| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Tollere 1563-1886

Sist ajourført:
11.11.2005

 

 

Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886)

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 - 1886

 

R-S

[ R , S ]

Rafner, Ludvig, født 12. jan. 1865. Kontorist. Tollkontorist i Drammen, ansatt 15. feb. 1884.

Ramm, Ove Engelsen, født i Fredrikstad 2. sept. 1826. Cand. jur. Nevnt som tollbetjent sammesteds 16. juli 1846. Var også (konstituert?) tollkasserer sammesteds. Stortingsmann 1859-60. Død 5. aug. 1890.

Ramm, Wilhelm Ernst, født 27. jan. 1792 i Vinger. Løytnant. Tollkasserer i Fredrikstad 3. aug. 1815 til død 30. mars 1853.

Ramshard, Hans, født 1709. Kammerassessor, justisråd. Generaltollforvalter i Bergen 27. nov. 1764, fra 1. jan. 1765. Avskjed 30. mars, fra 1. sept. 1778. Død i Bergen 12. juni 1795.

Ramshard, Peter. Sekretær, studiosus, rådmann. Vraker i Drammen, nevnt 1767-69. Død 22./28. mai 1773, 22 år.

Ramsli, Lasse Einarsen, født 14. des. 1840. Furér. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 3. april 1875.

Ramstad, Jesper, født 1774. Tollrorskarl i Kristiansand i 1808, ansatt 1803.

Randby, Hans Jacob Jacobsen, født 14. april 1839. Stabsersjant. Undertollbetjent i Hammerfest 11. juni 1873, Drammen 23. juni 1882.

Randulf, Edvard. Tollbetjent i Bergen 1. okt. 1691. Avskjed(?) 1694.

Randulf, Johan. Tollbetjent i Trondhjems led i 1749.

Randulf, Peter Nicolai, født 1766 i Beitstaden. Assistent og kjøpmann på Grønland (Umánaq) 1791- 1800. Tollkasserer i Stavanger 12. jan. 1815. Overkrigskommisær. Død 23. april 1817.

Rasch, Anders Rasmussen. Var byfoged og tolloppkrever i Bergen 1621-23, sisemester sammesteds 1622-26, tollskriver i Nordmøre 1642/43(44). Toller i Sundhordland 12. april 1660, bekreftet 24. april 1661 og 2. aug. 1670. Død 1682.

Rasch, Christian, født 4., døpt 9. mars 1734 i Christiania. Suksederende toller i Porsgrunn 14. feb. 1764, bekreftet 23. juli 1772, tollkasserer sammesteds 16. april 1794. Etatsråd, justisråd. Avskjed 27. mai 1812. Død 11. mai 1813 i Porsgrunn.

Rasch, Henrik Jørgen, født 18. juli 1779 i Porsgrunn. Tolloppebørselsbetjent i Grimstad 3. april 1818, tollkasserer 31. aug. 1847. Avskjed 21. sept. 1849. Død 28. juni 1854 i Porsgrunn.

Rasch, Jacob Herman, født 1751 i Porsgrunn. Kaptein. Oppebørsels- (underkonsumpsjons-) betjent i «Opsloe» 21. okt. 1797, tollkasserer i Tønsberg 12. juni 1799 til død 4. feb. 1809.

Rasch, Jacob Wilhelm, født 8. feb. 1776. Student, skipsklarerer og megler. Adjungert tollkasserer i Porsgrunn 17. okt. 1798 (uten håp om suksesjon), men dog ansatt 27. mai 1812. Død 24. juni 1849.

Rasch, Lars, født 1806. Student. Tollbetjent i Trondhjem, ansatt 10. aug. 1839. Død 31. sept. 1842.

Rasch, Lauritz. Foged i Ryfylke 1641. Toller sammesteds 28. nov. 1646. Død efter 23. jan. 1654 men før 21. juni 1658.

Rasch, Niels, født 27. april 1800. Tollrorskarl i Christiania i 1846, ansatt 1830. Død i Drøbak 13. feb. 1871.

Rasch, Niels Aall, født 26. aug. 1818. Kontorist i Porsgrunn, leiet og konstituert undertollbetjent 1842-47, undertollbetjent i Larvik april 1847, Christiania 21. mars (1. juni) 1859, overtollbetjent sammesteds 9. mai (29. aug.) 1863. Avskjed 1. juli 1899. Død 1. nov. 1905.

Rasch, Oluf Steen. Utnevnt foged over Inderøen 21. feb. 1735, men tiltrådte ikke da han manglet kausjonister. Tollbetjent i Bergen 25. juni 1735, bekreftet 13. juni 1747, overskipsforsegler og stempler sammesteds 1737-49. Pensjonert i flere år under forpaktningen. Inspektør i Nordre led, Sundmøre, og tollbetjent i Valderhaug 1767. Avskjed 28. des. 1778. Død 21. april 1782, 82 år.

Rasmussen, Anders. Ridefoged i Veibygaard. Kontrollør i Mandal 20. mai 1710, visitør i Fredrikstad 8. juni 1711. Dimittert og efterfølger utnevnt 20. aug. 1720.

Rasmussen, Anders. Toller i Søndhordlen, ansatt 12. april 1660, bekreftet 21. sept. 1660, 24. april 1661 og 2. aug. 1670.

Rasmussen, Christian. Tollbetjent i Bergen 30. juli 1677, overtollbetjent sammesteds 29. jan. 1698.

Rasmussen, Claus, se Haderslev, Claus Rasmussen.

Rasmussen, Daniel. Skriver på kongelig majestets gård i Trondhjem 1617-20, signerte regnskap for Trondhjem 1630-31. Nevnt som forrige toller i Trondhjem 1632.

Rasmussen, Endre, født 1737. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1774.

Rasmussen, Hans. Korporal i fynske Regiment Lille Dragoner. Undertollbetjent i Sand 19. nov. 1809(?).

Rasmussen, Hans, født 1766. Undertollbetjent i Drammen i 1808, tjenestetid 11 år.

Rasmussen, Hans. Omtales som skriver på Bergenhus (N. R. III, 607) da han får kronens gård Herlof (Herlø) mot sedvanlig landskyld på 8 Bergens gylden. Toller i Bergen, utnevnt 13. mars 1600.

Rasmussen, Hans, se Warde, H. R.

Rasmussen, Hans. Bestalling som veier i Bergen 6. juni 1687.

Rasmussen, Hans. Visitør i Larvik i 1662.

Rasmussen, Heldrup Rasmus, født 13. sept. 1823. Sjømann. Konstituert tollrorskarl på Kalvøen/Borøen 15. nov. 1845, fast ansatt Risør 13. mars 1846.

Rasmussen, Henrich, født 1805. Tollrorskarl i Bergen i 1844, ansatt 1838.

Rasmussen, Jens, født 1707. Byfogedfullmektig, veier, måler og vraker i Holmestrand. Nevnt 1744. Begravet 6. feb. 1775.

Rasmussen, Jens. Konsumpsjonskontrollør i Kristiansand 23. des. 1680, tollbetjent og visitør sammesteds 23. des. 1682, Porsgrunn 1. okt. 1685, bekreftet 27. jan. 1700. Efterfølger utnevnt 4. des. 1715.

Rasmussen, Jonas. Fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Tolloppebørselsbetjent i Lillesand 11. juni 1834. Død sammesteds 28. sept. 1835.

Rasmussen, Lars. Tollbetjent i Kristiansand i 1685.

Rasmussen, Lauritz. Havnefoged. Veier og måler i Porsgrunn, bestalling 24. april 1694, bekreftet 6. feb. 1700. Død 1715.

Rasmussen, Michel, født 1760. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1792.

Rasmussen, Michel. Veier, måler og vraker i Holmestrand, bekreftet 12. april 1717.

Rasmussen, Niels, født 1764. Tollrorskarl i Drammen (Svelvik), ansatt 1793(95). Død aug. 1846.

Rasmussen, Niels. Annen-toller i Bergen, nevnt 1672 og 1675.

Rasmussen, Niels, født 1770. Var undertollbetjent i Bergen, ved Statsporten, i 1823, ansatt 29. mars 1820.

Rasmussen, Ole, født 27. juli 1827. Skipsfører. Undertollbetjent i Bergen 22. des. 1877.

Rasmussen, Ole, født 1759. Undertollbetjent i Christiania (stasjonert Grønland), ansatt 1792. Død 13. jan. 1821.

Rasmussen, Peder. Måler i Drammen 26. mars 1673.

Rasmussen, Rasmus, se Fischer, Rasmus R.

Rasmussen, Rasmus Andreas, født 1812. Tollkontorist i Bergen i 20 år. Død 29. aug. 1846.

Rasmussen, Simon. Vraker og måler i Holmestrand, bekreftet 21. aug. 1715.

Rasmussen, Søren, født 13. jan. 1814. Sjømann. Tollrorskarl i Stavanger, ansatt 1. sept. 1849.

Rasmussen, Søfren (Severin). Avla regnskap for Sundhordlen 20. mai 1612. Signerte regnskap for Son 1626-27 og for Onsø 1628-29.

Rasmussen, Søren. Toller i Kristiansand i 1700.

Rasmussen, Thomas. Bestalling som måler og vraker i Holmestrand 23. okt. 1663.

Rasmussen, Thomas. Kaptein, sorenskriver i østre del av Mandals len. Visitør i Flekkerø 2. juni 1638. «Skal ha en gallei eller annet lite skip med nogle stykker». Avskjed før 27. mars 1655.

Ratke, Peder. Konstituert(?) toller i Christiania 1633, utnevnt 18. okt. 1634. Nevnt (avla regnskap) 1638-40. Død (drept) 1643.

Ravn, Christian. Toller i Romsdal (Molde) 23. jan. 1667, bekreftet 8. aug. 1670. Inskripsjon på lysekrone i Molde kirke: «Gitt av C. Ravn». Avskjed 29. april 1673.

Ravn, Jacob. Toller i Romsdalen (Molde) 29. mars 1669, bekreftet 10. des. 1670 og 29. jan. 1698. Var 53 år i 1701.

Ravn, Jens Christian, født 1745 i Norge. Underoffiser, 20 år i militæret. Tollbetjent i Filtvedt 23. mai 1787, Holmsbo 23. april 1794 til død, begravet 9. juli 1809.

Ravn, Jens Pedersen. 26 år «ved pennen». Adjungert overtollbetjent med suksesjonsrett i Bergen 23. feb. 1726, bekreftet 16. mai 1731. Efterfølger utnevnt 10. mai 1741.

Ravn, Peder Ottosen. Overtollbetjent og strandfoged utenfor Agdenes 8. mars 1663. Toller i Molde 1686.

Ravnsberg, Ole Jørgensen, født 1779. Undertollbetjent i Fredrikshald, ansatt 1797. Død før 23. juli 1832.

Ravensdorph, Povel. Overtollbetjent i Bergen i 1705. Forsøksvis tollinspektør sammesteds 27. juni 1714, mot 1/3 av konfiskasjonene som lønn. Nevnt 1724-25 som avgått tollinspektør. Dom av 27. juni 1712 blir stående ved makt, arvingene skal betale.

Rawert, Henrik. 9 år hos visestatholder Vibe. Kontrollør i Christiania 14. juni 1713, bekreftet 1. mars 1731 og 2. juni 1747. Død før 3. mai 1756.

Reddich, Johan Christian, født 1722. Løytnant. Undertollbetjent i Sandøsund 1. jan. 1777, forflyttet til Aarøsund 17. mars 1777. Død i Tønsberg, begravet 21. sept. 1780.

Reed, Christen Christensen, født 1783(85). Var undertollbetjent og tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 21. mars 1817.

Reed, Ole Arnesen, født 14. juni 1860. Sersjant. Tollrorskarl i Mosterhavn, ansatt 20. april 1885.

Reed, Thor Pedersen, født 29. okt. 1832. Korporal. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 18. nov. 1869.

Reehorst, Frederik Wilhelm, født 1811. Konstituert undertollbetjent i Christiania sommeren 1842, undertollbetjent i Farsund 2. des. 1842, tiltrådt 7. april 1843. Død 5. juli 1852.

Reff, Niels. Toller i Søndhordland. Avskjed p.g.a. «alderdom og av flere grunder» 12. april 1660.

Reichborn, Johan Henrik, født 1772. Oberst. Tollinspektør i Drammen 4. okt. 1830 til død 29. mars 1840. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Sverdordenen.

Reiersen, Christian, født 1778. Overtollbetjent (fører av kryssjakten?) i Langesund, utnevnt 17. mai 1822. Avskjed 10. nov. 1842.

Reimers, Jørgen. Var overvraker i Bergen 11. mai 1724-86.

Rein, Abraham Burensund, født 11. sept. 1796. Kaptein. Overtollbetjent i Christiania 27. des. 1849. Død 24. juni 1854.

Reincke, Henrich Henning, født 1743/44. Undertollbetjent i Bergen, ansatt 1787. Død 21. mars 1820, 76 år.

Reinertsen, Andreas Julius, født 4. okt. 1838. Underoffiser, politikonstabel. Tollrorskarl i Arendal, leiet 18. nov. 1867, fast ansatt 18. mai 1868.

Reinertsen, Andreas Reinert. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Farsund 25. sept. 1835.

Rendtler, Anton Cæsar, født 21. jan. 1815. Kjøpmann. Leiet og konstituert tollrorskarl og undertollbetjent i Kristiansand 1844-49, leiet kryssbetjent 1850, undertollbetjent sammesteds 22. nov. 1851, tiltrådt 1. april 1852. Avskjed 15. nov. 1889.

Reppen, Siur Nielsen, født 1777. Undertollbetjent i Mandal, ansatt 19. nov. 1809.

Resch, Henrich Sigismund. Tollskriver i Moss i 1777. Nevnt som kontrollør i Tønsberg og Risør i 1789 og påny som tollskriver og postmester i Moss i 1800. Død 1802.

Resch, Jens Diderich, døpt 19. nov. 1743 i Tønsberg. Adjungert med suksesjonsrett hos sin far, W. S. R., i Tønsberg 25. des. 1764, tiltrådt embedet 1770. Var samtidig postmester. Toller og postmester i Risør 30. sept. (okt.) 1779. Begravet i Risør 31. juli 1781.

Resch, Wolfgang (August) Sigismund, døpt på Kongsberg 31. des. 1704. Fullmektig hos stiftsamtmannen i Kristiansand i 7 år. Toller og postmester i Tønsberg 19. mai 1732, bekreftet 24.(4.) juli 1747. Fra 1758 i forpaktningssocietetstjeneste. Død 16. jan. 1770.

Resen, Anders Hansen, født ca. 1630. Kjøpmann og reder. Toller i Flekkerø, ansatt 25. mars (26. juni) 1658, bekreftet 24. aug. 1662. Død i Kristiansand i slutten av 1665.

Resen (Reesen), Andreas. Krigsråd, krigskom. Toller i Arendal på 1700-tallet.

Resen, Hans. Nevnt som toller i Kristiansand i første halvdel av 1600-årene.

Ress, Niels. Toller i Søndhordlen. Efterfølger utnevnt 1660.

Reusch, Christopher Henrik, født i København 26. juli 1715. Offiser. Fullmektig i Rentekammeret. I tollvesenets tjeneste i Danmark fra 1739. Dimittert med pensjon p.g.a. sykdom 1753. Toller i Kragerø 19. feb. 1765, Christiania 30. okt. (sept.) 1779. Kammerråd, justisråd. Avskjed 16. jan. 1788. Død 16. april 1789 i Mecklenburg.

Reusch, David Fredrik Orning, født i Vik i Sogn 8. okt. 1760. Kaptein. Ekstratollbetjent i Bergen 23. okt. 1815. Død 22. jan. 1824.

Reutz, Otte Finde, født 1746. Konstituert tollbetjent i Bergen. Nevnt 1795.

Revem, Ole Jensen, født 1804. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 26. jan. 1840. Død 24. jan. 1853.

Revu, Frid., født 1763/64. Tollrorskarl i Drammen i 1811, ansatt 1806.

Reymert, Christen, født 25. april 1782. Skipsbyggeri og rederivirksomhet (sammen med sin svigerfar) i Schottland, en tid konstituert konsul i Leith. Returnerte p.g.a. hårde tider under Napoleonskrigene til Norge. Utnevnt (efter 6 års forretningsvirksomhet i Norge) til tolloppebørselsbetjent i Farsund 3. juni 1820, tollkasserer 31. aug. 1847. Avskjed 25. jan. 1853. Død 12. sept. 1868.

Reymert, Jens, født 2. juni 1801 i Kristiansand. Konstituert tollrorskarl i Farsund 5. mars 1834, fast ansatt tollrorskarl i Sogndalsstrand 25. sept. 1834, undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt 1838, forflyttet til Larkollen 7. nov. 1843, Holmestrand 2.(31.) mars 1844. Død 27. feb. 1858.

Reyn. Tollbetjent i Tyrhaug, død før 19. feb. 1781.

Reysen, Amund. Tollbetjent i Arendal i 1685. (Jfr. Resen).

Riber, Angrim Nielsen. Har i 5 år (fra 1771) besørget den norske postgang gjennom Sverige. Ekspektansebestalling som kontrollør i Fredrikshald 4. des. 1725, tiltrådt 30. mars 1733. Efterfølger utnevnt 9. jan. 1736.

Riber, Christopher Henrichsen. Forpaktningssocietetsvisitør i Akershus stift. Bodde i Svelvik i 1768 til død 1786.

Riber, Jens Jensen. Måler og veier i Skien. Død før 28. jan. 1682.

Riber, Niels Jacobsen. Byfoged i Fredrikshald. Forpaktningssocietetsbetjent i Fredrikstad i 1708. Konstituert kontrollør i Fredrikshald 6. juli 1711, utnevnt 23. aug. 1713, bekreftet 25. mai 1731. Var fra 26. april 1710 også beskikket til «kundskabers innbringelse fra de svenske (når forlanges)». Var med andre ord spion under krigen. Efterfølger utnevnt 4. des. 1725. Død før 30. mars 1733.

Richardsen, Richard, se Hagerup, R. R.

Richartsen, Jørgen Andersen. Tollskriver i Arendal. Nevnt 1714. Død 1732.

Richter, Christian Gottlieb, født 14. mars 1780 i Danmark. Løytnant. Tollbetjent i Christiania 10. feb. 1810, overtollbetjent sammesteds 1816. Kammerassessor. Død i Christiania 9. okt. 1827.

Riddervold, Albert Mathiassen, født 1794. Skipsfører og reder. Undertollbetjent i Arendal 1840, overtollbetjent i Stavanger tolldistrikt 16. april 1853, Christiania 6.(11.) juli 1857. Død 2. juni 1872.

Rieck, Jacob. 25 år og 7 måneder i det kongelige sølvkammer. Toller i Risør 5. aug. 1735, bekreftet 4. juli 1747. Død i embedet 17. mai 1757.

Riedemann, Johan Gustav, døpt 27. sept. 1680. Toller i Arendal 27. mai 1713, bekreftet 25. mai 1731 og 18. juli 1747. Kammerråd. Efterfølger utnevnt 25. sept. 1743. Død i Arendal, begravet 29. nov. 1751.

Riese, Johan Friderich, født 17. nov. 1744 i København. Overvisitør ved Maleværkets konsumpsjonskontor i København. Byfoged, kanselliråd. Veier, måler og vraker i Fredrikshald i 1767, stempler og forseglingsbetjent i Bergen 14. mars 1769 til 3. mai 1773, overtollbetjent sammesteds 11. nov. 1776. Avskjed 20. feb. 1789.

Riis, Adolph, født 1815. Underoffiser. Undertollbetjent i Drammen 2. des. 1858, Christiania 28. mai 1863. Død des. 1879.

Riis, David Christian, døpt (født?) 12. mai 1807 i Nannestad. Postekspeditør og lensmann i Røros. Konstituert undertollbetjent sammesteds 1. jan. 1864. Død (som tollbetjent) 16. juni 1887 i Røros.

Riis, Jesper. Kaptein på kongens skip Havhesten 1637. Toller i Nedenes 1645. Død ca. 1670.

Riis, Johan, født 1755. Var undertollbetjent i Kristiansund i 1822, ansatt 1811. Tidligere røyert i 30 år.

Riis, Johan Poulsen. Veier og måler i Arendal, bestalling 27. mai 1675, nevnt 1676-86.

Riis, Michael. Postmester i Kristiansand. Fikk 15. juni 1716 ekspektanse på tollerembedet sammesteds mot 1000 daler, virkelig toller 1719, bekreftet 4. mai 1731. Kanselliråd. Død ved forlis på hjemreise fra Danmark 2. feb. 1739.

Rindler, Nils Petersen, se Petersen, Nils.

Ring, Johan Peter Olsen, født 1828. Politibetjent. Undertollbetjent i Christiania 23. juni 1874. Utgått 1884.

Ring, Lorentz Slodtfeldt, født 1772 i Larvik. Løytnant, kjøpmann i Drøbak. Overtollbetjent i Stavanger 22. des. 1846. Avskjed 25. mars 1872.

Riple, Niels Olai, født 1815. Tollrorskarl i Hvidingsø, undertollbetjent sammesteds 10. okt. 1857. Utgått 1865.

Rist, Augustinus. Ekspedisjonsbetjent i Trondhjem i 1749.

Rist, Jonas, født 1731 i Christiania. Student. Auditør i 15 år. Kontrollør i Fredrikshald 6. feb. 1775-97. Kammerråd. Død 11. des. 1820.

Rist, Tobias, født i Norge, døpt 27. mars 1733. Kontrollør og konsumpsjonsoverbetjent i Bergen 1780-88 og 1794 til død 10. aug. 1805, 73 år og 4 måneder.

Robsahm, Caspar Herman von Storm, født 13., døpt 19. feb. 1763 i Bragernes. Ex. philos. Volontør i kammerkanselliet i Rentekammeret. Tollbetjent i Tromsø 13. des. 1787, men skipet forliste og han skadet helsen og mistet alt han eide under reisen oppover og ble fritatt for å overta stillingen. Overtollbetjent og kryssbetjent i Arendal 26. jan. 1791, tollinspektør i Kragerø 31. okt. 1798, fra 1. jan. 1799, til død 11. sept. 1806.

Rochlitz, Martin. Undertollbetjent i Trondhjem 31. juli 1669, bekreftet 2. okt. 1670. Efterfølger utnevnt 21. feb. 1674. Død før 24. mars 1680 (skifte).

Roes, Sipke. Kongelig visitør i Brevik, nevnt 2. des. 1634.

Rogge, Christopher. Auditør. Tollprokurør i Bergen 11. april 1811 til 1837.

Roggert, Andreas. Tollbetjent i Trondhjem 26. nov. 1723.

Roggert, Christian. Forpaktningssocietetstoller i Molde 1. jan. 1749 til 1751, ansatt av H. U. Mølmann.

Rohde, Andreas. Forpaktningssocietetsbetjent. Nevnt som tollbetjent i Kristiansand 16. des. 1776. Undertollbetjent i Kristiansund (Kirklandet) 1. jan. 1777 til død før 31. okt. 1787.

Rohde, Hans Henrik Albert, født 23. juli 1818(13.) i Christiania. Kaptein. Tollkasserer i Kristiansund 28. mars 1874. Død sammesteds 22. aug. 1883. Ridder av Sverdordenen.

Rohde, Jacob Christian, født 1780. Løytnant. Undertollbetjent i Trondhjem 13. jan. 1819. Avskjed 1853.

Rohde, Johannes de. Toller i Larvik 4. jan. 1673. Efterfølger utnevnt 6. mars 1676 og 17. feb. 1683. Død i embedet før mai 1685.

Rohde, Michael, født 1740. Undertollbetjent i Tønsberg i 1811, ansatt 1804.

Rohde, Søren Sørensen, født 1749. «Piquerer i art.korpset». Tollbetjent i Trondhjem 2. feb. 1784. Returnert til Odense 3. juli 1789.

Rohde, Ulrich Anton Andersen de, født 1677. Student. Kontrollør i Porsgrunn 11. mai 1712, bekreftet 28. mai 1731. Avskjed 1735. Død 1745.

Rohleder, Christian Friderich, født 1797. Undertollbetjent i Bergen 1830-48. Død 15. mai 1849.

Roholt, Peder Hersleb, døpt 28. feb. 1732 i Drangedal. Var visitør i Flekkefjord 1777, ansatt efter 1763.1 forpaktningssocietetstjeneste?

Rolland, Mons Olsen, født 20. jan. 1836. Sersjant. Tollrorskarl i Bergen tolldistrikt 27. jan. 1872, undertollbetjent i Svolvær 25. juni (1. juli) 1883.

Romsdall, Hans Caspar. Veier i Trondhjem 2. aug. 1669.

Romsloe, F. A.(?), født 1797. Undertollbetjent i Bergen i 1839, ansatt 1830.

Romsloe, Haldor Johannesen, født 1805. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1. feb. 1842.

Romsloe, Johannes Johannesen, født 1799. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 23. mai 1837.

Rosbach, Tobias, født 1793. Major. Tollkasserer i Drøbak 15. feb. 1832, Moss 4. okt. 1844. Ridder av Sverdordenen. Død 30. jan. 1850.

Rose, Hans Leirdal, født 7. des. 1746 i Land. Ex. jur., konstituert hos adskillige embedsmenn. Tollbetjent og kryssbetjent i Arendal (stasjonert Merdø) 6. mars 1793, senere overtollbetjent i Aalborg, opplagsskriver og taksadør i Bergen 9. mai 1809. Død 11. feb. 1815.

Rosenberg, Berthel O. M., født 1818. Tollrorskarl III i Bergen nov. 1844. Død 1884.

Rosenberg, Lauritz, født 4. sept. 1845. Handelsbetjent, sjømann. Tollrorskarl i Fredrikshald 1. juli 1877.

Rosenfeldt, Christian. Kabinettskurér, rådmann. Kontrollør i Christiania 3. mai 1756. Død før 25. aug. 1781.

Rosengaard, Christopher. Var i 1585 forlenet med Ide og Marker skiprede. (R. R. II 640).

Rosenheim, Jens (Jens Toller). Adlet under navnet Rosenheim. Toller i Bergen i 1670, amtmann over Lister 8. mai 1677. Død 1690.

Rosenhof, Jørgen Jacobsen. Toller i Kragerø 1. mai 1719, bekreftet 3. aug. 1731. Død i embedet 9., begravet 16. mai 1741.

Rosenkrands, Jørgen. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Utstein Kloster 1651, likeså på Halsnø Kloster og Hardanger len samme år.

Rosenkrands, Oluf. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Apostels Gods i Bergen 1651.

Rosenkrands, Palle. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Nedenes med Robyggelag og Mandals len 1631.

Rosenlund, Sven, født 3. sept. 1812. Arsenalfyrverker. Undertollbetjent i Fredrikshald 10. aug. 1849, Christiania 7. juni 1856. Avskjed 31. des. 1891.

Ross, Lauritz Lassen, født 17. des. 1794 i Kristiansund. Cand. jur., byråsjef i Revisjonsdepartementet. Tollkasserer i Flekkefjord 5. mars 1834, overtollbetjent i Stavanger 18. des. 1847, tollinspektør i Bergen 10. sept 1852. Avskjed 10. jan. 1863. Død 1. feb. 1872 i Christiania.

Rossing, Hans Anton, født 12. mai 1743 i Norge. Kopist ved det forrige norske krigsdirektorium. Kontrollør i Fredrikstad 29. sept. 1774, tollkasserer sammesteds 1. mai 1793. Avskjed 5. des. 1806. Død 5.(3.) mars 1809 i Fredrikstad.

Rossing, Ole Eriksen. Undertollbetjent i Christiania 6. des. 1717.

Rostad, Christopher Johannes, født 15. feb. 1810. Furér. Undertollbetjent i Trondhjem 12. mai 1853.

Rostad (Roehsted), Enevold, født 5. feb. 1761 i Seierslev. Rittmester, fyrinspektør. Tollinspektør i Kristiansund 16. sept. 1808 til 26. mai 1815, hvorpå antagelig returnert til Danmark.

Rostad, Jens Sebastian Lund, født 19. okt. 1845. Fogedfullmektig. Undertollbetjent og bestyrer i Sogndal 22. mai 1875.

Rostad, Oscar Claudius. Tollkontorist. Undertollbetjent i Christiania 11. juni 1873.

Rostrup, Niels, født 7. juli 1755 i Lund. Konsumpsjonsfullmektig i Kristiansand. Undertollbetjent i Trondhjem 24. aug. 1788, Stahelle 23. okt. 1793. Avskjed 3. juni 1815. Død sammesteds 18. mars 1821.

Rothenborg, Henrich Ovesen. Kondisjonert ved Drammen tollkontor i 21 år. Toller i Kragerø 17. juni 1741. Død i embedet 12., begravet 16. juni 1742.

Rothmann, født 1762(?). Undertollbetjent i Arendal, ansatt 1797.

Rothmann, Joh., født 1773. Undertollbetjent i Drammen, ansatt 1810.

Rothmann, Johan, født 1750. Underoffiser i 14 år i nordenfjellske regiment. Undertollbetjent i København 1782, Bergen 9. jan. 1788, Christiania 19. juni 1793. Avskjed 1795.

Roti, Mathias Andersen, født 21. nov. 1850. Sersjant. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 26. jan. 1883, stasjonert Mosterhavn til 1885.

Rotwith, Fredrik, født 23. mars 1730. Inspektør ved krutmagasin i Danmark. Toller i Mandal 27. juli 1775, Kristiansand 16. des. 1776, tiltrådt 1. jan. 1777, til død 22. aug. 1786.

Rove, Andreas J., født 1802. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1833.

Rude, Biørn. Månedskapteinløytnant i flåten under krigen. Visitør i Fredrikstad 26. april 1734, tollbetjent sammesteds 1739. Død før 16. aug. 1746.

Rude, Jens Essendrop, født 1794. Undertollbetjent i Mandal i 1822, Drammen 31. des. samme år, kryssbetjent i Langesund(?) 1827, forrettende overtollbetjent på kryssjakt 1828/29, konstituert overtollbetjent i kryssvesenet 3. mars 1830, overtollbetjent i Mandal 12. jan., tiltrådt 1. juni 1841. Død 18. juli 1853.

Rudgaard, C. F. Tollrorskarl I i Drammen i aug. 1846.

Rudgaard, Frederik, født 1785. Undertollbetjent, død 12. juni 1830 i «Grønland pr. Drammen».

Rummelhoff, Hans Christopher Anthon. Undertollbetjent i Christiania i 1823, tjenestetid 4 år. Død sammesteds 17. feb. 1834, 50 år gammel.

Rummelhoff, Henrik Johan, født 1729. Var visitør i Larkollen i 1757-65. Død 2. des. 1794 på Moss.

Rummelhoff, Henrik Johan, født 1802. Underoffiser. Undertollbetjent i Fredrikshald 1836. Død l . nov. 1875.

Rummelhoff, Johan O., født 1761. Tollrorskarl i Moss, ansatt 1810 (1796).

Rummelhoff, Johan Ludvig O., født 1792. Tollrorskarl I i Moss i 1846, ansatt 1830.

Rumohr, Claus Pedersen. Overtollbetjent i Bergen 14. juli 1663. Efterfølger utnevnt 14. feb. 1669.

Rundstrøm, Stephanus, født 1802. Tollrorskarl I i Larvik i 1846, ansatt 1837.

Runge, Frederik Conrad. Korporal ved livgarden i 25 år. Visitør i Arendal 27. feb. 1753. Død før 22. aug. 1768.

Rustad, Einar, født 5. mars 1860. Kontorist. Tollkontorist i Christiania, ansatt 1. sept. 1882.

Ruud, Hans Olsen, født 1771. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1822, tjenestetid 27 år.

Rye, Hans, født 7. des. 1856. Sjømann. Leiet tollrorskarl, stasjonert Horten?, ansatt 11. juli 1885.

Rye, Henrik Sørensen. Kopist i dronning Sofie Amalies kanselli, amtsforvalter på Maribo klosters gods på Laaland. Toller i Bergen 26. mai 1688, kammerråd og tollforvalter nordenfjells (1691 sammen med Søbødtker sålenge hans forpaktning varer) 29. jan. 1698. Død 1701 i Bergen.

Rye, Johan Ulrik, født 14. aug. 1823. Skipsfører, dampskipsekspeditør. Tollkasserer i Vadsø 2. nov. 1867, konstituert kryssovertollbetjent i Moss 13. des. 1869. Avskjed 26. feb. 1870. Ridder av Russiske St. Stanislaus Orden 3. klasse. Død 29. mars 1874.

Rygh, Ole Edvard, født 12. juli 1840. Styrmann. Tollrorskarl i Drammen, ansatt 6. april 1880.

Rynning, Fredrik August, født 17. mai 1803 i Vinger prestegård. Kaptein, tollbetjent. Død 6. nov. 1877 i Skirstad i Ramnes.

Rynning, Mentz Christian, født 27. nov. 1801 i Vinger prestegård. Løytnant. Tolloppebørselsbetjent i Egersund 2. juni 1846, tollkasserer sammesteds 31. aug. 1847, forflyttet til Mandal 7. april 1858. Avskjed 27. des. 1862. Død 13. sept. 1865.

Rynning, Ole Cornelius, født 25. juli 1798 i Vinger. Ex. jur., departementsfullmektig. Tolloppebørselsbetjent i Lillesand 21. jan. 1836, tollkasserer sammesteds 31. aug. 1847. Avskjed 24. mars 1860. Død i Christiania 25. mai 1886.

Rynning, Thorvald, født 24. juni 1832 på Jarlsberg hovedgård. Tollkontorist i Lillesand og Mandal, konstituert tollkasserer i Mandal 1860-63, tollfullmektig i Tønsberg 1864, undertollbetjent i Christiania 26. juli 1864, overtollbetjent i Egersund 6. april 1872.

Rytter, Jacob de, døpt i Stavanger 22. sept. 1743. Ex. jur.. Måler, veier, megler og vraker, senere også postmester i Stavanger. Død 19. nov. 1807.

Rød, Peter Olsen, født 29. april 1829(30.). Sjømann. Leiet tollrorskarl i Kjærringvik, ansatt 1. sept. 1864.

Røding, Ole, født 1720. Tjent 7 år hos tollforpakterne i Trondhjem. Uthavnsbetjent på Harøen 1. jan. 1765. Avskjed 20. aug. 1800.

Røiseth, Ole, født 22. jan. 1856. Tollkontorist i Christiania, ansatt 1882.

Rømer, Morten Pedersen. Tidligere viserentemester. Adjungert undertollbetjent med suksesjonsrett i Christiania 1730, fast ansatt 14. sept. (7. okt.) 1737. Død før 24. mars 1740.

Rømøe, Michael Nicolai, født 1715 i Danmark. Kammertjener hos kammerherre og overhoffmester Wind i 12 år. Toller i Holmestrand 26. april 1756. Var suspendert i 6 måneder i 1778. Død i embedet, begravet 29. mars 1785.

Rønberg, Jan Jochum, Rostoch. Vraker i Bergen 14. des. 1758.

Rønning, Roald, født 1762/64. Undertollbetjent i Trondhjem i 1812, ansatt 1785/86. Død sammesteds 9. april 1814, 50 år gammel.

Rønvigen, Hans Olsen, født 1775/76. Leiet tollrorskarl i Bodø 1809, tollrorskarl II 11. jan. 1832.

Røptke, Jochum Mortensen, født 1633. Lagrettesed 19. jan. 1665, skomaker. Ble 14. feb. 1676 måler og veier i Stavanger. Begravet 17. juni 1696.

Rørdam, Anton Christian Nicolai, født 1811. Løytnant i Marinen. Overtollbetjent i Mandal 18. nov. 1853, tollinspektør i Arendal 27. okt. 1860. Død 23. aug. 1880.

Rørdam, Jacob, født 1770. Kaptein. Overtollbetjent i Vallø 11. jan. 1826. Død 10. juni 1852.

Rørdam, Jens Wilhelm. Kontorist., leiet undertollbetjent. Undertollbetjent i Kristiansand 23. mai (24. aug.) 1855, overtollbetjent i Mandal 1855. Avskjed 1. nov. 1862.

Rørvig, Anders Olsen, født 1805. Undertollbetjent i Farsund i 1833, konstituert 15. okt. 1827.

Rørvig, Ole Andersen, født 1779 i Feda. Tollrorskarl i Flekkefjord i 1846, ansatt 21. april 1811, konstituert undertollbetjent sammesteds 1833. Død 23. aug. 1850.

Røyem, Christian Severin Balle. Løytnant. Overtollbetjent i Fredrikshald 1823. Avskjed 2. juli 1834.

Røyem, Jens. Regimentskvartermester. Forpaktningssocietetstoller i Drøbak, søkte i 1776 om å bli stående som kongelig toller sammesteds. Død i Drøbak 20. mai 1783, 71 år.

Raad, C. Var toller i Langesund i 1678.

Raade, Simon, født 1748(51). Konstituert undertollbetjent i Trondhjem, ansatt 3. mai 1803. Død 21. nov. 1825, 77 år.

Raae, Anders, født 1722. Visitør i Sandesund 1768-69.

[ Opp , R , S ]

Sabroe, Jørgen Johan, født 19. feb. 1815 i Christiania. Politibetjent, maltkontrollør. Undertollbetjent i Drammen 29. aug. 1860. Død 12. juli 1879.

Sachariassen, S., født 1796. Tollrorskarl III i Bergen, ansatt 1843.

Saggau, Hans Kristian, født 9. mai 1846. Kjøpmann, dampskipsekspeditør. Undertollbetjent i Hammerfest 24. juni 1884.

Sahlfeldt, Claus Jochumsen, født 1696. Kontrollør i Larvig og Sandefjord 24. aug. 1716, bekreftet 4. mai 1731 og 24. juli 1747. Død før 14. nov. 1752.

Sahlfeldt, Jochum. Tidligere betjent ved tollekspedisjonen i Norge. Kontrollør i Larvik 28. okt. 1709. Død før 24. aug. 1716.

Sahm, Michel. Veier og måler i Drammen 9. jan. 1708, bekreftet 23. jan. 1731.

Saksvik, Torsten, født 20. aug. 1856. Sjømann. Leiet kryssrorskarl i Namsos i 1886.

Salicath, Søren Carl Ludvig, født 2. mars 1803 i København. Ex. jur., byråsjef i Revisjonsdepartementet. Tolloppebørselsbetjent i Tromsø 28. feb. 1846, tollkasserer i Arendal 7. feb. 1855, konstituert tollkasserer i Christiania des. 1858, utnevnt 13. juni 1860. Medlem av flere kommisjoner. Død i embedet 18. mai 1869.

Saltnes, Ole. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 12. aug. 1795.

Salvesen, Ole, født 31. jan. 1840(41). Skipsfører. Undertollbetjent på Skåtøy 2. juli 1881.

Salvesen, Aanon, født 1750(51). Prokurator, konstituert lensmann i Øiestad. Kontrollør i Arendal 25. april 1787, overtollbetjent og kontrollør i Bergen 6. feb. 1789. Avskjed 1793. Død 24. mars 1815, 65 år.

Samsing, Andreas Jensen, født 1727. Forpaktningssocietetsvisitør og overtollbetjent i Tønsberg fra 1768. Undertollbetjent i Vallø 1777. Død før 11. april 1792.

Samsing, Carl Johan, født 29. des. 1853. Handelsbetjent. Tollkontorist i Tønsberg, ansatt 1872.

Samsing, Mogens. Stud. philos., tjenestegjort ved den østersjøiske handel. Ansatt ved tollboden i Fredrikstad 1789. Død før 11. april 1792.

Samson, Oluf. Tollskriver i Son i 1639.

Samuelsen, Augustinus, født 14. des. 1825. Sjømann. Leiet tollrorskarl 4. april 1853, tollrorskarl i Kristiansand, ansatt 23. aug. 1857.

Samuelsen, Burchardt. Tollbetjent i Svinesund 7. des. 1677, bekreftet 23. des. 1699. Avskjed 24. okt. 1712.

Sand, Jens Olaus, født 1795. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 1819. Død 26. april 1827.

Sandal, Jeremias Tobias Simonsen, født 31. mai 1822. Leiet tollrorskarl 1850, tollrorskarl i Skudeneshavn, ansatt 26. mai 1855, pakkhusforvalter, flere ganger konstituert undertollbetjent og tollkasserer. Død 24. juni 1887.

Sandberg, Christian Juell, født 10. juli 1843. Styrmann. Pakkhusskriver i Christiania 11. aug. 1874, undertollbetjent sammesteds 28. juni (aug.) 1879.

Sandberg, Mads. Oppebar toll og sise i Romsdals len til død 1597/98.

Sandborg, Christian, født 1752. Generalkommissær, myntskriver. Måler og veier i Trondhjem. Død 16. des. 1826.

Sandelin, Peter, født 1755(60). Tollrorskarl i Moss i 1823, ansatt 1810.

Sannefær, Friederich. Visitør i Arendal. Død før 17. aug. 1731.

Sannes, Hans, født 1727(28). Forpaktningssocietetsvisitør i Porsgrunn i 6 år. Undertollbetjent i Drammensfjorden/Kongsberg 1777-1813.

Sarpevolden, Niels. Tollrorskarl i Drammen, 63 år i 1776.

Sartorius, Johan Michael. Toller i Flekkefjord «1654 og før», nevnt også de følgende år frem til kongelig bestalling 21. sept. 1660, bekreftet 1. juni 1662 og 22. juli 1670. Bodde i Flekkefjord «som den principale havn». Død 1685.

Sartz, Jens, døpt 21. juni 1736(38) i Aarhus. Klokker i Skien, lidt skade ved brann sammesteds. Kontrollør, konsumpsjonsbetjent og postmester i Tønsberg 1779, toller og postmester i Risør 22. aug. 1781, tollinspektør sammesteds 24. okt. 1792 til død i embedet, begravet 11. sept. 1794. (Nevnt også som «tolder i Holmestrand» (konstituert?).

Sass, Lorentz. Veiemester i Bergen 18. juli 1732. Død før 6. des. 1746.

Saugestad, Henrik Cornelius, født 26. mars 1844. Handelsbetjent. Tollrorskarl i Stenkjær, ansatt 1. juli 1877.

Saxe, Peder Pederssøn, født 25. jan. 1635. Kontrollør og ekspektansetoller i Stavanger 16. feb. 1660, toller sammesteds 4. nov. 1670 til død 15. jan. 1686.

Saxe, Peder Pederssøn, født ca. 1660. Tollbetjent og visetoller i Stavanger 11. mai 1689, tollbetjent sammesteds 4. okt. 1698, kontrollør 24. nov. 1710, bekreftet 16. mars 1731. Nevnt som kontrollør allerede 8. juni 1705. Død 1740, begravet i Domkirken 8. okt.

Saxe, Søren Jensen, født 1718. Embedskontorist i Bergen, var tollbetjent der i 1756. Senere prokurator sammesteds. Død før 16. juli 1776.

Saxeborg, Christopher. Tollrorskarl i Drammen, 40 år i 1776.

Saxild, Erik Nicolai, født 6. nov. 1787. Måler og veier i Christiania. Død 2. nov. 1846.

Saxlund, Severin Olsen, født 25. feb. 1834. Sinnssykevokter. Tollrorskarl i Christiania 1. jan. 1874.

Scavenius, Nils. Tollbetjent i Rødtangen, nevnt 1754.

Scavenius, Peder Nielsen (Jørgensen). Såret i Dynekil. Havnefoged, måler, veier og vraker i Fredrikshald 1696, visitør i Fredrikstad 20. aug. 1720, bekreftet 25. mai 1731. Død før 26. april 1734.

Schaner, Lebreicht Julius Christopher. Sersjant. Tollbetjent i Holmsbo 19. nov. 1809.

Schanke, Jens. Tollprokuør og protokolist i Trondhjem i 1749.

Schare, Christian Fredrik, født 1814. Undertollbetjent på Harøen i 1849. Død 1860.

Schare, Hans M. Tollskriver. Død i Drammen før 21. sept. 1816.

Scharffenberg, Christian Frederik, født 16. juli 1810 i Melhus(?). Kaptein. Tollkasserer i Stavanger 25. jan. 1866. Avskjed 1875. Ridder av Sverdordenen. Død 21. mars 1883.

Scharffenberg, Christian Fredrik Wilhelm, født 14. jan. 1845 i Bergen. Reserveoffiser. Tollkontorist i Stavanger, ansatt 1. sept. 1866.

Scharffenberg, Christian Peter Kreutz, født 24. jan. 1833 i Christiania. Post- og dampskipsekspeditør. Ed som forrettende tollbetjent mellom Kristiansand og Stavanger 21. juli 1862. Undertollbetjent i Bergen 28. april 1871, Trondhjem 21. (23.) des. 1871. Død 10. juli 1887.

Scharpfoel, John Henrik Hansen, født 1766. Undertollbetjent i Christiania i 1823, ansatt 1810.

Scharsem, Ingebrift, født 1781. Undertollbetjent i Trondhjem, forrettende tollkasserer 16. nov. til 31. des. 1829. Død 5_ feb. 1834.

Schau, Johan, født 1773. Undertollbetjent i Porsgrunn tolldistrikt i 1838. Død 14. juni 1844.

Scheel, Anton Henrik, født 31. juli 1791 i Lille Landfald i Skoger. Ordonansoffiser hos Carl Johan 1815, kaptein 1819. Tollkasserer i Mandal 17. mai 1822, Moss 11. sept. 1839, tollinspektør i Skien (stasjonert Porsgrunn?) 14. juni 1844, tiltrådt 1. jan. 1845. Avskjed 12.(31.) mai 1866. Ridder av St. Olavs Orden. Død 13. feb. 1878 i Skien.

Scheel, Henrik Sigvard, født 30. april, døpt 16. mai 1806 i Fredrikstad. Oberstløytnant. Tollkasserer i Fredrikstad 16. nov. 1867. Avskjed 3. juli (12. mai) 1886. Ridder av St. Olavs Orden. Død 23. sept. 1891 i Christiania.

Scheel, Jens Herman (Henrik), født 31. des. 1783 i Asker. Løytnant. Overtollbetjent i Stathelle 23. okt. 1815, Brevik 1833. Avskjed 17. des. 1852. Død 7. nov. 1856 i Brevik.

Scheen, Absalon. Mange år i marinen, men måtte ta avskjed p.g.a. sykdom. Tollbetjent og kontrollør i Tønsberg 21. mai 1737, bekreftet 2. mai 1747. Død før 26. april 1759.

Scheen, Thomas Absalon, født 1727. «Tollassistent» (adjungert kontrollør?) i Tønsberg fra juni 1749, kontrollør, tollbetjent, visitør, veier og måler sammesteds 19.(24.) juni 1760 til død 1789.

Scheen, Mauritz, født 29. sept. 1816 i Tønsberg. Skipsfører. Var leiet tollbetjent i Tønsberg i 1875, Christiania 1877. Død i Christiania 31. mars 1904.

Schei, Anders Johannesen, født 10. april 1848. Konstabel. Tollrorskarl i Sletten, ansatt 1. aug. 1883.

Schei, Knud, født 1780. Undertollbetjent i Kristiansund i 1838.

Shieldrup, Arnt Nicolay. Ekspedisjonsbetjent i Molde i 1749.

Schielderup, Friderich Vogt, født 1724. Forpaktningssocietetsekspedisjonsbetjent i Kristiansund. Tollinspektør og ekspedisjonsbetjent sammesteds 1. jan. 1777 til død 2. mars 1794.

Schielderup, Hans Holtermann, født 16. sept. 1760 i Molde. Skriver i nordenfjellske kontor i Generaltoldkammeret. Konstituert tollkasserer. Tolloppsynsbetjent i Sogndal (fra tollstedets opprettelse) 18. juli 1798. Avskjed (som overtollbetjent) 5. mars 1828. Død i Regefjord 1. aug. 1831.

Schielderup, Niels. Adjungert tollbetjent med suksesjonsrett 1722, tollbetjent i Valderhaug 16. juni 1738, bekreftet 25. april 1747.

Schielderup, Sebastian, født 1774. Undertollbetjent i Bergen, ansatt 1810, overtollbetjent ved Nøstet 24. april 1815. Død sammesteds 18. mai 1823, 48 år, 4 måneder og 10 dager gammel.

Schielschiør, se Hans Hansen.

Schierping, Christian. Underveier i Bergen, nevnt 18. mars 1766.

Schilling, Johan, født 1763/64. Undertollbetjent i Bergen i 1816, ansatt 1789.

Schilling, Johan Frederik Christian, født 2. juni 1793 i Rendsburg. Løytnant. Overtollbetjent i Christiania 16. feb. 1835. Avskjed 19. jan. 1857.

Schilling, Peter Christian. Underveier i Bergen, nevnt 21. juli 1774.

Schiltz, Frantz, født 1756. Undertollbetjent i Kristiansand i 1822, tjenestetid 29 år.

Schimpf, Johan Bernhard, født 1769/70. Undertollbetjent i Svelvik, konstituert tollbetjent sammesteds 22. mai 1799, fast ansatt 9. feb. 1803, overtollbetjent 1816. Død 31. jan. 1820.

Schindell, Conrad Christian, født 4. mars 1751 i Norge. Kommandersersjant, 17 år i militæret. Kryssbetjent i Tyrhaug 17. nov. 1784, tollbetjent i Aaremmen (Kibnebnes) 20. des. 1786, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 4. mai 1831.

Schindtler, Nils Jørgen. Konstituert toller i Tønsberg i 1732.

Schioldager, Povel Christian. Ekspedisjonsbetjent i Kristiansund i 1749.

Schioldborg (Schølberg), Andreas, født 1. jan. 1747, Meldals kobberverk ved Trondhjem. Konsumpsjonsbetjent i Kristiansand. Undertollbetjent i Bergen 14. april 1783, tollbetjent 1807, overtollbetjent 1816. Død i Bergen 26. mars 1819.

Schioldborg, Otto Lemmich, født 4. nov. 1791 i Tune. Kaptein. Tollinspektør i Kristiansund 22. sept. 1852 til død 23. okt. 1860.

Schive, Claus Jacob, født 1. sept. 1792 i Bergen. Kaptein, kanal-, havne- og fyrdirektør. Tollinspektør i Stavanger 14. nov. 1840. Medlem av flere innen- og utenlandske videnskapsselskaper. Ridder av Sverdordenen og kommandør av St. Olavs Orden. Avskjed 31. juli 1875. Død 26. feb. 1878 i Sandnes.

Schiødtz, Henrik. Stud. theol. Tollskriver i Trondhjem 9. juli 1745, bekreftet 28. feb. 1747. Utgått 1750.

Schiøller, Adam. I forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent på Sandøen 1. jan. 1777. Død før 6. juni 1780.

Schiønning, Hans Leth, født 1738. Tjent 12 år i Rentekammeret. Kontrollør i Flekkefjord 18. nov. 1766. Avskjed 28. jan. 1795. Død 1796.

Schiønning, Jens, født 19. feb. 1724(25). Skriver i Generaltoldkammeret. Toller i Flekkefjord 8. mars 1763. Kammerråd. Død i embedet 19. feb. 1794.

Schiøtt, Henrich (Skytte, Henning). Foged i Strinda 1635-38, Jemtland 1639-45. Toller i Nordmøre 1645-46. Død før 12. april 1647.

Schiøtt, Jens. Konsumpsjonsskriver i Fredrikshald i 1687.

Schiøtt, Rasmus Larsen, født ca. 1686. Kongelig postkusk i København, forrider i kongens spand, dronningens livkusk. Visitør i Skien (Brevik/Langesund?) 28. aug. 1724, bekreftet 28. april 1731 og 2. juni 1747. Begravet i Brevik 4. mars 1758, 72 år gammel.

Schiøtz, Eiler Hagerup, født 15. nov. 1775. Sorenskriver i Karmsund og Hesbø. Måler og vraker i Stavanger. Stortingsmann 1815-16. Død 9. des. 1855.

Schjølberg, Jørgen, født 23. juni 1822. Tollrorskarl i Christiania. Tollassistent i Elverum, ansatt 17. jan. 1847.

Schjøth, Julius R., født 1822. Tollkontorist i Kragerø, undertollbetjent i Kristiansand 3. april 1855, Mandal 1. sept. 1863. Død 9. feb. 1882, 59½ år.

Schjøth (Schjøtt), August Jacob, født 1800. Tollkontorist i Bergen (fra 1830?), undertollbetjent sammesteds 1836, Mosterhavn i slutten av 1830-årene, overtollbetjent i Skudeneshavn 20. sept. 1851, Bergen 20. sept. 1852, Vallø 13. juni 1853, Bergen 21. jan. 1860. Avskjed 9. mai 1874.

Schlanbusch, Fredrik Leegaard, født 7. februar 1796. Var undertollbetjent i Drammen i 1838. Død 15. desember 1840.

Schlanbusch, Johan Ludvig, født 1750. 5 år på stiftskontoret i Christiania for å gjøre seg bekvem til kongelige forretninger. Tollbetjent i Aarøsund 11. okt. 1780, Christiania 28. aug. 1785. Avskjed 20. jan. 1796. Død før 27. april 1796.

Schlanbusch, Henrik, se Coucheron, H. S.

Schlytter, Nils Jørgen, født 1. des. 1776 i Risør. Kjøpmann i Skien, månedsløytnant 1809-14. Tollbetjent i Porsgrunn og senere Drammen. Død 23. juli 1834 i Bragernes.

Schmidt, Fredrik, født ca. 1677. Tollskriver i Risør i 1701.

Schmidt, Gilles Martinus, født i Bergen. Tjent 22 år som dreng og kjøpmannskarl ved det tyske kontor i Bergen. Tiendebetjent i Ilen 1. jan. 1777, undertollbetjent i Bergen 9. feb. 1785. Død før 9. jan. 1788.

Schmidt, Hans Boesen, se Smith, H. B.

Schmidt, Jacob Gottlieb, født 6. des. 1789. Kjøpmann. Konstituert undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1830. Død 31. mai 1831, 44½ år.

Schmidt, Jens. Skipsfører ved Holmen. Undertollbetjent og tiendebetjent i Christiania 24. mars 1740. Død 6. mai 1742.

Schmidt, Johan Christian, født 8. jan. 1858. Tollkontorist i Tromsø 9. nov. 1874.

Schmidt, Knud Knudsen, født 1729. Skipsmålerfullmektig i 27 år og fra 1765 også tollskriver i Christiania. Død 13. jan. 1809.

Schmidt (Smith), Mathias Pedersen. Adjungert tollbetjent og visitør med suksesjonsrett i Drammen 1729, utnevnt 13. des. 1734, bekreftet 15. april 1747. Død før 5. mars 1748.

Schmidt, Niels Nielsen, døpt 6. jan. 1745 i Hallund. Bokholder ved de kongelige norske glassverker, forvalter ved Hurdals verk. Veier, måler og vraker i Tønsberg 17. feb. 1790, kontrollør og tollbetjent sammesteds. Død 7. juni(?) 1791 under besøk i København.

Schmidt, Peter. Grosserer i Trondhjem. Måler, veier og vraker sammesteds. Død 1815.

Schmidt, Peter, født 12. juni 1782. Veier og måler i Trondhjem. Død 4. mars 1845.

Schmidt, Peter, født i Eritzøe i Coldinghus amt. Overtollbetjent i Christiania 1776, forflyttet til Bergen 30. okt. 1779. Avløst 9. april 1788.

Schmidt (Smith), Peter Hansen, født i København 25. mai 1754. Kopist i Rentekammeret, utnevnt 1788 til foged i Fosen, men kunne ikke stille kausjon. Tiendevisitør i Drammen 22. mai 1789, kontrollør sammesteds 1796. Død 11. nov. 1802.

Schmidt, Wilhelm. Tollfullmektig i Bergen i 31 år, nevnt i ansøkning 28 okt. 1791.

Schnabel, Andreas Zakarias Aagaard, født 24. april 1845. Leiet kryssbetjent i Hammerfest, undertollbetjent i Tromsø 22. mai 1875, Hammerfest 1876. Død sept. 1883.

Schnabel, Anton Erasmus Paulsen, født 9. des. 1817. Kjøpmann i Hammerfest. Leiet undertollbetjent i Hammerfest 3. sept. 1855. Død 1866.

Schnabel, Rasmus. Overrettsprokurator. Tollprokurør i Bergen 28. feb 1798. Død 31. aug. 1808.

Schnell, Henrich, født 1732. Undertollbetjent og visitør i Sand/Drøbak 26. juli 1765. Avskjed 12. feb. 1794. Død i Drøbak 30. mai 1795.

Schnell, J. Undertollbetjent i Bergen. «Afgd.» 1816.

Schnell, Pouel. Tollskriver i Fredrikstad i 1646-47.

Schnitler, Ebbe Carsten, født 6. jan. (nov.) 1809 på Værpenes i Nesset. Kaptein. Tollkasserer i Tromsø 27. sept. 1862. Død i embedet 12. juli 1864.

Schomer, C., født 1793. Tollrorskarl I i Drammen i 1846, ansatt 1828.

Schomer, Jørgen, født 2. april 1845. Sjømann. Tollrorskarl i Rødtangen 1. juni 1878.

Schomer, Albrecht Julius Christopher, født 1750. Sersjant. Tollbetjent i Holmsbo 19. nov. 1809 til død okt. 1817.

Schop, Christopher. Overmåler i Bergen, nevnt 5. okt. 1756.

Schou, Diederich Hansen, født 1744. Skriver hos minister Schel og andre, konsumpsjonsskriver i Sorø. Tollbetjent i Christiania (Slependen) 13. mai 1782 til død 21. des. 1795.

Schou, Johan Fredrik, født 1. feb. 1794. Kaptein. Tollkasserer i Fredrikstad 5. aug. 1853 til død 13. juli 1867. Ridder av Sverdordenen.

Schouboe, Wilhelm Christian, født 15. mai 1811 i Stavanger. Undertollbetjent i Kristiansand 1. aug. 1832. Avskjed 31. aug. 1879. Flyttet til København og død der 17. mars 1892.

Schousgaard, Anders Rasmussen, døpt 5. nov. 1719 i Skien. Var overtollbetjent i Langesund tolldistrikt i 1752. Død 1763.

Schrader, Wilhelm. Løytnant. Suksederende kontrollør i Langesund (stasjonert Porsgrunn) 5. feb. 1760, bekreftet 10. des. 1772. Død i Porsgrunn, i embedet, kort før 16. mars 1781.

Schram, Stephan. Tollbetjent i Larvik/Sandefjord 3. feb. 1679. Død før 22. april 1697.

Schreiberg, Peter August, født 13. des. 1788. Kaptein, vaktmester på Bergenhus. Overtollbetjent i Kristiansand 19. des. 1837, tiltrådt 9. april 1838, konstituert tollinspektør 12. mars 1840 til 14. feb. 1842, tollkasserer i Stavanger 23. mars 1852. Død 14. okt. 1865.

Schreuder, Hans. Borgermester i Bergen. Forpaktningssocietetstoller sammesteds 1691, generaltollforvalter sammesteds, nevnt 12. juli 1704, og 30. aug. 1709 nevnt som «forrige generaltollforvalter». Kammerråd. Død 1728.

Schreuder, Henrik, født 2. mai 1710. Ekspektansekontrollør i Bergen 24. jan. 1741, bekreftet 25. april 1747. Senere kontrollør mot forpakterne og 13. nov. 1754, generalskipsmåler i Bergen stift. Død 25. mars, begravet 2. april 1763 i Nykirken.

Schreuder, Peder Henrichsen, født 2. april 1745. Stud. jur. Skrivekarl hos forskjellige embedsmenn. Undertollbetjent i Bergen 1. nov. 1781, tollbetjent sammesteds 1807. Død 17. april 1814.

Schrøder, C., født 30. sept. 1793. Tollrorskarl II i Holmestrand i 1846, ansatt 1841.

Schrøder, Christian, Rostoch. Vraker i Bergen 4. des. 1753.

Schrøder, Jens Christian, født 20. mai 1795(96). Oberstløytnant. Tollkasserer i Holmestrand 27. des. 1856. Ridder av St. Olavs Orden og kommandør av Dannebrog. Død 6. nov. 1865.

Schrøder, Johannes, født 1763. Undertollbetjent i Arendal i 1839, ansatt 1797. Død 1840.

Schrøder, Jørgen, Mechelbord. Vraker i Bergen 12. april 1763.

Schrøeter, Hans Normann, født 1795(99). Undertollbetjent i Stavanger i 1838, forflyttet til Bergen tolldistrikt 30. jan. 1843. Død 27. okt. 1846.

Schuchardt. Tollbetjent i Stavanger 28. des. i (1780-årene).

Schulerud, Peter, født 1795/96, Digerud ved Kongsvinger. Undertollbetjent i Larvik tolldistrikt 1830, Christiania 1834, overtollbetjent i Grimstad (konstituert?) 1844, utnevnt 28. feb. 1846. Avskjed 3. nov. 1851(50). Død 1856.

Schulstad, Kiøstøl, født 1760/61. Undertollbetjent i Christiania i 1809, ansatt 1797.

Schult, Lorentz Schavland. Kontorbetjent i Tromsø. Undertollbetjent i Hammerfest 25. jan. 1849, men død før tiltredelse.

Schult, Aage Claudius, født 28. aug. 1790 i Sparbu. Byråsjef i Revisjonsdepartementet. Tollkasserer i Trondhjem, utnevnt 29. juli 1829, tiltrådt 1. jan. 1830. Avskjed 27. mai (1. juli) 1865. Død 2. des. 1868.

Schultz, Joachim Frederik, født 1769 i Lübeck. Kaptein. Overtollbetjent i Bergen 8. des. 1821. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 20. mars 1826.

Schultz, Johan, født 1734. Løytnant, forpaktningssocietetsvisitør. Undertollbetjent i Helgeraaen 1777 til død før 9. feb. 1791.

Schultz, Lyder. Justisråd. Generaltollforpakter i Bergen, nevnt 1750 og 1758.

Schultz, Morten. Hos adskillige betjenter, sist i generalkrigskommisariatet i Christiania. Tollbetjent og visitør i Son, ansatt 3. mai 1723, bekreftet 28. mai 1731 og 2. mai 1747. Overvisitør i Drammen 26. juli 1765. Avskjed 26. juni 1777. Død før 2. mai 1781.

Schultz, Frantz, født 1755. Undertollbetjent i Kristiansand i 1810, ansatt 1780.

Schulz, Mathias, født 1765. Undertollbetjent i Molde i 1810, ansatt 1807. Senere overtollbetjent i Trondhjem. Død 1813.

Schumacher, Albert, født 1641(?). Tollfullmektig i Holmestrand, nevnt 1664. Overtollinspektør sønnenfjells, stasjonert Strømsø, konstituert(?) 1667, utnevnt 14. okt. 1670, til død i Strømsø under duell med dansk offiser 9. mars (begravet 27. juli?) 1673, «i sitt 29. år».

Schumacher, Albert. Tollbetjent og visitør i Lillefosen 17. nov. 1710. Nevnt som kontrollør i Nordmøre i 1717. Død før 6. des. 1717.

Schumacher, Jachim. Fullmektig hos overtollinspektør i Arendal i 1671.

Schumann, Henrich Diederich, født 1737. Kommandersersjant ved det danske Livregiment, 34 år i militæret. Tollbetjent i Staværn 7. nov. 1781. Avskjed 24. jan. 1798. Død kort før 16. juni 1801.

Schuwald, Paul. Tollbetjent i Langesund i 1780.

Schwartz, Thor August, født 20. mars(aug.) 1835 i Drammen. Skipsfører. Undertollbetjent i Arendal (stasjonert Revesand/Merdø) 28. aug. 1879. Død 7. jan. 1882 på Merdø.

Schwindt, Peter Georg, født 1742 i Norge. Forpaktningssocietetsvisitør i Skien i 6 år. Undertollbetjent i Drammensfjorden/Kongsberg (stasjonert Kongsberg) 1. jan. til 16. mai 1777, under­toll­betjent i Sandefjord 12.(16.) mai 1777, forflyttet til Moss 25. okt. 1786. Død før 24. mai 1787.

Schydtz, Jens, født 14. mai 1792. Ex. jur., amtmann. Tollinspektør i Bergen 12. juli 1850, stiftsamtmann sammesteds 10. mai 1852. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Nordstjerneordenen. Død 25. mai 1859.

Schytt, P., født 1802(03). Kontrollør i Kragerø. Undertollbetjent i Drammen 1835-59.

Schäffer, Henrik Ernst, født 1794. Inspektør og førstelærer i Kristiansand. Tolloppebørselsbetjent i Tvedestrand 13. mars 1839, tollkasserer sammesteds 31. aug. 1847. Avskjed 28. mai 1861.

Schødt. Konstituert toller i Bodø 13. mai 1837 til 17. feb. 1838.

Schøhnwald, P. Forpaktningssocietetsinspektør. Undertollbetjent i Porsgrunn 1775. Avskjed 1794.

Schølberg, Andreas. Konsumpsjonsbetjent i Kristiansand. Tollbetjent i Bergen 14. april 1783.

Schølermand, Friederich. Visitør i Trondhjem, nevnt 1697.

Schønberg, Adolph Christopher. Politiadjutant i Bergen. Overtollbetjent i Stavanger 23. april 1842. Død i embedet 9. sept. 1846.

Schøtter, Hans R. Undertollbetjent i Bergen tolldistrikt. Død 27. okt. 1846.

Schaarup, Melchior. Kjøpmann i Kristiansand. Forpaktningssocietetsovervisitør sammesteds i 12 år. Undertollbetjent i Arendal 17. feb. 1777. Død 1778.

Seckman, Jørgen. Toller i Christiania 8. sept. 1670. Efterfølger utnevnt 8. jan. 1687. Avskjed før 29. des. 1691.

Sedahl, Iver. Forpaktningssocietetsovervisitør, nevnt 1759 i Holmsbu.

Seeberg, Olaf, født 2. aug. 1850. Kjøpmann. Undertollbetjent i Trondhjem 23. juni 1882. Død 13. aug. 1891.

Segelcke, Gustav Wilhelm, døpt 2. mai 1718 i Christiania. Skipsfører. Undertollbetjent i Bergen 23. aug. 1765. Død juli 1774.

Segelcke, Herman. Konstituert undertollbetjent i Buch van Raae 1711, fast ansatt 23. april 1714, bekreftet 25. mai 1731 og 19. mai 1747. Død før 8. aug. 1747.

Segelcke, Severin Wincentz Heiberg, født 5. sept. 1791 i Kvinnherred. Kaptein. Overtollbetjent i Drammen 19. nov. 1830, kontrollør i Christiania 1837, tollinspektør i Risør 15. mars 1841. Død i embedet 10. mars(april) 1851.

Seggers, Boedt. Visitør i Norge 7. april 1628. (N. R. VI, s. 21 .).

Sehested, Axel. Forleningsbrev (med vanlig toll og sise) på Munkeliv og St. Hans Kloster len 1652.

Sehested, Lars Andersen, født 1751/52. I militæretaten siden 1771. Under­konsumpsjons­betjent i Opsloe 1788, tollbetjent i Slepend 20. jan. 1796, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 9. aug. 1825. Død i Christiania 5. des. 1832, 81 år.

Sehested, Laurentz Weddik. Konstituert overtollbetjent i Christiania, død 3. april 1824.

Sehested, Peter. Kammerjunker. Konsumpsjonskasserer i Bergen 17. juni 1779. Avskjed 18. des. 1780, fra 1. jan. 1881. Var misfornøyd med innkomstene, var ikke standsmessig.

Seiersted, Lauritz. Tollbetjent i Molde og Romsdal i 1777. Utgått 1779.

Selmer, Christopher. Løytnant. Konsumpsjonsoverbetjent i Kristiansund 1787-91, overtollbetjent sammesteds 1792. Avskjed 19. okt. 1796.

Selmer, Henrich Olaus, født 4. okt. 1819. Tollrorskarl i Christiania 1847, undertollbetjent i Bergen 1l. feb. 1854, Christiania 13. des. 1863, overtollbetjent i Fredrikshald 20. feb. 1875. Død 4. april 1883.

Selmer, Jens Andreas, født 12. aug. 1776 i Aurdal. Kaptein. Overtollbetjent i Christiania (Slependen) 10. juni 1826 til død 24. okt. (nov.) 1830 på Holmen pr. Christiania.

Seue, Carl Wilhelm Christian de, født 1803. Leiet undertollbetjent 1831, undertollbetjent i Risør, ansatt 1832, Svelvik 29. des. 1843. Død 1851.

Sevahl, Christian, født 1786. Løytnant. Overtollbetjent i Stavanger 1. nov. 1824, Bergen 17. juni 1833. Avskjed 11. april 1863. Død 26. juli 1866 i Bergen.

Shiels. Kontrollør i Stavanger. Død før 7. feb. 1784.

Shytte, Jens. Tollsvend i Mollesund i 1575, toller i Marstrand i 1587. Var rådmann i København i 1592.

Sibbern, Conrad Huitfeldt, født 14. april 1784. Major. Tollkasserer i Mandal 21. jan. 1840. Avskjed 10. des. 1857. Ridder av Sverdordenen. Død 1865.

Sigholt, Knud Bendstrup, født 1739. Embedskontorist i Trondhjem, tollbetjent og kontrollør i Vardø 13. des. 1787, tollbetjent i Aalesund 20. des. 1793. Død 8. des. 1796.

Sigholt, Peter Lorentz Sidelmann, født 28. mars 1768. Major. Tollkasserer i Drammen 26. okt. 1810, tollinspektør i Kristiansand 24. april 1815. Avskjed 12. mars 1833. Justisråd. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 21. april (mars) 1835 på Eidsvold.

Sigulsen, John, født 1760(62). Tollrorskarl i Langesund i 1823, ansatt 1810.

Silchensted, Johan Anton, født 1703. Fullmektig hos rådstuskriver i Bergen i 16 år, konstituert sorenskriver i Nordhordlen. Opplagsskriver og taksadør i Bergen 18. juni 1744, bekreftet 25. april 1747. Forble fra 1749 i generaltollforpakternes tjeneste til død, begravet 8. des. 1770.

Simensson, Jacob. Foged og toller over Onsø i 1610-12.

Simers, Roos, født 1792. Skipsfører. Undertollbetjent i Risør 23. jan. 1837. Død 1852.

Simonsen, Carl Wilhelm, født 2. mars 1819/20. Tollkontorist. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt 1. mai 1853, undertollbetjent i Stavanger 10. okt. 1857.

Simonsen, Claus Winther, født 1773/74. Undertollbetjent i Fredrikshald, død 4. des. 1835, 62 år.

Simonsen, Evert. Tollrorskarl i Christiania, 58 år i 1776.

Simonsen, Hans. Fogedkontorist fra sitt 17. år. Forpaktningssocietetstoller i Moss i 1621, undertollbetjent i Mandal i 1639, nevnt sammesteds fra 1633. Også nevnt sammesteds i 1650-årene.

Simonsen, Jens. Tollfullmektig i Christiania, kontrollør i Fredrikshald 1789 og i Tønsberg samme år.

Simonsen, Jens Kraft, født 1818. Skipsfører. Leiet kryssbetjent, undertollbetjent i Rasvaag 22. mars (4. april) 1858, Bergen 1867-77. Utgått 1878. Død sept. 1883.

Simonsen, Morten, født 1774/75. Tollrorskarl i Mandal i 1823, ansatt 1809.

Simonsen, Niels, født 1775. Konstituert tollrorskarl i Kragerø 18. jan. 1811.

Simonsen, Niels, født 1775. Undertollbetjent i Kragerø 10. aug. 1805.

Simonsen, Ole. Bekreftet vraker i Bragernes 13. juli 1700.

Simonsen, Ole. Vraker og måler i Christiania, bekreftet 9. des. 1718.

Simonsen, Oluf. Konsumpsjonsskriver i Christiania 1768-69. Var tollbetjent i des. 1805, nevnt også 1807 og 8. aug. 1710 som forrige tollbetjent sammesteds.

Simonsen, Rasmus, født 1758. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1784. Død 29. juni 1821.

Sivers, Amund, født 1808. Tollrorskarl i Fredrikshald tolldistrikt i 1846, ansatt 1838.

Sivertsen, Haldo(?), født 1743. Undertollbetjent i Trondhjem i 1807, ansatt 1798.

Sivertsen, Johannes, født 1728. Tollbodvekter i Stavanger i 1767.

Sivertsen, Ole. Veier og måler i Sandefjord i begynnelsen av 1700-årene.

Skade, Ove. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Vembe, Tune, Aabygge og Hvaløer skipreder 1650, likeså på Nedenes og Mandals len 1652.

Skaftestad, Christopher Johannes Andersen, født 4. okt. 1830. Musketér. Tollrorskarl i Bergen i 1886, ansatt 9. nov. 1857.

Skancke, Lorentz G. Konstituert toller i Tromsø 1811-12.

Skaret, J. P., født 1816. Tollrorskarl II i Kristiansund i 1846, ansatt 1844.

Skarre, Søren Nielsen, født 25. aug. 1822. Fanejunker. Undertollbetjent i Kragerø 16. april 1870.

Skaug, Arne Olsen, født 1754. Konsumpsjonsbetjent i Christiania i 1801.

Skeel, Mads (Claus). Embedsmann på Vardøhus, fikk i 1571 og påny i 1572 og 1574 påbud om å holde flittig oppseende med engelske og hollandske fartøyer som driver handel og vandel i Finnmarken og Vardø uten å betale toll. Hans arvinger avla regnskap for Vardøhus len i 1598.

Skirstad, Ole Hansen, født 11. (12.) nov. 1846. Kontorist i Kirkedepartementet 1870-74. Undertollbetjent i Christiania 22. mai 1875, overtollbetjent i Kristiansund 17. mars 1883. Ridder av St. Olavs Orden og Kroningsmedaljen.

Skjoldager, Hagbarth, født 1823. Leiet kryssbetjent. Undertollbetjent i Vardø 29. mars 1862, Tromsø 11. juni 1873. Død juli samme år før forflytning.

Skogan, Hans Hansen, født 26. april 1836. Sjømann. Tollrorskarl på «Viben», Tønsberg, ansatt 1. nov. 1865.

Skonning, Søfren Tomesen. «Hadde vært toller på Agdesiden 1629».

Skougaard, Jonas Eilertsen Lund, født 3. april 1807 i Eigvaag. Skipsfører, havnefoged i Langesund. Undertollbetjent sammesteds 22. mai 1852, kryssbetjent 18. feb. 1869, konstituert overtollbetjent i Brevik 9. nov. 1871 og 25. april 1876. Død 16. juni 1877 i Langesund.

Skougaard, Lorentz Severin, døpt 25. juli 1762 i Hasle. 7 års tjeneste i Rentekammeret. Tolloppebørselsbetjent i Farsund 28. jan. 1795. Avskjed 7. juni 1811. Død 9. juni 1830 i Skedsmo.

Skriver, Anders. Toller i Son, avskjed før 24. juli 1604. Avla regnskap for Flekkefjord i 1616-18.

Skriver, Christen. Toller i Hamborgsund i 1575.

Skriver, Laurits. Toller i Bergen, nevnt 2. okt. 1583.

Skriver, Michel. Byfoged, senere borgermester i København. Var toller i Marstrand med underliggende tollsteder og fiskeleier under fisket i 1563 (kongelig forordning av 18. okt. 1563). Michel Skriver var den første som kan sees å ha hatt tolloppkrevningen som eget yrke i Norge. Tidligere hørte tolloppkrevningen til fogedenes mange gjøremål, jfr. Tage Thott. M. S. ble halshugget utenfor København i juli 1565, angivelig for utroskap begått mot kongen og kronen. (N. R. I 1563, s. 196, 389 og 553).

Skriver, Niels. Toller i Marstrand, nevnt som død 1589.

Skriver, Paul. Var toller på Moss i 1609.

Skult, Diderik Hansen. Kontrollør og tiendeskriver i Fredrikstad 29. aug. 1687.

Skaar, Niels Knudsen, født 1762(66). Undertollbetjent i Bergen, ansatt 1808. Død 11. okt. 1835, 73 år.

Slettedahl. Erik, født 1797. Tollrorskarl II i Bergen i 1852, ansatt 22. mai 1833.

Smaleng, Christian, født 29. des. 1828. Sjømann. Tollrorskarl, fører av «Viben», Tønsberg, ansatt 1. feb. 1854.

Smidt, Lars, født 1829. Undertollbetjent i Larvik i 1811, ansatt 1. feb. 1780.

Smit, Johan. Var tollbetjent i Larvik i 1676.

Smit (Smith), Peter. Generalauditør. Toller i Kristiansand 23. april 1753 til 14. aug. 1753.

Smith, Hans Boesen. Overvisitør i Holmsbo/Kragerø 1765, senere undertollbetjent i Holmestrand. Begravet 2. aug. 1782, 57 år.

Smith, Hans. Forrettende toller i Langesund. Nevnt 19. mai 1663.

Smith, Jens, født 1641. Tjent i det kongelige liveri. Tollbetjent i Larvik-Sandefjord 24. juli 1669, bekreftet 2. juni 1670, toller i Risør 5. feb. 1679, bekreftet 2. des. 1699. Drev også utstrakt trelasthandel og gårdskjøp og var stedets mest formuende mann i sin tid. Død i embedet 26. feb. 1711. (Avskjed 7. mai 1708?).

Smith, Johannes Diderich, født 1758. Konsumpsjonskasserer i Stangerup. Tollbetjent i Fredrikshald 18. okt. 1805, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 1. juni 1830.

Smith, Lars Hansen, født 1721. Kjøpmann i Grimstad. Overkonsumpsjonsbetjent (og tollbetjent?) i Arendal 1779. Begravet 2. juli 1785.

Smith, Lars Andersen, født 1742. Konstituert visitør i Vallø 21. mars 1792, senere tollbetjent. Død 13. april 1796.

Smith, Lorentz Anchermann, født 25. feb. 1752 i Stavanger. Student, kjøpmann. Tollbetjent i Høievarde 29. aug. 1792 til død i Snig i Avaldnes 17. juli 1800.

Smith, Marcus. Konstituert toller i Kragerø 1. nov. 1718 til juni 1719. Nevnt sammesteds 1721.

Smith, Oscar, født 18. feb. 1844 i Christiania. Skipsfører. Undertollbetjent i Rasvaag 9. okt. 1883.

Smith, Otto, født 1741. Undertollbetjent i Bergen i 1811, ansatt 1782.

Soelberg. Kobber- og aksiseskriver i Trondhjem 1774-97. Kammerråd.

Soelberg, Amund. Tjent 32 år i Zhalkammeret, fullmektig hos slottsfoged Klaus Hartvigsen, kjøpmann, tømmerhandler. Ekspektansetoller i Drammen 4. (7.) mai 1707. Død i embedet (druknet ved tollboden) 24. april 1727.

Soelberg, Christian Thomas, født 1750(52). Underoffiser i 19 år. Tollbetjent i København 1791-95. Tollbetjent i Nøsted 2. des. 1795, Arendal 18. juni 1808, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 6. mars 1830. Død før 17. juli 1832.

Soelberg, Halvor, født 1800. Tollrorskarl I i Christiania, ansatt sept. 1831.

Soelberg, Omund Pedersen, født 1746. Tollrorskarl i Flekkefjord 1777. Avskjed 1799 p.g.a. høy alder.

Soelgaard, Abraham, født 1723. I forpaktningssocietetstjeneste. Uthavnsbetjent i Sogndal 1. jan. 1765, senere Egersund. Død før 23. sept. 1779.

Soelseth, Svend, født 22. juni 1845. Tollkontorist 1863, handelsmann 1868. Undertollbetjent i Vadsø 22. juni (7. juli) 1876.

Sohn(?), Michel. Veier og måler i Drammen, ansatt 9. jan. 1708, bekreftet 31. jan. 1731.

Sohnwaldt, Paul, født 1724. Prokurator og rettsbetjent. Forpaktningssocietetstollinspektør i Langesund 1757-65. Tollbetjent og visitør sammesteds 8. juni 1775. Avskjed 23. april 1794.

Solberg, Anders Laursen, se Lauritsen (Laursen), Anders.

Solberg, Christian. Tollrorskarl i Drøbak. Død før 23. mai 1837.

Solberg, Christian Thomas. Tollbetjent i Nøstet, ansatt 1795, 55 år i 1807.

Solgaard, Christian Jensen. Ekspektansetoller og kontrollør i Fredrikshald og underliggende ladesteder, stasjonert Svinesund, 11. aug. 1710, fast ansatt april 1711. Død i embedet 26. sept. 1719.

Solgaard, Jacob Edvard, født 21. mai 1858. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Langesund 16. april 1884.

Solgaard, Ole Jensen, født 1768/70. Undertollbetjent i Holmestrand, ansatt 1808. Begravet 27. nov. 1826, 56 år.

Solibøe, Arent, født 1800. Furér, forrettende undertollbetjent i Aalesund. Undertollbetjent i Molde 7. juni 1844. Død 1864(?). (Oppført i Statskalenderen t.o.m. 1866).

Some, Ellef Ellefsen, født 1772. Undertollbetjent i Kragerø, ansatt 19. juni 1810 til død 17. jan. 1811.

Sommer, Mogens, født 1749. Stud. philos., assistent ved handel og hvalfangst på Grønland i 7 år, senere ved den østersjøiske handel. Tollbetjent (og visitør?) i Fredrikstad 11. des. 1789. Begravet 6. aug. 1790.

Sommer, Povel Jørgensen. Veier og måler i Stavanger 18. aug. 1704.

Sommerfeldt, Frederik, født 6. nov. 1785 i Alten. Foged i Jarlsberg 1822. Tollkasserer i Holmestrand 2. juni 1846 til død 8. sept. 1856.

Sommerfeldt, Hakon Adelsteen, født 25. jan. 1811 i Gausdal. Skipsbyningsinspektør i marinen. Tollskriver i Christiania 16.(6.) okt. 1869. Avskjed 28. mars 1885. Ridder av St. Olavs Orden. Død 22. jan. 1888.

Sommerfeldt, Herman, født 8. januar 1816 i Borre. Skipsfører. Leiet kryssbetjent, undertollbetjent i Tallakshavn 10. okt. 1859, forflyttet til Tønsberg 1862, Vallø 1. jan. 1879.

Sommerfeldt, Ole, født i Vardal. Visitør og tollbetjent i Christiania i 1709. Død 9. januar 1718 i Christiania.

Sommerfeldt, Sverre, født 19. april 1861 i Gjøvik. Tollkontorist i Christiania 15. aug. 1877, tollskriverfullmektig 1. mai 1881.

Sommerfeldt, Torolf, født 19. juni 1849 på Toten. Cand. philos. Tollskriverfullmektig i Christiania 1877, undertollbetjent i Trondhjem tolldistrikt 9. sept. 1880, men ikke tiltrådt, Christiania 20. jan. 1881.

Sommerfeldt, Thorvald Hamunder, født 11. okt. 1829 i Borre. Tollkassererbetjent i Holmestrand og Christiania, undertollbetjent i Moss 10. juni 1865, forflyttet til Fredrikshald 1870. Død 4. okt. 1884.

Sommerschield, Hans Diderik, født 27. juni 1830. Skipsfører. Undertollbetjent i Christiania 23. juni 1874.

Spaberg, født 1757. Undertollbetjent i Drammen i 1811, ansatt 1810.

Spangereid, Poul Hanssøn. Handelsmann. Strandfoged i Kristiansand ca. 1642.

Sparre, Hieronymus, født 1640. Generaldirektør for Saltkompagniet i Norge 1666. Veier, måler og vraker i Kragerø 9. feb. 1695, bekreftet 9. jan. 1700, konstituert toller sammesteds under ledighet 1697-98. Begravet 23. mars 1714.

Spechmann, Giert. Toller i Tønsberg i 1607-08.

Spenning, Cornelius, født 1804/05. Tollrorskarl i Farsund i 1828, ansatt 1. nov. 1827.

Sperling, Alexander. Proviantskriver ved Staværns fort. Visitør i Larvik 12. okt. 1731. Dimittert 5. mars 1737.

Sprechling (Sprechelsen), Caspar von. Tollbetjent i Fredrikstad 12. des. 1670. Efterfølger utnevnt 28. feb. 1674.

Spørck, Carl Wilhelm, født 11. nov. 1745 på Christianborg slott. Sønn av slottsforvalter i Fredriksborg. Konsumpsjonsinspektør i Fredrikshald 1779, tollinspektør og prokurør i Kristiansand 24. nov. 1783, tollkasserer sammesteds 2. nov. 1791. Avskjed 29. nov. 1797. Død i Kristiansand 15. aug. 1811.

Stabell, Frederik Christian Ferdinand, født 8. feb. 1804. Student. Undertollbetjent i Sarpsborg 1831-66. Død (som tollbetjent) i Fredrikshald (?).

Stabell, Hans Jacob Maximilian, født 12. mai 1844 i Christiania. Cand. jur. Pakkhusskriver i Christiania 6. aug. 1873, undertollbetjent sammesteds 23. juni 1874.

Stabell, Lars Bastian Ridder, født 27. april 1798 i København. Garnisonsauditør ved Akershus festning, cand. jur., offiser, amtmann i Nordlands amt 1834. Tollkasserer i Kragerø 8. des. 1847. Stortingsmann 1842. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Nordstjerneordenen. Død i embedet 13. jan. 1860.

Stabell, Nicolaus Nicolausen, født 6. des. 1699 i Sund. Student. Ansatt ved Fosen tollsted 19 år gammel. Da tolleren kort efter døde, ble han konstituert i stillingen, hvor han ble i 4 år. Senere i Generaltoldkammeret.

Stabell, Peder. Toller i Tønsberg 1615-27.

Staff, Johannes. Fullmektig i Horsnes. Toll- og passkriver i Bergen, nevnt 1787, senere kontrollør/overtollbetjent i Fredrikshald, toller i Tønsberg, Larvik-Sandefjord.

Staib, Christian Fredrik, født 5. jan. 1799 i Drammen. Oberstløytnant. Tollskriver i Christiania 13. juni 1860. Død i embedet 12. mai 1869.

Stang, Hans Jørgen, født 19. jan. 1769 i Fredrikshald. I militæretaten i 19 år, sist som kommandersersjant i nordre Rakkestad kompani. Var en tid undertollbetjent i Arendal, men kunne ikke leve av det med familie. Tok borgerskap i Fredrikshald og ble ansatt som underoffiser i borgervepningen. Tollbetjent i Fredrikshald 17. sept. 1808, overtollbetjent sammesteds 1816-34. Danebrogsmann. Død i Fredrikshald 6. feb. 1837(39).

Stang, Ulrik, født 27. juni 1818 i Stavanger. Ex. jur., kopist i Revisjons­departementet, brennevinskontrollør. Undertollbetjent i Kongsvinger 12. mai 1853, konstituert grenseinspektør sammesteds 12. juli 1866, tollinspektør i Stavanger 6. nov. 1875. Ridder av St. Olavs Orden. Død 1903.

Stange, Halvor Olsen. Undertollbetjent i Drammen 1. okt. 1712. Død 1719.

Stave, Knud, født 1768. Undertollbetjent i Tønsberg i 1811, ansatt 1806. Var undertollbetjent i Drammen i 1823. Død i Strømsø 26. jan. 1826.

Stavne, Knud. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt des. 1826. Død før 1870.

Steege, Oluf Pedersen. Tollskriver i Fredrikstad. Avskjed i 1646 p.g.a. tvist med tolleren. Kom til Norge 4 år tidligere.

Steen, Hans Chr., født 1809. Brennevinskontrollør, konstituert undertollbetjent. Undertollbetjent i Sandefjord 12. jan. 1853. Død 1881.

Steen, John Svaboe, født 12. juni 1798 i Trondenes. Cand. jur., inspektør ved Rikshospitalet, sorenskriver i Lofoten og Vesterålen, rådmann og auksjonsforvalter i Bergen. Tollkasserer for inngående sammesteds 10. sept. 1852, for inn- og utgående 15. jan. 1866. Avskjed 12. des. 1868, fra 1. jan. 1869. Død 31. okt. 1872 i Christiania. Stortingsmann 1836-39.

Steen, Marius Emil, født 21. sept. 1850 i Bergen. Tollkontorist sammesteds 1864, fullmektig 1872 og konstituert tollskriver i 3 år, undertollbetjent i Trondhjem 24. juni 1884. Ridder av Russiske St. Annas Orden.

Steen, Paul. Toller i Onsøen-Ellingkilde i 1643-45.

Steen, Poul. Skipsmåler i Trondhjem 6. juni 1680. Fra 1685 også proviant- og ammunisjonsforvalter sammesteds. Død i København 15. des. 1692.

Steenbuch, Hans Jacob Leganger, født 21. aug. 1858. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Vallø 1. juli 1885.

Steenhoff, Hans, født 1770. Tidligere undertollbetjent i Sand. Tollbetjent i Sandesund 4. april 1802-11. Utgått 1812.

Steensgaard, Lars, født 1776/77. Fullmektig i Christiania i 1801. Var undertollbetjent sammesteds i 1838.

Steensgaard, Lars Mogensen, født 1736. Forpaktningssocietetsvisitør i Slependen og Christiania i 10 år. Undertollbetjent sammesteds 1777, tollbetjent i Son 15. feb. 1779. Død før 5. jan. 1781.

Steenson, Iver, født 1747. Undertollbetjent i Kristiansund i 1813, ansatt 1791.

Steenstrup, Christian Collett, født 1815. Verksmester i marinen. Overtollbetjent i Drammen 8. jan. 1876. Ridder av Wasaordenen og ridder av Dannebrogsordenen. Død 27. des. 1876(77).

Steenstrup, Herman, født 1812(13). Cand. jur., konstituert overkontrollør for brennevin- og malttilvirkningen. Tollinspektør i Skien 28. juli 1866. Medlem av flere kommisjoner. Ridder av St. Olavs Orden. Avskjed 2. sept. 1893. Død samme år.

Steenstrup, Niels, født 1775 i Danmark. Kom til Tromsø i 1803, hvor han drev sakførervirksomhet. Toller i Tromsø 7. juli 1813. Avskjed 30. juli 1814 og returnert til Danmark 1. okt. samme år.

Steffens, Henrik Christian, født 8. nov. 1815. Styrmann, fyrvokter. Undertollbetjent i Arendal 18. aug. 1859. Avskjed 31. des. 1891. Død 25. mai 1896.

Steffens, Stephen. Tollskriver(?) i Romsdal i 1628/29.

Steffensen, Claus. Toller i Son i 1635, forflyttet til Moss juli 1643. Kalles i jan. 1650 «forrige toller på Moss».

Steffensen (Steffenssøn), Knut. Tollbetjent i Risør i 1662, toller sammesteds 8. mai 1664 til påske 1668.

Steffensen, Peder. Nevnt 8. mars 1707 som «forhenværende tollbetjent i Kristiansand».

Steffensen, Peter, født 19. aug. 1816. Sjømann. Konstituert tollrorskarl på Borøen (Kalvøen) 15. nov. 1845, fast ansatt 6.(16.) mars 1856. Utgått 1886.

Steffensen, Stephan, født 1773. Tollrorskarl i Vallø i 1823, tjenestetid 7 år.

Stein, Frederik, født 21. juli 1821. Båtsmann. Tollrorskarl i Trondhjem 12. nov. 1851, tollrorskarl II kl. 1863. Død 4. sept. 1894.

Steineger, Johan Andreas Heinreich, født 1824. Handelsmann. Leiet undertollbetjent 1857-66, undertollbetjent i Sarpsborg 21. juni 1867.

Stemberg, Johan, født 1812. Tollrorskarl i Halden tolldistrikt 1839.

Stendrup, Peter, født 10. jan. 1731 i Stendrup i Haderslev. Overvisitør i København, toller i Rudkøbing. Toll- og passkriver i Bergen 16. des. 1776, tollkasserer sammesteds 9. okt. 1793. Død i embedet 1. mars 1794.

Stenersen, Abraham Richard, født 1753 i Stange. Løytnant, overkrigskommisær. Kryssbetjent i Langesund (stasjonert Porsgrunn) 16. mai 1804, overtollbetjent og kryssbetjent sammesteds 1816, samtidig postmester i Brevik 2. juni 1817. Avskjed som postmester 30. sept. 1823. Død 3. des. 1829 i Norderhov.

Stenum, Søren. Konsumpsjonsskriver i Skien 1768-69.

Stephani, Johan Carl Ludvig, født 23. nov. 1801. Lærer ved Sjøkadetinstituttet. Overtollbetjent i Sandefjord 21. nov. 1855. Død i embedet 13. des. 1869.

Stephensen, Carl. Visitør i Kristiansund 1701.

Stephensen, Jens. Tollskriver i Bergen, nevnt 9. des. 1676 og 11. juli 1682 (strandfoged i Trondhjems amt).

Stephensen, Knud. Tollbetjent i Risør, nevnt 1662/63 (i antegning 1664).

Sterck, Christian. Trompeter i Christian IV's kapell, krovert m. m., foged i Mandal i 1620-årene, men avsatt p.g.a. adskillige misligheter. Toller (adjungert?) i Risør 1638, overtok (flyttet til Risør) 1642, «da Jacobsens enke døde». Død i begynnelsen av 1658 i Risør.

Sternberg, Johan, født 1812. Sjømann. Tollrorskarl i Sarpsborg i 1839, ansatt II kl. 1. april 1840. Var i tjenesten sammesteds 1846.

Stibolt, Christian Schjøtt, født 4. mai 1786 i Fredriksvern. Major. Tollkasserer i Kristiansund 10. sept. 1837, Bergen (tollkasserer for inngående) 8. mars (1. april) 1848. Avskjed (p.g.a. svakt syn) 10. des. 1851. Ridder av Sverdordenen. Død i Trondhjem 28. sept. 1855.

Stigssøn (Stijssen), Hans. Toller nordenfjells (omfattende Bergen og hele det nordenfjellske). Senere, 28. mai 1573, utnevnt til kannik i Oslo Domkirke.

Stobe, Andreas. Dronningens lakei i 13 år. Tjenestegjorde som toller i Mandal i april 1649(?). Utnevnt toller sammesteds 15. mars 1699.

Stochmark, se Christensen, Jørgen.

Stockfleth, Christian (Christopher) Nikolai, døpt 26. sept. 1709 i Sande. Tollfullmektig hos Bisgaard, Larvik. Konstituert toller sammesteds. Død 12. mars (aug.) 1737 i Tjølling prestegaard.

Stockman, Christopher Peter. Tollskriver hos toller og byfoged Prom i Moss i 5½ år, søkte kontrollørstilling i Fredrikstad 27. mai 1774. Var tidligere fullmektig i Revisjonskontoret (forpaktningssocietetet) i 12 år. Tkl. i Risør 1789.

Stockman, Johan(?). Tollfullmektig i Porsgrunn 1783(?).

Stokberg, Hans Frantsen. Var i.h.t. Sundmøre tingbok for 1663 tollvisitør i Sundmøre i 1663. Er ikke nevnt som visitør efter 1668, men kan ha fungert sammen med Søfren Brun til ca. 1670.

Stokke, Hans Hansen, født 31. jan. 1821. Stykkjunker. Undertollbetjent i Drammen 21. juni 1867. Død 13. mars 1887.

Stolt, Jacob, født 1789. Kjøpmann. Undertollbetjent i Porsgrunn tolldistrikt 1838, Christiania 1841. Død 31. jan. 1874.

Stoltenberg, Henrik, født 1776 i Ås. Kjøpmann, skipsreder, stadskaptein i Tønsberg. Undertollbetjent i Drammen (stasjonert Tønsberg), ansatt 1813/14. Ridder av Dannebrogsordenen. Død i Drammen 24. sept. 1831.

Stoltenberg, Henrik Vincent Gregers, født 23. aug. 1797 i Son. Tollkontorist. Undertollbetjent i Fredrikstad 1832, Slependen 1836, Drøbak 1845, overtollbetjent i Tønsberg 18. nov. 1853. Avskjed 30. sept. (fra 1. nov.) 1865. Død 28. nov. (okt.) 1872 i Son.

Storch, Peder Arnesen. Løytnant, skipsfører, utmerket seg under svenskenes blokade, ekspektansebetjent hos forpaktningssocietetet i Kristiansand, konstituert lagmann i Helgeland. Tollinspektør i Trondhjem 1721 (uten lønn, bare 1/3 av konfiskasjonene), fast ansatt 25. juli 1725-49, bekreftet 24. mars 1731 og 25. april 1747, tollbetjent i Kristiansund (stasjonert Valderhaug) 1777, Molde 1778, Rundø (Valderhaug) 1782. Tiendebetjent i Drammen 22. mai 1789. Avskjed 19. aug. 1795.

Storch, Peter Gabriel. Assistert faren i noen år. Tollbetjent og kontrollør i Flekkefjord 11. aug. 1710. Død 1729, 63 år gammel.

Storch, Peter Nicolai, født juli 1729 i Trondhjem. Løytnant. Var ekspedisjonstollbetjent i Kristiansund 26. nov. 1776. Senere kontrollør i Drammen. Død 18. okt. 1799.

Storch, Samuel Evertsen, født 1637. Tollbetjent og kontrollør i Flekkefjord 1665, ansatt 22. juli 1670, bekreftet 23. des. 1699. Avstod til sønnen 11. aug. 1710. Død 1719.

Storm, Hans Peter Anker Andreas, født 1797(88). Overtollbetjent i Valderhaug 1819, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Aalesund 11. jan. 1826 (men fortsatt bosatt i Valderhaug til 1831. Død i embedet 8. sept. 1854.

Storm, Peder, født 1748. Kaptein, landmåler. Tollbetjent og kontrollør i Moss 3. feb. (7. april) 1802. Død før 14. aug. 1812.

Stornoff, Ole, født 1748. Tollrorskarl i Christiania i 1801.

Stoud, Andreas Ludvig, født 1748. Veier og måler i Mandal og samtidig foged 5. april 1784. Nevnt sammesteds 24. mars 1778. Død 1792.

Stoud, Johannes, døpt 19. juli 1762 i Kjelby (Danmark). Overkrigskommissær. Først i generalitetsskole, så privat under geheimråd Schultz. Toll- og kryssinspektør i Tønsbergfjorden, konstituert 18. okt. 1805, utnevnt til tollinspektør i Tønsberg 9. mai 1809. Var samtidig også kryssinspektør og fra 1810 også veier, måler og vraker sammesteds til død 21. aug. 1819.

Strand, Isak, født 1806. Tollrorskarl II i Tromsø i 1840, av I kl. sammesteds nov. 1846.

Strand, Lars Ingvaldsen, født 1793. Tollrorskarl Il i Bergen 1825, av I kl. 26. des. 1839. Død 1864?

Stranger, Morten Müller, født 1793. Undertollbetjent i Holmestrand 1828, overtollbetjent i Tvedestrand 4. des. 1843. Død i embedet 1. aug. 1854.

Stratzborg, Gierdt Henrich. Undervisitør i Bergen, nevnt 26. juli 1774.

Struck, Alexander Henrik, født 29. april 1848. Styrmann. Kryssbetjent i Fredrikstad 28. juni 1882.

Struve, Georg Friderich. Forpaktningssocietetsvisitør i Kristiansand. Jfr. ansøkning av 13. nov. 1777 (45 år gammel).

Struve, Johan Martin, født 1798/99. Kontorist. Undertollbetjent i Skudeneshavn 1830 til død 8. juli 1878.

Strøm, Gulbrand Olsen. Tollrorskarl i Fredrikstad, 45 år i 1776.

Strøm, Holsten, født 1798. Leiet tollrorskarl i Trondhjem 1827, fast ansatt II kl. 1. des. 1838, av I kl. 4. juli 1841, Namsos 1849. Avskjed 31. okt. 1850.

Strøm, Iver Olsen, født 23. mars 1806. Fyrverker og stykkjunker ved Akershus arenaler. Undertollbetjent i Trondhjem 4. jan. (23. mai) 1825. Død 14. mai 1878.

Strøm, Lars Bernt, født 1795. Undertollbetjent i Bergen 22. juli 1817. Død 27. juli 1849, 54½ år gammel.

Strøm, Ole, født 1764. Visevaktmester ved det Slesvigske Rytterregiment. Forrettende tollbetjent i Son i noen år, fast ansatt sammesteds 6. juli 1809, overtollbetjent 1816. Avskjed 30. mars (15. april) 1842.

Strøm, Ole, født «sør i Trondhjems stift». Borger i København. Undertollbetjent i Trondhjem 3. juli 1789. Avskjed 25. okt. 1797. Død før 31. mai 1798.

Strøm, Paul, født 1795. Var konstituert undertollbetjent i Bergen i 1823, tjenestetid 6 år.

Strøm, Peter Samuel, født 17. juni 1805. Kaptein. Tollkasserer i Moss 7. april 1858. Død i embedet 25. feb. 1863.

Strømberg, Svend. Tollrorskarl i Drøbak, 47 år i 1776.

Strømmessøn, Jørgen. Foged i Follo, utnevnt til toller, sisemester og sagfoged på Moss 21. jan. 1630. Fikk tollboden overlevert 12. mai samme år. Nevnt sammesteds også 1634.

Stub, Axel Ahn, født 1771. Undertollbetjent i Christiania, ansatt 1810. Død 13.(15.) mars 1828.

Stub, Christian Jørgen Friderichsen, født 1735. Sersjant, senere sekondløytnant Forpaktningssocietets­betjent i Filtved, ialt 39 år ved tollen. Forpaktningssocietetsvisitør i Drøbak 1768-69. Undertollbetjent i Filtved (også Sand-Drøbak) 1777, Kristiansund 23. mai 1787 til død 28. des. 1794.

Stub, Christian Michelsen. Student fra Christiania 1714, studert på academiet i 14 år. General­toll­forvalter i Bergen 12. mars 1731. Frasa seg stillingen 1734. Efterfølger utnevnt 24. jan. 1735. Begravet 13. des. 1735.

Stub, Hans. Forpaktningssocietetstollinspektør i Molde i 1768-69.

Stub, Hans Gerhard, født 22. feb. 1846. Sjømann, politibetjent, fogedkontorist i Bodø. Undertollbetjent i Langesund 13. aug. 1880, Christiania 29. jan. 1887.

Stub, Lauritz Jacobsen. Strandfoged østenfjords (Christianiafjorden) 15. april 1684. Efterfølger utnevnt 18. jan. 1687.

Stub, Mathias Didrich, født 14. april 1814. Handelsmann. Tollrorskarl i Kristiansund tolldistrikt (stasjonert Aalesund?) 28. mai 1853, undertollbetjent i Aalesund 17. des. 1860. Avskjed 31. des. 1891.

Stub, Niels, se Colbjørnsen, Niels Stub.

Stube, se Stobe.

Stubergh, Carl Johan, født 16. sept. 1865. Sjømann, jernbanetelegrafist. Tollrorskarl i Christiania 26. des. 1879.

Stubergh, Peter Martinius, født 15. juni 1851. Handelsbetjent. Tollrorskarl i Christiania 1. aug. 1881.

Sture, Th. Tollskriver i Trondhjem i 1643.

Stæhr, Christen. Tollbetjent i København i 12 år. Tollbetjent i Trondhjem 16. des. 1776, tollbetjent og visitør i København 24. mars 1777.

Stæhr, Lars Jensen, født 1757. Undertollbetjent og konsumpsjonsbetjent i Arendal i 1805, ansatt 6. okt.(?) 1781.

Størck, Nicolay Peter. Løytnant, ekspedisjonsbetjent hos forpakter i Kristiansund. Undertollbetjent i Valderhaug 1. jan. 1777, Kristiansund 14. aug. samme år, kontrollør og tiendevisitør i Drammen 1790. Utgått 1796.

Størkesen, Johan Edvard, født 30. des. 1851. Sjømann. Leiet kryssrorskarl i Trondhjem, ansatt 8. april 1886.

Suhm, Jonas Michelsen. Visetoller i Kristiansand 19. aug. 1682, virkelig toller 18. mars, bekreftet 16. okt. 1700. Død i embedet 1713.

Suhm, Michel, (var 14½ år i 1701). Hos toller i Kristiansand. Veier og måler fra 1709, vraker og havnefoged i Kristiansand. Var i tjenesten 11. mai 1732. Nevnt sammesteds 1738.

Suhr, Christian Carl Gabel, født 1787. Løytnant, krigsassessor. Tollkasserer i Mandal 5. aug. 1811. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 4. feb. 1822.

Sundberg, Carl Fredrik. Tollrorskarl (i Drammen?). Død før 24. juli 1840.

Sundbye, Søren, født 1723. Forpaktningssocietetsvisitør i Flekkefjord (Næsstrand) 1768-69. Begravet i Flekkefjord 5. april 1773, («30 år gammel»?)

Sunde, Biørn, født 1768. Undertollbetjent i Stavanger, ansatt 1807. Avskjed 1. nov. 1843.

Sunde, Hans Knagenhjelm, døpt 11. juni 1752 i Sogndal. Stud. jur., kansellisekretær. Konsumpsjonskontrollør i Holmestrand 1779, konstituert tollkontrollør sammesteds 1787, tollinspektør 1. mai 1793, forflyttet til Kristiansand 12. juni 1799, Christiania 12. jan. (12. mai) 1815. Kammerråd. Død i embedet 9. des. 1826.

Sunde, Knud, født 1774. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1815. Død 1. feb. 1830.

Sunde, Mathias, født 1804. Student. Undertollbetjent i Moss i 1838. Død sammesteds 1. jan. 1840.

Sundene, Christian, født 1772. Tollrorskarl i Moss i 1809, ansatt 1806.

Sundt, Carl, født 1788. Undertollbetjent i Kragerø i 1808, ansatt 24. mai 1806.

Sundt, Christian, født 1750. Tidligere konsumpsjonsbetjent i Aarhus («Veipiquer»). Kontrollør og konsumpsjonsbetjent i Kragerø 26. juli 1785, tollbetjent sammesteds 1. mars 1797. Død 16. mai 1806.

Sundt, Lauritz Carl (Larssøn), født 29. sept. 1805. Skipsfører. Tollrorskarl i Farsund 1841, undertollbetjent i Langesund 22. nov. 1851, konstituert overtollbetjent sammesteds 18. des. 1862 til 31. juli 1863, forflyttet til Skien 1. juli 1878. Avskjed 1885. Død 18. jan. 1889.

Surland, Reinholdt Peter, født 1733 i Trondhjem stift. Sersjant. Forpaktningssocietets­visitør i Son og Kragerø i 12 år. Undertollbetjent Drammensfjorden/Kongsberg 12. mai 1777, undertollbetjent i Porsgrunn 30. okt. 1779, forflyttet til København 8. des. 1783.

Svane, Peter. Kommandersersjant i Sønnenfjellske regiment. Kontrollør og konsumpsjonsbetjent i Tønsberg 16. mars 1785, tollbetjent i Vallø 11. april 1792 til død før 4. april 1798.

Svarthumle (Svartholm), Christian Olsen. Tollrorskarl III i Bergen 27. juli 1833, av II kl. 26. jan. 1840. Død 6. des. 1848, 49 år gammel

Svendbye, Arne Erichsen, født 1790. Undertollbetjent i Drammen i 1811, konstituert 1810.

Svendbye, Erich, født 1759. Undertollbetjent i Drammen i 1811, ansatt i Fredrikshald i 1795.

Svendgaard, Hans, født 1815. Tollrorskarl II i Kristiansund, ansatt 1842, undertollbetjent i Kragerø 10. okt. 1854. Avskjed 31. des. 1869.

Svendsen, Christian, født 1812. Underoffiser, politibetjent. Undertollbetjent i Farsund 10. okt. 1857 (4. juli 1858), Kristiansand 23. april 1862.

Svendsen, Daniel, født 1790. Tollrorskarl I i Kristiansund i 1846, ansatt 1836.

Svendsen, Engebret. Tollrorskarl i Fredrikshald, 41 år i 1776.

Svendsen, Lars. Tollrorskarl i Langesund, 48 år i 1776.

Svendsen, Lars, født 1795. Tollrorskarl i Stavanger, ansatt 1813.

Svendsen, Mathias August, født 5. okt. 1831. Skipsfører. Undertollbetjent i Gamle Hellesund 28. des. 1867, Tønsberg 26. juni 1872, overtollbetjent i Arendal 13. feb., tiltrådt 1. mai 1882. Krigsdeltagermedaljen 1848-64.

Svendsen, Peter. Bordvraker. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 12. aug. 1795.

Svensen, Mathias Andreas, født 30. sept. 1859. Tollkontorist i Drammen, ansatt 9. sept. 1875.

Svensen, Ole, født 1791. Undertollbetjent i Stavanger i 1822, ansatt 1821.

Svenserøe, Christen L., født 1755. Tollrorskarl i Aarøesund i 1811, ansatt 1810.

Svenserøed, Lars Christensen. Tollrorskarl i Tønsberg, 44 år i 1776.

Sverdrup, Edvard Thurmann, født 21. mai 1838. Cand. jur., kopist, løytnant, skipsfører. Undertollbetjent i Langesund 27. juni 1878, Christiania 18. aug. 1880. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse.

Sylow, Thomas Edvard v. Westen, født 3. aug. 1792 i Snåsen. Løytnant, lærer ved Krigsskolen. Tollkasserer i Larvik 26. sept. 1854. Avskjed 24. april 1858. Ridder av Wasaordenen, ridder av St. Olavs Orden, kommandør av St. Olavs Orden. Statsråd. Død i Christiania 20. des. 1875.

Syversen, Henrik, født 1823. Stykkjunker. Undertollbetjent i Kristiansand 7. juni 1866. Avskjed 22. feb. 1872.

Syversen, Syver, født 1823. Furér. Konstituert undertollbetjent av og til fra 1853, fast ansatt i Risør 13. des. 1863. Død 24. jan. 1869.

Syvrud, N. J., født 1747. Undertollbetjent i Sand i 1807, ansatt 8. mars 1800.

Sæd, Christen Nielsen. Proprietær. Toller i Molde, nevnt 7. mars 1705-08. Var også toller på Sundmøre. Død 1709.

Søbødtker, Hans Jacob. Tollforvalter (-forpakter) nordenfjells sammen med Henrik Rye 1691. Avskjed 5. april 1702. Nevnt 9. jan. 1706 «.. som sitter på tollboden», søker om løslatelse.

Søeberg, Jørgen Christian, født i Aalborg. Konsumpsjonsbetjent. Tollskriver i Risør, konstituert toller sammesteds 14. aug. 1779.

Sølestad, Reinhard Severin, født 12. mai 1840(-45). Tollrorskarl (undertollbetjent?), ansatt i Trondhjem 1. juli 1871. Avskjed 21. nov. 1883.

Sølsberg, Søren Røed, født 21.(26.) feb. 1821. Embedskontorist. Konstituert undertollbetjent i Skien 27. sept. 1847 til 15. sept. 1849, reisende brennevinskontrollør 1849 til 1855, undertollbetjent i Bergen 24. aug. 1855, overtollbetjent sammesteds 16. nov. 1867, forflyttet til Christiania 21. sept. 1874. Død 10. mai 1891.

Søltoft, Jens. Adjungert tollbetjent i Kristiansand 1773, fast ansatt april 1777, kontrollør og tollbetjent sammesteds 1778. Død før 25. mai 1780.

Sømme, Hans Torgersen, født 28. des. 1828. Tollrorskarl i Tananger 1853, leiet bestyrer av Tungenes stasjon, undertollbetjent i Tananger 23. juni 1874.

Sømme, Thormod Jacobsen, født 11. feb. 1830. Sjømann. Tollrorskarl i Tungenes 1. mai 1853.

Sønderaall, Knud, født 27. mai 1815. Underoffiser, brennevinskontrollør. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt (stasjonert Braarud) 20. sept. 1862, Christiania 16. april (1. mai) 1870.

Sørensen, Abraham, født 1813. Leiet tollrorskarl i Kleven 1. jan. 1842, fast ansatt 19. feb. 1848. Var i tjenesten i 1880.

Sørensen, Adam Fredrich, født 1801/03. Tollkassererbetjent i Trondhjem. Undertollbetjent i Levanger 27. okt. 1842, Røros mai 1843. Død 28. jan. 1863.

Sørensen, Amund. Tollrorskarl i Langesund, 42 år i 1776.

Sørensen, Anders. Foged og toller i Follo 1608-09, avla regnskap for Son 1612-14.

Sørensen, Askild, født 1784/85. Sjømann i 12 år, hvorav 2 i marinen. Tollrorskarl. Undertollbetjent i Kristiansand 28. okt. 1809. Avskjed 1. mai 1862. Død 3. feb. 1864.

Sørensen, Christen. Toller i Sundhordlen i 1633-36.

Sørensen, Christen. Tollskriver i Trondhjem i 1634-41.

Sørensen, Claus. Tollbetjent i Son i 1642.

Sørensen, Cornelius. Leiet tollrorskarl i Larvik tolldistrikt, fast ansatt tollrorskarl II kl. sammesteds juni 1846.

Sørensen, Elias, født 1749. Tollrorskarl i Tønsberg i 1811, ansatt juni 1798.

Sørensen, Hans. Bygdelensmann i Follo i 15 år. Tollbetjent i Sand (og Svelvik?). Også veier og måler sammesteds 18. sept. 1702. Død før 22. juli 1714.

Sørensen, Hans. Signerte tollregnskap for Sundmøre 1631-32.

Sørensen, Hans. Tollrorskarl i Moss, 50 år i 1776.

Sørensen, Hans. Visitør i Holmsbu. Død 1808, 82 år gammel. [Samme som ovenfor?]

Sørensen, Hans, født 1779/80. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1823, ansatt 1810.

Sørensen, Henrik. Toller i Son i 1650. Nevnt også som overinspektør på Moss i mai 1678.

Sørensen, Jacob. Toller, byfoged, rådmann og sisemester i Stavanger i 1613-18.

Sørensen, Jens. Tollrorskarl i Arendal i 1823.

Sørensen, Jens. Skipsfører, gjestgiver. Forpaktningssocietets­visitør i Larkollen ca. 1749.

Sørensen, Jens. Overtollbetjent og strandfoged over Agdesiden og tollbetjent i Kristiansand 4. jan. 1673, konsumpsjonskontrollør i Christiania 31. mars 1682. Avskjed 4. aug. 1685. Død før 21. jan. 1690.

Sørensen, John, født 1837. Leiet tollrorskarl i Arendal 1776, fast ansatt 4. juni 1777. Var i tjenesten i 1805.

Sørensen, Lars, født 1775/76. Tollrorskarl i Bergen i 1846, leiet 1799, fast ansatt 1815.

Sørensen, Laurits. Visitør i Tønsberg len i 1640-41.

Sørensen, Martin. Leiet tollrorskarl i Tromsø, tollrorskarl II kl. nov. 1846.

Sørensen, Niels. Toller Hamborgsund i 1581, Malmø og Bekkevig 1582-83.

Sørensen, Niels. Tollbetjent i Bechervigen (Breviken) (i leden syd for Bergen) 10. mars 1723. Efterfølger utnevnt 2. feb. 1729.

Sørensen, Niels August Berner, født 14. april 1828 i Christiania. Styrmann. Leiet undertollbetjent, undertollbetjent i Bergen 26. juli 1864. Død 15. sept. 1875.

Sørensen, N. E., født 1801. Undertollbetjent i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1832.

Sørensen, Peder. Visitør ved Sundhordland tollsted i 1669, stiftsskriver i 1678. Foged i Jæren og Dalene i 12 år. Toller i Stavanger 14.(31.) mars 1686 til forpaktningen i 1691. Efter 7 års fravær (p.g.a. forpaktningen) påny toller sammesteds 29. jan., bekreftet 20. jan., 1698 til 1701 (da atter forpaktning). Død (før?) 7. juli 1705. Hadde et bibliotek på over 80 bind.

Sørensen, Rasmus. Bekreftet måler, veier og vraker i Kristiansand 5. jan. 1684.

Sørensen, Rasmus Nicolai Eugenius, født 1801. Cand. jur. Undertollbetjent i Holmestrand 1832, overtollbetjent i Horten 21. nov. 1855. Død 19. mars 1877.

Sørensen, Søren. Byfoged i København. Toller (nevnt 27. sept. 1603), rådmann, byfoged og sisemester i Bergen 24. juli (15. mai) 1604 til død i embedet før mai 1621. Nevnt også som toller i Søndhordland i 1606-07, men oppga denne bistilling 1607, da han tillike var byfoged og rådmann i Bergen, og borgermester 1607. Fikk 13. mars 1609 bevilling å holde åpen vinkjeller på bryggen. Død 1621.

Sørensen, Søren. Visitør i Holmestrand 19. april 1704. Død før 16. sept. 1720.

Sørensen, Søren, født 1802. Tollrorskarl i Larvik 1829-58.

Sørensen, Tom. Toller og foged i Stavanger 1618. Nevnt til 1625. Overtok som forpaktningssocietets­toller sammesteds 1621.

Sørlie, Hans Christiansen, født 19. mai 1850. Jæger. Tollrorskarl i Christiania 24. sept. 1878.

Sørskaar, Peder Christensen, født 7. juli 1845. Underoffiser. Leiet tollrorskarl i Sandnes 1875, fast ansatt sammesteds 3. mars 1880.

Søyland, Andreas Johan Larsen, født 1833. Skipsfører. Tollrorskarl i Flekkefjord, konstituert 29. feb. 1868, fast ansatt 1. okt. 1869.

 

[ Opp , R , S ]


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005