Previous Page  39 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 302 Next Page
Page Background

Borneche, Hans Christian

. Hos adskillige kongelige embedsmenn. Kontrollør i Drammen

1779, overtollbetjent sammesteds 1783, tollkasserer i Flekkefjord 25. okt. 1797 til død 5. mars

1813, 68 år og 2 måneder.

Bornæs, Peder Olsen

. Leiet tollrorskarl i Flekkefjord 6. juli 1874.

Bostad, Lars

. Månedsløytnant. Fungerende overtollbetjent i Molde i 1829.

Boy, Hans Lauritsen

. Undertollbetjent i Skien «og inden Langesund» 12. juli 1662.

Boy, Jakob

. Undertollbetjent, konstituert?, i Grimstad 1829-32.

Boye, Anders

. Marineløytnant, proviantskriver i Stavern. Visitør i Larvik 14. mai 1723.

Boye, Mathias Andreas

, født 9. feb. 1796 i Kongsberg. Overlærer, konstituert rektor i

Kristiansand. Tollkasserer i Kristiansund 19. april 1849, konstituert toller i Bodø 18. okt.

1850 til 7. aug. 1853, tollkasserer i Larvik 23. juli 1858. Ridder av St. Olavs Orden. Medlem

av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Stortingsmann. Død 18. april 1872 i

embedet.

Boye, Otto Abraham

, født 15. nov. (jan.) 1846 i Jevnaker. Cand. jur. Leiet undertollbetjent i

Christiania, konstituert 12. nov. 1874, undertollbetjent i Kristiansand 3. nov. 1875, Christiania

22. juni (1. aug.) 1876.

Boye, Peter O

. Undertollbetjent i Valderhaug 29. aug. 1860.

Boye, Peter Tveedt

, se Tvedt, Boy Peder.

Boyesen, Frederik

. Kongelig skipshøvedsmann. Generalvisitør nordenfjells 1620, toller i

Tønsberg len i 1630-årene, visitør i Verne kloster len 1641, ble 27. april 1642 utnevnt til

skipskaptein, generalvisitør i Norge, stasjonert Tønsberg, 8. juli 1645 til visitørkorpset ble

inndratt i 1649. Ble 13. mai 1652 skoginspektør sønnenfjells, bekreftet 16. juni 1664.

Boyesen, Mathis

. Visitør på Nordmøre 28. okt. 1639, generalvisitør og kaptein i Trondhjems

len 5. juli 1641. Død straks efter Philipi Jacobi (1. mai) 1643.

Boyesen, Mats

. Visitør på Nordmøre 28. okt. 1639. Skipskaptein 5. juli 1641.

Boyessen, Hans

. Var måler, veier og vraker i Fredrikstad 2. juni 1688, nevnt sammesteds

1737.

Brag, Johan Christian

, født 1719. Visitør i Langesund i 1763-69.

Bramer, Fredrik Carl Gram

, se Bremer, Fredrik Carl Gram.

Brandhagen, P.

, født 1780. Tollrorskarl i Hammerfest i 1846, ansatt 1840.

Brandsborg, Bernt Mathias

, født 31. okt. 1842. Underoffiser. Leiet tollrorskarl 1866, ansatt

Kristiansand 1. jan. 1876.