Previous Page  36 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 302 Next Page
Page Background

Blix, Thomas Nicolai

. Kontrollør og overkonsumpsjonsbetjent i Christiania i 1792.

Blix, Wilhelm Christopher

, født 1833. Kanonér i marinen. Kontorist og leiet undertollbetjent

i Kristiansand, ed som konstituert undertollbetjent sammesteds 12. april 1857, undertollbetjent

i Fredrikstad 19. juni 1868, Moss 1870-72. Død 25. sept. 1882 i Fredrikstad.

Blixhavn, Ole Abrahamsen

, født 13. sept. 1827(26.) Sjømann. Tollrorskarl i Bergen

tolldistrikt 1. mars 1866, Christiania 1. juli 1874, Holmestrand 1. nov. 1875.

Blixrud, Andreas

, født 1791. Tollrorskarl. Død i Christiania 18. des. 1822.

Bloch, Fredrik Christian Schübler

, født 4. april 1852 i Trondhjem. Styrmann. Leiet

kryssbetjent i Namsos 1886.

Bloch, Ole Andersen

, født 1739. Sersjant i 22 år. Konstituert kryssinspektør under Tonnings

fravær. Kontrollør og konsumpsjonsbetjent i Moss 1779, tollbetjent i Fredrikstad 3. nov.

1790. Død før 18. sept. 1807.

Bloch, Peter de

. Tollforvalter nordenfjells og toller i Bergen (dels sammen med Garman) 28.

juli 1654. Kom til Bergen 1653. Død 8. juni 1659 i embedet.

Blom, Carl Christian Maurits

, født 4. nov. 1833 i Trondhjem. Agronom.

Utskiftningsformann i Nordre Trondhjems amt. Undertollbetjent i Tvedestrand 23. juni 1874,

tiltrådt 10. feb. 1875.

Blom, Christian

, døpt i Hurum 26. juli 1724. Kjøpmann i Drammen. Reddet tollkassen under

branden i 1750-årene. Tollbetjent i Moss 1777. Død sammesteds 6. okt. 1786.

Blom, Jan Gustav

, født 5. april 1758 i Holmsbo. Tiendeskriver i Drammen i 8 år. Kontrollør

og tollbetjent i Drammensfjorden/Kongsberg 2. des. 1795 (stasjonert Tønsberg), tollkasserer i

Stavanger 20. feb. 1807, tollinspektør sammesteds 21. mars 1810. Død 8. jan. 1812 i embedet.

Blom, Jan Henrik

, døpt 5. juli 1749 i Strømsø. Skrivekarl 1775, senere tollbetjent i

Drammen.

Blom, Jens

, født i Nes i Kviteseid, døpt 11. okt. 1777. Kjøpmann. Undertollbetjent i

Christiania til død 1835.

Blom, Jens Chr

. Tollbetjent. Død i Christiania 26. april 1832, 55 år.

Blom, Jens Hansen

, født 12. feb. 1788 i Skien. Stadskaptein, kjøpmann. Overtollbetjent i

Bergen 8. des. 1821, tollinspektør i Stavanger 28. juni 1823. Død 14. jan. 1840 på Falkun i

Gjerpen.

Blom, Jens Ludvig

, født 8. okt. 1799 i Holmsbo. Skipsfører, Drammen. Undertollbetjent i

Moss 29. april 1844. Død 28. april 1862 i Moss.