Previous Page  46 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 302 Next Page
Page Background

Bruun, Simon

. Fullmektig hos Chr. Tobiesen i Christiania i 1707, visitør sammesteds 26.

mars 1708, bekreftet 4. mai 1731. Begravet 17. sept. 1737, 52 år gammel.

Bruun, Svend

, født 20. jan. 1779 i Bergen. Skipsfører. Undertollbetjent i Larvik, ansatt 1834.

Utgått 1860. Død 22. mars 1866.

Bruun (Brun), Søfren

. Var toller og visitør på Brunholmen i Aalesund før 1663, og fra 1668

nevnes han på ny som toller og visitør i Sunnmøre. Tollbetjent i Valderhaug 30. nov. 1671.

Bruun (Brun), Søren

. Bestalling som måler og veier i Bragernes 15. sept. 1674.

Brygger, Michael Sundt Tuxen

, født 1775. Undertollbetjent i Bergen, ansatt 1807, utgått

1854. Død juli 1856.

Bryn, Henrik

, født 1826. Undertollbetjent i Ny Hellesund 26. juni 1872.

Bryn, Henrik Anton

, født 1832. Skipsfører. Undertollbetjent i Ny Hellesund 23. juni 1874.

Død 26. mai 1885.

Bryne, Erik

, født 1752. Undertollbetjent i Stavanger i 1822, ansatt 1802.

Brüneck

, se Bruenech.

Brynildsen, Olavus Marthinius

, født 1852. Styrmann. Tollrorskarl i Skien 16. aug. 1884.

Brynildsen, Ole

, født 1749/50. Tollrorskarl i Sponviken i 1811, ansatt 1795.

Brynjuldsen, Mads

, født 1803. Tollrorskarl i Arendal i 1847, ansatt 1839.

Brynjuldsen, Peder

, født 24. des. 1811. Tollrorskarl i Arendal i 1864, leiet 1. april 1840, fast

ansatt 1. okt. 1849.

Brøgger, David Larsen

, født 1707. Fullmektig ved embedskontor. Ekstra (= 5.)

overtollbetjent i Bergen 22. april 1743, bekreftet 25. april 1747. Senere (1753?) også

postmester. Død des. 1774.

Brygger, M. S. T

. Død juli 1856.

Brønlund, Ole Christian

, født 1797. Undertollbetjent i Fredrikshald tolldistrikt, ansatt 1841.

Utgått 1854.

Brønsdorph, Christian

, født 1750. Overhoffrettsprokurator i Arendal. Tollprokurør i

Trondhjem 1793 til død 1800.

Brønsdorph, Henrik

. Konstituert toller i Drammen 1. jan. 1727. Nevnt som veier og måler

sammesteds fra 1741. Død 1770.

Brønsdorph, Jens Rasmussen

. Slotsfoged på Akershus med mer. Toller i Drammen 16. juni

1700.