Organisasjon og styre

Her finner du styremedlemmer og andre sentrale bidragsytere.


Styret

Formann

Rune Nedrud

leder@genealogi.no Internasjonal kontakt

Viseformann

Gyrid Jørgensen

Arrangementsansvarlig

Styremedlem

Jan Myhrvold

Økonomi- og medlemsansvarlig

Styremedlem

Grete Singstad

Styremedlem

Frode Myrheim

DNA-kontakt

Styremedlem

Håvard Blom

Salgsansvarlig

Styremedlem

Klaus Johan Myrvoll

Styremedlem

David Widerberg Howden

Nettansvarlig


Redaksjoner

Webredaksjon

Webredaktør

David Widerberg Howden

Publiserings og innholdsansvarlig support@genealogi.no

Webmaster

Kjell Arne R. Brudvik

Serveransvarlig

Wiki-redaktør

Dag Trygsland Hoelseth

Publiserings og innholdsansvarlig wiki@genealogi.no

Redaksjon for tidsskrifter

Redaktør NST

Are S. Gustavsen

nst@genealogi.no

Redaktør NST

Johan Marius Setsaas

nst@genealogi.no

Redaktør Genealogen

Rune Nedrud

genealogen@genealogi.no.

Korrektur, Genealogen

Dag T. Hoelseth