Previous Page  34 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 302 Next Page
Page Background

tolloppsynsbetjent 7. april 1802 til 17. des. 1813. Død 20. juni 1825 i Egersund (Larvik?), 81

år, 7 måneder og 17 dager.

Bitsch, Johan Philip

. Overmåler i Bergen 1735 - død 1752.

Bitter, Baltazar de

. Skipsvisitør i Øresund 1618-19. Generalvisitør i Danmark og Norge 29.

mars 1619. Død før 19. april 1623.

Biærum, Jens

. Var tollskriver i Christiania i 1709-11.

Biørn, Caspar Friederich Hagemann

, født 1760. Løytnant. Tollbetjent i Porsgrunn 16. mai

1804, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 8. mars 1821.

Biørn, Mathias

. Tilsatt av Knip som undervisitør i Larvik i 1650. Toller i Svinesund og

Sponviken 19. april 1653. Deltok i krigen 1659-60 som admiral over skjærbåtene og kongelig

majestets krigsadjutant. Fortsatt toller i Svinesund og Sponviken, bekreftet 19. april 1661 og

2. august 1670. Efterfølger utnevnt 12. mars 1673. Fikk 1674 en kongelig forretning å utføre

og kalles da «forrige toller». Død 21. sept. 1676.

Biørn, Tomas

. Bekreftet bestalling som havnefoged, veier, måler og vraker i Fredrikshald 11.

august 1680. Har hatt vervet i noen år.

Biørnholt, Caspar

. Tollrorskarl i Kragerø, 42 år i 1776.

Biørnstad, Johannes

, født 1762. Undertollbetjent i Moss i 1810, ansatt 1790.

Biørnstrup, Christian

. Embedskontorist. Sollicitert i 11 år. Opplagsskriver og taksadør i

Bergen 22. juli 1733. Død før 15. juni 1744.

Bjelke, Henrik

. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Idd og Marker len, stasjonert

Svinesund, 1643-48.

Bjelke, Jens

. Norges kansler, forpakter av Krogstad ladested. Toller i Ellingkilde, nevnt

1623, 1636 og 1645.

Bjelke, Jørgen

. Forleningsbrev 1656 (som vanlig med toll og sise) på Agdesiden len.

Bjelke, Ove

. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) på Bergenhus i 1650.

Bjelke, Peter Christopher Wølner

, født 31. april 1803. Fullmektig i Finans- og

tolldepartementet. Overtollbetjent i Fredrikshald 15. jan. 1835. Ugift. Død 25.(8.) mai 1835.

Bjergdahl, Magnus

, født 1764. Tollbetjent i København i 22 år. Tollbetjent i Brevik 19. des.

1810, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 21. okt. 1827.

Bjering

, se Biering.

Bjerkan, Ole

. Tollbetjent(?) i Trondhjem 1. nov. 1829. Død 3. sept. 1841.