak, 47 år i 1776.

Eriksen, Hans Andreas, født 26. aug. 1843. Tømmermann. Leiet tollrorskarl 1874, ansatt i Larvik 11. okt. 1879.

Eriksen, Henrich Bødtker, født 8. okt. 1833. Tollkontorist. Leiet undertollbetjent i Bergen 1864, leiet bestyrer i Mosterhavn 1867, undertollbetjent i Haugesund 26. juni 1872, Christiania 6. juni (26. juli) 1886.

Eriksen, Herman, født ca. 1774. Undertollbetjent i Tønsberg i 1807, ansatt 1803.

Eriksen, Haagen, født 1768. Tollrorskarl i Fredrikshald, ansatt 1808.

Eriksen, Jens. Konsumpsjonsforpakter. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777. Avskjed 17. okt. 1781.

Eriksen, Jens, født ca. 1780. Tollrorskarl i Drøbak i 1823, tjenestetid 10 år.

Eriksen, Mads. Undertollbetjent i Grimstad i 1639. Tidligere tollfullmektig sammesteds. Hadde borgerbrev av 8. mars 1630 fra Tønsberg.

Eriksen, Mathias, født 1792. Tollrorskarl og undertollbetjent i Bergen i 1820, ansatt 31. okt. 1816.

Eriksen, Morten, se Krag, M. E.

Eriksen, Niels, født 1754. Undertollbetjent i Christiania i 1823, ansatt 1808. Død 25. feb. 1829, 77 år.

Eriksen (Erichsen), Niels. Tollrorskarl i Fredrikstad, 45 år i 1776.

Eriksen, Ole, født 1803. Tjener. Tollrorskarl i Tromsø 11. mai 1840.

Eriksen, Reinhardt, født 29. aug. 1841. Marineunderoffiser. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876, undertollbetjent i Svelvik 23. juni 1882.

Eriksen, Thage. Toller og foged i Bragernes i 1612-13.

Eriksen, Torben, se Grønvold, Thorbjørn Eriksen.

Erland, Knud, født 1758. Underoffiser. Undertollbetjent i Fredrikstad, ansatt 26. juni 1809. Avskjed aug. 1810.

Ernst, Arter(?). Strand- og havnefoged nordenfjells 12. april 1671, strandfoged i Stavangers og Bergens amter 11. juli 1682.

Ernst, Christian Hansen. Tjener hos grev Gyldenløve. Veier, måler og vraker og samtidig postmester i Kragerø 1676-94. Han var neger, og formentlig den eneste fargede embedsmann Norge har hatt. Ble stukket i hjel på gaten i Kragerø natt til 17. aug. 1695 av Kragerøborgere.

Erpecom, Jacob von, født 25. feb. 1718. Hos forpaktningssocietetet i Bergen. Overtollbetjent (inkvisisjonsbetjent) sammesteds 18. feb. 1766. Død 5. des. 1779, 62 år.

Esge, Sivert Pedersen, født 1715. Forpaktningssocietets­betjent i Mosterhavn. Tollbetjent sammesteds 1. jan. 1765. Avskjed 1788.

Eskedal, se Zakariassen, Tarald.

Espeland, Rasmus Olsen, født 1801. Tollrorskarl II i Bergen 1. april 1844, leiet 16. juni 1835.

Espen, Ludvig Hansen, født 9. nov. 1846. Kryssrorskarl. Tollrorskarl i Moss 1. juli 1884.

Espmann, Jens, født 1762. Undertollbetjent i Moss i 1823, ansatt 1796.

Etlejersen, Johan, født 1728. Visitør i Hviddingsø i 1767-69.

Evensen, Anders, født 1813(15). Sersjant. Undertollbetjent på Merdø, leiet 1852, fast ansatt 2. des. 1858. Død 31. aug. 1861.

Evensen, Christopher, født 28. mars 1823. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Trondhjem 1845, fast ansatt sammesteds 2. des. 1852. Avskjed 31. mars 1893.

Evensen, Kittil, født 1768. Kommandersersjant. Tollbetjent i Sandesund 1810 (2. sept. 1811), overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 27. feb. 1827.

Evensen, L., født 12. mars 1830(31). Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 10. april 1862.

Evensen, Lorentz, født 17. juni 1728. Ex. jur. 1754. Forpaktnings­societetstjeneste i Trondhjem. Tollprokurør sammesteds 1. jan. 1777. Død 4. april 1790.

Evensen, Michael Julius, født 23. juni 1837. Kryssrorskarl. Tollrorskarl i Moss 1. juli 1877.

Evensen, Ole, født 1796. Underoffiser. Undertollbetjent i Fredrikshald 1834, Christiania 1837. Død 2. sept. 1859.

Evensen, Peder, født 1806. Tollrorskarl i Arendal tolldistrikt i 1838.

Evensen, Tønnes, født 1759. Tollrorskarl i Mandal i 1805, ansatt 1798.

Evertsen, Jørgen Andreas, født 28. sept. 1846. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Hviddingsø 1. juli 1886.

Evertsen, Samuel, se Storch, Samuel Evertsen.

Evje, (Anton?) Lauritz, født 10. juli 1837. Styrmann. Tollkontorist og leiet undertollbetjent i Vardø, undertollbetjent og forrettende tollkasserer sammesteds 16. april 1870, overtollbetjent 3. april 1880 i Stavanger.

Eynersen, Lars, født ca. 1754. Tollrorskarl i Risør 1811, ansatt 1. aug. 1794.

[ Opp , C , D , E , F ]

Faber, Carl, født 20. nov. 1814. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1. mai 1849. Avskjed 1. okt. 1891.

Fabich, Frederik, født 1676. Tiendeskriver i 1698. Visitør i Trondhjem 17. nov. 1710, bekreftet 28. april 1731, senere overtollbetjent sammesteds. Efterfølger utnevnt 9. feb. 1733. Død 5. feb. 1757 (20. april 1743) i Trondhjem.

Fabritius, Jacob, født 1739 i Strømsø. Visitør i Drammen i 12 år, undertollbetjent i Svelvik 1777-84. Fyrinspektør i Lindesnes 1785. Død 1. des. 1811 i Strømsø.

Fabritius, Johannes. 14 år i det kongelige sølvkammer. Ekspektansekontrollør i Drammen 6. des. 1723, utnevnt 1. nov. 1740, bekreftet 28. mars 1747. Avstod tjenesten til sønnen 21. des. 1756. Død 1758.

Fabritius, Mads. Har efter studeringer i København gjort seg bekvem i regnskapssaker. Kontrollør i Drammen 21. des. 1756. Død før 29. nov. 1771.

Fabritius, Otto. Kontrollør i Strømsø i 1735.

Fabritius, Rasmus. Lakei i 18 år, også på embedsreiser. Visitør i Lillefosen 15. mars 1717, bekreftet 28. mai 1731. Død før 10. des. 1742.

Fahr, Carl von der. Ekstratollbetjent i Bergen, død før 11. mai 1778.

Falch, Abraham, født 1708. Visitør i Aasgaardstrand i 1768-69, senere tollinspektør (?) sammesteds. Begravet 5. april 1784 i Aasgaardstrand.

Falch, Anders. Konsumpsjonsskriver i Holmestrand i 1768-69.

Falck, Christian Frederik, født 28. okt. 1795 i Fredrikshald. Undertollbetjent i Drammen 16. nov. 1819, overtollbetjent i Stavanger 5. okt. 1835. Død 30. aug. 1847.

Falck, Christopher. Tollrorskarl i Moss, 46 år i 1776.

Falck, Christopher Adolf, født 13. juli 1838. Skipsfører. Tollrorskarl i Aalesund 4. feb. 1878.

Falck, Hans Arentz, født 1796. Tollrorskarl III i Bergen 1. april 1844.

Falck, Henrich, født 13. feb. 1769. Undertollbetjent i Strømsø, ansatt 1798, overtollbetjent i Risør 4. mai 1816. Død 16. mai 1825 i Risør.

Falck, Johannes, født 1736. Konsumpsjonsbetjent i Christiania. Tollbetjent i Sponviken 10. mars 1783. Avskjed 7. april 1790.

Falck, Thomas Scheen, døpt 29. sept. 1737 i Alta. 13 år i militæretaten. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777, overkonsumpsjonstollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt (stasjonert Fredrikstad-Sarpsborg?) 15. des. 1784, Fredrikshald 1785, tollbetjent sammesteds 1798, overtollbetjent 1807 til død 22. feb., begravet 3. mars 1821, 86 år og 5 måneder.

Falkenstrøm, Johan Frederik. Fanejunker. Undertollbetjent 11. des. 1847 i Kragerø. Død 20. aug. 1860.

Fandrem, Sivert Olsen, født 1747. Konsumpsjonsbetjent i Trondhjem, død 25. feb. 1819.

Fangen, Stener Johannes, født 12. mai 1830. Handelsbetjent, senere gårdbruker. Leiet og konstituert undertollbetjent i Christiania 1863, undertollbetjent i Trondhjem 22. (28.) des. 1867, overtollbetjent i Bergen 13. nov. 1880. Død 19. juni 1889.

Fanje, Frederich. Tollbetjent i Høievarde. Død før 29. aug. 1792.

Fasmer, Hans, født 1779. Tollrorskarl i Bergen, leiet (?) 1815, fast ansatt 25. jan. 1817. Dels konstituert undertollbetjent. Død 15. juni 1835.

Fasmer, Henrich Petersen. Inkvisisjons- og patruljebetjent i Bergen 29. mars 1768, ekstrabetjent sammesteds 1772. Død 8. juni 1781, 66 år, 4 måneder og 9 dager gammel.

Fasmer, Johan Fredrik, født 21. aug. 1814. Sjømann. Tollrorskarl i Bergen 5. okt. 1852.

Fasting, Johan Jacob, født 8. april 1798. Oberstløytnant. Tollkasserer i Sarpsborg 6. juni 1861. Ridder av St. Olavs Orden. Død 12. sept. 1872.

Fasting, Michael Sundt Tuxen, født 6. juli 1801 i Vik. Kaptein. Tollkasserer i Levanger 29. sept. (14. des.) 1847, Farsund 13. juni 1853, Kristiansund 10. nov. 1858. Død 22. nov. 1873 i Kristiansund. Ridder av St. Olavs Orden.

Faye, Marcus, født 1753 i Tønsberg. Ex. jur., volontør, kopist og fullmektig i det jydske tollkontor i Generaltoldkammeret i 19 år. Tollinspektør i Fredrikstad 16. nov. 1803. Kammerråd. Død 25. des. 1830 i embedet.

Fehr, Carl von der. Ekstrabetjent i Bergen 30. mai 1769. Død 1.-7. mars (23. feb.?) 1778, 70 år, 5 måneder og 8 dager gammel.

Felthus, Abraham, født 1744. Underoffiser. Undertollbetjent i Stavanger i 1813, ansatt 1796.

Feltmann, Johan, født 1737. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1808, tjenestetid 21 år.

Fendt, Christian. Sorenskriver i Follo og samtidig kontrollør i Drammen 23. des. 1681. Efterfølger utnevnt 23. mars 1695.

Fens, Niels Larsen. Enkedronningens lakei i 11 år. Visitør og tollbetjent i Christiania 28. feb. 1718. Død før 2. nov. 1729.

Fermann, R., født 1745. Tollrorskarl i Skien i 1811, tjenestetid 17 år.

Fermann, Villads. Student, 23 år i tollfaget. Tollskriver og sist 13 år hos tollinspektør Lassen. Undertollbetjent i Bergen 1791. Død 1795.

Fernstrøm (Vernstrøm), Jonas. Tollrorskarl i Langesund, 40 år i 1776.

Ferry, Anton Frederik Michael, født 27. feb. 1818 i Trondhjem. Konstituert magasinforvalter og kasserer ved Fredriksværns verft. Overtollbetjent i Fredrikshald 9. jan. 1871, forflyttet til Moss 1. des. 1872, Tønsberg 24. okt. 1874. Avskjed 1894.

Fieldberg, Michael. Prokurator, hos adskillige embedsmenn. Konsumpsjonskasserer i Skien i 1779. Død kort før 12. jan. 1784.

Fielderup, Eric Andersen. Skipsskriver under krigen. Kontrollør, veier, måler og vraker i Tønsberg 17. des. 1730. Død 5. april 1737.

Fiellestad, Eric N., født 1757. Undertollbetjent i Brevik i 1811, ansatt 1810.

Fierentz (Fietzens), Josias. Overveier og måler i Trondhjem 1767-76. Død sammesteds før 4. feb. 1780.

Find, Jørgen Pedersen. Toller i Drøbak og Hvidsten i 1614-15.

Findsen, Niels. Vekter og oppasser i Kristiansund i 1749.

Fine, Thomas de, født 21. feb. 1710. Kansellisekretær. Overfiskeveier i Bergen 16. juli 1737, bekreftet 10. jan. 1747. Justisråd, etatsråd. Død 5. juni 1766.

Finne, Henrik Christian, født 14. sept. 1797. Kaptein, assistent i Indredepartementet. Tollkasserer i Moss 27. mars 1851. Avskjed 10. des. 1857. Ridder av St. Olavs Orden. Død 14. feb. 1870.

Finnes, Iver Pedersen. Tollrorskarl I i Kristiansund tolldistrikt, død nov. 1845.

Finsen, Boe. Postmester i Brevik. Tollbetjent i Langesund, nevnt 11. aug. 1725 og 16. april 1731.

Fischer, Claus Krohn, født 8. april 1806. Handelsmann og dampskipsekspeditør i Kopervik fra 1843. Undertollbetjent i Flekkefjord (stasjonert Egvaag) 12. april, tiltrådt 18. juli 1853, Florø 29. aug. 1860. Avskjed 1. jan. 1898.

Fischer, Jens Michelsen. Veier og måler i Bragernes, nevnt 7. feb. 1659.

Fischer, Knud Rudolf, født 1792 (1801). Tollrorskarl i Mandal i 1867, leiet 13. juni 1838, fast ansatt 18. mai 1841.

Fischer, O. Undertollbetjent i Farsund i 1859-60.

Fischer, Peter. Tjener i 16 år hos dronningens hoffdamer. Kontrollør og tollbetjent i Sand/Drøbak og veier og måler sammesteds 2. sept. 1758. Død før 17. mai 1786.

Fischer, Rasmus Christensen. Visitør i Sundhordland 22. juni 1669, bekreftet 4. sept. 1670, toller i Arendal 27. juli, fra 1. okt. 1676. Efterfølger utnevnt 26. mars 1687. Avskjed 1. juli 1687. President i Kristiansand 12. feb. 1687 til 1. mars 1690. Begravet 19. mai 1741, 85 år gammel.

Fiuren, Boe Henriksen, født 31. mars 1699 i Larvik. Ex. jur., prokurator. Postmester i Brevik og 11. aug. 1725 samtidig tollbetjent og visitør i Langesund, bekreftet 16. april 1731 og 28. feb. 1747. Død før 14. mars 1758. Bodde i Langesund.

Five, Niels, født 1757. Tollrorskarl i Drammen i 1811, leiet 1804, fast ansatt 1807.

Five, Thomas de. Overfiskeveier i Bergen 16. juli 1737.

Fjeldseth, Hoflich G., født 1805 (07). Underoffiser. Tollrorskarl i Kristiansund, undertollbetjent sammesteds 13. feb. 1846. Avskjed 1882.

Flastrup, Rasmus, født 1715. Forpaktningssocietets­overbetjent, nevnt 1756 i Holmsbu.

Fleischer, Balthazar Rømer, født 28. aug. 1838. Cand. jur., fullmektig i Indredepartementet. Overtollbetjent i Kristiansand 26. juli 1880. Forfatter av håndboken Norges Toldvæsen. Ridder av Wasaordenen. Medlem av kommisjon som utarbeidet forarbeidene til tollplanen av 1889.

Fleischer, Hans Knagenhjelm, født 1. feb. 1806. Konstituert undertollbetjent i Christiania 1832. Student. Undertollbetjent i Sarpsborg 1840. Død 26. jan. 1863.

Fleischer, Herman Reinhold, født 8. juni 1825. Cand. jur., konstituert politiassistent i Drammen. Undertollbetjent i Bergen 28. des. 1867, Drammen 1. mai 1868, overtollbetjent sammesteds 14. april 1877.

Fleischer, Knud Geelmuyden, født 23. des. 1818 i Kristiansand. Student. Tollkontorist i Skien, undertollbetjent i Flekkefjord 18. sept. 1856, undertollbetjent og forrettende tollkasserer i Egersund 1. juni 1866, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Flekkefjord 4. juli 1870. Avskjed 1892.

Fleischer, Morten Lange, født 10. feb. 1786 i Askøen. Løytnant. Overtollbetjent i Stavanger 10. jan. 1832, forflyttet til Risør 29. aug. samme år, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Lillesand 1834-40, tilbake til Risør 1840, hvor han døde i embedet 21. feb. 1853. Danebrogsmann.

Fleischer, Tøger Christian, født 14. des. 1740 (1739) i Norge. Kaptein, generalauditør, rådmann og tollprokurør i Moss 1777 til død sammesteds 15. nov. 1797.

Fleury, Nicolaj. Furasjeskriver 1713, senere ved kalkfabrikken utenfor Østerport. Visitør på Folgerøen 23. april 1736. Død før 8. okt. 1742.

Flood, Adolf Fredrik, født 24. juni 1849 i Porsgrunn. Skipsfører. Undertollbetjent i Svelvik 13. aug. 1880, forflyttet til Christiania 29. jan. 1887.

Flood, Just Wright, født 11. des. 1850 i Hitterdal. Styrmann. Leiet undertollbetjent i Christiania 1. aug. 1880.

Flor, Christen, født ca. 1680 i Strømsø. Kjøpmann. Renteskriver i sønnenfjellske kontor i Rentekammeret 4. jan. 1719. Generaltollforvalter i Bergen 24. jan. 1735, bekreftet 2. juni 1747. Justisråd, kammerråd. Tollinspektør i København 10. nov. 1750, men død i Bergen 17. des. samme år. Begravet i Danmark 4. jan. 1751.

Flor, Hans Zacharias, født 1714. Tollfullmektig i Bergen 10. april 1739, overtollbetjent sammesteds 20. mars 1742, bekreftet 25. april 1747. Avskjed i feb. 1749. Foged i Numedal og Sandsvær 27. okt. 1750. Kammerråd. Død 1783.

Flor, Jens Ludvig Paul, født 15. mars 1827. Handelsmann, bankkasserer i Kristiansund. Tollinspektør i Trondhjem 19. nov. 1877. Ridder av St. Olavs Orden. Stortingsmann fra Kristiansund 1865-79. Medlem av flere kommisjoner. Død 7. april 1887.

Flor, Peter Wischmann. Skipsmåler i Bergen i 1749.

Florentz, Christian Asmus. Tidligere tjent hos grevinnen av Samsø. Toller i Søndhordland (på Stord, «Storøen i Foyn skibrede»), bosatt på Eldøen, 24. nov. 1710. Død mars 1719.

Florentz, Henrik Johan, født 12.(2.) mars 1715 på Søndhordlands tollsted Eldøen, Stord. Privatsekretær hos prinsesse Charlotte Amalie i 12 (21?) år. Toller i Risør 20. juni 1757 til død 14. aug. 1779.

Flyg (Flüggem), Nicolaj. Overtollbetjent i Christiania 10. juli 1662, og samtidig tiendeskriver fra 30. mars 1670. Død 1694.

Flyg, Paul Friderich Wincentz, født 1785/87 i Risør. Løytnant. Undertollbetjent i Bergen 1826-53. Utgått 1854. Død 3. juni 1866.

Fog (Fogt, Foeg), Ernst Nielsen. Toller i Svinesund 12. mars 1673, bekreftet 2. des. 1699. Død april 1711 (13). (Tollboden flyttet til Fredrikshald i 1685.)

Fog, Hans, født 1754. Tollbetjent i Fredrikshald i 1811, ansatt 1784.

Fog, Johan Christian, født 4. feb. 1750. Student, kopist i Generaltoldkammeret. Kontrollør og overtollbetjent i Larvik 1784, tollkasserer sammesteds 17. juni 1796. Avskjed 15. juli 1829. Død 14. mars 1830 i Larvik.

Fog, Johannes Bernhard Olsen, født 12. sept. 1847. Skipsbygger. Tollrorskarl i Fredrikshald 1. juli 1877.

Fogth, Henrich, født 1752. Tollbetjent i Fredrikshald i 1811, ansatt 1791.

Folkman, Arnesen Frech, døpt i Kongsberg 30. des. 1745. Tollskriver i Porsgrunn i 1780-årene. Død 7. sept. 1809 i Vestre Porsgrunn, 65 år.

Formann, Willads. Student, 23 år i tollvesenet, siste 13 år hos tollinspektør Lassen i Bergen. Undertollbetjent i Bergen 24. juni 1795. Død 1796.

Foss, Daniel. Tollfullmektig i Risør, nevnt 1707. Begravet sammesteds 30. jan. 1716.

Fossum, Hans Christian Geo. Jæger, født 27. des. 1831. Postbud. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1869.

Fossum, Ole Pedersen, født 28. feb. (10. mars) 1841. Lagerbetjent. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1874.

Franck, Carl Asgeir Sigurd Nicolai, født 25. mai 1839 (38). Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 17. jan. 1870.

Franck, Carl Brinch, født 1805. Undertollbetjent i Stavanger 9. okt. 1841, Svinør 1842, Stavanger tolldistrikt 19. okt. 1843, Skien 13. des. 1863 (1. mars 1864). Utgått 1878.

Franck, Fred., født ca. 1794. Tollrorskarl I i Drammen i 1846, ansatt 1828.

Franck, Hans, født 1796. Undertollbetjent i Tvedestrand 1830, Borøen 1834, Drammen 1837, Christiania 1843. Overtollbetjent i Larvik 5. okt. 1859. Død 3. april 1869.

Franck, Johan Philip, født 1748 i København. Visitør 1767, senere overtollbetjent i Christiania 1771 til død 24. sept. 1809, 64 år.

Franck, Nicolay, født 1794. Tollrorskarl i Loshavn/Farsund i 1846, konstituert 1. juli 1829. Død 2. nov. 1850.

Frantzen, Hans, født 31. jan. 1835. Skipsfører. Leiet tollrorskarl, stasjonert Horten(?), ansatt 1877.

Frantzen, Niels. Hoffbetjent i 18 år. Toller i Mandal 20. des. 1727, bekreftet 28. april 1731. Avskjed (uorden i regnskap) 28. mars 1737. Beklaget sin forseelse og ble visitør (tollbetjent?) i Bechervigen 28. juli 1742. Død før 18. sept. 1744.

Frantzvog, Knud, født 1739. Hos forpaktningssocietetet Rundø, undertollbetjent 1. jan. 1777 i Voldsund (Rundø). Død 10. juli 1807.

Frantzøn, Knud. Tollbetjent på Slependen i 1672.

Frauen, Marcus Hogæus. Bestalling som måler og veier i Trondhjem 14. aug. 1715.

Frech, se Folkman, Frech.

Fredriksen, Anders Michael Stub, født 22. mai 1789. Marinekaptein, adjutant hos kongen. Tollinspektør i Drammen 14. nov. 1840. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Sverdordenen. Død 8. (10.) des. 1860.

Fredriksen, Andreas, født 1729. Undertollbetjent i Larvik 1. april 1780.

Fredriksen, Christian, født 1831. Matros. Leiet tollrorskarl, stasjonert Moss, ansatt 1858.

Fredriksen, Dorris. Uthavnsbetjent i Haugesund. Død før okt. 1798.

Fredriksen, Even. Kadett 4 år og kornett 11 år i kongelig tjeneste. Tollbetjent i Trondhjemsleden (Molde) 6. okt. 1733, bekreftet 25. april 1747. Nevnt sammesteds også 1749.

Fredriksen, Johan. Toller i Larvik/Sandefjord i 1645-49.

Fredriksen, Johan Gustav, født 12. mars 1846. Styrmann. Kryssrorskarl 1870, tollrorskarl i Kristiansand 23. des. 1872.

Fredriksen, Johan Hieronymus. Kadett i 4 år, 11 år kornett i kongelig tjeneste. Kontrollør i Mandal 19. mai 1732. Avskjed 1741.

Fredriksen, Johannes, født 1719. Underoffiser. Forpaktningssocietets­overvisitør og taksadør i Arendal i 1776. Død 1777.

Fredriksen, Jørgen. Forpaktningssocietetsvisitør i Arendal i 1768-69.

Fredriksen, Jørgen, født 6. okt. 1841. Musketer. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1869.

Fredriksen, Ole. Var undermåler i Bergen 28. mai 1754.

Fredriksen, Ole, født 1847. Underoffiser, lensmannsassistent. Assistent på Magnor 1. juni 1879.

Fredriksen, Peder, født 16. sept. 1816. Tjener. Tollrorskarl i Drammen 19. mai 1848.

Fredriksen, Thomas, født 2. okt. 1838. Sjømann. Kryssrorskarl 1858, tollrorskarl i Horten 16. mai 1874.

Fredriksen, Tørris, født 1. mai 1737 på Nyvold. Kaptein, kjøpmann. Tollbetjent i Buch van Raae 19. juni 1793. Død før (?) 5. juli 1798.

Freese, Anton Günther. Mønsterskriver ved sjøinnrulleringen i Trondhjem i 20 år. Kontrollør og tollbetjent i Tønsberg 26. april 1759. Død før 19. juni 1760.

Freiland, Tobias, født 1784. Undertollbetjent i Bergen i 1823, tjenestetid 11 år.

Frellsen, Georg, født 1807. Student. Undertollbetjent i Kristiansund 1839, senere i Aalesund, overtollbetjent i Risør 11. juli 1860. Død 21. sept. 1866.

Frellsen, Peter, født 11. nov. 1797. Distriktslege i Østerdalen. Overtollbetjent i Skien 27. mars 1845, konstituert tollinspektør sammesteds 1. juni 1866 til 30. mars 1867. Død 26. jan. 1868.

Fremming, W., født 1788. Undertollbetjent i Drammen tolldistrikt 1834-51, stasjonert Larvik i 1838.

Friboe, Christian Jacobsen. Tollbetjent i Christiania i 1801, 55 år.

Frich (Friesh), Carl. Løytnant, konsumpsjonsskriver i Nørreport (Danmark). Overtollbetjent og kryssbetjent i Arendal 1790. Avskjed av helbredshensyn 26. jan. 1791.

Frich, Johan Daniel, født 1740 (42). Skipsfører. I forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Nøsted 1. jan. 1765. Død før 2. des. 1795.

Friis, Anders. Undertegnet Trondhjems tollregnskap 1620-21.

Friis, Andreas Christian, født 1760/61. Kryssbetjent 9 år i Bergens led, uthavnsbetjent i Kopervik 21. okt. 1795, Høievarde 19. nov. 1800, overtollbetjent sammesteds 1816 til avskjed 11. aug. 1829. Død før 7. nov. 1840.

Friis, Bastian, født 1. juli 1733. Veier og måler i Molde i 1767. Død før 2. aug. 1796.

Friis, Christen. Vår i 1585 forlenet med Trondhjem inkl. toll. Fornyet i 1586.

Friis, Christian, født 1671. Student. I forpaktningssocietetstjeneste i Nordmøre (Lillefosen). Kontrollør i Molde 17. nov. 1710, toller i Lillefosen 13. des. 1717 (tiltrådt 1. juli 1718), bekreftet 28. mai 1731 og 2. mai 1747. Avskjed 4. okt. 1749. Kontrollør mot forpakterne i Kristiansund 1750 til død 24. juni (4. okt.?) 1756.

Friis, Jacob. Overvraker i Molde i 1767-69.

Friis, Jesper. Toller i Nedenes, nevnt 1643-47. Kaptein på kongens skip. Død ca. 1670.

Friis, Johan (Johannes) Petersen, født 1610. Overvisitør i Stavanger, bestalling 27. jan. 1669, «men var deretter formedelst formodet mislighet i embedsførselen suspendert av generaltollforvalter Hjort». Tollbetjent sammesteds 20. aug. 1670. Nevnt sammesteds til 1686. Begravet 12. aug. 1691.

Friis, Jørgen. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Vardøhus og Finnmark 1651.

Friis, Niels Christopher, født 1714. Tollbetjent i Bechervigen (Folgerøen og Bethlehem også nevnt) 1. jan. 1765 til død før 8. juni 1785. Var også i forpaktningssocietetstjeneste.

Friis, Peter. Kontrollør i Christiania 14. aug. 1694, bekreftet 2. des. 1699. Avskjed før 21. mars 1705. Landsforvist, dom i okt. 1706.

Friis, Peder Jensen. Var tollskriver i Moss i 1715, senere foged sammesteds.

Friis, Thomas. Tollskriver i Trondhjem i 1706, kontrollør sammesteds 19. april 1710 (fikk stillingen fordi han i 1708 furnerte kongens kasse med flere tusen riksdaler), bekreftet 22. juni 1731 og 13. des. 1746. Efterfølger utnevnt 26. juni 1747. Død før 24. des. 1765.

Frik, Job, født 4. okt. 1786. Tollrorskarl på Merdø, ansatt 1816. Død 25. juli 1867.

Frisch, Christian Ditlev. Student. Kopist i det Vestindiske kontor i Generaltoldkammeret. Veiermester i Bergen 21. mars 1787 til 1796. Var samtidig skipsmåler fra 28. des. 1791.

Frisch, Fredrik Jakob, født 1748 i Helsingør. Regimentfeltskjær. Kontrollør i Drammen 19. des. 1781, tollkasserer i Fredrikshald 1. mars 1797 til forflyttet til Danmark 23. sept. 1801.

Frisenberg, G., født 1816. Tollrorskarl II i Drammen tolldistrikt 1842.

Frisenberg, Nicolai. Kongelig lakei. Toller i Porsgrunn 12. mars 1731, Skien 1737, Langesund 1739. Død før 20. sept. 1746.

Fritzner, Hans Ulrich Christian, født 2. okt. 1791. Undertollbetjent i Bergen 5. jan. 1820, fast ansatt 26. okt. 1835. Død 21. feb. 1871.

Fritzner, Niels Dorph Heide, født 1783 i Norge, døpt 14. nov. samme år. Kaptein. Overtollbetjent i Arendal 4. okt. 1830. Død 17. april 1832.

Fritzner, Otto Daniel, født 1815. Student. Tollrorskarl 1842, undertollbetjent i Fredrikshald 9. okt. 1852. Utgått 1870.

Fritzner, Werner Andreas, født 17. april 1777 i Sogndal. Student, seksjonssjef ved kystvernets 3. divisjon. Tollbetjent i Buch van Raae, konstituert 1805, ansatt 19. mars 1810, overtollbetjent sammesteds 1816, forflyttet til Bergen 8. des. 1821 til avskjed 7. okt. 1854. Død 24. sept. 1863.

Frobus, Claus. Forpaktningssocietetsbetjent i Akershus i 1768-69.

Frobus, Gert Hansen. Adjungert visitør og tollbetjent i Kristiansand med suksesjonsrett 6. april 1741, bekreftet 5. aug. 1747. Død før 17. des. 1765.

Frobus, Hartvik Eggertsen, født 5. mars 1647. Tollbetjent og visitør i Kristiansand 17. aug. 1685, bekreftet 26. des. 1699 og 4. mai 1731. Død 4. april 1741.

Frode, J. Ph., født 1749. Forpaktningssocietetsvisitør. Tollbetjent i Christiania 1777. Død 1810.

Frogner, Ole, født 1744. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt 1783, undertollbetjent sammesteds 1798. Nenvt også 1805.

Frost, Johan Carl, født 1786 i Norge, døpt 19. des. samme år. Løytnant. Overkrigskommisær. Tollbetjent (konstituert fra 1805?) i Nøsted 21. (29.) juli 1809, overtollbetjent sammesteds 1816, forflyttet til Bergen 7. nov. 1823. Død 7. mars 1849 i Bergen, 62 år og 3 måneder.

Frøichen, (Fröchen), Berendt. Major. Generaltollforvalter i Bergen 1750-54. Død 1760.

Frøichen (Frøchen), Herman B. Jansen. Student. Overmåler i Bergen i 1787. Død 2. jan. 1803, 64 år.

Frølich, Johan Henrich. Underoffiser i 21 år, kommandersersjant. Undertollbetjent i Trondhjem 16. des. 1776. Død før 4. april 1778.

Frølinghausen, Henrik Larsen. Ruinert ved sjøskader under krigen. Skriver i Rentekammeret. Tollbetjent og kontrollør i Holmestrand 16. sept. 1720, bekreftet 4. mai 1731. Begravet 2. okt. 1741, 63 år gammel.

Frørup, Anders Hansen, døpt 25. feb. 1748 i Frørup kirke. Ex. jur., kopist i hoff- og statsrettens juridiske kontor. Var tollfullmektig og tollskriver i Tønsberg i 1779.

 Frøyland, Tobias Jensen, født 1784. Undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen, ansatt 1812. Død 23. mars 1844, 66 år og 6 måneder.

Frøyseth, Rasmus, født 1738. Ekstra-patruljebetjent i Bergen (uten bestalling), undertollbetjent sammesteds 28. mars 1787, tollbetjent 1807, overtollbetjent 1816. Død 2. nov. 1821 i Bergen, 83 år og 2 måneder.

Fuchs, Nicolai Bernhard. Skiktmester og myntskriver på Kongsberg 1722. Toller i Kristiansand 2. mars 1740, bekreftet 4. juli 1747. Avskjed 23. april 1753.

Fuglesang, Jacob Jørgensen, født 1778-80. Skipskaptein. Undertollbetjent i Porsgrunn 1838, Larvik 1845-46. (Død i Porsgrunn 7. jan. 1843?).

Fuglesang, John. Tollrorskarl i Holmestrand, 37 år i 1776.

Fyhn, Hans. Forpaktningssocietets­toller i Kristiansund (over Nordmør og Romsdal) 1. jan. 1749, ansatt av tollforpakter Møllmann fra forpaktningens begynnelse. Inspektør sammesteds 1. jan. 1765. Nevnt til 1767.

Fyhn, Hans Jørgen, født 27. sept. 1813. Kontorist, brennevinskontrollør og konstituert undertollbetjent. Undertollbetjent i Kristiansand 13. juni 1853, Molde 4. jan. 1855, overtollbetjent i Skien 20. juni 1868. Død 31. jan. 1871 i Skien.

Fyhn, Johan Eric, født 1732 i Fredrikshald. Underoffiser i 7 år. Forpaktningssocietets­visitør i 18 år i Akershus, stasjonert Porsgrunn 1768-69, senere Langesund. Undertollbetjent i Stathelle 28. april 1777. Død før 23. okt. 1793.

Fyhn, Peter. Ex. jur. 12 års tjeneste hos conferanseråd Weyse. Tollbetjent og kontrollør i Romsdal 26. mai 1723, bekreftet 4. mai 1731 og 28. mars 1747. Utgått 1750.

Fürst, Henrich, født 1744 i Norge. 29 år i militæret, vaktmester ved det Holdstenske Rytter-regiment. Tollbetjent i Nøsted 19. juni 1789. Død 20. juni 1804.

Fürstenberg, Hans. Embedskontorist i Danmark og Norge i mange år. Fikk 17. aug. 1716 ekspektanse på overvisitørtjeneste i Bergen, overtollbetjent sammesteds 24. nov. 1721, bekreftet 16. mai 1731. Efterfølger utnevnt 20. mars 1742. Utgått 1743.

Fürstenberg, Johan Peter. Opplagsskriver og taksadør i Bergen 17. nov. 1710, bekreftet 24. mars 1731, overtollbetjent sammesteds 1738. Død før 27. juni 1733.

Fæxnes, Sivert, født ca. 1777. Tollrorskarl i Kristiansund i 1822, tjenestetid 2 år.

Faaborg, Christoffer. Toller i Hamborgsund i 1574.

Faag, Ludvig, født 11. mars 1850. Sjømann. Kryssrorskarl 1871, tollrorskarl i Kristiansand 14. feb. 1878.

[ Opp , C , D , E , F ]

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005