| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Tollere 1563-1886

Sist ajourført:
11.11.2005

 

 

Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886)

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 - 1886

 

I-L

[ I , J , K , L ]

Ibsen, Andreas. Mange år ved det kongelige sølvkammer. Visitør i Drammen 4. nov. 1749. Død før 2. okt. 1752.

Ibsen, Johan, født 17. okt. 1829 (i Molde?). Tollbetjent.

Ibsen, Jørgen Johan, født ca. 1800. Kopist. Tollkassererkontorist i Fredrikshald i 1822, tjenestetid 5 år, konstituert undertollbetjent sammesteds i 1823, tjenestetid 1½ år.

Ingebretsen, Aslac, født 1777. Tollrorskarl i Porsgrunn, ansatt 1811.

Ingebretsen, Lars, født 1761. Tollrorskarl i Brevik i 1809, ansatt 1802.

Ingvaldsen, Halvor. Tollrorskarl i Fredrikshald, 53 år i 1776.

Ingvardsen, Jens. Toller på Moss før 1633.

Ingvardsen, Ole, født 1805. Tollrorskarl i Rasvaag 14. jan. 1837, Hitterø 1. mars 1837. Var i tjenesten i 1858.

Ingvarsen, Hans. Nevnt som forrige tollskriver i Krogstad 29. okt. 1635. Også nevnt som toller i Moss i 1633-34.

Irgens, Johannes, født 6. juni 1793 i Kongsberg. Undertollbetjent i Kragerø, senere Sandnes og sist i Farsund, hvor død 15. mai 1837.

Irgens, Peter Andreas. Kort tid konstituert toller i Tromsø i 1795 og 1811. Senere guldsmed sammesteds.

Irmmersen(?), Hans. Toller i Sundmøre len i 1632-33.

Isachsen, Arnt. Bestalling som måler, veier og vraker i Arendal 10. des. 1692.

Isachsen, Daniel Johan Diedrich, født 8. aug. 1834. Cand. jur., ekspedisjons­sekretær i Finans- og tolldepartementet. Tollinspektør i Kristiansand 19. aug. (7. sept.) 1885. Medlem av tariffkommisjonen 1874-75 og 1879-81. Ridder av St. Olavs Orden og kommandør av 1. klasse av Spanske Carl IIIs Orden.

Isachsen, Hans, født 1799. Tollrorskarl i Skien tolldistrikt i 1846, ansatt 1829.

Isachsen, Jacob, født 1797. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1827.

Isachsen, Niels, født 1650. Adjungert tollbetjent i Moss, med suksesjonsrett, 16. aug. 1677, nevnt som kontrollør i Son i 1681, visitør i Son 25. april 1685, bekreftet 26. des. 1699. Dimittert efter ansøkning og efterfølger utnevnt 3. mai 1723.

Isachsen, Peder, født 1778. Tollrorskarl i Aarøsund i 1823, ansatt 1803.

Isebrandtssøn, Jacob. Undervisitør nordenfjells (sammen med D. Hessel) 31. mars 1620, visitør 16. mars 1622, bestalling 19. april 1623.

Ivarsdatter, fru Karen, St. Olafs Gods. Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl.a. toll.

Iversen, Anders. Toller og foged i Romsdal i 1625-40 - og senere? Bodde på Vestnes. Portret i Vestnes kirke.

Iversen, Carl Oluf Edvard Waldemar, født 1833(40/41). Leiet undertollbetjent. Under­toll­betjent i Vadsø 28. april 1871, Fredrikstad 1876. Avskjed 1879.

Iversen, Hans. Kornmåler i Bragernes. Kontrollør og tollbetjent i Sand, veier og måler sammesteds 22. aug. 1714. Død før 2. aug. 1721.

Iversen, Jacob. Tollrorskarl i Fredrikshald, 61 år i 1776.

Iversen, Jens, født 1791. Glassverksfullmektig. Undertollbetjent i Porsgrunn 1837. Død 19. nov. 1863.

Iversen, Jens Kiel, født 1749(51). Undertollbetjent i København, ekstratollbetjent i Aalborg. Tollbetjent i Porsgrunn 8. des. 1783 til død 1791.

Iversen, Jores(?). Var tollrorskarl i Molde i 1822, alder 68 år, tjenestetid 32 år.

Iversen, Jørgen Ludvig, født 6. juli 1848. Skipsfører. Kryssbetjent i Langesund 26. aug. 1879.

Iversen, Lars, født 1827. Kontorist. Undertollbetjent i Larvik 7. april 1860. Død 1870.

Iversen, Michel. Tollbetjent i Søndhordland 29. jan. 1698.

Iversen, N. Visitør i Son, ville avstå 1723.

Iversen, Peder, født 1769. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1807, ansatt 1788.

Iversen, Rasmus, født 1769/70. Tollrorskarl i Aasgaardstrand i 1811, ansatt 1798.

Iversen, Torsten, født 1776. Tollrorskarl i Svelvik, ansatt 1809.

Iverssøn (Jernskjæg), Peder. Var i 1585 forlenet med Brunlag og Numedals len, inkludert toll.

[ Opp , I , J , K , L ]

Jacobsen, Abraham. Skipsmåler sønnenfjells, stasjonert Drammen, 8. mai 1671 til 21. april 1677.

Jacobsen, Abraham, født 1835. Leiet tollrorskarl (undertollbetjent?) i Mærdø 1859.

Jacobsen, Adam. Sisemester i Skien i 1623-34.

Jacobsen, Amund, født 21. jan. 1831. Lagerbetjent. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1869.

Jacobsen, Anders, født 1795. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1832.

Jacobsen, Arent Laurentius, født 20. des. 1817. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Arendal 1838, ansatt 26. feb. 1839.

Jacobsen, Bernhard Christopher, født 16. mars 1853. Kontorist. Tollkontorist i Bergen, ansatt 1. aug. 1872.

Jacobsen, Christen. Toller i Son i 1617-19.

Jacobsen, Christian, født 7. aug. 1836. Sjømann. Kryssrorskarl 1856, tollrorskarl i Fredrikstad 1. april 1868.

Jacobsen, Daniel, født 1779. Undertollbetjent i Larvik 1819-47.

Jacobsen, Daniel. Tollbetjent i Kristiansand omkring 1680.

Jacobsen, Eilert, født 1820. Sjømann. Tollrorskarl i Kristiansand 7. nov. 1848.

Jacobsen, Eric, født 1781. Tollrorskarl i Sandesund i 1823, ansatt 1817.

Jacobsen, Gabriel, se Hirtznach, Gabriel Jacobsen.

Jacobsen, Gustav, født 1831. Tollrorskarl på Mærdø i 1851.

Jacobsen, Hans. Toller i Moss og Son feb. 1649, bekreftet 13. sept. 1656 og 1. juni 1662. Død 1678.

Jacobsen, Hans Tobias. Leiet tollrorskarl i Flekkefjord 19. sept. 1857.

Jacobsen, J., 1774. Undertollbetjent i Moss i 1838.

Jacobsen, Jacob, født 16. juli 1814. Sjømann. Tollrorskarl i Langesund 1. nov. 1853.

Jacobsen, Jacob, født 1796. Tollrorskarl i Stavanger, ansatt 1813.

Jacobsen, Johan. Toller i Kil, nevnt 1657.

Jacobsen, Johan. Toller i Mandal og Undal 15(?)56 og -61.

Jacobsen, Johan August, født 2. mai 1852. Sorenskriverkontorist 29. april 1868. Tollkontorist i Fredrikstad 1. des. 1875. Konstituert tollkasserer 12. mai 1886 til 21. jan. 1887.

Jacobsen, Johan Beer. Konstituert tollrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 28. april 1873.

Jacobsen, Johan Didrik, født 14. mars 1827. Sjømann. Tollrorskarl i Drammen, ansatt I kl. 1. okt. 1860.

Jacobsen, Johannes, født 1804/05. Kjøpmann. Undertollbetjent i Langesund 1841, konstituert overtollbetjent sammesteds 27. nov. 1841 til 1. april 1845, undertollbetjent i Christiania 22. nov. 1851. Død 3. feb. 1880.

Jacobsen, Jørgen. Var tollfullmektig i Arendal i 1701.

Jacobsen, Lars, født 29. jan. 1841. Tollkontorist. Undertollbetjent i Christiania 26. juni 1872, overtollbetjent sammesteds 13. mars 1882. Død 18. okt. 1889.

Jacobsen, Lars Peder, født 12. juni 1823. Sjømann. Leiet tollrorskarl 20. april 1843, tollrorskarl i Kjørviken 1. okt. 1849, senere i Mærdø og Sandvigen.

Jacobsen, Lauritz. Krovert 5. jan. 1629 og samtidig toller i Risør. Avskjed 1635. Død 1638.

Jacobsen, Lorentz. Undertollbetjent i Risør i 1639. Nevnt sammesteds 1633-34.

Jacobsen, Ludvig, født 5. nov. 1826. Styrmann. Tollrorskarl i Christiania 23. sept. 1869.

Jacobsen, Niels, døpt i Fredrikshald l. sept. 1758. Tollskriver i Fredrikshald i 13 år, senere skriver og fullmektig i Det Norske Toldkontor i Generaltoldkammeret i 8 år. Toller i Tromsø 13. des. 1787. Tiltrådt våren 1789. Død i embedet 29. jan. 1791.

Jacobsen, Niels, født 1744. Underoffiser. Undertollbetjent i Sand i 1809, ansatt 1786.

Jacobsen, O., født 1813. Tollrorskarl III kl. i Bergen 21. nov. 1843. Avskjed 10. juli 1852.

Jacobsen, Ole, født 1777. Tollrorskarl i Egersund i 1822, ansatt 1817. Død før 5. juni 1837.

Jacobsen, Ole. Tollrorskarl, død i Tangen (Drammen) mars 1838, 43 år.

Jacobsen, Ole, født 17. aug. 1865. Tollkontorist i Trondhjem 15. jan. 1884.

Jacobsen, Ole. Tollrorskarl i Langesund, 50 år i 1776.

Jacobsen, Oscar, født 4. nov. 1857. Styrmann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Moss(?), ansatt 12. feb. 1885.

Jacobsen, Peder. Toller (tollskriver?) i Romsdal i 1623.

Jacobsen, Peder. Tollbetjent i Langesund (stasjonert Brevik) 1655-61.

Jacobsen, Peder, født 1760. Tollrorskarl i Sandefjord i 1811, ansatt 1. mars 1801.

Jacobsen, Rasmus. Konsumpsjonsbetjent i Bergen 16. juli 1771-96. Var undertollbetjent sammesteds i 1823, ansatt 1808.

Jacobsen, Rasmus C. Leiet undertollbetjent i Arendal 1859.

Jacobsen, Reinholdt Andreas, født 20. des. 1857. Kontorist. Tollkontorist i Bergen 1. okt. 1873.

Jacobsen, Steffen. Tollersvend i Christiania 1616-17.

Jacobsen, Søren, født 1780/81. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1811, ansatt 1. april 1809.

Jacobsen, Tønnes, født 1840. Matros. Kryssrorskarl 1867, tollrorskarl i Søndre Sund 1. april 1878.

Jacobsen, Waldemar, født 1769. Undertollbetjent i Bergen 1812. Død 6. mars 1836, 66 år gammel.

Jacobsen, Wilh. Thore, se Udø, Wilh. T. J.

Jahnsen, Andreas, født 1740. Stempler og forseglingsbetjent i Bergen 1769, utnevnt 3. mai 1773, kontrollør i Rendsborg (Danmark) 4. nov. 1776, tollinspektør i Bergen 26. okt. 1778. Avskjed 1793.

Jahnsen, Johan Reinert, født 1821. Bokholder ved Akershus Ingeniørdetasjement. Undertollbetjent i Bergen 23. des. 1871. Utgått 1878.

Jahnsen, Jørg. Fred., født 1829. Tollrorskarl i Drammen, undertollbetjent i Kristiansand 7. juni 1866.

Jansen, Andreas, født 20. april 1837. Skipsfører. Leiet bestyrer ved Sletten stasjon 1877, undertollbetjent i Bergen 24. juni 1884.

Jansen, Cornelius. Tollbetjent i Tønsberg 23. april 1610. Nevnt sammesteds 1633.

Jansen, Halvor. Var visitør i Christiania i 1768-69.

Jansen, Jacob. Undertollbetjent i Risør. Død 5. mars 1846.

Jansen, Jacob Kirsebom, født 1785/86 i Eikvåg. Skipsfører. Undertollbetjent i Flekkefjord tolldistrikt 3. mai 1831. Død 1846 i Portør.

Jansen, Jacob Kørselbom(?). Leiet tollrorskarl i Sogndal 15. juli 1836.

Jansen, Johannes, født 21. juni 1825. Snekker. Konstituert tollrorskarl i Haugesund, tollrorskarl i Stavanger 8. sept. 1857.

Jansen, John, født 1800/01. Tollrorskarl i Lodshavn 1. april 1829, Sogndal 2. mai 1836.

Jansen, Jørgen, født 1826. Sjømann. Tollrorskarl i Horten, ansatt 1. nov. 1860.

Jansen, Lorentz, født 1744. Forpaktningssocietets­visitør i Kragerø. Undertollbetjent sammesteds 1. jan. til 22. mai 1777 og derpå forflyttet til Rødtangen. Død før 11. juni samme år.

Jansen, Nicolai Severin, født 1831 i Flekkefjord. Skipsfører. Konstituert tollrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 21. jan. 1858.

Jansen, Reinert Andreas, født 4. aug. 1819. Tollrorskarl i Flekkefjord 1837, undertollbetjent i Ny Hellesund 27. nov. (des.) Kristiansand 1874. Død 27. juli 1886.

Jansen, Richard Lauritz Solland, født 4. nov. 1827. Tollkontorist i 2 år, konstituert tollrorskarl i Egvaag 5. juni 1845, fast ansatt 8. jan. 1850, tollrorskarl I kl. 9. feb. 1852, undertollbetjent i Drammen 10. okt. 1859, forrettende tollinspektør og tollkasserer i Sogndal 23. mai 1862, overtollbetjent i Bergen 16. jan. 1875, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Haugesund 10. jan. (juni) 1881. Avskjed 1. april 1908.

Jansen, Willum. Taksadør i Bergen 7. april 1669. Bekreftelse ikke meddelt da stillingen opphevet, nevnt 31. okt. 1672.

Jansen, Willum. Visitør i Fredrikshald i 1681.

Jaspersen, Hans, født 1768(70). Undertollbetjent i Drøbak i 1823, ansatt på Sand 15. mai 1801/02. Død før 10. okt. 1836.

Jebsen, Johan P., født 1825. Tollrorskarl på Mærdø i 1847, ansatt 1844.

Jensen, A., født 1806. Tollrorskarl I i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1825.

Jensen, Anders. Måler, veier og vraker i Risør, ansatt 12. mars 1681.

Jensen, Anders. Toller i Tønsberg len i 1639-40.

Jensen, Anders, se Hellekande, Anders Jensen.

Jensen, Anders. Toller i Holmestrand 14. juli 1638, Moss mars 1641. Død før 15. april 1646.

Jensen, Anders, født 1761(71). Tollrorskarl på Hitterø (Rasvaag) 1. okt. 1796. Var i tjenesten til 1826.

Jensen, Anders, født 1760. Undertollbetjent i Drammen i 1811, tjenestetid 20 år.

Jensen, Andreas. Toll- og pass-skriver i Bergen 19. april 1710. Død før 6. juli 1718.

Jensen, Andreas, født 1787. Tollrorskarl i Vallø i 1811, ansatt 1810.

Jensen, Carl, født 15. des. 1837. Fraktemann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Larkollen(?), ansatt 24. mars 1871.

Jensen, Christen. Toller i Søndre Viken. Kalles avsatt 13. jan. 1610.

Jensen, Christen, født 1789. Tollrorskarl på Borøen, ansatt 1829. Død des. 1845.

Jensen, Christian, født 1781. Tollrorskarl i Vallø i 1823, tjenestetid 1 år.

Jensen, Christopher, født 1766. Underoffiser. Undertollbetjent i Kragerø, ansatt 8. des. 1810. Avskjed 30. april 1811.

Jensen, Gudmund, født 1805. Undertollbetjent i Fredrikshald. Død 19. april 1837.

Jensen, Gustav Teresius, født 1824. Tollrorskarl i Risør i 1877, konstituert 1. juni 1872.

Jensen, Hans. Tollbetjent i Mandal 2. juni 1670. Var sammesteds i april 1698 (1678?).

Jensen, Henrik. Visitør på Moss 7. mars 1621, stasjonert Mjelløs.

Jensen, J., født 30. mai 1819. Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1849.

Jensen, Jac. Toller i Sundhordlen i 1648.

Jensen, Jacob, se Hersleb, Jacob Jensen.

Jensen, Jens, født 1775. Tollrorskarl i Bergen i 1816, ansatt 1803.

Jensen, Jens. Tollbetjent i Skien i 1670-årene.

Jensen, Jens, født 1777(79). Tollrorskarl i Holmsbo i 1823, ansatt 1805.

Jensen, Jens Gerhard, født 1821. Tollinspektørfullmektig i Christiania, undertollbetjent i Bergen 11. feb. 1854. Død 1856.

Jensen, Jens Julius, født 28. juli 1832. Kommandersersjant. Undertollbetjent i Kristiansund 3. nov. 1875.

Jensen, Joen. Overmåler i Bergen, nevnt 28. feb. 1758.

Jensen, Julius, født 9. juli 1854. Underkasserer og bokholder ved jernbaneanleggene. Undertollbetjent i Christiania 25. juni (l. juli) 1883.

Jensen, Karl Martin Oluf, født 25. mars 1853. Tollbetjent i Aarøsund. Konstituert?

Jensen, Knut. Toller og foged, nevnt i Romsdal og Sundmøre 1611-28.

Jensen, Lars, født 1792. Konstituert undertollbetjent i Drammen 1810.

Jensen, Lorentz. Skipsfører fra Flensborg. Kryss- og undertollbetjent i Lexen 17. feb. 1777, hvor avskjed 8. des. 1784. Senere i Trondhjem? Avskjed 1797.

Jensen, Lorentz, født 1776. Tollkontrollør i Hammerfest.

Jensen, M., født 1821. Tollrorskarl i Arendal 1847.

Jensen, Nicolai Carl, født 16. nov. 1814. Skipsfører. Undertollbetjent i Rødtangen 2. des. 1861.

Jensen, Nicolas. Tollbetjent i Svinesund 6. juni 1665, bekreftet 20. nov. 1670.

Jensen, Niels. Nevnt 6. april 1641 som forrige toller i Drammen.

Jensen, Niels, se Bjørndalen, Niels Jensen.

Jensen, Niels, født 1800. Tollrorskarl på Mærdø 1857.

Jensen, Niels, født ca. 1635 i Helgenæs i Jylland. Nevnt som gjestegiver og tiendebetjent (og tollbetjent?) i Svelvik i 1666. Toller i Sand 4. jan. 1675, bekreftet 17. feb. 1700. Adjungert(?) toller sammesteds fra 1673. Ble 28. mars 1705 fradømt to års lønn p.g.a. uorden i regnskapene. Død før 17. nov. 1710.

Jensen, Niels, født 1750. Undertollbetjent i Drammen i 1808, tjenestetid 7 år.

Jensen, Niels. Toller i Porsgrunn 1626, forflyttet til Drammen 1648. Avsatt 26. oktober 1649, med kongelig approbasjon av 20. feb. 1650. Satt under tiltale 25. mai 1652.

Jensen, Ole. Tollrorskarl i Arendal 4. april 1843.

Jensen, Oluf. Tollbetjent i Ryfylke 20. des. 1670.

Jensen, Peter. Bokholderassistent i den østersjøiske og vestindiske handel. Kontrollør (stillingen nyopprettet p.g.a. kongelig resolusjon av 5. sept. 1787 om frigivelse av handelen i Finnmark) i Hammerfest 13. des. 1787, tiltrådt våren 1788, tollkasserer i Arendal 25. mai 1804. Død 20. mars 1814 i Arendal, 66 år.

Jensen, Peter, født 26. aug. 1826. Tollrorskarl i Christiania i 1854, undertollbetjent i Flekkefjord 11. juni 1873, Christiania 22. mai 1875. Død 7. mai 1889.

Jensen, Peter, født 1770. Undertollbetjent i Drammen i 1811, ansatt 1810.

Jensen, Svend, født 24. juli 1843. Matros. Leiet tollrorskarl 1867, kryssrorskarl på «Maagen» (Fredrikstad) 1. des. 1881.

Jensen, Søfren. Tollbetjent i Verne kloster 1634-35.

Jensen, Søren, født 1813. Tollrorskarl i Lillesand i 1841, ansatt 1834.

Jensen, Søren. Tollbetjent i Langesund 1740-55.

Jensen, Tarald, født 1812. Leiet tollrorskarl i Grimstad 1838, fast ansatt mars 1839.

Jensen, Thomas, født 1742. Tollrorskarl i Stavern i 1807, ansatt 2. mai 1798.

Jensen, Thor Jørgen, født 21. juni 1816. Sjømann. Tollrorskarl i Langesund, ansatt 1. sept. 1849.

Jensen, Thorbjørn, født 1786. Undertollbetjent i Bergen 1817, overtollbetjent i Trondhjem tolldistrikt 20. nov. 1837, tiltrådt 1. april 1838. Død 9. nov. 1842.

Jensen, Willum. Toller, rådmann og fut i Stavanger 1620-21.

Jensen, Wulf Christian. Tollbetjent i Fredrikstad 28. feb. 1674. Død juni 1690.

Jepsen, Nicolai, født 28. aug. 1864. Tollkontorist i Trondhjem, ansatt 12. nov. 1884.

Jespersen, Gregers. Toller i Krogstad, nevnt 1663-78.

Jessen, Christian Frederik, født 1785. Tolloppebørselsbetjent i Egersund 14. april 1817, overtollbetjent i Christiania 30. mars 1831. Død 21. aug. 1834.

Jessen, Court, født 1688 i Skien. Sjøkadett i 6 år, i russisk tjeneste 1707-15. Toller i Risør 25. jan. 1717 (nevnt sammesteds 1716), bekreftet 28. april 1731. Død 14. juni 1735.

Johannesen, se Johansen.

Johansen, Arndt, født 1620. Undervisitør i Larvik(?), nevnt 29. juni 1650. Var tollbetjent i Risør i 1664, 44 år gammel.

Johansen (Johannesen), Berge, født 1765. Tollrorskarl i Bergen i 1822, ansatt 1794.

Johansen, Carl, født 1816. Tollrorskarl II i Trondhjem 4. juli 1841, tollrorskarl I sammesteds 15. feb. 1851. Død 9. des. 1878.

Johansen (Johannesen), Carl, født 9. okt. 1851. Sjømann. Leiet tollrorskarl på «Ørnen», stasjonert Fredrikstad, ansatt 3. april 1877.

Johansen, Christian Martin, født 12. feb. 1831. Sjømann. Tollrorskarl i Sandøsund 23. juni 1879.

Johansen, Christian Martin, født 1814 på Vallø. Marineløytnant. Konstituert over­kryss­betjent ved tollkryssningen i Christianiafjorden 1. sept. 1852, konstituert krysskontrollør i Moss 9. des. 1854, overkryssbetjent i Bergen 6. (11.) juli 1857, tollkasserer i Brevik 16. nov. 1867.

Johansen (Johannessøn), Cornelius. Toller og borgermester i Tønsberg 1610-38.

Johansen (Johannesen), Ellef, født 26. juni 1855. Sjømann. Leiet tollrorskarl på «Ørnen», stasjonert Fredrikstad, ansatt 25. mars 1878.

Johansen, Gunder, født 1759. Tollrorskarl i Svelvik i 1823, ansatt 1803.

Johansen, Gunder, født 26. juli 1827. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Larkollen(?), ansatt 11. juni 1859.

Johansen (Johannesen), Hans, født 26. okt. 1847. Sjømann. Leiet tollrorskarl på «Ørnen», stasjonert Moss, ansatt 1. april 1876.

Johansen, Hans, født 5. mai 1820. Tjener. Tollrorskarl i Drammen 1. sept. 1849.

Johansen (Johannesen), Hans Jørgen, født 29. feb. 1844. Skipsfører. Tollrorskarl i Christiania, ansatt 7. nov. 1883.

Johansen, Jacob. Tollrorskarl i Larvik, 45 år i 1776.

Johansen, Jacob, født 1776. Tollrorskarl i Sogn i 1810, ansatt 1803.

Johansen (Johannesen), Jens, født 1794. Tollrorskarl I i Larvik tolldistrikt i 1846, ansatt nov. 1834.

Johansen (Johannesen), Jens, født 1814. Tollrorskarl i Arendal, ansatt II kl. 1837, I kl. 12. april 1838, forflyttet til Grimstad 1840. Var i tjenesten i 1846.

Johansen (Johannesen), Johan, født 1828. Sjømann. Tollrorskarl i Stathelle, ansatt 20. mars 1853.

Johansen (Johannesen), Johan. Var undertollbetjent i Strømsø i 1735.

Johansen (Johannessen), Johan Ingebarth, født 15. juli 1840. Skipsfører. Tollrorskarl i Langesund 1. mai 1875.

Johansen (Johannesen), Johannes. Tollrorskarl i Arendal tolldistrikt 15. mars 1839.

Johansen (Johannesen), født 1768. Undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen i 1822, ansatt 1796.

Johansen (Johannesen), John, født 10. des. 1821. Leiet tollrorskarl i Høievarde 24. april 1857.

Johansen, Karl Edvard, født 11. okt. 1845. Tollrorskarl i Christiania 1. april 1878, undertollbetjent i Stavanger 2. juli 1881.

Johansen (Johannesen), L. C., født 27. aug. 1818. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1844, tollrorskarl i Larvik 17. aug. 1849, kryssbetjent 1860-68.

Johansen (Johannesen), Lars, født 1781. Kryssrorskarl i Langesund i 1823, ansatt 1806.

Johansen, Lars, født 1778. Kryssrorskarl i Langesund i 1811, ansatt 1805.

Johansen, Lars, født 3. mars 1849. Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876.

Johansen (Johannesen), Lars, født 1810. Kontorist hos innrulleringssjefen i Christiania. Undertollbetjent i Fredrikstad 11. juni 1856, Christiania 18. des. 1863. Utgått 1882.

Johansen (Johannesen), Ole. Tollrorskarl I i Farsund, ansatt 9. juli 1836. Død 13. mars 1846.

Johansen, Ole, født 1. okt. 1775(67). Fyrvokter i 15 år. Uthavnsbetjent på Tyrhaug 5. aug. (24. nov.) 1811, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 8. juli 1837.

Johansen, Ole Fredrik, født 14. juli 1851. Cand. jur. Tollkontorist 1. feb. 1875, undertollbetjent i Christiania 25. juni (l. juli) 1883.

Johansen (Johannessen), Peter, født 3. aug. 1840. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Arøen 15. sept. 1872.

Johansen, Poul, født 1766. Undertollbetjent i Trondhjem i 1812, ansatt 1805.

Johansen (Johannesen), Rasmus, født 1794. Tollrorskarl I i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1826.

Johansen, Stephanus, født 1771. Tollrorskarl i Vallø i 1811, ansatt 1805.

Johansen (Johannessen), Theodor Constantinus, født 18. okt. 1847. Sjømann. Tollrorskarl i Langesund 16. juni 1879.

Johansen (Johannesen), Thore. Tollrorskarl i Tønsberg, 51 år i 1776.

Johnsen, Amund, født 1779. Tollrorskarl i Sandesund i 1811, ansatt 1803.

Johnsen, Anders, se Undahl, Anders Jonssøn.

Johnsen, Anders, født 1845. Skipsfører. Konstituert tollrorskarl i Tvedestrand 8. juni 1875, fast ansatt 1. jan. 1876.

Johnsen, Andreas, født 22. mai 1833. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Kjærringvik 15. april 1875.

Johnsen, Christian, født 1782(?). Undertollbetjent i Bergen, ansatt 1812. Død 4. feb. 1844, 50 år.

Johnsen, Erik, født 6. sept. 1851. Handelsbetjent. Tollkontorist i Trondhjem 18. juni 1877.

Johnsen, Gabriel, født 1783. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1803.

Johnsen, Halvor, født 1829/30. Tollrorskarl, undertollbetjent og forrettende tollkasserer i Mosjøen 27. juni, tiltrådt 1. okt. 1878. Død 6. feb. 1886.

Johnsen (Jonssøn), Hans. Tollbetjent i Trondhjem 10. mars 1660. Avgått før 7. juni 1660.

Johnsen, Hans, født 24. april 1837. Musketér, kontorist. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1874.

Johnsen, Henrich. Toller i Molde(?) i 1677.

Johnsen, J., født 1789. Tollrorskarl I i Kristiansund i 1846, ansatt 1825.

Johnsen, Jacob, født 1779. Tollrorskarl i Sogn i 1823, ansatt 1803.

Johnsen, Jens, født 1788. Tollrorskarl i Skien tolldistrikt i 1846, ansatt 1824.

Johnsen, Jens. Tollfullmektig i Snig, nevnt 1630-33.

Johnsen, Johan Henrik, født 9. juni 1843. Skipstømmermann. Kryssrorskarl 9. aug. 1875, tollrorskarl i Fredrikstad 20. april 1881.

Johnsen, Johan P., født 11. nov. 1819. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 24. okt. 1858.

Johnsen, Johannes, født 1774. Tollrorskarl i Sand i 1809, ansatt 11. sept. 1801.

Johnsen, John, født 26. jan. (okt.). 1840. Kommandersersjant. Undertollbetjent i Stavanger 22. juni 1876, Trondhjem 2. juli 1881. Død 10. aug. 1895.

Johnsen, John, født 1772. Tollrorskarl på Borøen i 1822, ansatt 1814.

Johnsen, Julius, født 29. mars 1839. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Christiania 23. sept. 1869.

Johnsen, Knud, født 21. sept. 1808. Sjømann. Tollrorskarl i Kragerø 18. mai 1834. Var i tjenesten 1871.

Johnsen, Knud, født 1801. Tollrorskarl i Risør i 1846, ansatt 1834.

Johnsen, Knud, født 1784. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1811, ansatt 1807.

Johnsen, Lars, født 1797. Tollrorskarl i Stavanger i 1822, ansatt 1820. Var undertollbetjent sammesteds i 1838.

Johnsen, Niels, født 4. juni 1809. Tollrorskarl i Gamle Hellesund i 1851, ansatt 1. jan. 1842.

Johnsen (Mæbye), Ole, født 1786. Tollbetjent (?) i Trondhjem, ansatt 18. mai 1819, avskjed nov. (des.) 1852.

Johnsen, Peder, født 1790. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 1821. Død 12. feb. 1856.

Johnsen, Torchel, født 1781. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1807.

Johnsen, Torger, født 1821. Skipsfører. Undertollbetjent i Kjærringvik 2. des. 1858. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse. Utgått 1879.

Johnsen, Truls, født 9. aug. 1824. Båtsmann i marinen. Undertollbetjent i Lyngør 26. juni 1872.

Johnsen, William, født 1753. Tollbetjent i Mandal i 1823, ansatt 1813.

Johnsen, Aanen, født 19. juli 1826(27). Handelsbetjent. Tollrorskarl i Hammerfest 1851, undertollbetjent sammesteds 11. juni 1856, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Farsund 8. mars (1. mai) 1873. Avskjed 1904. Død 22. (25.) nov. 1907 i Christiania.

Johnstad, Martinius Larsen, født 18. juni 1822. Gevaldiger. Tollrorskarl i Bergen 5. okt. 1857. Død 27. april 1887.

Jonassen, Jan Theodor, født 7. des. 1844. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Stavanger 1. mars 1880.

Jonassen, Jonas. Tollrorskarl i Farsund 10. juni 1850.

Jonssøn, Anders, se Undall, Anders Jonssøn.

Jordahl, Anders Andersen, født 18. aug. 1834. Postfører. Tollrorskarl i Kristiansund 24. juli 1874.

Josephsen, Joseph, født 1828. Tollrorskarl i Korshavn 1. april 1858-60.

Jostsen, Henrik. Toller i Ellingkilde i 1642-43.

Jostssøn, Anders, se Winther, Anders Jostssøn.

Jude, Peder. Byfoged, borger- og sisemester i Malmø. Fikk brev, datert 29. sept. 1572, på å være toller (øverstetoller) i Marstrand.

Juel, Hans. Måler, veier og vraker i Fredrikshald 31. mars 1688.

Jueler, Wilhelm. Visitør i Fredriksværn 1768-69. Visitør i Larvik, 62 år i 1776.

Juell, Andreas Chrystie, døpt 20. mai 1760 i Arendal. Kjøpmann. Overtollbetjent i Arendal 4. mai 1816. Avskjed 30. okt. 1829. Død 4. juli 1834 i Arendal.

Juell, Carl Feodor Frederik Rasmus, født 3. sept. 1839. Artium. Leiet og konstituert undertollbetjent fra 1874, undertollbetjent i Stavanger 10. okt. 1876, Christiania 23. juni 1882. Avskjed 1. juli 1891. Død 1893.

Juell (Juul), Halvor Andersen, født 1834. Skipsfører. Tollrorskarl i Skien 15. aug. 1873.

Juell, Hans. Forleningsbrev 1657 (som vanlig med toll og sise) på Agdesiden len.

Juell (Juul), Jens Kristian, født i Haderslev. Tjener hos den danske envoyé ved det russiske hoff. Konsumpsjonsbetjent i Kristiansund 1777-79, overtollbetjent sammesteds 1780. Død 1787.

Juell (Juul), Jens, født 1806. Sjømann. Tollrorskarl II i Trondhjem 1. feb. 1844, tollrorskarl I sammesteds 1. mai 1851. Avskjed 30. sept. 1874.

Juell, Nicolai Christian, født 6. mai 1723 på Bjørneby i Hoff. Skipsfører, senere kjøpmann. Generaltollforpakter i Arendal i 1750-årene til 1769. Død 31. juli 1777.

Juell, Niels Hanssøn, født 1684 i Fredrikstad. Visitør i Fredrikshald 24. okt. 1712, tollbetjent sammesteds 8. mars 1713, bekreftet 26. jan. 1731 og 23. sept. 1748. Død 25. mars 1758.

Juell, Ove. Var i 1585 forlenet med Akershus inkludert toll. Befalingsmann. Avla regnskap for «Bradsberre» i 1598. Toller i Skien i 1590.

Juell, Peter, født 1739. Politibetjent i Stavanger i 10 år. Uthavnsbetjent i Egersund (Songdal) 30. mars 1778, visitør i Sogndal 1798, tolloppebørselsbetjent sammesteds 18. juli 1798. Avskjed 27. feb. 1820. Død 1. juni 1830 i Regefjord, 92 år og 9 måneder.

Juell, Peter Johan. Leiet tollrorskarl i Arendal tolldistrikt 25. mai 1839.

Juell (Juel), Thomas. Tollbetjent i Tønsberg 24. sept. 1669, bekreftet 5. sept. 1670.

Juell (Juel, Juul), Vincents. Toller i Bergen i 1572-73. Ble, som toller i Brunlag len, 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl.a. tollen i lenet.

Junghans, Henning. Kongelig fullmektig i Vestindien i 10 år. Overtollbetjent og kontrollør i Drammen 1777, konsumpsjonsinspektør sammesteds 17. juni 1779 (l. jan. 1780) til død (i København) 9. okt. 1783.

Just, Carl Christian, født 1827. Tollrorskarl, undertollbetjent i Christiania 23. juni 1874. Avskjed 1885.

Justen, Peder. Veier og måler i Mandal i 1687.

Jæger, Adolph Arnfeldt, født 16. (12.) mars 1812. Kjøpmann. Leiet kryssbetjent, undertollbetjent på Kalvøen, konstituert 1. des. 1844, utnevnt 7. feb. 1848, forflyttet til Arendal 13. juni 1853. Død 3. mai 1860.

Jæger, Ahasverus, født 1679. Vikariert som tollbetjent og konsumpsjonsbetjent i Bergen i noen år. Anbefalt av dronningen fordi han sendte hende en perle. Tollbetjent i Sandviken 26. mai 1723, bekreftet 4. mai 1731. Død 19. sept. 1745.

Jæger, Ahasverus, født 6. feb. 1754. Adjungert faren (N. C. J.) 6 år. Tollbetjent i Sandviken 19. okt. 1785, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 23. april 1825 i Jægersminde ved Bergen.

Jæger, A. G. Var tollskriver i Arendal i 1804.

Jæger, Gabriel. Opplagsskriver og taksadør i Trondhjem 17. nov. 1710. Død 23.(21.) mars 1725.

Jæger, Herman, født 14. nov. 1788. Konstituert undertollbetjent i Bergen 7. mars 1820, undertollbetjent i Trondhjem 26. jan. 1821. Død 9. mai 1854.

Jæger, Nicolai Castberg, født 7. april 1722. Adjungert faren i noen år, tollbetjent i Sandviken 4. nov. 1745, bekreftet 13. juni 1747. Pensjonert under forpaktningstiden. Derpå fortsatt ekstratollbetjent sammesteds til død 31. aug. 1785 i Bergen.

Jæger, Nils Winther Luth, født 23. aug. 1772 (døpt i Moland 22. mai 1772?). Kapt. Overtollbetjent i Mandal 17. mai 1822 til død 7. okt. 1840.

Jørgensen, Anders. Borgermester i Helsingborg. Toller i Moss, Soon og Kraakstad 6. mai 1682. Efterfølger utnevnt 30. nov. 1683. Død i embedet 27. feb. 1697.

Jørgensen, Anders, født 1775. Undertollbetjent i Stavanger 1822, ansatt 1815.

Jørgensen, B., født 1809. Tollrorskarl i Stavanger tolldistrikt i 1846, ansatt juli 1840.

Jørgensen, Christen, født 1798. Tollrorskarl i Sandefjord i 1846, ansatt mai 1838.

Jørgensen, Elias, født 1813. Leiet kryssrorskarl 1841, tollrorskarl i Egvaag 1. juni 1852, til 1868.

Jørgensen, Erik, født 1631 i Helsingør. Toller i Ryfylke (Nærstrand) 14. jan. 1662, bekreftet 20. aug. 1670. Fikk 23. juni 1674 rett til å drive handel. Nevnt sammesteds også 11. april 1695.

Jørgensen, Frantz. Visetoller i Moss, Soon og Kraakstad 30. nov. 1683, toller i Christiania 31. des. 1695, bekreftet 2. des. 1699. Arrestert mars(?) 1705 for omfattende tollsvik, - «han havde colluderet med samtlige Handlende og snydt Kongens Kasse». Sultet seg ihjel og døde 27. nov. 1706.

Jørgensen, Gabriel Tobias. Kryssrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 16. april 1851.

Jørgensen, Gunvald, født 17. mai 1833. Stykkjunker. Undertollbetjent i Tønsberg 27. juni 1878.

Jørgensen, Hans. Bestalling som måler og vraker i Larvik 23. okt. 1663.

Jørgensen, Hans. Tiendeskriver i Kristiansand og Arendal, utnevnt 29. mars 1669. Var veier og måler i Kristiansand i 1681 og 12. sept. 1685.

Jørgensen, Jacob. Toller (adjungert? eller tollskriver?) i Ryfylke i 1642-53.

Jørgensen, Jacob. Toller i Tønsberg by og len, fratrådte 1. okt. 1659. (Var toller sammesteds fra 1. okt. 1657?).

Jørgensen, Jacob. Slottsskriver på Bergenhus, ble 12. mai 1592 tilforordnet å skulle oppebære kronens rettighet og sise. Nevnt som sisemester sammesteds også 9. juni 1600. Lagmann sammesteds 1601.

Jørgensen, Jørgen. Konsumpsjonsskriver i Larvik i 1681. Nevnt som kontrollør sammesteds 1682.

Jørgensen, Jørgen. Måler, veier og vraker i Moss 15. sept. 1688. Død 1716.

Jørgensen, Ole, født 1766. Tollrorskarl i Bergen 1799. Død 12. nov. 1835.

Jørgensen, Peder, født 1768. Tollrorskarl i Sand, ansatt 1810.

Jørgensen, Peder, se Kønig, Peder Jørgensen.

Jørgensen, Rasmus. Konsumpsjonsbetjent i Skien. Tollbetjent i Thyrhaug 20. des. 1786. Død 1787.

Jørgensen, Rasmus. Toller i Bergen i 1600.

Jørgensen, Theodor, født 24. aug. 1851. Styrmann. Leiet tollrorskarl 12. mai 1881, tollrorskarl i Ny Hellesund, ansatt 16. nov. 1884, konstituert undertollbetjent og bestyrer sammesteds 26. mai 1885.

Jørgensen, Torjus, født 1797. Tollrorskarl i Arendal 10. juni 1833. Død des.(?) 1844.

Jørstad-Halvorsen, Knud, født 30. sept. 1830. Sjømann. Leiet tollrorskarl. Tollrorskarl i Stavanger 1. feb. 1870.

[ Opp , I , J , K , L ]

Kahrs, Christian Heiberg, født 5. sept. 1789(90) i Strandebarm. Kaptein. Undertollbetjent i Larvik i 1823, senere Drammen, overtollbetjent i Tønsberg 29. nov. 1830, Fredriksværn 1840-42, Drøbak 23. sept. 1842. Død i embedet 29. mars 1853.

Kahrs, Christian Friele, døpt 14. mai 1771 i Bergen. Ex. jur., volontør i Sjøtollkammeret (Generaltoldkammeret), overassistent på Grønland 1794-99, handelsmann. Tollbetjent i Larkollen 4. feb. 1801, Sand-Drøbak 7. april 1802, ekstratollbetjent i Bergen 5. sept. (okt.) 1806, overtollbetjent sammesteds 23. okt. 1815. Død 15. feb. 1822 i embedet.

Kahrs, Dithmar, født 19. feb. (des.) 1794. Løytnant. Undertollbetjent i Bergen 1826, overtollbetjent i Fredriksværn 22.(27.) juli 1842. Avskjed 14. mars (1. mai) 1874. Død 11. juni 1877.

Kahrs, Johan, døpt i Korskirken 2. feb. 1711. Kjøpmann. Overtollbetjent 1750 i Bergen. Siste gang nevnt (fadder) 21. des. 1759.

Kahrs, Johan Arnoldus von Westen Sylow Koren, født 1772. Overvraker i Bergen. Død 1823.

Kaldeland (Kallestad), Amund Amundsen, født 1773. Sersjant. Undertollbetjent i Fredrikstad 9. aug. 1809. Nevnt som konsumpsjonsbetjent sammesteds til 1828.

Kalland, Elling Niels Olsen, født 1804. Tollrorskarl III i Bergen 6. feb. 1839.

Kalstad, Søren Olesen, født 1769. Tollrorskarl i Kragerø 1803, undertollbetjent sammesteds 18. juni(?) 1811.

Kambbe, Jens Hellesen. Visitør i Trondhjem 19. april 1684.

Kaminsky, Johan Jacob, født 1773. Student. Tollbetjent i Fredrikshald 28. des. 1803, overtollbetjent sammesteds 1816 til død i juli 1817.

Kamp (Kemp), Claus Clausen. Toller i Lillefosen 2. mars 1700.

Kamstrup, Hans, født 25. mai 1788 i Stavanger. Ex. jur., kopist i 1. departement, fullmektig ved kanselliet i Stockholm. Tollkasserer i Kragerø 7. feb. 1825. Død i embedet 8. feb. 1844.

Karmarch, Michael Nilsen. Kort employ ved postvesenet. Undertollbetjent i Christiania 17.(21.) juni 1732. Frasa seg stillingen 6. okt. 1733.

Karre, Baltersen. Toller i Lille-Fosen i 1650. I hans tid ble tollboden flyttet til Fosen Vaag.

Karre, Baltzer. Foged i Strinda 1614-15, Jemtland 1617-20, Strinda 1621-24. Stjørdal 1624-26, Nordmøre, og samtidig toller, 1628-33. Avsatt av kongen 1633, «må ikke bo i lenet eller på landet». Død 1642/43.

Kastrup, Christian Ulrich, døpt 5. nov. 1784 i Stavanger. Løytnant, cand. jur., regimentskvartermester på Vardøhus. Tollkontrollør i Vardø 15. mai 1813 og samtidig byfoged og postekspeditør. Foged i Nordhordlen og Voss 1816. Amtmann i Finnmark 1828. Eidsvoldsmann og stortingsmann. Ridder av Nordstjerneordenen.

Kaurin, Peter Kaasbøl, født 3. sept. 1773. Student. Undertollbetjent i Bergen 1798, uthavnsbetjent i Buch van Raa 19. nov. 1800, portkontrollør i København 1807, tollkasserer i Stavanger 17. april 1810, forflyttet til Kristiansand 1814. Død 10. (11.) des. 1849 i embedet.

Kelenbech, Henrich, Bremen. Var vraker i Bergen 4. des. 1753.

Keutel, Friederich, født 1723. Ved tollskriverkontoret i Bergen siden 1736, adjungert faren, J. S. K., 27. nov. 1745, toll- og pass-skriver 1. jan. 1755 samt konstituert skipsklarerer 18. feb. 1766. Begravet 12.-19. okt. 1776, 53 år.

Keutel, Johan Salomon. Toll- og pass-skriver i Bergen 8. mai 1722, bekreftet 28. mai 1731 og 25. april 1747. Kanselliråd. Utgått 1750. Begravet 1. feb. 1755.

Keysen, Amund, se Kruse, Amund Keysen.

Kieldsen, Helge. Tollskriver i Verne Kloster i 1640-41.

Kielhof, Nicolay. Tollbetjent i Stavanger i 1700.

Kielland, Jacob, født 26. okt. 1840. Forretningsmann, konsularagent, «senere ansatt ved Toldvæsenet i Stavanger». Død 22. nov. 1873.

Kielland, Jan, født 30. juni 1769. Postmester, veier, måler og vraker, død i Stavanger 12. des. 1813.

Kielman, Jens Rasmussen. Tollfullmektig i Larvik i 1720, senere overinspektør. Død 1742.

Kielstrup, Jeremias. Ekspedisjonsbetjent i Molde i 1749.

Kiemler, Hans. Veier, måler og vraker og havnefoged i Brevik 1761-79.

Kiepsø, Christen Christenssøn, ansatt undervisitør i Lister 31. mars 1620.

Kiersing, Peter Herman. Skriver i Rentekammeret i 17 år. Generalskipsmåler i Kristiansand 4. feb. 1755, forflyttet til Christiania stift 12. nov. 1755. Død før 28. feb. 1787.

Kierstad. Forpaktningsvisitør i Kristiansand 1768-69.

Kierulf, Andreas Jensen. Adjungert visetoller i Kristiansand med suksesjonsrett 12. jan. 1680 (12. mars 1679). Avskjed 1686. Død før 12. des. 1688.

Kierulf, Arent. Mønsterskriver Adjungert toller i Larvik-Sandefjord med suksesjonsrett 21. juni 1714, ansatt juli, tiltrådt 17. aug. 1720, bekreftet 22. juni 1731. Efterfølger utnevnt 18. juli 1735. Kalles 6. aug. 1737 «krigscommissarie og forrige tolder».

Kierulf, Henrik Pedersen, født ca. 1683. Bokholder i Rentekammeret, 10 år hos kammerråd Peder Rasmussen. Tollbetjent i Langesund og Brevik 5. des. 1707. Avskjed 1722(?). Begravet i Brevik 11. aug. 1724.

Kierulf, Jens Pedersen. Reder, foged i Mandals len 1639. Var suksederende(?) toller i Flekkerø og samtidig utnevnt til stiftsskriver i Agdesiden 2. juni 1644. Toller i Flekkerø 5. juni, bekreftet 15. sept. 1655, efter J. Wibe. Død 1658.

Kierulf, Jonas. Tollskriver og postmester i Larvik.

Kierulf, Mauritz Kock, født 1770. Undertollbetjent i Arendal i 1841, ansatt 9. juni 1790(92). Død 1845.

Kierulf, Niels Jensen, født 1721(29) i Danmark. Forpaktningssocietets­toller i Mandal, undertollbetjent sammesteds 1777 til 5. nov. 1794. Død 30. mai 1796.

Kierulf, Niels Christensen. Visetollbetjent i Stavanger, Egersund, Sogndal og Karmsund (stasjonert Egersund?) 30. des. 1669, tollbetjent sammesteds 12. mars 1672, og påny efter forpaktning 29. jan. 1698. Oppført som kontrollør i Stavanger i 1681-93. Nevnt 1697 som postmester. Efterfølger utnevnt 4. okt. 1698.

Kierulf, Tørris Jensen, født 1807. Tollrorskarl i Svinør-Kleven 27. feb. 1846. Druknet 7. sept. 1867.

Kindt, Christian Sommer, født 2. okt. 1748 i Christiania. Ex. jur. Ansatt ved forpakters bokholderikontor. Tollbetjent og konsumpsjonskontrollør i Risør 1779, tollkasserer sammesteds 24. okt. 1792, tollinspektør 16. sept. 1808 til død 20.(28.) august 1821.

Kirkegaard, Jacob, født 12. jan. 1809. Student. Undertollbetjent i Kragerø 1842, Drammen 1847, overtollbetjent i Arendal 10. juli 1862. Død 16. aug. 1881, 72½ år.

Kittelsen, Anders, født 19. okt. 1835. Tollkontorist i Risør, undertollbetjent i Mosjøen 15. aug. 1871, Risør 27. juni 1878.

Kiær, Ingebret, født 1775. Undertollbetjent i Drammen i 1823, ansatt 1812.

Kiøler, Didrich, se Køhler, D. A.

Kiølmer, Jacob Andersen født 1665. Tollbetjent i Trondhjem 29. jan. 1698, visitør sammesteds 1714. Efterfølger utnevnt 8. juli 1719.

Kiøniche, Johan Henrich, Rostoch. Var vraker i Bergen 4. des. 1753.

Kiøning, Envold. Adjungert veiermester i Bergen med suksesjonsrett 19. april 1710. Efterfølger utnevnt 21. nov. 1726.

Kiøning, H. P., født 1800. Tollrorskarl i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1840.

Kiøning, Jens Fastenberg, født 1747(49). Underoffiser i livvakten. Undertollbetjent i Drammen 6. feb. 1782 til død 26. okt. 1807.

Kiøstolfsen, Peder, født 1759. Konsumpsjonsbetjent. Undertollbetjent i Christiania 1788, Fredrikshald 1811. Død før 23. feb. 1826.

Kjelsberg, Ole Olsen, døpt 10. okt. 1790 i Røros. Matros. Tollrorskarl I i Trondhjem, ansatt 1821. Død 15. nov. 1863.

Kjelsen, Ole. Tollrorskarl i Christiania, oppnevnt som medlem av Arbeiderkommisjonen av 10. aug. 1885.

Kjelsen, Ole R.(?) S., født 1814. Tollrorskarl i Lillesand i 1842, ansatt 1841.

Kjelstrup, Carl Wilhelm, født 1809(10). Fogedkontorist. Undertollbetjent i Vardø 3. sept. 1840, tolloppebørselsbetjent i Egersund 23. juli 1858, tollkasserer i Farsund 23. feb. 1859. Død i embedet 22. juli 1866.

Kjelstrup, Fredrik Joachim, født 7. mars 1849(48). Cand. jur. Tollinspektørfullmektig 4. aug. 1876, undertollbetjent i Sandefjord 2. juli 1881.

Kjerner, Christopher, født 1787. Underoffiser. Undertollbetjent i Skien, Tønsberg 1822, overtollbetjent i Tønsberg 27. nov. 1834. Avskjed 23. mai 1859.

Kjerschow, Christian. Sakfører. Konstituert tolloppebørselsbetjent i Vadsø 30. juli 1852.

Kjæmpe, Jens. Foged i Fosen len, toller i Lille-Fosen. Bodde på Blakstad i Battenfjorden, Kværnes sogn. Død 9. okt. 1611.

Kjæmpe, Peder. Foged i Fosen 1609-11. Undertegnet tollregnskapet for Fosen len 1609-13. Død ca. 1623/24.

Kjær, Jens Andreas, født 1808/09. Underoffiser. Tollrorskarl, undertollbetjent i Skien 1838, Christiania 22. mai 1852. Utgått 1876.

Kjølner, se Køhler.

Kjørboe, Albert, født 1730. Visitør, tollinspektør (i forpaktningssocietetet?) i Moss. Død 7. juni 1773.

Klein, Hans Pederssøn. Toller i Tønsberg 1660.

Klein, Johan Amund, født 1758. Volontør i 5 år i det sjellandske kontor, derpå kontorist i 23 år i den kongelige Silkefabrik. Tollbetjent i Sandviken 14. feb. 1806, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 25. sept. 1824, 66 år og 3 måneder.

Klem, Gustav Gottfried, født 10. jan. 1805 i Laurdal. Fullmektig i Revisjonsdepartementet. Overtollbetjent i Bergen 8. juni 1855. Avskjed 10. juli 1880. Død 18. feb. 1892 i Kragerø.

Kleppe, Jan Carlsen, født 1780. Tollrorskarl og «småhandler» i Stavanger i 1808, ansatt 1805.

Klerck, Eggert Jacob, født 1737. Kjøpmann i Talvik. Konsumpsjonskontrollør i Bergen 16. jan. 1788, overtollbetjent sammesteds 1793 til død 25. feb. 1818, 81 år.

Klingenberg, Johannes Benedictus, født 28. april 1817 i Veøy. Major. Tollkasserer i Drammen 22. mars 1875. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Sverdordenen. Død 8. juli 1882.

Klingenberg, Olaf Olafsøn, født 2. sept. 1857. Handelsakademist. Konstituert undertollbetjent i Hammerfest 15. okt. 1879.

Klingenberg, Povel. Admiralitetsråd. Toller i Bergen i 1658.

Klingenberg, Ragnvald Mikal Raum Johnson, født 4. mars 1813 i Veøy. Cand. jur., fullmektig i Revisjons­departementet. Tollkasserer i Mandal 9. mai 1863. Død 11. jan. 1880 i embedet.

Kloumann, Christian Fredrik, født 1802/03. Styrmann. Undertollbetjent i Fredrikshald 1839. Avskjed 1878. Død 7. okt. 1888.

Kloumann, Jens Jacob, døpt 20. jan. 1757 i Christiania. Stud. jur., kjøpmann i Buskerud. Tollbetjent i Fredrikshald 1802. Død sammesteds 6. feb. 1825.

Kloumann, Peter Gerhardsen. Tollbetjent, veier, måler og vraker i Skien 1. feb. 1717. Død 24. mai 1745.

Klüver, Hans Vilhelm, født 1814. Voldmester. Undertollbetjent i Stavanger 10. okt. 1857. Utgått 1867.

Klüver, Johan Wilhelm, født 26. sept. 1755 på Bjertnes. Major. Tollkasserer i Trondhjem 9. mars (april) 1812. Avskjed 18. okt. 1828. Død 29. juni 1829 i Trondhjem.

Klæstad, Ellef Hansen, født 1. sept. 1798(99). Fanejunker. Undertollbetjent i Holmestrand 17. okt. 1843. Død 1873.

Kløcker, Johannes Nicolay von, født 9. des. 1788 i Fredrikshald. Løytnant, overkrigskom. Tollkasserer i Kragerø 20. mars 1817 og samtidig postmester 8. mars 1823, tollinspektør og forrettende tollkasserer i Arendal 2. okt. 1824. Avskjed 11. juli 1860. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 6. mars 1862 i Arendal.

Kløve, John, født 4. feb. 1797 i Voss. Fullmektig i Revisjonsdepartementet. Tollkasserer i Drøbak 24. jan. 1845. Død 31. aug. 1851.

Knap, H., født 1788. Undertollbetjent i Christiania i 1838.

Knap, Jens Martin, født 1789. Konstituert undertollbetjent i Kragerø 1. mai 1811, var tollkassererfullmektig i Fredrikshald i 1823, senere tollskriver sammesteds. Død 27. jan. 1836 i Fredrikshald.

Knap, Rasmus Rasmusen. Fullmektig hos faren, R. S. K., i 15 år. Tollskriver 1789, konsumpsjonsinspektør i Fredrikshald i april, utnevnt 23. mai 1790, samtidig tollinspektør 1. mars 1797. Død 13. mars 1820, 65 år og 32 dager gammel.

Knap, Rasmus Sørensen, født 24. juni 1717 i Ebeltoft. Ingeniør. Konsumpsjonsfullmektig i Tønsberg, senere toll- og konsumpsjonsforpakter sammesteds til 1770. Toller i Mandal 8. okt. 1770, Fredrikshald 27. juli 1775 til død 23. april 1790.

Knap, Søren Sørensen, født 13. feb. 1707 i Danmark. Fra sitt 16. år i det kongelige Sølvkammer i 19 år. Toller i Kragerø 13. juli 1742, bekreftet 4. april 1747. Død i embedet 11. jan. 1765.

Knap, Søren Hertvig, født 1786. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1811, ansatt 1804.

Knip, Antonius. Generaltollforvalter «offuer ald Norges rige», utnenvt 28. juli (6. aug.) 1649. Stasjonert i Bergen. Ved Knips utnevnelse ble alle tollskrivere i Norge avskjediget. Han var uvenn med Sehested (stattholderen) og fikk ellers alle imot seg. Både øvrighet og borgere var misfornøyd med denne «fremmede karl, som dessuten var infam». Ble avskjediget 25. juni 1654 «eftersom du for adskillig er beskyldt, hvorfor du deg ennu ikke så nøyaktig som det seg burde, erklæret har». Knip var skotte.

Knivsberg, Nils Hansen. Marinematros. Undertollbetjent i Buch van Raa 13. juli 1744, bekreftet 12. mai 1747, senere undertollbetjent i Bergen. Død i juli 1765.

Knobloch, Carl, født 26. des. 1803 i Kristiansund. Skomaker. Leiet tollrorskarl 1831, tollrorskarl I i Hammerfest 20. nov. 1840.

Knobloch, Carl Emil, født 1. okt. 1848. Sjømann, handelsfullmektig. Konstituert tollrorskarl i Hammerfest 18. feb. 1882.

Knobloch, Carl Friderich, født 1765. Tidligere i Infanteriet i København. Organist. Undertollbetjent i Kristiansund i 1838, ansatt 1806.

Knobloch, Hans Fred. Tollskriver i Kragerø, konstituert toller sammesteds 16. april til 26. mai 1790.

Knoph, Claus Henrich, født 6. jan. 1818. Tollkontorist, konstituert undertollbetjent i Tromsø 1839, konstituert kryssbetjent sammesteds 1840, undertollbetjent i Ny Hellesund 29. des. 1845, Flekkerø 1850, Trondhjem 23. mars 1853, Namsos 27. des. 1858, Fredrikshald 26. juli 1864, Kopervik 11. juni 1873 og oppebørselsbetjent sammesteds 18. okt. 1881. Avskjed 1. okt. 1882. Død des. 1890.

Knoph, Daniel Danielsen, født 26. april (des.) 1614 i Roskilde. Forretningsmann i København. Toller i Drammen 26. okt. 1649 (ansatt av Knip), tollforvalter og direktør for skipsmåling 24. juni 1654 og samtidig konstituert generaltollforvalter sønnenfjells, utnevnt 1655, bekreftet 15. feb. 1661 og 8. aug. 1670. Overtollinspektør sønnenfjells 21. juli 1673-80. Efter 1680 amtmann over Lister og Mandal. Død i Strømsø 6. mai 1687.

Knoph, Daniel, født 1648. Skipsmålingsdirektør 1670 (under overtollinspektørens kontroll). Direktør for skipsmåling overalt i Norge 20. mars 1686, bekreftet 2. des. 1699. Død 3. mars 1703.

Knudsen, Carl, født 1851. Leiet tollrorskarl og undertollbetjent i Arendal i 1884, ansatt 16. aug. 1881.

Knudsen (Knutzen), Christen Christian, født 10. sept. 1835(36). Skipsfører. Undertollbetjent i Høievarde 28. aug. 1879, Christiania 25. juni 1883.

Knudsen, Christian, født 1788. Sjømann. Tollrorskarl i Kristiansand i 1842, ansatt 1. april 1837. Død feb. 1844.

Knudsen (Knutsen), Christopher. Undervisitør i Drammen. Død før 7. juli 1721.

Knudsen, Claus Jørgen, født 16. juni 1817. Skomaker. Tollrorskarl i Kragerø i 1871, ansatt 20. aug. 1849.

Knudsen, Elling, født 19. aug. 1826. Skipsfører. Tollrorskarl i Brekkestø 18. april 1860, undertollbetjent i Kleven 26. juni 1872.

Knudsen, Fredrik, født 1810. Matros. Krysstjeneste i 13 år i Holmestrand, fast ansatt 23. okt. 1850. Var tollrorskarl i Horten i 1862.

Knudsen, Gabriel, født 27. nov. 1841. Fisker. Tollrorskarl i Tungenes 1. juli 1874.

Knudsen, Gunder, født 12. juni 1820. Tollrorskarl på Kalvøen, konstituert 22. des. 1839, fast ansatt 1. okt. 1842.

Knudsen, Hans. Toller i Ryfylke i 1629 til død før 13. jan. 1640.

Knudsen, Hans, født 1. mai 1842. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Stavanger, ansatt 28. feb. 1877.

Knudsen, Henrich. Kontrollør i Kristiansand i 1688-1700.

Knudsen, Jacob, født 1806(07). Underoffiser. Undertollbetjent i Stathelle 5. aug. 1849. Utgått 1870.

Knudsen, Jens. Tollrorskarl i Holmestrand, 66 år i 1776.

Knudsen, Johan Christian, født 4. des. 1796. Dispasjør, konstituert fyrvokter på Thorungen fyr. Overtollbetjent i Langesund 13. juni 1853. Død 17. des. 1862.

Knudsen, Jørgen Charles, født 13. mai 1852. Tollkontorist i Kragerø 1. april 1867, Moss 22. mai 1870.

Knudsen, Karl Martinius, født 16. feb. 1851. Sjømann. Tollrorskarl i Lillesand 1. april 1884, konstituert undertollbetjent 15. sept. 1886.

Knudsen, Knud, født 1764/65. Rittmester. Overtollbetjent i Svelvik 17. mai 1822. Død 27. mai 1837 i Christiania, 72 år og 9 måneder.

Knudsen, Knud August, født 6. feb. 1837. Dampskips- og postekspeditør. Undertollbetjent i Bergen 27. juni 1878 til død 1894.

Knudsen, Knud Johan Severin, født 22. mai 1845 i Kragerø. Tollkontorist i Kragerø 1859, senere Moss og Kristiansand. Avla ed som forrettende undertollbetjent i Kristiansand 5. nov. 1870, undertollbetjent i Mandal 23. juni 1874, Bergen tolldistrikt 3. nov. 1875, Christiania 22. juni 1876.

Knudsen, Knud Olai, født 3. juni 1837. Tollkontorist i Bergen og Porsgrunn, tollfullmektig i Skien, undertollbetjent i Larvik tolldistrikt 28. april 1871, konstituert tollkasserer i Skien 30. sept. 1871 og 8. feb. 1872, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Sandefjord 15. juli 1882 til død 4. juni 1904.

Knudsen, Lars. Tollrorskarl i Tønsberg, 50 år i 1776.

Knudsen, Lars Theodor, født 26. juli 1839(41). Sjømann. Tollrorskarl i Arendal 1. aug. 1876, Homborsund 1. feb. 1881.

Knudsen, Martin. Kjøpmann og postmester i Kristiansand. Konstituert toller sammesteds 27. nov. 1738, toller i Drammen 31. des. 1742 (22. feb. 1743), bekreftet 13. des. 1746. Avskjed 25. aug. 1749. Død 1782.

Knudsen (Knudssøn), Mathias. Kongelig majestets toller i Nord-Viken i 1647.

Knudsen (Knudtsen), Niels, født 1776. Undertollbetjent i Drammen i 1823, ansatt 1812.

Knudsen, Niels, født 1781. Tollrorskarl i Drammen i 1811, ansatt 1807.

Knudsen, Niels, født 1808. Fanejunker. Undertollbetjent i Trondhjem 10. aug. 1842, Mandal 1. mai 1844. Utgått 1849.

Knudsen, Ole, født 1802. Tollrorskarl i Bergen i 1852, leiet 1835, tollrorskarl II des. 1845.

Knudsen, Pouwel. Avga tollregnskap for Ryfylke for 1618-29, hvorav iallfall 1626/27 som forpaktningssocietetstoller.

Knudsen, Rasmus. Toller i Trondhjem 6. aug. 1675, Porsgrunn 24. mars 1685. Returnert til Danmark 30. okt. 1688.

Knudsen, Sofus, født 23. april 1861. Tollkontorist i Kragerø 5. jan. 1880.

Knudsen, Stener, født 1775. Tollbetjent i Porsgrunn, ansatt 1815. Død kort før 6. april 1823.

Knudsen, Søfren. Toller i begynnelsen av 1620-årene i Odderø, Kuholmen og Groviken.

Knudsen, T., født 6. aug. 1811. Sjømann. Kryssrorskarl 1835, tollrorskarl i Horten 1. nov. 1850.

Knudsen, Thomas. Toller i Mandal. Nevnt 18. april og 23. mai 1676.

Knudsen, Thore, født 1758. Undertollbetjent i Arendal i 1823, ansatt 1799.

Knudsen, Thron, 13. april 1836. Sjømann. Leiet tollrorskarl, tollrorskarl i Merdø 5. mai 1869, fast ansatt 26. feb. 1870.

Knøpper, Johan Herman, født 1733(36). Ex. jur., proviant- og ammunisjonsforvalter ved Christiansholm og Fredriksholm fort. i 7 år. Overtollbetjent i Bergen 24. sept. 1772, toller i Kragerø 30. sept. (okt.) 1779. Kammerråd. Død i embedet 16.(13.) april 1790.

Kobro, Henrik. Visitør. Død 1742.

Kock, Nichel Helmer. Forretningsmann i København, kongelig skipskaptein i 1638. Visitør i Norge 11. mai 1642, generalvisitør i Danmark-Norge 15. feb. 1643, fra 20. mars samme år bare i Norge. Død i feb. 1645.

Kock, Johan Henrik Christiansen, født 2. april 1847. Tollkontorist 1863, leiet tollrorskarl 1870, tollrorskarl i Tønsberg 1. mai 1872.

Koefoed, Claus (Paul) Torchildsen, født 1690. Skipsskriver i 8 år. Tollbetjent og visitør i Christiania 6. mars 1725, bekreftet 16. april 1731 og 28. mars 1747. Død 25. feb. 1765.

Koefoed, Hans. Ekspektanse på tollerembedet i Langesund 15. aug. 1715 (15. juni 1716), Porsgrunn 1722. Død 10.(11.) jan. 1731 i embedet.

Koefoed, Jacob. Kontrollør ved Søndhordland tollsted 24. nov. 1710, toller sammesteds 8. mai 1719. Efterfølger utnevnt 30. mai 1719. Død før 21. aug. 1724.

Koefoed, Mathias, født 1752. Opplært ved handelen. Fullmektig ved Christiania Glassmagasin. Konstituert tollbetjent i Christiania og Fredrikshald. Undertollbetjent i Kristiansund 16. jan. 1788, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 14. okt. 1821.

Koefoed, Peder Hansen. Overtollbetjent i Drammen 25. juli 1691, bekreftet 27. jan. 1700. Efterfølger utnevnt 31. des. 1700. Død før 30. okt. 1724.

Koefoed, Thorkild Madsen. Toller i Kragerø 1678. Myrdet 1698 av sine egne tjenere.

Kohlmann, Frederik. Toller (tillikemed Peder P. Montagne) i Bergen 4. des. 1667, tiltrådt 1668, toller sammesteds 28. aug. 1670, forflyttet til Nordmøre (Lillefosen) 3. mars 1681. Nevnt sammesteds 1685.

Koht, Hans Christian, født på Kongsberg 24. juni 1807. Tollbetjent i Bergen. Død 28. juni 1873.

Kolberg, Engelbrecht, født 1757. Undertollbetjent i Christiania i 1809, ansatt 1798. Tidligere ett år i Fredrikshald.

Kolderup, Julius August Hermansson, født 9. juli 1839. Løytnant. Undertollbetjent i Holmestrand 21. des. 1871, overtollbetjent i Christiania 26. juli 1880.

Kolderup, Nicolai Christian Friis, døpt i Bodø 1. nov. 1759. Ex. jur., foged i Salten 1793-95, konstituert sorenskriver sammesteds, senere tollforvalter. Død 23. april 1837 i Alta.

Kopper, Jørgen. Tidligere ved handelen på Grønland. Kontrollør og tollbetjent, veier og måler i Sand 14. okt. 1749. Død 27. juli 1758 i embedet.

Koren, Alfred, født 10. feb. 1862. Kontorist. Tollkontorist i Christiania, ansatt 1880.

Korsberg, Cornelius. Tjenestetid 8½ år i Fredrikstad og 1½ år fullmektig i Arendal, omkring 1790.

Kortner, Christian, født 1794. Førstekopist i Porsgrunn i 1823, tjenestetid 10 år.

Kortz, Frantz. Undertollbetjent i Bergen (Buch van Raa) 17. nov. 1710, bekreftet 28. mai 1731. Efterfølger utnevnt (død før?) 28. juni 1738.

Koss. Kryssbetjent på Merdø, avløst av Arent Møglestue 26. aug. 1801. Returnert til Danmark, overtollbetjent i Aalborg.

Koss, Christian Frederik von, født 16.(15.) juni 1737 i Modum. Løytnant, 20 år i Landetaten. Toller og postmester i Tønsberg 30. sept. 1779, tollkasserer sammesteds 4. (24.) aug. 1791 (da tollerembedet ble delt). Kammerråd. Død i embedet 28. juni 1796.

Koss, Gustav Henrik von, født 1704 i Skedsmo. Underoffiser. Lenge ved landmilitsen i Norge (Faren, kaptein, skutt under et utfall fra Christiania mot fienden i 1715). Visitør, veier og måler i Flekkefjord 7. mai 1729, bekreftet 5. mars 1731 og 15. april 1747. Kanselliråd. Avgått 20. mai 1770. Død 12. april 1771.

Koss, Jørgen Frederik, født 1742(50). Tollrorskarl i Staværn i 1822, ansatt 1. aug. 1797.

Koth, C. H., født 1789/90. Kontorist. Undertollbetjent i Drammen 1828, Holmestrand 1838. Død 15.(19.) juni 1859.

Koth, Hans Christian, født 1807. Skipsfører, kjøpmann og leiet kryssbetjent. Undertollbetjent i Vadsø 8. juli 1852, Bergen 4. mars 1857. Død 26. juni 1873.

Krabbe, Gregers. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Akershus 1651.

Krabbe, Hans Sørensen. Tollbetjent i Mandal og Undal 15. sept. 1674. Avstår 13. mai 1710. Bodde i Spidsboe.

Krabbe, Iver. Signerte regnskap for Bohuslen 1656.

Krabbe, Jens Herlof. Tollbetjent i Trondhjem 29. jan. 1698. Efterfølger utnevnt 8. nov. 1698.

Kraft, Hans. Skipsmåler 9. aug. 1662(61) i Drammen (Strømsø). Død 1671.

Krag, Andreas, født 1691 i Rissa. Foged i Strinden og Selbu 4. sept. 1719. Toller i Søndhordland tollsted 21. aug. 1724, bekreftet 4. mai 1731 og 13. april 1747. Kontrollør mot forpakterne sammesteds 1750. Begravet i Bergen Domkirke 15. des. 1758.

Krag, Jacob, født 1739 i Warde i Ribe. Student, løytnant. Kontrollør og overtollbetjent i Porsgrunn 1777, overtollbetjent og taksadør i Drammen 15. feb. 1779-97. Kammerråd.

Krag, Morten Erikssøn. Toller i Trondhjem 30. juli 1669, bekreftet 8. juli 1670. Efterfølger utnevnt 6. aug. 1675. Død 5., begravet 18. feb. 1677.

Krag, Paul. Tollbetjent i Larvik 12. juli 1669.

Kramer, se Cramer.

Krantz, Johan Julius, født 16. nov. 1851. Sjømann. Leiet tollrorskarl og undertollbetjent i Bodø, tollrorskarl i Mosjøen 23. aug. 1875, konstituert undertollbetjent sammesteds 22. mars til juli 1878 og forrettende tollkasserer sammesteds 1. feb. 1886.

Krefft, Lorentz Herman. 19 år i tollvesenet i Bergen, nevnt i ansøkning 1799.

Krefting, David Christie, født 1802. Ex. jur., kopist i Finans- og tolldepartementet. Tolloppebørselsbetjent i Sogndal 22. feb. 1840, tollkasserer i Grimstad 17. mai 1850. Avskjed 3. mars 1856. Død 1858.

Krefting, Jacob. Var visitør i Christiania 1768-69.

Krefting, Johan Christopher Vogelius, født 1797. Tollrorskarl i Christiania fra 1825, undertollbetjent sammesteds 1845, forrettende kryssbetjent sammesteds 6. aug. 1846. Utgått 1851.

Krefting, Ole Severin, født 1767/68. Overtollbetjent i Vallø 1821, utnevnt 17. mai 1822. Død 28. juli 1834, 66 år.

Kreidal, Biørn Rude, født 1746 i Norge. Kommandersersjant, regimentsvaktmester. Undertollbetjent (får navn av kontrollør ) i Kristiansand 22. mars 1779 til død 30. juni 1790.

Kreidahl, Niels Christian, født 1750(45). Konsumpsjonsfullmektig i Bergen, tollskriver i Trondhjem 13. mai 1782 til død 15. april 1784.

Kreidahl, Peder Hansen, født 1776. Tolloppebørselsbetjent i Farsund 23. okt. 1815. Avskjed 9. feb. 1820. Død 6. mai 1831 i Aalesund.

Krenckel, Mathias. Visitør i Lillefosen 17. nov. 1710. Død 1717.

Kreutz, Andreas Samuel, født 1801. Rittmester. Overtollbetjent i Risør 13. juni 1853, forflyttet til Fredrikshald 21. mars 1860. Død 16. aug. 1870.

Krogh, Arnoldus Christian, født 4. juni 1804. Kopist. Undertollbetjent i Christiania i feb. 1843. Avskjed 1883. Død 12. sept. 1889 (12/10-82).

Krogh, Christopher Severin Vincents von, født 3. juni 1777. Kjøpmann i Larvik. Eier av Lysaker. Undertollbetjent i Christiania. Død 15. mars 1844.

Krogh, Ditlev Wibe, født 10. juli 1814. Ex. art., ansatt i Indredepartementet, dampskips- og postekspeditør. Undertollbetjent i Kristiansund 9. okt. 1852, Trondhjem 22. mars 1858, overtollbetjent i Larvik 16. nov. 1867, konstituert tollinspektør sammesteds juni 1880. Død 9. juli 1893.

Krogh, Gabriel Hofgaard, født 1805. Student. Undertollbetjent i Tvedestrand 2. mars (8. april) 1844, Risør 1861(?). Død 12. april 1871.

Krogh, Henrich Conrad. Var undervraker i Bergen 26. mai 1774.

Krogh, Lars Omsted, født 15. des. 1800 i Larvik. Kjøpmann i Drammen. Undertollbetjent i Fredrikshald 1833, Drøbak 1850. Avskjed 1877. Død 14. aug. 1885.

Krogh, Mathias Corfitz. Ansatt ved sønnenfjellske tollkontor i Generaltoldkammeret i 19 år, 11 år volontør og kopist og fullmektig i 8 år. Konsumpsjonskasserer i Bergen 1. juni 1803 til 1814(?).

Krogh, N., født 1801. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1838.

Krogh, Niels Jacobsen. Toller i Sundmøre len i 1633-36.

Krogh, O. B. S., født 1812. Ex. jur.. Undertollbetjent i Fredrikshald 2. des. 1858.

Krogh, Søren Georg Daniel de Fine von, født 1. nov. 1796 i Vigedals prestegjeld. Løytnant. Underkryssbetjent i Christiania i 1826, undertollbetjent i Mandal 1830, Farsund (stasjonert Sogndal) 14. jan. 1837, overtollbetjent sammesteds 27. juli 1842, forflyttet til Flekkefjord 10. juli 1844(49). Avskjed 12. feb. 1870. Død 14. okt. 1870.

Krogh, Truels. Ved handelen i Finnmark i 16 år, senere kongelig pakkhusskriver. Undertollbetjent i Ilen 2. juni 1747. Efterfølger utnevnt 17. jan. 1787.

Krogh, Troels Christian, født 12. juli 1800. Kjøpmann i Egersund. Undertollbetjent i Gamle Hellesund 15.(12.) juli 1850, Rødtangen 22. nov. 1851, forflyttet til Aasgaardstrand, hvor død 14. mai 1881.

Krohn, Conrad Severin, født 1814. Skipsfører, fyrassistent. Leiet tollrorskarl i Flekkefjord 3. mai 1853, undertollbetjent i Egvaag 17.(30.) des. 1860.

Krosby, Adolf, født 22. des. 1842. Bankkasserer, kemner, fullmektig i Christiania. Undertollbetjent 3. nov. 1875.

Krostue, Orm, født 1759. Undertollbetjent i Kristiansand i 1810, ansatt 1786.

Kruse, Amund Keysen, født 1627. Var visitør i Arendal i 1658, tollbetjent sammesteds 28. juni 1670. Rådmann i Kristiansand (da hans tollbetjentstilling ble inndratt) 12. feb. 1687 til 13. juli 1689. Senere visitør og handelsmann i Arendal. Død 1704.

Kruse, Edvard. Toller i Larvik 12. jan. 1663, bekreftet 21. sept. 1670. Samtidig postmester sammesteds fra 2. jan. 1667. Rådmann. Avskjed 21. jan. 1674.

Kruse, Envold. Forestod oppebørselen i Son (på vegne av Claus von Ahn, som var blitt forlenet med tollen) til mai 1614.

Kruse, Gunder, født 1779. Var tollrorskarl I i Trondhjem i 1846, ansatt 28. april 1810. Død 23. okt. 1858.

Kruse, J. C., født 1767. Undertollbetjent i Drammen i 1805, ansatt 1798.

Kruse, Jacob, «Mæchelborg». Var veier i Bergen 22. nov. 1753.

Kruse, Kaj Amundsen, Torbjørnsbo. Tidligere tjener, kjøpmann. Var toller i Arendal ca. 1644. Død før 1654.

Krzywinski, Johan Peter Samson, født 4. mai 1850. Sjømann. Tollrorskarl i Høievarde 1. aug. 1882-85.

Krøger, Hans Jørgen, født 1734. Forpaktningssocietetsvisitør i Skien. Undertollbetjent i Stathelle 1777. Død før 19. april 1777.

Krøger, Johan Michelsen. Tollbetjent og visitør i Sand 16. okt. 1713, tjenestegjorde sammesteds siden 28. nov. 1711. Død 1716.

Krøger, Lauritz Michelsen, født 4. sept. 1664 i Haderslev. Stadskaptein, garnisonsskriver ved Akershus i 3 år. Over- og undertollbetjentvikar i 17 år. Toller i Tønsberg 15. jan. 1701. Efterfølger utnevnt 26. april 1727. Død 9., begravet 15. des. 1730.

Kurtze, August, født 1809. Tollrorskarl I i Lillesand i 1850, ansatt 1836.

Kurtze, Johannes, født 19. april 1807. Tollrorskarl i Arendal 9. mai 1842. Død 4. mai 1869.

Kurtze, Thomas, født 1829. Tollrorskarl i Arendal 1851.

Kvam, Peter Andreas, født 1. okt. 1831. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem 1. april 1878.

Kvaal, Andreas Olsen, født 28. juni 1823. Underoffiser. Leiet og konstituert undertollbetjent fra 1860, undertollbetjent i Bergen 27. juni 1878.

Kyhn, Jacob Friderich, døpt i Kragerø 19. sept. 1725. 13 år i militæret. Forpaktnings­societetsover­visitør i 21 år i Fredrikshald. Tollbetjent i Svinesund 21. april 1777. Avskjed 2. mai 1798.

Køhler, Diderik Adam. Tjener hos Fredrik III. Toller i Risør 13. mars 1669, bekreftet 10. sept. 1670. Død 1679 i embedet.

Køhlman, Frederik. Toller i Bergen, nevnt 1676 og 1680.

Køidt, Jørgen. Var toller i Hermensund 21. nov. 1581.

Kølmer, se Kiølmer.

Køneke, Jørgen. Tollbetjent i Valderhaug 6. mai 1674.

Kønig, Peder Jørgensen. Toller i Kraakstad og foged i Thomb 1628 -1650.

Køpke, Jacob. Tollbetjent og stempler i Bergen. Død før 7. mars 1718.

Kørbitz, Johan Christopher. Forleningsbrev 1655 (som vanlig med toll og sise) på Ide og Marker skipreder.

Kørning, se Justsen, Peder.

Køste, Andreas, født 1717. Sersjant ved Bergenhus regiment. 45 år i militæret. Undertollbetjent i Bergen (Tananger?) 23. des. 1776. Død 18. mai 1795.

Køste, Daniel Fridrich, født 1750. Konstituert i 9 år for å hjelpe sin far, A. K. Uthavnsbetjent i Tananger 2. des. 1795.

Køste, Georg, født 18. feb. 1827. Skipsfører. Leiet tollrorskarl i Tananger 24. mai 1885.

Køste, Johan Fredrik, født 6. des. 1829. Sjømann. Tollrorskarl i Stavanger 1. mai 1858.

Køster, Hans. Toller i Lister len 6. mars 1624.

Køster, Lüneberg, Bremen. Var veier i Bergen 23. okt. 1764.

Kaas, Christian Hansen. Tollrorskarl i Larvik, 39 år i 1776.

Kaas, Emike, (Lyse kloster). Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl.a. toll.

Kaas, Jørgen. Avla regnskap for Vardøhus len for to år til Mikkelsdag 1596. Likeså for Stavanger len 1602-03 og 1612. Lensmann i Stavanger len 1615.

Kaas, Jørgen. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Vembe, Tune, Aabygge og Hvaløer skipreder 1651.

Kaas, H. L., født 1791. Undertollbetjent i Tønsberg, ansatt 1836. Utgått 1851.

Kaasberg, Hans. Tollbetjent i Trondhjem i 1749.

Kaasbøl, Carl Dagmar, født 1850. Tollrorskarl i Vardø 1. sept. 1876, leiet og konstituert undertollbetjent i Vadsø tolldistrikt, undertollbetjent og forrettende tollkasserer i Vardø 13. aug. 1880.

Kaasbøl, Hans. Kongelig lakei. Tollbetjent og visitør i Drammen 5. mars 1748. Død før 26. juli 1765.

Kaasbøl, Henrik Sander. Var konstituert kontrollør i Kristiansund i 1776.

Kaasbøl, Jens, født 9. juni 1798 i Kristiansund. Kjøpmann. Undertollbetjent i Larvik, ansatt 1830(?). Død 9. mars 1834.

[ Opp , I , J , K , L ]

Lachmann, se Lehmann.

Lagaard, Ole Jacob. Overtollbetjent i Bergen i 1816.

Lagaard, Peter, født 1767. Ved Langesund tollsted i 3 år, senere 10 år som undertollbetjent i København. Tollbetjent i Skien 17. april 1810, overtollbetjent (stasjonert Stathelle?) 1816 til død 24. sept. 1842.

Landmark, Niels, født 7. jan. 1844 i Ytre Holmedal. Skipsfører. Undertollbetjent i Langesund 13. aug. 1880.

Landaas, Peter B., født 1798/99. Kopist. Undertollbetjent i Christiania 1826. Død 2. okt. 1876.

Lange, Bernt Otto, født 27. feb. 1832. Gårdbruker, utskiftningsformann. Leiet undertollbetjent. Undertollbetjent i Stavanger 21. des. 1871.

Lange, Christopher, født 1698. Kontrollør i Arendal 6. juni 1722, bekreftet 4. mai 1731 og 6. juni 1747. Død før 27. juni 1769.

Lange Christopher Andreas, født 10. sept. 1808. Oberstløytnant. Tollkasserer i Arendal 27. okt. 1860. Avskjed 27. nov. 1880 (1. feb. 1881). Ridder av Sverdordenen. Død 19. mars 1888 i Langesund.

Lange, Claus Peter de, født 1782. Konsumpsjonsbetjent og tollrorskarl i Bergen, konstituert 1. aug., fast ansatt 20. sept. 1816. Død 31. jan. 1842, 59 år og 2 måneder.

Lange, Fredrik. Var forlenet med Tunsberg len og St. Olafs kloster, inkludert toll. Nevnt fra 27. feb. 1574 til 1599.

Lange, Fredrik. Toller i Larvik, på broren Niels L.'s vegne 20. juni 1639-44.

Lange, Giert Thomassen, født 17. jan. 1732 i Skien. Tollskriver hos sin far i Porsgrunn i 30 år. Begravet 5. juni 1790 sammesteds.

Lange, Hans. Fullmektig i Rentekammeret. Toller og sisemester i Drammen 20. juni 1639. Var ute av tjenesten i 1647 (fra 1644?) p.g.a. uorden i regnskapene.

Lange, Hans, født 1689(90). Fullmektig ved justissekretærens kontor i Rentekammeret i 26 år. Prokurator. Toller i Porsgrunn 20. sept. 1746. Avstod tjenesten til broren, T. L., 10. nov. 1750. Død 12. des. 1750 i Porsgrunn.

Lange, Hans, født i Danmark. Forpaktningssocietets­overtollbetjent i Kristiansund. Undertollbetjent sammesteds 1. jan. 1777. Avskjed 31. aug. 1783.

Lange, Hans Henrik, født 1782. Var tollbetjent i Arendal i 1823, konstituert 1810.

Lange, Jochum Henrich, født 1719. Tollforvalter i Arendal 1770, toller sammesteds, fikk embedet 16. des. 1776 efter sin morbror, Christopher Lange, og frasa seg det allerede 12. feb. 1777 p.g.a. dårlig helbred.

Lange, Lars, født 1748/49. Var undertollbetjent i Arendal i 1809, ansatt 1785. Utgått 1810/11.

Lange, Nils. Toller i Larvik og Helleraaen 20. juni 1639-43.

Lange, Otto Wincent, født 30. nov. 1797 i Jevnaker. Overlærer ved Arendal Middelskole. Tollkasserer i Arendal 16. jan. 1834. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Vasaordenen. Stortingsmann 1833-54, statsråd 1854. Avskjed juni 1863. Død 4. nov. 1870 i Christiania, under et midlertidig opphold der.

Lange, Thomas, født 23. april 1699. Prokurator. Det meste av tiden, 26 år, i Skien. Brødrene Hans og Thomas L. (sønner av godsforvalter, senere lagmann i Skien, Giert Hansen L.) var visstnok de to første norskfødte innehavere av tollerembedet. Tønnessen, bind I, s. 118). Konsumpsjonsforpakter i 12 år. Toller i Porsgrunn 10. nov. (12. des.) 1750. Død sammesteds 19. juli 1773.

Langeland, Hans Jacob, født 1740(41). Militærtjeneste som underoffiser i 26 år i det fynske regiment. Tiendebetjent i Ilen 9. feb. 1785, undertollbetjent i Trondhjem 30. mars 1791. Død 24., begravet 30. aug. 1803 i Trondhjem.

Langfeldt, Ludvig, født 19. jan. 1847. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Ny Hellesund, ansatt 16. april 1885.

Langseth, Ole Andersen, født 1781. Tollrorskarl i Larkollen i 1823, tjenestetid 22 år.

Lanng, Jørgen, født 1745. Student. 9 år på kontor hos tollinspektør i København. Tollbetjent (med tittel kontrollør) i Moss 1787, tollkasserer sammesteds 3. feb. 1802. Død av «hissig feber» 20., begravet 26. juli 1810 i Moss.

Lapiere, se Malancourt, P. L.

Larsen, A., født 26. mai 1826. Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 1. juni 1856.

Larsen, A. Undertollbetjent i Arendal i 1810/11.

Larsen, A., født 1820. Undertollbetjent i Arendal 1844.

Larsen, Anders, født 1735. Tollrorskarl i Drammen i 1805, tjenestetid 20 år.

Larsen, Anders, født 21. aug. 1828. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Moss, ansatt 21. okt. 1873.

Larsen, Andreas. Forpaktningssocietets­overbetjent i Molde i 15 år. Tollekspeditørbetjent og konsumpsjons­inspektør sammesteds 1. jan. 1777 til død 1781.

Larsen, Andreas, født 1820. Tollrorskarl i Brekkestø 1854.

Larsen, Andreas, født 1772. Tollrorskarl i Sandefjord i 1822, tjenestetid 3 år.

Larsen, Anton, født 29. aug. 1848. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1877, tollrorskarl Tønsberg 1. juli 1885.

Larsen, Bærulf, født 1799. Tollrorskarl i Porsgrunn, ansatt 1832.

Larsen, Carl Anton, født 1834. Undertollbetjent i Arendal 21. juni 1867. Utgått 1876.

Larsen, Chr. Undertollbetjent i Risør, født i Christiania. Var 56 år i 1737(?).

Larsen, Christen, født 1747. Undertollbetjent i Holmestrand i 1823, tjenestetid 10 år.

Larsen, Christen. Tollrorskarl i Drammen, 44 år i 1776.

Larsen, Christian, født 21. mai 1831. Skipsfører. Tollrorskarl i Svelvik 1. nov. 1872.

Larsen, Christian Fredrik, født 5. mars 1844. Sjømann. Tollrorskarl i Porsgrunn, ansatt 1. aug. 1878.

Larsen, Claus Magnus, født 1753. Kommandersersjant sønnenfjells. Undertollbetjent i Trondhjem 1781. Avskjed 17. april 1805. Død 14. juli 1817 sammesteds.

Larsen, Engebret, født 1764. Tollrorskarl i Drammen i 1805, tjenestetid 1 ½ år.

Larsen, Engelbreth, født 1744. Konsumpsjonsbetjent i Fredrikshald i 1780. Var tollrorskarl sammesteds i 1807, ansatt 1798.

Larsen, Erich. Visitør og undertollbetjent i Drammen. Søkte avskjed 19. juli 1732, tjenestetid 23 år, alder 67 år.

Larsen, Erich. Tollrorskarl i Tønsberg, 52 år i 1776.

Larsen, Halvor, født 29. mai 1823. Tollkontorist 28. mai 1836, undertollbetjent i Stavanger 10.okt. 1857, overtollbetjent i Moss 7. aug. 1869, forrettende tollinspektør sammesteds 1. nov. 1869. Død 12. nov. 1892 i embedet.

Larsen, Hans. Var veier i Trondhjem i 1667-71.

Larsen, Hans. Tollrorskarl i Fredrikshald, 52 år i 1776

Larsen, Hans Peder, født 16. okt. 1849. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1874, kryssrorskarl, stasjonert Sponviken, ansatt 1. april 1882.

Larsen, Haakon, født 11. mai 1857. Stymann. Konstituert undertollbetjent i Son og Fredrikshald 1. mars 1884, leiet oppsynsbetjent i Son, ansatt 1. mai 1886.

Larsen, Iver. Konstituert tollbetjent ved Nøstet i 1813.

Larsen, Jens, født 1824. Kryssrorskarl, tollrorskarl i Tromsø, ansatt 5. juni 1864.

Larsen, J. A., født 1822. Tollrorskarl i Skudeneshavn, ansatt 1850.

Larsen, Jacob, født 1788(90). Tollrorskarl i Larvik (Sandefjord) 1826 til død 1848.

Larsen, Jens. Tollbetjent i Kragerø til 15. mars 1678. (Også efter?, avhengig av rettsavgjørelse).

Larsen, Jens. Tollrorskarl i Holmestrand, 54 år i 1776.

Larsen, Jens Grønbech. Postmester og viserådmann. Veier, måler og vraker i Fredrikshald 1768-69.

Larsen, Johan. Har vært hos tre stiftsamtmenn i Kristiansand. Adjungert visitør med suksesjonsrett sammesteds 22. juli 1733, bekreftet 6. feb. 1748.

Larsen, Johan Henrich. Var toller i Drammen i 1768-69.

Larsen, Johannes, født 1747. Tollrorskarl i Larkollen i 1808, ansatt 1777.

Larsen, Johannes. Tollbetjent i Kristiansand 1739-61.

Larsen, Johannes, født 1768. Undertollbetjent i Arendal, ansatt 1806. Død før 19. aug. 1815.

Larsen, Johannes, født 1765. Tollrorskarl i Fredrikshald, ansatt 1806.

Larsen, Johannes, født 1765/67. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1823, tjenestetid 26 år.

Larsen, Johannes Tistrand, født 14. sept. 1845. Sjømann. Tollrorskarl i Kristiansund, ansatt 1. mai 1875.

Larsen, Jørgen. Tollbetjent og visitør i Holmestrand 28. april 1696. Fra 1701 strandrider (p.g.a. udyktighet) under Drammen, og senere atter tollbetjent sammesteds. Efterfølger utnevnt 29. juni 1729.

Larsen (Larssøn), Knut. Toller i Trondhjem, nevnt 1664-65.

Larsen, Lars, født ca. 1752. Tollrorskarl i Holmestrand i 1811, ansatt 1798.

Larsen, Lars, født 3. juli 1837. Skipsfører. Tollrorskarl i Drammen, ansatt 1. nov. 1867.

Larsen, Lars, født 29. des. 1813. Handelsmann. Konstituert tollrorskarl i Rægefjord, ansatt 24. sept. 1860.

Larsen, Lars Andreas. 1786-1843. Tollrorskarl i Bergen.

Larsen, Lars Andreas, født 1797. Tollrorskarl i Rasvaag 12. juni 1830, Hitterø 12. jan. 1832, kryssrorskarl i Flekkefjord 9. okt. 1840. Var i tjenesten i 1858.

Larsen, Lauritz Andreas, født 24. nov. 1849. Handelsbetjent. Tollrorskarl i Høievarde, ansatt 27. april 1880.

Larsen, Martin, født 2. juni 1836. Furér. Undertollbetjent i Trondhjem 28. aug. 1879.

Larsen, Martin, født 1807. Politibetjent i Christiania. Undertollbetjent i Fredrikshald 13. nov. 1845. Død 12. juli 1856.

Larsen, Michael, født 1793. Undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen, ansatt 1814. Død 12. des. 1833.

Larsen, Niels. Var visitør i Drammen i 1768-69.

Larsen (Boek), Niels. Overtollbetjent i Drammen 26. april 1684. Død april 1697.

Larsen, Niels. Tollrorskarl i Drammen, 42 år i 1776.

Larsen, Niels M. A., født 28. juli 1833. Tømmermann. Tollrorskarl i Egersund 7. sept. 1857.

Larsen, Niels Olaus, født 15. mai 1822. Tollrorskarl i Arendal, leiet 31. okt. 1857, fast ansatt 25. april 1863. Død 17. mai 1868.

Larsen, Olaus, født 1824. Tollrorskarl på Harøen, ansatt 1859.

Larsen, Ole. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846 (49 år), ansatt 1836.

Larsen, Ole. Tollrorskarl i Christiania. Død i juni 1884.

Larsen, Ole, født 1782. Tollrorskarl i Sponviken i 1823, tjenestetid 2 år. Død i juni 1843.

Larsen, Ole Andreas, født 13. jan. 1817. Los. Tollrorskarl i Haugesund 1. juni 1855. Var i tjenesten i 1886.

Larsen, Paul. Overmåler i Bergen, nevnt 2. aug. 1757.

Larsen, Peder, født 1790. Tollrorskarl i Holmestrand i 1809.

Larsen, Peder. Klokker og tollskriver i Holmestrand. «Nylig avdød» 4. april 1736.

Larsen, Peder, født 1805. Tollrorskarl i Skien i 1846, ansatt 1833.

Larsen, Peder. Overmåler i Bergen, nevnt 6. april 1756.

Larsen, Peder. Tollrorskarl i Fredrikshald, 39 år i 1776.

Larsen, Peter, født 1814. Skysstasjonsholder. Grensekontrollør 1854, tollassistent i Kongsvinger, ansatt 30. okt. 1866.

Larsen, Peter Martin, født 6. april 1833. Skipsfører. Tollrorskarl, kryssrorskarl i Kristiansand, ansatt 1. april 1878.

Larsen, Rasmus, født 14. feb. 1831. Gårdbruker, sjømann. Tollrorskarl i Valderhaug, ansatt 16. aug. 1855.

Larsen, Theodor Christian, født 22. nov. 1836. Skipsfører. Undertollbetjent i Gamle Hellesund 22. juni 1876.

Larsen, Tollag, født ca. 1780. Tollrorskarl i Flekkefjord i 1823, ansatt 1. juni 1806.

Larsen, Torkel, født 21. okt. 1840. Jægteskipper. Leiet kryssrorskarl i Bergen, ansatt 31. mars 1882.

Larsen, Aanon. Kontorist i Arendal. Undertollbetjent i Larvik 22. mai 1852, Christiania 17. aug. 1859. Død 22. mars 1863.

Larsson, Larssøn, se Larsen.

Lassen, Albert, født 17. juni 1822. Leiet og konstituert undertollbetjent og kryssbetjent i Tromsø våren 1841, konstituert undertollbetjent i Christiania våren 1843, undertollbetjent i Risør, stasjonert Kalvøen, 5.(30.) sept. 1853, forrettende tollkasserer i Risør 1858, under­toll­betjent i Christiania 7. april 1860, overtollbetjent i Brevik 14. okt. 1871, Christiania 2. mars 1876. Død 9. juni 1889.

Lassen, Christian. Toller (på tollforpakterens vegne) i Drammen i 1751. Død 14. jan. 1766.

Lassen, Hartvig Marcus Frisch, født 27. aug. 1781 i Bergen. Cand. jur., kaptein. Adjungert tollinspektør i Bergen 22. april 1816, konstituert tollinspektør sammesteds 1818, tollinspektør i Trondhjem 26. juli 1820 til død 17. aug. 1856.

Lassen, Jens. Admiralitetsråd i København. Forpaktet 4. juli 1660 tollen i Valderhaug i tre år.

Lassen, Jens, født 9. des. 1745 i Fredericia. Ex. jur., skriver i Rentekammeret. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777, toll- og konsumpsjonskontrollør i Stavanger 2. feb. 1784, konstituert toller 1788-90, overtollbetjent i Kristiansand 18. jan. 1792, tollinspektør (og kjøpmann?) i Flekkefjord 28. jan. 1795. Avskjed 10. juni 1826. Død 6. okt. 1827.

Lassen (Lasson), Jens Constantin, født 9.(8.) des. 1742. Ex. theol. Tjent i Generaltoldkammeret Uheldig kjøpmann i Drammen. Undertollbetjent i Trondhjem 1789, Kristiansand 3. nov. 1790, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 11. jan. 1826. Død 18., begravet 25. aug. 1830 i Kristiansand.

Lassen, Johan Henrik, født 8. juli 1727 i Baaseland i Holt. Forpaktningssocietetstoller i Drammen i 1765-76. Losoldermann. Toller på Strømsø. Død sammesteds 3. mai 1811.

Lassen, Lauritz. Toller i Romsdal, utnevnt 21. juli 1660.

Lassen, Nicolai Christian Wendelboe, født 5. mai 1748 i Trøgstad. Foged i Nordhordland og Voss. Justis- og kammerråd. Generaltollforvalter i Bergen 3. okt. (des.) 1781, tollinspektør sammesteds 24. juli 1793. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 2. jan. 1818 i embedet.

Lassen, Peter Severin, døpt 17. sept. 1794 i Fredrikstad. Løytnant. Materialskriver og konstituert garnisonsauditør i Fredrikstad. Tolloppebørselsbetjent i Egersund 26. okt. 1831. Død 8. okt. 1832 i embedet.

Lassen, Rasmus, født 1722(-23). Prokurator, lagtingsskriver. Forpaktningssocietetstoller i Kolbjørnsvik i 1768-69. Toller i Arendal, død 15. juli 1799.

Lassen, Thomas, født 1760. Undertollbetjent i Stavanger i 1813, ansatt 1783/84. Begravet 26. aug. 1814.

Lassen, Ulrich Friderich, født 31. okt. 1774 i Strømsø. Kaptein. Undertollbetjent i Drammen i 1838. Død 5. nov. 1839.

Lasson, Lassøn, se Lassen.

Lau, Christopher Henrich, født 18. aug. 1749 i Bergen. Cand. philos. Konsumpsjonsforvalter i Sæbye (Danmark). Adjungert sin far, D. L., i taksasjons- og opplagsskriverembedene. Veiemester i Bergen 6.(15.) sept. 1784. Avskjed p.g.a. sykdom 21. mars 1787. Død 1794.

Lau, Dam Jacobsen, født 1722. Justisråd. Taksadør og opplagsskriver i Bergen 31. des. 1770. Avskjed 1793. Død 18. mai 1794, 74 år.

Lauridsen, Lauritzen, Laursen, se Lauritsen.

Lauritsen (Laursen), Anders. Tollbetjent på Sand i 1664. Nevnt som tollskriver sammesteds i 1670-årene. Begravet 23. mars 1677, 37 år og 11 uker.

Lauritsen (Lauritssøn), Claus. Sisemester i Fredrikstad i 1627.

Lauritsen, Erik, født 1641. Visitør i Drammen 26. mars 1708. Avskjed 18. juli 1732.

Lauritsen, Hans. Prokurator. Veier og måler i Trondhjem 4. april 1665, bestalling påny 8. aug. 1675.

Lauritsen, Isach. Toller (tollbetjent?) i Tønsberg, nevnt 28. nov. 1662.

Lauritsen, Jacob. Måler i Fredrikstad 1663-70.

Lauritsen (Lauritzen), Jens. Toller i Sundmøre len i 1642-49.

Lauritsen, Jens. Toller i Hermensund i 1575.

Lauritsen, Jørgen. Visitør i Holmestrand 1696, strandrider i Drammen tolldistrikt 1699, undertollbetjent i Drammen 2. april 1708, visitør ved tiendevesenet 18. mai 1712. Død 1729.

Lauritsen, Laurits. Tidligere slottsfoged i Helsingborg. Fikk 28. okt. 1660 ekspektanse på tollerembedet i Sand efter sin far, M. L. Nevnt sammesteds i brev 28. juni 1678.

Lauritsen (Grøtker), Leonhard, født 21. mars 1623 i Helsingør. Tollskriver i Helsingør. Fikk 1635 brev på tolleriet i Bergen, utnevnt 12. sept. (2. nov.) 1636 som øverste toller sammen med Peder Hanssøn (som nederste toller). L. L. ble fengslet p.g.a. P. H.'s underslag, men frikjent og bestalling som enetoller 5. jan. 1640. Generaltollforvalter nordenfjells og toller i Bergen 18. (4.) juli 1659, bestalling sammen med Herman Garmann 1. feb. 1661. Død 13. okt. 1667 i Bergen.

Lauritsen, Morten. Foged i Follo i 1620-årene, fullmektig over Nesø gods. Toller over Hurum og Drøbak tolleri, stasjonert Sand i 1631, bekreftet 30. juli 1634 og 1. feb. 1661. Levet 1680, men død før 24. feb. 1685.

Lauritsen, Niels. Toller og borgermester i Fredrikstad 1616, forpaktet toll og sise sammesteds 7. sept. 1620. Senere i 1620-årene kongelig toller og lagmann i Fredrikstad. Nevnt sammesteds til 1635. Død 1636.

Lauritsen, Nils. Overtollbetjent i Drammen og Bragernes (sammen med Baltzer Andersen) 26. april 1684. Efterfølger utnevnt 17. mai 1697.

Lauritsen, Oluf. Tollsvend i Christiania 1612-14.

Lauritsen, Poul. Undertegnet som toller og foged på Moss tolloppgavene for Moss 1610-11. Nevnt som kongelig majestets toller i Drøbak 1616-20.

Lauritsen, Peder. Toller i Bragernes i 1575.

Lauritsen, Peder. Nevnt som klokker og tollskriver i Holmestrand i 1688.

Lauritsen, Peder. Tollskriver i Fredrikstad 1639-50.

Lauritsen, Rasmus, født i «Faaborrig i Fyn» i mai 1578. Byfoged i Bergen 28. aug. 1612, rådmann og forpaktningssocietetstoller sammesteds 22. aug. 1621. Toller og sisemester sammesteds 3. sept. 1623. Avskjed 29. aug. 1635.

Laursen, Larisen, se Lauritsen.

Leegaard, Iver, født 1754. Undertollbetjent i Christiania, ansatt 1805. Død 8. mars 1822.

Leegaard, Michael Nicolay, født 2. juni 1776 i Sør Odalen. Oberstløytnant. Tollinspektør i Porsgrunn 29. juli 1829 til død 24. mars 1837. Ridder av Sverdordenen og ridder av Dannebrogsordenen.

Leegaard, Ole Jacobsen, født 15. mai 1780 i Kongsvinger. Løytnant, furér i Livgarden. Uthavnsbetjent i Nøsted 16. sept. 1808, tollbetjent i Bergen 30. juni 1813, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 4. jan. 1817 sammesteds.

Leganger, Theodor Georg, født 26. nov. 1755 i Eidsvold. Student, 1½ år volontør i Commerce collegiet, skriver hos grev Thott i 5 år. Tollskriver i Trondhjem 17. mai 1784, tollinspektør sammesteds 6. mars 1793 til død 26. nov. 1812.

Lehmann, Hans Christian. Tidligere 6 år ved Sølvkammeret. Undertollbetjent i Buch van Raa 28. juni 1738, bekreftet 12. mai 1747. Utgått 1750.

Lehmann, Henrik, født i Drammen ca. 1640. Av tysk adel. Protesjé av Griffenfeldt. Adjungert toller i Drammen 7.(25.) aug. 1671, bekreftet 9. jan. 1700.

Lehmann, Ole. Tollrorskarl i Langesund, 43 år i 1776.

Lehmkuhl, Christopher. Kjøpmann. Overfiskeveier i Bergen, utnevnt 5. mars 1850.

Lehnli, Hans. Tollskriver i Fredrikstad i 1780-årene.

Lein, John, født 1740. Tollrorskarl i Trondhjem, undertollbetjent sammesteds 31. mai 1786, overtollbetjent 1816 til død 17. feb. 1822, 82 år og 6 dager.

Leknæs, Ole Olsen, født 15. des. 1815. Tjener. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 31. mars 1853. Var i tjenesten i 1886.

Lem, Arnold, født 3. juli 1787 i Norge. Offiser i Bergen 10. juni 1826. Død sammesteds 13. jan. 1829.

Lem, Ludvig, født 7. juni 1754. Handelsfullmektig i Finnmark, senere toller og kjøpmann i Vadsø. Død 13. april 1793.

Lem, Niels Pedersen. Toller og foged i Brunla len i 1605/06. Levet i 1627.

Lemfort, Johan Frederik. Tollrorskarl i Christiania. Nevnt 1729.

Lemvig, Johannes Christian Oskar, født 1835. Sjømann. Tollrorskarl i Brekkestø, ansatt 24. juli 1872.

Lerche, Antonius. Kontrollør i Trondhjem, bestalling 12. okt. 1670 og 23. juni 1694. Død 8. mai 1702.

Leschly, Abraham Bøckmann, født 2. des. 1787 i Larvik. Løytnant. Tollbetjent i Filtvedt ca. 1800, ansatt 6.(19.) des. 1809, overtollbetjent sammesteds 1816, forflyttet til Porsgrunn 11. mai 1826. Død 26.(27.) nov. 1844 i embedet.

Leschly, Christian Barthold, døpt 7. okt. 1745 i Fredericia. Løytnant. Kryssinspektør på Jostnøen (Skibnæsset) 16. nov. 1785. Avskjed 3. mai 1797. Død 20. jan. 1833 i Nestved.

Leschly, Ernst Melchior, født 18. des. 1712 i Lille i Flandern. Ex. jur.. Toller i Fredrikstad 20. feb. (5. mai) 1748. Fikk 3. feb. 1753 kongelig tillatelse til å gå i forpaktningssocietetstjeneste. Senere tilbake til kongelig tjeneste. Død i embedet 10. mars 1793.

Leschly, Hans Knagenhjelm, født 17. des. 1750(51) i Fredrikstad. Tjent i 20 år som skriver og fullmektig hos faren, E. M. L. Vraker, måler, veier, tollskriver og overkontrollør i Fredrikstad. Tollkasserer i Holmestrand 1. mai 1793. Fra 17. juni 1803 til 1805 samtidig også postmester. Avskjed 17. juni 1811. Død 16. feb. 1833 sammesteds.

Leschly, Mauritz, født 5. mars(aug.) 1758 i Fredrikstad. Major. Tollbetjent i Nyborg. Tollkasserer i Christiania 12. (17.) sept. 1811 til død 17. (16.) april 1820.

Lesser, Johan, født 1796/97. Kontorbetjent. Undertollbetjent i Fredrikshald 1834. Utgått 1874.

Leth, Anders Christensen. Kromann og visitør i Vesterrisør i 1639. Var toller i Mandal til ca. 1648.

Leth, Claus Pedersen. Måler og vraker i Bragernes 3. mars 1663.

Leth, Fredrik, født 1796(98). Undertollbetjent i Kristiansund 1840, Arendal 1849. Død 1858.

Leth, Isach Pedersen. Havnefoged. Veier og måler i Porsgrunn 1715, bekreftet 4. des. 1716. Død 1758.

Leth, Johan Christian. Liveri-tjener i 16 år og samtidig «øvet seg ved pennen». Kontrollør i Fredrikshald 9. jan. 1736, bekreftet 13. juni 1747. Rådmann. Avskjed 6. feb. 1775, død i mars samme år.

Leth, Nicolai Georg, født 13. mars 1799. Ex. jur., fullmektig i Revisjons­departementet. Tollbetjent i Molde 1832, Kristiansund 21. jan. 1836. Avskjed 21. nov. 1855. Levet senere som rentier i Molde. Død 6. sept. 1876.

Leth, Nils, døpt 21. aug. 1762 i Holmen kirke, København. Ex. jur.., kopist i Rentekammeret i 21 år. Tollkasserer i Molde 28. des. 1796. Fra 1812 også postmester og 1814 også byfoged sammesteds. Avskjed p.g.a. sykelighet 25. mai 1815. Død 8. april. 1838.

Leth, Oluf Hansen, født 1752. Veier, måler, vraker og havnefoged i Porsgrunn i 50 år. Død 13. sept. 1827.

Leth, Povel Pedersøn. Tollbetjent i Son 1644, tollskriver i Bergen 1647-52(?), tollbetjent i Skien 1653 (reskript 11. juli 1653), Larvik og Sandefjord, bekreftet 1. juni 1662. Hans regnskap går til 17. mars 1663.

Leth, Svend Nicolai, født 25., døpt 28. jan. 1746 i Holmens kirke i København. Skriver og bokholder i Finanskollegiet. Konsumpsjonskasserer i Christiania 18. des. 1780, tollkasserer sammesteds 9. mai 1792 til død 20.(21.) des. 1807.

Leuch, Niels Nielsen, døpt 17. okt. 1743 i Christiania. Ex. philos. & jur., cand. jur. Forpaktningssocietets­inspektør i Christiania i 4 år. Kontrollør, overtollbetjent og taksadør sammesteds 1777, virkelig kontrollør 30.(3.) okt. 1781 til embedet opphevet 1797. Død 22. des. 1823.

Leuch, Paul, født 1746. Volontør i Akershus stifts kontor i 14 år. Forpaktningssocietets­inspektør i Langesund. Tollbetjent i Christiania 25. juni 1790. Avskjed 20. jan. 1796. Død 1825.

Levetzau, Albrecht Philip, født 1744. Geheimråd, stiftsamtmann i Bergen, kammerherre. Generaltolldirektør fra 1. jan. 1777 i Akershus. Returnert til Danmark 1784.

Lie, Frederik, født 2. jan. 1802 i Høland. Undertollbetjent i Holmestrand 1835. Død 27. sept. 1843.

Lie, Hans, født 1759. 18 år furér og kommandersersjant, løytnant. Tollbetjent i København 1. juli 1795. Tollbetjent i Lexen 28. des. 1803, observasjonsbetjent i Trondhjem 18.(25.) juni 1808, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 17. feb. 1825 sammesteds.

Lie, Ivar Augustinussen, født 1850. Leiet bestyrer i Meråker, ansatt 13. sept. 1881.

Lie, Johan Herman, født i Christiania. Forpaktningssocietets­bokholder i Christiania. Konstituert fullmektig hos P. L. Wackenitz i Trondhjem. Kryssinspektør i Akershus stift, jfr. hans ansøkning av 15. aug. 1778.

Lie, Ole Johan, født 26. okt. 1823. Bøkker. Tollrorskarl i Bergen (Buck van Raa), ansatt 31. mars 1849. Var i tjenesten i 1886.

Lie, P. O. Sersjant. Leiet tollrorskarl i Trondhjem 24. okt. 1856, ansatt 1. sept. 1860. Pakkhusforvalter. Død 12. sept. 1884.

Lie, Søren, født 1795. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 22. mai 1833.

Lie, Thomas Brown Angel, født 1799. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1. april 1830.

Lied, Wilhelm Christian, født 23. mai 1798. Løytnant. Overtollbetjent i Tønsberg 29. juli 1829, Drøbak 8. juli 1853. Avskjed 25. mars (15. april) 1872. Død 26. okt. 1882.

Liedberg, Peter, født 1770. Konsumpsjonsskriver i Trondhjem 18. sept. 1818. Avskjed 1823/24.

Liedemark, Georg Christopher, født 1752. Student. Kom til Finnmark i 1775, konstituert foged og bestyrer av kongens handel i Kjelvik, landfoged på Island 1793, men tiltrådte ikke. Konstituert toller i Tromsø 1795, utnevnt 3. feb. 1796. Død i embedet for 12. sept. 1811.

Lieungh, Carl Lauritz, født 1812. Kontorist. Undertollbetjent i Grimstad 1847, Drammen 4. jan. 1855, Larvik 7.(18.) aug. 1859. Pakkhusforvalter. Død 18. april 1882.

Lillienpalm, Henrich Sigismund, født 1784/85. Kaptein, krigsassessor. Overkonsumpsjons­betjent (overtollbetjent?) i Trondhjem 5. aug. 1811 til død 28. des. 1826.

Lillienpalm, Johan Sigismund. Tollbetjent i Trondhjem. Død før 1839.

Lime, Niels Madsen. Tollskriver i Drammen 1622-23, «betrodd tolleriet av sin husbond Hartvig Huitfeldt».

Lime, Rasmus. Visitør i Flekkefjord 9. april 1701, toller sammesteds 14. mai 1714. Død før 18. aug. 1717.

Limskov, Peder. Fullmektig i Rentekammeret. Generalskipsmåler i Kristiansand stift 13. nov. 1754, Akershus stift 4. feb. 1755. Død før 3. nov. 1755.

Lind, Arne Olsen. Undertollbetjent i Fredrikshald(?), død før 23. juli 1832.

Lind, Christian, født 1756 i Kongsberg. Ex. jur.., fullmektig, konstituert byfoged og -skriver i Bragernes. Tollbetjent og konsumpsjonskontrollør i Tønsberg 5. sept. 1782, kontrollør og tiendevisitør i Drammen 16. mars 1785. Foged i Fosen 22. mai 1789.

Lind, Enoch, født 1765. Var tollrorskarl i Kristiansund i 1822, ansatt 1807.

Lind, Hans Christian, født 1747. Tollrorskarl i Aaresund i 1807, ansatt 1803.

Lind, Hans Christian, født 1787. Tollrorskarl i Vallø i 1808, ansatt 1807.

Lind, Jens, født 1750. Tollrorskarl i Drammen i 1808, tjenestetid 28 år, dels som undertollbetjent og dels tollrorskarl.

Lind, Jens. Visitør i Flekkefjord. Død før 18. april 1729.

Lind, Jørgen, født 1758. Undertollbetjent i Kristiansand, ansatt 1806. Død 12. sept. 1826, 68 år og 2 måneder.

Lind, Lauritz Christian, født 10. des. 1840(41). Skipsfører. Undertollbetjent i Drøbak 28. aug. 1879.

Lind, Mads, født 1754. Tollbetjent i Drammen (konstituert flere ganger) 9. jan. 1789, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 26. mai 1830. Død 16. sept. 1832.

Lind, Ole, født 1750. Sersjant. Tollbetjent i Vallø 22. aug. 1806, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 2. juni 1821.

Lindahl, Jens Saxe, født 1. feb. 1723. Hos forpaktningssocietetet i Tananger. Visitør og uthavnsbetjent sammesteds 1. jan. 1765. Avskjed 1. jan. 1796. Begravet 22. des. 1796.

Lindahl, Ole Blohme. Gått sin forgjenger tilhånde i 3 år. Tollbetjent og visitør i Stavanger 25. feb. 1746-49, bekreftet 7. mars 1747.

Linde, Magnus Henrich, født 1777/78. Tollbetjent i Aalesund 1814, overtollbetjent sammesteds 1816 og tolloppebørselsbetjent sammesteds 28. juni 1825. Bodde i Hellen. Overtollbetjent i Trondhjem 20. juli 1831, Levanger 15. sept. 1838, Trondhjem 26. aug. 1847. Avskjed 18. des. 1848.

Lindemo, født 1758. Undertollbetjent i Kragerø 1791, Drammen 1805. Nevnt sammesteds i 1810.

Lindenov, Christopher. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Utstein Kloster 1651.

Lindenov, Hans. Var i 1585 forlenet med Bergenhus, inkludert toll.

Lindgaard, Niels Rasmussen. Assistentråd, byfoged. Toller i Bergen, bestalling 14. des. 1672, tiltrådt 1673. Begravet 7.(12.) mars 1688.

Lindrup, Thomas, født 1795. Undertollbetjent i Arendal 1851.

Lindseth, Peder, født 1783. Undertollbetjent i Molde i 1838. Var konstituert overtollbetjent i Valderhaug i 1822, tjenestetid 5 år.

Lindtner, Christian, født 1739. 12 år i forpaktningssocietetstjeneste i Drammen. Visitør i Svelvik i 1768-69. Undertollbetjent Bagholm 15. mars 1779. Avskjed 4. mai 1803. Død 26. mars 1808.

Lindtved, Cornelius. Toller i Sand 24. nov. 1710. Avskjed i slutten av 1723. Død 15. mai 1724.

Lins, Johannes, født 1740/41. Undertollbetjent i Skien i 1823, ansatt 1780(86).

Linthoe, Lars Olsen, født 1817. Fanejunker. Undertollbetjent i Christiania 7. juni 1856. Død 26. juni 1870.

Linaae, Rasmus, født 1748. Forpaktningssocietetsvisitør i Larvik. Utnevnt 16. des. 1776 til undertollbetjent i Sandefjord, men nektet å flytte fra Larvik og ønsket seg løst fra stillingen.

Lippe, Thomas von der. Overfiskeveier i Bergen, utnevnt 6. nov. 1767. Kammerråd. Utgått 1783.

Lobes, Jens Christian, født 15. mai 1805/06. Lensmann. Undertollbetjent i Holmestrand, ansatt 2. sept. 1844. Død 1870 i Drammen.

Loccow, Jochum Henrich, født i Rostoch. Var veier i Bergen 22. nov. 1753.

Lohne, Ole Danielsen, født 1794. Lensmann. Undertollbetjent i Svinør 9. nov. 1843-71.

Looft, J. A. Tollforvalter i Fredrikstad i 1814.

Lorentsen, Elias, født 1748. Tollrorskarl i Tønsberg i 1807, ansatt juni 1798.

Lorentzen, Christian. Kjøpmann. Tollbetjent i Rasvaag 18. feb. 1795. Død 12.(13.) des. 1806.

Lorentzen, Lorentz, født 1764. Var tollrorskarl i Larvik i 1809, ansatt 7. juli 1802.

Lorsen, Johan. Adjungert visitør med suksesjonsrett i Kristiansand 22. juli 1733, bekreftet 6. feb. 1748.

Lose, Diederich, født i Segeberg i Holsten. Hos adskillige embedsmenn. Kontrollør og konsumpsjonsoverbetjent i Bergen 1779-93. Pensjonert i 4 år. Tollkasserer i Kristiansand 29. nov. 1797. Avgått p.g.a. sykdom 18. juli 1798.

Loss, Ole, født 1778/79. Undertollbetjent i Drammen i 1846, ansatt 1801. Utgått 1849.

Loss, Peter Christian, døpt i Strømsø 5. april 1769. Skipsfører, månedsløytnant i 1814. Undertollbetjent i Skien. Død 16. juli 1834.

Loss, Peter Fogh, født 1740. Forpaktningssocietetsovervisitør i Drammen. Tollbetjent i Svelvik 1777, tollkasserer i Flekkefjord 28. jan. 1795. Avskjed 25. okt. 1797.

Lossius, Caspar Kahrs, født 31. des. 1799. Proprietær og landhandler. Undertollbetjent i Bergen 1849. Utgått 1870.

Lous, Hugo Frederik Balduin, født 28. nov. 1822 i Stavern. Kommandørkaptein av 1. kl. og konstituert overlos vestenfjells. Tollkasserer i Bergen 4. mars 1886. Direktør for Nordre Bergenhus Amts Dampskipsselskap 1858-96. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Sverdordenen. Død i embedet 1899.

Lowum, Jens Christian, født 1816. Ex. jur., kopist. Undertollbetjent i Christiania 30. okt. 1856, overtollbetjent sammesteds 21. sept. 1874. Død 3. aug. 1880.

Lowzow, Otto Fredrik, født 29. juni 1830. Skipsfører. Havnepolitibetjent i Christiania 1870. Undertollbetjent i Stavanger 23. juni 1874. Krigsdeltager­medaljen 1848-64.

Lucassen, Amund. Tollrorskarl i Moss, 36 år i 1776.

Lude, Stephan, født 1799/1800. Undertollbetjent i Fredrikshald 1835 til død 12. juli 1856.

Luft, David. Tidligere toller i Helsingør. Forpaktningssocietetstoller i Porsgrunn fra 1. mai 1624.

Luft, Hans. Toller i Svinesund, nevnt 1644, førstetoller i Porsgrunn, konstituert 1648, bestalling 2. mai 1657. I 1633 nevnt som forrige toller sammesteds. Avskjed 1662(?).

Luft, Jens Ruus, født 1773. Tidligere i militæret. Tollbetjent i Stavern 19. april 1809, overtollbetjent sammesteds 1816. Død jan. 1829.

Luft, Mauritz. 9 år i kongelig liveri. Kontrollør i Søndhordland 30. mai 1719, bekreftet 28. des. 1731. Efterfølger utnevnt 28. sept. 1734.

Lugg, Hans Jacob, født 28. juli 1823. Skipsfører. Undertollbetjent i Trondhjem 16. april 1870, konstituert overtollbetjent i Namsos 2. mai 1879, overtollbetjent og forrettende tollinspektør og tollkasserer i Sarpsborg 13. feb. 1882. Avskjed 21. mars 1890.

Lund, Alfarin, født 23. aug. 1856. Tollkontorist i Bergen 15. sept. 1883.

Lund, Carl Cornelius Clarin, født 18. juli 1824. Ingeniørkaptein. Tollskriver i Bergen 13. juli 1883. Ridder av Dannebrogsordenen og ridder av Sverdordenen. Avskjed 1. mai 1895. Død 1904(06).

Lund, Christensen. Måler i Risør, flyttet til Fredrikstad. Nevnt 17. aug. 1679.

Lund, Christian Frederik. Veier og måler i Stavanger 1689-1737. Konsumpsjonsforpakter sammesteds i 1720-årene.

Lund, Christian Just. Tollskriver, død i Drøbak før 16. sept. 1772.

Lund, Claus Peter Henrik, født 15. aug. 1793 i Gausdal. Kaptein. Overtollbetjent i Drammen 9. juli 1851. Død 17. sept. 1875.

Lund, Eilert Christian, født 21. aug. 1825 i Farsund. Skipsfører. Tollkontorist i Christiania, ansatt 1882.

Lund, Eilert Ludvig, født 14. aug. 1808 i Farsund. Skipsfører. Tollrorskarl, leiet 1. nov. 1842, fast ansatt 1. april 1846, undertollbetjent i Korshavn 15. aug. 1849. Død 25. des. 1870 i Vanse.

Lunde, Espen. Tollbetjent i Stavanger i 1702.

Lund, Gregers Christensen, født 1715. I forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Bergen 1. jan. 1765-73. Efterfølger utnevnt 13. feb. 1770.

Lund, Gunder Andersen, døpt 14. okt. 1764 i Askim. Korporal. Undertollbetjent i Kristiansand 15. (19.) april 1809. Død 3., begravet 7. mars 1835.

Lund, Hans, født 1807. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt 1823-47.

Lund, Hans, født 1743. Tollbetjent i Drøbak 2. des. 1795. «Har tidligere tjent lenge og tro, i lang tid også vært konstituert tollkasserer». Død 3. sept. 1797.

Lund, Hans, født 1781/82. Kjøpmann i Fredrikstad. Undertollbetjent i Fredrikshald 1822, Christiania 1837. Død 3. juni 1864.

Lund, Hans Atke, født 4. aug. 1773(68). Volontør i Generaltoldkammeret i 6 år, undertollbetjent i København 13. mai 1798. Tollbetjent på Jostenbø og Magerø 18.(31.) mai 1803, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 20. jan. 1837, 64 år og 6 måneder.

Lund, Hartvig Peder Pedersen, født 1732 i Danmark. Ved pennen fra ungdommen. Bokholder, jordgodsforpakter, fabrikkinspektør i Varberg. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777, observasjonsbetjent sammesteds 11. juni 1788 til død 12. feb. 1808.

Lund, Hercules Weyer, født 1822 i Farsund. Skipsfører. Undertollbetjent i Bergen 7. juli 1854, Drammen 22. mars 1858, Christiania 26. sept. 1862. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse. Død 20. feb. 1865.

Lund, Herman Schrøder, født 13. nov. 1812 i Farsund. Handelsmann i Bergen. Tollfullmektig sammesteds 28. juli 1846, undertollbetjent i Flekkerø 10. okt. 1854, Mandal 1. nov. 1857, Christiania 28. mai (30. juni) 1863, Bergen 28. des. 1867 (30. april 1868), overtollbetjent og forrettende tollkasserer 8. mars 1873 i Skudeneshavn. Avskjed 1. juli 1898. Død 28. juli 1905 i Horten (som «tollkontrollør» (?) sammesteds).

Lund, Ingvar Severin, født 22. sept. 1850. Handelsbetjent. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 26. sept. 1884. Var pakkhusforvalter i mange år.

Lund, Jacob Hansen, født 13. mai 1748 i Våler. Stud. philos. & theol. Tollbetjent i Kristiansund 16. okt. 1783, ekspedisjonsbetjent i Trondhjem 9. mai 1787, tollkasserer i Kristiansund 2. nov. 1791. Avskjed 7. mai 1813. Død 14. juni 1820 sammesteds.

Lund, Johan Henrik, født 5. mai 1803 i Farsund. Apoteker i Farsund. Undertollbetjent i Christiania 11. april 1846-81. Død 11. sept. 1885(83).

Lund, Johan Peter, født 1765. Undertollbetjent i Fredrikstad, ansatt 1. juni 1796. Død 17. mars 1812.

Lund, Karl Anton, født 17. okt. 1840. Styrmann. Tollrorskarl i Molde 1. des. 1875.

Lund, Knud J., født 1780. Ved tollkontoret i Trondhjem i 7 år. Død 14. juli 1805.

Lund, Lars, født 1739/40 i Norge. Student, tjent 13 år i den kongelige garde. Prokurator i Skien. Tollbetjent i Valderhaug 1775, Kristiansund (konstituert?) 14. aug. 1777, ansatt 23. mai 1781. Avskjed 18. sept. 1815. Død før 31. aug. 1821.

Lund, Martin Engebretsen, født 17. okt. 1837. Underoffiser, politibetjent. Undertollbetjent i Christiania 27. juni 1878.

Lund, Nicolay Georg Frederik, født 1806(07). Cand. jur. Undertollbetjent i Skien (Porsgrunn?) 1839, overtollbetjent i Grimstad 23. mars 1859, Porsgrunn 19. des. 1863. Avskjed 1. juli 1890. Død 10. okt. 1897(90).

Lund, Peder Andersen. Skipsmåler og vise-tiendeskriver i Strømsø, ekspektansebestalling 5. mai 1683, bekreftet 3. april 1686.

Lund, Philip Henrik Friedlieb, født 15. feb. 1737 i Mariager. Stud. jur., informator i 11 år, korrespondent for Det typografiske selskap i Christiania. Tollinspektør i Christiania 1777. Avskjed 18. sept. 1793. Død 20. mars 1797 i Christiania.

Lund, Poul, født 1781/82. Undertollbetjent i Porsgrunn i 1811, ansatt 1802.

Lund, Søren, født 18. april 1805. Student, kopist. Undertollbetjent i Risør 1830, Christiania 5. mai 1849, overtollbetjent i Tvedestrand 5. jan. 1855. Død 23. mai 1868.

Lundal, Martinius, født 1807. Var tollrorskarl i Levanger i 1846, ansatt 1840. Avskjed 12. nov. 1851.

Lundbeck, Peder, født 1791. Tollrorskarl I i Kristiansand i 1846, ansatt 1. juli 1840.

Lunde, Caspar Wildthagen, født 1751. Student, tjent i Garden. Undertollbetjent i Bergen 23. mai 1781. Død før 2. okt. 1799.

Lunde, Gulbrand, døpt i Christiania 12. mai 1793. Kjøpmann. Tollrorskarl i Drøbak 1830, undertollbetjent i Drammen 18. feb. (l. april) 1843. Utgått 1874. Død 31. mai 1879.

Lunde, Jacob Endrenen. Tollrorskarl i Bergen 5. april 1830.

Lunde, Rasmus Simonsen. Tollrorskarl i Bergen. Død før 24. juli 1821.

Lunde, Severin Reihardsen, født 7. juni 1844. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Stavanger 28. feb. 1877.

Lunde, Simon Erichsen, født 1742. Tollrorskarl i Stavanger i 1812, ansatt 1810.

Lundh, Karl Johan, født 20. okt. 1837 i Christiania. Cand. philos., lærer, kopist i Finans- og tolldepartementet. Undertollbetjent i Christiania 21. des. 1871, overtollbetjent sammesteds 13. nov. 1880. Deltok som korporal i den dansk-tyske krig 1848-64. Ridder av St. Olavs Orden, ridder av Dannebrogsordenen og Krigsmedaljen.

Lundstrøm, Carl August, født 6. aug. 1776. Løytnant «med 2. aprils ht.». Undertollbetjent i Porsgrunn 1802, tollbetjent i Kragerø 24. april 1815, stasjonert Svelvik i 1823, overtollbetjent i Kragerø 1816. Avskjed 7. mai 1821. Overtollbetjent i Porsgrunn 18. des. 1827, Kragerø 1834. Død 5. juli 1840.

Lundqvist, Helmert Axel, født 15. des. 1861. Handelsbetjent. Tollkontorist i Kristiansand, ansatt 5. aug. 1878.

Lundt, Espen. Tollbetjent i Bergen 29. jan. 1698, overtollbetjent 31. des. 1698.

Lunge, Hans. Tilsyn med tollboden i Hernesand og Bekkevig 1584, skulle bo på tollboden i Mollesund.

Luth, Niels Winther, se Jæger, N. W. L.

Luytkis, Hans Hagerup, født 1704. Inkvisisjonsskipsmåler i Trondhjem 8. mars 1745 (forsøksvis), ansatt 26. juni 1747, samtidig adjungert kontrollør sammesteds. Overtollinspektør ved de nordenfjellske tollsteder, ansatt av forpakter Møllmann, fra forpaktningens begynnelse 1. jan. 1749. Kontrollør og generalskipsmåler i Trondhjems stift 13. nov. 1754. Tollforvalter og opplagsskriver i Trondhjem 5. aug. 1779. Avskjed 18. april 1787. Død 12. mai 1791 på Granåsen, Strinden, begravet ved Lade kirke 19. mai.

Luytkis, Hans Hagerup, døpt i Domkirken, Trondhjem, 2. mai 1744. Konstituert overtollbetjent i Trondhjem. Visitør i Widdingsø 3. mai 1786, undertollbetjent i Stavanger 9. feb. 1791, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 9. juli 1818. Død 2. okt. 1834 sammesteds.

Luytkis, Hartvig Huitfeldt, døpt i Domkirken, Trondhjem, 22. mai 1736. Forpaktningssocietets­betjent i Molde, tollbetjent sammesteds 1777, overtollbetjent 1816. Avskjed 28. okt. 1820. Død 17. juli 1826 i Molde.

Luytkis, Johan, født 1732 i Norge Forpaktningssocietets­inspektør og kontrollør i Molde. Tiendeskriver i Trondhjem (stasjonert Molde?) 1. jan. 1777. Avskjed 1795.

Lyche, Alexander, født 1762. Undertollbetjent i Trondhjem i 1812, ansatt 1793.

Lyche, Andreas. Bordvraker i Trondhjem. Undertollbetjent sammesteds 1795.

Lyche, Erich. Konstituert tollbetjent i Walderhaug. Søkte 16. des. 1796.

Lyche, Henrich, født 1717. 14 år i Rentekammeret, skipsskriver. Overtollbetjent i Ilen 6. des. 1743, bekreftet 15. april 1747, pensjonert 1749, kontrollør mot forpakterne i Molde 8. mars 1757. Avskjed 1793. Død før 14. feb. 1802 (som kontrollør i Molde).

Lyche, Henrich, født 1746. Konstituert foged i 13 år, Konsumpsjonsfullmektig i Molde i 8 år. Undertollbetjent i Trondhjem 1793, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 7. nov. 1819, 73 år og 6 måneder.

Lyche, Ludvig. Toll- og konsumpsjonsskriver. Nevnt 5. mai 1710 i Stavanger.

Lyche, Michael Henrich, født 1791 i Fredrikshald. Løytnant. Veier, måler og vraker i Drammen. Død sammesteds før 9. okt. 1926.

Lyche, Paul Frederich, født 27. april 1792(93) i Fredrikshald. Kjøpmann i Eidsvold. Undertollbetjent i Drammen 1841-67. Død 27. feb. 1878 i Vestre Aker.

Lyche, Oluf Pedersen. Utnevnt til generaltollinspektør i mars 1721. Kammerråd. Bodde i Strømsø. Ble ved plakat av 12. des. 1727 satt under tiltale og arrestert for mislig embedsførsel (bestikkelser).

Lyders, Friederich Ludvig August. Cand. jur., cand. actuarius ved den kongelige landmåling. Undertollbetjent i Trondhjem 17. okt. 1781, inspektør på Trondhjems led 1782, tollbetjent og kontrollør i Trondhjem 27. mars 1782, overtollbetjent og kontrollør i Larvik 31. mai 1786. Død 1787.

Lüdersen, Herman, Bremen. Vraker i Bergen, nevnt 28. jan. 1760.

Lüdersen, Niels, født i Korsør. Skipsproviantskriver. Tollbetjent i Bagholm 21. des. 1778. Avskjed 15. mars 1779.

Lym, Iver Lauritzen. Toller i Larvik og Sandefjord 29. mai 1669, bekreftet 2. juni 1670.

Lyng, Martin Throne, født 3. aug. (sept.) 1832. Landbruksskolebestyrer. Undertollbetjent i Hammerfest 11. juni 1873, Trondhjem 6. aug. 1873, Christiania 22. mai 1875, overtollbetjent i Molde 13. (14.) sept. 1878. Avskjed 4. mars 1892. Død 29. mars 1898.

Lyng, Paul Christian, født i Trondhjem. Observasjonsbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777 til død før 11. juni 1788. Var tidligere i forpaktningssocietetstjeneste sammesteds.

Lyng, Rasmus, født 1779 (ca. 1769). Student. Undertollbetjent i Holmestrand i 1810, ansatt 1802.

Lyngaas, Hans Andreas, født 4. des. 1819. Lærer, tollkontorist. Tollrorskarl II i Drammen 1841, undertollbetjent i Stavanger tolldistrikt 29. aug. 1860, Holmestrand 23. juni 1874.

Lyngaas, Hjalmar Gustav, født 23. aug. 1851. Styrmann. Tollrorskarl i Christiania 1. mars 1884, tollbetjent i Vadsø 4. sept. 1890. Død 24. sept. 1901 i Trondhjem.

Lyrhuus, Gulloch Nielsen, født 1771. Undertollbetjent i Bergen 1810.

Lysgaard, Andreas Th. Jørstad, født 30. mars 1814. Proprietær. Undertollbetjent i Skien 23. des. 1864, flere konstitusjoner som overtollbetjent sammesteds, overtollbetjent i Bergen 16. sept. 1871. Stortingsmann 1857-60. Død 26. juli 1890.

Lysholm, Johan Mølmann, født 1763. Forretningsmann, senere bankmann. Veier og måler i Trondhjem, nevnt 1814 og 1834. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 13. juli 1839, 77 år.

Lytkien (Lytken), Carsten, født i Bergen 27. des. 1757. Prokurator. Tollprokurør i Bergen 13. feb. 1793. Død 1. des. 1797.

Løberg, Niels Peter, født 2. aug. 1807 i Kongsberg. Adjunkt i Bergen. Tollskriver sammesteds 26. mai 1866. Avskjed 11. april 1883. Død 26. feb. 1885 sammesteds.

Løcher, Ole, L., født 1770, Undertollbetjent i Christiania, ansatt 1801. Død 31 mars 1810.

Løeg, Severin J., født 10. aug. 1842. Gårdbruker. Tollrorskarl i Valderhaug, ansatt 1. mars 1868. Død 1902.

Løeland, Aanon, født 1768. Tollrorskarl i Arendal i 1814, ansatt 1806.

Lønborg, Christen Hansen, antagelig født i Danmark. Tjent i flåten under krigen. Tollbetjent i Bagholm 22. mars 1723, bekreftet 28. mai 1731 og 4. juli 1747.

Lønseth, Jens Johan, født 8. nov. 1815. Cand. philos. Tollkontorist i Christiania 2. feb 1845, undertollbetjent i Flekkefjord tolldistrikt 11. juni 1856, men ikke tiltrådt, undertollbetjent i Christiania 12. juli 1856, konstituert tollkasserer i Mandal 1. nov. 1857 til 1. sept. 1858, overtollbetjent i Tvedestrand, konstituert 1867, utnevnt 26. aug. 1868, Risør 11. juni 1870, Christiania 21. sept. 1874.

Lønseth, Knud Edvard, født 1768. Kopist i Rentekammeret, tollskriver i Molde. Undertollbetjent i Molde 7. april 1798, Aalesund 1806, Sand (Drøbak) 5. des. 1806, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 1. juni 1842.

Løvdahl, Ole, født 1784. Sjef for 3. kontor i Revisjons­departementet. Krigskansellisekretær. Tollkasserer i Stavanger 1. sept. 1817 til død 27. aug. 1851.

Løvdahl, P., født 1808. Undertollbetjent i Stavanger tolldistrikt i 1846, ansatt april 1843.

Løve, Andreas Frederik. Tollbetjent og visitør i Fredrikshald 18. april 1758. Utgått 1777.

Løve, Christian. Inspektør og tollbetjent i Larkollen 12. mars 1748. Utgått 1752.

Løve (Løwe), Christian Friderich. Adjungert visitør i Fredrikshald, nevnt 20. mai 1774.

Løve (Løwe), Hans Christian, født 1742 i Sjelland. Styrmann i marinen. Forpaktningssocietets­kontrollør, visitør og undertollbetjent i Kristiansand, ansatt 22. aug. 1768. Død 7. juni 1815.

Løve, Ole Christian. Adjungert tollbetjent og visitør i Fredrikstad 4. des. 1753, med suksesjonsrett 4. aug. 1759. Død 15. aug. 1766.

Løvaas, Hans Christophersen, født 1799/1800. Arsenalfyrverker i Bergen. Undertollbetjent sammesteds 2. mars 1844. Død 23. jan. 1874.

[ Opp , I , J , K , L ]

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005