Våre lokaler

Norsk Slektshistorisk Forenings boksamling er nå lokalisert i foreningens nye lokaler i Industriveien 6 på Visperud i Lørenskog.

Åpningstider

Tidligere har våre lokaler vært åpent på Torsdag og Lørdag, men fra nyttår 2018, så har vi endret våre åpningstider for å få fokusere på bedre ressurser på prosjekter og økt aktivitet og flere verter på Lørdag. Åpningstidene er også endret til kl 11-15:00, er stengt i skoleferier og ved spesielle anledninger. Se kalender for når det er åpent og når det er kurs/foredrag.

Hvordan finne frem:

Vi holder til på Visperud ved Karihaugen og ved sentrale innfartsårer til Oslo. Følg E6 ut av Oslo og ta av ved avkjøring 42 i retning Karihaugen, følg veien og følg skilting til Visperud til du ser skilt til Røykås, følg Røykåsveien til du ser Industriveien til venstre. Parkering og inngang er på baksiden av bygget. Vi har gratis parkeringsplasser for våre besøkende.

Kollektivtransport:

Fra Oslo bussterminal kan man ta følgende ruter:

 • Rute 110: Lillestrøm, holdeplass: Njåls vei (3 minutt å gå).
 • Rute 100: Kjeller, holdeplass: Visperud (6 minutt å gå).

Fra Lillestrøm bussterminal kan man ta:

 • Rute 100: Oslo Bussterminal, holdeplass: Visperud (6 minutt å gå).

For øvrig bør det nevnes at sone 1 sin siste holdeplass er på Visperud.

For øvrig kollektivtilbud se www.ruter.no

Historie

Biblioteket ble opprettet i 1980 da foreningens gamle bok- og tidsskriftsamling ble flyttet fra et kjellerlokale og diverse privathjem til et kontor i Neuberggata i Oslo. Flyttingen til Akersgata skjedde i 1993. Før og under flyttingen 1980 gikk en del tapt, blant annet som følge av uregistrerte utlån og mangelfulle post- og kontorrutiner. Sommeren 2001 flyttet foreningen ut av lokalene i Akersgata, og hadde midlertidig tilhold i esker og kasser, før oppussingen av nye lokaler i Ullevålsveien 1 tok til høsten/vinteren 2002. Biblioteket gjenåpnet i nye lokaler 7. januar 2003.

Sommeren 2007 flyttet foreningen til Lakkegata 19-21 på Grønland. Her åpnet dørene til bibliotket i Slektsforskernes hus den 2. oktober 2007. Sommeren 2010 flyttet foreningen igjen, til Øvre Slottsgate 2 B – og der ser man rett over kvartalet til det gamle biblioteket i Akersgata. Offisiell åpning av biblioteket i Øvre Slottsgate 2 B var 2. oktober 2010. I løpet av våren 2015 ble biblioteket flyttet til nye lokaler i 3. etasje på samme adresse. Gjenåpningen av biblioteket fant sted torsdag 7. mai 2015. Nå har vi flyttet igjen og 8 september 2018 åpner vi i nye lokaler på Visperud i Lørenskog.

Foreningen har samlet bøker og tidsskrifter siden stiftelsesåret 1926. Samlingen er bygd opp ved gaver. T

ilveksten, som publiseres i medlemsbladet Genealogen, er på mer enn 50 bøker årlig. Tidsskriftene samles dels ved gratis innsendelse for anmeldelse i våre tidsskrifter, men i hovedsak som resultat av gjensidige bytteavtaler.

Boksamlingen

Vår boksamling er nå søkbar i Koha-databasen.

Vertenes spesialområder:

Våre lokaler er bemannet av foreningens medlemmer på dugnadsbasis. Som slektsforskere flest, har mange dypest kunnskap innenfor de områdene deres egne slekter kommer fra, mens andre er mer all-roundere. Tilpass gjerne dine egne besøk på biblioteket ut fra vaktlistene.

Sølvi Løchen: For tiden er jeg mest opptatt av 1700-tallets Oslo, men har også interesse for Østfold, Bergen, Trondheim, Nordmøre og Nordland. Fra 2002 jobbet jeg med slekts- og lokalhistorie (det gamle Trondhjems stift) ved Gunnerusbiblioteket, og styrte NSFs lokalavdeling i Trøndelag 2014-2018. Jeg er også spesielt interessert i kunnskap om kilder

Anders Bjønnes: Arbeider med norsk og internasjonal heraldikk (læren om våpenmerker og våpenkunst). Heraldikk kan være en viktig hjelp til å belyse/løse genealogiske problemstillinger. Segl er vår viktigste kilde til viten om norsk heraldikk.

Grete Singstad Paulsen: Forsker i slekter fra bla. Nordre Land i Oppland, Rindal i Møre og Romsdal, Nordland, Sør-Trøndelag, Telemark og Østfold. Har også stor interesse for borgerslekter.

Dag T. Hoelseth: Har forsket i de fleste fylkene i Norge samt Storbritannia, USA og Canada. Har spesiell interesse for kongelig genealogi og utvandring til USA og Canada. God erfaring i bruk av Internett, inkludert wikiarbeid.

Elin Galtung Lihaug: Har forsket i følgende områder: Rogaland, Hardanger og Sunnhordland. Dessuten Brandenburg og Hessen, Tyskland og Tallinn, Estland. God erfaring i bruk av Internett.

Carsten Berg Høgenhoff: Har forsket i følgende områder: Nordland, Trøndelag, Bergen/Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, og i utlandet Nederland og Nord-Frankrike. Har arbeidet mye med 1600-tallet. God internetterfaring.

Vigdis Brenna: Kan mest om Røros og Hedmark. Dessuten skogfinner og Sverige/ArkivDigital. Har vært innom alle fylker i Norge.

Klaus Johan Myrvoll: Slekter frå Nordmøre, Trøndelag og Gudbrandsdalen, både bonde- og borgarslekter. Eldre kjelder, språk og skrift. Jordegods og skattelister.

Gyrid Jørgensen: Har forsket mest i Trøndelag og Nordland, samt noe i USA og Danmark (inkl. Grønland).

Haakon Styri: Forskning på egen slekt har medført arbeid i mange deler av Norge, men med hovedvekt på Eidsvoll, Hadeland, Lier og Røyken, samt noe erfaring med slektsforskning i Danmark. Arbeider særlig med DNA-testing for genetisk genealogi.

Kari Frodesen: Har forsket i følgende områder: Buskerud, Telemark, Agder-fylkene,
Oslo og Bergen, samt noe i USA (Wisconsin og Michigan).
God erfaring i bruk av internett.

Randi Hagen: Har fokus på slekter fra Nordmøre og i Hedmark. Har holdt mange kurs i temaer som DNA, identifisering av gamle fotografier, programmet Reunion (Mac)

Jørn Erik Øvald: Slekter i Bratsberg (Nedre Telemark), Fritzøe, Sør-Odal.
Tyskland med hovedvekt på Schleswig-Holstein og videre Danmark, først og
fremst Syd-Jylland. Spesielt opptatt av 1600-tallet (30-års krigen), den norsk-danske fellesflåte. God erfaring med bruk av databasene Myheritage og Ancestry samt også litt Arkiv Digital.

Trond Øivindsson Lunde: Forsker i slekter fra bla. Eidsvoll og arbeider særlig med DNA til bruk i slektsforskning.

Siri Undall: Har forsket i de fleste fylkene i Norge, samt noe i Danmark, Sverige og USA. God erfaring i bruk av Internett.

Håvard Blom: Har arbeidet med Hallingdal spesielt Nes, Gol, Hemsedal og Ål. Noe Lofoten

Jan Myhrvold: Finneslekter på Østlandet og i Värmland. Slekter i Solør, Blaker og Aurskog samt Lierne. DNA i slektsforskning

Rune Nedrud: Har lang erfaring som slektsforsker og kurs/foredragsholder. Forsker på slekter i Mjøsområdet (Hedmark/Oppland og Hurdal/Eidsvoll i Akershus). Kilder og kildebruk. Lensregnskapene. Transkribering av materiale 1600–1800.

David Widerberg Howden: Har drevet aktivt med slektsforskning siden 1995 og har god erfaring med bruk av både digitale kildeskrifter, databaser, slekts og bygdebøker. Har siden 2013 spesialisert seg på bruk av DNA i slektsforskning, men er ellers spesielt interessert i middelalder, håndverksslekter, heraldikk, DNA og kulturhistorie. Forsker i følgende områder: Rogaland, Møre og Romsdal, Østfold og Oslo, men har forsket på slekt i alle fylker fra Trondheim og sørover. Har også skrevet deler av og oversatt Peter Sjölunds bok: Slektsforskning med DNA sammen med Rune Nedrud. Har vært engasjert av TV2 i Åsted Norge om Containerbabyen og TV2 hjelper deg.

Britt Sølvi Denstad: Jeg startet min forsking allerede på 1970-tallet, før dataen gjorde sitt inntog. Jeg har sittet mange, mange timer på det gamle Statsarkivet i Trondheim. Forskningen min er snart spredt over hele landet. Finnmark (kvener og samer) Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag. Rendalen. Røros. Finneslekter på Østlandet. Hedmark, Akershus ned til indre Østfold og Rømskog. Noen store gårder på Romerike. Så hopper vi over til vestsida og Lier og gårdene rundt der. Jämtland i Sverige. USA, mange stater.
Noe gotisk skrift. God erfaring i bruk av internett, inkludert Wiki-tree, Ancestry, Geni, My Heritage, Arkiv digital – den svenske portalen og Hiski – den finske portalen.
Har over tid utviklet en god nese for omskrivinger av norske navn til amerikanske. Det samme gjelder kvener bosatt i Finnmark og norsk fra 1600-tallet til i dag. Det er bare fantasien som setter grenser.

Kari Thingvold: Slekter på Hedemarken, Hole, Ringerike, Enebakk, Eidsvoll, Oslo og Aker, København og Odense. Kilder og kildebruk. Gotisk skrift. God erfaring i bruk av Internett.

 • Berit Johne sier:

  Hei,
  Stemmer det at Slektsforskerkonferansen 2022 arrangeres 22-23 oktober, og er flyttet fra Gardemoen til Vinderen i Oslo?
  Jeg vil i så fall gjerne delta 🙂
  (Forsøkte å melde meg på tidligere, i en betalingsløsning som ikke funket.)
  Setter pris på info.
  Mvh Berit
  (Medlem betalt for 2022)

 • Terry Becker sier:

  I was trying to purchase your book for sale – Nes I Hallingdal, book 1. It says that there are no shipping options for the United States. Can you ship to America? Thank you. Terry Becker, Waukesha, Wisconsin USA

 • Maren Sofie Brakstad Pilskog sier:

  Hei.
  Jeg har tatt over gården som 5. Generasjon på Brakstad i Alver kommune.
  Lurer på hvor man kan finne gårdens gamle bumerke? Har sett i bygdebok uten hell. Har kontaktet statsarkiv uten hell. Ikke i de gamle skjøte dokumentene er det noe bumerke.
  Er det noen gode tips hvor jeg bør lete eller hvem jeg kan kontakte for hjelp?

Legg igjen et svar