Previous Page  45 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 302 Next Page
Page Background

undertollbetjentstillingen ikke skulle tyde på misnøye med ham i København, tollinspektør i

Risør 4. april 1804 til død 27. juni 1808.

Bruun, Conrad

. Konstituert kontrollør 1 år i Moss. Visitør i Lillefosen 8. feb. 1717. Død

straks etter bestalling.

Bruun, Eilert

, født 1753 i Larvik. Undertollbetjent i Tønsberg i 7 år, tollbetjent i Stavern 9.

mars 1803 til 19. april 1809(?). Død okt. 1808(?).

Bruun, E. N.

, født ca. 1796. Tollrorskarl i Drammen tolldistrikt i 1846, ansatt 1826.

Bruun, Erik

, født 5. sept. 1826. Tollkontorist i Porsgrunn 1842, undertollbetjent i

Hammerfest 7. juli 1852, Horten 7. juni 1856, overtollbetjent og forrettende tollkasserer i

Larvik 3. mars 1866, forflyttet til Sandefjord 1870, overtollbetjent i Christiania 16. sept. 1871.

Bruun, Erik Thorkel

, født 3. nov. 1852. Skipsfører. Leiet tollbetjent 1877, kryssbetjent i

Christianiafjorden 26. aug. 1879. Under kryssningens opphør leiet oppsynsbetjent i Larkullen.

Bruun (Brun), Fred.

, født 1753. Undertollbetjent i Drammen i 1810, ansatt 1800.

Bruun, Hans

. Tollbetjent i Molde 17. nov. 1710. Død før 26. mai 1723.

Bruun (Brun), Hans Jacob

, født feb. 1722. Var tollbetjent i Trondhjem i 1745, senere i

forpaktningssocietetstjeneste. Undertollbetjent s. 1. jan. 1777. Avskjed 15. juli 1796. Død 31.

okt. 1802.

Bruun, Henrich Dinclow Mathiassøn

, født i Trondhjem 1661. Tollinspektør i Ilen og

Sanden 23. juli 1694 (forpaktningssocietetsbetjent fra 1692), tollbetjent i Trondhjem 8. nov.

1698, overvisitør sammesteds 19. april 1710, bekreftet 5. mars 1731. Søkte avskjed 17. des.

1731. Død 24., begravet 31. mars 1732 i Domkirken.

Bruun, Jens

. Tollbetjent i Nordmøre i 1717.

Bruun (Brun), Johan Christopher

, født 20. mai, døpt 5. okt. 1794 i Beitstad. Løytnant.

Overtollbetjent på Rundø 18. des. 1827, Herøy (Røren tollstasjon) 1839 til død 26. nov. 1865.

Bruun (Brun), Jørgen Hansen

. Visitør i Nordmøre 20. mars 1659.

Bruun (Brun), Lars Lund Finckenhagen

, født 14. sept. 1826. Handelsmann i Kristiansund.

Undertollbetjent i Trondhjem 18. aug. 1859, Kristiansund 10. okt. 1859, overtollbetjent i

Bergen 5. nov. 1877 (23. jan. 1878).

Bruun (Brun), Lorentz Christopher

, født 8. april 1797. Gårdbruker. Undertollbetjent i

Fredrikstad 1836, Trondhjem 31. mai 1849. Død 27. nov. 1854.

Bruun, Lorentz Lorentzen

, født ca. 1764. Tollrorskarl. Var undertollbetjent i Larvik i 1822,

ansatt 6. mars 1810.

Bruun, Nicolai

, født ca. 1763. Tollrorskarl i Tønsberg i 1823, ansatt 1804.