| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Tollere 1563-1886

Sist ajourført:
11.11.2005

 

 

Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886)

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 - 1886

 

T-Å

[ T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

Tallaksen. Tollrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 9. juli 1860.

Tallaksen, Lars Tobias, født 1807. Tollrorskarl i Flekkefjord i 1828, ansatt 1. feb. 1827.

Tallaksen, Ole A., født 1. jan. 1819. Sjømann. Tollrorskarl i Korshavn i 1868, ansatt 4. feb. 1861.

Tandberg, Christen Kyhring, født 18. aug. 1812 på Kongsberg. Cand. jur., lensmann. Undertollbetjent i Bergen 11. feb. 1854. Avskjed med pensjon 1861.

Tange, Clemet Aslesen, født 1767. Tollrorskarl i Fredrikshald i 1823, tjenestetid 29 år.

Tange, Georg Friderich, født i Norge 1753. Underoffiser i livvakten. Tollbetjent i Høievarde 9. jan. 1782 til død 1792.

Tange, Lauritz (Lars), født 16. feb. 1692 i Helsingborg. Avanserte fra korporal til kaptein, med tilbud fra Christian 6. også om «Oberstlieutnants Charakter». Toller i Drammen 12. juni 1758. Kammerråd, justisråd. Avskjed 2. aug. 1786. Død 7. aug. 1786, 94 år, 6 måneder og 22 dager gammel.

Tangerup (Thaagerup), Carl Adolf. Tjent ved det kongelige hoff i 20 år. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777. Død før 6. juli 1780.

Taraldsen, Carl Wilhelm, født 12. jan. 1842. Skipsfører. Leiet tollrorskarl 24. april 1869, tollrorskarl i Kleven 1. mars 1871, kryssbetjent i Kristiansand 26. aug. 1879.

Taraldsen, Christian, født 1845. Konstituert tollrorskarl i Grimstad 24. sept. 1885.

Tax, Frederik, født 1768. Undertollbetjent i Rødtangen. Død 11. okt. 1832.

Teilmann, Andreas Peter, født 1746(-45). Kopist ved det norske krigsdirektorium i 4 år. Tollbetjent i Høievarde 27. aug. 1771, kontrollør i Kristiansund 20. juli 1775. Død før 2. nov. 1791.

Tellefsen, Christen, født 1811. Kjøpmann. Undertollbetjent i Farsund 1. sept. 1855, Christiania 26. juli 1864. Død 30. okt. 1884.

Tellefsen, G., født 1803. Tollrorskarl i Lillesand i 1847, ansatt 1842.

Tellefsen, Georg Theodor, født 12. aug. 1831. Kjøpmann. Leiet undertollbetjent, ansatt i Hammerfest 22. mai 1875, Arendal 3. nov. 1875, Tønsberg 23. juni 1882.

Tellefsen, Lars, født 1792. Tollrorskarl i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1820.

Tellefsen, Lars, født 1840. Konstituert tollrorskarl i Tvedestrand 23. feb. 1885.

Tellefsen, Ole, født 1805. Konstruksjonselev i marinen og formann ved marinens skipsbyggeri. Undertollbetjent i Drøbak 9. aug. 1843. Død 16. jan. 1879.

Tendrup, Lars, født 1748. Undertollbetjent i Skien i 1811, ansatt 1802.

Terjesen, Johan Berner, født 26. jan. 1857. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Mærdø 1885, fast ansatt 16. juli 1886 i Arendal.

Terjesen, Tønnes, født 11.(13.) mai 1823. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Arendal 6. des. 1851, fast ansatt sammesteds 25. april 1863. Var i tjenesten i 1886.

Testmann, Peder. Toller i Lillefosen, i første halvdel av det 18. århundre.

Thalberg, Ole, født 1772. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 1. mars 1813. Død 9. april 1827, 55½ år.

Thams, Peter, født 1772. Undertollbetjent i Drammen. Død 22. mars 1837 i Bragernes.

Thanch, Jørgen Hansen, født 1735. Kontrollør og overkonsumpsjonsbetjent i Trondhjem i 1777, kontrollør og overtollbetjent sammesteds 1780 til død 18. april 1811.

Thaulow, Johan Friederich Andreas, født 19. des. 1804 i Slesvig. Kom til Norge i 1830. Cand. jur., fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Konstituert tollkasserer i Sandefjord 31. jan. 1846, utnevnt 18. okt. 1849. Avskjed 23. aug. 1881. Død 10. feb. 1890 i Christiania.

Theigler, Christian. Handelsmann i Christiania. Søkte måler- og veiertjenesten i Christiania i 1720 (ca. 25 år gammel). Nevnt som visitør sammesteds i 1768 til 1769.

Theigler, Ole, født i Christiania 1. nov. 1734. Student 1754. Forpaktningssocietetsvisitør og tollbetjent i Brevik. Overvisitør og tollbetjent i Bergen 12. aug. 1776. Undertollbetjent i Kragerø 1777. Død sammesteds før 17. mai 1783. (Nevnt også i Brevik i 1778).

Theiste, Hans, født 1730. Korporal. Forpaktningssocietets­visitør i Son 26. juni 1777, senere Larkollen, tollbetjent sammesteds 6.(15.) feb. 1779 til død før 23. des. 1797.

Theiste, Harald Bernt Orning, født 30. juli 1840. Skipsfører. Leiet tollrorskarl i Langesund, ansatt 1. aug. 1885.

Theiste, Jens Mogens Aalborg, født 19. juni 1793 i Rakkestad. Kaptein og overlærer ved Krigsskolen. Tollkasserer i Skien 17. aug. 1843, tiltrådt 1. okt. samme år. Medlem av Svenska Krigsvetenskaps-Akademien. Ridder av Sverdordenen. Død 29. sept. 1871.

Theiste, Magnus, født 1723. Kommandersersjant og vaktmester, 34 år i militæret. Undertollbetjent i Molde 1. jan. 1777. Død før 20. april 1796.

Theiste, Peter. Konstituert undertollbetjent i Skien 9. juni 1863 til 28. feb. 1864 og 26. juli til 31. des. 1864, konstituert tollrorskarl sammesteds 1. juni til 15. aug. 1866.

Them, Peder Jensen, født 13. okt. 1843 i Risør. Skipsreder. Tollbetjent i Christiania. Død 30. des. 1914 i Christiania.

Thesen, H. C. L., født 1824. Tollrorskarl i Kristiansund i 1846, ansatt 1844.

Thiel, Bendix Paulsen. Tollbetjent og kontrollør i Stavanger 16. april 1764. Død 25.(?) des. 1783.

Thielhof, Nicolai. Visitør ved trelastforretningen i Ryfylke (Karmsund og Hviddingsø) 10. juni 1687, tollbetjent i Stavanger 29. jan. 1698, bekreftet 24. nov. 1710. Død før 4. mars 1720.

Thien, Hans Christensen, født 1753. Kommandersersjant i nordenfjellske Infanteriregiment. Undertollbetjent i Christiania 19. aug. 1809.

Thilesen, Guttorm, født 1789 i Glemminge. Kaptein. Overtollbetjent i Kristiansand 11. mai 1832, Christiania 18. jan. 1839. Død 12. jan. 1847.

Thilesen, Thile P., født 1802(?). Skolelærer i Fredrikshald. Undertollbetjent i Drammen 1842. Død 22. sept. 1881, 77 år.

Thingstad, Elias. Tollrorskarl i Trondhjem 14. feb. 1856, forflyttet til Steinkjær 1. sept. 1858, tollrorskarl I kl. i Namsos 15. april 1860 til 1882.

Thodberg, Jens Glerup, født 1749/50 i Jylland. Major. 31 år i militæret, blind på det ene øyet. Tollkasserer i Drøbak 6. feb. 1805, tollinspektør sammesteds 18. juni 1808. Død 17. sept. 1822, 73 år.

Thodberg, Thomas, født 3. okt. 1769 i Fredrikstad. Tollfullmektig i Fredrikstad i 14 år, tollbetjent i Trondhjem 17. april (1. juli) 1805, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 20. okt. 1826 i Trondhjem.

Thode, Hans Jacob, født 1715. I forpaktningssocietetstjeneste i 14 år. Ekspedisjonsbetjent i Trondhjem 1777. Død sammesteds 6. des. 1792(?) (I Statskalenderen oppført t.o.m. 1797).

Thode, Jens Gran, født 12. april 1760 på Taskeberget i Borgund. Underkonsumpsjonsbetjent i Trondhjem. Kryssbetjent i Aaremmen 20. juli 1785, undertollbetjent i Trondhjem 31. mai 1786, kryssbetjent i Langesund 30. mars 1791, tollbetjent på Kongsberg 21. okt. 1795, men ønsket ikke å ta denne post, tollbetjent i Mandal 29. juli 1796, tollinspektør i Sand-Drøbak 6. mars 1799, tollkasserer i Christiania 18. juni 1808. Kammerråd. Død i embedet 1., begravet 5. juli 1811.

Thomas, Thomas. Toller i Skien 5. sept. 1676.

Thomassen, Anders. Tollbetjent i Kraakstad, Ellingkilde og Larkullen 12. okt. 1670. Nevnt som tollbetjent i Krogstad i 1661.

Thomassen, Ha., født 1762. Tollrorskarl i Slependen i 1807, ansatt 1802.

Thomassen, Nicolay, født 1795. Leiet tollrorskarl i Mandal 1822, fast ansatt i Svinør 1. mars 1830. Utgått 1852?

Thomassen, Ole. Leiet tollrorskarl i Tvedestrand 12. nov. 1842.

Thomassen, Peder, født 1771/72. Undertollbetjent i Drammen i 1846, ansatt 1822.

Thomassen, Simon, født 1825. Tollrorskarl i Svinør, ansatt 21. juni 1852.

Thomassen, Thomas, se Gerner, Thomas Thomassen.

Thomesen, Christopher. Tollskriver i Verne kloster len 1632-37.

Thomesen, Hans. Tollskriver i Sand i 1643, Bragernes 1645, visitør i Flekkefjord 6. jan. 1662.

Thomesen, Isach, født 1743(47). Tollrorskarl i Aaresund i 1808, ansatt 1803.

Thomesen, Jørgen, født 1772. Underoffiser. Tollrorskarl, undertollbetjent i Trondhjem 15. sept. 1815. Utgått 1851. Død 1852.

Thomesen, Mats. Tollskriver i Mandal i 1646-47.

Thomesen, Wilhelm, født 1805. Tollrorskarl i Flekkefjord i 1833, ansatt 21. okt. 1830.

Thommesen, Albert S. K., født 1805. Konstituert kompanikirurg. Undertollbetjent i Kristiansand 30. april 1840, Christiania 11. des. 1847. Død 18. juli 1859.

Thommesen, Christopher. Bekreftet måler og vraker i Christiania 26. april 1684.

Thommesen, Erik, født 1778(83). Tollrorskarl i Svelvik i 1846, ansatt 1821.

Thommesen, Jens. Toller i Tønsberg len 1620-21. Lønn 12 riksdaler.

Thommesen, Peder. Var tollbetjent i Porsgrunn/Langesund i 1651. (Jfr. Peter Thommesen Bever?).

Thommesen, Søfren. Bestalling som visitør i Norge (Agdesiden) 27. mars 1627.

Thommesen, Willum. Tollbetjent og visitør i Moss (stasjonert Son) i 1662. Nevnt sammesteds frem til 1689.

Thomsen, Bent, født 1793. Undertollbetjent. Død i Kristiansand 29. april 1830, 37 år, 3 måneder og 12 dager gammel.

Thomt, Jens Nielsen. Grensetoller nordenfjells 7. nov. 1680.

Thorbjørnsen, Andreas, født 1822(21). Sjømann. Kryssrorskarl 1849, tollrorskarl i Fredrikstad 5. mai 1857.

Thorbjørnsen, Ole, født 1816. Sjømann. Kryssrorskarl, tollrorskarl i Fredrikstad 1. mai 1843.

Thorbjørnsen, Ole, født ca. 1815. Matros. Tollrorskarl II kl. i Fredrikshald i 1846, ansatt juni 1843.

Thorbjørnsen, Otto, født 21. juni 1851. Matros. Leiet tollrorskarl i Fredrikstad 1. juni 1877.

Thorbjørnsen, Samuel, født 13. nov. 1826. Sjømann. Tollrorskarl i Stavanger 11. sept. 1868.

Thorbjørnsen, Søren Peter, født 8. april 1823. Tollrorskarl i Grimstad 1846, Homborgsund 1. okt. 1849, undertollbetjent i Brækkestø 7. april 1860, Grimstad 1874 til død 23. sept. 1885.

Thorbjørnsen, Theodor, født 11. mars 1832. Kanonér i marinen. Undertollbetjent i Valderhaug 1862, Aalesund 1877. Død 11. des. 1887.

Thorsen, Anders, født 1750/51. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1822, ansatt 1785.

Thoresen, Aslag, født 1793(97). Sjømann. Tollrorskarl i Lillesand i 1851, ansatt 1836.

Thoresen, Carl Johan, født 15. sept. 1850. Kontrollør ved tømmerfløtningen ved Otteid kanal, ansatt 1881. Tidligere tollkontorist og brennevin- og maltkontrollør.

Thoresen, Halvor, født 1762. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1823, ansatt 1806.

Thoresen, Knud, født 1715. Forhenværende tollrorskarl, bodde i 1801 i Christiania, alder 86 år.

Thoresen, Ole. Overkonsumpsjonsbetjent i Christiania i 1768-69.

Thoresen, Ole, født 1764(68). Tollrorskarl i Aasgaardstrand i 1823, ansatt 1791, leiet fra 1785?

Thoresen, Ole. Tollrorskarl i Kragerø, 45 år i 1776.

Thoresen, Søren, født ca. 1756. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1823, tjenestetid 16 år. Død før 24. mai 1830.

Thoresen, Thore. Ble byfoged og toller i Stavanger 1604-06, nevnt også 1617. Død før 19. jan. 1621.

Thorgersen, Thoralf Bredo, født 3. feb. 1842 i Christiania. Ingeniør og seksjonssjef ved jernbaneanleggende. Undertollbetjent i Christiania 24. juni 1884.

Thorgersen, Thorvald, født 11. nov. 1840. Skipsfører. Tollrorskarl i Drammen, ansatt 1. juni 1878.

Thorgersøn, Erik. Toller i Marstrand i 1613-14.

Thorgerssøn, Oluf. Fikk 20. sept. 1618 en lignende bestalling som Anders Pederssøn, se der. Bestalling 30. sept. 1618 til å føre kontroll med innførselen. Kalles tollforvalter i 1662.

Thorkelsen, Rudolf, født 29. april 1832. Bokholder, kjøpmann. Undertollbetjent i Christiania 27. juni 1878.

Thornborg, Frederich Christian. Student. Gått faren tilhånde og «tjent ved pennen» i 10 år. Adjungert kontrollør, veier og måler med suksesjonsrett 23. aug. 1756 i Mandal. Omkom ved skipbrudd i april 1778.

Thornborg, Mathias. Tidligere ansatt ved søe-questhuset. Kontrollør i Mandal 4. juli 1741, bekreftet 28. mars 1747, dertil også adjungert veier og måler sammesteds med suksesjonsrett 26. juni 1747, ansatt 1774. Efterfølger utnevnt 23. aug. 1756 og 24. nov. 1759. Utgått 1779.

Thorne, Christian Frederich, født 10. okt. 1803 i Hølen. Skipsfører, brennevinskontrollør. Undertollbetjent i Larkollen 22. nov. 1851, Moss 17. okt. 1876. Død 20. juli 1884.

Thornes, Johannes. Tollrorskarl i Namsos 1884.

Thornes, Knud Reiersen, født 1779/80. Undertollbetjent i Molde i 1807, overtollbetjent i Kristiansund tolldistrikt 17. mai 1822, Molde 29. nov. 1830 til død 27. feb. 1834.

Thornes, Severin Carl Magnus, født 21. juli 1823. Skipsfører, embedskontorist. Leiet og konstituert undertollbetjent i Aalesund 1856-61, undertollbetjent i Vardø 2. des. 1861, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Vadsø (Vardø?) 15. okt. 1870, forflyttet til Aalesund 26. april 1875.

Thorp, Peter Martin, født 1789. Underoffiser. Undertollbetjent i Skien 1834, Christiania 1838. Død 28. okt. 1856.

Thorstensen, Martin Christian, født 8. sept. 1843. Underoffiser, kontorbetjent ved Nylands Verksted. Undertollbetjent i Fredrikshald 25. juni 1883. Død 3. nov. 1886.

Thott, Henrich. Toller i Sundhordlen (Bergen?) i 1643.

Thott, Peder. Var i 1589 forlenet med Bergenhus len. Nevnt sammesteds også 1596.

Thott, Thage. Ble, som kongens ombudsmann (lensherre eller foged i Marstrand?) og p.g.a. de meget store sildefiskerier som på den tid foregikk i området, anmodet i brev av 19. april 1561 om å «have flittig Indseende med, at vor og Kronens Told og Rettighed der sammensteds ikke forsømmes». (N.R. I, 1523-71, Tegnelser VI 426).

Thouboe, Simon Christian. Kopist i Rentekammeret. Konsumpsjonskasserer i Skien 12. jan. 1784, fra 1785 konsumpsjonsforvalter. Død 1791.

Thrane, Christen Christensen. Handelsmann. Forpaktet ølsisen i Stavanger 1620-26. Toller sammesteds 17. mai 1627, og samtidig sisemester. Var toller i Ryfylke fra 1618. Død 9. mai 1644 (1647).

Thrane, J., født 1780. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1838.

Thrane, Lars Haraldsen, født 1769. Tollbetjent i Christiania i 1801.

Thrane, Niels, født 1614. Ansatt 11 år på Fredriksborg, senere forskjellige fogedbestillinger. Toller i Arendal 19. sept. (aug.) 1656, med konfirmasjon på å beholde stillingen på livstid, bestalling bekreftet 1. juni 1662. Bodde i 1685 i Arendal.

Thrane, Paul Rasmussen, født 22. des. 1714 i Ski. Sersjant, 10 år ved gevorbne regimenter i Norge. Undertollbetjent, visitør i Christiania, stasjonert Holmen i Asker, 13. mars 1742, bekreftet 4. juli 1747. Død sammesteds 17. feb. 1772.

Thrane, Samuel, født 11. nov. 1752. Tollfullmektig på Holmen i Asker. Begravet 24. nov. 1807 i Christiania.

Thrane, Tøger. Konsumpsjonsvisitør i Stavanger i 1681-83.

Thue, Christen, født 1726. Forpaktningssocietets­visitør i Kristiansand i 1768-69, tollbetjent sammesteds 1777. Avskjed 27. jan. 1796. Død 30. mars 1813, 87 år.

Thue, Ernst David Ely, født 1. juli 1811(12) i Tønsberg. Tollkontorist sammesteds 1829 (hos morfaren, E. D. Ely), senere også Moss. Undertollbetjent i Moss 19. feb. 1840, overtollbetjent i Larvik 3. jan. 1857, tollinspektør i Kristiansund 16. feb. 1861. Ridder av St. Olavs Orden. Død 23. sept. 1891 i embedet.

Thue, Frederik Wilhelm, født 7. des. 1741 i Fredrikstad. Forpaktningssocietets­toller i Kragerø i 1767-77, senere konsumpsjonsskriver og skipsmåler sammesteds, kryssinspektør og tollprokurør i Larvik 1776. Kryssinspektør i Langesund (stasjonert Porsgrunn) 1777, konsumpsjonsinspektør i Fredrikshald 24. nov. 1783 (fra 1. jan. 1784), toller og skipsmåler i Kristiansund 23. mai 1790, tollinspektør sammesteds 2. nov. 1791. Flere lokalhistoriske arbeider og belønnet med flere gullmedaljer. Død i embedet 6. juni 1808.

Thue, Johan. Toller i Romsdal. Suspendert av amtmann Nobel 1707.

Thue, Ole. Tollrorskarl I i Porsgrunn. Avskjed før 21. sept. 1843.

Thue, Samuel Andreas, født 21. juli 1771 i Kragerø. Kontorist hos faren, F. W. T., i Fredrikshald og senere Kristiansund. Tollbetjent i Tønsberg 23. mai 1798, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 2. aug. 1821. Død 22. jan. 1824 i Tønsberg.

Thulin, Johan. Lakei hos dronning Sophia Amalie. Lenge (fra 1669?) tollbetjent i Trondhjem. Søkte avskjed 23. mai 1702.

Thulin, Napoleon Julius, født 9. juli 1828. Kopist i Finans- og tolldepartementet. Undertollbetjent i Bergen 23. juni 1874, Christiania 27. juni 1878, overtollbetjent i Stavanger 13. feb. 1882.

Thulivius, Johan. Lakei. Var overtollbetjent i Trondhjem 10. mars 1710 da han ble pensjonert.

Thurberg, Niels. Tollbetjent i Lillesand i 1777.

Thurmann, Anders. Tollbetjent i Holmestrand 20. nov. 1670.

Thurmann, Jonas Eriksen. Tollinspektør og kontrollør i Molde i 1749. Konstituert toller i Molde 1752. Død før 5. mai 1767.

Thye, Mathias. Løytnant. Tollkasserer i Stavanger 5. nov. 1794. Avskjed 20. des. 1797 p.g.a. dårlig syn og helbred. Pensjon 150 riksdaler.

Thygesen, Halvor, født 1819. Tollrorskarl på Mærdø, ansatt 1838.

Thygesen, Hans. Toller i Sundhordlen i 1613-21.

Thygesen, P., født 1770. Undertollbetjent i Stavanger i 1838, i Sandnes til 1833.

Tiberg, Hans Jensen. Toller i Hardanger (Sundhordlen) i 1651. Død før 5. feb. 1653.

Tiberg, Isak, født i Finland 1828. Handelsmann. Tollrorskarl i Vadsø 18. aug. 1867.

Tidemand, Christen, født 1780. Ex. jur., i 1798 på sønnenfjellske kontor, kammersekretær, siste 6 år i kronprinsens sivile departementskontor. Tollinspektør i Mandal 20. mars 1805. Kammerråd. Død i embedet 26. april 1838, 59 år og 3 måneder.

Tidemand, Peter, født 30. nov. 1754(55) i København. Student, drev en tid en pennefjærfabrikk sammen med bror i København, men ikke nok for to. Kammersekretær. Kontrollør, veier og måler i Mandal 11. mai 1778, tollinspektør sammesteds 5. nov. 1794 til død i embedet 2. feb. 1805.

Timmermann, Per. Strandfoged østenfjords (Christianiafjorden) 15. april (11. juli) 1682.

Tippen, Gulbrand Martinus Sivert Abrahamsen, født 29. jan. 1851. Underoffiser, kontorbetjent. Tollrorskarl i Aalesund 8. juli 1878.

Tiveed (Tveed), Boy Peder, se Tvedt, Boy Peder.

Tjersland, Bernt Andreas Abrahamsen, se Abrahamsen, Bernt.

Tobiassen, Andreas. Undertollbetjent i Drammen 2. april 1708. Avskjed 10. aug. 1722.

Tobiassen, Torkild, født 1809. Tollrorskarl i Mandal-Kleven i 1876, leiet 19. feb. 1848, fast ansatt 1. aug. 1849.

Tobiesen, Christen, født 1660. Kjøpmann, stadsløytnant i Christiania. Tiendeinspektør sønnenfjells. Tollinspektør sønnenfjells 11. sept. 1700 (1. jan. 1701) og fra 14. (21.) mars 1705 samtidig også toller i Christiania. Tollinspektørembedet opphevet 1. okt. 1707. Død i Bragernes 22. april 1713.

Tobiesen, Fredrik W. C., født 25. sept. 1820. Styrmann, leiet og konstituert tollrorskarl og undertollbetjent i Stavanger tolldistrikt 1849, tollrorskarl i Egvaag 9. feb. 1852, Lister 11. mai 1852. Utgått 1859.

Tobiesen, Hans. Kongelig lakei. Adjungert visitør og tollbetjent, veier og måler i Christiania 19. mars (6. aug.) 1698, tiltrådt 30. jan. 1700. Død før 1. mai 1706.

Tobiesen, T. Tollrorskarl II i Farsund 1859-68.

Tobiesen, Tobias. 8 år i Rentekammerets bokholderikontor. Tiendevisitør i Drammen 10. aug. 1722, bekreftet 4. mai 1731. Død før 6. juni 1746.

Toft, Abraham, født ca. 1812. Tollrorskarl i Arendal, ansatt 1837.

Toftgaard, Hans Adolf, født 1726. Forpaktningssocietets­tollinspektør i Kristiansund og Trondhjem i 12 år. Tollbetjent i Sandviken 8. mai 1780, Nøstet 1800. Død før 14. feb. 1806.

Togstad, Ole, født 25. des. 1829/30. Gårdbruker, tjener. Tollrorskarl i Christiania 4. jan. 1864.

Toldorph, Anders Nielsen. Foged i Lister og samtidig strandfoged sammesteds 16. feb. 1674, bekreftet 11. juni (juli) 1701. Nevnt som toller sammesteds 19. sept. 1685.

Toldorph, Christian. Toller i Arendal(?), nevnt omkring 1741.

Tollefsen, Christopher. Tollrorskarl i Holmestrand, 36 år i 1776.

Tollefsen, Govert N.(?). Tollrorskarl i Lillesand i 1844.

Tollefsen, J., født 1775. Tollrorskarl i Christiania i 1807, ansatt 1801.

Tollefsen, Johan August, født 22. sept. (okt.) 1845. Underoffiser i marinen. Konstituert tollrorskarl i Christiania 1873, fast ansatt 1. juli 1874.

Tollefsen, Lars, født 1841. Skipsbyggmester. Konstituert tollrorskarl i Tvedestrand 1887.

Tollefsen, Lars, født 1791. Tollrorskarl i Holmestrand i 1823, tjenestetid 2½ år.

Tollefsen, Ole Andreas, født 28. aug. 1854. Sjømann. Tollrorskarl i Porsgrunn, ansatt 20. sept. 1883.

Toller, Niels. Toller og viselagmann i Tønsberg, nevnt 25. mai 1667.

Toller, Niels, (Nordmøre), se Christensen, Niels.

Toller, Niels Nielsen. Fra Haderslev. Stiftsskriver i Akershus. Forpaktet toll og sise i Akershus len 11. sept. 1620. Toller i Christiania 1625 og fra 1629 samtidig borgermester og slottsskriver på Akershus. Død 8. jan. 1642.

Tollevsen, Frederik, født 17. juni 1836. Sjømann. Tollrorskarl i Kristiansund 1. juli 1872.

Tollevsen, Ole, født 1789(92). Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 7. sept. 1818.

Tollevsen, Halvor. Tollrorskarl i Trondhjem i 21 år, toll- og kryssbetjent i Tyrhaug 20. sept. 1797, tollbetjent i Kristiansund 5. aug. 1811, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 18. juli 1825. Død 18. jan. 1836 i Trondhjem, 97 år.

Tommesen, Hans. Tollinspektør og kontrollør i Kristiansund i 1749.

Tonnewig, Lars Christian. Tollbetjent i Buch van Raa 20. juni 1769, tidligere konstituert sammesteds. Død før 11. sept. 1784.

Tonning, Henrik, født 1731 i Trondhjem. «Dr. med.» (i Uppsala). Forøvrig en noe vidløftig og angivelig fuktig herre. (Jfr. Chr. Thaulow: Personalhistorie for Trondhjem og omegn, side 509). Tollbetjent i Kristiansand 16. des. 1776, kryssinspektør i Skibnesset 3. (17.) mars 1777, ekspedisjonsbetjent og taksadør i Trondhjem 1781. Avskjed 1787. Død (som pensjonist) 1796.

Tonning, Henrik. Tollbetjent og visitør i Drammen 17. mai 1697, bekreftet 27. jan. 1700 og 4. mai 1731. Efterfølger utnevnt 16. feb. 1724. Begravet i Strømsø 15. nov. 1734, «80 år og nogle dage».

Tonning, Niels Albert Vogt, født 1814. Kjøpmann i Aalesund. Måler og veier og vraker i Aalesund i 1838. Konstituert tollkasserer sammesteds 1839 til 1841. Undertollbetjent i Kristiansand 11. des. 1847, overtollbetjent i Arendal 25. feb. 1860, Bergen 29. mars 1862, overtollbetjent og forrettende tollinspektør og tollkasserer i Haugesund 1872. Utga 1860 «Mercantil Calender for Norge». Avskjed 28. mai 1881. Død 1897.

Tonning, Peder Olsen, født 14. jan. 1782 i Indviken, Stryn. Tolloppebørselsbetjent og postmester i Aalesund 10. jan. 1832 (postmester fra 1812). Stortingsmann 1814. Død i embedet 4. mai 1839 (1829).

Torbersen, Torfin (Torsten), født sept. 1762. Konsumpsjons- og undertollbetjent i Christiania, leiet og konstituert 1795, fast ansatt 1798. Død 25. okt. 1829.

Toresen, Oluf. Tollbetjent i Christiania, arrestert november 1706 som F. Jørgensens medskyldige.

Torgersen, Bærulf (Bernt), født 19. jan. 1835. Leiet tollrorskarl 1855, tollrorskarl i Helgeroa 15. okt. 1864.

Torgersen, Erik, født 1806/07. Fanejunker. Var med blant de i 1849 til Slesvig utskrevne tropper. Undertollbetjent i Trondhjem 16. aug. 1849. Død 1882.

Torgersen, Helge, født 1787. Tollrorskarl i Larkollen i 1810, ansatt 1809.

Torgersen, Johannes, født 1803. Kommandersersjant på Vardøhus. Undertollbetjent i Risør 1849, Trondhjem 20. juni 1861 til død 26. sept. 1875.

Torgersen, Martin, født 4. feb. 1823. Kryssrorskarl, tollrorskarl i Moss i 1872, ansatt 23. nov. 1862.

Torgersen, Niels. Tollrorskarl i Bergen. Avskjed 12. juli 1844.

Torgersen, Ole, født 1775. Undertollbetjent i Skien i 1811, ansatt 1801.

Torjusen, Erik, se Thorgerssøn, Erik.

Torjusen, Søren, født 5. okt. 1826. Vognmann. Tollrorskarl i Kristiansand, leiet 28. april 1855, fast ansatt 5. mai 1864.

Torkelsen, Anders. Tollrorskarl og undertollbetjent i Bergen fra 7. juni 1820.

Torkelsen, Tønnes, født 11. nov. 1822. Sjømann. Tollrorskarl i Bergen i 1866, ansatt 1. juni 1855.

Torkelsen, Waldemar. Overvraker i Trondhjem i 1768-69.

Torkildsen, Amund, født 1810. Sjømann. Tollrorskarl. Tollrorskarl i Risør, ansatt 13. april 1842. Utgått 1879.

Torkildsen, Christian, født 1784/85. Sjømann i 16 år, hvorav 4 i marinen. Tollrorskarl, undertollbetjent i Kristiansand, ansatt 13. april 1812. Utgått 1862?

Torkildsen, Hans Eilert, født 11. juli 1816. Ex. jur., stiftsfullmektig i Christiania. Undertollbetjent i Namsos 13. juni 1853, Christiania 2. des. 1858, overtollbetjent sammesteds 8. sept. 1869.

Torkildsen, Lars, født 1798. Tollrorskarl i Stavanger, ansatt 1815. Var undertollbetjent sammesteds i 1846.

Torkildsen, Niels. Lensmann 1598-1645. Havnefoged på Sunde. Oppebærer tollen i Flekkefjord i Quinisdalsfjord i 1605-15. Død ca. 1650.

Torkildsen, Ole Christian, født 1808. Tollrorskarl i Tvedestrand, ansatt 1837.

Torkildsen, Poul, født 1745 i København, døpt 8. des. samme år. Ex. jur. Overkrigskommisær. Justisråd. Toller og konsumpsjonsforvalter i Kragerø 26. mai (sept.) 1790, samtidig også postmester fra 17. jan. 1795, tollinspektør sammesteds 1. mars 1797. Søkte avskjed 7. okt. 1798. Død 5. jan. 1819 i Stavanger.

Torkildsen, Reier, født 1804/05. Kjøpmann. Tollrorskarl i Studsholmen 1832, undertollbetjent sammesteds 9. mars (aug.) 1849. Avskjed 1877.

Torkildsen, Sven, født 1813. Tollrorskarl i Risøbank, ansatt nov. 1856. Var i tjenesten i 1886.

Torkildsen, Søren. Tollrorskarl i Langesund, 38 år i 1776.

Torstensen, Anders, født 1760. Tollrorskarl på Mærdø i 1809.

Torstensen, Anders, født 1763. Tollrorskarl i Stathelle i 1808, ansatt 1802.

Torstensen, Jacob Fredrik Blankenberg, født 1851. Tollkontorist. Undertollbetjent i Kristiansund 28. juni 1878. Utgått 1880.

Torstensen, Knud. Tollskriver, nevnt 13. jan. 1733 i Kristiansand.

Torstensen, Samuel. Tollrorskarl i Christiania. Død 30. mars 1838, 44 år og 3 uker gammel.

Torstensen, Thomas, født 1769. Tollrorskarl i Grimstad i 1809, ansatt 1807.

Torstensen, Torsten, født 10. des. 1819. Sjømann. Tollrorskarl i Aalesund, ansatt 21. des. 1850.

Torstrup, Lauritz Peter, født 1803. Fullmektig i Revisjonsdepartementet. Toll­oppebørsels­betjent i Sogndal 20. nov. 1837, forflyttet til Aalesund 17. okt. 1839 (tiltrådt 1. juni 1840), tollkasserer sammesteds 31. aug. 1847. Død i embedet 17. april 1856.

Torsø, Mathias Christian, født 25. nov. 1860. Tollkontorist i Kristiansand 14. juli 1875, fullmektig 1879.

Tostad, Ole Andreas, født 1805. Leiet tollrorskarl i Stavanger, ansatt juni 1845.

Tostrup, Erik. Overskipsskriver under krigen, senere assistent hos proviantforvalteren. Opplagsskriver og taksadør i Trondhjem 17. mai 1725. Død 19. nov. 1725.

Tostrup, Hans, født 1719. Kontrollør i Mandal. Begravet 23. aug. 1779.

Tostrup, Mathias Christensen. Kammertjener i 18 år hos overkammerjunker von der Lühe. Visitør i Kristiansund 10. des. 1742, men ble fortrengt av Hans Bay. Tollbetjent og visitør i Fredrikstad 16. aug. 1746-66.

Touscher, Daniel, født 1720. Fullmektig hos amtmann Hammer, prokurator i Stavanger. Kontrollør og undervisitør i Egersund 13.(23.) okt. 1779, tolloppsynsbetjent sammesteds 18. juli 1798. Død i embedet 9., begravet 14. nov. 1801.

Tragathon, Knud, født 1796/97. Underoffiser. Undertollbetjent i Arendal 17. nov. 1824 til 1862.

Tralow, Samuel Hansen, født i Danmark 1650. Ekspektansetoller, inkvisitør og tiendeskriver i Holmestrand 25. mars 1684, kontrollør sammesteds 18. des. 1686, tiltrådt toller 1696. Bekreftet 30. des. 1699. Død i embedet 13. nov. 1713.

Tranberg, Allexander Fredrik. Veier og måler i Trondhjem 19. april 1684.

Tranberg, Key Bertelsen. Veier og måler i Trondhjem 13. feb. 1674. Efterfølger utnevnt 8. aug. 1675.

Tranekjær, Lauritz, født 1763. Tollprokurør på Østlandet (bosatt på Moss) 19. mai 1813. Død 28. juni 1830 på Moss.

Treider, Andreas, født i Norge. Gårdbruker, handelsmann. Kontrollør og konsumpsjons-betjent i Kragerø 1779, overkonsumpsjons­betjent i Arendal (stasjonert Merdø?) 26. juli 1785, tollbetjent sammesteds 1798. Avskjed 18. nov 1801.

Treider, Hans Larsen, født 1775. Undertollbetjent i Bergen i 1813, ansatt 1804. Død 8. jan. 1820, 44 år og 3 måneder.

Treschow, Albert, født 1720 i Moss. Forpaktningssocietets­tollinspektør og konsumpsjonsskriver i Fredrikshald i 18 år. Overtollbetjent sammesteds 1777. Død 24. feb. 1783.

Treschow, Gerhard, født ca. 1659. Sekretær hos stattholderen 20. nov. 1661. Toller i Christiania 8. des. 1687. Søkte avskjed fra 31. des. 1695 og efterfølger utnevnt samme dato. Død 1719.

Treschow, Herman, født i Stege 8. jan. 1665. Kjøpmann. Generaltollforvalter i Trondhjem 8. juni 1708. Var samtidig postmester. Tidligere forpakter sammesteds. Avskjed før 3. okt. 1718. Død 16. april 1723 på sin eiendom Lade.

Treu, Carl Sigismund, født i Akershus. Kondisjonerte hos flere fogeder. Kontrollør i Stavanger, tollbetjent i Mandal 5. nov. 1794. Død sammesteds 9. juni 1796.

Treu, Lorentz Frederik (Ferdinand?), født 26. jan. 1784(86). Kontorist. Undertollbetjent i Mandal 1. okt. 1820, Tønsberg 30. sept. 1822, Mandal 3. juli 1823 til død 3. nov. 1860.

Tribler, Johan Henrich, født 1765. Tjeneste i tollvesenet fra 1785? Tollbetjent i Sandefjord, ansatt 24. nov. 1811, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 11. sept. 1824. Død før 3. april 1826.

Trolle, Nils. Forleningsbrev 1656, som vanlig med toll og sise, på Akershus len. Nevnt sammesteds også 1659.

Trommestad, Tom Adolf, født 18. juni 1855. Styrmann. Tollrorskarl og undertollbetjent i Mærdø-Homborgsund, leiet 16. aug. 1881, fast ansatt 1. mai 1886.

Tronsen, Lars Harald, født 1772. Undertollbetjent i Christiania i 6 år, tollbetjent i Filtvedt 2. juni 1802 til 19. des. 1809.

Trostad, Halvor Pedersen, født 1764. Undertollbetjent i Fredrikstad i 1811, ansatt 1. aug. 1801.

Truchses, Carl, født 1827. Kontorist i Kristiansand. Undertollbetjent i Risør 10. okt. 1859, Kristiansand 7. juni 1866. Død 25. mai 1876.

Truchses, Gotfried Andreas. Kontrollør og undertollbetjent i Kristiansand 22. juni 1761. Død april 1777.

Truelsen, Jens. Tollrorskarl i Drammen, 51 år i 1776.

Truelsen, Lars. Tollrorskarl i Drammen, 52 år i 1776.

Truelsen, Oluf. Forpaktningssocietetstoller i Tønsberg 1622-23.

Truelsen, Peder. Sorenskriver i Orkdal 1623 til avsatt 14. mars 1633. Tollbetjent i Nordmøre 2. juni 1669.

Tscherning, Carl August, født 1805. Underoffiser. Undertollbetjent i Porsgrunn 24. aug. 1855. Utgått 1874. Død 8. mai 1891.

Tscherning, Johan Henrich William Eilert, født 1803. Materialforvalter ved Botsfengslet. Undertollbetjent i Risør 12. jan. 1853, Porsgrunn 17.(18.) aug. 1859. Utgått 1868.

Tullin, Johan. Overtollbetjent og taksadør i Trondhjem 30. juli 1669, overtollbetjent sammesteds 28. juni 1670, tollbetjent sammesteds 29. jan. 1698. Efterfølger utnevnt 11. des. 1677 og 8. sept. 1685. Nevnt som forhenværende tollbetjent i Trondhjem 5. mai 1703. Død 22. nov. 1715 (som rådmann) i Trondhjem.

Tuxen, Michael Sundt, se Fasting, Michael Sundt Tuxen.

Tvedt, Bernt Johannesen, født 1798. Tollrorskarl i Bergen 4. feb. 1834. Død 20. mars 1837 i Mosterhavn.

Tvedt, Boy Peder, født i Trondhjem. Toller i Lillefosen 1751-76, ekspedisjonsbetjent og taksadør i Trondhjem 1. jan. 1777 til død 1781.

Tvedt, Frans. Toller og stadsmegler i Kristiansund omkring 1770.

Tvedt, Peter Johansen, født 1783. Undertollbetjent i Bergen i 1823, ansatt 1816. Død 31. des. 1835, 53 år.

Tveten, Hans, født 1767. Undertollbetjent i Sandefjord 12. mars 1803-30.

Tvethe, Niels Magnus, født 1780/81. Undertollbetjent i Christiania i 1823, tjenestetid 16 år, overtollbetjent i Stavanger 16. okt. 1833 til død 17. des. 1841.

Tygel, Isac, født 1773. Var tollrorskarl i Kristiansund i 1822, ansatt 1815.

Tyrholm, Hans Larsen, født ca. 1708 i Fredrikstad. Var visitør sammesteds 1768-69. Nevnt 14. mai 1768 som tollskriver i Kragerø. Begravet 19. jan. 1770.

Tyrholm, Hans Ulrik. Forvalter i Trondhjem i 1670-80, senere generaltollforvalter. Nevnt som toller sammesteds (og president) 1692. Død i 1720-årene.

Tyrholm, Niels Hansen, født ca. 1704. Postmester og veier og måler 1750-61 i Fredrikstad. Død 2. juni 1759.

Tyvold, Andreas, født 23. mars 1834. Tollkontorist. Undertollbetjent i Vardø 11. juni 1873, Bergen 23. juni 1874.

Tøche, Frants. Tollskriver i Langesund-Drammen. Død før 20. mai 1652.

Tøgersen, Lorentz, født 28. nov. 1857. Sjømann. Leiet tollrorskarl i Fredrikshald 19. april 1884.

Tønder, Andreas. Toller i Søndhordland 7. mars 1699. Suspendert 10. nov. 1703 (vel for kortere tid). Var nemlig fortsatt toller sammesteds da han 16. des. 1707 og 20. sept. 1709 ble utnevnt til foged i Senjen og Tromsø. Død i Bergen 20. juni 1743.

Tønder, Christian. Visitør i Kragerø i 1760. Død 1770.

Tønder, Christopher Nielsson, født i Tønderen 20. jan. 1587. Kaptein, foged i Namdal, senere 1620-47, Nordmøre. Nevnt som tollbetjent (konstituert?) sammesteds 1633. Toller i Lille-Fosen 1647 til død 31. des. 1656. Bodde på Bræmsnes gård, hvor tollbod holdtes.

Tønder, Hans Christophersen. Toller over Nordmøre 14. nov. 1658, tollinspektør nordenfjells 1674, overtollinspektør sammesteds 1675-76.

Tønder, Jacob Giønge. Byfoged 1773 og samtidig veier, måler og vraker i Kragerø 1782-91.

Tønder, Jacob Lorentz, født i Kragerø. Adjungert og konstituert tollbetjent hos sin far P. T. i Kragerø i 1766. Nevnt sammesteds 1769.

Tønder, Ole. Ex. jur., volontør i Rentekammeret. Tolloppebørselsbetjent i Sogndal 7. april 1802. Død 19. jan. 1803, 37 år.

Tønder, Paul, født 1701. Hos forpaktningssocietetet. Tollbetjent i Nøsted 1. jan. 1765. Død før 21. feb. 1769.

Tønder, Peter, født 1699 i Stavanger. Skrivekarl hos fogeden i Ryfylke. Byfoged i Kragerø og samtidig kontrollør og tollbetjent 10. juni 1720, bekreftet 4. mai 1731 og 28. mars 1747. Begravet 2. juni 1770.

Tønder, Peter Christophersen. Kommisarius. Toller i Trondhjem 20. april 1677. Nevnt sammesteds til 1691. Amtmann i Nordland 1692. Død i embedet på sin gård Dynæs (Dønnæs) 1. juni 1694.

Tønder, Thor Andersen. Tollbetjent på Valderhaug 17. nov. 1710. Død 13. april 1738.

Tønnes, Tobias, født 1804. Leiet kryssrorskarl i flere år, konstituert tollrorskarl i Sogndal 7. aug. 1840, Bordhaug 1. april 1855.

Tønnesen, Cornelius, født 1772. Tollrorskarl i Mærdø 1795. Død før 8. aug. 1839.

Tønnesen, Eilert, født 14. april 1816. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Moss 1850.

Tønnesen, Hans. Skipsfører. Leiet tollrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 1. juni 1871.

Tønnesen, Ole Andreas, født 11. aug. 1833. Handelsmann. Tollrorskarl i Stavanger 1. des. 1869.

Tønnesen, Rasmus. Ansatt veier i Drammen 21. august 1669.

Tønnesen, Rasmus. Overmåler i Bergen, nevnt 15. mars 1757.

Tønnesen, Tønnes Andreas, født 1814. Tollrorskarl i Flekkefjord i 1853, ansatt 14. jan. (1. mars) 1837. Avskjed 1865.

Tønnesen, Tønnes Johannes, født 1808-09. Tollrorskarl i Korshavn 1. juli 1832, undertollbetjent sammesteds 12. aug. 1842, Arendal tolldistrikt 1849, Egersund 1850 til død 7. mars 1881.

Tønsberg, Carl Andreas. Tollbetjent i Arendal i 1823, ansatt 1815.

Tønsberg, Christen Hansen. Tollbetjent i Bagholm 22. mars 1723.

Tønsberg, Niels Christian, født 22. okt. 1745 i Dale i Sunnfjord. Sersjant. Tollbetjent i Arendal 1777 til død 13. juni 1806.

Tønsberg, Niels Christian, født 1813 i Bergen. Ex. jur., forlegger, generalkonsul. Tollkasserer i Tvedestrand 1. aug. 1861. Avskjed 30. juni 1874. Ridder av Dannebrogsordenen, ridder 1. klasse av Bayerske St. Michaels Orden, ridder av Spanske Carl IIIs Orden, ridder av Würtembergiske Frederiks Orden, ridder 1. klasse av Neapolitanske Frants den førstes Orden, ridder 3. klasse av Hannoveranske Guelfer Orden og ridder av Badenske Zähringer Løve Orden.

Tønsberg, Samuel. Toller i Holmestrand i 1700.

Tørring, Niels. Forpaktningssocietets­overvisitør. Kontrollør og konsumpsjonsbetjent i Fredrikstad 1779 til død 28. okt. 1802.

Taarmarch, Søren. Tidligere i arveprinsens tjeneste. Kontrollør i Stavanger 15. nov. 1740 til pensjonert 1749, bekreftet 7. mars 1747. Kontrollør mot forpakterne sammesteds 19. mai 1759. Død 1764.

Taarvig, Johan Christopher, født 1812 i Christiania. Skipsfører. Tollrorskarl og konstituert undertollbetjent i Grimstad 1836, konstituert undertollbetjent i Lyngyr 1842, fast ansatt 12. april (1. mai) 1844. Død 21. nov. 1871.  

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

Uchermann, Fredrik Stang, født 5. des. 1844. Utskiftningsassistent. Assistent ved Kongsvinger grenseoppsyn 1870, undertollbetjent i Kristiansand 22. juni 1876.

Uchermann, Johan Kristian Tellefsen Blix, født 2. nov. 1864. Tollkontorist. Tollrorskarl i Vardø 1. juli 1885.

Uchermann, Lauritz Leganger, født 13. mai 1834. Væreier i Lofoten. Assistent ved Kongsvinger grenseoppsyn. Undertollbetjent i Tromsø 4. sept. 1869, Christiania 22. mai 1875, men ikke tiltrådt, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Vardø 24. aug. 1875. Død i embedet 22. juli 1913.

Udbye, Bersvend Jensen, født i Norge. Undertollbetjent i Trondhjem 1. jan. 1777 til død før 24. aug. 1788.

Udbye, Ole, født 1786/87. Tollrorskarl i Trondhjem i 1846, ansatt 1819.

Udø, Wilhelm Thore Jacobsen, født 20. mars 1855. Tollrorskarl i Kleven i 1887, ansatt 2. des. 1880.

Ueberwasser, Henrich. Forpaktningssocietetstoller i Porsgrunn (over hele Langesund distrikt) i 1768-69. Legatstifter, gavebrev av 26. april 1784.

Uhlenstein, Carl Ulrik von. Løytnant. Var overtollbetjent i Bergen i 1741. I tjenesten fra 1738. Var klokker i Fana 1749-51.

Ulfeldt, Jacob. Forleningsbrev, som vanlig med toll og sise, på Reins Kloster 1650.

Ulfeldt, Knud. Anbefalt som toller i Tønsberg lens tolleri i 1646, efter Hans Hvid.

Ullern, Knud Olsen, født 1765/66. Undertollbetjent i Drammen i 1811, ansatt 1809.

Ullitz, Johan Fibiger, født 1764. Undertollbetjent i Tønsberg, konstituert ekstratollbetjent og kryssbetjent sammesteds 1. juli 1804, utnevnt 18. okt. 1805. Avskjed 1. aug. 1812.

Ullrich, Hans. Fullmektig i Trondhjem, toller sammesteds juli 1691, bekreftet 29. jan. 1698, forpaktningssocietetstoller sammesteds fra 1704. Død i Trondhjem 18. juli 1707. Hans enke, Cathrina («en velholden Qvinde, hendes Afgud er Penge»), fikk forvalte forpaktningssocietets­stillingen inntil videre. Hun døde 12. des. 1722.

Ulrichsen, Fredrik Bernhard, født 9. sept. 1823. Kanonér i det sjømilitære korps. Undertollbetjent i Horten 19. juni 1868.

Ulriksen, Anton, født 1821. Underoffiser i marinen og fyrvokter på Valderhaug. Undertollbetjent i Kleven 17. des. 1860. Druknet 7. sept. 1867.

Undahl, Anders Jonssøn. Innflyttet fra Halmstad, født ca. 1580. Handelsmann. Toller i Audnedal - Flekkefjord, bodde på Snig, Underøen, om vinteren i Kristiansand, ca. 1630 til 1650. Ble 7. juni 1635 samtidig utnevnt til tollskriver i Lister. Død 1651.

Undahl, Georg Albert, født 1705 i Kristiansand. Stud. theol. Konstituert veier, måler og vraker i Arendal 1742-48, kontrollør og visitør i Moss 14. okt. 1749, toller og samtidig postmester sammesteds 9., bestalling 17. aug. 1771. Søkte 8. mai 1779 om å få adjungert Hans Davisen Christie, som bød 3000 riksdaler for posten, men det ble ikke innvilget. Død 30. mai, begravet 5. juni 1779.

Undeland, Michel Monsen, født 16. jan. 1807. Tjener. Tollrorskarl i Bergen i 1886, ansatt 22. mai 1833.

Unger, Hans, døpt i Kongsberg 18. aug. 1769. Skipsfører i 23 år, månedsløytnant. Konstituert undertollbetjent i Drammen 12. nov. 1821, ansatt 13. feb. 1823. Død 1. aug. 1835.

Urbye, Andreas Tostrup, født 28. feb. 1787. Månedsløytnant. Konstituert tollbetjent i Egvåg 16. feb. 1818. Fyrinspektør på Rundø 1831. Overtollbetjent i Fredrikshald 27. juli 1842. Avskjed 29. jan. 1849. Død 27. feb. 1851(50).

Urbye, Claus Andreas, døpt 20. nov. 1737 i Lunde. Forpaktningssocietets­visitør i Farsund i 1771, tollbetjent i Egvaag, ansatt ultimo 1776, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 24. april 1818. Død 29. sept. 1818, 81 år.

Urne, Christopher. Toller på Moss i 1633-36. Forleningsbrev 1658, som vanlig med toll og sise, på Halsnø Kloster og Hardanger len.

Urne, Eilert. Leverte regnskap for Skien (Langesund) 1630, nevnt i «Kragevik» 5. juli 1635.

Urne, Fredrik. Forleningsbrev på Trondhjems len 1642. Var toller i Trondhjem i 1653-56.

Urne, Johan. Tollbetjent (fullmektig?) i Fredrikstad, ansatt 1. des. 1597.

Urne, Sivert. Forleningsbrev, som vanlig med toll og sise, på Bratsberg len 1650. Nevnt også 1656.

Ursin, Johan, født 1826. Handelsmann. Leiet undertollbetjent og leiet kryssbetjent i Tromsø (stasjonert Harstad?), ansatt 1869.

Usler, Arne, født 1778. Tollrorskarl i Porsgrunn i 1823, ansatt 1820.

Utne, Morten Andreas, født 1806. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 22. mai 1833.

Utrecht, Lucas. Tollbetjent i Porsgrunn, nevnt 1701.

Uttermark, Gregers. Toller i Hermensund (Harnesund?) 29. sept. 1572. Nevnt sammesteds også 1574.

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

Valentin, Johan. Ekspektansetoller i Larvik 6. mars 1676.

Valentinsen, G., født 1810. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1847.

Valentinsen, Peder Schrøder, født 1763. Kryssbetjent i Bergen i 1823, ansatt 1795. Senere tollbetjent? Død i Sandviken 2. jan. 1834.

Valentinsen, Valentin Christian, døpt i Stavanger 11. juli 1741. Overmåler i Bergen 1763 til død 1786. Kanselliråd.

Valentinsen, Valentin Michelsen, se Michelsen, Valentin.

Valeur, Abraham, født 1776/77. Marinekaptein. Kryss- og undertollbetjent på Mærdø, ansatt 1828. Ridder av Dannebrogsordenen. Død i Arendal 10. april 1838.

Vendelbo, Hans Hansen. Konstituert toller i Risør 20. april 1715.

Vibe, Jens Jensen. Bekreftet veier, måler og vraker i Kragerø 5. sept. 1685.

Vicumb, Niels. Tollskriver i Bergen. Nevnt 31. okt. 1718.

Viig, Hans Olsen, født 23. des. 1844. Tollkontorist. Undertollbetjent i Mandal, ansatt 13. aug. 1880, tiltrådt april 1881.

Villumssøn, Didrik. Jfr. innledningen, avsnitt «Toller».

Vogh. Visitør i Risør. Død 1767, 42 år gammel.

Vogt, Lorents Juhl, født 28. april 1825 i Christiania. Cand. jur., byråsjef i Finans- og tolldepartementet. Tollinspektør i Fredrikshald 23. sept. 1865. Stortingsmann 1868-70, 1874-76 og 1877-79. Medlem av flere kommisjoner. Ridder av St. Olavs Orden. Avskjed 1. juni 1901. Død i Sandefjord 3. juli 1901.

Voigt, David, født 1673. Stiftsskriver i Stavanger amt, «uten brød siden 1723 da kirkene ble solgt», skriftlig løfte av kongen om brød. Var en tid postmester i Stavanger. Toller på Moss 27. aug., tiltrådt 1. nov. 1726, bekreftet 16. mars 1731 og 28. feb. 1747. Avskjed 9. sept. 1749 (77 år gammel). Død 1751.

Voigt, David Gottlieb, født i Stavanger, døpt 28. des. 1711. Tjent i mange år på adskillige steder. Adjungert sin far, toller i Moss, 12. nov. 1746. Utnevnt toller i Moss 25. aug. 1749. Begravet i Moss 2. nov. 1757.

Voigt, Hans Fredrik, født 3. okt. 1837. Assistent ved jernbanens materialkontor. Under­toll­betjent i Kragerø 9. okt. 1883.

Voigt, Johan Henrik, døpt 5. aug. 1710 i Christiania. Mange års tjeneste i kommisariats­forretninger og sist bokholder ved feltkommisjonen. Tiendevisitør i Drammen 2. okt. 1752. Død ca. 1. okt. 1764 i Strømsø.

Vold, Gunder. Undertollbetjent i Bergen i 1767.

Vaal, Morten Benjamin, født 1816. Politibetjent. Undertollbetjent i Drammen 29. mars 1862, Christiania 28. des. 1867. Død 27. mai 1874.

Vaaler, Ole Larsen, født 16. sept. 1836. Overkonstabel i artilleriet. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1874.  

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

Wackenitz, Philip Leopold, født 1736. Oberst, kammerherre. Generaltolldirektør i Trondhjem (hvorunder også Kristiansund og Molde) 1. jan. 1777. Død i embedet 21. mai 1800.

Wadel, Arent Alexander, født 5. mai 1762 i Vardø. Overassistent og den første bestyrer (1784) av den grunnlagte oktroihandel på Mortensnes. Konstituert kontrollør i Vardø i 3 år (under Sigholts opphold i København), utnevnt 21. sept. 1796, forflyttet til Hammerfest 18. okt. 1805, toller i Tromsø, utnevnt 12. sept. 1811, overtok feb. 1812. Tok avskjed med pensjon 15. mai 1813. Død i Tromsø 26. feb. 1824.

Wadel, Carl Andreas Falk, født 26. april 1800 i Maasøy. Kjøpmann, lensmann i Vardø. Undertollbetjent og samtidig havnefoged, mønsterskriver og losoldermann i Hammerfest 1841, overtollbetjent i Kristiansund 13. juli 1855. Død 1861/62.

Wadum, Knud. Student. Tollbetjent i Stavern 1777. Avskjed 7. nov. 1781.

Wagel, August, født 1810. Tidligere forrettende undertollbetjent. Undertollbetjent i Larvik 9. aug. 1849 til død 3. juli 1874.

Wagel, Lauritz, født 1. juni 1776 i Christiania. Major. Konstituert tollkasserer i Fredrikshald 11. nov. 1815, tollinspektør i Tønsberg (bosatt i Larvik) 18. jan. 1820, distrikts­tollinspektør 22. april 1824. Avskjed 12. okt. 1843. Død i Larvik 23. april 1847.

Wagner, Rasmus. Konsumpsjonsbetjent i Trondhjem 1777-79.

Wahl, Bendix. Cand. jur. Tollfullmektig i Porsgrunn. Nevnt i ansøkning 24. jan. 1795 (fullmektig i 11 år).

Wahl, Christian Larsen, født 3. des. 1824 i Flekkefjord. Sjømann, handelsmann. Konstituert tollrorskarl i Flekkefjord 3. april, ansatt 2. aug. 1862, undertollbetjent i Svelvik 23. juni 1874, Flekkefjord 2. juli 1881.

Wahl, Nils Christian, født 19. april 1794(95) i Trondhjem. Styrmann. Tollrorskarl i Trondhjem, undertollbetjent sammesteds 10. jan. 1844. Død 7. feb. 1870.

Wahl, Oluf Pedersen, født 26. mars 1716 i Kristianshavn. 14 år ved det nordenfjellske tollkontor. Overtiendeskriver, kobbertollforvalter og visitør i Ilen 6. des. 1743, bekreftet 21. feb. 1747. Kammerassessor. Død 28. okt. 1779.

Wahlberg, Halvor Hansen, født 2. aug. 1812. Standardjunker. Undertollbetjent i Molde 13. nov. 1845 til død 28. mai 1878.

Walde, Oluf. Avla regnskap for Krokstad 1612/13.

Walkendorf, Henning. Forleningsbrev 1656, som vanlig med toll og sise, på Bratsberg len.

Walløe, Erich. Visitør i Skien i 1768-69.

Walløe, Jens, født 1778. Undertollbetjent i Moss i 1823, ansatt 1808.

Walseth, Andreas, født 1763. Undertollbetjent i Trondhjem 1810. Død 26. jan. 1826, 62 år og 1 måned.

Walseth, Peter. Overvraker i Trondhjem i 1767.

Walstrup, Henning. Tjener og befal over Mariakirken prosti. Nevnt 24. juli 1604 som toller ved tolleriet i Sogn (Son).

Walter, Claus. Tollbetjent i Son i 1643, toller i Moss 1645. Død før 1647.

Walter, Johan Carsten, født 16. jan. 1817 i Bergen. Kaptein. Tollkasserer i Aalesund 26. (30.) sept. 1876.

Walter, Jørgen. Toller i Arendal 28. aug. 1667, bekreftet 26. aug. 1670. Nevnt sammesteds 9. april 1673 til 1676.

Walther, Christian, født 1830. Skipstømmermann. Tollrorskarl i Sarpsborg 3. juli 1863.

Walther, Christian Frederik Nicolai Schierdal, født 9. aug. 1826. Tollkontorist. Undertollbetjent i Stavanger 2.(21.) des. 1858, Bergen 26. juli 1864. Død 28. juni 1889.

Walther, Hans, født 1808. Kjøpmann i Kristiansund. Konstituert undertollbetjent, fast ansatt sammesteds 7. juni 1856, Kristiansand 15. april 1868. Død 18. juli 1886.

Wamberg, Johan Bülow, født 14. mars (mai) 1786. Kjøpmann, senere kaptein. Overtollbetjent i Egvaag 7.(22.) nov. 1828, Flekkefjord 1841, Kristiansund 23. april 1842. Stortingsmann. Død 8. juni 1852.

Wamberg, Niels. Var 1773 byfoged, byskriver og veier og måler i Kragerø.

Wamberg, Niels Aall, født 2. aug. 1851. Cand. theol., lærer. Undertollbetjent i Stavanger 28. aug. 1879.

Wandberg, Ole, født 1771. Tollrorskarl og underkonsumpsjonsbetjent i Bergen, ansatt 1804. Død 4. des. 1830, 58½ år.

Wandell, Bagge. Marineløytnant. Ansatt toller i Nordmøre, men måtte avstå stillingen til Niels Mathisen. Også nevnt som bestyrer av embedet fra 21. aug. 1659 til 25. feb. 1660.

Wandell, Lambert Hanssen. Var tollbetjent i Nordmøre i 1661. Nevnt sammesteds 1668, og som måler 7. april 1676.

Wang, Christian August, født 1829. Styrmann. Undertollbetjent i Moss 18. des. 1863. Død 9. mai 1877.

Wang, Eistein, født 3. jan. 1795 i Trysil prestegård. Departementsfullmektig. Undertollbetjent i Drammen 1835. Død 24. mars 1870(80).

Wang, Halvor Iversen, født 1788. Materialbeskriver ved Ingeniørbrigaden. Overtollbetjent i Fredrikstad 5. okt. 1835 og forrettende tollinspektør sammesteds fra 1843. Avskjed 24. april 1858. Død 27. okt. 1859.

Wangberg, August, født 1788. Tollrorskarl i Trondhjem 1824, Namsos mars 1846 med ansvar inntil videre for oppsyn og oppbørsel fra oktober samme år. Død 3. des. 1859.

Warberg, Frederik Davidsen. Tollbetjent (1658) og fra 1661 overvisitør i Christiania, Drøbak og Moss. Fra 1664 foged i Gudbrandsdalen.

Warberg, Niels. Postmester i Moss og samtidig toller i Moss, Son, Krakestad 22. sept. 1759. Begravet i Moss 25. juli 1771.

Warberg, Peter, født 1716. Var 23. nov. 1776 forpaktningssocietetsvisitør i Kragerø, tjenestetid 12 år.

Warde, Hans Rasmussøn. Undertollbetjent i Flekkefjord 12. juli 1662, Fredrikstad 28. nov. 1670. Nevnt sammesteds 1664.

Wardelin, Hans. Tollbetjent i Trondhjems led 15. juni 1744, bekreftet 25. april 1747. Utgått 1750. Bodde mange år på leden.

Warendorph, Christian, født 1817. Styrmann. Leiet tollrorskarl i Farsund 8. mai 1843, fast ansatt sammesteds 1. april 1846, Egvaag 8. jan. 1850, konstituert undertollbetjent sammesteds 13. jan., fast ansatt 22. mai 1852, Christiania 23. mai 1855, overtollbetjent i Fredrikstad 20.(26.) juni 1868 og forrettende tollinspektør sammesteds fra 1880. Død 11. jan. 1891.

Warendorph, Jens C., født 1819. Tollrorskarl i Korshavn i 1839, ansatt 1. des. 1836.

Warendorph, Nils Peter. Marineoffiser, generalkonsul. Overtollbetjent i Farsund («på Hitterø») 22. nov. 1828. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 5. feb. 1844.

Warner, Albert. Visitør i Norge, bestalling 9. feb. 1624.

Watne, Christopher Hansen. Visitør og tollbetjent i Stavanger 8. april 1720, bekreftet 28. mai 1731. Kjent som dyktig spion under krigen. Søkte avskjed og efterfølger utnevnt 25. feb. 1746. Død sammesteds 23. mars 1747, 66 år gammel.

Weckhorst, Gustav Adolph, født 1791. Løytnant. Konstituert undertollbetjent i Larvik 1828, fast ansatt Fredrikshald samme år, overtollbetjent i Larvik 15. juni 1835. Død 15. aug. 1867.

Wedekind, Christopher. Ansatt 20. mai 1681 som måler og vraker i Fredrikstad, efter N. Christensen som fortsetter som veier sammesteds.

Wedel-Jarlsberg, Frederik Wilhelm, født 22. mai 1787 i Danmark. Baron, cand. jur., offiser. Ansatt i Rentekammeret. En av grunnleggerne av Selskabet for Norges Vel. Amtmann i Finnmark 1811, Bratsberg 1813. Tollinspektør i Porsgrunn 29. mars 1838, Larvik 2. mars 1844. Storkors av Nordstjerneordenen. Stortingsmann. Avskjed 8. juni (1. aug.) 1859. Død 26. juli 1863.

Wedum, K. Student. Undertollbetjent i Stavern 1777. Avskjed 1781.

Wedøe, Edvard Wilhelm Emil, født 17. aug. 1834. Handelsbetjent. Tollrorskarl i Bergen i 1886, ansatt 15. feb. 1862.

Wedøe, Jens. Fullmektig i Statssekretariatet 1814-30. Overtollbetjent i Kopervik 4. okt. 1830. Død 27. juni 1856.

Weeboe, Sivert, født feb. 1749. Konsumpsjonsbetjent i Langesund-Brevik. Tollbetjent i Trondhjem 30. mars 1791 til død 20. des. 1802.

Weibye, Hans Jensen, født 16. sept. 1797. Kjøpmann i Trondhjem. Undertollbetjent sammesteds 1821, tolloppebørselsbetjent i Røros 1825, overtollbetjent og forrettende tollinspektør i Tvedestrand 6. mai 1834 (konstituert sammesteds fra 1833?), forflyttet til Kragerø 1844. Død 9. mai 1881.

Weibye, Lars, født 1788. Løytnant. Uthavnsbetjent på Valderhaug 4. juli 1817, konstituert overkryssbetjent i Nordland og Finnmark i 1819, konstituert toller i Bodø (under Helliesens permisjon) 12. feb. 1821 til 1. april 1825, overtollbetjent i Arendal (Risør?) 9. aug. 1825. Død i Risør 16. mars (aug.) 1828, nær 40 år gammel.

Weibye, Poul Christian, født 1819. Undertollbetjent i Kragerø i 1861, ansatt 1853.

Weideborgh, Mathias Fridrich, født 1753. 12 år i infanteriet, 14 år i forpaktningssocietetet, senest forpaktningssocietetsvisitør i Christiania. Undertollbetjent i Drammen 1777, tollbetjent og kontrollør i Fredrikshald 12. jan. 1784 til død 1789.

Weidemann, David Sommerfeldt, født 23. mars 1777 på Lekvam i Gausdal. Prokurator, stortingsmann. Måler, veier og vraker i Drammen 18. des. 1827. Død 10. mai 1847.

Weigner (Wegner), Wallentin. Var konsumpsjonsforvalter i 1690. Tollbetjent i Stavanger(?), nevnt 14. april 1707.

Weilbye, Peder Nielsen. Visekontrollør med suksesjonsrett i Langesund 12. juni 1686, bekreftet 27. jan. 1700. Død (før?) 4. juli 1707.

Weinwich, Jan Nielsen. Tidligere viserådmann i Bergen, konstituert tollinspektør sammesteds i 4 år (nedla derfor sin lille negotie), utnevnt til overtollbetjent 31. jan. 1780. Død før 28. mars 1787.

Weisecke, Johan. Visitør i Korshavn og Farsund 26. jan. 1697.

Weisser, Philip, født 1794/96. Tollrorskarl i Fredrikshald 1830. Undertollbetjent i Kragerø 1836-73. Utgått 1874.

Welding, Herman. Tollbetjent i Sundhordlen ca. 1700.

Welhaven, Johan Ernst, født 19. okt. 1852. Skipsfører. Kryssbetjent og fører av kryssfartøy i søndre Trondhjems led 26. aug. 1879.

Welhaven, Karl Fredrik, født 18. juli 1828. Kjøpmann i Tromsø. Undertollbetjent i Bergen 29. aug. 1860, Christiania 26. juli 1864, overtollbetjent i Stavanger 29. juli 1872, Drammen 8. sept. 1879, Christiania 13. mars 1882. Avskjed 1. aug. 1913.

Weltzin, Johan Ludvig, født 8., døpt 24. juni 1790 på Hjelmeland. Kaptein. Overtollbetjent i Christiania 15. mars 1841. Død 16. april 1862.

Wenck, Henrik Willumssøn. Undervisitør i Nedenes, Mandal og Lister, bestalling 31. mars 1620.

Wendel, Andreas, født 23. sept. 1713 i Strømsø. Domestique (tjener) hos generalmajor og stiftsamtmann Rappe. Tollbetjent og visitør i Sand 29. sept. 1741, bekreftet 12. mai 1747, kontrollør og overvisitør i Drammen 26. juni 1765, overtollbetjent og taksadør sammesteds 1777. Død 30. des. 1778.

Wendelin, Jonas Ludvigsen. Tømmer- og trelastskriver i Kristiansand 18. jan. 1687.

Wenneberg, Peder Heuch, født 20. nov. 1802 i Kragerø. Kontorbetjent i Drammen, undertollbetjent sammesteds 1836, overtollbetjent i Christiania 1. nov. 1854. Død 16. juni 1865.

Wennæs, Ingebrigt, født 1770. Underoffiser. Tollrorskarl i Trondhjem i 1822, ansatt 3. jan. 1798.

Wensell, Jacob Dischington, født 16. okt. 1794 i Bergen. Superkargo. Tollkontorist. Undertollbetjent i Kristiansund 1825, Valderhaug 1831, Trondhjem 7. mars 1836, Røros 6. juli 1839, Trondhjem 1843. Avskjed 5. mai 1854. Død i Børsen 2. jan. 1862.

Werenskjold, Jens Hansen, født 1749. Underoffiser. Konsumpsjonsbetjent 1779 til utgangen av 1800, siste 4 år i Christiania. Tollbetjent i Helgeraaen 7. jan. 1801, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 16. sept. 1825. Død sammesteds 16. jan. 1833, begravet ved Bergs kirke i Brunlanes 25. samme måned.

Werenskjold, Werner Nicolai, født 25. juli 1768. Kaptein. Skulle 1804 settes på Munkholmen p.g.a. slagsmål og 1807 landsforvises, men slapp forvisningen. Ble senere undertollbetjent i Drammen og utnevnt til overtollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt 17. juni 1833. Død i Sponviken 5. aug. 1836, 69 år gammel.

Werkeland, Arnt Johanssen, født 1753. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 1786. Avskjed 29. mars 1823. Død i Trondhjem 28. mai 1836.

Werner, Thomas, født 13. aug. 1826 i Grimstad. Styrmann. Konstituert tollrorskarl i Kristiansand 1852, fast ansatt 1. sept. 1855, undertollbetjent sammesteds 18. des. 1863. Pakkhusforvalter i over 45 år. Kongens fortjenestemedalje i sølv. Død 5. nov. 1902.

Werring, Mathias Jessen, født 18. mars 1818. Skipsfører på statens postdampskip. Leiet kryssbetjent. Undertollbetjent i Trondhjem 10. juni 1865. Død 11. mai 1889.

Wessel, Theodor, født 19. mai 1802 i Trondhjem. Styrmann. Konstituert(?) undertollbetjent i Fredrikshald, senere (1828) undertollbetjent (leiet?) i Trondhjem, konstituert undertollbetjent sammesteds 16. juli 1832, fast ansatt 7. nov. 1833, konstituert overtollbetjent i Kristiansund april 1837, konstituert overtollbetjent i Trondhjem 12. jan. 1840, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i Namsos 9. aug. (1. okt.) 1849 (med delvis tjenestegjørende sammesteds siden sommeren 1847) til død 3. mars 1878.

Westerman, Berent. Nevnt som veier og måler (ekspektanse?) i Trondhjem 10. okt. 1727, utnevnt 28. nov. 1732. Kammerråd 1746, bekreftet 4. sept. 1747. Utgått 1768(?). Død 1765.

Westly, Henrik Wilhelm König, født 13. nov. 1795. Kontorbetjent. Konstituert undertollbetjent i Bergen 19. juli 1820, undertollbetjent i Trondhjem 26. jan. 1821. Død på reise Bergen-Trondhjem, avertert 22. mai 1826, 30½ år gammel.

Westly, Paulus von der Lippe, født 16. des. 1799. Ansatt på tollkassererkontoret, var blind de senere år. Død 23. mars 1882 i Bergen.

Westmørk, Ole Olsen, født 20. juni 1836. Gårdbruker, tjener, handelsmann. Tollrorskarl i Christiania 14. juni 1876.

Westphal, Anthon Jacob, Lybech. Veier og kjøpmann i Bergen 25. mai 1756.

Westphalen, Henrich, født 1792. Kaptein. Overtollbetjent i Christiania 18. jan. 1839. Død 6. april 1871.

Wetlesen, Henrik August, født 27. okt. 1824 i Larvik. Amts-, senere overingeniør i Akershus. Overtollbetjent i Larvik 17. mars 1883. Ridder av St. Olavs Orden og ridder av Wasaordenen. Avskjed 16. sept. 1899. Død 7. juli 1905 i Christiania.

Wetlesen, Jacob, født 27. sept. 1726 i Skjeberg. Tollskriver i Fredrikstad. Død 13. sept. 1813 i Christiania.

Weyde (Weier?), Lukas von der, født 1647. Løytnant. Nevnt som tollbetjent i Flekkefjord i 1665. Visitør i Korshavn og Farsund 18. mars 1684, tollbetjent i Farsund 4. april 1684. Efterfølger utnevnt (død) 26. jan. 1697.

Weyer, Hercules. Nevnt som toller i Flekkefjord 1756-58. Sorenskriver Jæren og Dalene 1760 til død jan. 1795 i Egersund.

Wibe, Johan. Toller i Værne kloster 1647, Skjebergkilen og Sponviken 1649, Flekkerø, Mandal og underliggende havner, nevnt fra 12. mars 1651 til avskjed 5. juni 1655.

Wibe, L., født 1788. Undertollbetjent i Tønsberg i 1838.

Wibe, Nils Andreas, født 3. nov. 1824. Utskiftningsformann. Undertollbetjent i Risør 26. juni 1872, Drammen 23. juni 1874, overtollbetjent sammesteds 15. juli 1882 til død 12. okt. samme år.

Wibe, Peder. Forleningsbrev 1656, som vanlig med toll og sise, på Trondhjem.

Wiborg, Emanuel Christian, født 1736. Tidligere forpaktningssocietetsvisitør i Flekkefjord. Uthavns­betjent i Sogndal 23. sept. 1779. Død før 5. nov. 1794.

Wiborg, Niels. Tidligere i forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Trondhjem 1776. Avskjed p.g.a. benbrudd 27. juni 1782.

Wiborg, Samuel Thomassen, født 1717(-16). Visitør i Langesund/Brevik 1750, bodde senere i Porsgrunn, forpaktningssocietetsbetjent i Strømsø 10. des. 1769. Begravet i Strømsø 27. jan. 1770.

Wibye, Jens Gottlob, 27. april 1809. Tollkontorist og konstituert undertollbetjent i Kragerø, undertollbetjent i Haugesund 23. mars 1853. Død 22. april 1866.

Wicker, Frederik, født ca. 1692. Konstituert tollskriver i Risør 1720 og samtidig postmester 3. april 1722, konstituert toller 1734. Kalles 31. des. 1735 «forrige konstituerte toller». Død 1754.

Wicker, Iver. Konstituert toller i Risør 2. juli 1708. Druknet under forlis på reise mellom Drammen og Risør før 29. juli 1709.

Wicker, Jacob. Toller i Kragerø, forflyttet til Risør 29. juli 1709. Ble suspendert 8. juni 1715 og rømte, men alt 20. april samme år ble embedet besatt ved konstitusjon. Død 1726.

Wicker, James. Opprinnelig engelsk. Tjener hos grev Gyldenløve. Toller i Kragerø 1. jan. 1680. Samtidig postmester. Død i embedet des. 1697.

Wicker, Knud Wickersen. Tollfullmektig i Bergen i 15 år. Død 26. okt. 1827, 29 år, 3 måneder og 8 dager.

Widing, John(?). Tollbetjent i Trondhjem i 1749.

Wiel, Iver Madsen, født 20. mai 1711 i Strømsø. Foged i Romerike og Hallingdal i 18 år. Kontrollør i Langesund i 1735(?). Generalskipsmåler i Akershus stift 13. nov. 1754. Avskjed 4. feb. 1755. Død 9. mai 1756 i Norderhov.

Wiel, Mads Jensen, født ca. 1650 (i Veile, Danmark?). «Officiant ved Tolden i Drammen», nevnt 2. juni 1670, senere, 1672, også nevnt som fullmektig sammesteds. Efter 1675 trelasthandel, skipsrederi, godseier m.m. Begravet 28. april 1716.

Wiemejer, Claus. Kontrollør i Bergen 20. juni 1702, Drammen 21. mai 1706, suspendert og arrestert 1712. Avskjed 1714.

Wieseche(?), Johan. Tollbetjent, kontrollør i Flekkefjord 1797.

Wiesener, Gerhard Henrik Armauer, født 21.(6.) mai 1806. Cand. jur., fullmektig i Revisjonsdepartementet. Tolloppsynsbetjent i Hammerfest 27. des. 1849, overtollbetjent i Christiania 3. okt. 1859, tollinspektør i Bergen 9. mai 1863. Død på embedsreise i Christiania 17. nov. 1867.

Wiewild, Johan Bøye (Bøge), født 1764. Ansatt i admiralitetet, overkrigskommisjonen, sjef for revisjonskontoret under Adm.- og Com.kollegiet. Tollinspektør i Christiania 18. juni 1808. Returnert til Danmark 1814. Justisråd. Død juli 1818.

Wiger, Niels, født 1761. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1808, ansatt 1802.

Wiggers, Jørgen. «Den forrige konstituerte nu afgangne toller i Sand», nevnt i antegnelse 1724.

Wiibe, Herman, født 1759/60. Tollbetjent i Kragerø i 1823, ansatt 28. juli 1798.

Wiibe (Wibe), Jens. Tollskriver i Kragerø i 1683.

Wiibe (Wiide), Just, født 1695. Tidligere i det kongelige liveri. Toller i Trondhjem 31. mai 1723, general­toll­forvalter sammesteds 14. juni 1723, bekreftet 22. juni 1731. Kammerråd. Død før 20. nov. 1747, efterfølger utnevnt 7. feb. samme år.

Wiig, Johannes Johannesen. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1793(96). Død 12. feb. 1839.

Wildenrudt, Poul M., født 1780. Undertollbetjent i Drammen i 1810, ansatt 1809.

Wildhagen, Caspar, født 27. aug. 1627 i Slesvig (Flensborg?). Tollbetjent, rådmann og overvisitør i Trondhjem 3. feb. 1661. Død 28. mai 1658.

Wilhelm, Paul. Toller i Ellingkilde i 1639-42.

Wilhelmi, Johan Georg, født 1753. Undertollbetjent i Kristiansand (Lahelle, Oddernes), ansatt 1805. Død 28. april 1832.

Wilkens, Frantz Albert, 12. sept. 1846. Matros i marinen. Tollrorskarl i Christiania 1. juli 1874.

Wilkens, Henrik Wilhelm, født 27. okt. 1841. Styrmann. Undertollbetjent i Kristiansand 27. juni 1878.

Wilkens, Johan Peter, født 1797. Sjømann. Undertollbetjent i Stavanger, stasjonert Widdingsø, 1825, overtollbetjent i Aalesund 15. mars 1847, Molde 3. nov. 1853, tiltrådt 1. jan. 1854. Død 12. (22.) mai 1868.

Wilkens, Poul. Foged (og toller?) over Onsøen, nevnt 1613-21, toller i Ellingkilde i 1639-42.

Willars, Christian Nielsen, født 1772. Korporal i det norske Liv Regiment. Undertollbetjent i Drammen 1811, ansatt 19. nov. 1809.

Willoch, Christian Frederik, født 30. juli 1823. Tollrorskarl i Christiania 1. april 1842, og senere Kristiansand, undertollbetjent i Arendal 22. mars, tiltrådt 1. juli 1858, overtollbetjent i Bergen 24. feb. 1872. Avskjed 1. aug. 1890.

Willemssøn, Henrik. Forleningsbrev 1653, som vanlig med toll og sise, på Dragsmark Kloster. Jfr. Winck, Henrik W.

Willumsen, Jørgen. Tollskriver i Moss 1633, Son 1650.

Willumsen, L., født 1764. Undertollbetjent i Christiania i 1811, ansatt 1810.

Willumsen, Ole, født 1771. Tollrorskarl og tollbetjent i Christiania, ansatt 1800. Død 9. mai 1831.

Willumsen, Peder. Sekretær hos statholderen. Toller i Christiania og Slependen 11. mars 1729, bekreftet 16. mai 1731 og 29. aug. 1747, tillike kammerassessor 13. des. 1734, bekreftet 30. april 1748. Død i embedet 17. jan. 1769, 73 år gammel.

Wilse, Laurits Sophianus, født 20. jan. 1788. Løytnant, bruksfullmektig. Undertollbetjent i Tønsberg 1. jan. 1834, forflyttet til Sogndal samme år, overtollbetjent sammesteds 19. juni 1841, Fredrikshald 16. mai 1849. Avskjed 8. des. 1859. Død 15. mars (16. mai) 1860.

Winchel, Frantz. Toller i Sundhordlen i 1640.

Winck, Erik. Toller i Holmestrand i 1620-årene.

Winck, Henrik Willumssøn. Undervisitør i Mandal 31. mars 1620. Nevnt også 23. sept. 1619. Jfr. Willumssøn, Henrik.

Wind, Bent. Slottskriver på Helsingborg. Toller i Marstrand i 1569, nevnt sammesteds 11. okt. 1574, og som øverste­toller sammesteds 15. okt. 1576. Forlentes 26. juni 1575 med Topdals laksefiske, likeså 19. okt. 1576. Kongelig bevilling 18. okt. 1577 til å la tolleriet bestyre ved fullmektig når han selv ikke var tilstede. Tolleren var i denne tiden som regel bosatt i København og innfant seg bare i fisketiden.

Wind, Holger. Forleningsbrev, som vanlig med toll og sise, på Brunla len 1655.

Wind, Niels. Avla regnskap for Bergenhus 1606-12.

Winge, Reinhold Otto, født 23. jan. 1830. Skipsfører. Undertollbetjent i Høievarde 22. mai 1875, Fredrikstad 27. (28.) juni 1878.

Winje, Johan, født 1785. Tollrorskarl i Bergen i 1822, ansatt 1821. Død i slutten av aug. 1825.

Winsnes, Fredrik, født 1833. Kjøpmann. Undertollbetjent i Kristiansand, ansatt 1879. Død 1880.

Winsnes, Johan Frederik, født 1768. Undertollbetjent i Christiania. Død 2. feb. 1837.

Winsnes, Johannes, født 1770. Undertollbetjent i Tønsberg i 1823, tjenestetid ½ år.

Winstrup, Jochum. Skipsfører. Leiet tollrorskarl i Farsund 18. jan. 1849.

Winterfeldt, J. G. L., født 1767. Tollrorskarl og undertollbetjent i Stavanger i 1813, ansatt 1812.

Winther (Vinter), Anders Jostssøn. Foged (10. mars) og toller 15. juli 1659 i Nordmøre.

Winther, Christen Petersen, født 1739. Tidligere underkonsumpsjonsbetjent i Kristiansand. Tollbetjent i Haugesund 20. juli 1785 til død i 1793, før 2. mars.

Winther, Christopher, født 1666. Skipsfører. Ansatt i tollvesenet 1700, tollbetjent i Risør 1714 og samtidig postmester sammesteds 1715. Død 1748, 82 år gammel.

Wirtman, Jacob. Fullmektig i Trondhjem i 1749.

Wisborg, Jens Eriksen. Vraker i Trondhjem i 1749.

Wisløff, Niels, født 1753/54. Ex. jur.. Regnskapsfører ved det Odalske Jernverk i 7 år. Tollbetjent i Sponviken 7. april 1790, Langesund 7. mai 1794, Porsgrunn 1804, Brevik 19. des. 1810, overtollbetjent i Langesund 1816 til død 11. feb. 1818, 64 år.

Wisløff, Niels Frantzen. Ex. jur., 17 år ved pennen. Toller i Mandal 3. des. 1737 (adjungert fra 1727?), bekreftet 2. juni 1747. Avla sitt første regnskap 1729. Kammerråd. Død sept. 1770.

Wissing, Søren. Brandmajor (-direktør) i Trondhjem i 15 år med liten lønn, viktig å beholde ham for byen. Opplagsskriver og taksadør sammesteds 28. jan. 1726-49, bekreftet 5. mars 1731 og 25. april 1747.

With, Christen. Tollrorskarl i Holmestrand, 69 år i 1776.

With, Frederik Jørgen, født 1684. Veier, måler og vraker i Mandal. Efterfølger utnevnt 26. juni 1747. Kalles i kvittering for avlagt regnskap 6. sept. 1740 for «forrige konstituerte toller» i Mandal. Død sammesteds 1754.

With, Jacob. Tollbetjent i Trondhjem i 1749.

With, S. R., født 7. mai 1810. Fyrforvalter i Andenes. Leiet tollbetjent sammesteds 13. mai 1861.

Witte, Johan. Toller i Drammen 6. feb. 1669.

Wittmeyer, Jacob, født 1736. Undertollbetjent i Bergen i 1809, ansatt 1792.

Wium, Jørgen. Overtollbetjent i Trondhjem 18. juli 1719, bekreftet 5. mars 1731 og 25. april 1747. Nevnt sammesteds 1749.

Wium, Niels. Tollskriver i Bergen 6. juli 1718 og samtidig passkriver sammesteds fra 4. nov. 1718, tollinspektør i Bergen 21. april 1722. Flyttet til Aalborg i okt. 1728. Efterfølger utnevnt 4. nov. 1728.

Wium, Peder. Tollbetjent i Ilen(?) i 1749.

Wleugel, Jens Johan Reimert, født 13. juli 1782 i København. Postmester i Risør 27. okt. 1805 og fra 16. sept. 1808, samtidig også tollkasserer sammesteds. Avskjed fra begge embeder 27. okt. 1858. Død 19. mai 1859.

Wodrup, Søren, født 1721. I forpaktningssocietetstjeneste siden 1753. Undertollbetjent i Bergen 1. jan. 1765, veiemester sammesteds før 23. mai 1781. Død 10. aug. 1784.

Wognsen, Lauritz. Bestalling som måler, veier og vraker i Kristiansand 18. jan. 1690.

Wold. Avløst (død) som tollbetjent i Sandefjord av P. W. A. Mohr 19. jan. 1768.

Wold, Anders, født 1756. Tollrorskarl i Trondhjem, ansatt 21. okt. 1797. Avskjed 15. april 1840.

Wold, Gunder, født 4. des. 1843. Kommandersersjant. Konstituert undertollbetjent 1. jan. 1879 i Fredrikshald (Dalslandsbanen), ansatt 20. april 1880.

Wold, Hakon, født 1867. Tollkontorist i Vardø 1. nov. 1885.

Wold (Woll), Lars, født 30. des. 1825. Ex. jur., gårdbruker, kopist. Undertollbetjent i Stavanger 11. juni 1873, Moss 23. juni 1874. Død 16. okt. 1899.

Wold, Niels Torgersen, født 1810. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 25. sept. 1840. Avskjed 13. juli 1844.

Wold, Ole Amundsen, født 1790. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 30. aug. 1819.

Wolde (Wolding), Gunder, født 1716. I forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Bergen 1. jan. 1765. Død før 16. okt. 1781.

Woldseth, J. J., født 1817. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1848.

Wolff, J. (Frantz?), født 1783. Undertollbetjent i Bergen tolldistrikt 1836-53.

Wolff, S., født 1800. Tollrorskarl i Stavanger tolldistrikt i 1846, ansatt mai 1835.

Wolgast, Christian. Visitør i Fredrikshald 1768-69.

Woll, Engel, født 1745. Sersjant. Tollbetjent i Sandefjord 7. nov. 1789, Larvik 1805 til 24. nov. 1811. Død samme år.

Woll, Jonas, født 1753. Konsumpsjonsbetjent i Stavanger. Fullmektig ved Stavanger tollsted, flere ganger konstituert kontrollør. Undertollbetjent i Trondhjem 15. des. 1784, Stavanger 9. jan. 1788, tollbetjent sammesteds 1807, overtollbetjent 1816 til død 7. mars 1820.

Wormarch, Peter Andersen. 10 år i det kongelige sølvkammer, 8 år lakei hos dronningen. Forseglings- og stempelbetjent i Bergen 14. mars 1718, bekreftet 25. mai 1731, overskipsforsegler og stempler. Efterfølger utnevnt 25. juni 1735. Utgått 1737.

Worsøe, Wilhelm Adolf, født 29. sept. (okt.) 1789 i Norge. Løytnant. Undertollbetjent (konstituert?) i Bergen 1819, fast ansatt 19. juli 1820, overtollbetjent i Trondhjem 6. feb. 1834, konstituert tollinspektør sammesteds 1857. Død 7. sept. 1858.

Worum (Worm), Claus. Surnumerær tollbetjent i Christiania fra slutten av 1730-årene. «Tollspion» i Christianiafjorden.

Wouwern, Mathias von. Tjener hos professor Reusch. Kontrollør og tollbetjent i Holmestrand 13. mars 1742, bekreftet 4. juli 1747. Død før 31. mai 1751.

Wrangel, Claus (Nicolaus) Hansen, født senest 1616. Fenrik. Visitør i Sundhordlen (stasjonert Lervik) 1647.

Wrede, Mathias. Lakei. Overtollbetjent i Drammen og Bragernes 2. nov. 1665, bekreftet 8. aug. 1670. Død 1702.

Wraalsen, Henrik, født 1812. Tollrorskarl i Skien tolldistrikt i 1846, ansatt 1838.

Wraatz, Christopher Ludvig Leganger, født 1811 i Christiania Student. Undertollbetjent i Flekkefjord 30. sept. 1841. Flere ganger konstituert som overtollbetjent i Egvaag og Farsund. Avskjed 1872. Død 31. des. 1882 i Christiania.

Wulff, Jacob. Tollbetjent i Trondhjems og Romsdals led 6. okt. 1733, bekreftet 25. april 1747.

Wulff, Jørgen, født 1. juni (9. juli) 1762 i Risør. «Oppdratt i Flekkefjord til tollfaget», tollfullmektig, konstituert tollbetjent, tollskriver sammesteds 1782, forflyttet til Risør 1782(?), tollbetjent i Christiania 20. jan. 1796, tollkasserer i Fredrikshald 3.(7.) april 1802, Kragerø 22.(28.) des. 1803, tollinspektør i Drammen 12. okt. 1816. Utga i 1825 sammen med G. J. Egidius «Haandleksikon i Toldfaget». Død 10. aug. 1829.

Wulff, Michel Pedersen. Konstituert visitør i Fredrikstad 1711, senere sollisiteret flere ganger. Undertollbetjent og tiendebetjent i Christiania 4. feb. 1732. Død før 6. juni 1732.

Wulff, Henrik Edvard Johansen, født 26.(29.) okt. 1839. Sjømann. Tollrorskarl i Christiania 1. nov. 1875.

Wulfsberg, Niels, født 29. aug. 1775 i Tønsberg. Cand. theol., arkivar i Stockholm. Grunnla Morgenbladet i 1819. Overtollbetjent i Drammen 10. juli 1828. Avskjed 30. juli 1836. Død 25. juni 1852 i Drammen.

Wulfsberg, Søren Thuessøn. Forpaktningssocietets­overtollbetjent i Drammen i 1752. Var sammesteds også i 1768-69.

Wurschmidt, Johan, født 1773. Undertollbetjent i Fredrikshald i 3 år, Drammen 1805, overtollbetjent i Egvaag 10. okt. 1818, Tønsberg 10. juli 1828. Avskjed 30. mars 1842.

Wæhr, Jens. Visitør i Arendal 2. juni 1702, kontrollør i Langesund 8. juli 1707. Død før 11. mai 1712.

Wæhrdahl, Hans, født 1774. Undertollbetjent i Arendal i 1814, ansatt 2. nov. 1811.

Wærn, Jacob Sørensen, født i Fredrikshald. Løytnant, vicelagmann. Toller i Fredrikshald 6. nov. 1719, bekreftet 30. jan. 1731 og 18. juli 1747. Efterfølger utnevnt 2. juli 1744. Død i embedet 8. mars 1748.

Wærn, Morten. Var toller i Fredrikshald 7. juni 1750.

Wærnes, Odin Christian, født 12. sept. 1836(35). Sjømann. Leiet tollrorskarl fra 1860, fast ansatt Bodø/Svolvær 10. nov. 1865.

Wærnes, Sigvard J. Tollrorskarl i Bodø fra 1864-77.

Wærness, Bertel Nilsen, født 1774. Løytnant, tollbetjent i København i 20 år. Tollbetjent i Christiania 10. feb. 1810, overtollbetjent sammesteds 1816, tollinspektør i Holmestrand 4. juli 1817. Krigsråd. Dannebrogsmann og ridder av Dannebrogsordenen. Død i embedet 22. jan. 1829, 55 år og 10 dager gammel.

Wærness, Christian August, født 14. aug. 1864. Tollkontorist i Bodø 1880.

Waager. Kammerråd og kobberkontrollør i Trondhjem i 1774-75.

Waager, Gotfred, født 1715 i Christiania. Visitør i Holmsbu 1768-69. Død 6. okt. 1788 i Tønsberg.

Waager, Gulbrand. Kongelig lakei. Kontrollør i Søndhordland 19. des. 1747, foged i Jæren og Dalene 8. mai 1752.

Waal, Morten Benjamin, født 1816. Undertollbetjent i Drammen tolldistrikt 1862, Christiania 1867. Utgått 1874.

Waale, Christen Johansen. Tollrorskarl i Larvik, 78 år i 1776.

Waaler, Ole. Undertollbetjent i Holmestrand i 1811, ansatt 1799. Begravet 9. mars 1815, 61 år gammel.

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å

Yberwasser, se Ueberwasser.

Ysenbrandtssøn, se Isebrandtssøn.

Ytterdahl, Ole, født 1777. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1812. Død 1830.

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

Zakariassen, Tarald, født 1783. Tollrorskarl i Grimstad 6. juni 1807 til 1836.

Zakariassen, Zakarias, født 1796. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 24. nov. 1843.

Zedeler, Nicolai. I kongelig tjeneste i 35 år, sist skriver ved Slottets og Paléets bygninger. Visitør ved tiendevesenet i Drammen 29. april 1745, bekreftet 4. april 1747. Død før 4. nov. 1749.

Zeiner, Herman Fredrik, født 1802. Kontorist på Kongsberg. Undertollbetjent i Larvik 1828, forrettende overtollbetjent i Holmestrand 1. juni 1838, overtollbetjent i Molde 11. sept. 1839, forflyttet til Drammen 13. juni 1853. Død 9. feb. 1860.

Zelle (Selle), Michel. Toller i Marstrand, nevnt 16. des. 1564.

Zernichow, Theodor Bergmann Meldahl von, født på Lund 3. des. 1788. Tollrorskarl i Kristiansand i 1840, ansatt 1. juli 1821. Død 1842 (som undertollbetjent?).

Zetlitz, Alexander, født 10. des. 1813 i Stavanger. Bosatt i Moss fra 1830-årene. Student, dampskipsekspeditør. Undertollbetjent i Stavanger 18. sept. 1856. Død 4. aug. 1857.

Zetlitz, Jens. I forpaktningssocietetstjeneste i Trondhjem. Ekspedisjonsbetjent sammesteds 1. jan. 1777 til død før 9. mai 1787.

Ziege, Sigvardt Jørgen Acheleye, født 1755. Tidligere i militæret, derpå konsumpsjonsbetjent i Bergen. Tollbetjent i Drammen 11. juli 1782 til død før 6. mai 1815.

Ziegler, Jens, født ca. 1784 i Danmark. Kaptein. Overtollbetjent i Christiania 18. des. 1827. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 17. sept. 1834.

Ziegler, Thomas Reinhold, født 1751. Undertollbetjent i Tønsberg i 1811, ansatt 1804/05.

Zier, Johan Henrich. Vraker i Bergen, nevnt 15. sept. 1763.

Ziølner, J. A., født 1764. Undertollbetjent i Drammen i 1810, ansatt 1798.

Zoega (Zega), Jochum. Tollbetjent og måler i Bergen 23.(24.) okt. 1702. Efterfølger utnevnt 30. nov. 1716.

Zoist (Zorst). Toller i Drammen. Død i embedet 1758.

Zuschlag, David, født nov. 1757. Ex. pharm. Tollbetjent i Stavanger, konstituert 1810, utnevnt 14. okt. 1813, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 24.(25.) mars 1824, 66 år, 4 måneder og 10 dager.

Zuschlag, Rasmus, født 1758. Styrmann. Tollbetjent og visitør i Sogndal 5. nov. 1794, kryssbetjent i Langesund 29. juli 1796, tollbetjent i Porsgrunn 16. mai 1804, overtollbetjent sammesteds 1816. Død sammesteds 19. jan. 1826.

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

Øgelund, Christian. Tollbetjent i Høievarde 24. nov. 1710. Forulykket på sjøen under tjeneste 1726.

Ørn, Amund, født 1754. Kommandersersjant. Undertollbetjent i Drammen 9. aug. 1809.

Ørn, Fredr. Christian. Ex. jur., tollinspektør i Faaborg. Inspektør i Bergen 1779-93.

Ørum, Christopher Nielsen, født 1760. Undertollbetjent i Fredrikshald, ansatt 1798. Død før 10. juli 1823.

Ørum, Hartvig Thams, født 1795. Tollrorskarl, konstituert kryssbetjent i Christiania 1826, undertollbetjent i Holmestrand 1830, Horten nov. 1843, overtollbetjent i Sogndal 10. juli 1844, Sandesund 10.(22.) sept. 1852. Avskjed 16. okt. (1. nov.) 1869.

Ørum, Lars, født 27. nov. 1834. Tollrorskarl i Arendal i 1864, ansatt 1. aug. 1860.

Ørum, Lyth, født i Vanse 1724. Toller (tollbetjent?) i Flekkefjord. Død 25. feb. 1756.

Ørum, Niels Christophersen, født 1800/01. Politibetjent i Kristiansand. Undertollbetjent i Farsund 26. mars 1840, forflyttet til Arendal 5. mai 1843. Utgått 1861.

Øschatz, Niels. Løytnant. Undertollbetjent og kontrollør i Kristiansand, jfr. ansøkning av 19. nov. 1777.

Østensen, Syver. Tollrorskarl i Moss, 48 år i 1776.

Øster, Peder. Tjener ved kronprinsens hoff i 10 år. Undervisitør i Buch van Raa 10. aug. 1729, bekreftet 28. mai 1731 og 12. mai 1747. Nevnt 23. nov. 1751 som forrige undertollbetjent i Bergen.

Østergaard, Sivert Tostensen, født 1761. Undertollbetjent i Risør i 1822, ansatt 23. juni 1798.

Østrem, Carl Ludvig, født 1785. Undertollbetjent i Kragerø, ansatt 1820. Død 18. mars 1829.

Østrem, Hans Christian, født 14. mars 1795 i København. Kjøpmann i Risør. Konstituert undertollbetjent og kryssbetjent på Kalvøen 26. mars 1846, fast ansatt 27. april samme år, Borøen 1860, undertollbetjent i Arendal tolldistrikt 1875 til avskjed 30. sept. 1879. Død 24. okt. 1879.

Østrem, Martin Hansen, født 1745. Tjent i Livgarden i København. Undertollbetjent i København 1788. Tollbetjent i Christiania 20. jan. 1796, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 21. mars 1826. Død 14. april 1829 i Christiania.

Østrem, Ole, født 1770. Tollrorskarl i Bergen, ansatt 1809/10. Død 25. jan. 1840.

Østrem, Robert Muldrup, født 3. juli 1834/35. Sjømann. Tollrorskarl i Skien 1. jan. 1859, Studsholmen 1861, Portør 1871, undertollbetjent Homborgsund 22. mai 1875, Borøen 1879. Utgått 1881.

Øwre, Henrik, født 1798. Kopist i Armédepartementet. Tolloppebørselsbetjent i Hammerfest 16. juli 1838, tollkasserer sammesteds 1847, overtollbetjent i Aalesund 18. nov. 1853. Død 25. des. 1874.

Øwre, Ole. Visitør i Fredrikstad, nevnt 1767.

Øxendahl, Osmund, født 1760. Undertollbetjent i Flekkefjord i 1813, konstituert(?) 1. juni 1800, fast ansatt 27. juni 1801.

Øyen, Hans Olsen, født 1774. Tollrorskarl i Bodø. Død 29. mai 1836.

Øyen, Peder, født 1791. Tollrorskarl i Trondhjem. Død 22. feb. 1838.

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

Aagaard, Oluf, født 1733. I forpaktningssocietetstjeneste i Stavanger fra 1760. Var veier, måler, vraker og megler. Overtollbetjent sammesteds 1774 (fra 1765?). Avskjed 2. feb. 1784.

Aakelsen, Iver, født 1801. Tollrorskarl i Larvik tolldistrikt i 1846, ansatt mai 1841.

Aalborg, Jacob Pedersen. Tidligere 6 års tiende- og tolltjeneste i Fredrikstad. Visitør sammesteds 15. okt. 1708. Død 1711.

Aalborg, Søren Jensen. Tjener hos hoffpredikant Blume. Tollbetjent og visitør i Porsgrunn. Bodde i 1743 på tollboden. Bestalling 1. sept. 1738, bekreftet 2. juni 1747. Død før 11. feb. 1755.

Aalholm, Niels Mathiassen, døpt 22. sept. 1715. Tollskriver i Arendal i 1751, til 1760? Død 2. mai 1775.

Aall, Hans. Toller i Mollesund i 1574.

Aalum, Anders Christensen, se Christensen, Anders.

Aalum, Christian, født 1699. Overtollbetjent i Trondhjem 17. des. 1731, bekreftet 2. mai 1747. Død 4. juni 1756.

Aalum, Michael, født 1727 i Danmark. Tidligere i forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Valderhaug 25. mai 1780 (tidligere konstituert sammesteds 1 år). Avskjed 9. mars 1803.

Aamodt, Christian. Var visitør i Moss, nevnt 14. okt. 1734.

Aamodt, Hans Christian, født 1729(31). Forpaktningssocietetsvisitør og overtollbetjent i Moss i 1765. Undertollbetjent i Larkollen 1777, kryssbetjent i Langesund 15. feb. 1779, tollbetjent i Skien (Porsgrunn?) 30. mars 1791, senere Brevik. Avskjed 25. juni 1810.

Aamodt, Johan, født 19. mars 1794 i Aamodt, Setskogen. Løytnant, kopist i Revisjonsdepartementet. Undertollbetjent i Kristiansand 1822, overtollbetjent i Sponviken 6. juli 1832, Fredrikstad 1833, Fredrikshald 1839, Drammen 19. juni 1841, utnevnt 12. juli 1842, konstituert tollinspektør i Fredrikshald 22. feb., utnevnt 16. april 1853. Medlem av tollreglementskommisjonen 15. okt. 1855 og bestuvningsreglementskommisjonen 10. juli 1865. Avskjed 10. juli (1. sept.) 1865. Død 13. aug. 1868.

Aamodt, Niels, født 1798. Tollrorskarl i Sogndal i 1858, ansatt 6. nov. 1840.

Aamodt, Niels Olaus, født 28. feb. 1845 i Flekkefjord. Tollkontorist. Leiet tollrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 31. juli 1864, fast ansatt 7. feb. 1873, undertollbetjent i Bergen 22. juni 1876, Christiania 13. aug. 1880. Død 8. des. 1887.

Aamodt, Thomas Nicolai Blix. Konsumpsjonsoverbetjent i Christiania, forpaktningssocietetsskriver siden 1750, nevnt som inspektør i Christiania 1768-69. Overtollbetjent (med tittel kontrollør) sammesteds 1779. Død 31. okt. 1794, 76 år. (Oppført i Statskalenderen t.o.m. 1797).

Aandahl, Peder, født 1754(63). Undertollbetjent i Christiania i 1823, ansatt 1810 (leiet 1808?).

Aanonsen, Anton Johan, født 22. mai 1841. Sjømann. Tollrorskarl i Lyngør i 1882, konstituert 26. mai 1877, ansatt 1. mars 1880.

Aanonsen, Henrik Anton, født 24. jan. 1846. Skipsfører. Kryssbetjent 26. aug. 1879, undertollbetjent i Helgeraaen 24. juni 1884. Død 28. feb. 1891.

Aanonsen, Jacob, født 1788. Tollrorskarl i Arendal i 1838, ansatt 1828.

Aanonsen, Ole, født 1807. Tollrorskarl i Lyngør i 1877, leiet 1831, fast ansatt 1. nov. 1854. Dels konstituert undertollbetjent.

Aanonsen, Tønnes, født 1774. Tollrorskarl i Kristiansand i 1813, ansatt 1801.

Aarestrup, Frans Schytte. Krigsråd. Overtollbetjent og kryssbetjent i Arendal 1777-90.

Aarestrup, Friederich Carl, født 1735. Konsumpsjonsskriver og havnekontrollør i København. Overtollbetjent og kryssbetjent i Arendal, hvor han fant tjenesten for besverlig, overtollbetjent og kontrollør i Bergen 9. april 1788 til død 1. feb. 1815. Krigsråd.

Aarnes, Derich. Lensmann i Lyngdal. Oppebar toll i Lyngdalsfjord 1611-12.

Aars, Johan Marcus, født 1825. Konstituert undertollbetjent, fast ansatt i Vadsø 23. juni 1874.

Aarsland, Gunder Svendsen, født 1789. Tollrorskarl i Moss, ansatt 1816. Senere undertollbetjent sammesteds. Død 26. jan. 1830.

Aarøe, Iver. 14 år flere steder i forpaktningssocietetstjeneste, dels Christiania, Drammen og Tønsberg. Tollbetjent i Lillesand 1772, kontrollør og tollbetjent i Moss 20. des. 1773-79.

Aarøe, Peder, se Arøe, Peder.

Aas, Anders, født 1771. Konsumpsjonsskriver i Trondhjem 1. jan. 1817. Undertollbetjent sammesteds. Avskjed 20. mars (1. april) 1843.

Aas, Didrik Caspar, født 1802. Undertollbetjent i Tromsø. Konstituert toller sammesteds 17. jan. 1823, senere fast ansatt. Død sammesteds 22. mars 1839, 36½ år.

Aas, Didrich Henriksen, født 2., døpt 12. juni 1763 på Røros. Offiser ved Røros Bergjegerkorps i 27 år. Toller i Tromsø og samtidig postekspeditør, utnevnt 28. sept. 1816. Død i embedet 17. jan. 1823, 59 år og 8 måneder.

Aas, Johan Edvard, født 1835. Tollkontorist. Undertollbetjent i Risør 23. juni 1874, Trondhjem 28. juni (27. juli) 1878. Død 5. sept. 1880.

Aas, Johan Larsen, født 1768. Undertollbetjent i Fredrikshald i 1823, ansatt 1808, som tollrorskarl 1797?

Aas, Johan Markus, født 1825. Snekker. Leiet undertollbetjent 1859. Undertollbetjent i Vardø 23. juni 1873(74).

Aas, Johannes Henrik, født 9. feb. 1822. Kaptein. Tollkasserer i Trondhjem 23. aug. 1878. Avskjed 2. mars (1. april) 1901. Ridder av Sverdordenen. Død 6. mars 1904 i Christiania.

Aas, Lars, født 1806. Underoffiser, politibetjent. Undertollbetjent i Fredrikshald 18. sept. 1856, Christiania 28. mai 1863. Død jan. 1870.

Aas, Peter Christian, født 27. mai 1847. Leiet kontorist, fullmektig hos tollinspektøren i Christiania 17. april 1869, undertollbetjent sammesteds 22. juni 1876.

Aas, Sivert Sivertsen, født 1766. Tollrorskarl og dels undertollbetjent i Tønsberg i 1811, ansatt mars 1804.

Aaslund, Andreas J., født 1805. Tollrorskarl i Grimstad i 1847, ansatt 1843.

Aasrud, Sivert Dahl. Overvisitør i forpaktningssocietetstjeneste i 19 år, underoffiser i 21 år. Undertollbetjent i Holmestrand (Aasgaardstrand?) 20. jan. 1777, tollbetjent og kontrollør sammesteds 1778-90.

 

[ Opp , T , U , V , W , Y , Z, Ø , Å ]

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005