Previous Page  43 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 302 Next Page
Page Background

Broch, Niels

. Tollskriver i Skien i 1619-23.

Broch, Paul Resén Velgjør

, født i Kristiansand 8. sept. 1810(11.). Ex. jur., kopist i

postrevisjonen. Undertollbetjent i Stavanger 10. okt. (1. nov.) 1857 til død 8. des. 1875.

Brochdorff, August Fredrik von

, født 1744(45) i Holsten. Kammerjunker. Tollbetjent i

Molde 28. sept. 1785, tollinspektør sammesteds 1788 til død 22.(28.) des. 1802.

Brochenhus, Henrik

. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) 1585 på Bratsberg len.

Befalingsmann sammesteds.

Brochenhus, Johan

. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) 1658 på Tønsberg len.

Brochenhus, Oluf

. Forleningsbrev (som vanlig med toll og sise) 1653 på Tune, Vembe,

Aabygge og Hvaløer skipreder.

Brodal, Isak Peter Severin

, født 25. aug. 1785 i Kragerø. Løytnant. Overtollbetjent i

Stavanger 1. nov. 1824, tolloppebørselsbetjent i Egersund 12. mars 1833 til død 8. mars 1846.

Brodersen, Jens

. Tollrorskarl i Arendal tolldistrikt 15. feb. til 25. mai 1839.

Brodersen, Samuel

, født 17. okt. 1731 i Bodenæs. Studier i ungdommen. Oppholdt seg lenge

i København og søkte ofte. Ernærte seg ved landbruk, 3 premier for potetdyrkning.

Tollbetjent i Risør 11. juli (juni) 1778, overtollbetjent sammesteds 1816. Død 18. juli 1816 i

embedet, 84 år, 9 måneder og 10 dager gammel.

Brodtkorp, Eilert Christian

, født 5. juni 1721 «kl. 12 natt» i Trondhjem. Løytnant. Veier og

måler i Kristiansund 1747 til død 17. jan. 1806.

Brodtkorb, Hans Rasmus Petter

, født 1. april 1756 i Kristiansund. Ex. jur., skipsreder,

kanselliråd. Overveier, måler og vraker i Kristiansund. Død 21. nov. 1844.

Brodtkorb, Tobias

. Myntskriver på Akershus 1. mai 1642. Tollbetjent i Bragernes 1645,

Svinesund 1650, adjungert toller med suksesjonsrett i Fredrikstad 9. jan. 1659, bestalling 28.

juli 1670. Efterfølger utnevnt 26. okt. 1670. Død (før?) 26. juli 1676. Skifte i Fredrikstad 14.

sept. 1676.

Brogaard, Morten Kjersig

, født 16. mai 1819 (-17). Handelsmann. Konstituert

undertollbetjent i Risør og Tvedestrand fra 23. feb. 1859, undertollbetjent i Aalesund 4. sept.

1869, overtollbetjent i Langesund 30. sept. 1876. Død 17. aug. 1892.

Brorson, Christian

. Lakei hos prinsesse Louise. Overtollbetjent i Bergen 14. okt. 1745,

bekreftet 21. mars 1747. Avskjed feb. 1749.

Brose, Mads Andersen

. Tollbetjent i Karmsund. Nevnt 8. mai 1709.

Brown, Thomas Angell

, født 1748 i Trondhjem. 11 år skrivekarl og dels fullmektig hos H.

H. Luytkis og senere generaltolldirektør Wakenitz i Trondhjem. Kryssinspektør i Trondhjem

(stasjonert Skibnæsset) og overtollbetjent 1781, konsumpsjonskasserer i Trondhjem 16. nov.