Previous Page  47 / 302 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 302 Next Page
Page Background

Brørup, Selgen Pedersen

. Tollskriver i Trondhjem 19. april 1710. Efterfølger utnevnt 10.

feb. 1716, efter «undvigte» S. P. B.

Braaden, Ole Jørgensen

, født 1755/56. Undertollbetjent i Kragerø 10. juni 1809. Avskjed 6.

mai 1810.

Braaten, Erich

. Tollrorskarl i Halden, 61 år i 1776.

Buch, Johan C.

Tollrorskarl i Tromsø. Avskjed okt. 1846.

Buch, Jørgen Brøcher

, født 1740/41. Ekspektanseundertollbetjent i Bergen 13. feb. 1770,

ansatt 1774, ekstratollbetjent 22. aug, 1782, ekstraovertollbetjent 1816 til død 5. jan. 1823, 82

år.

Buch, Otto

, se Bech, Otto.

Buch, Paul

. Tollbetjent (undertollbetjent?) i Christiania 1791-93.

Buch, Peter Christian

, født 16. nov. 1723 i Helsingør. Konstituert toller og

konsumpsjonskasserer i Randers. Kjøpmann i Finnmark under oktroihandelen.

Ekspektansekontrollør, måler, veiemester og vraker i Kristiansand 1776, tiltrådt 1779.

Kanselliråd. Død 23. jan. 1784.

Buch, Thomas

, født ca. 1760. Var undertollbetjent i Drammen i 1823, ansatt 1803.

Buchholm, Joachim Frederik

, født i Flekkefjord 1760/61. Kjøpmann i Flekkefjord i 1786.

Tollkasserer i Stavanger 3. jan. 1798, tollinspektør i Kragerø 5. des. 1806 til død 1. mai 1834.

Buck, Christopher Lorentz

, født 1801. Kjøpmann, konsul. Undertollbetjent i Tromsø 22.

nov. 1851. Avskjed 1872. Død 1875 (i Vadsø?).

Buck, Fred. Carl

. Skipsfører. Måler og vraker i Molde. Undertollbetjent i Stavanger 7. juni

1856, men mottok ikke ansettelsen.

Buck, Gert Busch

, født 4. april 1813 i Molde. Kjøpmann. Undertollbetjent i Tromsø 11. mai

1840, overtollbetjent i Drammen 10. (16.) mai 1860, tolloppebørselsbetjent i Tromsø 22. mai

1869, tollinspektør sammesteds 18. feb. 1871 til død 4. jan. 1893.

Budde, Carl Ferdinand Treu

, født 21. aug. 1804. Løytnant. Postmester i Brevik 1847,

senere Trondhjem. Overtollbetjent i Bergen 22. juni 1859. Død 24. nov. 1861.

Budde, Christian Jørgensen

, født i Danmark. Vakt- og undertollbetjent i Trondhjem i 1776

(i ca. 9 år).

Budde, Christian Nissen

, født 1798. Kaptein. Overtollbetjent i Drammen 10. sept. 1853.

Død 7. okt. 1859.

Budde, Mathias

. Forleningsbrev 1651 (som vanlig med toll og sise) på Bakke kloster.