Organisasjon og styre

Her finner du styremedlemmer og andre sentrale bidragsytere.


Styret

Formann

Grete Singstad

Styrets leder leder@genealogi.no

Viseformann og sekretær

Gyrid Jørgensen

Ansvar for bla. aktiviteter aktivitet@genealogi.no

Publikumsansvarlig

Vigdis Brenna

Ansvar for lokaler, kontor og regnskap

Salgsansvarlig

Håvard Blom

Ansvar for salg og forlag bestillinger@genealogi.no

Økonomi og medlemsansvarlig

Jan Myhrvold

Ansvar for medlemslister, redaksjoner og økonomi

Markedsansvarlig

Carsten Berg Høgenhoff

Ansvar for markedsføring og nett

Samlingsansvarlig

Rune Nedrud

Ansvar for boksamling, digitalisering og internasjonal kontakt

Nettsideansvarlig

David Widerberg Howden

Ansvar for nettsider og DNA-kontakt support@genealogi.no


Redaksjoner

Webredaksjon

Webredaktør

David Widerberg Howden

Publiserings og innholdsansvarlig

Webmaster

Kjell Arne R. Brudvik

Serveransvarlig

Webdesigner

Jonas Lillevold

Webutvikling og vedlikehold

Wiki-redaktør

Dag Trygsland Hoelseth

Redaksjon for tidsskrifter

Redaktør NST

Are S. Gustavsen

nst@genealogi.no

Redaktør NST

Johan Marius Setsaas

nst@genealogi.no

Redaktør Genealogen

Rune Nedrud

genealogen@genealogi.no.

Korrektur, Genealogen

Dag T. Hoelseth