1000+ digitale bøker og avfotograferte kilder

Foreningen har lenge hatt digitale bøker og kilder på sine nettsider. Men antallet har økt betraktelig det siste året da planen er å få digitalisert hele vårt bibliotek. Noen bøker vil naturligvis ikke kunne publiseres da de er for nye, men vi er nå oppe i over 1000 publiserte avfotograferte kilder og bøker (Siden nyttår 660 filer). Det gjenstår endel arbeid for å sjekke gjennom alle de publiserte med tanke på både format og optimalisering. Noen er etter avtale med donator lagt ut for alle besøkende, mens andre er forbeholdt medlemmer. Vi tar gjerne imot hvis du har en slektsbok eller artikkel du gjerne vil få publisert, eller fysisk materiale som foreningen kan digitalisere.

Av nyeste publiseringer som er åpne for alle er Bratagers samlinger, dette er en samling med håndskrevne bøker etter slektsforskeren Ole Olsen Bratager 1857-1941 og inneholder avskrifter og slektsutredninger først og fremst for Hol og Hallingdal.

Av annet som bør nevnes er at vi har publisert bøker med over 700 slekter til glede for våre medlemmer. Det finnes i tillegg mye annet materiale som er tilgjengelig for både medlemmer og besøkende.

Artikler, Genealogen o.a. kilder finner du i kildeportalen. Her vil du også finne lenker til eksternt materiale og endel artikler som tidligere har vært publisert på nettsiden og hos vigerust.net Men portalen er under oppbygging, så gjerne si fra på support@geneaogi.no om lenker eller digitale filer ikke fungerer, da det er lenker som peker til gamle undersider.

Stengt for kommentarer.