Previous Page  38 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 302 Next Page
Page Background

Bohse, Andreas

. Marineløytnant, proviantskriver ved Staverns fort. Visitør i Larvik 14. mai

1723, bekreftet 4. mai 1731. Død før 12. okt. 1731.

Boller, Christen

. Visitør i Bergen 17. nov. 1710, senere overtollbetjent sammesteds. Død før

27. juli 1729.

Bolstad, Anders Torchelsen

. Tollrorskarl i Bergen. Død 21. mai 1837, 43 år, 9 måneder og

11 dager.

Bolstad, Erich

, født 1744. Toll- og konsumpsjonsbetjent i København i 10 år.

Undertollbetjent i Bergen 3. juli 1789, tollbetjent sammesteds 1807 til død 22. des. 1814.

Bomhoff, Søren

. Strandfoged i Arendal 17. aug. 1685. Forduftet i 1705.

Borch, Alexander Nicolaus

, født 15. juni 1741 i Christiania. Kongelig landmåler.

Overtollbetjent og, taksadør i Langesund 1776, overtollbetjent i Christiania 30. okt. 1779 til

død 7. mai 1790.

Borch, Hans Laursen

. Nevnt som visitør i Porsgrunn 1680-1710. Død 1726.

Borchmann, Christen Hercules

. Tollbetjent i Sandefjord 8. april 1663. Skulle betjene Moss

og Son. Fikk 12. aug. 1675 ekspektanse på Moss tolleri. Konstituert toller i Moss 1677,

utnevnt 1679. Nevnt sammesteds 1683.

Borchmann, Cl.

, født 1748. Tollbetjent i Drammen i 1811, ansatt 1782/83.

Borchmann, John Andreas

, døpt i Trondhjem 5. okt. 1750. Postfullmektig i Christiania,

vinhandler og traktør i Trondhjem. Tollbetjent i Drammen 17. mars 1783, tollkasserer

sammesteds 1798, overtollbetjent 1816. Avskjed 11. jan. 1826. Død 6. jan. 1829 i Drammen,

83 år.

Borchmann, Paul Christian

, født 1714. Skriver i Rentekammeret i 14 år. Kontrollør og

tollbetjent i Holmestrand 31. mai 1751. Utgått 1788. Begravet 15. aug. 1801.

Borchrevinck, Søren Nicolai

, født 27. okt. 1773 på Toten. Kaptein. Overtollbetjent i Svelvik

10. april 1826. Ridder av (svenske) Sverdordenen. Død 17. nov. 1850.

Borderud, Hans Plade

, født ca. 1791. Løytnant. Overtollbetjent i Skudeneshavn 8. jan. 1820,

Bergen 29. juli 1829. Død 9.(10:) april 1871.

Bordrud, Jonas Kirsebom

, født 9. mai 1825. Kjøpmann. Leiet undertollbetjent,

undertollbetjent i Arendal 29. aug. 1860, Haugesund 7. juni 1866.

Borgen, Olaus Jensen

, født 29. sept. 1830. Skipsfører. Uthavnsbetjent i Gamle Hellesund 26.

juni 1872, undertollbetjent i Larvik 22. mai 1875. Medaljen for Borgerdåd 2. klasse.

Borgesen (Børgeson), Hans

. Visitør i Tønsberg i 1682.

Borkert, Samuel

. Tollbetjent i Fredrikshald i 1685-87.