Sommertur til Toten

Bli med foreningen på en spennende rundreise på Toten 1. juni 2024. Vi reiser med buss fra Oslo bussterminal kl. 9 og returnerer til samme sted innen kl. 18. Turen går via Skrukkelia i Hurdal, over Skreia til Balke kirke, videre til Lena og Hoff kirke, før vi ender på friluftsmuseet og amtmannsgarden Steinberg på Bøverbru. Underveis på turen blir det guiding av lokalkjente person, både på bussen og på stedene vi skal besøke.

Turen koster kr 600 – meld deg på i Slektsbutikken.

Lunsjen vil kunne inntas på Steinberg, enten dere velger å sitte ute med matpakken, eller kjøpe en god lunsj på restauranten «Ditlevines utsikt» inne på museumsområdet.

Det blir god og grundig omvisning av lokalkjente guider på følgende steder på turen:

Balke kirke Foto: Øyvind Holmstad

Balke kirke er en langkirke i tilhugget kalkstein. Den er bygget i ca 1170. Kirken er plassert slik
at den er synlig fra lange avstander. Den har spor av romansk, normannisk og tidlig gotisk
byggestil. Kirken ble forlenget mot vest med Nykirken i 1714. Den er restaurert flere ganger,
sist i 1967. Altertavla er fra 1526 og er laget av Jon Narveson. Den forestiller ”11 helgener med
Jomfru Maria og Jesusbarnet”. Kirken har en døpefont i tre fra 1719 og prekestol fra 1822.

Hoff kirke
Hoff kirke Foto: John Erling Blad

Hoff kirke er en middelalderkirke og ble bygd en gang mellom 1150 og 1200. Opprinnelig var
det en basilika med hovedskip og to sideskip bygd i tilhogget kalkstein. Kirken er restaurert
flere ganger, blant annet i 1508, 1704, 1895 og 1952 og framstår nå som en langkirke. Kirken
ble sist restaurert utvendig i 2001, og det ble lagt nytt tak i 2010. Alertavla fra 1664 med motivet
”nattverden”og er laget av Laurits Lauritsen. Prekestolen er fra 1829 og er laget av Kristian
Kloppen. Døpefonten er fra 1703 og er laget av Lars Borg. Det er to kirkeklokker. Den ene er fra
1662 og den andre fra 1761. Orgelet er fra 1959 og er bygd av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Kirken inneholder et Maria-alter som ligger på venstre side i korveggen foran i kirken.
Dette er avdekket i nyere tid. Kirken er kjent for en rekke portretter som framstiller prester som
har vært knyttet til kirken fra 1401 og fram til i dag. Kirken har 330 sitteplasser. Hoff kirke har
vært benevnt som hovedkirken i Østre Toten. Kirken er kjent for sin gode akustikk. Den
brukes mye til konserter og til innspilling av på cd- musikk, særlig renessanse- og barokkmusikk. På utsiden av kirken finnes flere figurer fra middelalderen som er hogget inn i steinmuren.
Disse knytter det seg flere sagn til.

Amtmannsgården Steinberg Foto: Jan Thore Øverstad

På Amtmannsgarden Steinberg bodde eidsvollsmann, sorenskriver og amtmann Lauritz Weidemann, kona Ditlevine og deres barn etter dem. I løpet av tiden familien Weidemann bodde på Steinberg ble det gjort
noen store oppgraderinger i begynnelsen. Den veldig framtidsrettede enhetslåven sto ferdig i
1836, som den siste store endringen i bygningsmassen. Lauritz og Ditlevines døtre Amalie,
Nahyda og Ingeborg bodde her sammen med broren Hannibal, alle ugifte, til den sistlevende,
Amalie, solgte garden til gardbestyreren Jens Stenberg i 1899. Familien Weidemann ligger
gravlagt på det private gravstedet på Steinberg. Garden ble fredet i 1924 og kjøpt av Toten Museumslag i 1934. I tillegg til selve amtmannsgården vil vi få se bygninger fra garden Øverjordet,
husmannplassen Haug, en arbeiderbolig fra fyrstikkfabrikken på Raufoss og sæter med størhus
fra Olterudsætra samt fjøset fra Hommelsjøen.