| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Tollere 1563-1886

Sist ajourført:
11.11.2005

 

 

Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886)

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 - 1886

 

G-H

[ G , H ]

Gabrielssøn, Sigvart, se Akeleie, S. G.

Gad, Anders, født 1736 i Norge. Kjøpmann. Forpaktningssocietetstaksadør og overtollbetjent i Drammen. Tiendeinspektør sammesteds 20. nov. 1780 til 19. aug. 1795.

Galde, Oluf. Var i 1585 forlenet med Mandals len. Oppebar tollen i Kraakstad 1610-20. Antagelig forpakter av tollen fra 1620 til sin død.

Galschiødt, Hans, født 1753. Undertollbetjent i Kristiansund, ansatt 1786/87. Død 17. jan. 1838, 85 år.

Galterup, Diderik Thomasen. Generalskipsmåler i Kristiansand, Langesund og Kragerø 12. nov. 1755, senere også Stavanger. Død før 3. mai 1784.

Galtung, Laurits. Forleningsbrev 1658 (som vanlig med toll og sise) på Lister len.

Gamborg, Michael Vilhelm, født 1759. Undertollbetjent i Christiania 1789. Død 9. des. 1821.

Gantzell, Jørgen. Kopist i det Fynske kontor. Tollbetjent i Stavanger 29. aug. 1792-97.

Garboe, Rasmus. Kontorbetjent på tollboden i Bergen. Konstituert aksieseskriver sammesteds i 1770-årene.

Garden, Hans von. Løytnant. Visitør og tollbetjent i Høievarde 25. april 1726, bekreftet 28. mai 1731 og 12. mai 1747. Undertollbetjent 1750.

Garmann, Herman Johanssøn, født 12. aug. 1612 i Haderslev. Underskriver hos statholderen 1630. Tollskriver i Bergen 29. aug. 1636, toller sammesteds 31. juli 1647 og samtidig tollerforvalter nordenfjells 1650, generaltollforvalter sammesteds (sammen med L. Lauritzen) 1. feb. 1661, fra 3. juli 1662 alene generaltollforvalter nordenfjells. Avskjed 1669. Død 3. april 1674 i Bergen. Rådmann, president, kommercedirektør m. m.

Garmann, Johan, født 1608. Slottsskriver på Akershus slott 1638. Toller og sisemester i Christiania 9. mai, bekreftet 8. juli 1640 og samtidig stiftsskriver i Akershus. Død i Christiania i mars, begravet 2. april 1673 i Akers kirke.

Garmann, Johan Christopherssøn, født 1675 i Os. Kansellisekretær. Skipsmålerdirektør sønnen- og nordenfjells 14. april 1703. General­toll­forvalter i Bergen 15. april 1710 (8. juni 1708). Tidligere forpakter sammesteds. Død i Bergen 1730.

Garmann, Johan Hermanssøn, født 1637 (1644?) i Bergen. Student. Adjungert toller i Trondhjem med suksesjonsrett 21. sept. 1660, utnevnt sammesteds 17. des. 1662. Avskjed juli 1669. Død 1673 i Hevne.

Garmann, Wilhelm. Foged i Buskerud. Tollskriver i Drammen i 1642, toller sammesteds 1644. Død samme år.

Garmann, Wilhelm, født 1745. Tjære- og trelast­tiendeforvalter nordenfjells 6. nov. 1668. Død under ulykke til sjøs før 15. okt. 1669.

Garpestad, Ole, født 1759. Undertollbetjent i Stavanger i 1812, ansatt 1790.

Gasmann, Carl Bernhard Hansen, født 4. aug. 1848. Artillerist. Tollrorskarl i Christiania 1. jan. 1878.

Gasmann, Jørgen Zachariassen, født 13. okt. 1805 i Gjerpen. Student. Undertollbetjent i Kristiansand 23. jan. 1837, Drøbak 6. des. 1843, Christiania des. 1845, overtollbetjent i Drammen 11. feb. 1860. Død 3. juni 1879.

Gedde, Christopher Friederich Ingenhalf, født 25. mars 1754. Løytnant. Kontrollør og tollbetjent i Risør 18. des. 1789. Død 14. sept. 1792.

Gedde, Fredrik Christopher, født 2. feb. 1781, i Fredrikstad. Ing.major, kanal-, havne- og fyrinspektør. Tollinspektør i Fredrikshald 2. mars 1829 (-28), fra 1831 i Fredrikstad. Ridder av Sverdordenen. Død 6., begravet 11. april 1840.

Gedde, Ove. Toller i Moss(?), nevnt 28. feb. 1631.

Geelmuyden, Gerhard Pedersen, døpt 25. april 1717. Forpaktningssocietets­toller i Stavanger 14. april 1750, samtidig lagmann sammesteds 1759. Toller i kongelig tjeneste fra 1765(?). Død 15. jan. 1775 i Stavanger, begravet 23. jan. i Domkirken med alle kirkens klokker.

Geelmuyden, Jacob, født 7. i Grimstad, døpt i Fjære 16. juni 1778. Død (som forhenværende overtollbetjent) 15. april 1852 i Arendal.

Geelmuyden, Jacob von der Lippe. Kjøpmann. I forpaktningssocietetstjeneste. Kryssbetjent og konstituert toller i Hammersund (1 mil nord for Kristiansund), tollbetjent sammesteds 1. jan. 1777. Død før 17. nov. 1784.

Geelmuyden, Joachim Christian, født 1. feb. 1730. Dr. juris. Generaltollforvalter i Bergen og Stavanger len. Ble adlet under navnet Gyldenkrantz. Rådmann, krigskommisær. Død 28. des. 1795.

Geelmuyden, Knud, født 2. april 1752 (41) i Bergen. Prokurator, tollprokurør i Bergen. Død 21. okt. 1792.

Geelmuyden, Wilhelm Knudssen, født 1703. Ekspektanse tollinspektør med suksesjonsrett i Bergen 18. juni 1744, bekreftet 14. feb. 1747. Pensjon 1749. Generalskipsmåler 13. nov. 1754. Død i embedet 26. sept. 1757.

Gellein, Peder Ingebrigtsen. Tollbetjent (?) i Trondhjem 4. des. 1859. Avskjed 1867(?).

Gellein, Rasmus Ditlev Holmsen, født 11. sept. 1829. Lensmann og konstituert foged. Undertollbetjent i Steinkjær 29. aug. 1860, overtollbetjent i Namsos 19. juli 1878. Sykepermisjon fra jan. 1887. Død 29. okt. 1889 i Christiania.

Gerchen, Johan. I oberstløytnant Jørgen Winds tjeneste, senere hos baron Paldenkrone. Undervisitør i Buch van Raae 9. juni 1721. Død 1729, før 10. aug.

Gerlow, Christian. Inkvisitør i Arendal i 1682.

Gerner, Jens Henriksen, født 1737 i Vaale. Portkontrollør i Generaltoldkammeret, bokholder på St. Thomas 1768-76. Kammerråd. Toller i Moss 17. juni 1779, senere også postmester sammesteds. Avskjed 24. okt. 1792. Død 24. nov. 1807.

Gerner, Thomas Thomassen. Tollskriver i Skien (Porsgrunn?) i 1630-årene til 1641. Toller i Porsgrunn 6. jan. (22. sept.) 1662, bekreftet 1. mai 1670. Kalles 1676 toller i Skien. Fra 28. okt. 1669 også tiendeskriver (nevnt også som toller) i Langesund. Avskjed 1678. Død før 18. mars 1690.

Gether, Carl Fredrik, født 1724/25 på Bordesholm. Toller i Larvik og Sandefjord 30. mai 1757. Var i 7 og 3/4 år (til 1776) forpaktningssocietetstoller i Akershus. Derpå igjen kongelig toller 1. jan. 1777. Tollkasserer i Larvik 1780 til død 5. (4.) mai 1789.

Giedde, se Gedde.

Gielmann, Niels, født 1733. Løytnant. Hos forpaktningssocietetet i Bagholm. Tollbetjent sammesteds 1. jan. 1765. Død før 10. nov. 1778.

Gierding, Jon (?), født 1735. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1781.

Gierdrup, Christian Bech, født 1764. 13 år fullmektig og konstituert ved sivile embeder. Tollbetjent i Sandesund 19. april 1797, Vallø saltverk 18. april 1798 til død 14. mai 1806.

Gierdrup, Frants Raas. Toller i Nordlandene i 1634.

Gierløw, Christian, født 17. des. 1760 i København. Tollfullmektig i Kragerø i 4 år, tollbetjent sammesteds 19. juni 1783 til død 27. jan. 1815.

Giese (Giise), Joachim, Rostock, født 1724. Var underveier i Bergen 15. sept. 1757. Begravet 4. (10.) aug. 1776.

Giestvang, Hovel Monsen, født 1763/64. Undertollbetjent i Bergen i 1809, ansatt 1799.

Gill, Caspar Fredrik, født 1784. Løytnant. Overtollbetjent i Skien tolldistrikt 10. juli 1828, senere Risør tolldistrikt. Død 17. sept. 1838 i Kragerø.

Gill, Otto, født 1824. Sjømann. Tollrorskarl i Gamle Hellesund 1. aug. 1849, Flekkerø 1851.

Gill, Peter Blix, født 7. mai 1787. Løytnant. Undertollbetjent i Christiania 14. feb. 1832, overtollbetjent i Kristiansand 4. (14.) nov. 1840. Avskjed 23. (28.) juli 1858. Død 3. april 1871.

Giverholdt, Paul, født 1817. Stykkjunker. Undertollbetjent i Stavanger 23. mai 1855. Utgått 1867.

Giæred, Johannes, født 1738. Tollrorskarl i Bergen i 1816, ansatt 1794.

Giøberud, Niels, født 1750. Tollbetjent i Fredrikshald i 1811, ansatt 1781.

Giøe, Henning. Avla regnskap for Reins kloster til 1. mai 1598.

Giøs, Jonas, født 1722 i Strømstad. Konsumpsjonsbetjent. Forpaktningssocietets­visitør i Drøbak i 1768-69, i forpaktningssocietetstjeneste i 20 år. Flyttet til Christiania 1771, hvor død 17. mars 1792.

Gjengaard, Johan Peder, født 6. sept. 1829. Repslager. Tollrorskarl i Kristiansund 18. jan. 1869.

Gjerde, Thor Thorsen, født 14. okt. 1840. Korporal i Garden. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1874.

Gjernæs, A. T., født 1816. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1852.

Gjersing (Giertsen), Johan, født 1783. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1815. Død 12. jan. 1824.

Gjertsen, Fredrik Wilhelm, født 1806. Tollrorskarl, pakkhusforvalter i Mandal, ansatt 1. aug. 1844. Død 11. nov. 1880.

Gjertsen, Jakob, født 15. april 1844. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1873, tollrorskarl i Larvik 1. juli 1878.

Gjessing, Knud Andreas Aabel, født 28. april 1811 i Kristiansand. Kaptein. Tollkasserer i Holmestrand 25. jan. 1866 til død 15. sept. 1894.

Gjønge, Jacob Pedersen. Kongelig lakei i 8 år. Visitør i Kragerø 19. nov. 1689. Bekreftet 23. des. 1699, senere kontrollør sammesteds, og fra 18. aug. 1702 samtidig også havnefoged og 1717 også byfoged. Død før 10. juni 1720, 70 år gammel.

Gjørum, Eric Olsen, født 1748. Oppsyns-underbetjent og tollrorskarl i Larvik i 1811, ansatt 12. mai 1805.

Glad, Hans Knudssøn (Olssøn), født i 1650-årene. Tollskriver i Trondhjem, nevnt 13. juni 1683 og 12. sept. 1685 («skal få bli i stillingen»). Senere borgermester m. m. i Christiania. Død 31. mai 1710.

Glad, Haakon, født 1797(90). Sjømann. Undertollbetjent i Korshavn 30. des. 1833, Aasgaardstrand 1840. Død 7. feb. 1862.

Gladtvedt, Niels, født 1789 i Hallingdal. Løytnant. Konstituert overtollbetjent i Moss 1. juni 1825, utnevnt overtollbetjent og forrettende tollinspektør 10. juli 1828, overtollbetjent i Grimstad 27. aug. 1834, forflyttet til Arendal 1846? Avskjed 30. juni 1852. Død sammesteds 1854.

Gladtvedt, Paul, født 1831. Leiet undertollbetjent i Arendal i 1856.

Glostruph, Hans Anders Simonssøn. Toller og foged på Moss 1619 til død sept. (?) 1629.

Gløersen, Gløer, født i Skjeberg (?) ca. 1718. Forpaktnings­societetstoller og tollforvalter i Fredrikshald. Død ca. 1765.

Gløersen, Niels, født ca. 1708. Visetoller i Fredrikshald 2. juli 1744, bekreftet 5. aug. 1747. Avskjed 19. juli 1765. Død samme år.

Gløersen, Ole, født i feb. 1738 i Fredrikshald. Student, volontør i Rentekammeret. 16 år fullmektig i Fredrikshald (hos faren), konstituert toller sammesteds feb. 1765 og året ut. Konsumpsjonskontrollør i Stavanger 1779. Tollbetjent og kontrollør sammesteds 5. feb. 1794. Avskjed 31. juli 1813. Død 17. april 1815.

Godager, Carl Edvard Georg, født 1838. Tollkontorist 1857, tollkassererbetjent i Sarpsborg 31. juli 1873, undertollbetjent sammesteds 25. juni 1883. Død 27. juni 1887.

Godtzen, Godske Pedersen. Fra Sønderjylland, kom til Norge i begynnelsen av 1620-årene. Stiftsskriver, lensherrefullmektig. Toller i Stavanger 1644 til 1656, eller litt lengere. Foged og rådmann sammesteds. Nevnt også ca. 1670.

Godtzen, Søfren Pedersen, født 8. sept. 1599 i Jylland. Fullmektig hos lensherren, senere borgermester og foged i Stavanger. Var tollfullmektig sammesteds i 1637, toller 1642, utnevnt feb. 1660. Død 26. jan. 1665. Minnetavle i Stavanger domkirke.

Goffeng, Hans Henrik, født 7. juli 1820. Ex. jur., overpolitibetjent i Christiania. Undertollbetjent sammesteds 10. juni 1865. Død 30. des. 1888.

Goltz, Johan. Utrider ved Fredriksborg. Undervisitør i Buch van Raae 10. aug. 1729, bekreftet 4. mai 1731.

Goplen, Gustav Martinius, født 30. jan. 1836. Handelsmann. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876.

Goplen, Martin, født 2. mars 1840. Handelsfullmektig, kjøpmann. Undertollbetjent i Christiania 25. juni (1. juli) 1883.

Goplen, Simon Olsen, født 1799/1800. Underoffiser og politibetjent. Undert­oll­betjent i Fredrikshald 1840, Christiania 13. aug. 1853. Utgått 1874. Død 30. mars 1876.

Gordon, David. Tollbetjent i Ryfylke 1672, til 1676?

Goudssøn, Fredrik. Toller i Risør i 1614.

Govertsen, E., født 1802. Tollrorskarl i Stavanger tolldistrikt i 1846, ansatt juli 1840.

Graboe, Andreas Larsen. Tollbetjent i Trondhjem (?), død før 15. april 1768.

Graffuerssøn, Oluf. Tollskriver i Nordmøre 1633-38, Trondhjem 1639.

Gram, Bartholomeus. Justisråd, overrettsassessor. Veier, måler og suksederende toller i Drammen omkring 1770.

Gram, Christian Holberg. Student. Søkte 27. juli 1734 bekreftelse på tollerembedet i Søndhordland. Begravet 21. juni 1747, 39 år, 2 måneder og 26 dager gammel.

Gram, Hans. Konstituert tollbetjent i Trondhjem. Var tollrorskarl sammesteds i 1787.

Gram, Johan. Visitør i Trondhjems len. Avskjed 3. feb. 1639.

Gram, Johan. Kaptein, ansatt visitør i Karmsund og nordover 14. okt. 1635, Bergen 1637-1645.

Gram, Mathias Egidius, født 13. (12.) okt. 1719 i Skien. Prokurator. Måler og vraker i Christiania i 1768. Død 7. april 1791 i V. Aker.

Gram, Mikkel Iversen. Kontrollør og visitør i Sundhordland tollsted, stasjonert Eldøy. Død ca. 1701.

Gram, Nathanael Brose. Tollbetjent i Tjernagel i 1749.

Gram, Valentin. Veier, måler og vraker i Moss, ansatt 4. sept. 1716.

Gramboe, Jan Carl, «Mæchelborg». Var vraker i Bergen 4. des. 1753.

Gran, Anton Martin Emil, født 4. juni 1819. Underoffiser, leiet kryssbetjent i Fredrikstad, undertollbetjent sammesteds 29. aug. 1860, konstituert overtollbetjent 1884. Død mars 1890.

Gran, Christian Holberg, født 1708. Kontrollør i Sundhordland (på Stord) 28. sept. 1734. Død før 12. juli 1747. [Samme som C. H. Gram ovenfor?]

Gran, Jacob, født 1713. I forpaktningssocietetstjeneste, 16 år i Christiania og 11 år i Slependen. Tollbetjent og visitør i Sandesund 12. mars 1781. Død før 19. april 1797.

Gran, Johan, se Gram, Johan.

Granny, Lars, født ca. 1766. Tollrorskarl i Filtvedt 21. juni 1804. Avskjed 31. jan. 1809.

Greager, Jacob Mortensen, født ca. 1799. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1822, tjenestetid 23 år.

Green, Anders. Avla regnskap for Ellingkilen-Onsø 1610-13.

Gregersen, Christen, født 1782. Tollrorskarl i Drammen i 1823, tjenestetid 8 år.

Gregersen, Christopher. Veier og måler i Bergen 23. nov. 1665. Nevnt som toll­skriver sammesteds 1663-64.

Gregersen, Hans. Veier, måler og vraker i Risør, ansatt 17. aug. 1679. Død før 12. mars 1681.

Gregersen, Mads. Visetoller i Tønsberg 15. juli 1684, toller sammesteds 26. mai 1691, bekreftet 9. jan. 1700. Efterfølger utnevnt 15. jan. 1701 (avstod tjenesten). Død 1733.

Gregersen, Peder. Toller i Sponviken i 1652(?).

Gremmersøn, Hans. Toller i Sundmøre i 1631-34.

Grenager, Carl Martin, født 7. des. 1823. Skipsfører. Leiet tollrorskarl i Fredrikshald, ansatt 6. april 1875.

Greve, Michel Hansen, født 1635. Toller i Romsdal 1668, bodde på Nedre Vaage i Eid 29. jan. 1698. Nevnt sammesteds 1669, 1695 og 1701.

Grimsgaard, Gustav, født 1795. Sjømann. Undertollbetjent i Trondhjem 7. juni 1826, overtollbetjent i Sarpsborg 23. april 1842, forrettende tollinspektør sammesteds 1. jan. 1844. Død 2. mai 1869.

Grimstad, L., født 1812. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1848.

Grindberg, Peder Johan, født 1787. Tollrorskarl i Christiania 1821. Død 19. okt. 1830, 43 år og 6 måneder.

Groos, Hans Mogensen, døpt 21. mars 1753 i Arendal. Veier og måler sammesteds. Begravet 16. sept. 1793.

Groth, Carl Johan Andreas, født 3. aug. 1835. Styrmann. Leiet kryssbetjent i Fredrikstad 1865-70, undertollbetjent i Stavanger 1870, Skien 22. juni 1876, overtollbetjent i Fredrikshald 31. juli 1886.

Groth, Fredrik Christian, født 7. feb. 1817 i Christiania. Cand. jur., byråsjef i Finans- og tolldepartementet Konstituert tollkasserer i Arendal 1858-60, tollinspektør i Bergen 8. feb. 1868. Avskjed 1. mars 1893. Ridder av St. Olavs Orden. Død 13. des. 1904 i Christiania.

Groth, Ole Martin, født 19. juli 1815 i Kristiansand. Kontorist i Kristiansand 1829, tollkassererfullmektig i Flekkefjord 1831, Christiania 8. mai 1841, undertollbetjent i Stavanger 14. april 1847, Trondhjem, med stasjon Namsos, 30. aug. (1. okt.) 1847, toller i Bodø 23. mai, overtok 8. aug. 1853. Var havnefoged, poståpner og dampskipsekspeditør sammesteds. Utga sirkulærsamlingen 1814-44. Omkom ved drukning 23. juni 1872.

Grube, Claus. Veier og havnefoged i Larvik og Sandefjord 20. april 1669.

Grubbe, Knud. Toller i Dragsmark kloster (Bohuslen) 1574-81.

Grubbe, Peder. Lensherre og toller(?) i Nedenes i 1602. R. III 684.

Grundt, Caspar, født på Toten 1729. Visitør i Christiania. Begravet 5. mai 1769.

Grundt, Johan, født 1710. Overhoffrettsadvokat. Prokurør ved forpaktningssocietetet i Akershus, nevnt 1768-69. Død 3. jan. 1773.

Grundt, Peder Otto, født 2. nov. 1759. Skipsfører. Visitør på Bragernes. Død 9. april 1817, 59 år.

Grüner, Peter Otto Rosenørn, født 24. okt. 1783 i København. Kaptein. Konstituert tollkasserer i Fredrikshald 14. aug. 1820, utnevnt 6. juni 1825, tollkasserer for inngående i Bergen 30. mars 1831. Samlet og utga 1823 «Calender over Norges Riges Told-Etat». Død i Bergen efter kort sykeleie 11. nov. 1847. «Han var en god og ædel Mand. Den Ros er stor, men den er sand.»

Grüvald, Thomas. Visitør i Drammen i 1768-69.

Grødem, Svend Simonsen, født ca. 1756 (54?). Var undertollbetjent i Stavanger i 1822, ansatt 1795. Død 2. feb. 1823.

Grøn, Erik Ingvald, født 15. des. 1825. Skipsbyggmester. Leiet kryssbetjent og undertollbetjent, undertollbetjent i Trondhjem 19. juni 1868. Fra 1. mai 1882 bestyrer av tollekspedisjonen ved Meråkerbanen.

Grøn, Mads, født 1780. Undertollbetjent i Brevik i 1823, ansatt 1810.

Grøn, Nicolai, født 1818. Leiet kryssbetjent, undertollbetjent i Larvik 29. aug. 1860. Utgått 1863.

Grønbech, Hans Jensen (Hanssen), født 1632 i Danmark. Kom til Drammen 1650. Tollfullmektig sammesteds 1657, skipsmåler 1661 (9. aug. 1662). Tidendeskriver i Drammen 20. april 1664 (69). Returnert til København 1680, hvor død før 5. mai 1683.

Grønbek, Isak, født 1804 i Trondhjem. Nordlandshandler. Undertollbetjent i Tromsø, forflyttet til Trondhjem 11. okt. 1839, Levanger 1844, Trondhjem 1. april 1848, konstituert tolloppsynsbetjent i Vadsø 11. jan., utnevnt 16. april 1853. Død 3. mai 1858.

Grønge, Jakob. Kontrollør i Kragerø i 1711.

Grønlund, Johannes, født i København. Tollbetjent i Kristiansund 1. jan. 1777. Avskjed 31. aug. 1783.

Grønvigh, Hans Mathias Carolius, født 1820(24) i Grønnøy ved Aalesund. Lærer. Leiet kryssbetjent i Vadsø tolldistrikt 1852, ansatt kryssbetjent i Hammerfest 1861, undertollbetjent sammesteds 26. april 1864, overtollbetjent i Risør 26. april 1875, tollkasserer i Vadsø 30. april 1877. Død 1896.

Grønvold, Bernt Martinius, født 17. sept. 1808. Underoffiser. Undertollbetjent i Arendal, konstituert 30. mai 1836. Død 21. aug. 1845.

Grønvold, Bendix, døpt 8. juli 1731 i Stavanger. Forpaktningssocietetsvisitør i Risør. Under­toll­betjent sammesteds 1777. Begravet 1. mai 1778.

Grønvold, Jens Christian, født 1767. Kaptein, skipsfører. Overtollbetjent i Aarøsund 9. mai 1825. Avskjed 17. aug. 1830. Død på Hjertnes i Arøe i Jarlsberg 29. sept. 1830(29).

Grønvold, Thorbjøm Eriksen, født ca. 1640. Overtollbetjent i Trondhjem 11. des. 1677, skipsmåler i Tønsberg 6. juni 1680, visetoller i Larvik og skipsmåler i Langesund 17. feb. 1683, utnevnt 13. des. 1684, bekreftet 19. des. 1699. Død før 27. juli 1720.

Grøtker, Leonhard Lauritzen, se Lauritzen (Grøtker), Leonard.

Graae, Andreas, født i Norge. I forpaktningssocietetstjeneste i 4 år i Molde og 11 år i Trondhjem. Nevnt 29. okt. 1776.

Graae, Oluf Nielsen, født i Flade sogn (Danmark), døpt 15. des. 1701. Lakei hos prins Carl. Overtollbetjent i Bergen 26. jan. 1730, bekreftet 16. mai 1731. Efterfølger utnevnt 24. juli 1742. Begravet i Risør 1. mai 1778.

Graarud, Niels, født 3. jan. 1795 i Fredrikstad. Løytnant. Tolloppebørselsbetjent i Sogndal 15. juni 1820 (19?), overtollbetjent i Arendal 18. des. 1827, Holmestrand 11. sept. 1839. Avskjed 17.(31.) des. 1870. Død 20. sept. 1872.

Graasten, Søren Ingvald, født 9. juni 1855. Styrmann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Sponviken?, ansatt 5. april 1879.

Gude, Nicolai Andreas, født ca. 1731 i Fredrikshald. Offiser, postmester. Veier, måler og vraker i Moss 3. des. 1762. Nevnt sammesteds også 30. mai 1769.

Gude, Just, født 7. mai 1792 i Nittedal. Kopist. Undertollbetjent i Drammen 1836. Død 23. juni 1877.

Gulbrandsen, Anton, født 16. okt. 1849. Lagerbetjent. Tollrorskarl i Christiania 26. sept. 1885.

Gulbrandsen, Carl J. E., født 11. des. 1842. Styrmann. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1878.

Gulbrandsen, Fred., født 1768. Tollrorskarl i Drammen i 1808, ansatt 1798.

Gulbrandsen, Jacob Christian, født 21. okt. 1850. Cand. jur. Tollkontorist i Christiania. Undertollbetjent sammesteds 23. juni 1882.

Gulbrandsen, Peder, født ca. 1756. Tollrorskarl i Svelvik i 1811, ansatt 1809.

Gulbransen, Anders, født ca. 1761. Tollrorskarl i Fredrikshald 1797, undertollbetjent sammesteds 1798.

Gulbransen, Fred., født 1768. Tollrorskarl i Svelvik i 1809, tjenestetid 10 år.

Guldager, Christen Christensen. Måler og veier i Lillefossen 7. aug. 1665. Nevnt sammesteds 10. juni 1682. Også nevnt Romsdal 11. april 1668.

Guldager, Johan Peter, født 1720. I forpaktningssocietetstjeneste. Stempler og forseglings­betjent i Bergen 1. jan. 1765, fast ansatt(?) 18. feb. 1766, overtollbetjent sammesteds 14. mars 1769. Begravet 27. juli (3. aug.) 1776, 56 år. (Død 30. juli?).

Guldberg, Dines, se Høegh Guldberg, Dines.

Gullichsen, Johannes, født 1775. Tollrorskarl, undertollbetjent i Bergen i 1838, ansatt 1801. Død 25. okt. 1845 i Bergen, 70 år 6 måneder.

Gullichsen, Niels, født 1790. Tollrorskarl i Porsgrunn tolldistrikt, ansatt 1825.

Gullichsen, Thor, født 1783. Undertollbetjent i Drammen i 1846, ansatt 1822.

Gundersen, Adolph Gunnerius, født 19. aug. 1846. Sjømann. Tollrorskarl i Drammen 13. juni 1879.

Gundersen, Amund. Tollrorskarl i Stavanger i 1791.

Gundersen, Anders, født 16. juli 1835. Sjømann. Tollrorskarl i Portør 1. nov. 1869.

Gundersen, Carl Gustav, født 1849. Tollkontorist, undertollbetjent i Trondhjem 9. okt. 1883. Død 16. jan. 1884 i Drammen.

Gundersen, Christen Andreas, født 1. jan. 1814. Tollrorskarl i Kjørviken i 1873, ansatt 8. nov. 1853.

Gundersen, Emil. Skipsfører. Undertollbetjent i Kristiansand 28. aug. 1879.

Gundersen, G., født 1822/23. Leiet undertollbetjent i Arendal 1856.

Gundersen, Gunder, født 14. des. 1808. Sjømann. Tollrorskarl i Drammen 1841.

Gundersen, Gunder Elias, født 16.(29.) jan. 1833. Sjømann. Leiet tollrorskarl, Mærdø 18. mai 1868, fast ansatt 5. mai 1869, konstituert undertollbetjent på Borøen 21. mai 1878.

Gundersen, G. O., født 1811. Tollrorskarl i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1838.

Gundersen, Hans, født 21. des. 1825. Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 21. des. 1862.

Gundersen, Hans, født 18. aug. 1827. Jægteskipper. Leiet tollrorskarl 1866, tollrorskarl i Egersund 27. mai 1868.

Gundersen, Jacob, født 1800. Tollrorskarl i Larvik i 1846, ansatt 1827.

Gundersen, Jens Reinhardt, født 10. juli 1824. Skipstømmermann. Leiet tollrorskarl 1856, tollrorskarl i Kristiansand 13. aug. 1866.

Gundersen, John, født 1793. Tollrorskarl i Sponviken i 1823, ansatt 1821.

Gundersen, Julius, født 1. jan. 1856. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Fredrikstad(?), 25. april 1881.

Gundersen, Knud, født 1808. Tollrorskarl i Portør (Borøen) i 1867, leiet 1824, fast ansatt 24. april 1832. Død 28. okt. 1869.

Gundersen, Hans Andr., født 1789. Tollrorskarl på Mærdø i 1814, ansatt 1810.

Gundersen, Mathias, født 1. nov. 1824. Postfører. Tollrorskarl i Christiania 1. mai 1863.

Gundersen, Ole, født 1744. Tollrorskarl i Bergen i 1820, ansatt 1782.

Gundersen, Oluf Andreas, født 29. okt. 1829. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1. jan. 1871.

Gundersen, Salve, født 1794(97). Tollrorskarl i Flekkerø 1. juli 1831, undertollbetjent i Larvik 10. juni 1843 til død 1859.

Gundersen, Thor, født 1766/67. Tollbetjent og kryssbetjent i Ny Hellesund 1796. Forulykket på krysstur, antagelig 5. mai 1824.

Gundersen, Thor. Tollrorskarl II i Kristiansand, tollrorskarl I sammesteds 10. jan. 1844.

Gunnerus, Hans Hendrik, født 1772. Kammerassessor. Tollkasserer i Fredrikshald 15. jan. 1816. Avskjed ved dom i høyesterett 3. juni 1824. Død 30. mars 1825.

Gunnufsen, Peder, født 1810. Tollrorskarl i Ny Hellesund i 1851, ansatt 16. des. 1843.

Gunnufsen, Terje, født 31. jan. 1812. Tollrorskarl i Flekkerø i 1851, ansatt 1. juli 1840.

Guttormsen, Ole, født 12. april 1807. Sjømann, kryssrorskarl. Tollrorskarl i Larvik 1. april 1836.

Gylche, Fredrik Christian Marcus, født 14. mai 1817. Kopist i Kirkedepartementet. Undertollbetjent i Skien 9. okt. 1852, Christiania 7. juni 1856, overtollbetjent i Trondhjem 9. mai 1863. Avskjed 6. juni 1889.

Gyldenkrantz, se Geelmuyden J. C.

Gyldenpalm, se Hagerup, Hans.

Gyldenstjerne, Knut. Toller i Nordviken (Bohuslen) 1636.

Gærdien, Johan. Undervisitør i Bergen, død før 27. juli 1729.

Gørvell, Peter Fredrik Koren, født 30. okt. 1796 i Molde. Kopist i Kirkedepartementet, kjøpmann i Molde. Undertollbetjent i Kristiansund 1834, Fredrikstad 1838, tollbetjent i Molde i 1839. Død sammesteds 12. des. 1854.

Gøtting, Christian Carl. Adjungert sin far, C. H. G.

Gøtting, Christian Henrik. Lakei hos arveprinsen. Tollbetjent og kontrollør i Risør 20. mars 1759. Død før 22. juni 1779, 54 år gammel.

Gøtzsche, Helfred Ferdinand, født 20. mai 1822. Ex. pharm., apoteker og handels­mann i Kongsvinger. Undertollbetjent i Trondhjem 10. juni 1865, Christiania 19. juni 1868. Død 22. feb. 1890.

[ Opp , G , H ]

Hadberg, Anders Olsen. Tollrorskarl i Fredrikshald, 48 år i 1776.

Hadelen, Lauritz von. Toller og sisemester i Drammen 22. mai 1602, nevnt sammesteds også 1605 og 1621. Tidligere slottsfoged på Københavns slott.

Haderslev, Claus Rasmusen. Tollbetjent i Romsdalen 30. mai 1663, bekreftet 26. jan. 1667.

Haffner, Søren Christian Reinhold, født 1795 i Norge, døpt 17. nov. samme år. Kaptein. Overtollbetjent i Moss 1. april 1844, forrettende tollinspektør sammesteds 27. mars 1858. Avskjed 21. aug. (1. nov.) 1869. Død 1877.

Haga, Olaf Martin, født 16. jan. 1867. Tollkontorist i Bergen 1. juli 1884.

Hage, Ditlev. Tollbetjent i Trondhjem i 1661.

Hage, Ole Arnesen, født 24.(26.) april 1839. Tollrorskarl i Kleven 2. nov. 1879.

Hagelsteen, Nicolai, født i Fredrikshald. Tidligere tiendeskriver i Fredrikshald. Kontrollør sammesteds 25. jan. 1701. Død før 24. mai 1710.

Hagemann, Christian, født 20. okt. 1792 i Rygge. Undertollbetjent i Moss. Død sammesteds 2. okt. 1834.

Hagemann, Christian Thomas, født 1. okt. 1799. Kontorbetjent. Undertollbetjent i Kristiansand 12. aug. 1830, overoppsyn med kryssningen i Christiania­fjorden 11. april 1846, overtollbetjent i Kristiansand 10. sept., tiltrådt 16. nov. 1852. Død 8. sept. 1871.

Hagemann, Otto Holmboe, født 24.(16.) april 1808 i Søgne. Kjøpmann i Kristiansand. Undertollbetjent i Skien 15. aug. 1849, konstituert overtollbetjent i Porsgrunn 1. nov. 1863, overtollbetjent i Grimstad 2. mai 1864, forrettende tollkasserer sammesteds 1881 til avskjed 22. aug. 1888. Død 7. april 1890.

Hagemann, Peder, født 19. feb. 1739 i Holmestrand. Krigsråd, regiments­kvarter­mester. Visitør i Fredrikstad i 1768-69. Overtollbetjent og kontrollør i Drammen 1. jan. 1780 til død 14. jan. 1782.

Hagemann, Peter. Forpaktningssocietetsvisitør i 8 år. Ble 11. juli 1782 ansatt som undertollbetjent i Trondhjem, men ønsket å slippe å tiltre p.g.a. besværlig reise. Undertollbetjent i Holmestrand 29. aug. 1782 til 27. sept. 1797. Begravet sammesteds 12. juli 1802, 67 år gammel.

Hagen, Elling. Tollbetjent i Trondhjems led i 1749.

Hagen, Georg Fredrik, født 10. des. 1830. Kjøpmann. Tollkontorist. Tollrorskarl i Bergen 1. aug. 1867, leiet bestyrer i Mosterhavn 19. sept. 1878 til 31. okt. 1882.

Hagen, Iver, født 1793. Undertollbetjent i Aalesund i 1825, overtollbetjent sammesteds 20. feb. 1839, Bergen 21. nov. 1846. Død 17. mai 1867.

Hagen, Jon. Tollbetjent i Trondhjem, nevnt 1790.

Hagen, Marcus, født 28. feb. 1827. Skredder. Tollrorskarl i Aalesund 12. jan. 1861.

Hagen, Peter. Var undertollbetjent i Bergen i 1810. Konstituert?

Hager, Lauritz Christian, født 1766. Ex. jur., tollbetjent i Helsingør. Tollbetjent i Fredrikshald (Svinesund?) 9. mai 1798. Konsumpsjons­kasserer i Stengerup 18. okt. 1805.

Hagerup, Eilert, født 1783 i «det nfellske Norge». 7 år volontør i det Vestindiske kontor. Tollbetjent i Lexen 1. okt. 1808 (tjenestegjort sammesteds siden 1804), tollinspektør i Molde 6. aug. 1812 og samtidig forrettende tollkasserer sammesteds 25. mai 1815. Død i embedet 12. aug. 1830.

Hagerup, Eilert Emil, født 1825. Sjømann. Leiet og konstituert undertollbetjent i Christiania. Assistent på Magnor 30. okt. 1866.

Hagerup, Hans, født 27. okt. 1717 i Kalundborg. Stiftsamtmann, kammerråd. Veier og måler i Arendal 3. april 1764, bekreftet 23. sept. 1766, generaltolldirektør i Kristiansand 1. jan. 1777. Død 19.(?) feb. 1781. Adlet 23. feb. 1781 med navnet Gyldenpalm.

Hagerup, Hans, født 1712 i Aas. Veier og måler i Arendal 17. aug. 1742. Begravet 11. juni 1792 i Arendal. Kammerråd.

Hagerup, Lauritz Smith, døpt 6. jan. 1753. Kansellisekretær. Undertollbetjent i Aasgaardstrand 11. april 1792, Bergen 27. april 1796. Død 18. okt. (16. des.) 1800.

Hagerup, Richard Richardsen, født ca. 1604. Toller i Romsdal, nevnt 1631 (konstituert?), ansatt sammesteds 9. juni 1636. Bodde på Remmen i Vestnes i 1664. Kom til Røros (som bergskriver) i 1670-årene. Skifte efter ham 1693.

Hagerup, Søren. Døpt 19. sept. 1757 i Arendal. Student. Aksesieskriver i Bergen 5. sept. 1781, toller i Mandal sept.(?) 1786, tollinspektør i Risør 5. nov. 1794 til død (under et besøk i Arendal) 1. mai 1796.

Hagland, Knut Gautsen, født 20. sept. 1839. Gårdbruker. Leiet tollrorskarl i Vigsnes. Tollrorskarl i Haugesund 24. nov. 1880.

Halck, Carl Jacob Waldemar, født 1791/92 i Norge. Løytnant. Undertollbetjent i Christiania 1839 til død 12. juli 1853.

Halck, Jens. Visitør i Sandefjord i 1768-69.

Haldorsen, Haldor. Tollrorskarl i Bergen. Død 30. juli 1802.

Halkildsen, Ole, født 1751. Tollrorskarl i Mandal i 1807, ansatt feb. 1805.

Hallen, Ole. Sorenskriverkontorist. Konstituert toller i Tromsø 1. aug. til 15. okt. 1814 og en kort tid i 1815.

Halling, Johan Syvert, født 1812. Tollrorskarl i Mandal, stasjonert Kleven, 1. juli 1840, undertollbetjent i Porsgrunn tolldistrikt 12. juli 1844.

Halling, Peder, født 1782. Undertollbetjent i Mandal 1814. Død 12. mars 1835 sammesteds.

Halmøe, Peter Nicolai. Tollfullmektig i Trondhjem. Død sammesteds 24. okt. 1837, 28 år.

Hals, født 1751. Tollbetjent i Tyrhaug i 1807, ansatt 1796.

Hals, Caspar Andreas, født 11. (13.) april 1772 i Høland. Oberst. Konstituert tollinspektør i Christiania 10. juli 1828, utnevnt 9. feb. 1829. Ridder av Sverdordenen. Avskjed 19. okt. 1840. Død 24. des. 1846 på Vilberg i Sørum.

Hals, Christoffer, født 1772. Tollrorskarl i Trondhjem 14. nov. 1814. Død 28. juni 1841.

Hals, Johannes Fredrik, født 19. mai 1767 i Romedal. Kaptein. Tollinspektør i Fredrikshald 26. juli 1820. Død 18. juni 1828, 61 år.

Hals, Niels Christian Frederik, født 8. mai 1816. Grensetollbetjent i Kongsvinger 1847. Tollrorskarl og leiet undertollbetjent, undertollbetjent i Kristiansund 3. sept. 1855. Død 23. des. 1882.

Hals, Ole Christian, født 26. sept. 1807 i Fredrikshald. Cand. philos., fullmektig i Revisjonsdepartementet. Tollkasserer i Tromsø 13. juli 1855 til avskjed 7. juni 1862. Død 4. des. 1865 i Fredrikshald.

Halse, Peder, født 1590-1616. Nevnt som toller i Skien.

Halvordall. Tollbetjent i Bochen i 1749.

Halvorsen, Anders. Tollbetjent i Skien 18. juni 1681, bestalling som måler og veier sammesteds 28. des. 1681, bekreftet 28. jan. 1682.

Halvorsen, Anders, født 1762. Tollrorskarl i Fredrikshald 1803, undertollbetjent sammesteds 1806. Var i tjenesten i 1823.

Halvorsen, Andreas, født 27. nov. 1826. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Holmestrand 1. juli 1859.

Halvorsen, Biørn, født 1763/64. Tollrorskarl i Svelvik i 1823, ansatt 1795.

Halvorsen, Christian, født 1753/54. Undertollbetjent i Sand 13. juni 1798. Død 26. mars 1809.

Halvorsen, Endre, født 1767. Undertollbetjent i Stavanger i 1813, ansatt 1793.

Halvorsen, Giert, født 1758. Tollrorskarl i Risør i 1822, ansatt 1. juni 1804.

Halvorsen, Gunder. Tollrorskarl i Fredrikshald, 41 år i 1776.

Halvorsen, Halvor. Tollrorskarl i Kragerø, 49 år i 1776.

Halvorsen, Halvor Andreas, født 1825. Tollrorskarl i Lyngør 1. des. 1856. Død 5. des. 1878.

Halvorsen, Hans. Var overmåler i Bergen 9. nov. 1756.

Halvorsen, Hans, født ca. 1765. Tollrorskarl i Sandesund i 1823, ansatt 1803(98). (1799?).

Halvorsen, Hans, født 1758. Tollrorskarl i Sogn i 1823, ansatt 1802.

Halvorsen, Jacob. Tollrorskarl i Christiania, 37 år i 1776.

Halvorsen, Jan Langfeldt, født 1820. Tollrorskarl i Brekkestø 15. (18.) aug. 1856. Fratrådte 31. des. 1877.

Halvorsen, Johan. Leiet tollrorskarl i Drøbak, tollrorskarl II 1. april 1843.

Halvorsen, Johan, født 12. nov. 1827. Sjømann. Tollrorskarl i Fredrikshald 1. april 1868.

Halvorsen, Johannes, født 1802. Tollrorskarl i Christiania, ansatt 1843.

Halvorsen, Jon. Tollskriver i Verne kloster i 1636-38.

Halvorsen, Knud Jørstad, født 1830. Sjømann. Tollrorskarl i Stavanger 1. feb. 1870.

Halvorsen, Niels, født 1755. Undertollbetjent i Skien i 1811, ansatt 1791.

Halvorsen, Niels, født 1757. Tollrorskarl i Larvik i 1809, ansatt 11. april 1805.

Halvorsen, Ole, født 1765(72). Tollrorskarl i Fredrikshald 1. feb. 1807. Var undertollbetjent sammesteds i 1812, ansatt 1808.

Halvorsen, Roald. Hos forpaktningssocietetet i Lexen. Undertollbetjent sammesteds 16. des. 1776. Død før 16. des. 1776.

Halvorsen, Torkel, født 1751/52. Undertollbetjent i Kongsberg i 1812, tjenestetid 32 år.

Hamelton, Hans. Visitør i Drammen i 1768-69.

Hammeling, Jan Olssøn, undervisitør i Lister len, ansatt 31. mars 1620.

Hammer, Albrecht. Toller i Sannichedal i 1634.

Hammer, Anders Olssøn. Tollbetjent, død i Trondhjem før 21. juni 1771.

Hammer, Christopher, født i Norge. Konsumpsjonsskriver i Trondhjem. Adjungert og suksederende overvraker sammesteds 1784, utnevnt 1788. Utgått 1794.

Hammer, Johan Peter. 12. år assistent ved handelen på Grønland. Undertollbetjent i Trondhjem 1790-97. Død sammesteds 18. april 1800, 87 år og 6 måneder.

Hammer, Marthin Arnoldius, født 9. juni 1847. Sjømann. Leiet kryssrorskarl i Trondhjem, ansatt 23. sept. 1884.

Hammer, Simon, født 1765. Undertollbetjent i Christiania i 1805, tjenestetid 5 år. Tidligere undertollbetjent i Skien i 2 år.

Hammer, Thomas Peter, født 1786 i Lillesand. Løytnant. Overtollbetjent i Buch van Raae 9. nov. 1816. Død 29. jan. 1848 i Jellestad, 61 år og 6 måneder.

Hammerstad, Jochum, født 1750. Undertollbetjent i Christiania 1781. Død 12. okt. 1815.

Hammond, Thomas von Westen, født 6. juni 1766 i Trondhjem. Kopist i Commercekollegiet i 11 år. Tollinspektør i Risør 27. mai 1796, forflyttet til Porsgrunn 4. april 1804.  Kammerråd. Død 6. okt. 1828 i Porsgrunn.

Hammond, Thomas von Westen, født 2. jan. 1796. Tollrorskarl i Bodø, flere lengere konstitueringer som toller sammesteds i årene 1829-39. Død 12. sept. 1865.

Hamre, Georg Enoch, født 16. mai 1869. Tollkontorist i Bergen 15. aug. 1884.

Hamre, Michael Larsen, født 26. sept. 1834. Musketér. Tollrorskarl i Bergen 5. okt. 1857, fast ansatt 1861.

Hamre, Nils Larsen, født 14. okt. 1834. Musketér. Tollrorskarl i Bergen 5. jan. 1869.

Hamre(?), Olaus. Toller i Svinesund i 1633.

Hamre, Samuel, født 1768 i Kvinesdal. Underoffiser. Tollbetjent i Flekkefjord (stasjonert Rasvaag?) 23. april 1808, tolloppsynsbetjent i Egersund 13. feb. 1815. Avskjed 19. mars 1829. Død 12.(13.) okt. 1832 i Egersund.

Hamre, Thorvald Theodor, født 22. mars 1857. Tollkontorist i Stavanger 6. feb. 1874.

Han, Claus, konstituert(?) toller i Svinesund til 19. des. 1632.

Hansen, A. Undertollbetjent i Buck van Raa til Sletten i 17 år, til 1877.

Hansen, A., født 22. feb. 1827. Sjømann. Tollrorskarl i Porsgrunn 2. jan. 1866.

Hansen, A. Tollrorskarl i Farsund i 1860-årene.

Hansen, Abraham. Ansatt i det kongelige Tall-lotteri. Stempler og forseglingsbetjent i Bergen 4. nov. 1776, overtollbetjent sammesteds 6. april 1778. Avskjed 6. feb. 1789.

Hansen, Alexander. Ansatt i det kongelige Tall-lotteri. Veier, måler og vraker i Mandal 11. mai 1705, forrettende kontrollør sammesteds 8. juni 1711, bekreftet 28. april 1731. Død før 10. mai 1732.

Hansen, Amund. Tollrorskarl i Fredrikshald, 39 år i 1776.

Hansen (Hanssen), Anders. Tollskriver i Christiania i 1704.

Hansen, Anders, født 1806. Undertollbetjent i Brevik i 1849-86.

Hansen, Andreas, født 5. feb. 1802 i Stavanger. Kopist i Finans- og tolldepartementet 1823, ex. jur. 1829, konstituert postmester, veier, måler og vraker i Porsgrunn 1833, postmester i Kongsvinger 1843, tollkasserer i Grimstad 21. juni 1865. Avskjed 16. feb. (l. april) 1881. Død 21. april 1881(1883) i Christiania.

Hansen, Andreas, født 1806. Verksmester ved Fredrikstens festning. Undertollbetjent i Brevik 25. jan. 1849. Død 8. april 1887.

Hansen, Andreas, født 1822/23. Tollrorskarl i Egvaag i 1858, leiet 19. april 1843, fast ansatt 3. nov. 1851.

Hansen, Andreas, født 26. des. 1844. Sjømann. Kryssrorskarl 1867, tollrorskarl i Skadberg 1. mai 1872.

Hansen, Andreas Christian, født 9. okt. 1793 i Larvik. Sjømann. Undertollbetjent i Sandnes i jan. 1843, Drammen 27. jan. 1849. Død 24. feb. 1874.

Hansen (Hanson), Arthur Raphael Treschow, født 30. des. 1821 i Christiania. Sproglærer i Egersund. Ansatt ved Stavanger tollsted 21. juni 1867, undertollbetjent og forrettende tollkasserer i Sandnes 1. april 1879. Avskjed 1899.

Hansen, Bernhard A., født 14. jan. 1846. Jernbanetelegrafist. Undertollbetjent i Christiania 2. juli 1881.

Hansen, Bernt, født 1797. Tollrorskarl i Christiania i 1846, ansatt 1836.

Hansen, Bernt August, født 11. aug. 1845. Styrmann. Leiet tollrorskarl 1876, fast ansatt i Flekkerø 1. jan. 1883.

Hansen, Bertel, født 1777. Tollrorskarl i Helgeraaen i 1822, ansatt 2. juli 1805.

Hansen, Chrispinus, født 1770. Tollrorskarl i Fredrikshald i 1810, ansatt 1809.

Hansen (Hanssøn), Christen. Toller i Tønsberg 1623-25.

Hansen, Christen. Tollbetjent i Bochen i 1749.

Hansen, Christen, født 1763. Tollrorskarl i Skien i 1823, ansatt 1802.

Hansen, Christen. Toller i Sundhordlen i 1641-46.

Hansen, Christen, født 1757(59). Tollrorskarl i Porsgrunn i 1811, ansatt 1799.

Hansen, Christen, født 1773/74. Tollrorskarl i Larkullen i 1810, ansatt 1809.

Hansen, Christian, født 1749. Tollrorskarl i Langesund (stasjonert Porsgrunn) 1823, ansatt 1797.

Hansen, Christian. Bestalling som måler, veier og vraker i Kragerø 26. mars 1687.

Hansen, Christian, født 1. aug. 1794. Undertollbetjent i Røros 1834, Trondhjem 6. juli 1839. Tjenestegjorde en kortere tid i Namsos. Død 9. juli 1849.

Hansen, Christian. Løytnant, 16 år i militæret, senere til sjøs som skipsskriver. Tollbetjent i Stavern 31. jan. 1798 til død 1803.

Hansen, Christian. Tollrorskarl i Christiania. Død 8. mai 1844.

Hansen, Christian Michael, født 23. des. 1850. Sjømann, havnebetjent. Leiet tollrorskarl i Arendal 24. mai 1878, ansatt Risør 13. jan. (16. juni) 1882.

Hansen, Christian Stabell, født 1810. Student, kopist. Undertollbetjent i Fredrikshald 22. nov. 1857. Død 22. juli 1858.

Hansen, Christopher. Nevnt 20. mai 1580 som tjenestegjørende i Hermensund (Bohuslen), skulle bo på tollboden og ha tilsyn med tollboden i Bekkevig. Borgermester og byfoged i Fredrikstad, og samtidig toller og sisemester sammesteds 1580. Avskjed p.g.a. alderdom 1. des. 1597. Påny ansatt toller i Fredrikstad 17. mars 1599 til 1616.

Hansen, Christopher. Tollrorskarl Moss(?) 1856-74.

Hansen, Claus. Toller i Svinesund en kort tid til 1632. Død 1636.

Hansen, Edvard, født 24. sept. 1837. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Sandøsund i 1887.

Hansen, Elling, født 1765. Undertollbetjent i Christiania i 1823, ansatt 1800. Død sammesteds 2. aug. 1830.

Hansen, Endre, født 1817. Marinebåtsmann. Undertollbetjent i Kristiansand 17. des. 1860. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse. Død 1865.

Hansen, Engebret. I den kongelige livgarde i 11 år. Tollbetjent i Christiania (stasjonert Slependen?) 1777 til død 1782.

Hansen, Erik, født 1824. Tollrorskarl i Larvik, undertollbetjent i Fredrikshald (Fredrikstad?) 2. des. 1858, Helgeraaen 18. des. 1863. Død des. 1883.

Hansen, Frederik. Visitør i Holmestrand 13. mars (17. april) 1700.

Hansen, Frederik, født 13. juli 1816. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1844, tollrorskarl i Larvik 17. aug. 1849.

Hansen, Fredrik, født 11. nov. 1737 nær Horsens. Toller i Kanebechsminde. Toller i Mandal 16. des. 1776 (l. jan. 1777), Kristiansand 1786 til død 15. aug. 1791.

Hansen, Gulbrand, født 1814. Underoffiser, bokholder ved Akers Verksted. Undertollbetjent i Christiania 1854. Død april 1874.

Hansen, Guttorm, født 1801. Tollrorskarl i Christiania i 1846, ansatt 1837.

Hansen, Guttorm, født 1795. Tollrorskarl i Christiania i 1846, ansatt 1837.

Hansen, H., født 1849. Tollrorskarl i Mosterhavn, ansatt 1880.

Hansen, Hakon Emil, født 10. juli 1845. Sjømann. Tollrorskarl i Bergen 27. nov. 1878.

Hansen, Hans, født 1793. Undertollbetjent i Kragerø i 1838, ansatt 6. mai 1810.

Hansen (Hanssøn), Hans, født 23. sept. 1636 i Skielskør, Sjælland. Utdannet «i latin og skrivning». Tollskriver i Holmestrand fra 24. sept. 1657. Død 23. mars 1700.

Hansen, Hans, født 20. des. 1833(34). Sjømann. Kryssrorskarl 1855, tollrorskarl i Sandefjord 14. april 1871.

Hansen, Hans, født 1788 i Norge. Løytnant. Undertollbetjent i Drammen 1837 til død 12. okt. 1854.

Hansen, Hans, født 17. des. 1812(13). Tollrorskarl i Grimstad, leiet 11. mai 1840, fast ansatt 1. okt. 1842. Var i tjeneste i 1881.

Hansen, Hans. Tollrorskarl i Drøbak, II kl., tollrorskarl I 1. april 1843.

Hansen, Hans C., født 1784. Undertollbetjent i Drammen 1826. Utgått 1854.

Hansen (Hanssen), Hans Carelius Othelius, født 1824(21). Cand. philos., lærer. Konstituert undertollbetjent i Trondhjem 1848, Vardø 1853, ansatt sammesteds 4. mars 1857, overtollbetjent og forrettende tollkasserer 25. juli 1860, tolloppsynsbetjent i Vadsø 4. juli 1868, tollinspektør sammesteds 1873.

Hansen, Hans Chr., født 1828. Leiet tollrorskarl i Krysstjenesten, tollrorskarl i Horten, ansatt 1. jan. 1862.

Hansen, Hans Christian, født 1832. Sjømann. Tollrorskarl i Brevik 1. des. 1853.

Hansen, Hans Jacob, født 1788. Kryssrorskarl i Langesund i 1823, tjenestetid 1 år.

Hansen, Hans Jørgen, født 1786. Tollbetjent, død i Trondhjem 20. mai 1829, 42 år og 6 måneder.

Hansen, Hans M., født 1831. Tollrorskarl på Mærdø 1854.

Hansen, Hans Martin, født 11. feb. 1838(40). Skipsfører. Leiet kryssbetjent 1877, kryssbetjent i Fredrikshald tolldistrikt 26. aug. 1879, undertollbetjent i Mærdø 23. juni, tiltrådt 5. aug. 1882.

Hansen, Hans Theodor, født 25. feb. 1842. Skipsfører. Tollrorskarl i Drøbak 15. juni 1877.

Hansen (Hansson), Hans Aage. Tollkontrollør i Vardø 14. des. 1815, samtidig postekspeditør. Avskjed 11. jan. 1826.

Hansen, Harald, født 6. des. 1829. Kjøpmann. Tollkontorist i 1868, undertollbetjent i Larvik 27. juni 1878.

Hansen, Henrik, født 10. juni 1849. Sjømann. Kryssrorskarl 1868, tollrorskarl i Bergen 30. nov. 1880, stasjonert Mosterhavn 1881.

Hansen, Holger. Ekspektanse­tollbetjent, veier og måler i Drammen 4. aug. 1760.

Hansen, Ingvald, født 28. jan. 1815. Håndverkslærling. Tollrorskarl i Christiania 14. mai 1831.

Hansen, J., født 1775/76. Tollrorskarl i Sand i 1807, ansatt 10. mars 1804.

Hansen, J., født 1778. Tollrorskarl i Christiania i 1807, ansatt 1803.

Hansen, Jacob, født 1780(77). Undertollbetjent i Christiania i 1823, tjenestetid 13 år. Død 26. nov. 1845.

Hansen, Jacob. Tollbetjent (toller?) i Ellingkilen (Onsø) i 1611. Død 1612.

Hansen, Jacob. Skriver på Akershus. Toller og byfoged i Christiania 1607 og samtidig avvekslende borgermester og lagmann. Til 1620?

Hansen, Jacob. Tollrorskarl i Langesund, 37 år i 1776.

Hansen, Jacob Edvard, født 4. aug. 1841. Underoffiser, kopist i Finans- og tolldepartementet. Undertollbetjent i Drammen 25. juni 1883.

Hansen, Jan Ulrich. Var vraker i Bergen 15. april 1760.

Hansen, Jens. Tollskriver i Trondhjem. Nevnt 1681-82.

Hansen, Jens, se Nitter, Jens Hansen.

Hansen, Johan, født 1815. Furér. Undertollbetjent i Fredrikshald 26. juli 1864-73.

Hansen, Johan, født ca. 1789. Tollrorskarl i Christiania i 1823, tjenestetid 8 år.

Hansen, Johan Henrik, født 24. feb. 1851. Tollkontorist og pakkhusforvalter 1867, undertollbetjent i Larvik 25. juni 1883.

Hansen, Johan Martin, født 7. okt. 1849. Repslager. Tollrorskarl i Bergen, stasjonert Sletten, 19. juli 1883.

Hansen, Johannes, født 1781. Tollrorskarl i Bergen 1806. Avskjed 25. april 1816.

Hansen, Johannes, født 1800. Undertollbetjent i Tønsberg i 1823, tjenestetid 3 år.

Hansen, Johan, født ca. 1751. Tollrorskarl i Fredrikstad i 1811, ansatt 1. aug. 1801. Var senere, i 1822, undertollbetjent sammesteds.

Hansen, Jørgen, født 1779. Undertollbetjent i Drøbak i 1838, ansatt 1805. Død 16. juni 1843.

Hansen, Jørgen. Konsumpsjonskontrollør i Fredrikstad 13. des. 1680. Tollbetjent i Krogstad i 1682.

Hansen, Jørgen. Var toller i Drammen i 1637-40. Senere, 1662-69, nevnt som «forrige tollskriver på Bragernes».

Hansen, Jørgen Frederik, født i Farsund 16. okt. 1792. Lensmann. Måler og vraker i Farsund, undertollbetjent i Stavanger 20. feb. 1843. Avskjed 1862 p.g.a. sykelighet. Død i Egersund 6. feb. 1865.

Hansen, Jørgen, født ca. 1772. Tollrorskarl i Sand i 1811, ansatt 10. mars 1804.

Hansen, Knud, født 1793. Tollrorskarl i Larvik 1829-47.

Hansen, Kristian, født 13. mars 1838. Seminarist, fiskerioppsynsbetjent. Leiet kryssbetjent i Hammerfest 1868, undertollbetjent i Vardø 22. juni 1876.

Hansen, Lars, født 1772. Tollrorskarl i Drammen i 1823, tjenestetid 11 år.

Hansen, Lars, født 1782. Undertollbetjent i Stavanger, ansatt 1820. Avskjed 9. feb. (1. april) 1843.

Hansen, Laurits. Toller i Malmøsund i 1573, toller og sisemester i Bergen 17. okt. 1579 til 1592.

Hansen, Laurits. Ekspektansetoller i Tønsberg 14. juli 1659, bekreftet 22. okt. 1661, virkelig toller sammesteds 2. juni 1670. Begravet 16. april 1691, 76 år og 4 måneder gammel.

Hansen, Lauritz. Tollskriver i Drammen sommeren 1587. Nevnt 1610 som forhenværende tollskriver sammesteds.

Hansen, Lauritz, født 1832. Fyrvokter. Leiet betjent på Oxø 1. aug. 1876.

Hansen, Lauritz. Tollskriver i Langesund og Sannikedal i 1587. Tok borgerskap i Skien, ble rådmann og 1602 borgermester der.

Hansen, Lauritz Emil, født 21. jan. 1845. Underoffiser i marinen. Tollrorskarl i Christiania 1. sept. 1882.

Hansen (Hanssøn), M. Toller i Romsdalen i 1706.

Hansen, Mathias, født 9. mai 1822. Arbeidsformann. Tollrorskarl i Sandesund 1. nov. 1858.

Hansen, Mathias, født 26. juni 1840. Tollrorskarl i Jersø 21. juni 1880.

Hansen, Mathias, født 23. des. 1836. Styrmann. Konstituert tollrorskarl i Farsund 1. april 1866, fast ansatt 12. juli 1869, Egvaag 6. okt. 1884.

Hansen, N., født 1757. Tollrorskarl i Slependen i 1807, tjenestetid 14 år.

Hansen, Nicolai. Kongelig løper. Overtollbetjent i Bergen 24. juli 1742. Død i Christiania før 24. jan. 1743 under reise til Bergen.

Hansen, Nicolai, født 14. mai 1826. Sjømann. Tollrorskarl i Lillesand, leiet 1846, fast ansatt 1. okt. 1849.

Hansen, Nils, se Malmøe, Nils Hansen.

Hansen, Nils, født 1769. Tollbetjent i Christiania. Død 18. aug. 1826 i Christiania.

Hansen (Munch), Nils. Tollskriver i Trondhjem, ansatt juli 1691.

Hansen, Niels. Tollrorskarl, død i Moss før 30. juni 1834.

Hansen, Niels. I kongens sølvkammer i 18 år, var med på kongelige reiser. Visitør ved tiendevesenet i Drammen 29. juni 1729, bekreftet 23. jan. 1731. Død før 29. april 1745.

Hansen, Niels, født 1769. Undertollbetjent i Christiania, ansatt 1810. Død 18. aug. 1828.

Hansen, Niels. Tollrorskarl i Christiania, 42 år i 1776.

Hansen (Hanssøn), Niels. Nevnt 1610 som «forhenværende tollskriver i Drammen».

Hansen, Niels, født 4. jan. 1835. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Holmestrand 1. sept. 1875.

Hansen, Niels Jørgen, født 1809. Tollrorskarl i Brevik(?) i 1846, ansatt 1837.

Hansen, Niels P., født 1810. Tollrorskarl i Risør i 1846, ansatt mai 1831(30).

Hansen, Nils, født 29. mai 1843. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1872, tollrorskarl i Gamle Hellesund 10. april 1874.

Hansen, Nils, født 20. aug. 1823. Sjømann. Tollrorskarl i Drøbak 1. april 1866.

Hansen, Nils. Tollskriver i Fredrikstad i 1632, Svinesund 1644-50.

Hansen, Ole, født 1753. Tollrorskarl i Langesund i 1805, tjenestetid 3 år.

Hansen, Ole, født 1818. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt i 1846, ansatt nov. 1841.

Hansen, Ole Andreas, født 1838. Skipsfører. Leiet tollrorskarl og undertollbetjent i Brekkestø 1. jan. 1878.

Hansen, Oluf. Visitør og tollbetjent i Christiania 4. mai 1706.

Hansen, Oluf J. Tollskriver i Son i 1638. Signerte regnskapet for Moss 1639.

Hansen, Otto, født 24. jan. 1836. Sjømann. Tollrorskarl på «Viben», Tønsberg, 1. juli 1885.

Hansen, P., født 1796. Tollrorskarl i Stavanger tolldistrikt i 1846, ansatt juli 1840.

Hansen, Paul. Tollrorskarl i Christiania, 52 år i 1776.

Hansen (Hanssøn), Peder. Tollskriver i Bergen, nevnt 2. aug. 1623, toller sammesteds 1. mai 1626, «nederste toller» sammesteds 1635, utnevnt 2. nov. 1636. Avskjed p.g.a. uorden i regnskap 10. juni 1639.

Hansen (Hanssøn), Peder. Var toller i Larvik i 1633. Avskjed 1639.

Hansen, Peder. Strandfoged vestenfjords (Christianiafjorden) 15. april 1628. Efterfølger utnevnt 17. aug. 1685.

Hansen, Peder, født 1840. Tollrorskarl i Mandal 1. okt. 1878.

Hansen, Peder. Tollskriver i Langesund/Drammen, nevnt 25. mai 1652.

Hansen, Peter, født 1743. Tollrorskarl i Christiania 1777, senere konsumpsjonsbetjent, undertollbetjent sammesteds 1799. Død 1. nov. 1819.

Hansen, Rasmus. Tollskriver i Sandefjord-Larvik i 1649. Nevnt sammesteds 5. aug. 1684. Død før 30. des. 1685.

Hansen, Salve, født 1784. Tollrorskarl i Grimstad 1836.

Hansen, Salve, født 1833. Tollrorskarl i Arendal 1859.

Hansen, Simon, født 1765. Undertollbetjent i Christiania i 1806, ansatt 1800. Tidligere 2 år i Skien.

Hansen, Sivert, født 1763. Undertollbetjent i Sand, ansatt 27. aug. 1805. Avskjed 10. mars (26. juni) 1809.

Hansen, Svend. Tollskriver (tollbetjent?) i Stavanger 1610-11. Avga regnskap 1. mai 1607 - l. mai 1609.

Hansen, Søren. Foged i Råbyggelag. Toller i Agdesiden, nevnt 15. mars 1664 og 5. april 1665.

Hansen, Thomas, født 1786. Tollrorskarl i Buck van Raae i 1839, ansatt 1816.

Hansen, Thore. Visitør i Korshavn i 1674.

Hansen, Thore. Tollrorskarl i Larvik, 40 år i 1776.

Hansen, Thorvald, født 5. jan. 1827. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1. jan. 1868.

Hansen, Tollev, født 1770(64). Tollrorskarl i Brevik i 1823, ansatt 1810.

Hansen, Truls, født 21. juli 1793 i Fredrikshald. Løytnant. Tollbetjent i Moss. Død 1. april 1843 i Christiania.

Hansen, Wilhelm Andreas, født 21. aug. 1844. Matros i marinen. Tollrorskarl 14. juni 1876.

Hanssen, Hanssøn, Hanszen m.fl., se Hansen.

Hansteen, Bartholomeus Hansen, født 2. mars 1743 i Nestvedt, Sjælland. Løytnant. Tollinspektør i Kjerteminde. Kom til Norge i 1786. Tollbetjent, kontrollør, veier og måler i Sand/Drøbak 17. mai 1786, tollinspektør sammesteds 1793. Returnert til Danmark 1799. Død i Moss 21. juli 1820 under besøk hos sønnen, N. L. H.

Hansteen, Johannes Mathias, født 28. des. 1744 i Tjustrup i Sjælland. Tollskriver i Fredrikshald. Konsumpsjons­inspektør i Christiania 1770, tollinspektør sammesteds 1779 til død 12. mars 1792. (Embedet gikk inn 9. mai 1792).

Hansteen, Niels Lynge, født 1. jan. 1782 i Nestvedt på Sjælland. Ex. jur., kopist i Generaltoldkammeret i 13 år. Tollkasserer i Moss 26. okt. 1810, «i hvilken stilling han 1825 (konstituert 11. juni) til 1828 var ansatt som kontrollør ved Christiania tollsted». Konstituert tollinspektør i Christiania 10. des. 1826. Tollkasserer i Drammen 10. juli 1828, tollinspektør i Risør 29. mars 1838, Fredrikstad 14. (4.?) nov. 1840. Avskjed 10. sept. 1852. Død 11. des. 1861 i Christiania.

Haraldsen, Andreas Christinus, født 1816. Konstituert postmester i Skien. Undertollbetjent sammesteds 13. des. 1863. Død 8. juni 1878.

Haraldsen, Harald M., født 1798 i Skien. Undertollbetjent i Bergen i 1838. Død sammesteds, avertert 19. des. 1842.

Harboe, Axel Peter Motzfeldt, døpt i Søndre Odalen 1. april 1788. Undertollbetjent i Moss 24. jan. 1823, overtollbetjent sammesteds 5. mai 1836 og forrettende tollinspektør 21. mars 1841 til død 26. mars 1858.

Harboe, Christopher. Renteskriver 1641-45, senere ridefoged på Kronborg. Kom til Norge 1. mai 1647 som bokholder på Akershus. Toller i Arendal 1648, forflyttet til Svinesund medio 1650 til død i første halvdel av 1651.

Harboe, Peder Ludvigsen. Tollbetjent i Trondhjem i 1749.

Harcler, Frants. Visitør i Norge, bestalling 9. feb. 1624.

Harris, Søren Gottfred Angell, født 11. juni 1817. Skipsfører. Leiet kryssbetjent i Tromsø 16. april 1847, undertollbetjent i Hammerfest 7. juli 1852, Fredrikstad 7. juli 1854, konstituert overtollbetjent i Risør i 1858, konstituert overtollbetjent i Moss 1. des. 1868, overtollbetjent i Tvedestrand 9. april 1870 og samtidig forrettende tollkasserer 30. juni 1874. Avskjed 1. des. 1903. Død 14. jan. 1904.

Hartvig, Ivar, født i Hadersleben 9. okt. 1783. Kaptein. Overtollbetjent i Bergen 18. des. 1827. Død 6. des. 1845.

Hartvig, Jacob Andreas, født 1738/39. Tollskriver i Christiania i 1801. Død 16. juni 1812, 74 år.

Hartvig, S. T., født 1787. Tollrorskarl i Bergen tolldistrikt i 1846, ansatt 1830.

Hasle, Søren Amaldus Sørensen, født 3. des. 1865. Kontorist. Tollkontorist i Christiania 1. mai 1886.

Hassing, Olaf Nicolai, født 10. juli 1826. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1. juni 1864.

Hastrup, Rasmus. Visitør i Aaresund i 1768-69.

Hatlemark, Sivert, født 1782. Undertollbetjent i Lodshavn 21. des. 1825, overtollbetjent på Harøen 2. juli 1834. Avskjed 28. okt. 1853. Danebrogsmann.

Hattum, Lars Eriksen. Tidligere toller i Strømstad. Adjungert tollbetjent og visitør i Porsgrunn med suksesjonsrett, 4. des. 1715, bekreftet 16. april 1731. Dimittert p.g.a. alder og svakhet l. sept. 1738.

Hauch, Claus, født 1779. Overtollbetjent i Aarøsund 20. mars 1817, Porsgrunn (stasjonert Langesund?) 30. sept. 1823, konstituert tollinspektør i Langesund(?) 9. okt. 1828 til 3. sept. 1829. Død 28. feb. 1830 i Langesund.

Hauch, Johan Christian, født 1759 i Danmark. Kammerjunker. Amtmann i Smålenene 1789-94, tollkasserer i Colding 1798. Tollkasserer i Drammen 11. jan. 1804. Avskjed 30. juni 1810. Død i Fredrikshald 15. aug. 1819.

Haugan, Jørgen Karentzius Lyng, født 14. des. 1847 i Trondhjem. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1. okt. 1874, ansatt i krysstjenesten 1. feb. 1872, konstituert kryssbetjent 25. mai 1894, uthavnsbetjent på Aunøen 1. juli 1897.

Haugaard, Jørgen Fredrik, født 12. aug. 1847. Cand. jur., kopist. Undertollbetjent i Christiania 28. juni 1878.

Haurvig, Jens. Måler i Fredrikstad 1761-65.

Hauser, Peter Holling, født 1743. Tollskriver i Trondhjem(?), død 10. des. 1818.

Haxthausen, Waldemar Ernst. Kommandant, toller på Ærøe (Danmark), kammerråd. Toller i Fredrikshald 19. juli 1765 til død 21. mars 1775.

Hechmann, Johan Henrich, født 1729. Hos forpakteren i Aaremmen. Kryssbetjent sammesteds 1. jan. 1777, undertollbetjent i Trondhjem 20. juli 1785 til død før 23. feb. 1791.

Hedemark (Heidemark), Realf Christian Wright, døpt 26. aug. 1788 i Hedrum. Skipsfører. Undertollbetjent i Mærdø 1838, Larvik 1839. Død 28. feb. 1861.

Hegermann, Fredrik, født 1810. Student, leiet undertollbetjent. Undertollbetjent i Kristiansund 22. sept. 1847, Fredrikshald 7. juli 1854. Død 29. juli 1860 i Moss.

Hegge, Anton Sophus Krenckel, født 3. nov. 1812 (2. nov. 1813). Fullmektig ved amtskontor. Undertollbetjent i Kristiansund 27. april 1840, overtollbetjent sammesteds 21. april 1856, forflyttet til Molde 1. nov. 1868 (1. mai 1869). Død 16. mai 1878 i Christiania.

Hegge, Hans Johan, født 22. mars 1823 på Evjen i Ørkedalen. Tollrorskarl i Kristiansand tolldistrikt 16. mai 1849, kontorist, undertollbetjent i Mandal 12. mai 1853, Valderhaug 26. juni 1857, bosatt i Aalesund fra 14. aug. 1860, overtollbetjent i Lillesand 31. juli 1869 og forrettende tollkasserer sammesteds 1. april (8. juli) 1870. Død 14. sept. 1885(86) i Lillesand.

Hegge, Ole. Undertollbetjent i Stavanger tolldistrikt 1849-50.

Hegge, Ole Bull, født 18. mars 1866 i Aalesund. Tollrorskarl i Lillesand, konstituert 15. sept. 1886.

Heiberg, Albert Henrik Krohn, født 22. mai 1830. Cand. philos., gårdbruker og utskiftnings­formann. Overtollbetjent i Trondhjem 5. feb. 1877, Drammen 17. mars 1883.

Heiberg, Anders. Var vraker i Bergen 10. aug. 1756.

Heiberg, Andreas Michael, født 1. des. 1767. Cand. jur., byfoged og byskriver i Fredrikstad 1810. Eidsvoldsmann. Død 21. (31.) mars 1815.

Heiberg, Gregorius, født 29. april 1744 i Sjælland. Ex. jur. Kanselliråd, borgermester og rådmann i Fredrikshald, 11 år i forpaktningssocietetstjeneste. Inspektør og tollprokurør i Fredrikshald 1777. Avskjed som tollinspektør 6. mars 1791 og som tollprokurør 29. des. 1812. Ridder av Vasaordenen og Nordstjerneordenen. Død 10. okt. 1822 i Fredrikshald.

Heiberg, Johan Andreas, født 1714. Kommandersersjant. Forpaktningssocietetsvisitør i Christiania. Tollbetjent i Slependen 15. feb. 1779. Død 8. des. 1789 i Asker.

Heiberg, Mathias Anderssøn, født 166?. Kjøpmann. Kontrollør i Strømsø 23. mars 1695, bekreftet 23. des. 1699. Avskjed 4. mai 1706. Begravet 7. mai 1722.

Heide, Jens Jørgen, født 1760/61. Ex. jur., embedskontorist. Tollbetjent i Sand 18. okt. 1797, konstituert tollbetjent i Mandal 6. mars 1799, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 3. sept. 1820.

Heide, Johan Arnold. Prokurator. Tollprokurør i Trondhjem 2. juni 1790-93.

Heide, Niels Dorph, født 1755. Kjøpmann i Drammen, overkostbetjent. Tollbetjent i Molde 23. mai 1787, og overtollbetjent og kontrollør sammesteds 7. mai 1788. Død 27. mars 1807.

Heiden, Ulrik Christian. Kongelig løper i 10 år. Veiemester i Bergen 6. des. 1746-64.

Heidenreich, Carl Johan Fredrik August, født 5. des. 1814 i Trysil (Trøgstad). Embedskontorist, gårdbruker, brennevinskontrollør. Leiet undertollbetjent i Christiania, toll- og kontrollbetjent i Kongsvinger 18. (28.) juli 1866, fra 1883 også forrettende tollkasserer. Død 24. nov. 1899.

Heidenreich, Lars Christian, født 27. juni 1792 i Norge. Kaptein. Overtollbetjent i Arendal 11. mai 1832 (31) til død 1. sept. 1848.

Heidenreich, Michael, født 18. nov. 1801. Kopist. Undertollbetjent i Christiania 1828, Drammen 1838. Død 18. april 1857.

Heilmann, Carl August Wilhelm, født 26. mars 1837. Sjømann, kryssbetjent. Tollrorskarl i Trondhjem 1. juni 1864.

Heisen, Svend, født 1742. Tollrorskarl i Fredrikstad i 21 år, undertollbetjent sammesteds 4. mars 1802.

Heldahl, Johannes Monsen, født 1815. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 25. jan. 1843. Druknet i Høievarde i mars 1859.

Helgesen, Adolph, født 5. juli 1816. Stykkjunker. Undertollbetjent i Bergen 10. okt. 1854. Avskjed 1. aug., død 7. sept. 1888.

Helgesen, Henrik. Tolloppebørselsbetjent i Egersund i 1816.

Helgesen, Niels. Tollrorskarl i Fredrikstad, 44 år i 1776.

Helkand, Anders Jenssen, født 12. mai 1599 i Aarhus. Foged i Herjedalen 10. mai 1627, toller i Trondhjem 1631, byfoged sammesteds 1633-36, overformynder 1637 og rådmann 1643. Bestalling som toller i Trondhjem og underliggende ladesteder bekreftet 28. juni 1661. Borgermester fra 16. mai 1650. Død 9. okt. 1662, skifte 8. des. 1670.

Hellevang, Ole Eliassen, født 28. sept. 1831. Korporal. Tollrorskarl i Bergen 19. juli 1872.

Helland, Bendix Olsen, født 1766. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1798.

Helliesen, Henrik, født 29. sept. 1791 i Stavanger. Tolloppebørselsbetjent i Egersund 13. feb. 1815 (tjenestegjorde sammesteds fra 1814), toller i Bodø 23. des. 1816. Kjent fra Bodøsaken. Permittert 1821-25, tollkasserer i Fredrikshald 20. aug. 1831, men fratrådte ikke i Bodø før 7. april 1832. Stortingsmann. Død 9. april 1861 i embedet.

Helliesen, Henrik Kristian Severin, født 15. okt. 1853. Styrmann. Pakkhusskriver i Christiania 27. sept. 1879.

Helliesen, Henrik Laurentius, født 20. des. 1824 i Bodø. Cand. jur., ekspedisjons­sekretær i Finans- og tolldepartementet, amtmann i Nedenes, stortingsmann, statsråd. Tollkasserer i Arendal 24. juni 1884, konstituert byfoged i Christiania 1884-85, tollskriver i Christiania 19. aug. 1885 til død 22. juli 1900. Storkors St. Olavs Orden og Storkors Nordstjerneordenen.

Helliesen, Ole Theodor Harboe, født 22. jan. 1818 i Bodø. Ex. jur. Tollkontorist i Fredrikshald, undertollbetjent i Tromsø 27. des. 1849, overtollbetjent i Sogndal 16. feb. 1861, Farsund 1864, Christiania 23. sept. 1865, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Drøbak 1. jan. 1873, overtok også oppebørselen i 1879. Stortingsmann og medlem av skipsmålingskommisjonen. Avskjed 29. juni 1900 og død 24. aug. samme år på reise i Danmark.

Helliesen, Theophilius Schanke, født 1828. Kjøpmann i Stavanger. Undertollbetjent sammesteds 10. juni 1865, overtollbetjent 5. feb. 1877. Død 16. mars 1886 sammesteds.

Helliksen, Sigvard, født 23. mars 1853. Tollkontorist i Arendal 1869, ansatt 31. juli 1876.

Hellmann, Johan Henrich, født i Bergen. Brennevinsbetjent i Bergen 11. juli 1775, konsumpsjonsbetjent sammesteds 11. nov. 1776. Død 6. april 1787(97).

Helm, Nicolai von. Tollinkvisisjonsinspektør og konfiskasjonsprokurør sønnenfjells, i Moss 4. mai 1733 til ut i 1740-årene. Nevnt sønnenfjells 1748.

Helmer, Nichel. Skipskaptein, generalvisitør i Norge, nevnt 25. feb. 1643.

Heltzen, Andreas Dundas, født 25. feb. 1814 i Hemnes. Cand. philol., brennevinskontrollør. Undertollbetjent i Stavanger 7. juli 1854, Bergen 18. sept. 1856. Død 3. des. 1870.

Heltzen, Andreas Molbech Lundh, født 1. des. 1842. Skipsfører. Leiet uthavnsbetjent i Mosterhavn 1. nov. 1882.

Hemsen, Carl Fredrik, født 6. nov. 1777 på fortet Christiansborg. Undertollbetjent i Kristiansand 24. mai 1800, Arendal 5. sept. 1806, overtollbetjent i Kristiansand 6. nov. 1815 til død 4. juni, begravet 9. juni 1829.

Henbrandtssøn, Jacob. Visitør 31. mars 1620 under Dirik Hessels.

Henchesen, Jacob. Bestalling som visitør i Bratsberg len 7. april 1640.

Henni, Tollef, født 1758/59. Kjøpmann i Christiania. Tollbetjent i Hviddingsø 2. mars 1791, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 28. juni 1824.

Henningsen, Carsten. Tollbetjent i Risør 20. april 1668, bekreftet 22. juli 1670. Død før 22. nov. 1771.

Henningsen, Jørgen. Tollbetjent i Risør 16. april 1680, bekreftet 26. des. 1699, senere også kontrollør sammesteds. Efterfølger utnevnt 26. april 1727. Var da 80 år og for det meste sengeliggende. Død 1729, 84 år.

Henningsen, Lars. Tollrorskarl i Bergen, død 24. jan. 1843.

Henningsen, Ole, født 1747. Konsumpsjonsbetjent i Christiania. Tollbetjent i Skien 19. jan. 1784 til død før 3. mai 1791.

Hennum, Andreas Jensen, født 19. jan. 1819. Furér. Undertollbetjent i Stavanger 10. juni 1865, Christiania 28. april 1871.

Hennum, Axel, født 1754/55 i Norge. Kaptein. Tollbetjent i 10 år i København. Undertollbetjent i Trondhjem 14. feb. 1806, overtollbetjent sammesteds 1816, Christiania 10. okt. 1818. Avskjed 9. feb. 1829. Død 12. okt. 1832 i Sander i Kraakstad.

Hennum, Torsten Axel, født 1790. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1820. Avskjed 24. jan. 1823.

Henrichsen, Elling, født 1804. Tollrorskarl i Moss i 1846, ansatt 1834.

Henrichsen, Hans, født 1754. Sersjant, 13 år i militæret. Undertollbetjent i Stavanger 1. feb. 1785 til død 7. jan. 1791.

Henrichsen, Hans. Tollbetjent i Flekkerø til 8. nov. 1664. Kontrollør i Fredrikstad 15. april 1682.

Henrichsen, Herman. Tollbetjent i Fredrikstad. Nevnt i juli 1659.

Henrichsen, Jacob. Tollrorskarl i Moss 1870-74.

Henrichsen, Johan, født 1794. Tollrorskarl i Moss 1831-83.

Henrichsen, Mathias, født 1761. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1811, ansatt 19. des. 1801.

Henrichsen, Niels, født 13. des. 1809. Tollrorskarl i Kristiansand 1. des. 1841. Utgått 1852.

Henrichsen, Niels. Feltproviantskriver. Adjungert tollbetjent og kontrollør med suksesjonsrett i Risør 26. april 1727, bekreftet 28. april 1731. Begravet 4. jan. 1742, 62 år gammel.

Henrichsen, Peder. Tollbetjent i Skien, Porsgrunn og Langesund og strandfoged i Bratsberg 12. juli 1670. Efterfølger utnevnt 16. sept. 1678.

Henriksen, Andreas, født 1801. Undertollbetjent i Moss 1836. Død 1858.

Henriksen, Christopher, se Calmeyer, C. H.

Henriksen, Edvard Laurentius, født 11. mars 1823. Marineunderoffiser, kryssbetjent i Tønsberg. Undertollbetjent i Risør (Portør) 29. aug. 1860, Moss 21. juni 1867.

Henriksen, Elling, født 1. jan. 1801. Arbeidsmann. Tollrorskarl i Bergen 13. feb. 1839. Avskjed 1891.

Henriksen, Johan. Toller i Larvik/Sandefjord 1642. Nevnt 1661 som forrige toller i Sandefjord.

Henriksen, Johan, født 1812. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1839.

Henriksen, Johan Henrik, født 24. des. 1820. Leiet tollrorskarl i Larkullen 10. des. 1840.

Henriksen, Lars, født 16. april 1830. Tollrorskarl, bestyrer av Tungenes stasjon 1. juli 1874.

Henriksen, Niels, født 1797. Fullmektig ved Bergen postkontor 1810, dampskipsekspeditør. Undertollbetjent i Bergen 1838, overtollbetjent i Kristiansund l. feb. 1855. Død 14. mars 1855.

Henriksen, Niels Georg, født 1767. Skipsfører. Tollrorskarl, død i Christiania 17. des. 1831.

Henriksen, Ole Theodor Nikolai, født 10. mai 1850. Styrmann. Tollrorskarl i Porsgrunn 16. aug. 1884.

Henssøn, Christoffer. Tilsyn med tollboden i Bekkevig og Homborsund 1580.

Heramb, Lars O., født 1810. Stykkjunker. Undertollbetjent i Christiania 11. feb. 1854. Død 10. okt. 1864.

Hercules, Christen. Toller i Moss og Son i 1678. Død før 1. okt. 1685.

Herfordt, Just Gude, født 8. mars 1780 i Moss. Volontør i Asiatiske Compagnie i 3 år. Kjøpmann og visekonsul i Moss. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt (Moss?) 1830, Bergen 1834. Død sammesteds 30. des. 1869.

Herløe, Johannes Hansen, født 1796. Tollrorskarl i Bergen tolldistrikt i 1846, ansatt 1830.

Hermandsen, Peder. Var måler i Kristiansand i 1675.

Hermann, Ernst Martin Carl, født 1754. Undertollbetjent i Drammen 1805, Fredrikstad 19. aug. 1810. Var i tjenesten i 1822.

Hermansen, Hans, født 1773. Undertollbetjent i Christiania i 1806, ansatt 1801.

Hermansen, Peder. Veier, måler og vraker i Kristiansand 8. juli 1667.

Hermanstorff, født 1788. Løytnant. Undertollbetjent i Christiania i 1838.

Hermanstorff, Christian Gottlieb, født 2. aug. 1784 i Norge. Kaptein. Overtollbetjent i Moss 1. nov. 1824, konstituert tollkasserer 1825-28, forrettende tollinspektør sammesteds 1. mai 1829 til død i embedet 11. juni 1833. Ridder av Dannebrogsordenen.

Herre, Duffourd Kragelius, født 1822(27). Preliminarist og lærer. Undertollbetjent i Farsund 29. mars 1862. Død 26. mai 1873.

Hersleb, Christen Jensen, født 1643. Veier og måler i Lille-Fosen. Død 1729.

Hersleb, Jacob Jensen, født 1617 «ved Kolding». Foged i Nordmøre og toller i Lille-Fosen, efter sin svigerfar, C. N. Tønder, 1656. Død 1672.

Herstoft, Martinius Olsen, født 1843. Furér. Undertollbetjent i Trondhjem 9. okt. 1883.

Hertnes, Caspar. Tollrorskarl i Christiania, 39 år i 1776.

Hess, Carl Martin, født 27. jan. 1818. Snekker. Leiet tollrorskarl 1847, fast ansatt i Haugesund 6. jan. 1849.

Hess, Jacob Kiøbke, født 1729. Tiendeskriver i Ilen i 1749. Undertollbetjent og bestyrer i Kopervik 1. jan. 1765 til død 1782.

Hess, Niels Christensen, født ca. 1771. Sersjant, tollbetjent. Skifte 20. nov. 1845. Bodde på Rogne, Haran (Møre).

Hessel, Didrik. Visitør i Øresund. Undervisitør nordenfjells 31. mars 1622, utnevnt 16. feb. 1630 til generalvisitør og til å forestå skipsvisitasjonen i Norge. Nevnt sammesteds også 1634. (Nevnt i Flekkerø 8. okt. 1629). Bestalling som ­visitør i Mandal og Nedenes len 6. april 1631.

Hesselberg, Christen Jørgensen. Strandfoged østenfjords (Christiania-fjorden) 24. jan. 1688.

Hesselberg, E., født 1791. Undertollbetjent i Stavanger i 1838.

Hesselberg, E., født 1786. Undertollbetjent i Drammen 1824, forflyttet til Horten i aug. 1844. Utgått 1854.

Hesselberg, Peder. Tollforpakter i Skien (Langesund) i 1620-årene, senere (i 1630-årene) toller i Langesund (stasjonert Skien) til 1641(-43?). Forpaktningssocietets­toller 1692-94.

Hetting, Magnus Gabriel, født 1810. Ex. jur., kopist, fiskeinspektør, bestyrer av «Foranstaltningene til den kunstige fiskeavls fremme». Undertollbetjent i Christiania 10. okt. 1854. Avskjed 1863.

Heubsch, Jacob von. Løytnant. Tollbetjent, død før 8. okt. 1803 på gjestgiverstedet Buch van Raa.

Heubsch, Fredrik Christian, født 1803. Kjøpmann i Holmestrand. Undertollbetjent i Fredrikstad 17. des. 1844. Utgått 1876.

Heyerdahl, Claus Mørch, født 16. jan. 1806. Cand. philos. Kopist. Undertollbetjent i Drammen 1847. Død 4. okt. 1879.

Heyerdahl, Conrad Julius, født 4. jan. 1814. Student, kopist. Undertollbetjent i Tvedestrand 18. sept. 1856. Død 3. okt. 1863.

Heyerdahl, Frederik Wexels, født 7. april 1819 i Lenvik. Ex. jur. Konstituert tollkasserer i Vadsø 11. jan., utnevnt 16. april 1853, tolloppsynsbetjent sammesteds 29. sept. 1858. Foged i Valdres 8. feb. 1868. Død 25. mars 1887 i Larvik.

Heyerdahl, Hans Eilert, døpt 13. okt. 1803. Kopist. Undertollbetjent i Risør 30. nov. 1841, Kristiansand 27. des. 1849, Trondhjem 7. juli, tiltrådt 15. aug. 1854. Fra 10. feb. 1863 til 1. jan. 1864 i Røros. Død 3. okt. 1864.

Heyerdahl, J., født 1774. Skipsfører. Tollrorskarl, konstituert undertollbetjent i Kristiansand 7. nov. 1837, ansatt 11. juni 1838.

Heyerdahl, Jens Gram, døpt 20. juni 1747 i Høland. 24 år i militæret, slottsfoged i Rensburg. Uthavnsbetjent i Folgerø og Bethlehem (Bechervigen) 8. juni 1785, undertollbetjent i Bergen 2. okt. 1799. Død 5. mars 1809, 61 år, 8 måneder og 24 dager.

Heyerdahl, Thorvald Christian, født 6.(7.) april 1806. Stud. jur., kopist i departementet. Under­toll­betjent i Moss 1836. Død 25. jan. 1867.

Heyerdahl, Waldemar Fremming, døpt 11. juli 1762 i Høland. Løytnant i kronprinsens regiment, volontørkadett i sønnenfjellske regiment, senere kaptein. Tollinspektør i Holmestrand 12. juni 1799 til død 5. mars 1817.

Heyeren, Knud Svendsen, født 1784. Tollrorskarl i Fredrikstad i 1822, tjenestetid 8 år.

Heyeren, Svend Andersen. Undertollbetjent i Fredrikstad, nevnt ca. 1800.

Hialtelin, Erich. Undertollbetjent i København 7. des. 1796. Tollbetjent og kontrollør i Porsgrunn 9. mai 1798. Kontrollør i Flensburg mai 1804.

Hiardemal, Rasmus. Hos futen i Nordmøre, kjøpmann, ruinert ved skipsforlis. Tollskriver i Trondhjem 10. feb. 1716, bekreftet 2. jan. 1731. Død før 9. juli 1745.

Hickmann, Tobias, født 1759. Konstituert undertollbetjent i Fredrikshald i 1823, tjenestetid 20 år(?).

Hickmann, Tobias Mortensen. Havnefoged i Porsgrunn. Veier og måler sammesteds 4. april 1677, konstituert toller i Langesund 1731.

Hielden, Halvor Rasmussen, født 1772/73. Tollrorskarl i Trondhjem 10. juni 1813. Avskjed 1. nov. 1829. Død 1836.

Hielm, Knud, døpt 11. mai 1745 i Stavanger. Adjungert og suksederende veier og måler i Flekkefjord 25. feb. 1784, utnevnt sammesteds 1792. Utgått 1794. Død 18. april 1819 i Flekkefjord.

Hierman, Rasmus Pedersen, født ca. 1675 i Lærdal. Veier, måler og vraker i Kragerø, bekreftet 21. juli 1714. Begravet sammesteds 28. nov. 1730.

Hierrild, Jørgen Hauch, døpt 20. aug. 1752 i Össe i Ribe. 6 år i Rentekammerets arkivkontor. Konsumpsjonsinspektør i Arendal 1779. Avskjed 6. mars 1793. Død 10. jan. 1800 i Saxkjöbing.

Hierrild, Niels Nielsen. Kopist i Rentekammeret. Visitør, veier og måler i Flekkefjord 29. nov. 1717. Forulykket på oppreisen.

Hilditsch, Richard, født 1828. Kjøpmann. Leiet undertollbetjent i Christiania, undertollbetjent i Stavanger 4. sept. 1869, Fredrikshald 11. juni 1873. Avskjed 1876.

Hille, født 1784. Fullmektig og konstituert opplagsskriver i Bergen i 1816, ansatt 1815.

Hille, Iver Larsen, født 1776. Tollrorskarl i Bergen i 1846, ansatt 1810. Død i Bergen 9. sept. 1847, 71 år.

Hille, Jacob Jacobsen, født 1801(?). Undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen, ansatt tollrorskarl 29. april 1838. Død 20. nov. 1843, 45 år.

Hillesborg, Hans Christian. Ekstratollbetjent i Bergen 28. juli 1739, bekreftet 25. april 1747. Død feb. 1749.

Hilling, Anthon Günther, født 1671. Kongelig lakei. Toller i Arendal 28.(21.) feb. 1705 til død, begravet 16. mars 1713.

Hilset, Eric. Tollbetjent i Trondhjems led i 1749.

Hilt, Christoffer Fredrik, født 19. juli 1847. Sjømann. Tollrorskarl i Bergen 23. sept. 1878.

Hiorth, Anders, født 28. okt. 1801 i Egersund. Undertollbetjent sammesteds 1830-50.

Hiorth, Hans Christophersen. Generaltollforvalter nordenfjells 22. juli 1669, overtollinspektør sammesteds 8. sept. 1670 til 1680. Senere landkommissær.

Hiorth, Hans Hansen, født 1734 i Sjælland. Forpaktningssocietets­visitør i Drøbak i 5 år. Undertollbetjent i Holmsbo 1777, Sand 12. feb. 1794, Kristiansand 1795, tollkasserer i Drøbak 28. okt. 1795 til død 25. nov. 1804.

Hiorth, Hans F., født 1810. Undertollbetjent i Fredrikshald 1833, Fredrikstad 1838.

Hiorth, Lorentz Lassen, født 8. aug. 1812. Tollkontorist i Drammen. Undertollbetjent i Trondhjem 3. mai 1839, overtollbetjent i Namsos mars-oktober 1846, Stavanger 28. nov. 1857 (overtok i 1858), Christiania 6. juli 1861. Avskjed 26. juli (1. okt.) 1883. Død 24.(25.) mai 1892.

Hiorth, Niels, født 1789. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1809. Utgått 1810.

Hirtznach, Gabriel Jacobsen. Borger i Marstrand. Toller i Mandal og Nedenes i 1626. Nevnt i Chr. IV's brev av 28. mai 1627 som «Tolder udi Flekkerøen» (tidligere i Lyngesund) og samtidig forflyttet til Kristiansand. Tidligere forpakterfullmektig sammesteds. Måtte gå av i 1635. Returnert til Kjøge samme år.

Hirtznach, Johan Jacob(sen?). Adjungert toller i Mandal 1655, bekreftet 1. juni 1662 og 1. mai 1670. Skifte efter ham 15. sept. 1677.

Hjort, Frederik Wilhelm, født 1777. Undertollbetjent i Drammen i 1838. Død 1. juni 1844.

Hjort, Peter Stibolt, født 11. jan. 1843. Ingeniør. Undertollbetjent i Larvik 23. juni 1882.

Hjorth, Frederik Wilhelm, født 6. sept. 1813. Ex. jur., fullmektig i Revisjons­departementet. Tollkasserer i Lillesand 11. juli 1860, overtollbetjent i Sarpsborg 18. des. 1869. Død 22. april 1881.

Hjorth, Hans. Undertollbetjent i Christiania 1847, Fredrikstad 1850, Drøbak 1858.

Hjorth, Jens Jørgensen. Tollskriver. Nevnt omkring 1750.

Hjorth, Mathias, født 1783. Undertollbetjent i Fredrikshald 1826. Død des. 1850, 68 år.

Hjortaas, John, født 1785/86 på Moss. Overtollbetjent i Drammen 29. juli 1829, Svelvik 1853 (56?). Avskjed 23.(28.) juli 1858. Død 14. jan. 1861.

Hjortaas, Ole, født 1729 i Kvinnherred. Inspektør på Fyn. Tollbetjent og kontrollør i Moss 3. aug. 1780, tollkasserer sammesteds 24. okt. 1792 (l. jan. 1793). Avskjed 3. feb. 1802. Død 7. des. 1815 på Bjerke i Norderhov, 86 år.

Hoddersen, Friderich Bølke. Kommandersersjant i den norske livgarde. Overkonsumpsjonsbetjent i Fredrikshald 17. juni 1779. Avskjed 15. des. 1784.

Høe, Barthold Christian. Kopist i det vestindiske tollkontor (Generaltoldkammeret). Toller i Larvik, Sandefjord og Drammen i 1789.

Hoel, A., født 1796. Tollrorskarl i Kristiansund i 1846, ansatt 1829.

Hoem, Anders, født 1816. Leiet tollrorskarl i Trondhjem, tollrorskarl II sammesteds 1845, tollrorskarl 12. nov. 1851, forflyttet til Steinkjer september 1858. Død 10. april 1864.

Hoff, Bertel, født 1784/85. Kaptein. Overtollbetjent i Bergen 19. nov. 1831. Avskjed 18. mai 1858. Død 19. mai 1869.

Hoff, Guttorm Gulbrandsen, født 13. des. 1841. Underoffiser. Leiet tollbetjent i Christiania 1. nov. 1881.

Hoff, Halvor, født 1747. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt i 1805, ansatt 1791.

Hoff, Jacob Bendixen, født 6. juni 1816. Kaptein. Tollkasserer i Tønsberg 29. sept. 1858, Fredrikshald 20. feb. 1875, men tillatt (17. april samme år) å forbli i Tønsberg. Avskjed 13. sept. 1883. Død 27. okt. 1893.

Hoff, Morten S., født ca. 1769. Tollrorskarl i Filtvedt 26. juni 1807, forflyttet til Slependen 1. jan. 1810.

Hoff, Ole, født 17. juli 1841. Stabssersjant. Undertollbetjent i Drammen 23. juni (1. juli) 1882. Død 1891.

Hoff, Ole Pedersen, født 1808. Politibetjent. Undertollbetjent i Drammen 28. nov. 1854, Christiania 10. okt. 1859. Utgått 1878.

Hoff, Simon. Politibetjent i Trondhjem. Undertollbetjent i Ilen 8. mars 1745. Død 1747.

Hoff, Søren Jensen. Tollrorskarl i Tønsberg, 44 år i 1776.

Hoffmand, Richardus. Toller i Malmøsund og Bekkevig 29. sept. 1572 til 1574.

Hoffmann, Johan Friderich, født 29. april 1713 i Tyskland. Forpaktningssocietets­inspektør i Drammen i 1768-77. Død 1. juni 1779 i Strømsø.

Hoffmeyer, Anders Leonhartsen. Vinprøver, måler og veier i Christiania 11. des. 1668, bestalling 1. des. 1669.

Hoffmeyer, Leonhart. Bestalling som vinprøver, måler og veier i Christiania 13. feb. 1668.

Hoffnagel, Borchard Samuelsen. Visitør i Fredrikshald 19. juni 1705 til 8. mars 1713. Ansatt sammesteds fra 7. des. 1677.

Hofgaard, Ambrosius Flor (Andreassøn), født 20. juni 1788 i Skjeberg. Fullmektig i Revisjons­departementet, byråsjef, krigsassessor, ordenskansellist. Tollkasserer i Larvik 8. jan. 1830 til død 3. juli 1854.

Hofgaard, Thomas Andreas, født 17. juli 1818 i Christiania. Ex. philos. Tollkontorist i Larvik og Trondhjem, undertollbetjent i Aalesund 16. sept. 1850(52). Død 4. jan. 1870.

Hofgaard, Momme Christian Peterson, født 21. feb. 1829 i Fredrikshald. Tollkontorist i Fredrikshald 1843, Christiania 1865. Død sammesteds 8. jan. 1896.

Hofgaard, Ole Jensen, døpt i Bragernes 24. juli 1685. Tollbetjent og visitør i Sand 3. aug. 1716, bekreftet 16. mai 1731. Død 5. sept. 1741.

Hofgaard, Peter Andreas, født 26. aug. 1794 i Aal i Hallingdal. Kjøpmann i Drammen. Undertollbetjent i Fredrikshald 26. mars 1830, Bergen 7. mars 1836, konstituert overtollbetjent sammesteds fra sept. 1839, overtollbetjent i Sogndal 22. sept. 1852. Død 12. sept. 1860 i Rægefjord.

Hofgaard, Peter Andreas, født 28. jan. 1792 i Hitterdals prestegård. Skipsfører. Tollrorskarl i Son 1834, Christiania 1846. Død 14. feb. 1875.

Hofgaard, Thyge. Adjungert tollbetjent i Porsgrunn 16. sept. 1678, overtollbetjent sammesteds, nevnt 1683 og 1685.

Hofstad, Johan, født 1716. Tidligere 21 år i militæret, hos forpaktningssocietetet. Tollbetjent i Trondhjem 1776. Avskjed 31. mai 1786.

Hofstad, Johan Andreas, født 12. okt. 1820. Tollrorskarl II i Trondhjem 12. juli 1847, tollrorskarl I, 2. des. 1852, pakkhusforvalter fra 1884. Død 9. nov. 1894.

Hogsøen(?), Ole, født 1794. Konstituert undertollbetjent i Bergen 1. aug. 1816.

Holberg, Ludvig, født på baroniet Holberg. Ex. jur., skuespiller ved det kongelige teater, tok eksamen med beste karakter mens han var skuespiller. «Uttalen ikke god nok». Stempler og forseglingsbetjent i Bergen 13. april 1778 til tjenesten opphørte 20. april 1781.

Holbye, Michael, født 1792. Undertollbetjent i Kristiansand 1. mars 1830. Død 13. april 1849.

Holbye, Niels. Født 6. feb. 1798. Kopist, lensmann. Undertollbetjent i Kristiansand 1. juli 1832. Død 2. jan. 1868.

Holck, Jens. Visitør i Larvik, 70 år i 1776.

Holfeldt, Adolph Emil, født 19. aug. 1810 i Kristiansand. Student. Undertollbetjent i Porsgrunn, med bopel Skien, 26. mars 1835, overtollbetjent i Kristiansand 10. nov. 1858 (1. jan. 1859). Avskjed 10. juni, fra 1. juli 1887. Død i Stavanger 7. mars 1894.

Holler, Frederik Christian, født 1780. Kaptein. Tollbetjent i Drammen 12. feb. 1808, overtollbetjent sammesteds 1816, tollkasserer i Moss 2. mars 1829, forflyttet til Drammen 18. jan. 1839. Død 22. feb. 1845.

Holler, Frederik Christian, født 7. mai 1842. Tollkontorist 1862, undertollbetjent i Kristiansand (Mandal) 3. nov. 1875, Holmestrand 13. aug. 1880. Avskjed 1904. Død 16. juni 1915.

Holler, Hermann Wedel, født 1813. Cand. jur., kopist. Undertollbetjent i Holmestrand 11. juni 1856, overtollbetjent i Bergen 21. mars 1868. Død 4. okt. 1883.

Hollingen, Lars Knudsen, født 17. des. 1842. Underoffiser. Leiet tollrorskarl 1874, tollrorskarl II i Bodø 1. juli 1877. Avskjed 22. feb. (l. april) 1905. Død 4. juni 1907.

Hollinghauser, Peter, født 1742. I forpaktningssocietetstjeneste. Tollbetjent og konsumpsjonsskriver i Trondhjem 1777, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 10. des. 1818.

Holm, Andreas. Skipsproviantskriver. Konsumpsjonsbetjent i Molde 30. mars 1778, konsumpsjonsoverbetjent og kontrollør sammesteds 1779. Død før 7. mai 1788.

Holm, Andreas, født 1810. Tollrorskarl II i Trondhjem 3. mars 1838, tollrorskarl I 15. sept. 1841. Død 18. april 1851.

Holm, Bernt Heide, født 1786. Skipsfører, månedsløytnant under krigen 1808. Undertollbetjent i Trondhjem 29. mars 1823, overtollbetjent i Kristiansand 11. sept. 1839, tiltrådt 3. juli 1840. Død 15.(25.) des. 1841.

Holm, Christen Christensen. Ekspedisjonstoller i Fredrikstad 26. okt. 1670, tiltrådt (fast ansatt) 1676, bekreftet 19. des. 1699. Søkte avskjed 3. juni 1707, var over 70 år.

Holm, Christen Pedersen, født 1724. Løytnant. Undertollbetjent i Bergen 1767, ekstrabetjent sammesteds 11. feb. 1770. Død 27. juni 1782, 58 år.

Holm, Claus P., født ca. 1763. Undertollbetjent i Drammen i 1823, tjenestetid 8 år.

Holm, Ebbe, født 10. okt. 1722 i København. Tjener hos hoffmesterinnen. Undertollbetjent og visitør i Porsgrunn 11. feb. 1755, tollbetjent og kryssbetjent sammesteds 1769, overtollbetjent og kontrollør 15. feb. 1779 til død 14. nov. 1784.

Holm, Erik, født 1779. Undertollbetjent i Christiania i 1823, tjenestetid 7 år.

Holm, Eskild. Skriver i Generaltoldkammeret i 19 år. Tollbetjent, kontrollør og visitør i Fredrikstad 17. juni 1770. Død 1772 (før 13. mai).

Holm, F. L., født 1757. Undertollbetjent i Christiania i 1809, ansatt 1807.

Holm, Jens Jensen. Kontrollør i Fredrikstad og suksederende toller sammesteds 13. nov. 1703, ansatt toller 3. juni 1707, bekreftet 1. mars 1731 og 19. mai 1747. Død før 20. feb. 1748, i sitt 69. år.

Holm, Jens Ovesen. Uthavnsbetjent i Egersund (stasjonert Sogndal) 1. jan. 1765. Død før 30. mars 1778.

Holm, Lars, født 1764(68). Undertollbetjent i Kristiansand, ansatt 1799 (tidligere konstituert?). Var i tjenesten sammesteds i 1822.

Holm, Ludvig Bastian Emil, født 27. april 1840. Tollkontorist. Undertollbetjent i Christiania 23. juni 1874.

Holm, Mathias, født 1749. Kopist i Det Norske Toldkontor (Generaltoldkammeret) i 11 år. Var kontrollør, veier og måler i Mandal i 1778. Konsumpsjonskasserer i Christiania i 1779, forflyttet til Bergen 18. des. 1780. Død 19. mars 1782.

Holm, Nicolai C., født 21. feb. 1823. Sjømann. Tollrorskarl i Drammen 1. jan. 1855.

Holm, Ole N., født 1792. Undertollbetjent i Kristiansund i 1838. Avskjed 1. jan. 1846.

Holm, Petter Johan. Tollbetjent i Trondhjem i 1749.

Holm, Sivert, født 20. nov. 1816. Handelsbetjent. Tollrorskarl i Bergen 27. jan. 1852.

Holmboe, Othar Ervigius, født 16. okt. 1834 i Tromsø. Utskiftningsformann i Nordland. Undertollbetjent i Tromsø 23. juni 1874, overtollbetjent i Fredrikstad 26. juli (25. sept.) 1880, forflyttet til Christiania 24. sept. (31. okt.) 1883.

Holmegaard, August, født 3. mai 1843 i Flekkefjord. Handelsmann. Tollrorskarl i Rægefjord 1. (12.) juli 1874.

Holmer, Claus, født 1724 på Kongsberg. Forpaktnings­societetstoller i Langesund i over 20 år, Holmestrand 1768, Porsgrunn 1777. Overtollbetjent i Larvik 30. okt. 1779, forflyttet til Moss samme år. Død før 17. juli 1780.

Holmer, Severin Frederik, født 27. jan., døpt 7. april 1805 i Skien. Kopist 1825, senere fullmektig i Kirkedepartementet. Toller i Bodø 19. des. 1837, samtidig postekspeditør. Fratrådte 17. okt. 1850, avskjed 18. sept. (17. des.) 1852. Død 12. juni 1866 i Kristiansand.

Holst, Andreas Hansen. Tollskriver og kontrollør i Christiania, nevnt 3. des. 1703 og 9. april 1707.

Holst, Christian. Toller i Bergen i 1560-årene. Stukket ihjel i 1567.

Holst, Hans, født 1739. I forpaktningssocietetstjeneste, 10 år fullmektig hos kontrollør i Christiania, 9 år kryssinspektør, senere toller og konsumpsjonsskriver i Holmestrand i 3 år. Kontrollør og tollbetjent i Grimstad 27. (6.) juli 1780, fra 14. april 1783 også tillagt Lillesand. Død 1800.

Holst, Hans. Student. Kontrollør i København. Tollbetjent i Kopervik 31. mai 1730, bekreftet 4. mai 1731 og 4. april 1747. Utgått 1750. Levet som pensjonist i Bergen i 1767(?).

Holst, Hans, født 1717(?) i Ebeltoft. Ex. jur. Aksiseskriver i Christiania 1764-97. Nevnt som kryssinspektør i 1768-69.

Holst, Hans Wilhelm, født 1733. Tollbetjent i Kristiansund. Død i aug. 1786.

Holst, Iver, født 24. des. 1811. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1841, forflyttet til Levanger april 1851.

Holst, Johan, født ca. 1811. Sjømann. Tollrorskarl II i Trondhjem 1841, Namsos mars 1846, tollrorskarl I 1. nov. 1850.

Holst, Johan Jørgen, født 19. aug. 1832. Skipsfører, kemner i Holmestrand. Undertollbetjent i Homborsund 13. aug. 1880, Grimstad 16. april 1886, konstituert overtollbetjent og forrettende tollkasserer sammesteds 1888 -89. Død 11. des. 1915.

Holst, Klaus Mathiassøn. Toller i Tønsberg i 1666-67.

Holst, Lars Pedersen, født 1764. Undertollbetjent i Skien i 1809, ansatt 1803.

Holst, Niels, født 1791. Kjøpmann. Undertollbetjent i Skien (Porsgrunn?) 1837. Avskjed 9. juni 1863. Død 28. jan. 1871.

Holst, Niels Povelsen. Havnefoged, måler, veier og vraker i Tønsberg, bekreftet 23. jan. 1697.

Holst, Ole Anderssøn, født 24. juni 1799. Tollbetjent. Død 1888.

Holst, Peter, født 1757 på Bragernes, døpt 28. mars samme år. Lønningsskriver i marinen, sjøkrigskommissær. Tollbetjent i Molde 1781, Trondhjem 9. mai 1787, Fredrikstad 24. juli (2. okt.) 1789, Christiania 4. (7.) april 1802. Død 25. nov. 1809.

Holstad, Ole, født 1767. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1805, død 15. juni 1816.

Holt, O., født 29. juli 1853. Kontorist. Tollkontorist i Christiania 24. okt. 1875.

Holt, Oskar Vilhelm Nilsen, født 5. april 1861. Leiet tollrorskarl 1883, ansatt i Arendal 1. aug. 1884.

Holte, Engelbret, født 1765. Flere år på kammerherre Moltkes kontor. Tollbetjent i Aasgaardstrand 27. april 1796, Holmestrand 27. sept. 1797, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 16. juni 1827. Død 17. jan. 1839 i Strømsø, 76 år.

Holte, Ole, født 1758. Undertollbetjent i Drammen i 1808, tjenestetid 26 år.

Holte Ole Pedersen. Visitør og undertollbetjent i Trondhjem. Søkte 13. nov. 1776.

Holter, Herman W. Undertollbetjent i Holmestrand i 1860.

Holter, Ivar Andreas Günther, født 21. juni 1781 i Bragernes. Kjøpmann, stadskaptein. Adjungert overtollbetjent i Drammen 1817, utnevnt 29. nov. 1830. Avskjed 21. des. 1855. Eidsvoll 1814. Ridder av Dannebrogsordenen og ridder av Sverdordenen. Død 19. mai 1860 på Høvik i Lier.

Holtermann, Carsten Davidsen, født 174.. Skipsfører, kjøpmann. Overmåler i Bergen. Død 10. juni 1805.

Holtermann, Henrich Carstensen, født 1712. I forpaktningssocietetstjeneste. Ekstrainkvisisjonsbetjent i Kopervik. Uthavnsbetjent i Skudenes-Bethlehem 1. jan. 1765, tollbetjent i Kopervik 1782. Død 1795.

Holth, Peder L., født 1752(49). Sersjant nordenfjells. Tollbetjent i Aasgaardstrand 25. juni 1790, Svelvik 11. april 1792, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 5. aug. 1820.

Holthe. Visitør i Langesund i 1738.

Holthe, Johan. Styrmann. Tollrorskarl i Trondhjem, opprykk fra II til I kl. aug. 1860. Død 2. mars 1864.

Holvech, Johan Martin, Wismar. Var veier i Bergen 22. nov. 1753.

Hopsdahl, Ole Mathiesen, født 19. mars 1818. Tjener. Tollrorskarl i Bergen 18. sept. 1848.

Hopsdahl, Edvard Mathias, født 22. nov. 1859. Sjømann. Leiet kryssrorskarl i Bergen 31. mars 1883.

Horsch, Peder. Løytnant. Tollbetjent i Valderhaug, forflyttet til Drammen i 1789.

Horn, F. (T.?), født 1788. Undertollbetjent i Larvik i 1838. Avgått juni 1843.

Horn, Gerhard Didrich von, født 1723. I forpaktningssocietetstjeneste. Tollbetjent i Sandvigen l. jan. 1765. Død før 25. april 1780.

Horn, Hans Jochum, født 29. juni 1791 i Tønsberg. Marineoffiser, tjenestegjorde i den dansk-norske marine, tilbake til Norge i 1814, kaptein 1834. Tollinspektør i Risør 2. feb. 1852 til død 10. des. 1872. Ridder av Sverdordenen, ridder av Dannebrogsordenen og ridder av Russiske St. Annas Orden 2. klasse.

Horn, Johan Olivarius, født 7. aug. 1810 på Kongsberg. Cand. philol., adjunkt ved Kongsberg middelskole, overlærer og bestyrer ved Molde middelskole. Tollkasserer i Risør 23. feb. 1859, Moss 4. juli 1868. Avskjed 14. mars (l. april) 1890. Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, stortingsmann. Død 14. mars 1896 i Moss.

Horn, Rasmus, født 1764. Tollrorskarl i Stavanger i 1808, ansatt 1805.

Horne, Olaus. Toller i Svinesund i 1633.

Hornemann, Claus Wilhelm. 4 år i Generaltoldkammeret, kopist i Finanskassens direksjon 1784, tollkasserer i Middelfart 1794. Tollkasserer i Fredrikshald 18. nov. 1801 (l. jan. 1802). Returnert til Danmark 7. april 1802 (tollinspektør i Fredericia).

Hornemann, Gerrit. Generaltollforpakter i Trondhjem 1757-70-årene. Justisråd.

Hornemann, Henrich Hans, født 1720. Assessor. Kontrollør i forpaktningssocietetet i Trondhjem 1748. Kjøpmann, godseier, justisråd, etatsråd.

Horst, Chr. Nevnt som toller i Vadsø i 1850-årene.

Horst, Hans Peder Figenschou, født 1815. Handelsmann, leiet kryssbetjent i Vest-Finnmark. Undertollbetjent i Tromsø 29. aug. 1860.

Horvig (Haarvig), Anders Aschildsen, født 1798. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 12. mai 1834.

Horvig, Lars Thorstensen, født 1787. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 5. april 1830. Død 13. april 1853.

Houge, E., født 1788. Undertollbetjent i Stavanger 1820-48.

Houge, Jonas Michael, født 1802. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 29. des. 1837.

Hougaard, Søren A. Svendsen, født 7. okt. 1834. Fogedfullmektig. Undertollbetjent i Bergen 27. juni 1878, forflyttet til Kopervik 21. april 1883 og samtidig forrettende tollkasserer.

Hount, Christian Frederik, født 1797. Undertollbetjent i Larkollen i 1838. Død 22. okt. 1843.

Hount, Jest, født 1727. Sersjant, 36 år i militæret. Undertollbetjent i Lexen 15. des. 1784. Avskjed 22. mars 1797. [Se Hundt, J. nedenfor]

Houschilt, Dirich. Var borger i Stavanger 14. sept. 1672. Megler og fiskevraker sammesteds. Ble 23. april 1683 antatt til slagter. Begravet 10. mars 1716.

Houstad, Peder Erich Larsen, født 1735. Undertollbetjent i Bergen 1. jan. 1765 til død 1789.

Hoven, Markus, født 1762. Tollrorskarl i Moss i 1809, ansatt 1801.

Hovind, Ole, født 1759/60. Undertollbetjent i Christiania i 1811, ansatt 1801.

Hovind, Ole Larsen, født 26. aug. 1811. Sersjant. Undertollbetjent i Flekkefjord 27. mai 1848, Sogndal 12. juli 1856, fra 4. aug. 1854 også forrettende tollkasserer sammesteds, overtollbetjent i Kristiansund 8. feb. (1. mars) 1862. Avskjed 16. sept. 1882. Død 30. juli 1883.

Hovland, Oluf Christian, født 27. mai 1850. Løytnant, assistent ved Kongsvinger grenseoppsyn 1. okt. 1876, undertollbetjent i Kristiansund 9. okt. 1883.

Howert, Elias Christopher, født 1695. Har tjent 22 år ved tollboden i Trondhjem, dels tollskriver og dels konstituert tollbetjent, fullmektig hos svigerfaren, tollbetjent Jens Pedersen i Trondhjem 1724. Overtollbetjent i Trondhjem 19. nov. 1731, bekreftet 15. april 1747. Død før 3. juli 1767.

Huitfeldt, Hartvig, født på Fosseholm (Eger) 2. des. 1582. Toller i Drammen 1618. Berghauptmann i Norge 1620. Var i 1620 forlenet med Maria kirkes prostis len efter Claus von Ahn. Død høsten 1637.

Huitfeldt, Jacob, født i Norge. Bodde på Thronstad. Toller i Sand. Død 1632.

Huitfeldt, Tønne, født på Thronstad 20. nov. 1625. Kaptein. Befalingsmann over Ide og Marker 1658 og samtidig forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Ide og Marker skipsreder. Død på Fredriksten 12. sept. 1677.

Hundére, Dietrich L., født 1809. Student, kopist i Revisjonsdepartementet. Undertollbetjent i Drammen 2. mars 1844. Død 8. april 1861.

Hundt, Jess. Tollbetjent og kryssbetjent Lexen. [Samme som Hount, J. ovenfor?]

Husebye, Peder, født 1809. Tollrorskarl II i Trondhjem 15. sept. 1841. Avskjed 18. okt. 1851.

Hustad, D. Tollrorskarl i Namsos 1847-84.

Hustad, Konrad Julius, født 11. jan. 1856. Handelsbetjent. Tollrorskarl i Namsos 10. juni 1882.

Hustoft, Marthinius Olsen, født 15. mars 1843. Furér, amtskontorist. Undertollbetjent i Trondhjem 9. okt. 1883.

Huusland, Johannes, født 1774. Undertollbetjent i Bergen 1798. Død 5. aug. 1843, 69 år.

Hvarstad, Gunder Arnesen, født 19. des. 1799. Tjener. Tollrorskarl i Bergen 1. mars 1834. Død 4. feb. 1890.

Hveding, Daniel, født 13. april 1808. Embeds- og tollkontorist i Trondhjem. Undertollbetjent i Kaafjord 6. mars 1849.

Hvem, Andreas, født 1816. Tollrorskarl II i Trondhjem i 1846, ansatt 1845.

Hvid, Hans Hanssøn. Foged hos Ove Gedde. Toller (adjungert?) i Larvik-Sandefjord 1633 (måtte avstå fogedtittelen). Bodde på Skjernes i Tønsberg len. Tollskriver i Drammen 20. jan. 1640, toller i Tønsberg 1645 og igjen tollskriver i Drammen. Død 1653.

Hvid (Hwiid), Jens Emmerich. Kopist og fullmektig i Generaltoldkammeret, toller i Rudkøbing 1773. Toller i Stavanger 18. april 1775, suspendert 1786, men frikjent og gjeninnsatt da tollinspektørembedet ble opprettet 18. jan. 1792. Død i embedet 28. nov. 1809.

Hvid, Mathias. Forhenværende sorenskriver i Nedenes. Bestalling som veier og måler i Arendal 31. jan. 1667, nevnt også 13. feb. 1669.

Hvid, Thomas, født 1716. I forpaktningssocietetstjeneste. Overtollbetjent i Bergen 1. jan. 1765. Død 11. aug. 1772, 56 år.

Hvidsten, Ole. Forpaktningssocietetsvisitør i 2 år. Kryssbetjent i Aaremmen 31. mai 1786 til død samme år i Fosen.

Hübsch, Jacob, født 1744. Løytnant i dronningens regiment. Tollbetjent i Buch van Raae 20. okt. 1784. Avskjed 19. nov. 1800. Død 24. sept. 1803.

Hygen, Casper Albreth, født 1743. Undertollbetjent i Holmestrand i 1807, ansatt 1799.

Hyld, Steffen. Tollbetjent i Trondhjems led i 1749.

Hsying, Markie, født ca. 1727. Tollbetjent i Molde i 1801.

Høeg, Frederik Pedersen. Tollbetjent i Risør 13. feb. 1671.

Høeg, Hans Thommesen. Handelsmann. Tollbetjent i Flekkerø (1662) og overtollbetjent og strandfoged over Agdesiden 8. nov. 1664, bekreftet 28. sept. 1670.

Høegh, Dines Guldberg, født i Skedsmo prestegård 18. juli 1772. Student. Tollbetjent i Larkollen 31. jan. 1798 til 9. jan. 1801, senere i Strudshavn(?). Foged i Nordhordlands og Voss fogederier og fra 1804 foged i Solør og Odalen. Innebrent i Grue kirke 26. mai 1822.

Høegh, Jens, født 1747 i Christiania. Ex. jur., 27 år hos adskillige embedsmenn, sist fullmektig i Akershus stiftskontor i Rentekammeret. Konsumpsjonskasserer i Skien 30. mars 1791, konsumpsjonsinspektør sammesteds 6. feb. 1799. Avskjed 27. feb. 1820. Død i Skien 12. jan. 1829.

Høg, Hans. Tollbetjent i Kristiansand i 1671, til 1681?

Høiland, Askild Ellingsen, født 25. feb. 1835. Sersjant, postfører. Tollrorskarl i Mosterhavn 2. nov. 1874.

Hørløche, Peter. Hos flere kongelige betjenter i 25 år, siste 10 år adjungert med suksesjons­rett 1705 hos toller i Drammen, overtollbetjent sammesteds 6. mai 1715. Død 1724.

Høydahl, Christopher Waldemar, født 22. feb. 1846. Tollkontorist. Undertollbetjent i Arendal 3. nov. 1875.

Høydahl, Peder Andreas, født 1808. Tollkassererbetjent i Moss, undertollbetjent i Stavanger 20. feb. (april) 1843, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Haugesund 8. juni 1855. Død i embedet 16. sept. 1871.

Høyer, Hans, født 1754. Tollbetjent i Christiania i 1801.

Høyer, Hans, født 1751. Undertollbetjent i Larvik 1780, Tønsberg 1. aug. 1804 til 1822.

Høyer, Johan. Toller i Moss, Son og Krogstad 9. mars 1697, bekreftet 2. des. 1699. Død i embedet 14., begravet 22. juli 1726.

Høyer, Johan Christopher. Suksederende toller i Christiania 29. aug. 1763, utnevnt 7. feb. 1769. Kammerråd. Død i embedet 26.(27.) aug. 1779.

Høyer, Liv Bork. Toller i Molde 1752-53.

Høyer, Peter. Var fra 1. mars til 31. juli 1705 konstituert toller i Christiania efter F. Jørgensen. Ble siden foged i Nedenes.

Høysager, Peder, født 1748/50. 12 år i militæret. Underkonsumpsjonsbetjent i Trondhjem. Undertollbetjent sammesteds 16. jan. 1788 til død 6. sept. 1805, 56 år.

Høvaag, Anton Gunnerius, født 18. april 1829. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1. juli 1871. Død 2. mars 1894.

Haabjørn, James Christian, født 29. okt. 1797. Undertollbetjent i Trondhjem 24. jan. 1823. Død 25. jan. 1860.

Haagensen, Anders, født 1762. Underkryssbetjent i Langesund i 1822, tjenestetid 36 år.

Haagensen, Erich, født 1751. Tollrorskarl i Christiania i 1807, ansatt 1796.

Haagensen, Gunder, født 13. sept. 1850 i Rendal. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1877, tollrorskarl i Vadsø 16. mai 1881.

Haagensen, Hans. Tollrorskarl i Drøbak, 70 år i 1776.

Haagenssøn, Halvor. Toller i Værne kloster len 1632-43.

Haagstad, Peder Lassen. Tollbetjent i Bergen. Død før 3. juli 1789.

Haaland, Mads Endresen, født 1800. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 22. mai 1833.

Have, Rasmus, født 22. juli 1848. Skipsfører. Kryssbetjent i Larkollen 5. sept. 1883.

Haavie, Jens N., født 1786. Undertollbetjent i Christiania, ansatt april 1824.

 

[ Opp , G , H ]

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005