| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Tollere 1563-1886

Sist ajourført:
04.12.2009

 

 

Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886)

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 - 1886

 

M-Q

[ M , N , O , P , Q ]

Madsen, Ant., født 17. april 1823. Sjømann. Tollrorskarl i Horten 1. nov. 1860.

Madsen, Børre, født 1784. Tollrorskarl i Staværn i 1822, ansatt 1. feb. 1810.

Madsen, Jens. Konsumpsjonsskriver i Bergen 6. mai 1682.

Madsen, Niels, se Mathiesen, Niels.

Madsen, Ole Peder, født 1786. Tollrorskarl I Kragerø i 1823.

Madsen (Madssøn), Oluf. Toller i Hamborgsund (Hammersund) i 1581.

Madsen, Peder. Toller i Ellingskilde 16. des. 1668, bekreftet 27. juni 1670.

Madsen, Torkel. Skriver på Bremerholm. Tollbetjent i Flekkefjord 13. nov. 1669, Kragerø 15. mars 1678. Død før 19. nov. 1689.

Magnus, Christian Lerche Dahl, født 6. april 1794. Skipsfører. Konstituert undertollbetjent i Flekkefjord 1834 og 14. jan. 1837, fast ansatt 23. jan. 1837, overtollbetjent sammesteds 1853. Var i tjenesten i 1856. Død 1. juli 1857.

Magnus, Christian. Toller i Søndhordland 9. mai 1682, overtollbetjent i Bergen 29. jan. 1698. Efterfølger utnevnt 24. nov. 1721. Begravet 21. april 1730 i Nykirken.

Magnussen, Ole Johan. Tollrorskarl i Flekkefjord 1. mai 1841.

Magnussen, Søren, født 1750. Tollrorskarl i Bergen i 1816, ansatt 1780. Død 28. juni 1821.

Mahler, Hans Christian, født 1762/63. Student, informator, skipsskriver. Tollbetjent i Arendal 31. okt. (21. nov.) 1798. Konsumpsjonskasserer i Riested 26. jan. 1808.

Malancourt, Peter Lapiere. Undertollbetjent og veier i Christiania 24. okt. 1666, bekreftet 20. juli 1670. Efterfølger utnevnt 19. mars 1698. Død 13. mars 1705.

Malling, Christen, født 1778. Skattefoged i Christiania, kontrollør ved Stempel­papir­forvaltningen. Tollkasserer i Arendal 19. feb. 1833. Kammersekretær. Død 9. aug. 1833, 55 år.

Malling, Harald, født 16. aug. 1812 i København. Cand. jur., ekspedisjonssekretær i Revisjonsdepartementet. Tollkasserer i Larvik 22. juli 1872. Død 25. aug. 1892.

Malling, Peter, født 1720 i Kallundborg. Kjøpmann i Tønsberg. Undertollbetjent i Lillesand 20. des. 1773 til død 3. jan. 1783.

Malling, Rasmus, født ca. 1733 i Porsgrunn. Embedskontorist fra ungdommen, 4 år i kommisariatet i Christiania, derpå adjungert kontrollør i Langesund. Undertollbetjent i Porsgrunn 22. mai 1777, overtollbetjent og taksadør i Langesund (stasjonert Porsgrunn?) 30. okt. 1779, tollkasserer i Tønsberg 28. sept. 1796. Avskjed 12. juni 1799. Død 3. okt. 1807.

Malmøe, Jacob Jensen, født 1718. Hos forpaktningssocietetet i Egersund. Uthavnsbetjent og visitør sammesteds 1. jan. 1765. Avskjed 23. sept. 1779.

Malmøe, Niels Hansen. Toller i Mandal 10. des. 1701. Død før 13. feb. 1708.

Maltha, Berent (Bernhard). Nevnt 12. juni 1717. Ekstraordinær visitør i Bergen, får ikke lønn eller virkelig tjeneste før han har utrettet noe i kongens interesse, bare andel i konfiskasjoner. (Res. 27. feb. 1719).

Mangaard, Jens. Kontrollør i Larvik og Sandefjord 14. nov. 1752. Død 1774.

Manshus, Andreas Tønnesen, født 1828. Reservelos. Tollrorskarl i Korshavn 7. juli 1852, Kirkehavn 1. april 1856.

Marcussen, Hans Christian, født 1814. Underoffiser i marinen, krysstjeneste i 6 år. Undertollbetjent i Moss 22. juni 1857, Horten 26. sept. 1862. Avskjed 1878.

Marcussen, Karl Julius, født 1821. Tollrorskarl i Homborsund 1. okt. 1850. Død 1881.

Marcussen (Markvartssøn), Lauritz. Avla regnskap for Nordhordlen 1614-22, Sundhordlen 1622-23. Toller, byfoged og sisemester i Bergen 9. sept. 1628, skulle «oppbeberge den toll og sise som Bergensborgerne fra 1623 hadde vært fritatt for».

Marcussen, Severin Christian, født 1856. Tollrorskarl i Homborsund 5. jan. 1881.

Maroni, Thomas Antoni, født 1794. Tollrorskarl i Farsund 1829, undertollbetjent i Arendal 1836, senere Farsund? Død 9. juni 1859.

Marquard. Kontrollør i Bergen, avløst av Andreas Johnsen 4. nov. 1776.

Martinsen, Johannes. Skriver ved bergverk og saltkontor. Undertollbetjent i Trondhjem 1777, ekspedisjonsbetjent og taksadør sammesteds 9. mai 1787 til 1796.

Martinsen, Ole, født 8. feb. 1849. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Larkollen(?), fast ansatt 1. jan. 1885.

Martner, Lauritz Paulsen. Strandrider mellom Nestved og Corsør 19. april 1762, tollbetjent i Brevik 4. april 1769 til død juni 1773.

Mathiesen, Anders. Tollrorskarl i Larvik, 74 år i 1776.

Mathiesen, Christian, født 1752. Undertollbetjent i Christiania i 1806, ansatt 1798 som konsumpsjonsskriver.

Mathiesen, Christian Marius Emil, født 2. mars 1811. Cand. jur., fullmektig i Revisjons­departementet. Overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Mandal 16. feb. 1861, fra 1881 også forrettende tollkasserer.

Mathiesen, Hans, født 1775. Tollrorskarl i Bergen i 1816, ansatt 1800.

Mathiesen, Jens, født 7. juni 1857. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Moss(?), ansatt 1. juli 1884.

Mathiesen, Johan Gottlieb, født 1796. Tollrorskarl i Stavanger tolldistrikt i 1846, ansatt april 1842.

Mathiesen (Madtzen), Niels. Tollskriver i Drammen 1622/23.

Mathiesen, Niels. Kongelig kammerjunker. Toller i Nordmøre, utnevnt 7. mars 1659, tiltrådt feb. 1660, forflyttet til Drammen 30. des. 1660, bekreftet 1. jan. 1661 og 16. juli 1670. Innvilget pensjon 18. mai 1676 mot delvis tjenestegjøring. Efterfølger utnevnt 7. aug. 1671. Utgått før 1679.

Mathis. Toller i Bergen, nevnt 1567.

Mathisen, Claus. Tollbetjent i Tønsberg, nevnt 21. aug. 1668.

Mathisen, Peder, født 26. aug. 1838. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Fredrikstad(?), ansatt 12. aug. 1875.

Mathisen, Peter, født 1768. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1807. Død 5. feb. 1839.

Matzow, Franz, født 4. juli 1789 i Bergen. Sorenskriverfullmektig. Undertollbetjent i Trondhjem 26. jan. 1821, konstituert overtollbetjent 1. jan. 1830 til død 9. des. 1832.

Maur, Johan Oluf, født 13. april 1850. Styrmann. Tollrorskarl i Aalesund, ansatt 1. aug. 1885.

Mayts, Hans. Tollskriver i Kiil, toller i Langesund 6. april 1640.

Mechlenborg, Jacob. Foged i Nordmøre len 1606-1617/18. Undertegnet tollregnskapet for Nordmøre 1611-14 og for Trondhjem by 1614-15.

Mechlenborg, Olaf Jacobsen. Foged i Nordmøre 1623-27/28, Fosen 1623-37. Nevnt 1625 som toller i Lille-Fosen. Tollskriver i Flekkerøen 5. juli 1635.

Mechlenborg, Oluf, født i Haderslev. Var tollskriver i Son i 1635, i Flekkerø 5. juli 1635. Død 1643 (eller før?).

Mechlenborg, Richard Nicolai. Tollbetjent i Kristiansund i 1766, nevnt som overtollbetjent sammesteds 1771.

Mechlenborg, Svend, født 1727. Hos forpaktningssocietetet i Skibnæsset. Undertollbetjent i Justenø og Magerø 1. jan. 1777, tollbetjent i Lexen 22. mars 1797. Avskjed 28. des. 1803.

Meehr, Carl, født 1783. Tollrorskarl i Kristiansand i 1810, ansatt 1804.

Meek, Arent, født 1760. Var tollrorskarl i Kristiansund i 1822, ansatt 1795.

Meidell, Christopher Pritzier, født 1. juni 1783 i Os. Oberstløytnant. Tollinspektør i Kristiansand 30. nov. 1841. Ridder av Dannebrogsordenen og ridder av Sverdordenen. Død i embedet 14. sept. 1851.

Meidell, Gerhard von, født 1606(?). Fenrik i Christian IV's hær i 1626, senere hoffjunker. Skipsreder og trelasthandler. Tollbetjent i Porsgrunn i 1661, hvor nevnt også 1694/95. Død 1696 (hos sønnen, sogneprest Gerhard M. i Holden i Telemark). (Også nevnt som bosatt i Langesund i 1667).

Meidell, Johan Ernst, født 30. juni 1833. Ingeniør, assistent ved jernbaneanleggene. Undertollbetjent i Drammen 25. juni 1883.

Meidell, Ludvig Julius, født 22. sept. 1823. Leiet undertollbetjent i Kristiansand i 5 år, fast ansatt undertollbetjent og kryssbetjent i Bukken (syd for Bergen) 10. okt. 1857, Gamle Hellesund 1859, Kristiansand 1861 til død 21. jan. 1873.

Meidell, Niels Viborg, født 3. des. 1827(26.) i Trondhjem. Konstituert tollrorskarl og dels undertollbetjent i Kristiansand i 4 år, fast ansatt 1. aug. 1849. Senere kjøpmann i U.S.A.

Meitz, Jens Jacob, født 1740. Skomaker. Konsumpsjonsbetjent i Fredrikshald i 1795, Christiania i 1801. Begravet (som «tollbetjent»(?)) 19. sept. 1803.

Mejlænder, Bernhard Reinert, født 20. mai 1828(?) i Hidra. Tollrorskarl i Rasvaag, konstituert 27. sept. 1860, fast ansatt 18. aug. 1865.

Mæjlænder, Bernhard Georg Samuel, født 1792. Skipsfører, månedsløytnant. Overtollbetjent i Rasvaag 17. mai (1. juli) 1822, stasjonert Hitterø i 1853. Avskjed 5. aug. 1857.

Mejlænder, Fredrik Otto Henrich Waldemar, født 1835. Konstituert kryssrorskarl 2. april 1851, tollrorskarl i Farsund 1. april 1858, undertollbetjent i Korshavn 4. sept. 1869.

Meldahl, Steen, født 1745(48/49). Undertollbetjent i Stavanger i 1813, ansatt 1794.

Melis, Gotthard. Kongelig lakei. Toller i Kristiansand (Arendal) 4. des. 1713, direktør over skipsmålingen sønnenfjells og nordenfjells 10. feb. 1716, når Johan Garmann dør eller går av. Efterfølger utnevnt 15. juni 1716. Død i embedet, begravet 2. nov. 1718, 33 år gammel.

Melkild, Ole Olsen, født 1. des. 1818. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Kristiansund, fast ansatt 27. mars 1846.

Melsom, Michael, født 1834. Kjøpmann, kontorist. Tollkontorist i Skien, ansatt 14. okt. 1871.

Meltzer, Oscar, født 18. des. 1822. Seksjonsingeniør ved Jernbanen. Overtollbetjent i Fredrikstad 28. jan. (23. feb.) 1884. Død i embedet 28. des. 1904.

Meng, Niels Hansen (Jensen?), født i Fredrikstad. Studerte «især jura». Herredsskriver i nordre Bohus, senere foged sammesteds og i Id og Marker i 1630-årene. Flyttet fra Dyne (ved Dynekilen) til Fredrikshald, hvor han ble toller (tollinspektør) (stasjonert Svinesund) «såvel her som langs hele riksgrensen inntil Østerdalen, over alle tollhuse, som da ved grensen var innrettet, hvilket varte inntil 1682, da disse grensetollhuse ble anvendt til annet bruk». Senere borgermester sammesteds.

Mentzonius, Christopher, født omkring årsskiftet 1732/33. Tidligere i forpaktningens tjeneste på leden siden 1771. Tollbetjent i Molde (stasjonert Bjørnesund) 28. aug. 1777, Rundø 1782, Bjørnesund 1794. Avskjed 9. nov. 1803. Død før 9. mai 1804.

Merckell, Herman. Toller i Bergen 14. mars (21. juli) 1662, tillike med L. Lauritzen.  H. M. død høsten 1664.

Methlie, Herman Olai, født 31. juli 1823. Handelsmann. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 16. feb. 1870.

Methlie, Mathias Erichsen, født 1791. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1816.

Meulengracht, Peter von, født 1736. Oberstløytnant, generalauditør. Overtollbetjent og kontrollør i Drammen 20. feb. 1782, kontrollør og generalskipsmåler i Trondhjem 16. jan. 1788-90. Reiste med familie til København 1812.

Meyer, Danchert Heiberg, født 29. des. 1828. Handelsmann, dampskipsekspeditør, tollkontorist. Leiet kryssbetjent i Tromsø 1865, undertollbetjent i Hammerfest 22. mai 1875. Utgått 1887. Død 22. jan. 1889.

Meyer, Daniel, født 1754(48/49). Konsumpsjonsskriver i Christiania i 1780, undertollbetjent sammesteds (stasjonert Slependen?) i 1809.

Meyer, Edvard Christian Bull, født 1823. Konstituert undertollbetjent, ansatt i Tromsø 7. april 1860 til -86?

Meyer, Hartvig (Harrier) Heiberg, født 7. juli 1782(81) på Voss. Amtskontorist i Alta og kystvernoffiser sammesteds, embedskontorist i 14 år, de siste 8 år som fullmektig hos amtmann Krag i Finnmark. Konstituert toller i Hammerfest, utnevnt sammesteds 27. nov. 1811. «Innkomst kuns 180 spd. hvorfor han må, lik den simple finne, drive fiskeriet». Toller i Tromsø 28. juni 1823, tolloppebørselsbetjent sammesteds 26. april 1838. Stortingsmann. Død 20. april 1845.

Meyer, Jacob Christopher, født 1789. Kaptein. Overtollbetjent på Tyrhaug 11. sept. 1839, Trondhjem 6. juni 1840. Avskjed 27. des. 1862.

Meyer Jens (Johan) Hansen, født 1688. 1 forpaktningssocietetstjeneste. Tollbetjent i Buch van Raa 1. jan. 1765. Død før 20. juni 1769.

Meyer, Marius. Tollskriver (tollbetjent?) i Tønsberg i 1626/27.

Meyer, Peder Krag, født 1822. Tollkontorist. Undertollbetjent i Skien 2. des. 1858 (10. feb. 1859) til død 28. juli 1864.

Meyer, Wilchen. Veier i Bergen, nevnt 1. mars 1757.

Michaelsen, Michael Julius, født 1821. Handelsmann, konstituert undertollbetjent. Leiet kryssbetjent i Vadsø tolldistrikt 1856, undertollbetjent i Vadsø 31. mai 1871. Ridder av St. Olavs Orden.

Michaelsen, Tønnes, født 24. aug. 1805. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1843, tollrorskarl i Flekkerø i 1851, ansatt 3. aug. 1848.

Michel Schriffuer, se Skriver, Michel.

Michelborg, Jakob. Toller på Nordmøre (Bremsnæs) 1611-15.

Michelet, Johan Wilhelm, født 2. sept. 1805 i Trøgstad. Kaptein. Overtollbetjent i Drammen 21. april 1856. Avskjed 16. sept. 1871. Død 12. des. 1891 i Christiania.

Michelet, Joseph Frantz Oscar, født 28. okt. 1832 på Åser i Askim. Styrmann. Undertollbetjent i Rasvaag 21. juni (26. sept.) 1867, Trondhjem 22. mai 1875, overtollbetjent sammesteds 13. juli 1883. Avskjed 10. jan. 1907 (efter benbrudd). Død 6. mars 1913 på Holtet i Bærum.

Michelsen, Abraham, født 27. mars 1836. Styrmann. Tollrorskarl i Drøbak 18. feb. 1871.

Michelsen, Christian, født 1762. Kommandersersjant i Livgarden. Tollbetjent i Aasgaardstrand 11. mars 1808, overtollbetjent sammesteds 1816, forflyttet til Moss 16. okt. 1833. Død i embedet 20. mars 1841.

Michelsen, Frederik. Kontrollør og suksederende toller i Fredrikstad 19. feb. 1701. Efterfølger utnevnt 13. nov. 1703.

Michelsen, Hans. Tollrorskarl i Langesund, 57 år i 1776.

Michelsen, Johannes, født 1793. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 27. mai 1830.

Michelsen, Julius Emil, født 15. april 1840. Sjømann. Tollrorskarl i Grimstad i 1886, ansatt 5. juni 1866.

Michelsen, Laurids. Toller i Tønsberg, nevnt 1705-06 og 23. des. 1724.

Michelsen, Mads, født ca. 1655. Veier og måler i Risør i 1683 og vraker 1720. Død før 28. april 1727.

Michelsen, N., født 1766. Undertollbetjent i Drammen i 1811, ansatt 1799.

Michelsen, Ole, født 1770. Undertollbetjent i Nevlunghavn i 1822, ansatt 20. mars 1794.

Michelsen, Rasmus. Bekreftet måler og vraker i Holmestrand 11. februar 1693.

Michelsen, Valentin, født 1719. I forpaktningssocietetstjeneste. Uthavnsbetjent i Skudeneshavn 1. jan. 1765. Død før 14. april 1783.

Middelfart, Oluf, født 1706. Tollskriver, taksadør og opplagsskriver i Trondhjem i 1749. Død 9. aug. 1783 i Trondhjem som «forhenværende generaltollforvalter».

Middelthun, Abraham. Konsumpsjonsunderbetjent i Bergen, nevnt 1778-96.

Midtlid, Ole Martinus Thormodsen, født 11. aug. 1856. Sersjant. Tollkontorist i Aalesund 1. jan. 1878.

Mjelde, Johan Martin, født 16. nov. 1852. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Vigsnes 24. april 1881.

Mjelde, Sjur N., født 6. mai 1820. Pakkhusdreng. Tollrorskarl i Haugesund i 1886, ansatt 20. mars 1855.

Moe, John. Tollrorskarl i Trondhjem. Død 13. mai 1845.

Moe, Ludvig Ingebret, født 12. april 1832 i Trondhjem. Postekspeditør sammesteds. Ed som forrettende undertollbetjent i Kristiansand 25. juli 1862, undertollbetjent i Stavanger 23. juni 1874 til død 6. des. (juli) 1876.

Moe, Oscar Frederik Schibsted, født 1843. Tollkontorist. Undertollbetjent i Christiania 22. juni 1876. Utgått 1878.

Moe, Peter, født 25. aug. 1809. Cand. jur., depotforvalter i Christiania. Tollkasserer i Porsgrunn 16. nov. 1867. Død 24. des. 1886.

Moe, Tarald, født 1781. Var undertollbetjent og konsumpsjonsbetjent i Trondhjem i 1822, ansatt 1815. Død 6. okt. 1825, 46 år.

Moe, Torchel, født 1770/71. Var undertollbetjent i Trondhjem i 1812, ansatt 1807.

Mogensen, Bent. Måler, veier og vraker med suksesjonsrett hos sin far i Skien i 1768.

Mogensen, Gulbrand, født 1759. Tollrorskarl i Sponviken i 1811, ansatt 1789.

Mogensen, Hans, født 1792. Tollrorskarl i Lyngør i 1841, ansatt 1827.

Mogenssøn, Mathias. Tollerbetjent i Christiania i 1652.

Mohr, August Christian, født 5. mars 1775. Stud. theol., løytnant, overkrigskommisær 1811. Undertollbetjent i Bergen 1. nov. 1800, uthavnsbetjent i Nøstet 31. okt. 1804, undertollbetjent i Bergen 26. juni 1809. Avskjed 12. okt. 1814. Senere kjøpmann. Død 29. sept. 1845.

Mohr, Hans, født 1775. Styrmann. Tollrorskarl i Egvaag, ansatt 28. sept. 1839. Avskjed 8. april 1843.

Mohr, Peter Winding Anchersen. Underoffiser, annenkopist ved Generalitets- og kommisariats-kollegiebureauet. Visitør i Larvik og Sandefjord 19. jan. 1768, forflyttet til Fredrikstad(?) 7. juni 1773. Søkte kontrollørstilling sammesteds 21. mai 1774.

Molde, Ole, født 1745. Var tollrorskarl i Kristiansund i 1822, ansatt 1786.

Moldenhauer, Albrecht. Kjøpmann i Fredrikshald. Sjømann. Undertollbetjent i Valderhaug 22. mai 1789. Død 13. mai 1802.

Molitz, Conrad, født 6. mars 1751 i Trondhjem. Student, fullmektig ved kalkfabrikk i København i 15 år. Tollbetjent i Kristiansund 26. aug. 1796. Død 6. mars 1811.

Moltzau, Peder Maar Egede, født 1786. Løytnant. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt 1835-50. Utgått 1851.

Momme, Lauritz Lauritzen, født 1733/34. Forpaktningssocietets­tjeneste som visitør, inspektør og toller i Flekkefjord og Christiania. Undertollbetjent i Christiania 18. mai 1778. Avskjed 12. sept. 1782. Død samme år.

Monrad, Johan Fredrik, født 23. feb. 1831. Skipsfører. Leiet kryssbetjent i Langesund 1870-72, undertollbetjent i Portør (stasjonert Skaatø?) 26. juni 1872, Fredriksværn 1. aug. 1883.

Monrad, Poul. Tollbetjent (i forpaktningssocietetet?), nevnt 1765 i Moss.

Monsen, A., født 1826. Tollrorskarl i Homborsund i 1846.

Monsen, J., født 1789. Undertollbetjent i Moss i 1838.

Monsen, Jacob, født 1748. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1780.

Monsen, Johan Christian. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt, død 3. juni 1845.

Montagne, Peder Pedersen, født 25. nov. 1638 i Bergen. Løytnant. Toller i Bergen 12. sept. 1663 («tillikemed Leohard Lauritsen»), bekreftet 1. mai 1670. Død 18., begravet 25. nov. 1672.

Morgenstierne, Michael Wilhelm Oscar von Munthe av, født 29. okt. 1848 i Christiania. Skipsfører. Kryssbetjent, stasjonert Fredrikstad, ansatt 26. juni 1884.

Morgenstierne, Nicolai Krog Oscar von Munthe av, født 31. juli 1822 i Porsgrunn. Oberstløytnant, kabinettskammerherre. Tollkasserer i Arendal 29. juni (1. juli) 1881, Tønsberg 4. jan. 1884. Ridder av St. Olavs Orden, kommandør 1. klasse av Wasaordenen, ridder av Sverdordenen, ridder av Nordstjerneordenen, ridder av Nederlandske Løve Orden og ridder av Prøysiske Røde Ørns Orden 3. klasse.

Mork, Martin Drejer, født 6. des. 1849 i Fosen, Vik i Namdalen. Underoffiser. Under­toll­betjent i Christiania 2. juli 1881.

Morland, Christen, døpt 31. jan. 1704. Kaptein i Borgerkompaniet, drev tobakkspinneri i Skien. Veier og måler sammesteds 1750(?)-årene.

Morland, Friderich. Visitør i Fredrikshald 1768-69.

Morland, Morten. Søkte 11. juli 1707 om gjeninnsettelse som tollbetjent i Langesund.

Morsing, Andreas. Ekspedisjonsbetjent i Molde i 1749.

Mortensen, Anders. Tollrorskarl i Arendal tolldistrikt 15. mars 1839.

Mortensen, Bertel. Visitør i Stavanger i 1683.

Mortensen, Claus. Tollbetjent i Tønsberg(?) i 1668.

Mortensen, Johannes, født 1750. «Fra ungdommen appliceret meg til pennen», 7 år skriver i Revisjonskontoret ved Kongelig majestets Berg- og Saltverksdirektorium. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777, ekspedisjonsbetjent og taksadør sammesteds 1787, tollkasserer sammesteds 28. sept. 1796. Kammerråd. Avskjed 2. nov. 1811, fra 1. jan. 1812. Konstituert tollinspektør (efter Legangers død) 26. nov. 1812.

Mortensen, Laurids. Adjungert sin far, Morten Lauridsen, som toller i Sand 17. mai 1664, utnevnt 14. aug. 1667, bekreftet 4. juli 1670. Bodde i 1686 som «forrige tolder» på Klommensten i Rygge og levet i 1711.

Mortensen, Mads, født 1805, døpt 16. feb. 1806. Tollrorskarl i Bodø tolldistrikt 1836. Avskjed 31. des. 1865.

Mortensen, Morten, født 1779. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1807, ansatt 1804.

Mortensen, Niels. Toller i Ellingkilde 1636-38.

Mortensen, Niels, født 25. feb. 1843. Musketér, tjener hos statsministeren. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876.

Mortensen, Ole. I forpaktningssocietetstjeneste i Trondhjem. Stempler sammesteds 1. jan. 1777-88. Død 1784?

Mortenssøn, Oluf. Toller i Marstrand i 1580-81.

Moses, Isaac Chr., født 1801. Kjøpmann. Undertollbetjent i Trondhjem tolldistrikt, ansatt 12. des. 1839. Avskjed 30. okt. 1847 p.g.a. sykdom.

Mosgaard, Christian, født 1785. Løytnant. Undertollbetjent, død i Drøbak 9. mars 1831, 46 år.

Mosling, Abraham Drejer. Døpt 29. april 1723. Skipsfører, stadskaptein, kjøpmann og tobakksfabrikant. Tollinspektør og skipsmåler i Trondhjem 5. aug. 1779 (anbefalt av arveprinsen) til død 31.(3.) okt. 1792.

Mosling, Abraham Drejer, født 1. mai 1785. Løytnant. Overtollbetjent i Bergen 16. nov. 1822, Trondhjem 20. juli 1831, oppsyns- og oppebørselsbetjent i Levanger 26. aug. (23. okt.) 1847. Stortingsmann 1821. Ridder av Sverdordenen. Død i Levanger 20. feb. 1875.

Mosling, Michael Gran, født ca. 1765. Tollrorskarl i Tyrhaug. Konsumpsjonsskriver i Trondhjem i 1812, ansatt 1798/99. Død 25., begravet 31. mars 1818, ca. 52 år og 6 måneder.

Mosling, Nicolai von Helm, født 12. okt. 1725. Skipsfører. Tollbetjent i Tyrhaug 1787. Død 29. mars 1797.

Moss, Henrik Rummelhoff, født 1803. Undertollbetjent i Fredrikshald 1836-75.

Moss, N. H., se Henrichsen, Niels.

Mossens, Knud, født 1783. Undertollbetjent i Christiania i 1823, ansatt 1818.

Motzfeldt, Ulrik Anthon, født 1806. Undertollbetjent i Holmestrand. Død 14. juli 1834, 27 år og 9 måneder.

Moxnes, Andreas, født 1762. Var tollrorskarl i Trondhjem i 1822, ansatt 1. nov. 1816.

Moxnes, Lorenz Andreas, født 1794(96). Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 1819. Død 20. jan. 1837.

Munch, Edvard, født 1738 i Fredrikstad. Ex. jur., prokurør, hovedbokholder og sekretær i forpaktningssocietetet i mange år. Tollskriver i Christiania 1765, overtollbetjent i Larvik 30. oktober 1779 (med tittel kontrollør), kontrollør, måler og veiemester i Kristiansand 16. feb. 1784, konstituert toller sammesteds 16. feb. 1787, tollinspektør 2. nov. 1791. Død i embedet 28. mars 1793.

Munch, Hans Jørgen, født 1727. Tollbetjent i Holmestrand 1748, konstituert toller sammesteds 1756, senere forpaktningssocietetstoller i Larvik. Avskjed 31. mars 1769. Begravet 23. sept. 1782 i Holmestrand.

Munch, Hermann, født 1. juni 1814 i Sande. Student, kopist. Undertollbetjent i Moss 2. des. 1858, Christiania 18. mai 1862. Død 4. mai 1871.

Munch, Jens. Bekreftet måler og veier i Trondhjem 28. nov. 1685.

Munch, Jens Nielsen. Tollbetjent i Drammen og Bragernes 18. okt. 1665.

Munch, Lars Jensen. Visitør i Larvik 5. mars 1737 og samtidig forvalter ved Staværns fort til død 5. april 1741.

Munch, Ludvig. Var i 1589 forlenet med Trondhjems len.

Munch, Søren, født 28. mars 1774(73) i Christiania. Skipsfører, månedsløytnant. Over­toll­betjent i Stavanger 17. mai 1822. Avskjed 20. sept. 1831. Død 29. aug. 1865 sammesteds.

Mund, Mundt, se Munthe.

Mundal, Magne Steffensen, født 1803/06. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 13. nov. 1839.

Munthe, Frantz. Jaktjunker. Overtollbetjent i Bergen 24. jan. 1743. Justisråd. Død før 22. sept. 1745.

Munthe, Friderich, født i Sjelland 12. okt. 1728(27). Offiser, generalauditør. Tollkontrollør og skipsmåler i Bergen 1764. Etatsråd. Død 26. okt. 1791 i Bergen, 66 år gammel.

Munthe-Kaas, Carl Herman Selim, født 17. juli 1816 i Christiania. Oberstløytnant. Tollkasserer i Fredrikshald 17. april 1875 til død (under et opphold i Larvik) 25.(29.) juli 1886. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Sverdordenen.

Munthe, Ludvig Iversen, født aug. 1666 i Veøy (Gjermundsnes). Godseier i Romsdalen, konstituert foged i Nordmøre 1714. Toller i Molde 13. des. 1717, bekreftet 16. mai 1731. Avstod embedet 3. mars 1732. Død 21. juni 1735 i Molde.

Muri, Jens Danielsen, født 5. aug. 1838. Korporal. Tollrorskarl i Bergen 24. jan. 1876.

Musebøl (Mussebølle), se Nielsen, Peder.

Muus, Ludvig, født i København. Kopist, 18 år i Generaltoldkammeret. Konsumpsjons­inspektør i Larvik og Sandefjord 1770. Inspektør i Larvik 1779 til død 1786.

Muus, Peder Rasmussen. Var tollforvalter i Sand i 1633, men ble avsatt. Nevnt også som tollskriver i Son i 1634. Levet senere i Christiania, hvor han døde, begravet 8. jan. 1668.

Myhlenport, Christopher, født 1657. Toller i Lillefosen 18. feb. (23. nov.) 1686, bekreftet 29. jan. 1698. Efterfølger utnevnt 2. mars (død) 1700.

Myhlenphort, Diedrich von, født ca. 1622 i Sachsen Gotha. Rittmester. Kom til Norge ca. 1650. Toller i Nordmøre og Romsdal, bodde på gården Fosen (det senere Kristiansund), 25. mai 1662, (nevnt sammesteds fra 1659), bekreftet 16. juli 1670. Død i Bergen, skifte efter ham 6. mai 1682.

Myhlenphort, Diedrich von, født 1681. Konstituert toller i Lille-Fosen 1716. Død kort efter.

Myhlenphort, Johan von, født 1655. Konstituert toller i Lille-Fosen 1688. Avskjed 1702. Nevnt sammesteds også 1716-18 og 1721.

Myhr, Ole, født 1814. Undertollbetjent i Stavanger 3. sept. 1855, Christiania 7. april 1860. Død 13. aug. 1874.

Myhre, Christian, født 8. april 1842. Skipsfører. Undertollbetjent i Lillesand 23. juni 1882.

Myhre, Christian Adolph, født 23. des. 1845 i Trondhjem. Underoffiser. Tollkontorist i Kristiansund 1. jan. 1876.

Myhre, Hans (Mikkelssøn). Hos foged og sorenskriver i Romsdal. Toller i Molde 3. mars 1732. Begravet 11. aug. 1734.

Myklebust, Rasmus Larsen, født 1830/31. Tollrorskarl på Harøen, forrettende tollrorskarl i flere år, ansatt 1855.

Müller, Conrad, født 1802. Sjømann. Undertollbetjent i Flekkefjord 27. feb. 1827, Christiania 1830, overtollbetjent i Arendal, konstituert 11. jan., utnevnt 16. april 1853. Død 16. okt. 1859.

Müller, Elisæus, født 6. sept. 1796. Rittmester. Tollkasserer i Levanger 18. nov. 1853 til død 18. juni 1866.

Müller, Frederik Andreas, født 17.(7.) okt. 1795. Kaptein. Tollkasserer i Drøbak 2. feb. 1852 til død 12. (11.) okt. 1878.

Müller, Johan Andreas, født 29. mars 1813. Kaptein. Tollkasserer i Trondhjem 13. feb. 1874. Ridder av Sverdordenen. Avskjed 16. feb. 1878. Død 24. okt. 1879(78).

Müller, Johannes Andreas, født 3.(8.) mai 1832. Tollkontorist. Undertollbetjent i Kristiansund 23. juni 1874, Trondhjem 3. nov. 1875, undertollbetjent og bestyrer i Steinkjær 1. mai 1879.

Müller, Lorentz, født 15. mai 1736(37). Gardist, 29 år i militæret, fullmektig hos tollforpakteren i Trondhjem. Tollskriver i Trondhjem 1. jan. 1777, kontrollør og generalskipsmåler sammesteds 5. aug. 1779, nevnt samtidig som toll- og kryssbetjent, opplagsskriver og tollforvalter 18. april 1787, tollkasserer sammesteds 1793. Avskjed 28. sept. 1796, fra 1. jan. 1797. Død 17. mai 1816 i Trondhjem, 80 år og 10 dager.

Münster, Frederik Julius, født 14. okt. 1813 i Drammen. Oberstløytnant. Tollkasserer i Bergen 22. mai 1869. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Sverdordenen. Død i embedet 13. sept. 1885.

Myrdal, Ole Andersen, født 1766. Tollrorskarl i Bergen i 1822, ansatt 1804. Død 26. juli 1833.

Mürer, Johan Christopher, født 1801. Kopist i Tolldepartementet i 10 år. Undertollbetjent i Drammen 9. mai 1832, overtollbetjent i Grimstad 10. mai 1852, Svelvik 10. nov. 1858 til død 12. nov. 1873.

Müschen (Myssken), Peter, født 1622. Tjent ved det kongelige hoff fra ungdommen, utmerket seg under krigen, ikke skrivekyndig. Toller i Holmestrand 24. sept. 1663, bekreftet 12. okt. 1670. Død i embedet 17. mars 1692.

Møglestue, Arent, født 19. aug. 1770 i Norge. Student, undertollbetjent i Odense i 3 år. Kryssbetjent i Merdø 26. aug. 1801, tollinspektør i Stavanger 13. april 1812. Stortingsmann 1814. Død 24. feb. 1823 i Stavanger.

Møinichen, Thoralf Nicol., født 30. nov. 1833(23). Cand. philos., fabrikkeier i Ungaren. Undertollbetjent i Trondhjem 2. juli 1881. Død 2. juni 1883.

Møklebust, John Johnsen, født 5. sept. 1845. Embedskontorist, fanejunker. Undertollbetjent i Aalesund 25. juni 1883.

Mølbach, Anders Christensen, døpt i Kristiansand 2. april 1735. Forpaktningssocietetsovertollbetjent og taksadør i Kristiansand. Overtollbetjent sammesteds 1777, tollkasserer i Stavanger (da embedet ble opprettet) 18. jan. 1792, opplagsskriver og taksadør i Bergen 5. nov. (28. mai) 1794 til død 22. jan. 1809.

Mølbach, Carsten Andreas, født 1744/46. Tidl. ansatt ved det oppløste norske kontor i Rentekammeret. Tollskriver i Arendal, ofte konstituert overtollbetjent. Tollbetjent i Aarøsund 28. aug. 1785, overtollbetjent sammesteds (stasjonert Tønsberg?) 1816 til død 15. nov. 1816 i Aarøsund, 72 år.

Mølbach, Christian Christensen, født 1742. Forpaktningssocietetsvisitør. Tollbetjent i Rasvaag 1776, Flekkefjord 28. jan. 1795 til død, begravet sammesteds 17. feb. 1808.

Mølbach, Nicolai, født 1789. Tollrorskarl 1819, undertollbetjent i Tønsberg aug. 1823, Christiania 1831, stasjonert Drøbak i 1838. Død 7. april 1857.

Mølbach, Tønnes Sørensen, født 1760 i Kristiansand. Garver. Undertollbetjent i Kristiansand 1798. Død før 31. aug. 1821.

Møller, Anders Nielsen. Visitør i Christiania 18. des. 1715. Død 17. jan. 1725.

Møller, Andreas Nicolai, født 1794. Tolloppebørselsbetjent i Sogndal 10. juli 1827(28), overtollbetjent i Son 12. aug. 1837 til død 14. mars 1873.

Møller, Christen. Embedskontorist i ca. 20 år. Undertollbetjent, tolloppebørselsbetjent i Farsund 18. okt. 1811. Avskjed 16. mars 1815. Død i Leangen (Asker) 23. feb. 1837, 67 og 1/3 år gammel.

Møller, Ditlef Myhre, født 1789. Kaptein. Tollkassererfullmektig i Porsgrunn i 1823, senere undertollbetjent sammesteds, overtollbetjent 4. okt. 1830, forrettende tollinspektør fra mars 1844. Avskjed 29. aug. 1863. Død 18. mai 1866.

Møller, Erik, født 1789. Løytnant. Overtollbetjent i Skudeneshavn 29. juli 1829, men skulle forbli i Bergen. Ridder av Dannebrogsordenen. Avskjed 28. mars 1855.

Møller, Gerhard, døpt 18. juli 1722. Student, kjøpmann. I forpaktningssocietetstjeneste i Bergen. Ekstratollbetjent sammesteds 1. jan. 1765. Død 3. mai 1769.

Møller, Gerhard, født 1731. Løytnant. Ekstratollbetjent i Bergen 1767, tollinspektør i Trondhjem 1776, tollskriver sammesteds 5. aug. 1779, konsumpsjonskasserer i Bergen 13. mai 1782. Kammerråd. Avskjed 26. aug. 1796, fra 1. jan. 1797. Død 18. okt. 1809, 78 år.

Møller, Hans, født 1745. Undertollbetjent i Moss i 1807, ansatt 1793.

Møller, H. C., født 1763. Var tollbetjent i Arendal 1805.

Møller, Henrich Christopher, født 1748. Ruinert kjøpmann i Bergen. Undertollbetjent i Nøsted 17. jan. 1780. Avskjed 1789.

Møller, Henrich Jacob. Student, kollektør i Tall-lotteriet. Kontrollør og konsumpsjonsbetjent i Tønsberg 12. sept. 1781 til 5. sept. 1782, overfiskeveier i Bergen samme år. Død 22. nov. 1804, 68 år, 7 måneder og 7 dager gammel.

Møller, Herman Erichsen, født 1774. Undertollbetjent i Tønsberg i 1811, ansatt 1803.

Møller, Jacob, født 1733. Hoffmester i den kongelige marine i 18 år, skriver hos overlosen i Bergen. Tollbetjent og kryssbetjent i Sandø, konstituert 1779, utnevnt 6. juni 1780, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 9. nov. 1816. Død i Molde før 16. des. 1817, over 80 år.

Møller, Jacob, født 1789/90. Undertollbetjent i Bergen 7. april 1818-53.

Møller, Jacob Pedersen, født 1719. Fullmektig i 7 år hos geheimråd Bentzon, 19 år forvalter ved Gimsø gods og sagbruk. Undertollbetjent og kontrollør i Brevik 22. juli 1773-95. Ble 23. jan. 1782 tilbudt overtollbetjentembedet i Drammen, men ønsket p.g.a. dårlig helbred ikke å overta.

Møller, Jens, født 27. jan. 1805. Offiser. Tollkasserer i Fredrikshald 1. aug. 1861. Ridder av Wasaordenen. Avskjed 22. juli 1872. Død 22. jan. 1878.

Møller, Josias. I svensk krigstjeneste, undertollbetjent i Randers. Tollbetjent i Sandesund 18. april 1798, Fredrikshald 4. april 1802, Trondhjem 28. des. 1803, tolloppebørselsbetjent i Sogndal 27. des. 1805 til avskjed 9. des. 1809. (Satt på vartpenger).

Møller, Jørgen. Tollskriver i Flekkefjord 11. nov. 1642.

Møller, Jørgen Clemetsen. Tidligere betjent i Randers i 5 år. Tollbetjent i Sand 3. april 1799. Avskjed 7. april 1802.

Møller, Jørgen Henrich, født 1775. Undertollbetjent i Christiania i 1811, ansatt 1810.

Møller, Lars, født 1768/70 i Molde. Overtollbetjent på Sandø 20. mars 1817, Harø 27. des. 1819, Kristiansund 2. juli 1834. Avskjed 5. okt. 1835. Død 3. jan. 1856.

Møller, Lars. Gardist, 29 år i militæret. Tollbetjent og kryssbetjent Drammensfjord/Kongsberg 30. sept. 1779-93.

Møller, Mathias, født 1764/65. Var undertollbetjent i Molde i 1822, ansatt 1811.

Møller, Ole, født 1758. Undertollbetjent i Risør 29. des. 1792, tollbetjent sammesteds 16. feb. 1815. Død 8.(11.) feb. 1816.

Møller, Ole Edvard, født 4. jan. 1829 i Svinesund. Postmester, fergemann og leiet og konstituert tolloppsynsbetjent sammesteds, ansatt 1852. Død 18. nov. 1910.

Møller, (Müller), Ole Ruge, født 1759. Korporal ved de fynske dragoner i 11 år, undertollbetjent (havneportkontrollør) i København i 11 år. Undertollbetjent i Fredrikstad 18. sept. 1807, overtollbetjent sammesteds 1816, forflyttet til Langesund 10. okt. 1818. Død 15. juli 1827 i Porsgrunn.

Møller, Peder. Tollbetjent i Christiania, nevnt 4. nov. 1706.

Møller, Peder, født 14. des. 1791. Tjenestegjorde i Svinesund til død 1852.

Møller, Peter Christian. Løytnant, regimentskvartermester, overinspektør i forpaktningssocietetet i Akershus stift i 12 år. Kryssinspektør, kontrollør i Drammen 29. nov. (6. des.) 1771. Avskjed 1781.

Møller, Poppe Petersen. Fullmektig hos justisråd Hofmann. Overtollbetjent i Bergen 27. juli 1729, bekreftet 16. mars 1731. Død 1743. (I stk. til 1748).

Møller, Sønnich Hansen. Skipsfører, kjøpmann. Adjungert tollbetjent og visitør i Larvik og Sandefjord 16. juli 1714. Død 1718.

Møller, Tron Larsen. Vollmester ved Akershus festning. Forpaktningssocietets­overbetjent og visitør i Porsgrunn 1764. Senere, 16. des. 1773, brannmester på Akershus.

Møllmann, Hans Ulrich, født 29. sept. 1715 i Trondhjem. Kammerråd, lagmann. Generaltollforpakter i Trondhjems stift 24. des. 1748-63. Død 3. mai 1778.

Mønnich, Werner, født 1776. Undertollbetjent i Kristiansand i 1808, ansatt 1800.

Mørch, Axel Søfrensen. Toller i Fredrikshald 1669.

Mørch, Berent. Forpaktningsvisitør i Egersund 29. jan. 1698, bekreftet 24. nov. 1710. Død før 27. okt. 1716.

Mørch, Johan Christian, født 15. okt. 1768 i Fredrikshald. Assistent og kjøpmann på Grønland 1785-1813. Konsumpsjonskasserer i Bergen 28. okt. 1813, tollkasserer for inngående 25. april 1820 til død 27. aug. 1830.

Mørch, Lars, født 14. juli 1794 (14. mai 1793). Overtollbetjent i Sogndal 12. mars, tiltrådt 22. juni 1833, forflyttet til Egvaag 8. juli, tiltrådt 17. sept. 1841. Død 6. april 1850(51).

Mørch, Laurs. Skipsmåler i Bergen 6. juni 1680.

Mørch, Otto, født 1732. Gardist, politibetjent i Arendal. Tollbetjent i Kristiansand, død 8. des. 1804.

Mørck, Christian Frederik Møllerup, født 30. mai 1828. Tollkontorist i Porsgrunn, tollfullmektig i Trondhjem, undertollbetjent sammesteds 22. mars 1858, var en tid konstituert overtollbetjent i Levanger og Namsos, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Tønsberg 9. april 1870 til død 14. feb. 1897.

Mørck, Georg Neumann Grøger, født 9. feb. 1860. Konstituert undertollbetjent i Aarøsund 1. okt. 1884, fører av kryssfartøyet Ravnen.

Mørk, T., født 1777. Undertollbetjent i Drammen i 1808, ansatt 1798.

Møstøl, Gunder, født 1743. Tollrorskarl i Arendal 12. mai 1783, undertollbetjent sammesteds 1798.

Møywig, Peder. Toller i Ellingkilde 1646-51.

Maal, Tønnes Olsen, født 31. mars 1836. Los. Leiet tollrorskarl i Sogndal, ansatt 9. mai 1881.

[ Opp , M , N , O , P , Q ]

Nagel, Bernt Berntsen, født i Kroken i 1640-årene. Renteskriver i København. Veier og måler i Stavanger 24. juli 1688, kontrollør sammesteds 20. mars 1697, bekreftet 15. mai 1700. Død 22. aug. 1704 i Hardanger.

Nagel, Christian Johannes, født 1730. Student, fullmektig på Ellingaard. Inspektør ved brennevinsbrenningen i Bergen. Kontrollør og konsumpsjonsoverbetjent sammesteds 1780 til død 13. aug. 1790.

Nagel, Christopher Arnesen, født 30. nov. 1773 i Lyster. Konstituert undertollbetjent i Nøstet 1796, ansatt 1797, Bergen 1810. Død 11. sept. 1825 sammesteds.

Nagel, Jens Worm. Adjungert faren, H. T. Nagel, med suksesjonsrett 3. juli 1758, bekreftet 3. juni 1766. Virkelig kammerassessor 5. sept. 1763.

Nagel, Magnus Fredrik, født 10. mars 1831. Dampskipsmaskinist. Undertollbetjent i Gamle Hellesund 22. mai 1875, Bergen 27. juni 1878. Død 14. mars 1898.

Nagelsteen (Hagelsteen), jfr. Hagelsteen.

Nannestad, Fredrik, født 1774(75). Kanselliassessor. Overtollbetjent i Kristiansand 16. sept. 1825, Bergen 19. nov. 1831. Død 31. des. 1832, nær 58 år.

Nathanaelsen, Mads. Tiendevisitør i Drammen 1708. Avskjed 1712.

Natvig, Thomas, født 5. sept. 1803 i Kristiansand. Skipsfører. Undertollbetjent i Stavanger 6. juli 1852. Losoldermann sammesteds 1853. Stortingsmann. Død 25. aug. 1890.

Nelskov (Velskov), M., født 1767. Undertollbetjent («omskiftende») i Drammen i 1811, ansatt 1798.

Nettelhorst, Gierløf. Lensherre, signerte regnskap for Idd og Marker 1614-19, nevnt som visitør sammesteds 1615-16. Toller og sisemester i Svinesund og befalingsmann over Idd og Marker 19. des. 1632. Død 1643.

Neuendorrf, Jørgen Christophersen. Overtollbetjent i Bergen 14. feb. (okt.) 1669. Avskjed 30. juli 1677.

Neumann, Christian Arbo, født 15. mai 1777 på Hassel jernverk. Kjøpmann i Drammen. Undertollbetjent sammesteds aug. 1820, Christiania 1837-50.

Neumann, Fredrik Wilhelm, født 28.(26.) sept. 1802 i København. Tollkontorist i Holmestrand, undertollbetjent sammesteds feb. 1823, Christiania 1826, overtollbetjent i Stavanger 30. des. 1850. Død 6. okt. 1876.

Neumann, Peter Arbo, født 9. okt. 1768 på Hassel jernverk. Handelsreisende. Lidt tap som interessent i den kongelige silkefabriks varehandel. Tollkasserer i Holmestrand 12. sept. 1811. Avskjed 25. okt. 1837. Død 10. sept. 1847 på Valberg i Botne.

Neuspitzer, Johan Jacob, født 19. mars 1646. Var «Amtmann» i Kurpfalz, men måtte som hugenot flykte, og kom senere til Danmark. Nevnt som «Suckerbager» hos kronprins Frederik. Ble siden «General-Toldinspectør over hele Østerlandske Told i Norge». Visitør og tollbetjent i Langesund 8. mai 1684, bekreftet 9. januar 1700. Begravet 1. august 1708 i Solum.

Nicolaysen, Johan Emil, født 18. juni 1830. Skipsfører. Undertollbetjent i Valderhaug 19. juni 1868, Trondhjem 11. juni 1873, Bergen 13. aug. 1880.

Nielsen, Abraham, født 1789. Tollrorskarl i Risør 3. mai 1820, Kragerø 1823. Avskjed 1. feb. 1869.

Nielsen, Anders, født 1770. Tollrorskarl i Drammen i 1823, ansatt 1815.

Nielsen, Anders, født 1812. Tollrorskarl i Tvedestrand 1836.

Nielsen, Anders. Tollrorskarl i Fredrikstad, 60 år i 1776.

Nielsen, Anders Anton, født 1824. Tollrorskarl i Kragerø 1. sept. 1865.

Nielsen, Andreas (Anders) født 1716 i Bergen, døpt i Korskirken 21. juni. Død 1771 i Bergen, gravlagt 6/12 St. Markus kirke i Bergen. Tollbetjent i Bergen [note 1].

Nielsen, Andreas, født 5. feb. 1831. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Moss?, ansatt 1. april 1865.

Nielsen, Anton, født 4. juli 1843. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Larvik, ansatt 1. juli 1876.

Nielsen, Carsten, født 1760. Tollrorskarl i Sandefjord i 1822, ansatt 1. juli 1800.

Nielsen (Nielssøn), Christen. Tollskriver i Drøbak 29. mars 1632, senere nevnt som tollskriver i Bragernes med underliggende ladesteder 1634-38.

Nielsen, Christen, født 1771. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1823, ansatt 1799.

Nielsen, Christen, født 1780. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1808, ansatt 1804.

Nielsen, Christen. Tollrorskarl i Christiania, 55 år i 1776.

Nielsen, Christian Bernhard Nicolai, født 4. sept. 1830. Kontorist. Tollinspektørfullmektig i Christiania 27. mars 1854, undertollbetjent i Stavanger 26. sept. 1862.

Nielsen, Christopher, født 17. sept. 1844. Tollkontorist i Stavanger 1860-69, undertollbetjent i Christiania 3. juli 1869, pakkhusforvalter sammesteds 11. juni 1873.

Nielsen, Engebret, født 1758. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1822, tjenestetid 40 år.

Nielsen, Erich, født 1753. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1784. Død 1830.

Nielsen, Ernst, se Fog, Ernst Nielsen.

Nielsen, Hans, født 31. des. 1840. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Horten?, ansatt 11. okt. 1872.

Nielsen, Hans, født 1797. Tollrorskarl i Filtvedt i 1823, tjenestetid 4 år.

Nielsen, Hans. Lakei. Visitør i Drammen 31. des. 1700, overtollbetjent sammesteds 7. nov. 1724 (adjungert overtollbetjent siden 26. nov. 1714), bekreftet 28. mai 1731 og 4. april 1747. Begravet 9. aug. 1748 i Strømsø.

Nielsen, Hans, født 1787. Tollrorskarl i Risør i 1841, ansatt 1823.

Nielsen, Harald, født 27. okt. 1831. Tollkontorist i Arendal. Undertollbetjent i Trondhjem 28. des. 1867, Levanger 16. juni 1868, Trondhjem 1876, overtollbetjent i Kristiansand 10. juli 1879.

Nielsen, Henrik, født 1781. Tollrorskarl i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1825.

Nielsen, Haagen, født 1799. Furér. Undertollbetjent i Stavanger jan. 1843, Drammen 28. nov. 1854. Utgått 1878. Død 23. mars 1882 i Skien.

Nielsen, Ingebreth, født 1762. Tollrorskarl i Fredrikstad i 1811, ansatt 4. mars 1802.

Nielsen, Ingebricht. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1799. Død 1830.

Nielsen, J., født 4. juli 1825. Kontorbetjent. Tollrorskarl i Christiania 1. nov. 1854.

Nielsen, Jacob. Tollbetjent, veier og måler i Porsgrunn i 1670-årene. Død før 4. april 1677.

Nielsen, Jacob. Tollrorskarl i Slependen, 45 år i 1776.

Nielsen, Jens. Toller i Sand, nevnt 16. okt. 1706.

Nielsen, Johan Fredrik, født 1795. Undertollbetjent i Moss i 1823, tjenestetid 12 år.

Nielsen, Knud, født 27. april 1799. Tollkontorist i Arendal 1811 og dels konstituert tollkasserer sammesteds, konstituert undertollbetjent i Grimstad 7. mars 1836, undertollbetjent i Arendal 1837. Død 1868.

Nielsen, Lars, født 1762/63. Undertollbetjent i Drammen, ansatt 1805. Død 28. mai 1832, 70 år.

Nielsen, Lars, født 1787. Kryssrorskarl i Arendal i 1853, ansatt 1850.

Nielsen, Lars, født 1749. Tollrorskarl i Christiania i 10 år, undertollbetjent sammesteds 1801. Død 1. okt. 1809.

Nielsen, Lauritz. Toller i Tønsberg 1604/05.

Nielsen, Abraham Lauritz, født 10. nov. 1821. Handelsmann, brennevins­kontrollør. Under­toll­betjent i Tvedestrand 28. april 1871, Christiania 23. juni (1. okt.) 1874.

Nielsen, Mads. «Forrige byfoged og sisemester i Stavanger». Var visitør i Ryfylke før 26. aug. 1633. Avskjed 1641.

Nielsen, Mads. Tidligere foged i Onsø og Tune. Toller i Ellingkilde 12. okt. 1676. Nevnt sammesteds 24. des. 1687.

Nielsen, Michel. Toller i Drammen og foged i Lier 1585. Avskjed 1609 fra begge embeder. Død på Huseby 1635, som meget rik godseier med tallrik efterslekt.

Nielsen, Nicolai, født 26. aug. 1849. Konstabel i Marinen. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876.

Nielsen, Nicolai Andreas Reinholdt, født 28. okt. 1830. Leiet tollrorskarl på Hesnes (antagelig fra 1. jan. 1854), ansatt undertollbetjent sammesteds 6. feb. 1858. Var i tjenesten i 1886.

Nielsen, Niels. Tollbetjent i Bergen i 1694, Buck van Raa 1697.

Nielsen, Niels, født 1762. Undertollbetjent i Christiania, ansatt 1810. Død 9. april 1819.

Nielsen, Niels, født 1802. Tollrorskarl i Flekkerø i 1846, ansatt 7. juli 1842.

Nielsen, Niels Jacob, født 26. sept. 1841. Sjømann. Tollrorskarl i Kragerø, ansatt 11. aug. 1884.

Nielsen, Niels Vogt, født 16. des. 1817. Kjøpmann. Undertollbetjent i Mosterhavn 24. mai (23. aug.) 1855, bestyrer i Mosjøen 6. juli 1869 til 5. okt. 1871, overtollbetjent i Drammen 24. feb. 1872.

Nielsen, Ole, født 1799. Kontorist i Christiania, undertollbetjent sammesteds feb. 1837, overtollbetjent 9. mai (29. aug.) 1863. Avskjed 3. des. 1881. Død 21. okt. 1889.

Nielsen (Nilssøn), Oluf. Kongelig majestets toller i de seks små tollerier, hvorav nevnt Bragernes, Hurum, Onsø, Røyken og Sand, 1614 til 1634.

Nielsen (Mussebølle), Peder. Nevnt som toller i Holmestrand i 1658. Ble senere havnefoged sammesteds. Ansatt som tilsynsmann ved måling og veiing i Holmestrand tolldistrikt 16. april 1664.

Nielsen, Peder, født 16. aug. 1844. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Horten?, ansatt 17. mai 1844.

Nielsen, Peter, født 14. okt. 1836. Sjømann. Tollrorskarl i Arøen, ansatt 1. mars 1872.

Nielsen, Peter, født 1826. Kontorist, tollfullmektig i Tønsberg. Undertollbetjent i Sarpsborg 18. des. 1863. Død 5. des. 1870.

Nielsen, Peter Olof, se Debes, Peter Olof.

Nielsen, Rasmus Trost, født 8. jan. 1816 i Holmedal. Ex. jur., fullmektig i Revisjons­departementet. Tollkasserer i Tromsø 21. okt. 1864, forflyttet til Stavanger 22. mars 1877. Død 9. juli (8. juni) 1888.

Nielsen, Salve, født 1790. Skipsfører. Undertollbetjent i Kragerø 1828-53. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse.

Nielsen, Salve Elias, født 14. juli 1844. Postfullmektig. Tollkontorist, undertollbetjent i Arendal 22. juni 1876.

Nielsen, Simon, født 1775. Undertollbetjent i Kragerø i 1810, ansatt 10. aug. 1805. Død 18. sept. 1810.

Nielsen, Søfren. Toller og sisemester i Fredrikstad, utnevnt 1. des. 1597. Avsatt 16. mars 1599 p.g.a. forsømmelig tjeneste.

Nielsen, Søren, født 30. juni 1822. Skipsfører. Leiet tollrorskarl 1859, tollrorskarl i Larvik 5. juni 1863.

Nielsen, Torkild. Tollskriver i Strømsø(?). Nevnt 17. okt. 1725.

Nielssøn, Christopher, se Tønder, Christopher Nielssøn.

Niemand, Lauritz Lauritzen. Borgermester i Fredrikstad. Adjungert kontrollør med suksesjonsrett sammesteds 22. mai 1730, bestalling 22. sept. 1738, bekreftet 15. aug. 1747. Avstod tjenesten til sønnen 6. jan. 1750. Død 8. jan. 1754, 75 år gammel.

Niemand, Morten Lauritzen. Borgermester i Fredrikstad. Kontrollør sammesteds 6. jan. 1750. Avskjed 9. mai 1775 ved dom. Tok sitt eget liv ved drukning.

Niemeyer, Jacob. Visitør og tollbetjent i Bergen 19. juli 1686, overtollbetjent sammesteds 29. jan. 1698.

Nilsen, Anders, født 1767. Tollrorskarl i Kragerø i 1811, ansatt aug. 1805.

Nilsen, Elias Andreas, født 18. april 1818. Ex. jur., departementskontorist. Undertollbetjent i Tromsø 25. jan. 1849, konstituert toller og losoldermann i Vadsø 1852-53, konstituert tolloppsynsbetjent og tollkasserer sammesteds 1857, tolloppsynsbetjent i Hammerfest 25. feb. 1860, tollinspektør sammesteds 18. feb. 1871. Død i embedet 12. jan. 1893.

Nilsen, Johan Marinius, født 29. mars 1855. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1875, tollrorskarl i Tønsberg, ansatt 1. juli 1885.

Nilsen, Olaus, født 27. juli 1823. Tollrorskarl i Aarøsund, ansatt 1. mai 1850.

Nilsson, Haagen, født 7. mars 1756 i Christiania. Handelsutdannet i London, forretningsmann i Christiania, eier av Eidsvolds Jernverk, ruinert. Undertollbetjent i Trondhjem 6. des. 1797, tollinspektør i Molde 23. feb. 1803, forflyttet til Moss 3.(13.) april 1812. Død i embedet 12. juli 1822.

Nilssøn, Jørgen. Tollskriver i Christiania, konstituert(?) 1633, fast ansatt 18. okt. 1634. Avskjed før 1654. Død 1657.

Nilssøn, Jørgen. Sorenskriver. Tollskriver i Christiania 18. okt. 1634, foged m. m. 1637-63. Bestalling som toller i Nordmøre 6. juni 1640. Død 4. juni 1663, begravet 6. juni 1664 i Vor Frue, Trondhjem.

Nilssøn, Mads. Har vært visitør i Hardanger len. Skal tiltales 1641.

Nilssøn, Nils. Tollskriver i Marstrand 15. sept. 1582. (N. R. II, s. 485).

Nilssøn, Paul. Var toller i Nordviken (Bohuslen) før 27. okt. 1636.

Nilssøn, Peder. Toller i Fredrikstad i 1636, visitør i Strømsø, nevnt aug. 1649, toller i Ellingkilde i 1653.

Nissen, August Lind. Leiet tollrorskarl i Farsund 27. april 1847.

Nissen, Peder Lynge, født 14. aug. 1797 i Egersund. Skipsfører, kontorist. Konstituert undertollbetjent og kryssbetjent i Egersund 1837, undertollbetjent i Farsund 5. mai, tiltrådt 6. juli 1843, konstituert overtollbetjent i Flekkefjord feb. 1844, undertollbetjent i Kopervik 15. mars 1849, overtollbetjent i Høievarde 20. sept. 1851, Bergen 20. sept. 1852. Død 11. april 1881 i Kopervik.

Nissen, Peder Schjelderup, født 8. jan. 1832 på Røros. Gårdbruker, utskiftningsformann. Undertollbetjent i Tromsø 22. juni 1876, Trondhjem 13. aug. 1880, Namsos (som tollstedsbestyrer) 1889 (1. feb. 1890). Død 14. sept. 1900 sammesteds.

Nitter, Jens Hansen, døpt 28. mars 1796 i Fjaler. Handelsbetjent, senere kjøpmann i Bergen, forflyttet til Drammen 1837. Død 23. juni 1848 i Strømsø.

Nobel, Hans. Kammerråd, amtmann m. m. Generaltollforvalter nordenfjells. Toller i Lillefosen 23. des. 1704.

Nobel, Morten. Toller i Molde ca. 1700.

Noecher (Nocquer), Johan de. Borger i Trondhjem. Toller og sisemester sammesteds og tilliggende havner og ladesteder i lenet 1620. Toller i Romsdal, utnevnt 27. feb. 1620. Forpakter sammesteds i 1620-årene. Død før 2. aug. 1630.

Noer, Christian. Visitør i Sponviken 1768-69.

Nold, Christian, født 1726. Tollbetjent i Fredrikshald 1777. Død 1783.

Norberg, Peter Richard, født 9. april 1835. Tollkontorist i Tromsø, Skien 1859. Undertollbetjent i Aalesund 16. april 1870, overtollbetjent i Bergen 8. sept. 1879.

Nordahl, Aslach Rasmussen, født 1777. Tollrorskarl i Bodø 1809. Død 23. mai 1834.

Nordahl, Knud. Magasinproviantskriver nordenfjells. Toller i Holmestrand 23. des. 1720, Drammen 19. juni 1727, bekreftet 2. jan. 1731. Kammerråd. Død i embedet. Begravet på Strømsø 24. feb. 1740.

Nordbye, Anders Olsen, født 1801. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt (Tjømø?) i 1846, ansatt 1837. Død 1882.

Nordbye, Anton Christiansen, født 1837. Kommandersersjant. Undertollbetjent i Tromsø 23. juni 1874.

Nordbye, Christian, født 27. juni 1793 på Asak ved Fredrikshald. Løytnant. Tolloppsynsbetjent i Tromsø 29. des. 1838. Avskjed 9. jan. 1869. Død i Christiania 17. april 1884.

Nordbye, Hartvig Andreas, født 1815. Underoffiser. Undertollbetjent i Aarøsund 24. jan. 1853, Drammen tolldistrikt 1882 til død 5. okt. 1884 i Aarøsund.

Nordbye, Henrik, født 13. jan. 1861. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Jersø, ansatt 1880.

Nordhassel, Christopher. Strandfoged under Bergen i 1649.

Nordum, Michel von. Toller i Larvik i 1645. Avskjed 1655.

Norland, Andreas, født 1843. Lærer. Undertollbetjent i Stavanger 23. juni 1882-83.

Norløff, Hans Peter, født 4. des. 1815. Fanejunker. Undertollbetjent i Fredrikshald 13. aug. 1853.

Normandius, Olle Hansen. Tollbetjent i Ilen(?). Nevnt 1749.

Normann, Abraham. Kontrollør i Aalborg. Tollinspektør i Bergen 4. nov. 1728, bekreftet 12. okt. 1731. Efterfølger utnevnt 18. juni 1744. Avskjed (død i embedet?) 4. feb. 1746. (I Statskalenderen oppført t.o.m. 1748).

Normann, Abraham, født 15. juni 1847. Cand. jur., handelsfullmektig. Undertollbetjent i Stavanger 9. okt. 1883.

Normann, Andreas, født 1733. Rittmester. Aksiseskriver i Bergen 20. sept. 1786, Konsumpsjonskasserer sammesteds 26. aug. 1796 til død 14. mars 1803.

Normann, Anthon Nikolai, født 17. juni 1855. Tollrorskarl 1876, kryssbetjent i Vadsø 1880, Hammerfest 1885.

Normann, Henrik Mathias, født 1797. Tollrorskarl 1. mars 1826, undertollbetjent i Grimstad/Lillesand 4. april 1837-81. Ofret selv i kirken pinsedagene 1892.

Normann, Michel. Nevnt som overtollbetjent i Bergen i 1690-94 og skipsmåler sammesteds 1703.

Normann, Peter Johan. Rittmester. Skriver og konsumpsjonsoppebørselsbetjent ved tollboden i Bergen i 1768-69, kontrollør og konsumpsjonsoverbetjent sammesteds 1790. Død 14. mars 1803.

Nossum, Johan Andreas, født 4. april 1828. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 1. jan. 1862.

Nowoch, Frederik. Toller i Mandal og Undal 1. juli 1674. Nevnt til 1698, men som «avgangen» 1699.

Nubsen, Erik, født 1820. Sjømann. Tollrorskarl i Stathelle, ansatt 1838.

Numesen (Nohmesen), Philip. Toller i Nordmøre, bekreftet 17. april 1636 - 1645/46. Død før 4. jan. 1648(?).

Nyrop, Bendix. Overmåler i Bergen 1756-62.

Næss, Hans Hansen, født 2. juni 1829. Sersjant. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt (stasjonert Moss?) 28. april 1871, Moss 1873-81, senere Fredrikshald.

Nørager, Hans Christoffer, født 1759. Student, fullmektig i nordenfjellske konsumpsjonskontor i Generaltoldkammeret 16. feb. 1784. Tollkasserer i Mandal 5. nov. 1794 til død 22. mars 1811.

Nørbech, Niels Fredrik Petersen, født 30. nov. 1820 i Fredrikshald. Skipsfører. Leiet tollrorskarl og undertollbetjent i 1865, leiet kryssbetjent i Skudeneshavn 1866, undertollbetjent i Flekkerø 28. des. 1867. Senere forflyttet til Kristiansand.

Nøring, Jacob. Grensetoller sønnenfjells 30. april 1680 (fra Elverum til Svinesund). Rømte med hele tollkassen i 1682.

Nørregaard, Hans, født 1768 i Aarhus. Ex. jur., volontør i det sønnenfjellske tollkontor i Generaltoldkammeret i 2 år. Tollbetjent i Son 26. feb. 1800, tollkasserer i Tønsberg 9. mai 1809. Død sammesteds 29. aug. 1823.

[ Opp , M , N , O , P , Q ]

Oern, Frid. Christ. Konsumpsjonsinspektør i Bergen 1780-93.

Oester, Peder. Undertollbetjent i Bergen i 1749.

Oftedahl, Thor Nielsen, født 16. nov. 1812. Ex. jur., foged i Vinger og Odalen. Tollkasserer i Kristiansand 21. sept. 1874. Medlem av flere kommisjoner. Ridder av St. Olavs Orden. Død i embedet 22. sept. 1888.

Ohlgren, Magnus, født 28. des. 1839 i Fredrikshald. Skipsfører, inspektør ved Hankø sanatorium. Konstituert undertollbetjent i Fredrikstad 1882, undertollbetjent i Egersund 9. okt. 1883.

Ohlsen, Johan, født 1805. Tollkontorist i Mandal. Undertollbetjent i Staværn 1830. Avskjed 1883. Død 30. juni 1887.

Ohman, Christian. Tollbetjent i København, forflyttet til Christiania 10. juni 1795 og tilbake til København 11. jan. 1797. Død 12. feb. 1811, 53 år.

Ohnsorg, Hans Christophersen, født ca. 1707. I forpaktningssocietetstjeneste fra 1756. Veier, måler, vraker og megler i Stavanger 1767 (fra 1765?), overtollbetjent sammesteds 1769 til død, begravet 24. juli (april) 1792.

Olafsen, Frithjof August, født 17. sept. 1849. Underoffiser i Marinen, skipsfører. Tollrorskarl i Christiania 22. april 1885.

Olafssøn, Jørgen. Forpaktningssocietetstoller i Brunla len i 1623.

Olesen, Jacob. Tollrorskarl i Kristiansund i 1811-13.

Olesen, Rasmus. Kontrollør i Bergen. Nevnt sammesteds 1682. Død før 11. sept. 1694.

Olrog, Claus Christian, født 22. des. 1807 i Kristiansand. Cand. jur., ekspedisjonssekretær i Finans- og tolldepartementet. Tollinspektør i Kristiansund 19. april 1847, forflyttet til Kristiansand 2. feb. 1852. Stortingsmann 1859-69. Ridder av St. Olavs Orden og kommandør av 1. klasse av St. Olavs Orden. Død 24. mai 1885 i Kristiansand. Etatsråd.

Olrog, Peter, født 1752 i København. Kopist i Rentekammeret. Overvraker og generalskipsmåler i Kristiansand stift 3. mai 1784 til død 29. okt. 1833, 82 år.

Olsen, Absalon, født 1788/90(84). Underkonsumpsjonsbetjent og tollrorskarl i Bergen, ansatt 1. jan. 1818. Var tollrorskarl sammesteds i 1852.

Olsen, Adolf Severin, født 23. des. 1835. Sjømann. Tollrorskarl i Kristiansund, ansatt 1. mai 1875.

Olsen (Olufsen), Aksel, født i Halmstad i Skåne. Tollbetjent i Brevik (og Langesund?) 6. mai 1682, bekreftet 30. jan. 1700. Var visstnok (fra 1689) samtidig også Breviks første postmester. Begravet 15. nov. 1707, 63 år og 10 måneder.

Olsen, Albert Christian, født 22. sept. 1852. Styrmann. Leiet kryssrorskarl i Trondhjem, ansatt 3. mars 1886.

Olsen, Anders, født 1748. Undertollbetjent i Drammen i 1811, tjenestetid 21 år.

Olsen, Anders, født 1774. Tollrorskarl i Holmestrand, ansatt 1810.

Olsen, Anders, født 14. mars 1823. Sjømann. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 20. nov. 1856.

Olsen, Anders, født 1805/07. Sjømann. Tollrorskarl i Flekkerø 27. aug. 1827, undertollbetjent i Mandal 27. juli 1839 (tidligere forrettende eller konstituert undertollbetjent sammesteds?). Avskjed 1. okt. 1884.

Olsen, Anders. Tollrorskarl i Moss, 52 år i 1776.

Olsen, Bernt, født 1810. Tollrorskarl i Kleven i 1886, ansatt 1. juni 1833(43).

Olsen, C., født 1778. Tollrorskarl i Arendal i 1842, ansatt 1839.

Olsen, Christian, født 1778. Tollrorskarl i Aasgaardstrand i 1823, tjenestetid 10 år.

Olsen, Christopher, født 1752. Tollrorskarl i Drammen i 1806, tjenestetid 13 år.

Olsen, Christopher. Tollrorskarl i Langesund, 39 år i 1776.

Olsen, Diderich, født 1751. Tollrorskarl i Tønsberg i 1823, ansatt 1804.

Olsen, Ellef, født 1792/93. Underoffiser. Undertollbetjent i Tønsberg mars 1824, Fredrikshald 1830, Christiania 1840-69. Utgått 1870. Død 25. jan. 1876.

Olsen, Erik, født 1765/66. Tollrorskarl i Stathelle i 1823, tjenestetid 11 år.

Olsen, Erik, født 1794. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt, ansatt 1826.

Olsen, Frantz. Tollrorskarl i Christiania, 60 år i 1776.

Olsen, Fredrik August, født 22. mars (mai) 1823. Musketér. Ed som leiet tollrorskarl i Kristiansand 13. juni 1853, tollrorskarl sammesteds 19.(29.) feb. 1860.

Olsen, Gunder. Toller i Sogndal i 1646-48.

Olsen, Gunder, født 1778. Undertollbetjent i Arendal i 1836, ansatt 1810. Død før 26. april 1837.

Olsen, Gunder. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 11. juni 1816. Død 28. nov. 1843.

Olsen, Gunder, født 14. okt. 1815. Sjømann. Tollrorskarl II i Drøbak 2. des. 1844.

Olsen, Gunder Olai, født 17. jan. 1816. Styrmann. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 27. okt. 1845. Var i tjenesten i 1886.

Olsen, Gunnar Olai, født 10. okt. 1860. Tollkontorist, forrettende pakkhusforvalter i Bergen, ansatt 1. sept. 1884.

Olsen, Halvor, født 1754. Tollrorskarl på Borøen i 1822, ansatt 31. aug. 1793.

Olsen, Hans, født 1740. Undertollbetjent i Moss i 1809, ansatt 1786.

Olsen, Hans, født 1817. Underoffiser. Undertollbetjent i Drammen 17. aug. 1859. Død 24. mars 1883.

Olsen, Hans, født 1813. Tollrorskarl i Fredrikshald, ansatt 1839.

Olsen, Hans, født 1812. Sjømann. Tollrorskarl i Sarpsborg, ansatt 1. des. 1856.

Olsen, Hans, født 12. mars 1821. Sjømann. Tollrorskarl i Fredrikshald, ansatt 1. aug. 1849.

Olsen, Hans, født 1809. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1831.

Olsen, Hans. Tollrorskarl i Drammen, 44 år i 1776.

Olsen, Hans Christian, 28. april 1833. Sjømann. Kryssrorskarl, tollrorskarl i Sandefjord, ansatt 15. aug. 1872.

Olsen, Henrik S., født 1803. Tollrorskarl i Farsund i 1823, ansatt 1822.

Olsen, Henrich, født 1790. Tollrorskarl i Bergen i 1846, senere tollbetjent, ansatt 1815. Død sammesteds 1. juni 1848, 58 år.

Olsen, Henrik, født 1807. Tollrorskarl i Fredrikshald, ansatt 1826.

Olsen, Iver, født 1749. Tollrorskarl i Fredrikshald 1781, undertollbetjent sammesteds 1798. Død 6. nov. 1808.

Olsen, Jacob, født 1803. Tollrorskarl i Egersund, ansatt 30. jan. 1843.

Olsen, Jacob, født 15. des. 1833 i Ringsaker. Lærer, handelsbetjent, fogedkontorist. Tollrorskarl i Bodø 22. feb. 1866, undertollbetjent og forrettende tollkasserer sammesteds 11. juni 1873.

Olsen, Jacob, født 1795. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt, ansatt 1831.

Olsen, Jan, født 15. des. 1815. Sjømann. Tollrorskarl i Stavanger, ansatt 1. aug. 1849.

Olsen, Jens Chr., født 1748/49. Landmåler. Konsumpsjonsinspektør i Skien 1779, tollinspektør 1782, kryssinspektør i Langesund 1785, konsumpsjonskasserer i Skien 6. feb. 1799, kontrollør og tollbetjent sammesteds 1800 til død 25. mai 1807.

Olsen, Jens (Niels?). Tollbetjent i Son/Krogstad 2. jan. (6. juli) 1669, bekreftet 28. juni 1670. Nevnt sammesteds også 1684.

Olsen, Jens, født 1793. Tollrorskarl i Slependen i 1823, tjenestetid 1/2 år.

Olsen, Jens, født 1805. Standardjunker. Undertollbetjent i Fredrikshald 22. nov. 1851. Død 1. jan. 1868.

Olsen, Jens, født 1758. Tollrorskarl i Fredrikshald 1808, undertollbetjent sammesteds i 1811, ansatt 1809.

Olsen, Jens, født 1761. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1823, tjenestetid 34 år.

Olsen, Johan, født 1785. Skipsfører. Undertollbetjent i Valderhaug 1836. Død 18. april 1857.

Olsen, Johan, født 13. okt. 1845. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Fredrikstad, ansatt 15. sept. 1876.

Olsen, Johan Fredrik, født 1821. Tollrorskarl II i Christiania i aug. 1845. Tidligere leiet tollrorskarl sammesteds.

Olsen, Johan Martinius, født 30. juli 1844. Seilmaker. Tollrorskarl i Grimstad, ansatt 1. mai 1881.

Olsen, Johannes, født 1779. Tollrorskarl i Stathelle i 1823, tjenestetid 2 år.

Olsen, Johannes, født 1777. Tollrorskarl i Skien tolldistrikt i 1846, ansatt 1820.

Olsen, John, født 1787. Tollrorskarl i Risør i 1822, ansatt 1818.

Olsen, Jonas, født 1766. Kryssrorskarl i Langesund i 1811, tjenestetid 8 år.

Olsen, Juel. Tollrorskarl i Holmestrand, 40 år i 1776.

Olsen, K., født 1799. Tollrorskarl i Stavanger tolldistrikt i 1846, ansatt juli 1840.

Olsen, Kiøstel, se Kiøstolfsen.

Olsen, M., født 1782. Tollrorskarl i Bergen tolldistrikt 1846, ansatt 1816.

Olsen, Mads, født 1772. Tollrorskarl i Holmsbo i 1823, ansatt 1815.

Olsen, Mads, født 1791. Tollrorskarl i Larvik i 1846, ansatt feb. 1836.

Olsen, Mathias Christian, født 25. nov. 1860. Tollkontorist i Kristiansand, ansatt 14. juli 1875.

Olsen, Mons, født 1782/83. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1816.

Olsen, Mons Rasmus. Overkontrollør i Bergen i 1691.

Olsen, Nicolai Benjamin, født 1790/91. Fullmektig i 4. Departement (1814), kansellist i Stockholm (1815). Tollinspektør i Flekkefjord 9. jan. 1827 til død 3. juni 1858.

Olsen, Niels, født 7. okt. 1808. Tollrorskarl på Mærdø i 1869, leiet 4. sept. 1844, fast ansatt 2. feb. 1852.

Olsen, Niels. Tollbetjent i Son, nevnt 1682-84.

Olsen, Nils. Undertollbetjent i Larvik tolldistrikt 17. aug. 1859.

Olsen, Olaf Marius Bernhard, født 28. okt. 1858. Kontorist. Tollkontorist i Christiania 1875.

Olsen, Olaj Henrik, født 6. feb. 1852. Tollkontorist i Bergen, ansatt 1. mars 1867.

Olsen, Olaus Andreas, født 27. mars 1853. Styrmann. Leiet tollrorskarl 1874, tollrorskarl i Larvik, ansatt 19. feb. 1880.

Olsen, Olaves, født 12. feb. 1842. Sjømann. Tollrorskarl i Drøbak 26. mars 1872.

Olsen, Ole, født 10. jan. 1799. Sjømann. Tollrorskarl 1829, undertollbetjent i Arendal 11. april 1841 til 1875. Død 17. juli 1879.

Olsen, Ole, født 1808. Tollrorskarl II i Christiania 1842, tollrorskarl I kl. 1844.

Olsen, Ole, født 1772. Tollrorskarl i Christiania, ansatt 1804. Død 10. mars 1831, 58 ½ år.

Olsen, Ole, født 1775. Tollrorskarl i Christiania i 1823, tjenestetid 16 år.

Olsen, Ole, født 1735. Tollrorskarl i Moss i 1805, ansatt 1779.

Olsen, Ole. Tollrorskarl i Trondhjem, avskjed p.g.a. høy alder 12. aug. 1795.

Olsen, Ole. Tollrorskarl i Christiania, 41 år i 1776.

Olsen, Ole Andreas, født 18. feb. 1850. Handelsmann. Leiet kryssrorskarl i Bergen, ansatt 1. juni 1884.

Olsen, Ole Christian, født 16. des. 1815. Mariner. Kryssbetjent 1842, tollrorskarl i Fredriksværn 1. april 1854.

Olsen, Paul, født 1769. Undertollbetjent i Drøbak i 1823, tjenestetid 15 år.

Olsen, Paul, født 14. juli 1816. Tjener. Tollrorskarl i Drammen 1. juli 1847.

Olsen, Paul. Tollrorskarl i Drøbak, 55 år i 1776.

Olsen, Peder, født 1811. Sjømann. Tollrorskarl i Flekkerø, konstituert 1. okt. 1836, fast ansatt 1. feb. 1837. Utgått 1852?

Olsen, Peder, født ca. 1746. Tollrorskarl i Aaresund i 1811, ansatt 1810.

Olsen, Peder, født 1795. Tollrorskarl i Holmestrand i 1846, ansatt 1830. Død 17. sept. 1867.

Olsen, Peder, født 1778. Tollrorskarl i Aarøsund, ansatt 1803.

Olsen, Peder, født 1803. Underoffiser. Undertollbetjent i Tromsø 3. juni 1839, Trondhjem 16. aug. 1849, Steinkjær 27. aug. 1860 (tjenestegjort sammesteds siden 1. aug. 1858). Avskjed 14. feb. 1879.

Olsen, Povel. Vraker i Trondhjem i 1749.

Olsen, Rasmus, født 1754. Undertollbetjent i Mandal i 1811, ansatt 1779.

Olsen, Rasmus, født 1788. Tollrorskarl og underkonsumpsjonsbetjent i Bergen 27. feb. 1818. Var undertollbetjent sammesteds i 1823.

Olsen, Rasmus. Tollrorskarl i Fredrikshald, 58 år i 1776.

Olsen, Rudolph, født 10. sept. 1845. Styrmann. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876.

Olsen, Severin, født 29. feb. 1844. Sjømann. Konstituert tollrorskarl i Arendal 1. sept. 1873, fast ansatt 1. jan. 1874.

Olsen, Simon. Tollskriver i Risør(?), nevnt okt. 1676.

Olsen, Sivert, født 30. april 1847. Politikonstabel. Tollrorskarl i Stavanger 29. aug. 1875.

Olsen, Svend, født 1772. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1811, ansatt 1806.

Olsen, Syvert Martinus, født 15. mai 1830. Sjømann. Ed som leiet kryssrorskarl 14. okt. 1867, tollrorskarl i Kristiansand 1. sept. 1871.

Olsen, Søren, født 1769/71. Tollrorskarl i Kragerø, ansatt jan 1804, undertollbetjent sammesteds i 1823, tjenestetid (som undertollbetjent) 11 år.

Olsen, Thomas, født 1772. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1823, ansatt 1818. Død før 10. april 1839.

Olsen, Thore. Tollrorskarl i Fredrikshald, 47 år i 1776.

Olsen, Viking, født 25. juni 1832. Tjener. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 8. okt. 1863.

Olsen, Zephanias, født 12. mai 1826. Stykkjunker, underoffiserskolelærer. Undertollbetjent i Christiania juni 1874.

Olsson, Carl P., født 1821(20) på Øland. Skomaker. Leiet betjent i Vadsø, ansatt 15. april 1885 i Grense Jakobselv. Død 1897.

Olstad, Jens Larsen, født 1770. Underoffiser. Anbefalt av kronprinsen. Overjeger ved Jegerkorpset i Norge. Tollbetjent i Rasvaag 13. mars 1807. Utgått 1814.

Olufsen, Hans. Tollskriver i Tønsberg i 1637.

Olufsen, Rasmus. Kontrollør i Bergen 23. des. 1680.

Omejer, Jørgen. Tollbetjent i Trondhjems led i 1749.

Ommundsen, Andreas, født 1810. Tollrorskarl i Korshavn, konstituert 1838, fast ansatt 1. okt. 1842. Utgått 1859?

Omsen, Christopher (Christian?) Frimann, døpt i Bergen 11. des. 1761. Advokat. Eidsvoldsmann. Konstituert tollprokurør i Christiania 11. des. 1799 til 1813. Død 22. april 1829 på Blindern.

Omsen, Hildebrandt, født 1726. I forpaktningssocietetstjeneste. Ekstratollbetjent i Bergen 1768. Avskjed 11. feb. 1770. Død jan. 1771.

Omsted, Jørgen Cappelen, født 8. aug. 1781. Grosserer i Drammen. Undertollbetjent i Lyngør i 1846, ansatt 1834. Død 1848.

Omsted, Jørgen von Cappelen, født 1811. Undertollbetjent i Lyngør. Død 4. september 1889.

Opdahl, Hans Peter. Forrettet farens embede i 9 år, siste 3 år som edsvoren fullmektig. Anbefalt av arveprinsen. Tiendebetjent og kontrollør i Drammen 21. aug. 1783 til død før 16. mars 1785.

Opdahl, Johan Martin, født 18. nov. 1846. Lærer. Tollkontorist i Vardø 1870, leiet tollrorskarl 1873, tollrorskarl sammesteds 1. april 1881.

Opdahl, Peter. Kontrollør i Lolland. Kontrollør og tiendevisitør i Drammen 12. nov. 1764. Avskjed 1783(85).

Oppen, Gunnerus. Toller i Vardø 3. juli 1826. Avskjed 16. juli 1838.

Oppen, Søren, født 1752/53. Undertollbetjent i Moss, ansatt 1796. Død 13. april 1816.

Opsahl, Johan Svendsen, født 22. juni 1814 i Gausdal. Ex. jur., fullmektig i Revisjonsdepartementet. Tollkasserer i Hammerfest 29. april 1854, Risør 24. sept. 1868 til død 22. sept. 1877.

Opstad, Carl Nicolaus, født 15. nov. 1841. Tollkontorist 1865, undertollbetjent i Fredrikstad 3. nov. 1875.

Opstad, Sven Nielsen, født 17. aug. 1810. Stykkjunker. Konstituert undertollbetjent 9. des. 1850, undertollbetjent i Fredrikstad 22. nov. 1851. Død 26. juni 1888.

Oschatz, Niels, født i Danmark. Løytnant 10 år i Danmark. Undertollbetjent og kontrollør i Kristiansand 17. mars 1777, forflyttet til Holsten 22. mars 1779. Senere tollinspektør i Flensburg.

Osmundsen, Ole. Tollskriver i Risør i 1789.

Ottem, Edvard Christian, født 12. juli 1828. Leiet tollrorskarl 1855, tollrorskarl i Hammerfest, ansatt 5. mai 1879.

Ottersen, Lars, født 1763. Undertollbetjent i Trondhjem, ansatt 1806. Avskjed 1. feb. 1844.

Ottersen, Otter. Tollrorskarl i Drammen, 47 år i 1776.

Ottesen, Hans, født 1744. Tollrorskarl i Stathelle i 1811, ansatt 1800?

Ovenberg, Henrik Nicolai, født 1816, døpt 30. mars i Christiania. Undertollbetjent i Fredrikshald 1836-1853.

Overberg, Nils Hansen, født 1689 i Danmark. Skriver ved tømmerleveransen i 10 år. Toller i Holmestrand 4. juli 1727, bekreftet 24. mars 1731 og 4. juli 1747. Død 18. mars 1756. Skifte efter både ham og hans hustru 18. jan. 1759.

Ovesen (Ovessøn), Hans, (Bakke kloster), Trondhjem. Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl.a. toll.

Ovesen, Niels, se Pilegaard, Niels Ovesen.

Oxholm, Carl Jacob Waldemar, født 30. april 1790. Kjøpmann, proviantforvalter. Undertollbetjent i Mandal, konstituert 1834, fast ansatt 26. mars 1835, overtollbetjent i Farsund 16. april (1. juni) 1853. Avskjed 27. okt. 1860. Død 11. april 1867.

Oxholm, Lorentz, født 7. mars 1750 i København. Marineløytnant. Veier, måler og kobbertollforvalter i Trondhjem 31. jan. 1780. Kammerråd. Avskjed 1793. Død 30. jan. 1825 i Stange.

[ Opp , M , N , O , P , Q ]

Paludan, Christian, døpt 21. des. 1787(88). Kaptein. Overtollbetjent i Fredrikshald 28. nov. 1836, tolloppebørselsbetjent i Sarpsborg 4. sept. 1843, tollkasserer sammesteds 31. aug. 1847. Ridder av Sverdordenen. Død 28. aug. 1854.

Pande, Hans, født 1789. Undertollbetjent i Tønsberg. Død 23. juni 1836, 47 år og 2 måneder.

Parelius, Fredrik, født 1733/35. Forpaktningssocietetsbetjent i Magerøen og Kristiansund. Tollbetjent i Molde (stasjonert Naqvafjorden-Rogne) 25. mai 1780, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 27. des. 1819. Død 15. juni 1820, 85 år.

Parelius, Johan, født 5. april 1835. Utskiftningsformann. Undertollbetjent i Kristiansund 22. mai 1875.

Parelius, Steen (Jonassen?). Guldsmedlæregutt. Stempler i Trondhjem omkring 1740. Død 28. sept. 1785, begravet ved Vor Frue kirke 5. okt., oppgitt å være 77 år, og kalles «Consumptions Contor Skriver».

Parnemann, Conrad Christian, født 1774. Månedsløytnant. Overtollbetjent i Langesund og kryssbetjent i Langesundsfjorden, utnevnt 13. des. 1817. Død 3. juni 1823, 49 år og 3 måneder. Danebrogsmann.

Parsberg, Nils. Toller(?) i Verne kloster. Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl.a. toll.

Parsberg, Oluf. Hadde Trondhjems len i forlening 1629-41, eller lengere? Nevnt 1563 i forbindelse med oppebørselen i Bohus.

Passow, Albert. Tollbetjent i Christiania 1657, Bragernes 1662, Larvik 8. sept. 1666.

Paulsen, Fredrik, født 1783. Tollrorskarl i Larkollen i 1823, tjenestetid 4 år.

Paulsen, Gulbrand. Visitør i Giersø 1768-69.

Paulsen, H., født 18. nov. 1819. Tjener. Tollrorskarl i Christiania 1. juni 1856.

Paulsen, Hans. Nevnt som undertollbetjent i Drammen 1739-68, tidligere veier sammesteds, ansatt 7. juli 1721. Død 8. des. 1754.

Paulsen, Hans Christophersen, født 3. jan. 1823. Stykkjunker. Undertollbetjent i Trondhjem 19. juni 1868, Christiania 21. des. 1871.

Paulsen, Henrik Theodor, født 16. april 1841. Sjømann. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 6. okt. 1875.

Paulsen, Johannes, født 1823. Sjømann. Tollrorskarl i Harøen i 1855. Tidligere konstituert 2 år i Kristiansund.

Paulsen, Jørgen, født 6. juni 1653 i Helsingør. Kom til Norge 28. mai 1668 «at tjene hos tolderen i Langesund, hos hvem jeg også tilforn havde været i København en måneds tid». Tollskriver i Christiania 1672 til 1683. Begravet sammesteds 1. okt. 1709.

Paulsen, Jørgen, født 1715. Nevnt som toller (konstituert?) i Kristiansund efter generalauditør Peter Smith som var utnevnt 23. april 1753, men ikke ønsket å overta. Forpaktningssocietetstoller i Flekkefjord 1765, tollbetjent i Høievarde 20. juli 1775, inspektør i Molde led 1. jan. 1777, men tiltrådte ikke p.g.a. syk og gammel, kontrollør i Risør 15. juli 1779. Død før 18. des. 1789.

Paulsen, Ole, født 1821. Sersjant. Undertollbetjent i Kristiansund 4. sept. 1869. Død juli 1875.

Paulsen, Oluf. Tollskriver i Lister len i 1633-36.

Paulsen, Paul Andreas, født 10. juli 1837. Jæger. Leiet tollrorskarl 1870, fast ansatt 27. des. 1871 i Arendal.

Pedersen, Anders. Tollskriver i Sundhordlen i 1632-36, tollskriver i Sandefjord i 1637.

Pedersen (Pederssøn), Anders. «Fikk 3. aug. 1617 kgl. Bestalling overalt i Norge at ransage og have Indseende med at ingen Egelast eller andre forbudne Varer indføres, mod 10 prosent av det Paagrebne». Toller i Marstrand, nevnt 1644 og 1650. Var i krigen 1644-45, «tillige proviantmester i Bohus len».

Pedersen, B., født 1704. Hos hofmester Sohlenthal. Tiendevisitør i Christiania 1737-76, overtollbetjent sammesteds 1777 til død 1793.

Pedersen, Barth Edvard, født 1844. Tollrorskarl i Mærdø i 1871, ansatt 1. mars 1866.

Pedersen, Bartholomeus. Tollbetjent i Fredrikshald, nevnt 1665/66 (efter Hans Badskjær).

Pedersen, Berend. Tollrorskarl i Tønsberg, 35 år i 1776.

Pedersen, Bernt. Signerte regnskap for Fredrikshald 1628/29. Toller i Idd og Marker, stasjonert Svinesund. avgått 1647.

Pedersen, Christen. Toller i Risør og Helgesund i begynnelsen av 1620-årene.

Pedersen, Christian, født 1812. Kontorbetjent. Undertollbetjent i Drammen 26. juni 1857. Død 21. april 1886.

Pedersen, Christian, født 17. okt. 1844. Skipsfører. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876.

Pedersen, Christian, født 1833. Tollrorskarl i Kleven, leiet 14. mai 1860, fast ansatt 5. okt. 1867.

Pedersen, Claus. Tollbetjent i Bergen. Nevnt 2. mai 1665.

Pedersen, Cornelius, født 24. feb. 1840. Baker. Leiet tollrorskarl, fast ansatt i Stavanger 1. juni 1873.

Pedersen, Dirik. Tollskriver i Krogstad i 1650.

Pedersen, Edvard Martin, født 1816. Tollrorskarl i Risør i 1875, ansatt 12. okt. 1842.

Pedersen, Elling, født 26. des. 1830. Musketér. Tollrorskarl i Christiania 1. mai 1863.

Pedersen, Erik Røring, født 1803. Skipsfører. Undertollbetjent i Porsgrunn 19. jan. 1843. Utgått 1850.

Pedersen, Frants. Signerte regnskap for Bergenhus slott 1630-33.

Pedersen, Fridtjof Julius, født 1858. Tollkontorist i Trondhjem 1. april 1874, tollkassererbetjent i Sarpsborg 5. sept. 1883.

Pedersen, Godske. Stiftsskriver i Stavanger. Toller og rådmann sammesteds 1646 til død før 1660.

Pedersen, Gullich, født 1805. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt i 1846, ansatt 1836.

Pedersen, Gullich, født 1806. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt i 1846, ansatt 1839.

Pedersen, Gullik, født 1780(75). Tollrorskarl i Drøbak i 1823, tjenestetid 11 år.

Pedersen, Gunder, født 24. sept. 1827. Stykkjunker. Undertollbetjent i Kristiansand 26. juni 1872, Christiania 28. juni (1. juli) 1878. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse (sølvmedalje).

Pedersen, Gunder, født 1802. Voldmester ved Akershus. Undertollbetjent i Tønsberg 17. aug. 1849. Utgått 1872.

Pedersen, Gunnar, født 1831. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Skien 1. nov. 1863, ansatt 4. des. 1871.

Pedersen, H. Visitør i Flekkefjord i 1698. Var tiendeskriver sammesteds 1681(?).

Pedersen, Hans, født 1760(63). Tollrorskarl i Larvik i 1822, ansatt 24. mai 1810.

Pedersen (Pederssøn), Hans. Var i 1585 forlenet med Nedenes len, inkludert toll.

Pedersen, Hans. Toller i Bergen i 1653, ansatt 9. desember.

Pedersen, Hans. Tollskriver i Ryfylke i 1635, toller sammesteds 1639. Død før 4. feb. 1648.

Pedersen, Hans. Tollskriver i Bergen i 1692.

Pedersen, Hans. Tollskriver i Kraakstad i 1638-45.

Pedersen, Hans. Visitør i Drammen i 1643, tollbetjent sammesteds 11. okt. 1649, forflyttet til Bergen 1653. Begravet på Bragernes 20. sept. 1663.

Pedersen, J., født 1799. Tollrorskarl i Kristiansund i 1846, ansatt 1825.

Pedersen, Jens. Toller i Bergen i 1652.

Pedersen, Jens. Bestalling som toller i Flekkerø og Mandal, bekreftet 5. juni 1655. Død før 25. mars 1658.

Pedersen, Jens. Borger i Skien. Tollskriver i Kil i 7 år. Ekspektansetoller i Langesund 6. april 1640.

Pedersen, Jens, se Kierulf, Jens Pedersen.

Pedersen, Jens. Tollskriver i Sannikedal i 1635-38.

Pedersen, Jens. Var toller i Fredrikstad i 1646.

Pedersen, Jens. Tollbetjent i Tønsberg 3. juli 1669.

Pedersen, Jens. Borger i Trondhjem, tilsagn 25. okt. 1697 fremfor andre om tjeneste nordenfjells i fogederiene eller tollvesenet. Tollbetjent i Trondhjem 29. jan. 1698, overvisitør sammesteds 19. april 1710, bekreftet 5. mars 1731. Død 6. nov. 1731.

Pedersen, Johan Peter, født 17. des. 1834. Skipsfører. Leiet kryssbetjent i Fredrikstad 1879, undertollbetjent i Kjærringvik 28. aug. 1879.

Pedersen, John, født 1813. Kontorist. Leiet tollrorskarl 1840, tollrorskarl i Skien 13. nov. 1848, tollrorskarl I 1. sept. 1849. Senere flere konstitusjoner som undertollbetjent sammesteds.

Pedersen (Pederssøn), Jørgen. Toller i Marstrand, nevnt 1568-72.

Pedersen, Jørgen. Tollbetjent i Krogstad i 1682. Død 1691.

Pedersen, Jørgen. Signerte regnskap for Idd og Marker 1638/39. Nevnt som forrige tollskriver i Idd og Marker i 1644.

Pedersen, Kjeld. Toller i Kragerø (Kil) 12. sept. 1660, bekreftet 26. juli 1661 og 20. aug. 1670. I 1662 flyttet tollstedet fra Kil til Kragerø.

Pedersen, L., født 1770. Tollrorskarl i Christiania, ansatt 1802. Død (avertert) 5. april 1825.

Pedersen, Lars, født 1759(49). Tollrorskarl i Bergen 1795. Død 24. okt. 1820.

Pedersen, Lars, født 1745. Tollrorskarl i Drammen i 1808, tjenestetid 14 år.

Pedersen, Laurits. Bekreftet måler, veier og vraker i Fredrikshald 17. april 1686.

Pedersen, Laurits. Toller i Kil, nevnt 17. juli 1633. Senere forflyttet til Kragerø, hvor nevnt 1666-71.

Pedersen, Michael, født 1799. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1830.

Pedersen, Michael. Toller i Tønsberg, ansatt 14. juli 1638, nevnt sammesteds til 1644.

Pedersen, Michel. Tollskriver i Sand i 1649. «Avgangen» 1654.

Pedersen, Michel. Toller i Holmestrand i sept. 1643. Nevnt i april 1649 som «forrige» toller sammesteds.

Pedersen, Mogens (Reinskloster). Ble 27. feb. 1574 pålagt å gjøre regnskap for bl.a. toll. Toller i Marstrand 15. sept. 1582. Nevnt sammesteds også 1591.

Pedersen, Mogens. Tollrorskarl i Christiania, 41 år i 1776.

Pedersen, Mons. Undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen 1. sept. 1818. Død 11. nov. 1839, 58 år og 1 måned.

Pedersen, Mons, født 1810. Undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen. Død 5. feb. 1841.

Pedersen, Nicolay, født 1794. Tollbetjent i Bergen. Død 28. april 1838.

Pedersen, Niels, født 1745/46. Undertollbetjent i Holmestrand i 1811, ansatt 1798.

Pedersen, Niels, «Yttersø i Hedrum sogn i Brunlaugnes len», foged og toller sammesteds i 1617. Forpaktet tollen i Son (bodde i Kongelf) 23. okt. 1622.

Pedersen, Niels, født 1803. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1837.

Pedersen, Niels, født 1804. Tollrorskarl i Studsholmen i 1861, ansatt 1847.

Pedersen, Niels. Bygdelensmann i Follo i 15 år. Kontrollør og tollbetjent i Risør 14. feb. 1743, bekreftet 4. juli 1747. Død før 20. mars 1759.

Pedersen, Niels. Konsumpsjonsskriver i Sandefjord i 1681.

Pedersen, Ole, født 17. sept. 1820. Tjener. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1. sept. 1855.

Pedersen, Ole, født 1757. Tollrorskarl i Larkollen i 1808, ansatt 1796.

Pedersen, Ole. Tollrorskarl i Fredrikshald, 47 år i 1776.

Pedersen, Paul. Tollbetjent, veier og måler i Sand 18. des. 1669, bekreftet 28. sept. 1670 og 16. okt. 1700. Avskjed 18. sept. 1702. Var tollbetjent i 37 år.

Pedersen, Paul. Tollbetjent i Svinesund 28. mai 1673. Død før 27. mai 1690.

Pedersen, Peder, født 1780. Tollrorskarl i Flekkefjord i 1810, ansatt 7. sept. 1806.

Pedersen, Peder. Toller i Stavanger, bekreftet 18. april 1661. Nevnt sammesteds 28. mai 1673.

Pedersen, Peder. Overtollbetjent og taksadør i Trondhjem 11. april 1668, tjære- og trelasttiendeforvalter nordenfjells 15. okt. 1669.

Pedersen, Peder, se Montagne, Peder Pedersen.

Pedersen (Persen), Peder. Tollrorskarl i Drammen, 46 år i 1776.

Pedersen, Poul. Tollskriver i Trondhjem, nevnt 9. mars 1665. Død 30. jan. 1677.

Pedersen, Poul. Toller i Son i 1645.

Pedersen, Rasmus. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1828 (53 år).

Pedersen, Reier. Visitør i Tønsberg 1681/82.

Pedersen, Severin. Toller i Risør 1658-62.

Pedersen, Simen. Tollskriver i Sandefjord/Larvik i 1635-37. Nevnt i samme stilling 1. feb. 1668 og 22. mai 1669.

Pedersen, Svend, født 1752. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1808, tjenestetid 22 år.

Pedersen, Søfren. Tollskriver i Moss i 1649-50, toller i Risør 26. juni 1658. Medlem av den store Landcommissjonen av 1661. Død 8. nov. 1669.

Pedersen, Søfren, se Godtzen, Søfren Pedersen.

Pedersen, Søren, født 20. des. 1844. Sjømann. Tollrorskarl i Brevik, ansatt 17. mars 1885.

Pedersen, Thrundt. Foged over Verne kloster, avla regnskap sammesteds (Sponviken) 1613-14 og for Moss 1614-15. Visitør 7.(16.) mars 1621 i Mjelløs i Rygge.

Pedersen, Tobias. Tollrorskarl i Skien 10. feb. 1852 til 30. juni 1876.

Pedersen, Torkel. Kontrollørfullmektig i Arendal (og Egersund?) i 1685, tollbetjent og visitør i Egersund (Sogndal) 29. mai 1686, inspektør og tollbetjent ved Stavangers uthavner 28. juli 1694, Høievarde 1699. Død før 27. juli 1729.

Peersen, Christian, født 16. april 1832. Sjømann. Leiet tollrorskarl 1860, tollrorskarl i Kristiansand, ansatt 15. (25.) okt. 1867.

Pens, Christian Ebbe. Kjøpmann på Strømsø i 1756. Nevnt som tollbetjent i Svelvik omkring 1740.

Peters, Christian Henrik. Toller i Søndhordland 29. jan. 1698. Efterfølger utnevnt 7. mars 1699.

Peters, Jørgen Didrik, født 1741. Forpaktningssocietetsvisitør i Fredrikshald i 5 år. Tollbetjent i Svinesund 16. des. 1776, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 12. des. 1825. Død 12. sept. 1826, 85 år.

Petersen, Andreas, født 1800. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1831.

Petersen, Andreas, født 7. mai 1830. Fanejunker ved garden i Stockholm. Undertollbetjent i Molde 27. juni 1878.

Petersen, Arthur, født 1831. Cand. philos. Konstituert undertollbetjent. Undertollbetjent i Kristiansand 26. sept. (3. nov.) 1862, Risør 1. juli 1870. Avskjed 30. mai 1872, og reiste til Australia. Død 1878.

Petersen, Bertram, født 1704 i Danmark. Hos hoffmesteren. Tollbetjent og tiendeskriver i Christiania 21. okt. 1737, bekreftet 12. mai 1747, overtollbetjent sammesteds 1777 til død 2. april 1793.

Petersen, Carl Frithjof, født 26. des. 1851. Sjømann. Kryssrorskarl 1872, tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 1. jan. 1878.

Petersen, Christian Selmer, født 1808. Cand. theol. Undertollbetjent i Hammerfest 1838, Drammen 1848, overtollbetjent i Fredrikstad 15. sept. 1858. Død 23. mars 1880.

Petersen, Claus Wilhelm, født 1811. Student, kopist. Undertollbetjent i Christiania 1840, overtollbetjent sammesteds 27. jan. 1859. Død 15.(5.) april 1861.

Petersen, Didrik. Tollskriver i Fredrikstad i 1639, Kraakstad 1850.

Petersen, Friderich Carl, født 1722/24 i Flensborg. Kaptein. Konsumpsjonskasserer i Trondhjem 1779 til død 15. okt. 1785.

Petersen, Jacob D., født 18. mars 1813. Kryssrorskarl 1837, tollrorskarl i Son 1. des. 1842.

Petersen, Jens. Tollbetjent i Trondhjem i 1731, tjenestetid 34 år.

Petersen, Jens. Korporal i den kongelige garde i 13½ år. Undertollbetjent i Molde (stasjonert Bjørnesund) 1. jan. 1777, men ble mismodig og fikk «anfall» p.g.a. embedets vanskeligheter og forflyttet 28. aug. samme år til Trondhjem som surnumerær undertollbetjent, fast ansatt 6. juli 1780. Entlediget med 2/3 pensjon 14. april 1783.

Petersen, Joachim Herman. Veiemester og visitør i Bergen 21. nov. 1726, bekreftet 25. mai 1731. Død før 3. juli 1732.

Petersen, Peter Johan. Undertollbetjent og losoldermann i Tromsø. Forulykket i nov. 1831.

Petersen, Knud Christian, født 1821. Sersjant. Undertollbetjent i Kragerø 29. aug. 1860. Død 20. mars 1881.

Petersen, Leonard, født 1811. Undertollbetjent i Christiania des. 1841-59.

Petersen, M. S., født 1807. Undertollbetjent i Hammerfest i 1846, ansatt 1838.

Petersen, Nicolai. Fullmektig i det jydske tollkontor i Rentekammeret. Kontrollør og tiendevisitør i Drammen 1. nov. 1768 til død 1773.

Petersen, Niels. Kontrollør og tollbetjent i Risør 14. feb. 1743. Død 1759, 60 år gammel.

Petersen, P., født 1794. Undertollbetjent i Drammen 1839-60.

Petersen, Peder Martin, født 18. aug. 1847. Skipsfører. Tollrorskarl i Mandal, ansatt 30. mai 1885.

Petersen, Peter, født 1777. Tollrorskarl i Egersund i 1822, tjenestetid 4 år.

Petersen, Peter. Tollrorskarl i Trondhjem. Avskjed 12. aug. 1795 p.g.a. høy alder. Pensjon 40 riksdaler.

Petersen, Peter Johan. Undertollbetjent i Tromsø(?). Druknet i nov. 1831.

Petersen, Poul. Tollbetjent i Fredrikshald i 1681-87.

Petersen, Søren, født 2., døpt 10. feb. 1732 i Aalborg. Forpaktningssocietetsinspektør i Trondhjem i 12 år. Tollskriver i Kristiansund 1. jan. 1777, kontrollør og generalskipsmåler i Trondhjem 18. april 1787, toller i Christiania 16. jan. 1788, tollinspektør sammesteds 9. mai 1792. Død i embedet 12., begravet 17. mars 1808.

Petersen, Thorvald, født 8. aug. 1842. Skipsfører og forretningsmann. Undertollbetjent i Trondhjem 23. juni 1882.

Petersen, Wilhelm, født 1800. Undertollbetjent i Christiania i 1846, ansatt 1840.

Petersen, Edvard, født 27. jan. 1840. Sjømann. Tollrorskarl i Rødtangen, ansatt 1. april 1884.

Pettersen, John, født 1800. Undertollbetjent i Bergen tolldistrikt, konstituert overtollbetjent i Skudeneshavn 1829-31, overtollbetjent i Kristiansund 21. jan. 1836 til død 12. jan. 1839, nær 39 år.

Pettersen, Karl Johan, født 16. juni 1826 i Tromsø. Cand. min., adjunkt i Tromsø. Tollkasserer sammesteds 2. aug. 1877 til død 10. feb. 1890.

Pettersen, Nicolai, født 1794. Undertollbetjent i Bergen, ansatt 7. april 1818. Død 28. april 1838, 43 år og 7 måneder.

Pettersen, Peter. Tollrorskarl i Arendal 1. juni 1782.

Pharisius, Emanuel Junge. Kaptein. Tollbetjent i Beckervigen 18. sept. 1744.

Pière (Lapiere), Frederik la. Visitør i Christiania 26. mars 1708. Død før 27. nov. 1715.

Pière, Peter la, se Malancourt.

Pihl, Lars Marthin, døpt 9. april 1752 i Sykkylven. Konsumpsjonsunderbetjent i København. Undertollbetjent i Bergen 19. juni 1793, tollbetjent sammesteds 1807, overtollbetjent 1816. Død 5. juni 1825.

Pihlgaard, Niels Ovesen. Toller i Porsgrunn 22. juni, tiltrådt 1. sept. 1678. Død før 10. mars 1685 i embedet.

Pind, Jens Olufsen. Fullmektig hos forgjengeren (Lime) i 2 år. Visitør, veier og måler i Flekkefjord, bestalling 7. nov. 1718. Død mars 1729, 33 år gammel

Pind, Severin, født 21. mai 1733(32) i Risør. Tollbetjent og visitør i Larvik, ansatt 13. juli 1775, overtollbetjent 1816. Var samtidig postmester. Død 2. nov. 1816.

Piper, Hans. Visitør i Norge 19. jan. 1625. «Skal have visitasjonen i Norge under Didrik Hessels direksjon».

Piper, Johan Andreas. Generalauditør og borgermester i Christiania. Måler og vraker sammesteds. Begravet 22. des. 1768, 62 år gammel.

Pladt, Jørgen Otto, født 26. okt. 1797 i Vestfossen. Ex. jur. Lensmann. Under­toll­betjent i Larvik 1839, overtollbetjent sammesteds 16. april 1853. Død 11. juli 1855 i Sandefjord.

Ploug, Jens. Veier og måler i Stavanger. Død 1740.

Ploug, Ole Smith, født 31. juli 1788. Kontormann. En tid konstituert tollkasserer i Stavanger. Død 10. april 1824.

Plum, Fredrik, født 1717. Tjent 35 år i Rentekammeret, fullmektig i Vestindiske kontor. Kontrollør i Arendal 27. juni 1769. Avskjed 25. april 1787.

Polen, Engebret Evensen, født 1758(61). Tollrorskarl i Fredrikshald 1796, undertollbetjent 1798. Var sammesteds 1822. Tjenestetid 42(?) år.

Poppe, Gosche Ewold. 20 år hos kammerherre og overstallmester i Larvik. Toller i Moss, Soon og Kraakstad 23. nov. 1757. Død før 22. sept. 1759.

Paulsen, Jacob, født 1760. Tollrorskarl i Sand i 1811, ansatt 1. mai 1810.

Poulsen, Hans. Fullmektig i Risør i 1700, undertollbetjent og visitør (tidligere konstituert) i Drammen 21. juli 1721, bekreftet 28. april 1731 og 6. feb. 1748. Død 1753.

Poulsen, Jens. Toller i Fredrikstad. Fikk 21. sept. 1629 tollboden avlevert efter Glostrup. Var da foged over Værne Kloster. Avstod atter tollboden 12. mai 1630. J. P., som var sorenskriver i distriktet og satt i Fredrikstad, søkte 13. mars 1658 om å få tolleriet forenet med skriveriet og fikk det tilstått.

Poulsen, Jens. Signerte regnskap for Verne Kloster len (stasjonert Fredrikstad?) 1627-33. Toller i Larvik-Sandefjord i 1636, Fredrikstad 1638-58.

Poulsen, Johan. Var tollbetjent i Bergen, nevnt 23. februar 1709.

Poulsen, Laurits. Toller i Nordmøre 1656-58, ansatt 29. jan. 1657.

Poulsen, Niels. Tollbetjent i Tønsberg 18. feb. 1671, bekreftet 9. jan. 1700. Død før 13. mars 1700.

Poulsen, Oluf. Tollskriver i Flekkefjord i 1634/35.

Poulsen, Peder. Tidligere konsumpsjonskommisær i Kragerø. Toller i Langesund 1687.

Poulsen, Rasmus. Tollskriver i Romsdal i 1633-41.

Preuert, Johannes J., født 1793/94. Undertollbetjent i Tønsberg 1837-53.

Preus, Abraham Hansen, født ca. 1691. Veier og måler i Christiania. Død sammesteds 2. april 1765.

Preus, Jacob Petersen. Var fullmektig hos tollforvalter Daniel Knoph i Strømsø i 1679. Skipsmåler vestenfjords (Christianiafjorden, stasjonert Kristiansand) 6. juni 1680. Kammerråd 1706. Død 26 aug. 1713 i Kristiansand.

Preus, Johan Michael, døpt 4. aug. 1753 på Kongsberg. Kruttfabrikkforvalter på Kongsberg. Kontrollør og konsumpsjonsoverbetjent i Bergen 1779, kontrollør og kryssinspektør sammesteds 1783, overtollbetjent (med tittel kontrollør ) i Drammen 16. jan. 1788. Død 5., begravet 13. mai 1800 på Strømsø.

Preus, Jonas, født 1734. Veiemester i Christiania 1767. Død 20. feb. 1817, 85 år gammel.

Preus, Lorentz. Skipsmåler vestenfjords (Christianiafjorden) efter broren, J. P. P.

Preus, Nicolai Lorentz. Skipsmåler vestenfjords (Christianiafjorden) 29. mars 1682.

Preus, Thomas Løw, døpt 15. okt. 1738. Kammerassessor, kopist i Generaltoldkammeret. Tollbetjent og kontrollør i Moss, Son og Kraakstad 9. aug. 1771 til død 25. nov. 1773 på Moss.

Preusler, Johan, født 1762. Undertollbetjent i Drammen i 1823, ansatt 1797.

Pristede, Jacob. 25 år ved pennen. Undertollbetjent i Ilen 28. feb. 1747, men ikke tiltrådt «p.g.a. gjeld i København», undertollbetjent i Buck van Raa 8. aug. 1747, tollbetjent i Langesund 14. mars 1758. Var samtidig postmester i Brevik til 1770. Bodde i Langesund. Død før 8. juni 1775.

Proet, Carl Fredrik, født 1806. Marinekaptein, sjef for Trondhjems verft. Tollkasserer i Trondhjem 23. sept. 1865. Død 15. feb. 1873 i embedet.

Prom, Jacob, født 1728. Byfoged. Toller og prokurør på Moss, nevnt 1768-72.

Proph, Friderich. Tollskriver i Porsgrunn i 1730-40-årene. Senere forretningsmann.

Prosch, Gerhard C., født 25. des. 1808. Tollrorskarl i Røros, ansatt 19. april 1851.

Prydtz, P. F. Konstituert undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt. Assistent på Braarud stasjon 20. april 1870.

Prætorius, Carl August, født 27. april 1817. Sjømann. Kryssrorskarl 1843, tollrorskarl i Fredrikstad, ansatt 1. jan. 1848.

Prøet, se Proet.

Paasche, Dankvard. Visitør i Norge 25. okt. 1636, «besynderlig skal han udi Nedenes, Mandal og Lister len ransage» . Visitør i Flekkerø 24. april 1638.

Paasche, Hans Ulrich. Forpaktningssocietetstollinspektør i Kristiansund 1768-69.

Paasche, Henrik, født 1692 i Norge. Tjent justisråd Meyer i 12 år. Visitør i Lillefosen og som kontrollør å holde kontrabok, 13. des. 1717, bekreftet 3. aug. 1731 og 28. mars 1747, kontrollør i Nordmøre 1737-44, Kristiansund 1745-49. Pensjon 1749-56. Kontrollør mot forpakterne sammesteds 24. nov. 1756 til død 23. mai 1775.

Paasche, Herman. Megler og vraker i Stavanger, bekreftet 29. april 1716.

Paasche, Johan Henrich, født 1729, døpt 19. juli. Kjøpmann. Overfiskevraker i Bergen 1767-93. Død 2. okt. 1799.

Paasche, Lauritz. Foged i Helsingborg. Toller i «Marstrand og alle andre vore sildefiskeleier søndenfjells udi vort rige Norge», 16. okt. 1565. (N.R. 1, s. 485).

Paasche, Ulrich Frederich, født 1724. Ekspedisjonsbetjent i Kristiansund i 1749. Var forpaktningssocietetskontrollør og konsumpsjonsskriver sammesteds i okt. 1776. Konsumpsjonsinspektør i Nordmøre og Romsdal (stasjonert Kristiansund) i 1777. Avskjed 2. nov. 1791. Død 2. jan. 1796.

[ Opp , M , N , O , P , Q ]

Qvargual, Peder Siusen, født 1785. Leiet tollrorskarl i Bergen okt. 1813, fast ansatt 11. sept. 1816. Avskjed 28. feb. 1834.

Qverner, Oluf, født 1768. Skriver ved Akershus stiftskontor i 5 år. Konsumpsjonsoverbetjent og kontrollør i Moss 3. nov. 1790, tollbetjent sammesteds 24. okt. 1792, forflyttet til Porsgrunn 28. sept. 1796. Død 12.(13.) april 1798.

Qvidal, Peter Andreas, født 1807. Tollrorskarl i Trondhjem 21. mars, 1838. Avskjed 31. des. 1885.

Qvinsgaard, Knud Axel, født 1759. Tollbetjent i København i 7 år. Tollbetjent og visitør i Christiania 10. juni 1795, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 8., begravet 18. mai 1818.

Qvinsgaard, Ole, født 1799. Tollrorskarl i Christiania 1816(17). Død 24. des. 1829.

Qvisling, Abraham, født 10. juli 1728 i Atraa. Forpaktningssocietetsinspektør i Kragerø 1759, kryss- og overinspektør i Langesund 1765, forpaktningssocietetsinspektør i Porsgrunn sept. 1776. Undertollbetjent i Skien 1777. Død 27. des. 1783 i Skien.

Qvisling, Lars, født på Kvisler i Odalen 6. mai 1780. Løytnant. Undertollbetjent i Fredrikstad 1835-53. Ridder av Dannebrogsordenen. Krigsråd. Død i Fredrikstad 2. des. 1857.

Qvist, Niels. Toller i Sand og Drøbak 11. april 1724 (tiltrådt 15. mai), bodde i «Husvig i Aas», bekreftet 3. aug. 1731 og 2. juni 1747, forflyttet til Drammen (Strømsø) 25. aug. 1749. Død 12. mai 1758.

Qvist, Peder Christen. Måler i Fredrikstad 1737-50.

 

[ Opp , M , N , O , P , Q ]

Note 1: Opplyst av Erling Andersen 4. des. 2009: Andreas (Anders) Nielsen f. 1716 i Bergen, døpt i Korskirken 21. juni. Død 1771 i Bergen, gravlagt 6/12 St. Markus kirke i Bergen. Foreldre baker Niels Jochumsen f. + 1680 i Bergen d. 1730 i Bergen og Thrine Michelsdatter Dahl f. + 1680 i Bergen d. 1730 i Bergen.  Gift 1. gang 21/7 1744 i Domkirken i Bergen med Maren Jochumsdatter Kiøn. Maren døde i Bergen 1763, gravlagt 13/6 i St Jakobs kirke. Gift 2. gang 29/9 1764 i Domkirken i Bergen med Anne Kirstine Nielsdatter. Anne Kirstine døde i Bergen 1765, gravlagt 20/9 i St Jakobs kirke. Andreas tok borgerskap i Bergen som baker 6/2 1744. Under dåpen til sine barn i 1759, 1762 og 1765 er Andreas oppgitt å være toldbetient.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005