Årsmøte gjennomført

Som nytt styremedlem for 2 år ble valgt Frode Myrheim, som mange kjenner som både bygdebokforfatter, historiker og aktiv i Norgesprosjektet-DNA. Klaus Johan Myrvoll ble valgt ved suppleringsvalg i fjor, […]