Organisasjon og styre

Her finner du styremedlemmer og andre sentrale bidragsytere.


Styret

Formann

Grete Singstad

Administrator

Viseformann

Gyrid Jørgensen

Aktivitetsansvarlig

Styremedlem

Vigdis Brenna

Økonomiansvarlig, lokaler

Styremedlem

Håvard Blom

Forlag og salgsansvarlig

Styremedlem

Jan Myhrvold

Medlemsansvarlig og redaksjonskontakt

Styremedlem

Sølvi Løchen

Biblioteksansvarlig

Styremedlem

Rune Nedrud

Internasjonal kontakt

Nettansvarlig

David Widerberg Howden

Nettsideansvarlig og DNA-kontakt


Webredaksjon

Webredaktør

David Widerberg Howden

Publiserings og innholdsansvarlig

Webmaster

Kjell Arne R. Brudvik

Serveransvarlig

Webdesigner

Jonas Lillevold

WordPress-design og vedlikehold

Wiki-redaktør

Dag Trygsland Hoelseth

Redaksjon for tidsskrifter

Redaktør NST

Are S. Gustavsen

Redaktør NST

Johan Marius Setsaas

Redaktør Genealogen

Rune Nedrud