Previous Page  41 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 302 Next Page
Page Background

Bredesen, Jacob

. Toller i Kragerø 11. des. 1697, overtok mars 1698, senere også postmester

sammesteds, bekreftet 27. jan. 1700. Begravet 11. okt. 1718 i Kragerø.

Bredesen, Peter

. Har «exersert seg lenge ved pennen» hos sin far i Kragerø, fra 1725 i

Rentekammeret. Kontrollør i Flekkefjord 1. feb. 1730, bekreftet 5. mars 1731 og 28. mars

1747. Død før 18. nov. 1766.

Bredrup, Jacob Edvard Colbjørnsen

, født 1804. Kopist i Indredepartementet.

Undertollbetjent Trondhjem 22. sept. 1847, med tjenestegjøring i Namsos fra 22 juli 1848 til

1. okt. 1849, forflyttet feb. 1850 tilbake til Trondhjem. Død 24. sept. 1865.

Bredstrup, Peder

. Tollrorskarl i Vallø. Død 14. sept. 1807.

Breien, Reinholdt Gram

, født 27. juni 1838. Løytnant 1864, cand. jur. 1865. Tollkontorist i

Christiania 1866, leiet undertollbetjent i sommertiden, undertollbetjent i Bergen 19. juni 1868,

senere konstituert overtollbetjent sammesteds, tollinspektør i Bodø 6. aug. 1873, konstituert

tollkasserer i Skien 17. nov. 1888, utnevnt sammesteds 26. okt. 1889. Utgiver og redaktør av

Toldtidende 1891-92. Utga tolltariffen i lommeformat 1866 og brosjyre om tollloven i 1889.

Avskjed 1. mai 1915. Død 16. juli 1921 på Ask i Ringerike.

Bremer, Carl Fredrik

, født 1746 i Norge. Sønn av kaptein Bremer. Fremlegger attester for at

han «udi Pennen er vel øvet» og at hans far har hatt 37 levende barn. Tollbetjent og visitør i

Fredrikstad 13.(3.) juni 1772, tollkasserer sammesteds 20. feb. 1807. Avskjed 16. mars 1815.

Død 18. des. 1821.

Bremer, Daniel Christopher

, født 17. okt. 1742 i Fredrikstad. Auditør, postmester. Veier og

måler i Fredrikstad. Død 9. feb. 1809 sammesteds.

Bremer, Fredrik Carl Gram

, født 1768. Ex. jur., lært regnskap på farens, amtsforvallter B.s

kontor. Tollbetjent i Aasgaardstrand 4. feb. 1801, Fredrikstad 18. sept. 1807, overtollbetjent

sammesteds 1816. Avskjed 15. feb. (april) 1832. Død 10. okt. 1835 i Fredrikstad.

Bremer, Frederik

. Hans bror, kongelig majestets tyske hoffpredikant M. Johannes Brämer,

kausjonerte for ham, datert København 1. mars 1651, som toller i Christiania, ansatt 14. mars

1652. Fra 2. jan. 1661 også zahl-kommisarius og fra 26. feb. 1664 borgermester. Nevnt 19.

nov. 1672 som forhenværende toller i Christiania. Død 26. nov. 1682.

Bremer, Georg Ulrik

. Undertollbetjent i Buck van Raae 17. nov. 1710. Død kort etter, i

1711?

Brenning, Christian

, Güstrov i Mechlenburg. Veier i Bergen 15. juni 1756.

Brieghel, Julius Friedrich Theodor

, født 1772(69) i Danmark. Cand. jur., volontør i

Rentekammeret. Tollbetjent i Farsund 3.(31.) okt. 1798, tolloppsynsbetjent sammesteds 1815.

Avskjed 11. okt. 1825. Død 15. okt. 1825 i Farsund, 53 år.

Brinch, Hans Peter

, født 1. jan. 1755 i København. Ansatt i general- og

kommisariatskollegiet. Undertollbetjent i Christiania 1796, tollbetjent i Aasgaardstrand 27.

sept. 1797, kontrollør og tollbetjent i Grimstad/Lillesand 4. feb. 1801, kontrollør og