Organisasjon og styre

Her finner du styremedlemmer og andre sentrale bidragsytere.


Styret

Formann

Rune Nedrud

Styrets leder leder@genealogi.no

Styremedlem

Grete Singstad

Styremedlem

Gyrid Jørgensen

Styremedlem

Vigdis Brenna

Styremedlem

Håvard Blom

Styremedlem

Jan Myhrvold

Styremedlem

Klaus Johan Myrvoll

Styremedlem

David Widerberg Howden


Redaksjoner

Webredaksjon

Webredaktør

David Widerberg Howden

Publiserings og innholdsansvarlig support@genealogi.no

Webmaster

Kjell Arne R. Brudvik

Serveransvarlig

Webdesigner

Jonas Lillevold

Webutvikling og vedlikehold

Wiki-redaktør

Dag Trygsland Hoelseth

Publiserings og innholdsansvarlig wiki@genealogi.no

Redaksjon for tidsskrifter

Redaktør NST

Are S. Gustavsen

nst@genealogi.no

Redaktør NST

Johan Marius Setsaas

nst@genealogi.no

Redaktør Genealogen

Rune Nedrud

genealogen@genealogi.no.

Korrektur, Genealogen

Dag T. Hoelseth