Slektsforskerkonferansen 2024

Denne gangen arrangeres konferansen på Oslo kongressenter 16-17. nov. 2024

Spennende og sammensatt program fra lørdag til søndag. Det blir foredrag om bruk av DNA i slektsforskning, ukjent opphav, kunstig intelligens, nye kilder, befolkningshistorikk, sosiale forhold, husmannsvesenet og bybefolkningen i Christiania.

OBS! Earlybird: 2750,-  Etter 10.juni: 3250,-

Inkludert i prisen får du to dager med foredrag, enkel pausemat og lunsj, mens overnatting o.a. mat må ordnes separat.

Meld deg på i Slektsbutikken

Foredragsholdere:

 • Peter Sjölund (Kjent fra bla. TV-serien: DNA-jegerane, foredragsholder og forfatter)
  • -Hvordan finne ukjent opphav med DNA?
  • -Bruk av Y-DNA for å avsløre gamle slektsmyter
 • Nils Olav Østrem (Professor i historie og forfatter)
  • Alliansar og mesalliansar mellom husmenn og bønder-Husmenn, sosial mobilitet og giftarmål
 • Mette Vårdal (Historiker, filmskaper og forfatter)
  • Om husmenns nytte av skrivekunst og andre ferdigheter -Sosiale kår i Vågå på 1700-tallet
 • Frode Myrheim (Historikar og bygdebokforfatter)
  • Mitokondrielt DNA som ættehistorisk kjelda og metode i eit kjeldefatigt umråde
 • Yngve Nedrebø (Historiker og tidligere statsarkivar i Bergen)
  • Inngifte, trussel eller nødvendighet i små samfunn?
  • Y-DNA som kilde til forståelse av gjenreisningen etter Svartedauden -med eksempler fra Jølster
 • Rune Nedrud (Formann i NSF og forfatter)
  • ‘Tapt’ arkivmateriale gjenfunnet i NSFs magasin
  • Digitalt kildemateriale hos NSF
 • David W. Howden (Slektsforsker, Kjent for bla. «Containerbabyen» i Åsted Norge)
  • Borgerskap og fattigdom -Christianias bybefolkning 1624-1865
 • Klaus Johan Myrvoll (Slektsforsker og Professor i nordisk språk)
  • Ut mot havet. Folkevandringar og skyldskap vist gjenom Y-DNA på Nordmøre
 • Randi Hagen (Slektsforsker og seniorrådgiver ved Høgskolen i Innlandet)
  • Kunstig intelligens i slektsforskning – hva kan vi bruke de nye verktøyene til?
 • Kristian Hunskaar (Historiker og seniorrådgiver i Arkivverket)
  • Fra svensk krigsfange til leilending på Brunlanes -Fra et interessant norsk kildemateriale
  • -Nye og spennende kilder fra arkivene