Organisasjon og styre

Her finner du styremedlemmer og andre sentrale bidragsytere.


Styret

Formann

Rune Nedrud

leder@genealogi.no Digitaliseringsansvarlig, internasjonal kontakt

Viseformann

Gyrid Jørgensen

Aktivitetsansvarlig

Styremedlem

Jan Myhrvold

Økonomi- og medlemsansvarlig

Styremedlem

Grete Singstad

Referent

Styremedlem

Vigdis Brenna

Kontoransvarlig, kasserer

Styremedlem

Håvard Blom

Salgs- og forlagsansvarlig

Styremedlem

Klaus Johan Myrvoll

Biblioteksansvarlig

Styremedlem

David Widerberg Howden

Nettansvarlig, DNA-kontakt


Redaksjoner

Webredaksjon

Webredaktør

David Widerberg Howden

Publiserings og innholdsansvarlig support@genealogi.no

Webmaster

Kjell Arne R. Brudvik

Serveransvarlig

Webdesigner

Jonas Lillevold

Webutvikling og vedlikehold

Wiki-redaktør

Dag Trygsland Hoelseth

Publiserings og innholdsansvarlig wiki@genealogi.no

Redaksjon for tidsskrifter

Redaktør NST

Are S. Gustavsen

nst@genealogi.no

Redaktør NST

Johan Marius Setsaas

nst@genealogi.no

Redaktør Genealogen

Rune Nedrud

genealogen@genealogi.no.

Korrektur, Genealogen

Dag T. Hoelseth