Previous Page  42 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 302 Next Page
Page Background

tolloppsynsbetjent sammesteds 13. des. 1817. Avskjed 5. april 1834. Død 21. des. 1837 på

gården Gjølme, Fjære sogn, 88 år gammel. Jfr. Morgenbladet 13. sept. 1827.

Brinch, Iver

, født 20. juni 1703 i København. Kronprinsens livtjener. Generalskipsmåler 29.

nov. 1729, Drammen, bekreftet 28. mai 1731 og 2. mai 1747. Kanselliråd. Utgått 1748.

Begravet i Strømsø 11. sept. 1754.

Brinch, Ludvig Andreas

, født 20. aug. 1738 i Kristiansand. Løytnant, 23 år i militæret.

Overtollbetjent i Arendal 11. mai 1778, tollkasserer i Larvik 6. mars 1793. Kammerråd.

Avskjed 17. juni 1796. Død 31. jan. 1807.

Brinch, Nils Olsen

, født 1710. Stivelsesfabrikant i København. I

forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent i Bergen 23. aug. 1765 til død 29. des. 1784.

Brinch, Ole Nielsen

, født 3. nov.(?) 1819. Styrmann. Tollrorskarl i Grimstad, leiet og

konstituert fra 2. april 1843, fast ansatt 12. des. 1858, leiet undertollbetjent samme år. Død

1867.

Brinch, Søren Andersen

, født 1722. Justisråd. Generaltollforpakter i Kristiansand stift, nevnt

i brev 6. juli 1750. Tollbetjent, visitør, veier og måler i Flekkefjord 20. mai 1770 til død 8.,

begravet 17. jan. 1791 sammesteds.

Brinchmann, Anders Dass

, født 11. mars 1821. Handelsbetjent og konstituert

undertollbetjent. Undertollbetjent i Stavanger 22. mai 1852, Horten 29. aug. 1860.

Brinchmann, Christopher Bernhoft

, født 30. juni 1795 i Røros. Løytnant. Fullmektig i

Revisjonsdepartementet. Tollkasserer i Molde 10. jan. 1832 til død 4. juli 1865.

Brinchmann, Hans

, døpt i Røros 2. mars 1787. Løytnant. Undertollbetjent i Bergen 1834,

overtollbetjent i Skudeneshavn 10. aug. 1835. Avskjed 29. aug. 1849. Død i Bergen 27. mars

1856.

Brinchmann, Harald

, født 17. des. 1827 i Valderhaug (Christiania?). Skipsfører. Tollbetjent

i Valderhaug 1861, undertollbetjent i Kristiansund tolldistrikt 19.(29.) mars 1862, konstituert

krysskontrollør i Moss 12. juni 1874.

Bringe, Elling Nielsen

, født 1794. Tollrorskarl i Bergen i 1852, ansatt 1. nov. 1830.

Broager, Jens Hansen

. Fra ungdommen ved pennen, 4 år i Rentekammeret. Visitør i

Tønsberg og forvalter ved Stavern fort 22. mai 1741, bekreftet 28. feb. 1747, nevnt også i

Larvik 1749. Død før 19. jan. 1768.

Broch, Hans Reinhold

, født 1795, døpt 9. aug. samme år. Løytnant. Konstituert

undertollbetjent i Drammen 1831, overtollbetjent i Porsgrunn 6. mars 1843, Brevik 1856.

Avskjed 5. juli 1867 og død samme år.

Broch, Lars

, født 1791 i Norge, døpt 7. april samme år. Løytnant. Overtollbetjent i

Fredrikshald (Moss?) 10. juni 1826, Skudeneshavn 21. des 1832, Christiania 16. feb. 1835.

Død 13. sept. 1838 i Christiania.