Årsmøte gjennomført

Etter 9 år i styret takket Vigdis Brenna for seg, men blir med oss med videre i arbeidet med økonomi og valgkomité, noe vi setter stor pris på.

Som nytt styremedlem for 2 år ble valgt Frode Myrheim, som mange kjenner som både bygdebokforfatter, historiker og aktiv i Norgesprosjektet-DNA. Klaus Johan Myrvoll ble valgt ved suppleringsvalg i fjor, og fikk under det avholdte årsmøtet gjenvalg for 2 år. Det var også gjenvalg for Håvard Blom og Gyrid Jørgensen.

Styret består av:

  • Formann: Rune Nedrud
  • Gyrid Jørgensen (gjenvalg for 2 år)
  • Jan Myhrvold
  • Grete Singstad
  • Håvard Blom (gjenvalg for 2 år)
  • Klaus Johan Myrvoll (gjenvalg for 2 år)
  • Frode Myrheim (Nytt styremedlem)
  • David Widerberg Howden

I tillegg til valg ble årsberetningen presentert, som viser at vi har gjennomført mye gjennom perioden som har gått siden sist. Men at vi også har hatt utfordringer med nettsider, wiki og økonomi. Det er først og fremst økte husleiekostnader som nå er den store utfordringen for foreningen, som har ført til at styret er nødt til å omstille foreningens aktiviteter. Vi har også et etterslep på utgivelse av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, noe vi sammen med redaksjonen jobber med å finne en god løsning på, bla. gjennom utvidelse av redaksjonen for både å avlaste arbeidsmengden og styrke laget.

Foredrag

Etter årsmøtet var det foredrag med Ivar Leveraas.

Ivar fortalte at gjennom et sterkt DNA-treff fikk han kontakt med en amerikaner av norsk opphav, som de gjennom kartlegging så at kunne være en nær slektning av hans kone. Jobben ble å kunne bevise slektskapet, da det var like navn, men der fødselsdatoen i kildene ikke samstemte. Han viste at gjennom kartlegging av flere kilder og med triangulering av felles DNA-treff, kunne det fastslås at de hadde funnet den riktige

Bibliotek og digitalisering

Som tidligere meldt i Genealogen har økonomien ført til at foreningen må se seg om etter nye og mindre lokaler. Noe som også vil si at vi ikke kan fortsette å ha et stort fysisk bibliotek, som tross alt brukes av svært få og er tilgjengelig for kun en liten del av vår medlemsmasse. På bakgrunn av dette har styret, med bla. Rune Nedrud og Håvard Blom i samarbeid med Familysearch fått digitalisert over 2000 titler i vårt bibliotek og målet er å få tilgjengeliggjort så mye som mulig for våre medlemmer på nettsidene, altså blir vårt bibliotek digitalt. Så langt har jeg i samarbeid med bla. Grete Singstad, Jan Myhrvold og Gyrid Jørgensen fått publisert over 1000 avfotograferte kilder og bøker på nettsidene. Det aller meste av vår fysiske samling kommer til å bli redusert til kun spesielle utgivelser og slektsbøker, mens vår store samling av lokalhistorie, bygdebøker o.a. vil bli avhendet gjennom bla. salg og donasjon.

Nettside og wiki

Som webredaktør har jeg ansvar for selve nettsidenes innhold, men iløpet av året har det vært mye tekniske problemer som jeg har måttet løse. Da vår serverleverandør ikke klarte å levere og løse våre behov for en stabil nettside, så valgte jeg i samarbeid med Håvard Blom i styret å finne en ny leverandør som både kunne levere en rimelig løsning og som hadde ekspertise på WordPress. I tillegg til nettsidene var det store utfordringer med å få oppdatert og overført Slektshistoriewiki, noe vi omsider klarte å få gjennomført ved hjelp av vår nye serverleverandør og for meg lange nattetimer med koding for å få inn det siste før årsmøtet.

Bidragsytere

Vi har fortsatt behov for bidrag på nettsiden med publisering av innhold i wordpress, redigering, design og vedlikehold av wordpress, samt markedsføring. Men også bidragsytere på Slektshistoriewiki, der alle er velkommen til å bidra med artikler o.a. innhold.