| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Folk fra Ringerike 1300-1591

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2002. [Utgave 1 utarbeidet til foredrag i Ringerike Slektshistorielag 7.12 1993.]Innhold

Del 1, Dokumentfortegnelse for Ringerike
Del 2, Alfabetisk ordnede biografier
Del 3, Navn i falske diplom

 

Del 1, Dokumentfortegnelse for Ringerike

1291 16.3. DN II nr. 29; RN II nr. 628. Jersøy.

1300 9.6. DN XXI nr. 5; RN II nr. 1037. Budskjerr (Båhus len).

1304 13.12. DN IV nr. 58. Bergen.

1316 21.2. DN IV nr. 113. Oslo.

1316 30.7. DN IV nr. 115. Oslo.

1329 mars. DN XI nr. 13. [Ringerike.]

1329 7.5. DN XI nr. 14. [Ringerike.]

1330 12.5. DN XI nr. 15. I engen på Helgeland på Ringerike.

1333-34. DN XXI nr. 50; RN IV nr. 1071. [Jevnaker.]

1334 9.10. DN IV nr. 211. Bølgen i Vangs bygden.

1335 15.5. DN XIII nr. 10. Nedregården i Mo på Røyse på Ringerike.

1337 11.7. DN VI nr. 153. [Ringerike.]

1338 17.8. DN III nr. 194. Løken i Vangsbygden.

1339 20.11. DN V nr. 131. Øya i Tyri på Ringerike (Storøya).

1339-40. Akershusregisteret nr. 342, Verne klosters brev.

1340 17.11. DN X nr. 41. Hundstad på Røyse.

1342 23.3. DN IV nr. 261. Løten (i Ullensaker?).

1342 7.8. DN IV nr. 266. Leine, i nørdre engen i lia ved Moseng.

1342-43. Akershusregisteret nr. 1257, Hovedøy klosters brev.

1345 18.4. DN IV nr. 291. Vegstein i Ringerike.

1345 18.4. DN IV nr. 292. [Vegstein.]

1345 17.7. DN I nr. 295. Storøya på Ringerike.

1346 23.2. DN IV nr. 297. Norderhov på Ringerike.

1346 13.11. DN IV nr. 310. kirke-Hole på Røyse på Ringerike.

1346-47. Akershusregisteret nr. 1243, Hovedøy klosters brev.

1347 4.11. RN V nr. 996 etter avskr. i RA/KJ, utrykt avskrift ca 1600

1348 29.3. DN IV nr. 327. Norderhovs tingsted.

1348 20.11. DN II nr. 296. Løken i Vangsbygden på Ringerike.

1348 2.12. DN V nr. 205. Gyridsgård i Oslo.

1352 13.11. DN IV nr. 360. Norderhov.

1353 13.3. DN II nr. 318. Barfotbrødreklosteret øst i Oslo.

1355 22.2. DN I nr. 344. Frøyshov på Røyse.

1356 6.2. DN VI nr. 229. Hamnor.

1356 27.10. DN IV nr. 379. Tingvollen ved Norderhov kirke på Ringerike.

1358 15.2. DN II nr. 340. Norderhov.

1358 20.12. DN V nr. 229. Skøtsstua i Kyrningen i Oslo.

3 x 1358-59. Akershusregisteret nr. 340, 3 av Verne klosters brev.

1358-59. Akershusregisteret nr. 341, Verne klosters brev.

1359 15.5. DN IV nr. 401. Korbrødregården i Oslo.

1361 17.6. DN XVI nr. 22. Mellom Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike og Berger i Jevnaker sogn på Hadeland.

1361 2.7. DN IV nr. 424. [Ringerike.]

1360-61. Akershusregisteret nr. 116, Verne klosters brev.

1362 12-18.6. DN XXI nr. 112. Mellom Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike og Berger i Jevnaker sogn på Hadeland.

1363 28.8. DN IV nr. 440. Oslo.

1366 22.7. DN IV nr. 460. Leine.

1367 25.1. DN III nr. 355. Norderhov.

1367 27.2. DN IV nr. 464. prest-Solberg i Ramnes sogn i Vestfold.

1369 10.3. DN X nr. 71. I kirkegården på Norderhov på Ringerike.

1372 4.4. DN V nr. 271. Hundstad på Røyse på Ringerike.

1381 u.d. DN III nr. 437. Hval i Vangs bygden på Ringerike.

1389 16.3. DN IV nr. 561. Storøya i Tyri.

1393 23.1. DN XVII nr. 179. Perugia. Paveprev for Hammers domkirkes jordegods.

1394-95. Akershusregisteret nr. 304, Verne klosters brev.

1398-99. Akershusregisteret nr. 698, Verne klosters brev.

1398-99. Akershusregisteret nr. 2160, Nonneseter klosters brev.

1399 23.1. DN IX nr. 191. Løken i Haug sogn på Ringerike.

1399 25.1. DN V nr. 385. Prestestua på Norderhov på Ringerike.

1400 23.3. DN IV nr. 706. Sem på Eiker.

1402 3.5. DN X nr. 99. Nørdregården på Mo i Steins kirkesogn på Ringerike.

1405 10.9. DN IV nr. 752. Norderhov på Ringerike.

1407-08. Akershusregisteret nr. 348, Verne klosters brev.

1409-10. Akershusregisteret nr. 349, Verne klosters brev.

1410 20.7. DN XXI nr. 251. Prestegården på Hole på Røyse på Ringerike.

1412. Akershusregisteret nr. 2135, Nonneseter klosters brev.

1413 29.5. DN IV nr. 791.

1413 8.7. DN XIII nr. 73. Norderhov.

1415 26.2. DN XXI nr. 270. Norderhov rette stevneby på Ringerike.

1415-16. Akershusregisteret nr. 2276, Nonneseter klosters brev.

1418 14.3. DN V nr. 528. Pålsgården i Oslo.

1422 26.1. DN III nr. 658. Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike.

1422 6.5. DN XXI nr. 292. Mosseros i Våler sogn i Borgesyssel.

1423-24. Akershusregisteret nr. 1726-29, Nonneseter klosters brev. 2 kjøpsbrev med 2 eldre vedhengende hjemmelsbrev.

1424 13.8. DN X nr. 138. Norderhov.

1424 20.8. DN X nr. 139. Frøyhov i Hole sogn på Røyse på Ringerike.

1428 26.9. DN IV nr. 834. Nørdregården i Rå i Norderhov sogn på Ringerike.

(ved 1430). DN II nr. 703. Norderhov.

1433 15.11. DN V nr. 636. Bjørnstad i Stein kirkesogn på Ringerike.

1435 27.4. DN X nr. 161. Klokkerstua på Norderhov.

1435 6.12. DN V nr. 653. Fegri på Tyristrand i Hole sogn på Ringerike.

1436 11.3. DN IX nr. 266. Bjørnstad i Stein kirkesogn.

1439. Akershusregisteret nr. 1743, Nonneseter klosters brev.

1442 1.6. DN III nr. 771; NgL 2 R I nr. 102, s. 204-06. Predikebrødreklosteret i Lødøse. (Norske utsendingers utsagn om valget av kong Christoffer.)

1444 28.2. DN IX nr. 291. Prestegården på Hole på Ringerike.

1444. Akershusregisteret nr. 110, Verne klosters brev.

1445 31.12. Varberg (slott i Halland). DN VI nr. 496.

1446 15.3. DN V nr. 736. Gomnes på Røyse på Ringerike.

1447. Akershusregisteret nr. 979, Hovedøy klosters brev.

1454 1.4. DN IV nr. 932. Frøyshov rette stevnested i Hole sogn på Ringerike.

1456 26.2. DN V nr. 797. Bjørnstad.

1457 1.11. DN VIII nr. 363. Sørum i Stein sogn på Ringerike.

1458 9.3. DN II nr. 823. Kråkstad.

1460 22.3. DN III nr. 846. Tannberg.

1461 24.1. DN I nr. 853. Prestegården på Norderhov.

1461 9.9. DN II nr. 839. Vang i Jevnaker sogn på Hadeland.

1461 26.10. DN VI nr. 558. Norderhov på Ringerike.

1462 10.3. DN V nr. 841. Bråk i Norderhov sogn.

1463 31.10. DN VIII nr. 378 (? falsk eller forandret i nyere tid, helst det siste). Sødregården på Setrang.

1466 20.6. Utykt. (Norderhov). Prestearkiver, Oslo bispestol. Overført fra Prestearkiver til RA diplom Gamle avskrifter 1986. Prov om at Dal hører til prestebolet.

1470 19.7. DN XVI nr. 243. Åseskogen.

1471. Akershusregisteret nr. 692, Verne klosters brev.

1473 14.2. DN VII nr. 476. Prestegården på Norderhov.

1473 11.3. DN IX nr. 366. Vestrestua på Tannberg.

1475 4.4. DN IX nr. 368. Tannberg.

1477 21.5. DN V nr. 900. Oslo.

1480 6.2. DN I nr. 926. Norderhov kirke.

1483. Akershusregisteret nr. 1762, Nonneseter klosters brev.

1488 25.2. DN III nr. 963. Setrang.

1489 22.4. DN VIII nr. 422. Hole (eller Hval ?).

1490 20.4. DN XXI nr. 634. Uten sted. [Oslo?]

1490. Akershusregisteret nr. 693, Verne klosters brev.

1492 20.1. DN II nr. 967. Ask i Strandinge fjerding i Norderhov sogn på Ringerike.

1494 25.5. DN XVIII nr. 135. Sødregården Askim (i Bilden sogn på Hadeland).

1498. Akershusregisteret nr. 1425, Hovedøy klosters brev.

1507 13.3. NgL 2 R III nr. 188. Oslo.

1509. Akershusregisteret nr. 694, Verne klosters brev.

1510 27.5. DN III nr. 1049. Hval i Haug sogn i Vangsbygden.

1511 15.2. DN IX nr. 469. Norderhov.

1511 5.5. DN XXI nr. 707. Uten sted. [Ringerike.]

1511 15.6. DN VIII nr. 477. [Ringerike.]

1514 24.7. DN XXI nr. 717. Oslo.

1516. Akershusregisteret nr. 87, Verne klosters brev.

1517 25.2. DN XXI nr. 723. Norderhov.

1517 8.6. DN I nr. 1052. Hammer.

1517. Akershusregisteret nr. 107, Verne klosters brev.

1527 22.4. DN VIII nr. 559. Fluberg.

1529 21.12. DN VIII nr. 619. Mo. [på Ringerike.]

1543 22.9. RA-dipl. Akershus lensherres kvittering for regnskap fra prosten (Nummedal og Hallingdal).

1551 1.1. DN XXI nr. 953. Huseby (i Lier).

1551 12.7. DN XXI nr. 960. Norderhov kirkegård.

= ? RA-dipl 12.7 1551. Kristian Nilsson. Valgbrev til prest.

1552 30.7. DN XXI nr. 974. Løken rette stevnestue i Vangsbygd. Skiftebrev.

1553 2.3. DN VI nr. 777. [Ringerike, rette stevnestue.]

1556 3.3. DN XXI nr. 1031. [Oslo.]

1556 3.3. DN XXI nr. 1032. Oslo.

1556. DN XXI nr. 1050. Uten sted.

1556. RA-dipl papir defekt 1663. Makeskiftebrev. (Rud).

1560 10.6. Hamar. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs Papirbrev. Jfr. også brev av 17.3 1575. Om fordeling av presteinntektene på Ringerike.

1563 27.3. DN X nr. 763. Gulsvik i Flå kirkesogn i Hallingdal.

[ca 1560-70]. DN XIII nr. 742. [Jevnaker.]

1566. RA-dipl udat 1566 Nes i Hallingdfal. Makeskifte, bl.a. Rud i Norderhov.

1567. DN XXII (kongehylling)

1571 i fasten. RA-dipl. Gulsvik. Vitnebrev om skjøtning. (Rud).

1572 12.3. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1572 21.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1572 16.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1573 27.2. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1573 28.2. Norderhov stevnestue. Prestearkiver, Oslo bispestol. Dom om landskyld av Gjermbu til prestebolet.

1574 20.1. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1574 16.4. Utrykt. Innlånt dipl (AM fasc CII 1-16): Sørum i Strandsfjerding 16.4 1574.

1574 28.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1575 31.1. (Norderhov). Prestearkiver, Oslo bispestol. Prov om innførsel i en gammel messebok som tilhører Norderhov kirke om en gave til prestebolet på 3 øresbol i Vesteren, 4 ørtogbol i Klette, 1 øresbol i "Arnestadum" og 2 øresbol i Gjermbu.

1575 17.3. Norderhov prestegard. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev.

1575 15.10. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1575 4.12. Oslo. Trykt av Iver Wiel, "Beskrivelse over Ringerige og Hallingdahlens Fogderie" 1743, Topographisk Journal for Norge 1802-05, bind XXX, s. 145-146. (Opptrykk Oslo 1970, s. 145-146.) = RA Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev. Makeskifte. Jfr. Norderhov prestegård. RA-dipl 16.11 1578. Tuv? Makeskiftebrev.

1576 14.3. RA-dipl Nes prgrd i Hallingdal. Vitnebrev om makeskifte (Rud).

1576 9.10. Vitneprov. RA-dipl, utrykt. RA Localia, i aktene til saken om Skjerdalen. RA Localia pk 17a, Skjerdalen. 26.5 1685. (Også diplom 1410 og 1415, ovenfor i DN XXI.)

1577 21.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1578 23.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1579 26.1. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1579 27.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1579 15.10. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1587 13.12. RA-dipl. Skiftebrev fra Gullaug i Lier. RA-dipl 13.12 1587, se orig perg 8.3 1596 Skiftebrev ang Stenshorne og Gullaug mfl.

1589 3.5. RA-dipl Olberg rette stevnestue i Krødsherad. Vitnebrev om oppbrent odelsbrev. (Rud).

1590 28.3. Berg i Soknedal. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev. Ang. odelsretten til nedre Berg i Soknedalen.

1591 15.2. (Norderhov). Prestearkiver, Oslo bispestol. Prov om landskyld til prestebolet av Hov og Tveiter-Ødegården.

1591 21.2. RA-dipl Ved Flå kirke. Vitneprov om odelsrett (Rud).

1591 18.3. Norderhov almenne våpenting. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev. Lagrettedom om landskyld av ½ såld korn av Hovin ved Skerdalen på Tyristrand.

1591 6.4. RA-dipl Ulberg hestegård. Vitneprov om gammelt odelsbrev (Rud).

1591 12.4. Ringerike. Fullmaktsbrev for utsendinger til kongehyllingen. Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I, nr. 131, s. 71.

1591 24.4. RA-dipl Nes i Hallingdal. Vitnebrev om Gulsvikfolkenes odel (Rud).

1591 22.8. RA-dipl, utrykt. Voll (I Flå?). Vitnebrev om stevning (ang Veien).

1591 2.11. RA-dipl Eik i Lier. Vitnebrev om skjøtning av 1 fj. korn årl. oppbørsel av Sjørvold.

1593 28.5. RA-dipl Ørpen. Vitnebrev om odelsløsning. (Veme).

1593 19.6. Norderhov tingstue. Prestearkiver, Oslo bispestol. Dom om at sognepresten til Norderhov selv kan bruke Tveiter-Ødegården eller leie den til hvem han vil.

1593 10.11. RA-dipl Gulsvik. 6 mannsdom om åsæte på Gulsvik, hvori bevitnes eiendom i Soknedalen.

1594 26.1. RA-dipl Oslo Rådstue. Lagtingsdom ang. åsæte på Gulsvik - flytning til Oppgården, Norderhov.

1594. brev om skyldsetting av gårder (RA Statholderarkivet, saker utenom reg. pk. 1).

1596 8.1. Skifte. Bjørke. Innlån: Utdrag, I 5.

Slutten av 1500-tallet. Løken tingstue i Norderhov. Prestearkiver, Oslo bispestol. prov om ødegården Marigard i Ullerål.

Slutten av 1500-tallet. Fragment perg, Gulsvik i Flå, Hallingdal. Jon Helgeson kjøper det som Ragnild Persdotter eig i Oppgarden, Norderhov.

2 falske diplom

DN VI nr. 315 ["29.6 1384"]. "Nyklebø på Hadeland".

DN XVI nr. 55 ["21.9 1406"] "Fjøsvik i nedre Ådalen".

Regnskaper og jordebøker

Gjengjerd 1514. NRJ I s. 5 og 7.

Gjengjerd 1528. NRJ IV s. 144-148.

Regnskap 1528-1529. NRJ IV s.

Regnskap 1557-1558. NLR I s. 21, 24-26, 80, 83-84, 122, 138, 159, 184.

Regnskap 1560-1561. NLR II s. 47, 52-53, 146-148, 173, 190, 213-214, 280, 291.

Jordebok 1575. NKJ I s. 194, 196

Merknad: I den foreliggende versjonen er ikke alle kildene systematisk registrerte. De viktigste som mangler er regnskapene 1557-1561 og utrykte diplomer.

Del 2, Alfabetisk ordnede biografier

Del 3, Navn i falske diplom
Anders Helgesson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Anngjerd Kolbjørnsdotter, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Asgrim (eller Asgeir) Jonsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Asgrim Kjetilsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Bergljot (eller Bergitte) Olavsdotter, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Bjørn Aslaksson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Erling Tormodsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Guttorm Håkonsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Gyrid (eller Dyri) Håkonsdotter, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Håkon på Egge, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Kjetil Helgesson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav Pålsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav Tordsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav Tormodsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav på Berger i Jevnaker, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Pål Dyresson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Tord Knutsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Trond Asgautsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Øystein Amundsson (eller Ånundsson), Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Øystein på Marigård, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).