Innholdsliste Genealogen 1987-2022

Nedenfor er en oversikt over alle artikler som er publisert i NSF Medlemsblad 1987-95 og Genealogen fra 1996 til og med 2022. Utarbeidet av bla. Håvard Blom og redigert fortløpende av webredaktør.


NSF Medlemsblad 1/1987

 • Uten forfatter: Mikrofiche/Mikrofilm utstyr I. NSF Medlemsblad nr 1 (1987): 6-9

NSF Medlemsblad 2/1987 

 • Barlaup, Ola. «Mikrofilm av Kirkebøker». NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 7-11
 • Willoch, Erling: «Husmannssønnen fra Drolsum og Willochslekten i Drammen». NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 12-16
 • Uten forfatter: Mikrofiche/Mikrofilm utstyr II. NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 20-24

Bache-Wiig, Lars Ravn: Tavle med etterkommere etter Jan Henrik Nitter Hansen (NB: Tavlen finnes ikke i bladet, men i NSFs bibliotek, «småskrift», Øvre Slottsgate 2 B). NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 24


NSF Medlemsblad 1/1988

 • Knudsen, Riborg M. K.: «Litt slektshistorie». NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 4-7
 • Eken, Thorsten: «Mikrofilm av Kirkebøker». NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 10-16
 • Nedrebø, Yngve: «Norske emigrasjonsruter il Amerika 1825-1925». NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 18-23
 • Sandlie, Arne M.: «Ombygget dias-apparat for visning av mikrofilm». NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 26
 • Willoch, Erling: «Supplement til husmannssønnen fra Drolsum og Willochslekten i Drammen». NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 28
 • Kvinlog, Stanley: «Bygdebøker: Har Kvinesdal verdensrekord?». NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 29

NSF Medlemsblad 2/1988

 • Holm, Else Marie. «Gamle brev.». NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 4-7
 • Uten forfatter: Mikrofilmer i Riksarkivet. NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 8-14
 • Tybring, Lif: «Leveregler i 1829». NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 15-18
 • Nedrebø, Yngve: «Som Bømmeløens guldaarer». NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 19-21
 • Bugge, Kjeld: «Dikterpresten Matcus Volquartz’s slekt». NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 22-24

NSF Medlemsblad 1/1989

 • Halse, Helene: «Fra Ålborg til Gjerdrum». NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 4-5
 • Kann, Erik: Slektsforskning i Danmark. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 7-9
 • Henriksson, Bjarne: «Slektsforskning på Åland». NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 10-11
 • Wasberg, Gunnar Christie: «Per Seland». NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 12-13
 • Sandvik, Hilde: «Tingbokprosjektet». NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 14-18
 • Knudsen, Riborg M: «Hvordan jeg fant slektninger i Amerika, både nulevende og avdøde». NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 19-22
 • Uten forfatter: «Mikrofilmer i Riksarkivet». NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 24-29
 • Uten forfatter: «Scweigaards statu», fra Illustreret Tidende, 14. juni 1885. Inkl. Johan Ludvig Schweigers stamtavle. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 30

NSF Medlemsblad 2/1989

 • Arneberg, Inger: «Litt mer om sorenskriver Edvard Røring og hans etterslekt». NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 4-7
 • Skogsjö, Håkan: «Slektsforskning i Sverige». NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 9-14
 • Luther, Georg: «Slektsforskning i Finland». NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 15-18
 • Johansen, Jan: «De finske kommunionbøkene». NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 19
 • Bielke, Bernt G.: «Mossing». NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 20-21
 • Uten forfatter: «Danske antikvariater». NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 22-23
 • Uten forfatter: Mikrofilmer i Riksarkivet: . NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 24-25

NSF Medlemsblad 1/1990

 • Tang, Sigfrid Wulfsberg: «Fra de gode gamle dager». NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 4-5
 • Isaachsen, Hanna: Kultur og romantikk paa Sørlandet I Slutten av 18de og begyndelsen av 19de aarhundre». NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 15-17
 • Anker, C. J.: «Dansk-norsk generalfeltmarschal, grev Louis de St. Germain». NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 24-25

NSF Medlemsblad 2/1990

 • Seland, Per. «Sogneprest Jacob Christian Finckenhagen». NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 4-7
 • Isaachsen, Hanna: «Kultur og romantikk paa Sørlandet – I Slutten av 18. og begyndelsen av 19. aarh, II Fra oldefars dage. Jacobineren og bispedatteren» NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 8-11
 • Heineman, Jean O.: «Svindel med ridderordener» NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 12-13
 • Brun, Severin: «Hva en gammel bibel kan inneholde av slektsopplysninger» NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 14-15
 • Johansen, Jan: «Betraktninger om «Utdrag av Vadsø kirkebøger»». NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 18

NSF Medlemsblad 1/1991

 • Tybring, Lif. «Lassens samlinger». NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 4-5
 • Isaksen, Guri:»En nærmere forklaring om ekstraskatten 1762″. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 6-7
 • Olsen, Kåre: «Hvordan starte arbeidet med slektsgransking?». NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 8-12
 • Tybring, Lif: «Skilsmisse i gamle dager». NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 13
 • Uten forfatter: «Litt om mål- og myntverdiene i gammel tid, og om forskjellige uttrykk». NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 14-15
 • Isaachsen, Hanna: «Kultur og romantikk paa Sørlandet – III Barbra Cathrine Isaachsen – van Kervel. Kjærlighet og jus». NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 17-21
 • Uten forfatter: «Nytt regiter over kirkebøker på mikrofilm». NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 22

NSF Medlemsblad 2/1991

 • Sfinx: «Jul i Christiania for 100 år siden». Fra URDs julenummer 1935. NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 4-6
 • Isaachsen, Hanna: «kultur og romantikk paa Sørlandeet – IV «Min russiske Søster»». NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 11-13
 • Nedrebø, Yngve: «Arkivene etter Innrullingssjefen, Mønstringssjefen og Sjømannskontoret i Begen 1704-1988». NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 14-17
 • Thomle, E. A.: «Genealogiske Oplysninger om de i Christiansands Domkirke bisatte Personer». NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 18-22

NSF Medlemsblad 1/1992

 • Isaachsen, Hanna: «kultur og romantikk paa Sørlandeet – IV ‘Min russiske Søster’ forts.». NSF Medlemsblad nr 1 (1992): 16-19

NSF Medlemsblad 1/1993

 • Gudbrandson, Terje. «‘Det var før det’ – arkivbesøk rundt 1960». NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 14
 • Kristiansen, Jan Ivar: To utredninger fra NSF etter forespørsel: Gunder Kværnstrøm f. 1890 og Anna E. Andersen, f. 1878. NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 16-19
 • Seiring, Torbjørn: «Elias Blix og Benkestok-slekta». NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 14-16
 • Uten forfatter: «Bestanden av lokalhitorisk litteratur i NSFs bibliotek». NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 7-11
 • Uten forfatter: «Kort oversikt over historien til Genealogisk DataSentral, Ringerike». NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 19-20

NSF Medlemsblad 1/1994

 • Kristiansen, Jan Ivar: «En pussig navnebruk fra Vinger på begynnelsen av 1800-tallet». NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 8
 • Kristiansen, Jan Ivar: En utredning etter forespørsel: Betzy Marie Petersen, f. 1887. NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 8-10
 • Seiring, Torbjørn: «Ny slektshistorisk forening, DIS Salten slektshistoriske forening». NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 5-6
 • Uten forfatter: «Egen slektsbank for Sunnhordland». NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 7

NSF Medlemsblad 1/1995

 • Falch, Tore S.: Landsarkivet for Nørrejylland – Viborg». NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 6-7
 • Falch, Tore S.: Statistisk Sentralbyrå – Folkemengdens bevegelse». NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 17-18
 • Gudbrandson, Terje: «Nytt funn fra ‘Gamle Christiania’». NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 5
 • Kristiansen, Jan Ivar: «Oppdagelsen av en maskinist på ‘Fram’». NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 14-16
 • Kristiansen, Jan Ivar: «Cathrine Christiana Ørums opprinnelse». NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 16-17
 • Solberg, Thorleif: «Ringerike slektshistorielag». NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 12-14

NSF Medlemsblad 2/1995

 • Alnes, Astrid E.: «Oslo Bymuseums fotosamling». NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 10-11
 • Helgerud, Randi: «Slektsforskere og folkebibliotek». NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 12-13
 • Seiring, Torbjørn: Kirurgen i Kipperberget». NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 15-17
 • Mile, Gunnar: «Hostorien om en ‘forsvunnet’ oldefar og hvorledes han ble funnet ved hjelp av Sjøinnrulleringen». NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 18-20
 • Bisseberg, Aslaug: «Slektsforskning er på moten» (fra Aftenposten). NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 21

Genealogen 1996/1

 • Amundgård, Arne. «Arkivene ved Toten økomuseum.» 1996/1: 14-17.
 • ———. «Vestoppland Slektshistorielag.» 1996/1: 12-13.
 • Gudbrandson, Terje, (1946–). «Og dog beveger den seg… Norsk slektshistorisk forening 1926-96.» 1996/1: 5-6.
 • Jaatun, Jan Eilert og Fredrik Dyhren. «Per Braastad – bonde og lokalhistoriker.» 1996/1: 10-11.
 • Langballe, Anne M. Hasund. «Personhistorisk arkiv og biografiske registre ved Universitetsbiblioteket i Oslo.» 1996/1: 8-9.
 • Myrheim, Frode. «Et bidrag til personnavn-debatten.» 1996/3: 19-21. Korrigert opptrykk i 1997/1: 38-39.
 • Pedersen, Mona. «Teleslekt fortsetter sin aktivitet.» 1996/1: 6-7.
 • Steffens, K. E. «Forfalskning av navn.» 1996/1: 22.
 • Tekshov, Herborg. «Deichmanske biblioteks tilbud til slektsforskere.» 1996/1: 18-19.
 • Winge, Harald, (1940-1999). «Om å få sine rette navn tilbake.» 1996/1: 26.

Genealogen 1996/2

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Svar til spørsmål nr. 11/95, stilt av Esper Lønborg i medlemsblad nr. 2/95. Litt om Friis av Landvik, Torup, von Ansbach og Bringsvær-ætten.» 1996/2: 38-39.
 • Finne, Henrik Carstensen. «En rotekte Brevik-slekt. Om fadderskapet som indikator og guide i genealogien.» 1996/2: 24-29.
 • Kompelien, Arild. «Om personnavn.» 1996/2: 8-9.
 • Solberg, Thorleif. «Litt om noen gamle ringeriks-slekter.» 1996/2: 13-22.
 • Sprauten, Knut, (1948–). «Kjeldeskriftavdelingen – kildeutgivelse i Riksarkivets regi.» 1996/2: 34-37.
 • Steffens, K. E. «Hva folk så på som sine rette navn.» 1996/2: 12.
 • ———. «Om å hete eller å bli kalt noe.» 1996/2: 9-10.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). «Respektløse prester.» 1996/2: 11-12.
 • Winge, Harald, (1940-1999). «Steffens’ nye misforståelser.» 1996/2: 10-11.

Genealogen 1996/3

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Om seg selv, slektshistorie og NSF: Gunnar Christie Wasberg.» 1996/3: 25-28.
 • Dybdahl, Kjell. «Hvordan jeg fant slektninger i USA.» 1996/3: 10.
 • Frydenberg, Per. «Hva var navnet?» 1996/3: 17-18.
 • ———. «Om seg selv, slektshistorie og NSF: Gunnar Christie Wasberg.» 1996/3: 25-28.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «En infam Borge-lensmann [Del 1].» 1996/3: 23.
 • ———. «Kuriositeter.» 1996/3: 22.
 • Nygaard, Lars. «Kort introduksjon til FYR. Find Your Roots, Teleslekts WWW-baserte søketjeneste.» 1996/3: 15-16.
 • Schultz, Odd H. «Roser fra Tinn – både her og «over there».» 1996/3: 4-8.
 • Skaar, Ulv Tore. «Teleslekt – en ressurs for oss alle.» 1996/3: 11-14.
 • Steffens, K. E. «Fortiden slik den faktisk var.» 1996/3: 18-19.
 • Steineger, Erling. «Hvorfor [brukte] Johan Steineger forkortelsen C.S.?» 1996/3: 9.

Genealogen 1997/1

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Middelalder-genealogi: Skanke ätten.» Melding av Roger de Robelin: Skanke ätten, 1997/1: 42-45.
 • ———. «Mikrofilm. Svein Warberg intervjuet av Per Reidar Bjørnerud Christiansen.» 1997/1: 22-25.
 • ———. ««Stavning av gamla förnamn» – en svensk debatt om skrivemåten av personnavn.» 1997/1: 35-38.
 • Falck-Ytter, Harald. «Noen nye opplysninger om slekten Anziøns stamfar.» 1997/1: 20-21.
 • Kompelien, Arild. «Mer om navn.» 1997/1: 33-35.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «En infam Borge-lensmann [Del 2].» 1997/1: 40.
 • Nedrebø, Yngve. «»I Kongens teneste». Melding om ein publikasjon fra Riksarkivarens skriftserie.» 1997/1: 18-19.
 • Stoltenberg, Trygve. «Genealogisk renovasjon. Schjelderup eller Stoltenberg? Feil i folketellingen 1900 for Ankenes ved Narvik.» 1997/1: 41.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). «Gudbrandsdøler i fokus. Referat fra medlemsmøte på Lillehammer 30.11.1996.» 1997/1: 8-16.

Genealogen 1997/2

 • Alnæs, Egil. «Hva er vel et navn?» 1997/2: 36-37.
 • Hernes, Ivar. ««Hva skal barnet hete?».» 1997/2: 37-38.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «Jesu kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – en kilde til genealogisk glede.» 1997/2: 9.
 • Myrheim, Frode. «Farsnavnet – et nytt bidrag til personnavndebatten.» 1997/2: 34-35.
 • Reithaug, Kjetil. «Utenriksdepartementets arkiver – eldre skiftemateriale etter nordmenn døde i utlandet og andre relevante emner for slektsforskere.» 1997/2: 27-29.
 • Steffens, K. E. «Fortidens særpreg.» 1997/2: 35-37.
 • Stoltenberg, Trygve. «Genealogisk renovasjon. Noen genealogiske problemer med familien Stoltenberg.» 1997/2: 10.
 • Vasstveit, Oddvar. «Personalhistorisk kildemateriale i Håndskriftsamlingen ved UBiO.» 1997/2: 25-26.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). «Adelsnytt [Aspa, Galtung, Skanke, Adelsprosjektet].» 1997/2: 5-7.
 • ———. «Har det eksistert en adelsætt ved navn Karteke eller Kerthe på Vestlandet.» 1997/2: 22-24.
 • Winther, Per. «Norge i Nord-Amerika – et bibliografisk skattekammer.» 1997/2: 30-31.
 • Yttri, Ole Engebretsen. «En husmannsfamilie fra Odalen.» 1997/2: 11-20 og 26.

Genealogen 1998/1

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Prosjekt Teleslekt nedlegges!» 1998/1: 28-29.
 • Kompelien, Arild. «Mer navnedebatt.» 1998/1: 31-32.
 • Naustvik, Konrad. «Kommentarer til Trygve Stoltenbergs bidrag til «Genealogisk renovasjon» i Genealogen 2/97.» 1998/1: 38.
 • Nedrebø, Yngve. «Bløff eller fakta? Om uektefødte barns fedre i eldre tid.» 1998/1: 13-24.
 • Skogseth, Arvid. «Kven var Ivar Mikkelsen? Eit slektsproblem frå Fedje.» 1998/1: 36-38.
 • Solberg, Thorleif. «Litt om Hole-slekter i eldre tid.» 1998/1: 39-48.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). «Middelaldergenealogi som universitetspensum.» 1998/1: 49-52.
 • ———. «Var fru Adalis Erlingsdotter av Losna-ætten eller Erling [Åmundesson] i Hildegards ætt.» 1998/1: 25-27.

Genealogen 1998/2

 • Berggren, Ulf. «Släktforskning i Sverige.» 1998/2: 37-40.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Litt om ættene på Bergan Nedre og Åserum i Hedrum.» 1998/2: 20-28.
 • Falch, Tore Stenberg. «En reise i østerled – slott og herregårder i Baltikum.» 1998/2: 44-47.
 • Hein, Ants. «Sangaste slott i Sør-Estland.» 1998/2: 48-50.
 • Hernes, Ivar. «Forsvunnet i Amerika. Et forsøk på å finne igjen en familie Normann i Philadelphia.» 1998/2: 53-56.
 • Løberg, Lars, (1960–). «Norsk adel, hadde vi det?» 1998/2: 29-32.
 • Mether, Leif. «Släktforskning i Finland.» 1998/2: 41-43.
 • Nedrebø, Yngve. «Digitalarkivet.» 1998/2: 12-15.
 • Steffens, K. E. «Replikk til Kompelien.» 1998/2: 51.
 • Stokke, Aasmund, (1931–). «Vedrørende Adalis Erlingsdotter og Losnaætten.» 1998/2: 35.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). «Adelsnytt [Benkestokk, Skanke, Gulsvik, Galtun, Mel, Losna, Aspa, Fluga].» 1998/2: 15-19.
 • Wiksaas, Arnfinn. «Replikk til spørsmål 3/98. Schytte-slekten.» 1998/2: 59.

Genealogen 1999/1

 • Bratberg, Terje, (1955–). «Falske adelsmenn!» 1999/1: 18-19.
 • Langfeldt, Jan G. «Nyttig debatt om personnavn.» 1999/1: 38.
 • Stoltenberg, Trygve. «Genealogiske problemer med familien Stoltenberg.» 1999/1: 42-43.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). «Kongar i dei norske ættetavlene.» 1999/1: 20-23.
 • ———. «Litt om Internett.» 1999/1: 36-38.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). «Adelsnytt [Bratt, von Kampen, Dall, Slede, Pustrung, Augastad, Filippus Fartegnssons ætt, Krabbe, Munk].» 1999/1: 44-61.
 • ———. «Christianias eldste arbeiderklasse. Bygningsarbeidere ved Akershus festning 1630–1655.» 1999/1: 8-16.
 • ———. «Visjonæren Andreas Stang (1916–1979).» 1999/1: 39-41.
 • Worsøe, Hans H. «Slægtsforskning i Danmark.» 1999/1: 30-35.

Genealogen 1999/2

 • Bjørkenes, Bergljot Holte. «Folk og slekt i gamle Trondenes.» 1999/2: 54-55.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Gamle skifter. 1. Et storskifte på Dåreid i Spind i Vest-Agder.» 1999/2: 24-37.
 • Ericsson, Per. «Bildhuggaren Peder Hoff i Jönköping.» 1999/2: 38-39.
 • Grøndahl, Gunnar. «Blant gamle graver.» 1999/2: 44-45.
 • Guðfinna Ragnarsdóttir. «Isländsk släktforskning frå handskrifter till datorer och CD-skivor – källor, föreningar och köpta tjänster.» 1999/2: 5-10.
 • Hernes, Ivar. «En mormonfamilie i Australia. Med røtter tilbake til en familie Normann i Trondhjem.» 1999/2: 56-58.
 • Kompelien, Arild. «Generasjonstest.» 1999/2: 22-23.
 • Nilson, Sten Sparre, (1915–) og Bodil Nilson. «Med Piperviksporten som utgangspunkt (del 2).» 1999/2: 40-43.
 • Nygaard, Ole. «Lossius-tips.» 1999/2: 13.
 • ———. ««Masingsmeden» som dro til kongen.» 1999/2: 46-47.
 • ———. «På sporet av gamle slektninger.» 1999/2: 11-12.
 • ———. «Slektsforskernes Mekka.» 1999/2: 12-13.
 • Paaskoski, Jyrki. «Är genealogin en hjälpvetenskap för dagens historieforskning?» 1999/2: 4.
 • Retsö, Dag. «Norske innvandrere i Brasil 1885–1931.» 1999/2: 48-53.
 • Vigerust, Tore H «Adelsnytt [Tronds, Bratt, Båhuslen, Benkestokk].» 1999/2: 14-18.
 • ———. «En ættlegg fra Trondhjem 1612.» 1999/2: 21.
 • ———. «En ættlegg om Kvål-ætten fra Melhus 1495.» 1999/2: 18-20.

Genealogen 2000/1

 • Asak, Per Otto, (1942–). «Arneberg i Solør – en kommentar til Lars Løbergs artikkel «Nye biter i et gammelt puslespill…»» 2000/1: 20-22.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Gamle slekter på Rødby-gårdene i Hurum.» 2000/1: 35-46.
 • Gundersen, Dag. «Ordbok for slektsforskere.» Melding av Terje A. Tetmo: Ordbok for slektsforskere. Oslo: Grøndahl og Dreyers Forlag AS, 1999. 2000/1: 61-62.
 • Hernes, Ivar. «En familie Tonning i Danmark. Med røtter tilbake til Stryn og til familien Ole Normann i Trondhjem.» 2000/1: 54-57 og 59.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «Kari Olsdatter, enkel å finne i 1801-tellingen?» 2000/1: 50.
 • ———. «Slett ikke bare Ole og Niels, Anne og Marthe.» 2000/1: 46.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). «Gunnvor Ulfsdatter og Helge Halvorsen Møklegårds barn.» 2000/1: 23-34.
 • Midtsand, Per Arne. «Hans Ibsen – Personer med ukjent ættetilhørighet og etterslekt.» 2000/1: 47-50.
 • Nygaard, Ole. «Slektsforskerens drøm.» 2000/1: 16.
 • Seiring, Torbjørn, (1925–). «Ursin-slekten fra Lofoten.» 2000/1: 17-19.
 • Sogner, Sølvi Bauge, (1932–), Anne Minken og Nina Østby Pedersen. «Prosjektet «Norsk innvandringshistorie».» 2000/1: 10-11.
 • Stoltenberg, Trygve. «Folk og slekt i gamle Trondenes. Gjensvar til Bergljot Holte Bjørkenes’ artikkel i Genealogen nr 2/99, s.54-55.» 2000/1: 53.
 • Thorvaldsen, Gunnar. «Registreringssentral for historiske data – Bakgrunn og muligheter.» 2000/1: 12-14.
 • Utne, Ivar. «Ivar Aasens navnebok.» Melding av Ivar Aasen: Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne. Ved Kristoffer Kruken og Terje Aarset. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 3. Høgskulen i Volda, Volda, 1997. 2000/1: 57-58.
 • Ugulen, Jo Rune, «Tyske og hollandske slektsnavn i Norge.» 2000/1: 51-53.
 • Vigerust, Tore H. «Arneberg-slekten.» 2000/1: 22.

Genealogen 2000/2

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Gamle slektskretser på Tofte, Holtnes og Skjøttelvik i Hurum.» 2000/2: 30-50.
 • ———. «Slekt Norge – nyheter for slektsforskere.» 2000/2: 8-10.
 • ———. «Slå hull på mytene!» 2000/2: 54-55.
 • Gustavsen, Are S. (1967–). «Ny viten om odelsbønder i Tunsberg len 1604.» 2000/2: 23-28.
 • Hansen, Bent Billing. «Feilslutninger og misforståelser om slekten på Møklegård og Kil.» 2000/2: 11-22.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «Navn navn navn.» 2000/2: 57.
 • Stoltenberg, Trygve. «Gjensidig styrerepresentasjon NSF – DIS-Norge?» 2000/2: 55.
 • Ugulen, Jo Rune, (1968–). «Norsk Slektshistorisk Forenings heimesider – ein gjennomgang.» 2000/2: 5-7.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). «Adelsnytt [Benkestokk, Losna, Sjakktavle, Tronds].» 2000/1: 10-11.
 • ———. «Adelsnytt [Festskrift til Lars Løberg, Krabbe].» 2000/2: 22.
 • ———. «Vårt finske bibliotek.» 2000/2: 4.

Genealogen 2001/1

 • Becken, Svein. «Stranger-slekten i Christiania.» 2001/1 (2001): 55-57.
 • Bjønnes, Anders, (1960–). «Personlige segl fra fullmaktsbrevene i forbindelse med hyllingene i 1591 og 1610.» 2001/1 (2001): 25.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «Bondesegl i Danske Kanselli.» 2001/1 (2001): 54.
 • ———. «En ættlegg fra Kvåle i Bygland 1642.» 2001/1 (2001): 50-53 og 55.
 • ———. «Hans Jakobssøn Lo og sveinene på Akershus slott 1557–61.» 2001/1 (2001): 23-24.
 • ———. «Kommentarer til gamle slektskretser på Tofte, Holtenes og Skjøttelvik i Hurum.» 2001/1 (2001): 44.
 • ———. «Slektsforskere som innholdsleverandører til Internett.» 2001/1 (2001): 13-17.
 • Dahlstedt, Fyr Gullik. «1600-tallsslekten på Gjørv i Inderøy.» 2001/1 (2001): 26-43.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). «Et tillegg om Sando i Sande.» 2001/1: 45-48.
 • Hernes, Ivar. «De kom til Dakota Territory.» 2001/1: 70-74.
 • Holden, Finn. «Hans Aasen på Røros – forsøk på en oppklaring.» 2001/1: 58-63.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «Bli med på Rommerich-jakt!» 2001/1: 67-68.
 • ———: «Dødsmeldingene – en kilde du ikke bør gå utenom.» 2001/1: 68-69.
 • ———. «Sjekk alltid originalkildene!» 2001/1: 64-65.
 • Løberg, Lars, (1960–). «Jakten på Carl Johan Ahlstedt.» 2001/1: 20-22.
 • Løberg, Lars, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–), Per Henrik Bache og Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–). «Debatt: Gjensdig styrerepresentasjon til alles beste [Løberg]. Replikk til Trygve Stoltenberg [Vigerust]. Tilsvar til Stoltenberg [Bache]. Kommentar til Bache [Christiansen]. Tid for samlokalisering [Vigerust].» 2001/1: 10-12 og 66.
 • Myrheim, Frode. «Norsk Etternamnleksikon.» Melding av Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn – utbreiing, tyding og opphav. Oslo: Det Norske Samlaget, 2000. 2001/1: 75-77.
 • Nielsen, Jens Petter, (1963–). «Klaus Sebjørnsson og Kari Olsdotter.» 2001/1: 44-45.
 • Nygaard, Ole. «Slektsmysterium i Vingelen løst.» 2001/1: 66.
 • ———. «Slektstavler til glede og besvær.» 2001/1: 18-19.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). «Adelsnytt [Internett, Likpredikener].» 2001/1: 76.
 • ———. «Fremdriftsplanen for Norsk Prestehistorie 1968.» 2001/1: 65.
 • Viste, Torunn. «Svartedauens betydning for norsk befolkningsstruktur.» 2001/1: 9.

Genealogen 2001/2

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). «En forening ser dagens lys – litt om stiftelsen av NSF og personene som stod bak.» 2001/2: 7-9.
 • ———. «Ex fontibus: To tyver for retten i Sande 1666 – et innblikk i en omflakkende tilværelse gjennom et langt liv og sosial nød i ung alder.» 2001/2: 40-45.
 • Häggman, Bertil. «Stavanger og Deneys Reitz. En sydafrikansk statsman med rötter i Norge.» 2001/2: 10-11.
 • Keus, Jan M. «Periodika: De Nederlandsche Leeuw og Gens Nostra.» 2001/2: 56.
 • Løberg, Lars, (1960–). «Svenska släktsforskardagar i Borås.» 2001/2: 12.
 • ———. «Våre røtter.» Melding av Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg: Våre røtter. Revidert utgave. Oslo: Cappelen, 2001. 2001/2: 52-53.
 • Nedrebø, Yngve. «Norges kirker.» Melding av Anne Marta Hoff, Hans-Emil Lidén og Ola Storsletten: Norges kirker. Hordaland I-II. Oslo: Gyldendal / NIKU, 2000. 2001/2: 53-54.
 • ———. «Tynset-presten Rasmus Madsens etterkommere.» 2001/2: 31-34.
 • Rostrup, Randi. «Trane-etterkommere på Nordmøre. Svar og kommentar til spørsmål nr.5/2001.» 2001/2: 34-39.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). «Ex fontibus: «Foer saa der i fra…» Ein sunnhordlending på tjuveraid i 1675 og 1676.» 2001/2: 46-48.
 • ———. «Litt om kjeldekritisk metode.» 2001/2: 27-29.
 • Utne, Ivar. «Utviklinga av slektsnavn i Norge, med særlig vekt på sen-navn.» 2001/2: 13-26.
 • Vigerust, Tore H. «Erfaringer fra en arkivreise til Rostock 27. juli – 4. august 2001.» 2001/2: 49-51.

Genealogen 2002/1

 • Arntzen, Jon Gunnar. «Personalhistorie – den umulige disiplin?». 1/2002: 6-14.
 • Espelid, Knut L.. «Manuskriptsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.» 1/2002: 43-45.
 • Gustavsen, Are S.. «Et klede til besvær.» Ex fontibus. 1/2002: 53.
 • Felberg, Knut. «Jubileumsfeiring med stil på Gamle Logen.» 1/2002: 19-20.
 • Leden, Astrid. «Fra dåpsattest til fødselsattest.» 1/2002: 18.
 • Nielsen, Jens Petter. «Noen slektsforbindelser mellom Uvdal, Hol og Ål.» 1/2002: 21-42.
 • Ugulen, Jo Rune. «Ein helgelendings endelikt i Bergen 1718.» Ex fontibus. 1/2002: 51-52.

Genealogen 2002/2

 • Christiansen, Per Reidar. «Erlend Fartegnsson – en ukjent adelsmann?». 2/2002: 36-37.
 • ———. «Historien om da Ola Johansson på Eik i Hurum ble vanfør». Ex fontibus. 2/2002: 61.
 • ———. «Var Tord Benkestokks ektefelle av Tjøtta-ætt eller en «Skjolderbånd til Bro»?». 2/2002: 49-58.
 • Felberg, Knut. «DIS-Norge, en slektsforening i vekst!». 2/2002: 40-41.
 • ———. «Svenska släktsforskardagar i Borlänge 2002». 2/2002: 42-43.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «Erik Vandringsmand». Ex fontibus. 2/2002: 60-61.
 • ———. «Nøden i Hallingdal». Ex fontibus. 2/2002: 61-62.
 • Løberg, Lars. «Leif Thingsruds foredrag ‘Slektshistoriske kilder i kommunale arkiv’». 2/2002: 21.
 • Myhrvold, Jan. «www.fennia.nu – Et forum for skogfinsk genealogi m.m.» 2/2002: 41.
 • Nedrud, Rune. «Referat fra skandinavisk seminar i Flensburg». 2/2002: 44-48.
 • Rostrup, Randi. «Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen». 2/2002: 22-35.
 • Skogly, Robert Chr.. «genealogi.no – foreningens hjemmesider». 2/2002: 38-39.
 • ———. «Litt meir om tjuven Ola Kristoffersson frå Ølen». Ex fontibus. 2/2002: 62.
 • Utne, Ivar. «Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn». 2/2002: 5-17.

Genealogen 2003/1

 • Christiansen, Per Reidar. «En ætt fra Holter i Nes med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen». 1/2003: s22-39.
 • Hernes, Ivar. «Pastor Johan Arnt Olsen Wangberg». 1/2003: s40-45.
 • Lucy, Marit. «Norsk genealogi i USA». 1/2003: s51-53.
 • Løberg, Lars. «Årets begivenhet i slektsforskerkretser». 1/2003: s5-7.
 • Petersen, Asmund. «Petersen von Fyren – En bedre hypotese om opphav?». 1/2003: s54-56.
 • Rostrup, Randi. «Michel Trane på Sunnmøre – ein korreksjon». 1/2003: s18.
 • Sandberg, Per-Øivind. «Genealogen Christian Dag Spangen – 100 år siden hans fødsel». 1/2003: s13-17.
 • Skjerve, Leiv. «Ættleggen fra Trondhjem 1612 var vedlagt en søknad som ikke ble innvilget». 1/2003: s19-21.
 • ———. «Et epitafium i Melhus kirke og slekten Lindved i Norge». 1/2003: s46-50.
 • Skogly, Robert Chr. H. «Foreningens nettsider». 1/2003: s12.

Genealogen 2003/2

 • Bjercke, Alf R. «Dansk-norske leietropper i europeiske felttog fra 1680-1714.» 2/2003: s12-17.
 • Cissé, Yacoub. «Pete Brown – et norsk musikkikon.» 2/2003: s6-9.
 • Kristiansen, Jan Ivar. «Rommerich-‘mysteriet’ løst!» 2/2003: s61.
 • Løberg, Lars. «En sørgelig skjebne…» 2/2003: s54.
 • ———. «»Evas sju døtre – en fortelling om våre genetiske formødre.» 2/2003: s10-11.
 • ———. «Jon Gunnar Arntzens foredrag: Borgerlige Bohemer?» 2/2003: s50-51.
 • Paasche, Anne Franck. «Referat fra Nordgen-seminar på Åland 2003.» 2/2003: s28-30.
 • Rostrup, Randi. «Karine Michelsdatter og hennes to ektemenn Peder Trane og Hans Simonsen.» 2/2003: s31-49.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). «Svenska släktforskardagar i Ronneby 2003.» 2/2003: s27.
 • Vigerust, Tore H. «Fortegnelse over løsgjengere i Fredrikstad 1812.» 2/2003: s18-19.
 • Wiborg, Svein. «Kompetansemotivert innvandring til de norske glassverkene på 1700-tallet.» 2/2003: s20-26.

Genealogen 2004/1

 • Asak, Per Otto. «En kommentar til Per Reidar Christiansens: ‘En ætt fra Holter med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen’ i 1/2003.» 1/2004: s52.
 • Askerøi, Tom. «Pape-slekter i Norge.» 1/2004: s47-51.
 • Christiansen, Per Reidar. «Ny viten om ætten fra Grimsrød på Jeløya.» 1/2004: s37-47.
 • Hunskaar, Kristian. «Bygdekvelder i regi av NSF.» 1/2004: s53.
 • Høyendahl, Sten. «En eldgammel bonde fra Askim. Knut Bjørnsson Dramstad (1646-1739) ig hans slekt.» 1/2004: s9-25.
 • Lihaug, Elin Galtung. «Utradisjonelle metoder – slektsforskning utenfor Norge.» 1/2004: s26-29.
 • Myhrvold, Jan. «Rapport fra Finnsams arkivkonferanse 2004.» 1/2004: s54-55.
 • Utne, Ivar. «Ingrid Alexandra – navn for ei dronning.» 1/2004: s6-8.
 • Snildal, Andreas. «Kvener i slektsforskningen.» 1/2004: s30-36.

Genealogen 2004/2

 • Christiansen, Per Reidar. «Var lagmannen Jørgen Claussøn stamfar til slekten Valravn?» 2/2004: s7-17.
 • Langekiehl, Atle Steinar. «Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. Nye innfallsvinkler til to slekter i bondearistokratiet med adelig bakgrunn.» 2/2004: s37-53.
 • Lihaug, Elin Galtung. «Slesvig – et spørsmål om identitet.» 2/2004: s54.
 • Lunde, Trond Øivindson. «Oskar Alexander Hansen Braatens slekt.» 2/2004: s23-26.
 • ———. «Rapport fra släktsforskardagarna 2004 i Östersund.» 2/2004: s56-57.
 • ———. «Skogfinsk genealogi i Norge.» 2/2004: s27-36.
 • Nedrud, Rune. «Sommerturen til Båhuslen.» 2/2004: s55.
 • Vigerust, Tore H. «Arkivundersøkelser i Nord-Tyskland: Hvor og Hvordan?» 2/2004: s18-22.

Genealogen 2005/1

 • Becken, Svein. «Kan ‘Familysearch» være til nytte?» 1/2005: s56-57.
 • Christiansen, Per Reidar. «Jorddrotten og leilendingen Tormod Jonsson. Fra Skjelsvik i Eidanger til Klyve i Solum.» s?
 • ———. «Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum.» 1/2005: s37-54.
 • Gustavsen, Are S. «Litt nytt om slekten Brun fra Marstrand.» 1/2005: s10.
 • Høyendahl, Sten. «Stillau Kristensson fra Søndre Vines i Skiptvet.» 1/2005: s55.
 • Myhrvold, Jan. «Slekt Norge – 5 år på nett.» 1/2005: s68.
 • Ryberg, Anders. «Litteratur om Bohuslän.» 1/2005: s5-10.
 • Ryberg, Anders. «Viktigare Internetsidor vid släktsforskning i Bohuslän.» 1/2005: s32-33.
 • Snildal, Andreas. «En gammel kvenslekt fra Lyngen i Troms.» 1/2005: s58-67.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. «Min slekt fra Båhuslen.» 1/2005: s27-31.
 • Tollesson, Jörgen. «Båhusarkivet.» 1/2005: s34-36.
 • Vigerust, Tore H. «Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie.» 1/2005: s11-26.

Genealogen 2005/2

 • Alstadsæter, Lars Harald. «Gjetergutten som ble banebrytende lokalhistoriker.» 2/2005: s6-11.
 • ———. «Riksarkivet åpner seg for publikum.» 2/2005: s36-38.
 • ———. «Store Solum i skyggen av Tordenstjerne. 2/2005: s45-47.
 • Holden, Finn. «Anmeldelse av en slektsbok – en takk og kommentar.» 2/2005: s58-59.
 • Hosar, Hans P. «Nye trendar og kvalitetssikring i bygdebøker.» 2/2005: s17-22.
 • Hunskaar, Kristian. «Omkring Åserum-ætlingenes Lo-avstamning.» 2/2005: s12-16.
 • Lunde, Trond Øivindson. «Wergelandssønnen Olaf Knudsen – læreren på Nøtterøy.» 2/2005: s39-42.
 • Løberg, Lars. «En heraldisk kvinnehistorie.» 2/2005: s43-44.
 • ———. «Skiftematematikk med forviklinger. Generaltollforvalter Johan Garmann og Madame Karen Frimans skifte.» 2/2005: s33-35.
 • ———. «Sommerturen 2005.» 2/2005: s49.
 • Myhrvold, Jan. «Fra Finnskogdagene 2005». 2/2005: s50-52.
 • ———. «Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. II. Inntrykk fra Kronohuset.» 2/2005: s55-57.
 • ———. «Skannede kirkebøker.» 2/2005: s23.
 • ———. «Vestfold Slektshistoriesenter åpnet på Nauen gård ved Tønsberg.» 2/2005: s30-32.
 • Vigerust, Tore H. «Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. I. Reisen gjennom Båhuslen.» 2/2005: s53-55.
 • ———. «Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. III. Tilvekst 2005 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek.» 2/2005: s57.
 • ———. «Liste over brannsvenner (stråleførere) ved Sprøyten i Fredrikstads Forstad 21.12.1807.» 2/2005: s48.
 • ———. «Spørsmålet om en felles samlende slektsforskerdag i Norge.» 2/2005: s25-28.

Genealogen nr. 1/2006

 • Albretsen, Carl S. «Slekten, kystbykulturen og vandalisme.» 1/2006: s20-21.
 • Christiansen, Per Reidar. «Foss-ætten fra Øvre Eiker. (Håvard Jonssons ætt).» 1/2006: s22-37.
 • Gustavsen, Are S. «Godt fremmøte på Tordenstjerne-seminar.» 1/2006: s38.
 • Lihaug, Elin Galtung. «Eesti Genealoogia Selts 15-årsjubileum. Tallinn, 2. november 2005.» 1/2006: s39-40.
 • Løberg, Lars. «Husmannsvesenet på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Foredrag for slektsforskerdagen i Oslo 29. oktober 2005.» 1/2006: s13-21.
 • Myhrvold, Jan. «Anbytarforum fortsatt delvis stengt.» 1/2006: s5.
 • ———.»Skandinavisk skogfinsk konferanse 2005.» 1/2006: s42-44.
 • Ottesen, Odd. «En bok og dens eiere.» 1/2006: s6-12.
 • Vigerust, Tore H. «Deutsche Zentralstelle für Genealogie, Leipzig.» 1/2006: s40-41.
 • Vigerust, Tore H. «Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie – del 2.» 1/2006: s46-50.
 • Wiksaas, Arnfinn. «Slektssjåvinisme, eller hva?» 1/2006: s51.

Genealogen nr. 2/2006

 • Annfelt, Trine. «Er røtter medfødt?» Debattinnlegg. 2/2006: s16-17
 • Arntzen, Jon Gunnar. «Ikke akkurat «Hole in one», men Par for the course». Rapport fra den 27. internasjonale genealogi- og heraldikkonferansen, St. Andrews, Skottland. 2/2006: s7-9
 • ———.»Om å stå på egne ben – eller skyte seg i foten». 2/2006: s46-52.
 • Bjønnes, Anders. «Lif Tybring i foreningens tjeneste». 2/2006: s21-24.
 • Fure, Jorunn Sem.»Genealogien i rasestatens tjeneste.» Foredrag fra NSFs årsmøte 22. mai 2006. 2/2006: s10-15.
 • Høgenhoff, Carsten Berg: «Sol- og lærerik sommertur til Hurum.» Rapport fra NSFs sommertur. 2/2006: s54-55.
 • ——— og Snildal, Anders: «Rapport fra Sveriges Släktforskardagar i Stockholm, 12.-13. august.» 2/2006: s55-59.
 • Løberg, Lars.»Selvsagt er røtter medfødt.» Debattinnlegg. 2/2006: s17.
 • Nedrud, Rune. «Om Rist og Ringemuth i april.» Rapport fra møte i Europeiske aner. 2/2006: s53.
 • Rostrup, Randi. «Prestenytt: Audun Eriksen, prest på Nordmøre 1640-1654.» 2/2006: s19-20
 • ———.»Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss.» 2/2006: s25-45.
 • ———.»Abedisse Valborg» 2/2006: s6.
 • ———. «Tilvekst 2006 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek – anskaffet ved Sveriges Släktforskardagar i Stockholm 12.-13. august 2006» 2/2006: s58.

2007

Genealogen nr. 1/2007

 • Christiansen, Erling Neumann.»Drammensslekten Neumann – en oppdatering 100 år etter utgivelsen av «Neumann-slekten» i 1903″ 1/2007: s20-23.
 • Gustavsen, Are S. «Fra lokalpolitikkens barndom: En bondes syn på verdige og uverdige trengende i 1838». 1/2007: s32-35.
 • ———. «Kven eigde Vestlandet i mellomalderen?», Jo Rune Ugulen disputerte 9. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen. 1/2007: s45-47.
 • ———. «Hringariki anno 2007 – med Norges eldste og mest utholdne redaksjon?», presentasjon av redaskjonen i Ringerike Slektshistorielags tidsskrift Hringariki. 1/2007: s48.
 • Høgenhoff, Carsten Berg og Eri, Jan. «Folk på vidvanke». Strays i samarbeid med DIS-Norge, 1/2007: d16-18.
 • ———. «Arbeidsgrupper over landegrensene – en arbeidsmodell for ad hoc-baserte slektshistoriske arbeidsgrupper over landegrensene.» Rapport fra møte i Arbeidsgruppen for Europeiske Aner 14. oktober 2006. 1/2007: s39-41.
 • Kolberg, Frank. «Christence Groll og hennes slekt». 1/2007: s18-19
 • Lunde, Trond Øivindson. «Lars Nilsen – den enarmede lærer i Søgne». Ex fontibus, 1/2007: s7-15.
 • Myhrvold, Jan. «Rapport fra seminar om slekta Bratt i Gudbrandsdalen» 1/2007: s42-44.
 • Pettersen-Dahl, Terje. «Preben von Ahnen i Riksarkivet» 1/2007: s5-6
 • Rostrup, Randi: «Mette Kristine Brunsten og hennes to ektemenn Jens Barsøe og Erik Leganger, sogneprester i Torvastad», Prestenytt, 1/2007: s29-31.
 • Roaas, Finn: «Anna Olsdatter – en innflyttet svenske til Østfold i 1864» 1/2007: s24-28.
 • Snildal, Andreas. «NSFs høstmøte 16. november 2006.» 1/2007: s41-42.
 • Vigerust, Tore H. «Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek – hva nå?» 1/2007: s36-38.

Genealogen nr. 2/2007

 • Fagerli, Torkel: En slekt Mandal, 2/2007: s63-64
 • Gustavsen, Are S. Lars Løberg om sitt forhold til NSF og utviklingen i hans formannsperiode, 2/2007: s15
 • ———. Nordnorsk identitetskrise: Petter Dass har mistet sitt ansikt, 2/2007: s21
 • Helleberg, Odd Arne: «Når englene har henta sjela…» – del 1, 2/2007: s24
 • Hunskaar, Kristian: Norsk lokalhistorisk institutt, 2/2007: s40
 • ———. Bygdebøker på nett – et NLI-seminar, 2/2007: s50
 • Høgenhoff, Carsten Berg og Eri, Jan. : Slektsforskningens Hus – NSF og DIS-Norge flytter til Grønland, 2/2007: s54
 • Løberg, Lars: NADRA – Pakistans folkeregister er verdensledende på IT, 2/2007: s19
 • ———. NSFs sommertur – en vellykket improvisasjon, 2/2007: s52
 • Myhrvold, Jan og Gustavsen, Are S: En augusthelg i Halmstad og Kjøbenhavn, 2/2007: s56
 • Myhrvold, Jan: DNA vinner trerreng: Skotsk gen avslørt, 2/2007: s42
 • ———. Skogfinsk doktordisputas på svensk i Norge, 2/2007: s59
 • ———. Simon Simonsen, født 1879, 2/2007: s44
 • Seglsten, Per Helge: Ibsens ukjente barnebarn, 2/2007: s6

2008

Genealogen nr. 1/2008

 • Albretsen, Carl S.: Bucha-familien i Grenlandsområdet, 1/2008: s61–62
 • Asak, Per Otto: Håkon Brøter i Skedsmo og hans slekt, 1/2008: s34–38
 • Bratland, Kennth og Skogseth, Arvid: Nikolai Wergelands ukjente mormor, 1/2008: s11–15
 • Gustavsen, Are S.: Digitalarkivet 10 år – «med høge smørbrød og gode kaker», 1/2008: s39–41
 • ———. Resen – en trøndsk presteslekt fra Jylland (Prestenytt), 1/2008: s45
 • Hansen, Ivar Roger: Petter Dass-portrettet i Melhus kirke – myte og mysterium, 1/2008: s47–58
 • Hunskaar, Kristian: Skogfinsk tema på høstmøtet, 1/2008: s65–66
 • Iversen, Rigmor Waler: Erkehertug på ville veier? – Alexander Hugo Køhler og den vanskelige sannheten, 1/2008: s16–31
 • Kristiansen, Jan Ivar: Litt krim fra gamle dager, 1/2008: s59
 • Lihaug, Elin Galtung:Europas første afrikanske intellektuelle?, 1/2008: s6–10
 • Løberg, Lars: Blant norskafrikanere, 1/2008: s32–33
 • ———. Fagseminar i middelaldergenealogi 5. januar 2008, 1/2008: s67–68
 • Nedrud, Rune: Biblioteket – endringer og forbedringer, 1/2008: s42–43
 • Nilsen, Randi Engstrøm: Mjøsmuseets museumstreff om bygdebok, 1/2008: s66–67
 • Vigerust, Tore H: Hertug Håkons portrettsegl, 1/2008: s5
 • ———. Et samemanntall fra Salten 1638, 1/2008: s64

Genealogen nr. 2/2008

 • Blom, Håvard: Formannens spalte: Viktig med vekst i distriktene?, 2/2008: s5
 • ———. Anmeldelse av Nils G. Bartholdys: Adels – og våpen breve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536, 2/2008: s62
 • Gustavsen, Are S. Fargerikt innblikk i adlingens historie, 2/2008: s62
 • ———. Ola Teige sikret seg Ph.D.-graden, 2/2008: s54
 • ———. Mitt møte med Finnskogen, 2/2008: s56
 • ———. Herlige Hardanger: Sommerens høydepunkt?, 2/2008: s60
 • ———. Rokkeringer i redaksjonen s4
 • Hansen, Kåre: Prestenytt: Petter Dass-portrettet i Melhus kirkeatter en gang – dokumentasjon og etterrettelighet, 2/2008: s39
 • Helleberg, Odd Arne: Når englene har hentet sjela – del 2, 2/2008: s14
 • ———. Kontroll og etterprøving av bygdebøker, 2/2008: s11
 • Hunskaar, Kristian og Gustavsen, Are S.: Vellykket sommertur av det varme slaget, 2/2008: s55
 • Løberg, Lars Er navnelovens rettsvern illusorisk?, 2/2008: s37
 • Nedrud, Rune. Malmø 30.-31. august, 2/2008: s60
 • Roede, Lars: Hus og mennesker i Christiania, 2/2008: s6
 • Sidselrud, Kaare Seeberg: 1905 – og litteraturen fra 100-årsmarkeringen 2005, 2/2008: s63
 • Utne, Ivar: Gamle språkformer i etternavn med opphav i norske gårdsnavn, 2/2008: s26

2009

Genealogen nr. 1/2009

 • Bjønnes, Anders, Blom, Håvard og Becken, Svein: Seglprosjektet – historikk, status og fremdrift, 1/2009: s15
 • Blom, Håvard: Formannens spalte: Tilgjengelighet kontra kvalitet, 1/2009: s4
 • Christiansen, Per Reidar: Litt om gamle ætter fra Ås i Hurum og Kjekstad i Røyken, 1/2009: s20
 • Gustavsen, Are S.: Ex Fontibus: Trøndske drapsmenn 1668 og 1669 – etterlyst i Skien 1670, 1/2009: s44
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Søkbart navneregister for Genealogen på genealogi.no, 1/2009: s64
 • Kristiansen, Ivar: Kuriosa fra 1801-tellingen, 1/2009: s13
 • Myhrvold, Jan: Rapport fra Høstmøtet 2008, 1/2009: s48
 • Nedrud, Rune og Høgenhoff, Carsten Berg: Publikasjoner på genealogi.no – digitale muligheter og rettigheter, 1/2009: s5
 • Nedrud, Rune: Per Ingolf Braastad 1912–2008, 1/2009: s9
 • Nedrud, Rune: Europeiske aner: På rundreise i vikingtiden en novemberdag, 1/2009: s51
 • Roede, Lars: En duk med dokumentasjon, 1/2009: s41
 • Skjedsvoll, Jakup: Seminar om Bratt-slekta på Bjølstad i Gudbrandsdalen, 1/2009: s46
 • Solberg, Thorleif: Gale patronymikon på Ringerike 1664?, 1/2009: s43
 • Vigerust, Tore H: NST som vitenskapelig tidsskrift, 1/2009: s18
 • ———. Åneland-ætten i Evje og folket på Rånå i Austre Moland, 1/2009: s10
 • ———. Odelsjordebøker fra 1600-tallet: forslag til kildeutgivelse, 1/2009: s35

Genealogen nr. 2/2009

 • Bosquet, Pierre: The french people in Bergen during the 17th and 18th centuries, 2/2009: s54
 • Bratland, Kenneth: Registrering av kirkebøkene fra Haus prestegjeld, 2/2009: s42
 • ———. Fattige i Åsane på 1700-tallet, 2/2009: s49
 • Gustavsen, Are S.: Noen bergenske genealoger, 2/2009: s41
 • ———. «Baade» òg – om et gammelt navn, en ring og en kontorpult på Hanseatisk musem, 2/2009: s64
 • Høgenhoff, Carsten Berg. En feil i Digitalpensjonatet, og hvordan man kan ledes på gale veier, 2/2009: s38
 • Høyendal, Sten: Leiermålslister fra 1660-årene – en kilde til personkunnskap, 2/2009: s6
 • Leganger, Arnt-Robert: Nederlenderne viktigere for Bergen på 1500-tallet enn før antatt, 2/2009: s52
 • Lyngvær, Roald: Adelsprosjektet. Fra orden til kaos?, 2/2009: s33
 • Løberg, Lars: For lite Bodø-glimt? Bokanmeldelse av Per A. Jakhelln m.fl.s Slekten Jakhelln – Glimt av en historie, 1/2009: s53
 • ———. Tilsvar til «Adelsprosjektet. Fra orden til kaos?», 2/2009: s35
 • Myhrvold, Jan. Utvandring fra Finnskogen til Ingermanland i 1692, 2/2009: s15
 • ———. Jakten på Svenskemarja, 2/2009: s17
 • ———. Skogfinner i de norske folketellingene, 2/2009: s21
 • Myrstad, Trond: «Han er en meget tyvagtig person av en tyvagtig familie …», 2/2009: s22
 • Vigerust, Tore H. Mitt våpenskjold, en armbrøst, 2/2009: s37
 • Øyane, Lars Erik: Ny litteratur: Ny lærebok i utvandringsforsking for nybyrjarar, anmeldelse av Liv Marit Haakenstads «Slektsgranskerens guide til utvandringen», 1/2009: s51

2010

Genealogen nr. 1/2010

 • Berge, Anne Marit: Interaktivt slektstre på nettet: Geni.com, 1/2010: s8
 • Bjørndal, Svein Arnolf: Nøstvet i Ås forbundet med Åmot i Lier allerede tidlig på 1600-tallet?, 1/2010: s26
 • Gustavsen, Are S.: Ole Hanibal Hoff og Hof prestegård på Toten, 1/2010: s38
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Nettpublisering av drøyt 20 000 sider innlånte diplomer ved Kildeskrift på Riksarkivet 6
 • Lyngvær, Roald: Tilsvar til Lars Løberg: Syv parter, ergo syv barn, 1/2010: s16
 • Løberg, Lars: Mer dill om Dall, 1/2010: s17
 • Wangensteen, Lars Ove: Statsarkivar Per-Øivind Sandberg er blitt pensjonist, 1/2010: s24
 • Weidling, Tor: Kongebrev: Om ekteskapsbevillinger og konfirmasjon på testamenter, 1/2010: s12

Genealogen nr. 2/2010

 • Geelmuyden, Knut: Slekten Geelmuyden 350 år i Norge 2/2010: s36
 • Grandt, Anne Cappelen: Prestearkivet i e-bokformat 2/2010: s13
 • Hellerud, Marius: Østfold historielag med Runar og Wiwar 2/2010: s20
 • Hunskaar, Kristian: Digitaliseringsnytt fra Arkivverket 2/2010: s41
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Så har vi flyttet – igjen… 2/2010: s6
 • ———. Norsk militærvesen i 500 år (referat årsmøteforedrag) 2/2010: s44
 • Lyngvær, Roald: Nye hypoteser fra Lars Løberg 2/2010: s42
 • Løberg, Lars: Asdalrøtter: Fru Johannes opphav – en uløselig gåte 2/2010: s34
 • ———. Når tåkelegging blir genealogisk metode 2/2010: s42
 • Myhrvold, Jan: Den finske slekta Porkka fra Finnskogen 2/2010: s22
 • Nielsen, Ingrid Bonde: En perle til Dronningen 2/2010: s8
 • Roaas, Finn: Søsknene Ole Trondsen og Katrine Trondsdatter på Ellingsrud og Nordby i Ullensaker 2/2010: s14
 • Skogseth, Arvid: Futerekneskap – ei mogeleg kjelde for ein slektsgranskar? 2/2010: s38

2011

Genealogen nr. 1/2011

 • Berntsen, Geir Kamsvaag: Grollproblemer, Genealogen nr. 1/2011: 27
 • Bratland, Kenneth: Dikt fra en glemt krig, Genealogen nr. 1/2011: 48
 • Darrud, Ole Bjørn: Møllargutens fødsel, Genealogen nr. 1/2011: 32
 • Furuberg, Pål: Sygnestveit/Synnestvedt, Genealogen nr. 1/2011: 12
 • Halvorsen, Tom O.: Romerike historielag med Skytilen, Genealogen nr. 1/2011: 28
 • Kompelien, Arild: Norske navn i 1743, Genealogen nr. 1/2011: 30
 • Steen-Karlsen, Torbjørn: En kvinne og hennes fire døtre, Genealogen nr. 1/2011: 10
 • Sundsback, Kariin: Norske kvinners emigrasjon, Genealogen nr. 1/2011: 5

Genealogen nr. 2/2011

 • Bækkevold, Trond: Når ikke alt er som man trorGenealogen nr. 2/2011: 34
 • ———. Gjennombrudd på farslinja med genetisk genealogi som verktøyGenealogen nr. 2/2011: 37
 • Ekelin, June Nilsson: Mårten Jönsson och Torsten FöllingerGenealogen nr. 2/2011: 44
 • Christiansen, Per Reidar: Møllsfolket i Holum og odelen i Lia i FjæreGenealogen nr. 2/2011: 5
 • Gustavsen, Are S.: En gårdbrukers dagbokGenealogen nr. 2/2011: 18
 • Nordengen, Mette: Gjøvik og Toten slektshistorielagGenealogen nr. 2/2011: 42
 • Sidselrud, Kaare Seeberg: Verdenskongress til Oslo og Norge! Genealogen nr. 2/2011: 63
 • Teige, Ola: Gyldenløver, skjold og dalerGenealogen nr. 2/2011: 12
 • Thingvold, Kari: Små arkivperlerGenealogen nr. 2/2011: 33

2012

Genealogen nr. 1/2012

 • Darrud, Ole Bjørn: Olav den Helliges Haraldsons fødestedGenealogen nr. 1/2012: 5
 • Nedrud, Rune: Leiermål i Norge og Klara Larsdatters historieGenealogen nr. 1/2012: 22
 • Asak, P.O.: «Herresetet Børke», Frogner i SørumGenealogen nr. 1/2012: 32
 • Hals, Caroline Elise: Christiania Tugthus – sedelighetsforbrytelser 1775-1779 og 1795-1799Genealogen nr. 1/2012: 36
 • Elsrud, Nils og Høyendal, Sten: Ringerike SlektshistorielagGenealogen nr. 1/2012: 39
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Nytt praktverk om norske uniformer ca 1840-1910Genealogen nr. 1/2012: 46
 • Fossum, Roger: Ingen Evensdotter, derimot en Tronsdotter – kommentar til artikkel av Per Reidar Christiansen i Genealogen 1-2009. Genealogen nr. 1/2012: 58

Genealogen nr. 2/2012

 • Hoelseth, Dag T.: Slektshistoriewiki – slektsforskernes oppslagsverk på nettet, Genealogen nr. 2/2012: 34
 • Hunskaar, Kristian: Nytt om skanna kilder fra Arkivverket høsten 2012Genealogen nr. 2/2012:21
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Suksess med Europas første LAN-party for slektsforskere, Genealogen nr. 2/2012: 35
 • Jönsson, Bjørn: Noe er gratis også i SverigeGenealogen nr. 2/2012: 22
 • Lihaug, Elin Galtung: 30. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk, Maastricht 2012, Genealogen nr. 2/2012: 52
 • Odland, Torleif: Uår – sykdom og død på Agder. Hva var årsaken?, Genealogen nr. 2/2012: 15
 • Sidselrud, Kaare Seeberg: Oslo 2014 – merket til den 31. Internasjonale kongress for Genealogi og Heraldikk, Genealogen nr. 2/2012: 37
 • Thingvold, Kari: Dødsmeldinger som slektshistorisk kilde, Genealogen nr. 2/2012: 38
 • Thingvold, Kari: Svenske slektsforskerdager i Gävle 2012, Genealogen nr. 2/2012: 53
 • Tutturen, Lauritz: Ludvig og Einar. Om to møllersønner fra Rakkestad som ville se seg om i verden, Genealogen nr. 2/2012: 5

2013

Genealogen 2013/1

 • Formannens spalte: Handler samarbeid i Norden og Norges løsrivelse seg om motsetninger? Ikke i Genealogen!, Genealogen 1/2013, s3
 • Fra redaksjonens side, 1/2013, s4
 • Ronny Rismyhr Haugen og Trond Bækkevold: Er mitokondrielle DNA-tester nyttige i slektsgransking?, /2013, s5
 • Bente V. Larsen og Tommy P. Christiansen: Bruden var i sort, 1/2013, s15
 • Torun Sørli: Peder Hole – en pioner på misjonsmarkene i Kina og krigsfange i Japan, 1/2013, s26
 • Frode Omang: Familiebladet Omangposten, 1/2013, s3
 • Lars Løberg og Ronny Rismyhr Haugen: Metodeproblem i norske bondeslekter, 1/2013, s39
 • Jubileumsboken om eidsvollsmennene, 1/2013, s44
 • Birthe Mylius Grønvold Kroman: Danske forbindelser – Facebook kan brukes til etterlysninger, 1/2013, s46
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus, 1/2013, s47
 • Massivt tjueri på Geni.com!, 1/2013, s48
 • Kari Thingvold: Bruk og bidra til Slektshistoriewiki, 1/2013, s50/li>
 • Rune Nedrud: Forsøk på forberedelse av artikkel og innspill til samarbeidsprojekt, 1/2013, s66
 • NY LITTERATUR, 1/2013, s62
 • FORENINGSSTOFF, 1/2013, s52
 • ÅRSMØTEPAPIRER: Årsmelding for Norsk Slektshistorisk Forening 2011, 1/2013, s 54

Genealogen 2013/2

 • Formannens spalte: Vinteren er over oss og slektsforskersesongen er i full gang, 2/2013 s3
 • Fra redaksjonens, 2/2013 s4
 • Per Reidar Christiansen: Agdernøtter: 3 Navnetrøbbel i en arvetvist fra Gyland, 2/2013 s5
 • Leif Erik Nilsen: Alf Gyland og etterkommerne hans, 2/2013 s9
 • Øivind Thingvold: Arnt J Thingvold og sønner – skippere og redere, 2/2013 s21
 • Henning Laugerud, Universitetet i Bergen: Hva er en svartebok?, 2/2013 s25
 • Jan Myhrvold: DNA-tester kan brukes når skriftlige kilder svikter, 2/2013 s29
 • Ole Bjørn Darrud: Kirkeboken som kilde Erfaringer med avskrift av kirkebok, 2/2013 s33
 • Niels Hegge: Nekrologer – Obituaries i USA, 2/2013 s41
 • Liv Marit Haakenstad: Slektsprogram for Mac, 2/2013 s42
 • FORENINGSSTOFF:
 • Arbeidsgruppen for europeiske aner, 2/2013 s45
 • Jubileumsboken om eidsvollsmennene, 2/2013 s49
 • Den internasjonale genealogiske og heraldiske kongress i Oslo 2014, 2/2013 s50
 • Foreningens slektshistoriewiki, 2/2013 s51
 • Fullt hus på DNA-treff, 2/2013 s52
 • Protokoll fra NSFs årsmøte 2013, 2/2013 s54
 • NY LITTERATUR, 2/2013 s56
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes hus, 2/2013 s62
 • OPPLYSNINGER SØKES, 2/2013 s65

2014

Genealogen nr. 1/2014

 • Formannens spalte: Enda mer landsdekkende og enda mer digitale, Genealogen 1/14 s. 3
 • Fra redaksjonens side, Her er rom for funderinger, Genealogen 1/14 s. 4
 • Johan Martin Setsaas: Erkebiskop Olav Engelbrektsson: Hans studietid og tidligste embetstid, Genealogen 1/14 s. 5
 • Ole Arild Vesthagen: Klokkerfamilien Berger i Gran på Hadeland, Genealogen 1/14 s. 19
 • Grete Singstad Paulsen: Christine Marie Hegelunds bakgrunn, Genealogen 1/14 s. 24
 • Oskar Aanmoen: Gården Ånmoen og dens slekt fra 1766 til moderne tid, Genealogen 1/14 s. 29
 • Carsten Berg Høgenhoff: Hvor bodde Knut Hamsun?, Genealogen 1/14 s. 33
 • Liv Marit Haakenstad: En av Sons of Norways grunnleggere, Genealogen 1/14 s. 39
 • Are S. Gustavsen: Emigranten Anton Edvard Bevry – til Minnesota fra Bævre i Surnadal?, Genealogen 1/14 s. 42
 • Johan Marius Setsaas: Kommentar til artikkel om Christoffer Trondssønn i Slekt og Data 4/2013, Genealogen 1/14 s. 49
 • Kari Thingvold: Gamle skannede aviser som slektshistoriske kilder, Genealogen 1/14 s. 55
 • ArkivDigital flyttar svenska kyrkbøcker till internet, Genealogen 1/14 s. 60
 • NY LITTERATUR, Genealogen 1/14 s. 62

FORENINGSSTOFF:

 • Jubileumsboken om eidsvollsmennene, Genealogen 1/14 s. 67
 • Slektshistoriewiki med over en million besøkende, Genealogen 1/14 s. 68
 • Den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk, Genealogen 1/14 s. 70
 • Protokoll fra ekstraordinært årsmøte, Genealogen 1/14 s. 73
 • Årsmelding for Norsk Slektshistorisk Forening 2013, Genealogen 1/14 s. 74
 • Årsregnskap for Norsk Slektshistorisk Forening 2013, Genealogen 1/14 s. 78
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes hus, Genealogen 1/14 s. 79

Genealogen nr. 2/2014

 • Formannens spalte: Enda mer landsdekkende og enda mer digitale, s 3
 • Fra redaksjonens side, s 4
 • Ole Arild Vesthagen: En slektskrets tilknyttet garden Tonning i Stryn, s 5
 • Anders Bjønnes og Hans Cappelen: Arbeidet med eidsvollsmennenes segl og våpen på grunnlovsdokumentet, s 23
 • Johan Marius Setsaas: Biskop Hallvard II av Hamar?, s 30
 • Svein Becken: «Kastemor Bespari» – en klassereise i Christiania, s 33
 • Per Reidar Christiansen: Egder 1560–1611, nytt prosjekt i gang, s 35
 • Slektsstevne i Vang i Valdres for Wangensteenslekten 12.–13. juli 2014, s 38

FORENINGSSTOFF:

 • Protokoll fra årsmøtet, s 40 
 • Nye avdelinger av Norsk Slektshistorisk Forening i Telemark og Oslo, s 41
 • Ny nettbutikk på foreningens hjemmeside, s 42
 • Redaktørskifte i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, s 42
 • Boken om eidsvollsmennene betaler seg, s 43
 • Endringer i biblioteket, s 44
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus mai 2014 – oktober 2014, s 44NY LITTERATUR:
 • Schønings våpenbok: Til glede og bekymring, s 45
 • Uelandslekta, s 51
 • Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280–1500, s 52
 • NSFs nye bok om middel alder slekter, s 53
 • NSF har avfotografert og vil utgi Hirsch & Hirsch «Fortegnelse over danske og norske officerer 1648–1814», s 54
 • Ny dødsdato for professor Oluf Rygh, s 56

2015

Genealogen 2015/1

 • Formannens spalte: Enda mer landsdekkende og enda mer digitale, 2015/1 s3
 • Fra redaksjonens side , 2015/1 s4
 • Frode Myrheim: Ein seglstamp frå Huseby i Stange, 2015/1 s5
 • Per Ole Sollie, Grete Singstad Paulsen og Lars Østensen: Arctander, 2015/1 s9
 • Torbjørn Pihl: Slekten Brøgger , 2015/1 s16
 • Michael Hopstock: Hvem var Andreas Scheen?, 2015/1 s23
 • Grete Singstad Paulsen: Nytt eldste funn av navnet Blandina i Norge, 2015/1 s26
 • Dag T Hoelseth: Da Ferner Jacobsens barn fikk Ferner til etternavn, 2015/1 s27
 • Dag T Hoelseth: Sannhet eller myte om Torbjørn Egners fødselstidspunkt?, 2015/1 s30
 • Sølvi Løchen: Slektshistoriske kilder ved NTNU Gunnerusbiblioteket, 2015/1 s32
 • Kristian Huskaar: Ny visningsprogramvare for skanna materiale i Digitalarkivet, 2015/1 s39
 • NY LITTERATUR:
 • Frá Nóregr: A history of the Jacobsen and Christiansen families of Hvaler, Norway, 2015/1 s41
 • God fortsettelse på Haakenstads bokproduksjoner, 2015/1 s42
 • Nytt bind av Vefsn bygdebok, 2015/1 s44
 • Elaine Hasleton: Priscilla (Sorknes) Grefsrud, 2015/1 s45
 • Are S Gustavsen: Fildr Gunnar Christie Wasberg 1923–2015, 2015/1 s47
 • Kulturvernkonferansen 2015, 2015/1 s50
 • Dag T Hoelseth: Hundre år side Wilhelmine Brandt døde, 2015/1 s52
 • FORENINGSSTOFF:
 • Norsk Slektshistorisk Forening – avdeling Trøndelag, 2015/1 s55
 • LAN-party for slektsforskere 2014 – en suksess, 2015/1 s56
 • Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2014, 2015/1 s57
 • Årsregnskap 2014, 2015/1 s61
 • Foreningen har flyttet til 3 etasje, 2015/1 s62
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus nov 2014 – april 2015, 2015/1 s63

Genealogen 2015/2

 • Formannens spalte: Viktigheten av frivillig arbeid, 2015/1 s3
 • Fra redaksjonens, 2015/1 s4
 • Odd-Arne Helleberg: Helleberg i nordre Gransherad, 2015/1 s5
 • Sten Høyendahl: Romsdølinger ved Hønefossen, 2015/1 s36
 • Torbjørn Pihl: Fietzentz – en liten, utdødd og nesten glemt slekt, 2015/1 s46
 • Verdifulle svenske og nordiske ressurser på nett, 2015/1 s50
 • Michael Hopstock: Tillegg og rettelser ang Andreas Scheen, 2015/1 s51
 • Frivillige søkes for å transkribere arkivalier fra Dansk-norsk Vestindia, 2015/1 s53
 • Rune Nedrud: Unøyaktigheter og kvinnediskriminering?, 2015/1 s54
 • Are S Gustavsen: Begrepsbruk og slektslitteraturens omtale av kvinner, 2015/1 s58
 • Are S Gustavsen: Kvinners rettslige stilling på 1600-tallet, 2015/1 s59
 • FORENINGSSTOFF:
 • Protokoll fra Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte 190515, 2015/1 s62
 • Økt samarbeid mellom DIS-Norge, Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk
 • Forening, 2015/1 s63
 • Ny nettside for foreningen, 2015/1 s63
 • Kristian Hunskaar, Riksarkivet: Folketellinga 1891 ferdig skanna, 2015/1 s64

2016

Genealogen (2016/1)

 • Formannens spalte: Norsk Slektshistorisk Forening fyller 90 år, 2016/1 s3
 • Fra redaksjonens, 2016/1 s4
 • Per Ole Sollie: Setesveiner i Fosen, 2016/1 s5
 • Marie Nilssen og Michael Hopstock: Rederfamilien Halvorsen, 2016/1 s16
 • Harald Flaten: Jon Simensson Kattevøl – «rundbrenneren» fra Vang, 2016/1 s30
 • Elin Galtung Lihaug: Fra Brandenburg gjennom Skandinavia og Baltikum til
 • Russland og Storbritannia, 2016/1 s32
 • Ny litteratur, 2016/1 s41
 • Rune Nedrud: Moderne undervisning i et gammelt fag, 2016/1 s47
 • FORENINGSSTOFF:
 • Vellykket kongress i Oslo, 2016/1 s50
 • Nå er det lettere å finne frem i lensregnskap før 1570, 2016/1 s53
 • Ny hjemmeside for NSF, 2016/1 s55
 • Politisk arbeid, 2016/1 s56
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek mai 2015 til april 2016, 2016/1 s57
 • Årsberetning 2015, 2016/1 s60
 • Regnskap 2015, 2016/1 s63
 • Are S Gustavsen: Heritage Day 2016 Leif Eriksen Lodge (SoN), 2016/1 s64

Genealogen (2016/2)

 • Formannens spalte: Høstjakt og økte muligheter, 2016/2 s3
 • Fra redaksjonens, 2016/2 s4
 • Petter Vennemoe: Manhaffte korporal Niels Christensen Krog ca. 1658-1733, 2016/2 s5
 • Odd Arne Helleberg: Bolkesjø-gårdene Gransherad, 2016/2 s16
 • Rune Nedrud: Sikt- og sakefallslister i lens- og amtsregnskapene på 1600-tallet, 2016/2 s27
 • Carsten Berg Høgenhoff: Landsturnstevnet og Trøndelagsutstillingen i Trondheim
 • 1930 – og to flybåter i svensk farvann?, 2016/2 s34
 • Melanie Mayo: Hvem eier egentlig slektstreet du har på nettet?, 2016/2 s40
 • NY LITTERATUR:
  • Böter og fredsköp, Jämtland och Härjedalens saköreslengder 1601-1645, 2016/2 s44
 • INFORMASJON:
  • Kjell Arne Brudvik: Norwegian Death Index (NDI), 2016/2 s50
  • Dag T. Hoelseth: New England Historic Genealogical Society, USAs eldste slektshistoriske forening, 2016/2 s51
 • FORENINGSSTOFF:
  • Årsmøte i Trondheim 2016 ble meget vellykket, 2016/2 s53
  • Protokoll fra årsmøtet, 2016/2 s54
  • Donerte bøker til NSFs bibliotek mai 2016-oktober 2016, 2016/2 s63

2017

Genealogen 2017/1

 • Formannens spalte: Hvor blir det av kildekritikken?, 2017/1 s3
 • Fra redaksjonen, 2017/1 s4
 • Ole Arild Vesthagen: Klokkerfamilien Berger i Gran på Hadeland – slektens opphav i Odalen, 2017/1 s5
 • Jan Christensen: Rømning fra Skien fengsel i 1909, 2017/1 s16
 • Petter Vennemoe: Manhaffte korporal Niels Christensen Krog – Rettelse, 2017/1 s21
 • Jan Christensen; Karen Margrethe Elisabeth Storchs tragiske liv, 2017/1 s22
 • Audun Lem: Tre løytnanter fra Sogn i krigen mot svenskene 1807-1814, 2017/1 s26
 • Svein Henrik Pedersen: Noen eldre presteslekter i Trøndelag og Nord-Norge, 2017/1 s36
 • Elin Galtung Lihaug: Slektsforholdene til Gunvor Galtung Haavik, 2017/1 s47
 • Dag Trygsland Hoelseth: Brødrene Rosenbaum som tok slektsnavnet Rogg, 2017/1 s50
 • FORENINGSSTOFF:
  • Referat fra møte i Arkivverkets brukerråd 13. mars 2017, 2017/1 s57
  • Status for Slektshistoriewiki, 2017/1 s59
  • Valgkomiteens innstilling til styre 2017-2018, 2017/1 s60
  • Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2016, 2017/1 s61
  • Regnskap for Norsk Slektshistorisk Forening, 2017/1 s64
  • Bokgave til minne om Wilhelm Færden, 2017/1 s65

Genealogen 2017/2

 • Formannens spalte: Forandringens år, 2017/2 s3
 • Fra redaksjonen, 2017/2 s4
 • Are S. Gustavsen: skoleholderen fra Gausdal: Toer Anderssøn Kvisberg
 • et 1700-talls eksempel fra den innenlandske migrasjon, 2017/2 s5
 • Rønnhaug Hartz: En 13-årings dagbok fra 1850-tallet, 2017/2 s15
 • Petter Falch Vennemoe: Jacob Andersen Dishington, 2017/2 s21
 • Dag Trygsland Hoelseth: Mer om Rosenbaum og Rogg, 2017/2 s47
 • Lisbeth Løchen: 200-årsjubileum for skipet De Zee Ploegs havari utenfor Bergen, 2017/2 s52
 • NY LITTERATUR:
 • The Central Iowa Norwegian Project, 2017/2 s54
 • Opplysende om livets mange sider, 2017/2 s56
 • FORENINGSSTOFF:
 • Nytt fra Arkivverket, Spør Arkivverket – nytt brukerforum på nett, 2017/2 s59
 • Norsk Slektshistorik Forening – for deg som vil videre, 2017/2 s60
 • Protokoll fra årsmøte 2017, 2017/2 s61
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek oktorber 2016-oktober 2017, 2017/2 s63

2018

Genealogen 2018/1

 • Formannens spalte: Forandringens år, 2018/1 s3
 • Fra redaksjonen, 2018/1 s4
 • Sten Høyendal: Den problematiske slekten på Søndre Ringstad i Trøgstad, 2018/1 s5
 • Lars Holden: Historisk befolkningsregister, 2018/1 s18
 • Liv Marit Haakenstad: Kildekritikk og kildeføring, 2018/1 s28
 • Lars Østensen: Hr. Hans Olsen Metrosinensis reisende kapellan til Torsken, 2018/1 s33
 • Are S. Gustavsen: Jertrud Finnkjellsdotter (ca 1729-1805), ei husmannskone
 • i Skoger fra Vang i Valdres, 2018/1 s37
 • NY LITTERATUR:
  • Sagaen om Håkon Ivarsson, 2018/1 s44
  • Brevveksla gjennom 46 år – omtale av 700 personar, 2018/1 s46
  • «Heilt til jordas ende», 2018/1 s47
 • FORENINGSSTOFF:
  • Årsberetning og regnskap for Norsk Slektshistorisk Forening 2017, 2018/1 s50
  • Verdens største slektskonferanse – Roots Tech 2018, 2018/1 s54
  • NSF avfotograferer «Toten Slegter», 2018/1 s56
  • Bytteavtale med Arkiv Digital, 2018/1 s57
  • Register av navn i skifter, 2018/1 s58
  • Donerte bøker til NSFs bibliotek oktober 2017-mars 2018, 2018/1 s59
  • Foreningen flytter fra lokalene i Øvre Slottsgate 2 B, 2018/1 s61
  • Nytt lokallag på Møre, 2018/1 s61
  • Bokgaver fra Berit Gullberg til NSF bibliotek, 2018/1 s62
  • Forslag til vedtektsendringer, 2018/1 s65

Genealogen 2018/2

 • Formannens spalte: Forandringens år, 2018/2 s3
 • Fra redaksjonen, 2018/2 s4
 • Kjersti Aamodt: Erika Amundsdatter – en liten kvinne i historien, 2018/2 s5
 • Rune Nedrud og Are S. Gustavsen: Rike kilder – noen kirkebokeksempler og
 • er nytt arkivfunn fra Fredrikstad, 2018/2 s19
 • Harald Sørgaard Djupvik: Brobyggeren på Drammensbanene, 2018/2 s23
 • Odd A. Helleberg: Gulli nedre i Tuft, 2018/2 s31
 • Odd A. Helleberg: Nuumedal i 1560, 2018/2 s42
 • En mann med mange navn, 2018/2 s53
 • NY LITTERATUR:
 • En kildeutgivelse fra Riksarkivet: Lofthusoppreisten, 2018/2 s55
 • En interessant biografisk roman: Murukleiven, 2018/2 s56
 • FORENINGSSTOFF:
  • Protokoll fra årsdmøte i for Norsk Slektshistorisk Forening 2018, 2018/2 s58
  • Åpning av foreningens nye lokaler i Industriveien 6 på Lørenskog, 2018/2 s60
  • Referat fra Skogfinsk konferanse på Hadeland 21.-23. september 2018, 2018/2 s62
  • Vi kommer med nyhetsbrev, 2018/2 s64
  • Donerte bøker til NSFs bibliotek på Lørenskog april-oktober 2018, 2018/2 s64
  • Kurs i NSFs regi høsten 2018, 2018/2 s65

2019

Genealogen (2019/1)

 • Årsmøteinnkalling 2019, 2019/1 s2
 • Arrangementskalender, 2019/1 s2
 • Lisbeth Løchen, bidrag fra Sølvi Løchen: Havaristene fra «De Zee Ploeg», 2019/1 s4
 • Petter Vennemoe: Jakob Andersen Dishington Del 2: Den eldre slekt Dishington i Skottland/Orknøyene, 2019/1 s21
 • Are S. Gustavsen: Arlen D. Ness (1939–2019) – selve Gudfaren blant amerikanske motorsykkelbyggere, 2019/1 s38
 • Dag Trygsland Hoelseth: Bøgh II. Et avsluttet kapittel, 2019/1 s44
 • Elaine Helgeson Hasleton: Fellesraad, 2019/1 s48
 • Robin Wirthlin / Rune Nedrud: Nye muligheter innen DNA-testing, 2019/1 s50
 • FORENINGSSTOFF:
 • Årsberetning og regnskap NSF 2018, 2019/1 s53
 • Tom Larsen (1960–2019), 2019/1 s57
 • Gaveliste, 2019/1 s59

Genealogen (2019/2)

 • Arrangementskalender, 2019/2 s2
 • Leif B. Kristensen: Ibsen-forskning og genealogi, 2019/2 s2
 • Dag T. Hoelseth: Kong Haakon og dronning Mauds etterkommere, 2019/2 s10
 • Inge A. Ramberg: Kapellan Bersvend Jensen Hexem og hans ukjente hustru, 2019/2 s21
 • Ingrid B. Nielsen, Jette Bøgvad og Torger Børresen:
 • Matrosen fra Bergen – En beretning om Jacob De Lange 1779-1811, 2019/2 s32
 • Are S. Gustavsen: Universitetet i Rostock 600 år (1419-2019), 2019/2 s38
 • Elin G. Lihaug: Jakten på Durek David Verretts norske aner, 2019/2 s43
 • Gyrid Jørgensen og Grethe S. Paulsen:
 • Roots Tech London 24.-26. oktober 2019, 2019/2 s46
 • David W. Howden: Mysteriet Josefine, 2019/2 s51
 • Rune Nedrud: Renovering av slektstreet, 2019/2 s55

2020

Genealogen 2020/1

 • Janne Tylvad: Sorenskriver Gert Heibergs danske hustru Sophie Christensdtr Holbek, 2020/1 s2
 • Ivar Leveraas: En gullsmedfamilie i Trondhjem Søren Joensen og hans sønner og svigersønner, 2020/1 s13
 • Are S. Gustavsen: Jahn Teigen (1949–2020), familien i Tønsberg og øvrig slektsbakgrunn – en uautorisert artikkel, 2020/1 s24
 • Finn Roaas: Hvordan var forholdene på farfars arbeidsplass? Del 1, 2020/1 s
 • Slektskonferansen 2020, 2020/1 s50
 • Årsberetning og regnskap 2019, 2020/1 s54
 • Bokmeldinger: Lars Løberg: Jakten på Olav Tryggvason Uforglemmelige søster – ei minnebok, 2020/1 s59
 • David W. Howden: Nettside, statistikk, 2020/1 s62

Genealogen 2020/2

 • Arrangementskalender, 2020/2 s2
 • Bjarne Hollund: Benkestokker i Hordaland Del 1, 2020/2 s6
 • Finn Roaas: Hvordan var forholdene på farfars arbeidsplass? Del 2 av 2, 2020/2 s25
 • Leif B. Kristensen: En snekkerfamilie i Skien, 2020/2 s37
 • Rune Nedrud: Metodisk forskning og leting i rettskildene, 2020/2 s25
 • Arnvid Lillehammer: Anne Helene Olsdatter Ei brikke i puslespelet – genealogen som detektiv, 2020/2 s47
 • Odd Arne Helleberg: Jordbokverket fra 1624, 2020/2 s50
 • Slektsforskerkonferansen 2021, 2020/2 s52
 • Bokmeldinger: Frode Myrheim: I gamle Daagaa – Forteljingo og Bygda-Minne fraa Vaagaa, 2020/2 s56
 • Protokoll fra årsmøtet 2020, 2020/2 s58

2021

Genealogen 2021/1

 • Redaktørens hjørne, 2021/1, s3
 • Bjarne Holund: Benkestol Hordaland Del 2, 2021/1, s4
 • Bjørn J Rosenberg: Tordenstjerne nok en gang, 2021/1, s15
 • Bjørn J. Rosenberg: Hustru Ingeborg Torsteinsdatter Tordenstjerne, 2021/1, s20
 • Lars Ove Wangensten: En norsk Don Juan, 2021/1, s25
 • Rune Nedrud: Lensregnskaper Akershus len 1597-1600, 2021/1, s28
 • Leif B. Kristensen; WikiTree – noe for deg, 2021/1, s35
 • Foreningen: Gramps – arbeidsgruppe, 2021/1, s39
 • Lars Ove Wangensten: Passprotokoller som kilde i slektsforskningen, 2021/1, s40
 • Dag T. Hoelseth: Bokmelding: Praktverk om Heftye-slekten, 2021/1, s42
 • Are S. Gustavsen: Minneord Bygdebokforfatter Terje Østro (1949-2020, 2021/1, s44
 • Årsberetning og regnskap for 2020, 2021/1, s48
 • Hva skjer med foreningens hjemmeside?, 2021/1, s53
 • Slektskonferansen 15,-17, oktober 2021, 2021/1, s57
 • Gaveliste, 2021/1, s60

Genealogen 2021/2

 • Formannenehjørne:Foreningens satsningsområder i 2022 – noe gammelt, noe nytt, 2021/2, s3
 • Bjarne Holund: Benkestokk inHordaland – Del 3, 2021/2, s5
 • Anne Sofie Hval: min moders grumme skjebne, 2021/2, s21
 • Lars Ove Wangensten og Trond Øivindsson Lund: Hvem var far til Loa-Wilhelm?, 2021/2, s36
 • Inge Armann Ramberg: Angående Tamlaget Smeltehytt Lønningslister, 2021/2, s43
 • Protokoll fra årsmøter 2021, 2021/2, s49
 • Slektsforskerkonferansen 2021, 2021/2, s51

2022

Genealogen 2022/1

 • Redaktørens hjørne, 2022/1, s3
 • Slektskonferansen 2022, 2022/1, s2
 • Ivar Leveraas: Laura Charlotte f. Tangen (1877-1941) Om henne selv, hennes barn og aner og menn, 2022/1, s4
 • Trond Ø. Lunde; Opphavet til Anders og Mari Iversbråtan i Eidsvoll. Eksempel på kildebruk når kirkebøkene mangelr, 2022/1, s16
 • Lars Løberg og Johan M. Setsaas; Fantes det Benkestok i Hordaland (tilsvar), 2022/1, s23
 • Bjarne Holumd: antes det Benkestok i Hordaland (kommentar til Løberg Og Setsaas sitt innlegg, 2022/1, s30
 • Odd Arne Helleberg: Tordenstjerne igjen, 2022/1, s36
 • Are S. Gustavsen: Tilsvar til Rosenbergs artikler om Tordenstjerne i 2021, 2022/1, s38
 • Rune Nedrud: Registrering av gravminner hos Billion Graves, 2022/1, s46
 • Dag Hoeleeth og Rune Nedrud: Bokmeldinger, 2022/1, s51
 • Foreningsstoff: Digitalisering årsregnskap og nettsider, 2022/1, s59

Genealogen 2022/2

 • Dag T. Hoelseth: Dronning Elisabeth II og det norske kongehuset
 • Redaksjonen: Stor vekst i DNA-testing de siste år.
 • Ivar Leveraas: Et brent barn som søkte seg til ilden -Cornelia Edvardson (1929-2012)
 • Finn Roaas: Gården Tolfshuus i Tomter
 • Ole Yttri: Ragnhild Olsdatter Gjøsegården (1760-…) i Vinger, en konstruert person
 • Rune Nedrud: Dengang offeret fikk skylden -Incest-sak på Toten 1687
 • Lars Løberg og Johan M. Setsaas: Benkestokker i hytt og gevær (Tilsvar)
 • Arne Mathisen: Registrering av gravminner (Tilsvar)
 • Foreningsnytt:
  • Sommertur til Finnskogen
  • Protokoll fra årsmøtet
 • Bokmeldinger:
  • Odd Handegård klarte det (ny utgivelse av Vår felles slektshistorie)
  • Hurum gårds- og slektshistorie snart i trykken.
 • Nekrolog: Lars Erik Øyane (1953-2022) Bygdebokforfatter av stort format og savnet av mange.
 • Frivillige ønskes til NSF!

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML koder og -attributter:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>