Previous Page  35 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 302 Next Page
Page Background

Bjørgan, Johan

, født 1763. Underoffiser i 24 år. Undertollbetjent i Trondhjem tolldistrikt,

stasjonert Lexen, 1807, overtollbetjent sammesteds 9. des. 1812 til død 9. jan. 1836.

Bjørndalen, Niels Jensen

, født 1787. Konsumpsjonsundertollbetjent og tollrorskarl i Bergen

27. april 1818. Død 19. des. 1837, 51½ år.

Bjørnsen, Jacob

. Undertollbetjent i Christiania 2. april 1708. Død før 6. des. 1717.

Bjørnsen (Biørnsen), Jacob

. Toller i Vardø i 1670.

Bjørnsen, Niels

. Toller og sisemester på Bergenhus i 1560-68 og 1574. «- en arg kumpan,

som hans daad tilkjenne gifuer, dristig, wblyg, løgnaktig». Nevnt som rådmann sammesteds

1583.

Bjørnsen, Neils

, født 1745. Undertollbetjent i Mandal i 1806, ansatt 1777.

Bjørnson, Peter Elias

, født 1838. Cand. jur., byråsjef i Revisjonsdepartementet.

Undertollbetjent i Christiania 26. juni 1872.

Blauenfeldt, Hans Emanuel

, født 1754(53). Ved tollboden i København i 8 år. Tollbetjent i

Slependen 10. feb. 1790, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 7. juli 1826 i Asker.

Blegen, Christopher Knudsen

. Har lenge tjent som rorskarl hos de andre betjentene.

Undertollbetjent i Drammen 21. aug. 1719. Død 1721.

Blehr, Albert

, født 1806. Kjøpmann. Undertollbetjent i Fredrikshald 4. april 1874 til død 23.

juli 1865.

Blehr, Jacob Nicolai

, født 25. sept. 1807. Kontorist. Undertollbetjent i Fredrikshald 16. sept.

1832, Moss 1838, Christiania 1850, konstituert krysskontrollør, stasjonert Moss, 26. sept.

1857, overtollbetjent i Christiania 10. juli 1862. Avskjed 19. des. 1881 (31. jan. 1882). Død

21. okt. 1884.

Blichfeldt, Christian

, født 5. mars 1784 i Sæby, Danmark. Kaptein. Tollkasserer i

Holmestrand 11. sept. 1839, Drammen 31. jan. 1846. Ridder av St. Olavs Orden.

Stortingsmann. Avskjed 24. nov. 1874. Død 2. april 1875.

Blichfeldt, Peter Rasmus

, født 30. nov. 1744 i Kjøge. Fullmektig hos generalveimesteren

nordenfjells. Tollbetjent i Kristiansund 1780, fast ansatt 25. feb. 1795, overtollbetjent 1798,

konstituert tollinspektør 1809. Død 17. aug. 1809.

Blix

, født 1752/53. Undertollbetjent i Molde i 1811, tjenestetid 35 år.

Blix, John Gill

, født 1797. Cand. jur., ekspedisjonssekretær i Marinedepartementet.

Tollkasserer i Kristiansand 22 okt. 1850. Død 9. mai 1874 i embedet.

Blix, Jonas

. Politibetjent i Trondhjem. Undertollbetjent sammesteds, stasjonert Ilen 8. mars

1745, bekreftet 4. juli 1747, tollbetjent i Brevik 28. mars 1758. Død før 4. april 1769, 56 år

gammel.