Previous Page  37 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 302 Next Page
Page Background

Blom, Johan

, født 25.(23.) sept. 1740 i Holmsbo. Ex. jur., assessor, justisråd, kanselliråd.

Suksederende toller i Drammen 16. mai 1763, bekreftet 2. aug. 1786. Avskjed (blind) 11. jan.

1804. Død 6. okt. 1822 i Moss.

Blom, Johan Henrich

. Tidligere 32 år i tollvesenets tjeneste som konstituert og fullmektig.

Tollbetjent i Aalesund 5. april 1797 til død 31. juli 1806.

Blom, Lars

, født 1762 i Norge. Volontør, i admiralitetskollegiet. Tollbetjent i Drammen,

konstituert 24. okt. 1787, bestalling 4. okt. 1797, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed

27. feb. 1826. Død 18. jan. 1829 i Drammen (Strømsø).

Blom, Mads

, født 1717. Skipsfører, handelsmann. Konsumpsjonsskriver i Drammen. Død i

Strømsø 1794.

Blomhoff, Johan Ernst

. Kontrollør ved de sønnenfjellske tollsteder 29. juli 1717. Arrestert

noen måneder senere.

Blytt, Hans Astrup Lund

, født 2. jan. 1826 på Voss. Ex. jur. 1846, cand. jur. 1850,

fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Overtollbetjent i Trondhjem 10. juli 1879. Avskjed

20. mai 1899.

Blytt, Herman Reinholdt

, født 1821. Kopist i Høiesterett. Undertollbetjent i Bergen 2. des.

1858. Død jan. 1867.

Blytt, Ludvig Pedersen

. Skipsmåler vestenfjords (Christianiafjorden) 13. jan. 1685,

tiendeskriver i Porsgrunn/Brevik 2. jan. 1686, Langesund 13. april 1686, veier og måler i

Porsgrunn i 1690-årene. Død 1712.

Blytt, Wilhelm Koren

, født 1790. Skipsfører, kjøpmann i Trondhjem. Undertollbetjent i

Mandal 8. juli 1837, Kleven 1840. Utgått 1849.

Bodding, Julius

, født 1844. Cand. jur., tollkontorist. Undertollbetjent i Arendal 23. juni 1874.

Utgått 1876.

Bodin, Nils

. Løytnant. Tollbetjent i Svelvik, overtollbetjent i Stavanger 10. okt. 1818.

Avskjed 28. okt. 1820. Død 25. mars 1829 i Svelvik, 38 år og 3 måneder.

Bodom, Johan Georg

, født 7. feb. 1789 i Fredrikshald. Oberstløytnant. Tollinspektør

(konstituert?) i Porsgrunn i begynnelsen av 1850-årene. Død sammesteds 16. juni 1853.

Bodom, Ole Andreas

, født i Fredrikshald 29. juni, døpt 13. juli 1798. Kopist.

Undertollbetjent i Risør 1825, senere Drammen(?), overtollbetjent i Egersund 15. aug. 1833.

Avskjed 20. april 1867. Død 9. april 1869.

Boek

, se Larsen, Niels.

Boel, Styring

. Toller i Nedenes 1612-14. Nevnt som lensmann i Agdesiden i 1615.

Bognes, Niels

. Sersjant. Tollbetjent i Høievarde i 1780. Død 15. okt. 1781.