Genealogen

Genealogen er Norsk Slektshistorisk Forenings medlemsblad som normalt utgis to ganger i året. Medlemsbladet ble første gang utgitt i 1987 som et supplement til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, for å bedre kontakten med sine medlemmer. I 1996 fikk bladet sitt nåværende navn og har blitt stadig mer populært og allsidig med mange små artikler om alt fra aktiviteter til slektsartikler og metodikk. Her vil du finne flipbok-utgaver av medlemsbladet, der de eldste er tilgjengelig for alle, mens nyere utgaver er forbeholdt medlemmer.